กองทุนรวม
คลิกเพื่อดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
Highlight FUND
Equity Fund Fund
AMC FundCode Name YTD% 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years Last Price
(Date)
PRINCIPAL PRINCIPAL VNEQ-I กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap 54.33 54.82 28.76 9.40 28/12/2021
MFC MIDSMALLMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ 53.34 53.35 18.79 28/12/2021
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 52.85 51.40 5.10 -2.95 27/12/2021
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป 52.43 52.95 23.69 13.64 28/12/2021
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 48.53 50.98 20.07 27/12/2021
เปิดบัญชีใช้เอกสารอะไรบ้าง

ชุดเปิดบัญชี
เซ็นลายเซ็นลงบนเอกสารทุกหน้า
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุรายละเอียด "เพื่อเปิดบัญชีกับ SBITO เท่านั้น"
หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
เฉพาะหน้าแรกที่มีชื่อลูกค้าอยู่ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
*เอกสารต้องเซ็นลงนามเหมือนกันทุกฉบับ
*ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารเปิดบัญชีได้ที่นี่
*หมายเหตุ:   สำหรับการซื้อขายกองทุนรวม บริษัทฯ มีการให้บริการตัดเงินอัตโนมัติ (Payment Gateway) จำนวน 4 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพานิชย์ โดยนักลงทุนต้องสมัครใช้บริการ Payment Gateway และรอผลการอนุมัติจากธนาคาร โดยมีระยะเวลา รอผลประมาณ 1-3 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)
1.บริการตัดเงินอัตโนมัติ ATS (ATS_SA)
2.การโอนเงินเข้า SBITO (TRN_SA) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking) หรือผ่าน Mobile Banking   โดยเมื่อท่านได้ทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ Sbito_infofund@sbito.co.th  หรือ   support@sbito.co.th
**หมายเหตุ  บลจ.ฟิลิป และ บลจ.สยาม ไนท์ ฟันด์ ไม่สามารถส่งคำสั่งผ่าน Streaming for Fund ได้ โดยจะต้องใช้ใบคำสั่งซื้อ-ขาย ในการทำรายการ (จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง) โดยนักลงทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
          -ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน >>> คลิก
          -ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน >>> คลิก
          -ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน >>> คลิก