SBITrade AI เครื่องมือช่วยค้นหาโอกาสการลงทุนในหุ้นคุณภาพ โดย SBITrade AI จะทำการวิเคราะห์หุ้นทุกตัวทั้งตลาดอย่างละเอียด จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ในทุกๆ วัน โดยอัตโนมัติ และนำเสนอหุ้นที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไรในการบริหาร Portfolio ให้กับลูกค้าด้วยระบบ AI (Artificial Intelligence) และ Data Mining ที่ออกแบบมาด้วยความเข้าใจจากผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่ง SBITrade AI ได้แสดงผลลัพธ์ ที่กไร +33% ต่อปี เฉลี่ยจากการ ทดสอบถึง 10 ปีย้อนหลัง ( Download User Manual )


วิธีเข้าใช้งาน SBITrade AI จากเว็บไซต์ SBITO

1. เข้าสู่ระบบในหน้าเว็บไซต์ SBITO.co.th เพียงแค่คุณเป็นลูกค้า SBITO และ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ทางด้านขวามือของหน้า Home Page

2. คลิกแถบลิ้งค์ SBITrade AI บนหน้า Home Page หลังจากทำการ Log in เรียบร้อยแล้ว จะเห็นแถบลิ้งค์ “SBITrade AI” banner ข้างขวาของ banner “Streaming” ซึ่งจะนำท่านไปยังหน้าของ SBITrade AI Dashboard

3. เช็คหุ้นสุขภาพดีที่ผ่านการคัดเลือกจาก SBITrade AI เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถดูผลการวิเคราะห์หุ้นทุกตัวจากตลาดอย่างละเอียดและเหมาะสมแก่การลงทุน ซึ่งนำเสนอหุ้นสุขภาพดีที่สุด ที่ผ่านการคัดเลือกจาก SBITrade AIเริ่มต้นการใช้งาน

Fundamental AnalysisFundamental Analysis คือโอกาสในการลงทุนในหุ้นคุณภาพที่ผ่านการคัดกราอง โดยหน้าจอจะทำการแสดงหุ้นคุณภาพจากระบบ SBITrade AI ซึ่งทำการคัดเลือกจากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี โดยแบ่งตามประเภทต่างๆ ของหุ้น (ตามรูปประกอบด้านล่าง)สัญลักษณ์และความหมายของคะแนนต่างๆ


สัญลักษณ์รูปดอกซากุระ จะแสดงสุขภาพของหุ้นโดยรวม สีเขียวคือ ดี, สีส้ม คือ พอใช้ และ สีแดง คือ ต้องปรับปรุง ในการดูผู้ใช้ควรดู Fundamental Score / Technical Score ประกอบด้วยเพื่อเพิ่มความละเอียดยิ่งขึ้น

Fundamental Score คือ คะแนนเชิงคุณภาพของหุ้น 50 – 100 คือ ดีมาก ถ้าค่าต่ำจากนั้นคือลดหย่อนกันลงไป

Technical Score คือ คะแนนเชิงจังหวะเข้าซื้อหุ้น 50 – 100 คือ ดีมาก ถ้าค่าต่ำจากนั้นคือลดหย่อนกันลงไป ผู้ใช้งานสามารถกดที่สัญลักษณ์รูปกราฟเพื่อเข้าดูกราฟทางเทคนิคของหุ้นตัวนั้นเพิ่มเติมได้

สัญลักษณ์รูปคน ผู้ใช้งานสามารถวางเม้าส์ด้านบนสัญลักษณ์รูปคน เพื่อดูปริมาณการซื้อขายของผู้บริหาร ถ้าเป็นสีเขียวแสดงถึงผู้บริหารกำลังสะสมหุ้นตัวเอง ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี

ราคา ณ ปัจจุบัน แสดงค่าราคาการเงินปัจจุบัน ราคาเป้าหมายตอนสิ้นปี คำนวณจากการประมาณการกำไรต่อหุ้นในอนาคต ซึ่งดูจากการเติบโตของกำไรสุทธิที่ผ่านมาและในอนาคต

**ผลลัพท์เหล่านี้นำเสนอการวิเคราะห์เบื้องต้น แต่นักลงทุนควรจะดูลึกเข้าไปในบริษัทให้มากที่สุดทั้งในเรื่องของรายละเอียดงบการเงิน ผู้บริหารแผนและนโยบายสำหรับอนาคตของบริษัทที่แต่ละหุ้น ฟีเจอร์ Fundamental Analysis มีการแสดงค่าคุณภาพที่สำคัญๆดังคำอธิบายต่อไปนี้หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสุขภาพทางการเงินและประสิทธิภาพการทำกำไรอย่างละเอียด ซึ่งจะสามารถดูคำอธิบายเพิ่มเติมได้ในหัวข้อถัดไปค้นหาหุ้นที่คุณสนใจจากช่อง Searching ด้านบน หรือ ตรวจสอบคุณภาพหุ้นรายตัวจาก Portfolio ของคุณ โดยเลือกที่เมนู My Portfolio จากหน้า Dashboardผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการเพื่อดูผลวิเคราะห์ต่างๆ อาทิ สุขภาพทางการเงิน ประสิทธิภาพการทำกำไร จังหวะเข้าซื้อ / ขาย ฯล พร้อมเหตุผลอย่างละเอียด ดังนี้SBITrade AI ได้ทำการสรุปคุณภาพหุ้น โดยดูจากสีของดอกซากุระ + คะแนน Fundamental Score และ คะแนน Technical Score โดยหากผู้ใช้ต้องการดูรายละเอียดหุ้นในเชิงลึกให้กดที่หัวข้อต่างๆ


รายละเอียดย่อยแต่ละส่วนกราฟหุ้นพร้อม Indicators ยอดฮิตทั้ง 5


ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูกราฟหุ้นของ SBITrade AI ได้จากการกด Icon ทั้ง 2 ตามรูป จากนั้นหน้าจอจะแสดงกราฟพร้อม Indicator ทางเทคนิคที่สำคัญ 5 ตัว นอกจากนั้นผุ้ใช้งานสามารถปรับดูกราฟย้อนหลังได้ถึง 10 ปี