ทำไมต้อง SBITO?
SBI THAI ONLINE
เรามาจาก SBI GROUP ผู้นำด้าน
การเทรดออนไลน์ อันดับ 1 จากญี่ปุ่น
เป็นสมาชิกลำดับที่ 33
SBI Thai Online เป็นสมาชิกลำดับที่ 33
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิดบัญชีออนไลน์ 100%
เปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์สะดวก รวดเร็ว
ค่าคอมฯ ของเราถูกสุดๆ
คอมมิชชันเริ่มต้นที่ 0.075%-0.020%
ยิ่งเทรดยิ่งถูก ทั้งบัญชี Cash Balance และ Credit Balance
เลือกหุ้นไม่ถูกมีระบบ AI คอยช่วย
เพราะ SBITradeAI จะสแกนหุ้นคุณภาพดีให้คุณทุกวัน
เทรดไม่เป็นเราสอนให้ฟรี
กับงานสัมมนาแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
จากนักวิเคราะห์ประจำ SBITO พร้อมวิทยากร
หลากหลายท่าน ทั้งแบบ Video และ Online

กรอกข้อมูลเพื่อขอเปิดบัญชี
เครดิต บาลานซ์การเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเครดิต บาลานซ์
 1. 1. สำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลังของบัตร) จำนวน 2 ชุด
 2. 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อลูกค้า) จำนวน 1 ชุด
 3. 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 ชุด
 4. 4. เอกสารทางการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ชุด
  1. 4.1 สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด
  2. 4.2 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (Statement)
  3. 4.3 สำเนาพอร์ตแสดงมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ย้อนหลัง 2 เดือน
  4. 4.4 เอกสารแสดงสินทรัพย์อื่นๆ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ สลากออมสิน หน่วยลงทุนกองทุนรวม
** การลงนามเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยคาดข้อความ “เพื่อเปิดบัญชีกับ SBITO เท่านั้น”
สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ Micro Margin
 • เปิด 1 ได้ถึง 3 เมื่อมาเปิดบัญชีเครดิต บาลานซ์ที่ SBITO
 • ต่อที่ 1 รับฟรีบัตร "Starbucks" มูลค่า 100 บาท เมื่อลูกค้าใหม่ลงทะเบียนและบัญชีเครดิต บาลานซ์ใหม่ได้รับการอนุมัติ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • ต่อที่ 2 รับฟรี "Tops Voucher" มูลค่า 100 บาท เมื่อบัญชีใหม่ที่ได้รับการอนุมัติมีรายการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 รายการ (Order Match) ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • ต่อที่ 3 รับฟรี "ร่มสตางค์คุง" มูลค่า 490 บาท เมื่อบัญชีเครดิตบาลานซ์ใหม่ที่เปิดสำเร็จ และมียอดค่าคอมมิชชั่นการเทรดสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
เงื่อนไขแคมเปญ
 • ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำการซื้อขาย
 • โปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด, ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล, ค่าอากรแสตมป์ และ Vat 7%
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชี Credit Balance ใหม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • บัญชี Credit Balance ใหม่ คือ เป็นผู้ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย อนนไลน์ (บริษัท) มาก่อน
 • บัตร “Starbucks” มูลค่า 100 บาท จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่เปิดสำเร็จ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
 • บัตร "Tops Voucher" มูลค่า 100 บาท จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่มีรายการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 1 รายการ (Order Match) ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • “ร่มสตางค์คุง” มูลค่า 490 บาท จะได้รับเมื่อยอดค่าคอมมิชชั่นการเทรดสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • ของรางวัลจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากยอดสะสมค่าคอมมิชชั่นจากบัญชี Credit Balance มียอดสะสมการเทรดถึง 5,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดต่อสอบถาม
และติดตามข้อมูลข่าวสาร
02-022-1499
ดาวน์โหลด SBITO Application DOWNLOAD _______ SBITO Application