Type_Of_Account

SBITO x Kongju Clinic

เปิดบัญชีหุ้นกับ SBITO ฟรีทรีทเมนท์ผิวหน้าจาก กองจู คลินิก

สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ

สิทธิพิเศษที่ 1: ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด


1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีได้รับการอนุมัติรับ "โปรแกรมปรนนิบัติผิวทั่วไปหน้าและลำคอ (Love Peach Program)"  ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563

2. ผู้ใช้บริการสะสมค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ครบ 5,000 บาทขึ้นไปรับฟรี "HIFU 4D (UFDA Approve) หรือ Botox Botulax Upper" โดยเลือกรับบริการได้เพียง 1 อย่างเท่านั้น ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563

 
เงื่อนไขแคมเปญ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ลูกค้าใหม่ หมายถึง เป็นผู้ไม่เคยเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (บริษัท) มาก่อน
  • บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (บริษัท) มาก่อน
  • บัญชีหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชีแคชบาลานซ์ผ่านช่องทางแคมเปญนี้ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • โปรแกรมปรนนิบัติผิวทั่วใบหน้าและลำคอ (Love Peach Program) จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่ลงทะเบียนและเปิดสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับรหัสภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพื่อนไปแสดงสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการที่กองจู คลินิก
  • HIFU 4D (UFDA Approve) หรือ Botox Botulax Upper (หน้าผาก หว่างคิ้ว หางตา) จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่มียอดสะสมค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาทีบริษัทกำหนด โดยเลือกรับบริการได้เพียง 1 อย่างเท่านั้น และผู้ใช้บริการจะได้รับรหัสภายในวันที่ 15 ขงเดือนถัดไป เพื่อนำไปแสดงสิทธิ์ในการเข้ารับบริการที่กองจู คลินิก
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
  • บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด

สถานที่ตั้งกองจู คลินิก (ติด MRT สุทธิสาร ทางออก 4)

213/1-2 อาคารเอส.เค.ดี มั่นคงกรุ๊ฟ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 
โทรสำรองสิทธิ์ได้ที่ 087-9380222, 094-9482226, 095-7645015