กองทุนรวม
คลิกเพื่อดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
Highlight FUND
Equity Fund Fund
AMC FundCode Name YTD% 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years Last Price
(Date)
MFC MATECH-A กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผ 76.85 28.89 - - - 05/02/2021
MFC MATECH-PVD กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 76.85 28.89 - - - 05/02/2021
MFC MRENEW-A กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล 27.39 - - - - 05/02/2021
MFC MRENEW-PVD กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 27.39 - - - - 05/02/2021
ASSETFUND ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 22.77 99.06 - - - 05/02/2021
เปิดบัญชีใช้เอกสารอะไรบ้าง

ชุดเปิดบัญชี
เซ็นลายเซ็นลงบนเอกสารทุกหน้า
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุรายละเอียด "เพื่อเปิดบัญชีกับ SBITO เท่านั้น"
หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
เฉพาะหน้าแรกที่มีชื่อลูกค้าอยู่ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
*เอกสารต้องเซ็นลงนามเหมือนกันทุกฉบับ
*ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารเปิดบัญชีได้ที่นี่
*หมายเหตุ:   สำหรับการซื้อขายกองทุนรวม บริษัทฯ มีการให้บริการตัดเงินอัตโนมัติ (Payment Gateway) จำนวน 4 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพานิชย์ โดยนักลงทุนต้องสมัครใช้บริการ Payment Gateway และรอผลการอนุมัติจากธนาคาร โดยมีระยะเวลา รอผลประมาณ 1-3 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)
1.บริการตัดเงินอัตโนมัติ ATS (ATS_SA)
2.การโอนเงินเข้า SBITO (TRN_SA) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking) หรือผ่าน Mobile Banking   โดยเมื่อท่านได้ทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ Sbito_infofund@sbito.co.th  หรือ   support@sbito.co.th
**หมายเหตุ  บลจ.ฟิลิป และ บลจ.สยาม ไนท์ ฟันด์ ไม่สามารถส่งคำสั่งผ่าน Streaming for Fund ได้ โดยจะต้องใช้ใบคำสั่งซื้อ-ขาย ในการทำรายการ (จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง) โดยนักลงทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
          -ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน >>> คลิก
          -ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน >>> คลิก
          -ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน >>> คลิก