ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ
สิทธิพิเศษที่ 1: สมาชิก Blue Card ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
 1. ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนและเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะได้รับการอนุมัติรับคะแนนสะสม Blue Card 500 คะแนน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 2. ผู้ใช้บริการสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับคะแนนสะสม Blue Card 40 คะแนน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
สิทธิพิเศษที่ 2: สมาชิก Blue Card ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563
 1. ผู้ใช้บริการสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับคะแนนสะสม Blue Card 40 คะแนน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
เงื่อนไขแคมเปญ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • สมาชิก Blue Card หมายถึง ลูกค้าที่สมัครบัตร Blue Card เสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น
 • บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
 • คะแนนสะสม Blue Card จำนวน 500 คะแนน จะได้รับเมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • ยอดสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 บาท รับคะแนนสะสม Blue Card 40 คะแนน ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • ยอดสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับ คะแนนสะสม Blue Card 40 คะแนน จำกัดยอดสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท / เดือน / ลูกค้า / บัญชี ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการที่สมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทจะต้องมีข้อมูลส่วนตัว คือ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ตรงกับสมาชิก Blue Card จึงจะสามารถรับคะแนนสะสมตามที่ระบุได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
 • บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
ช่องทางการสมัครสมาชิก Blue Card
 1. สมัครบัตรสะสมคะแนน Blue Card และรับบัตรทันทีได้ที่ PTT Station,ร้าน Cafe Amazon,ร้านสะดวกซื้อ Jiffy, ศูนย์บริการยานยนต์ Fit Auto, ร้าน Texas Chicken,ร้าน ฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ และร้าน Pearly Tea ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
 2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.pttbluecard.com บัตรจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไว้
 3. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ Mobile Application “PTT Blue Card” บัตรจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไว้