กรอกข้อมูลเพื่อขอเปิดบัญชี


สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ
สิทธิพิเศษสำหรับ: สมาชิกทิพยประกันภัยหรือลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่กับ SBITO
  1. ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และได้รับการอนุมัติรับฟรี ประกันภัยไวรัส (2019-nCoV) มูลค่า 250 บาท ภายในวันที่ 13 เมษายน – 31 สิงหาคม 2563
เงื่อนไขแคมเปญ
  1. โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
  2. สมาชิกทิพยประกันภัย หมายถึง ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  3. ลูกค้าใหม่ หมายถึง เป็นผู้ไม่เคยมีบัญชีแคชบาลานซ์กับบริษัทฯ มาก่อน
  4. โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชีแคชบาลานซ์ผ่านช่องทางแคมเปญนี้ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  5. บัญชีหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น
  6. บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด มาก่อน
  7. ประกันภัยการเจ็บป่วย (2019-nCoV) มูลค่า 250 บาท จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่ลงทะเบียนและเปิดบัญชีสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
  9. บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด