นักลงทุนประเภท

รักการผจญภัย

คุณมีลักษณะของนักลงทุนที่เข้าใจความเสี่ยง มีประสบการณ์
และความรู้ในกลุ่มการลงทุน มีความตื่นตัวในการลงทุนสูง มองหาโอกาสการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูง มีการปรับพอร์ตและประเมินสถานการณ์ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ ยอมรับความเสี่ยงได้สูง
กลยุทธ์การลงทุน จาก เอสบีไอ ไทยออนไลน์
นักลงทุนประเภท

นิ่งสงบ สยบความเคลื่อนไหว

เน้นลงทุนระยะยาว รอรับเงินปันผล
คุณมีลักษณะของนักลงทุนที่สุขุม รอบคอบ มุ่งหน้าหาผลตอบแทน ไปทั่วโลกอย่างเต็มที่ เพื่อผลตอบแทนในระดับสูง มีเวลาและพร้อมศึกษาการลงทุน ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ไม่ชอบการขาดทุน
กลยุทธ์การลงทุน เอสบีไอ ไทยออนไลน์
นักลงทุนประเภท

เป็นที่รัก ของเพื่อนๆ

คุณมีลักษณะของนักลงทุนที่เน้นการผสมผสานหาความสมดุลในการลงทุน เพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนบ้างเพื่อควบคุมความเสี่ยงในระยะยาว
กลยุทธ์การลงทุน จาก เอสบีไอ ไทยออนไลน์
นักลงทุนประเภท

สบายๆ ชิลๆ

เน้นลงทุนระยะยาว รอรับเงินปันผล
คุณมีลักษณะของนักลงทุนที่ชอบการลงทุนระยะยาว ต้องการความมั่นคงที่มีผลตอบแทนสูงกว่าการฝากธนาคาร ไม่สะทกสะท้านกับสภาวะตลาด ไม่ว่าตลาดขึ้นหรือลง มีเงินเย็น ไม่มีความจำเป็นต้องรีบใช้เงินในระยะเวลาอันสั้น
กลยุทธ์การลงทุน จาก เอสบีไอ ไทยออนไลน์
ออมหุ้นแบบ DCA หรือ กองทุนรวมที่มีปันผล 100%