ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ
สิทธิพิเศษที่ 1: สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีกับ SBITO
 1. ต่อที่ 1 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีได้รับการอนุมัติรับ “Gift Voucher ห้องอาหาร มูลค่า 300 บาท” ที่โรงแรม The Imperial Mae Hong Son Resort จ.แม่ฮ่องสอน หรือ The Imperial River House Resort จ.เชียงราย หรือ The Imperial Phukaew Hill Resort จ.เพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 โดยสามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์และเลือกได้ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 2. ต่อที่ 2 ผู้ใช้บริการสะสมค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ครบ 5,000 บาท ขึ้นไปรับฟรี “Gift Voucher ห้องพักระดับ Deluxe มูลค่า 1,500 บาท” ที่โรงแรม The Imperial Mae Hong Son Resort จ.แม่ฮ่องสอน หรือ The Imperial River House Resort จ.เชียงราย หรือ The Imperial Phukaew Hill Resort จ.เพชรบูรณ์ หรือ Imm Hotel Thaphae จ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 โดยสามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์และเลือกได้ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาแคมเปญ
สิทธิพิเศษที่ 2: สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ SBITO ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
 1. ต่อที่ 1 ผู้ใช้บริการสะสมค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ครบ 5,000 บาท ขึ้นไปรับฟรี “Gift Voucher ห้องพักระดับ Deluxe มูลค่า 1,500 บาท” ที่โรงแรม The Imperial Mae Hong Son Resort จ.แม่ฮ่องสอน หรือ The Imperial River House Resort จ.เชียงราย หรือ The Imperial Phukaew Hill Resort จ.เพชรบูรณ์ หรือ Imm Hotel Thaphae จ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 โดยสามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์และเลือกได้ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาแคมเปญ
เงื่อนไขแคมเปญ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น
 • บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
 • Gift Voucher ห้องอาหาร มูลค่า 300 บาท ที่โรงแรม The Imperial Mae Hong Son Resort จ.แม่ฮ่องสอน หรือ The Imperial River House Resort จ.เชียงราย หรือ The Imperial Phukaew Hill Resort จ.เพชรบูรณ์ จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่ลงทะเบียนและเปิดบัญชีสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับ Gift Voucher ในสัปดาห์ถัดไปนับจากวันที่เปิดบัญชีสำเร็จ โดยสามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์และเลือกได้ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • Gift Voucher ห้องพักระดับ Deluxe มูลค่า 1,500 บาท ที่โรงแรม The Imperial Mae Hong Son Resort จ.แม่ฮ่องสอน หรือ The Imperial River House Resort จ.เชียงราย หรือ The Imperial Phukaew Hill Resort จ.เพชรบูรณ์ หรือ Imm Hotel Thaphae จ.เชียงใหม่ ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อบัญชีมียอดสะสมค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ครบ 5,000 บาท ขึ้นไปภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับ Gift Voucher ในอาทิตย์ถัดไปนับจากวันที่เปิดบัญชีสำเร็จ โดยสามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์และเลือกได้ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิบัตรกำนัลห้องอาหารและห้องพักระดับ Deluxe ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
 • ผู้ใช้บริการเมื่อได้รับ Gift Voucher แล้วสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายรับจองห้องพัก The Imperial ทาง Line Official (@imperialhotels) หรือเบอร์โทรศัพท์ 061-404-0626
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
 • บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด