1.กรอกรายละเอียด
กรอกเลขที่บัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์
ที่ท่านใช้เปิดบัญชี กับ บริษัทฯ
2.ถ่ายรูปตัวเองคู่กับบัตรประชาชน
ถ่ายรูปตัวเองคู่กับบัตรประชาชนและนำรูป*
มาแนบที่ "แนบไฟล์รูป"
3.กดปุ่ม "ส่งดำเนินการ"
กดปุ่ม "ส่งดำเนินการ" เพื่อส่งข้อมูล
การยืนยันตัวตน
*หมายเหตุ รูปเป็นไฟล์ JPEG,PNG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
ติดต่อสอบถาม
และติดตามข้อมูลข่าวสาร
02-022-1499
ดาวน์โหลด
SBITO Application DOWNLOAD _______ SBITO Application