ทำไมต้อง SBITO?
SBI THAI ONLINE
เรามาจาก SBI GROUP ผู้นำด้าน
การเทรดออนไลน์ อันดับ 1 จากญี่ปุ่น
เป็นสมาชิกลำดับที่ 33
SBI Thai Online เป็นสมาชิกลำดับที่ 33
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิดบัญชีออนไลน์ 100%
เปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์สะดวก รวดเร็ว
ค่าคอมฯ ของเราถูกสุดๆ
คอมมิชชันเริ่มต้นที่ 0.075%-0.020%
ยิ่งเทรดยิ่งถูก ทั้งบัญชี Cash Balance และ Credit Balance
เลือกหุ้นไม่ถูกมีระบบ AI คอยช่วย
เพราะ SBITradeAI จะสแกนหุ้นคุณภาพดีให้คุณทุกวัน
เทรดไม่เป็นเราสอนให้ฟรี
กับงานสัมมนาแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
จากนักวิเคราะห์ประจำ SBITO พร้อมวิทยากร
หลากหลายท่าน ทั้งแบบ Video และ Online
ลูกค้าทรูมูฟเอช กดรับรหัส

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่

*878*810225#

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี SBITO อยู่แล้ว

*878*810226#

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ
สิทธิพิเศษที่ 1 : ลูกค้าทรูที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
 1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติ รับทรูพอยท์ 200 คะแนน ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
 2. ผู้ใช้บริการมีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) อย่างน้อย 1 ครั้ง (Order Match) รับทรูพอยท์ 50 คะแนน ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
 3. ผู้ใช้บริการมียอดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุก ๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คน เฉพาะบัญชีแคชแอคเคานต์ และแคชบาลานซ์) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
สิทธิพิเศษที่ 2 : ลูกค้าทรูที่มีการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 1. ผู้ใช้บริการมียอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุก ๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน* * (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คนเฉพาะบัญชีแคชแอคเคานต์ และบัญชีแคชบาลานซ์ หรือ รับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ แจ้งรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์เมื่อซื้อขายหลักทรัพทย์ทุก ๆ 50,000 บาท ที่ SBI Thai Online (SBITO) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
วิธีการรับสิทธิ
สิทธิพิเศษที่ 1 : ลูกค้าทรูที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
 1. ลูกค้าทรูที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายทรูมูฟเอช กดรับสิทธิ์ ที่เลขหมาย *878*810225# โทรออก [ไม่เสียค่าใช้บริการ] ข้อความตอบกลับ กรอกรหัส %CODE% เพื่อรับ 200 ทรูพอยท์ เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ SBI Thai Online (SBITO) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
 2. ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ที่ใช้โทรศัพท์นอกเครือข่าย เช่น AIS/DTAC/รวมถึง ทรูมูฟเอชที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล รับสิทธิผ่าน www.trueyou.co.th หรือ รับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ กรอกรหัส %CODE% เพื่อรับ 200 ทรูพอยท์ เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ SBI Thai Online (SBITO) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
สิทธิพิเศษที่ 2 : ลูกค้าทรูที่มีการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 1. ลูกค้าทรูที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายทรูมูฟเอช กดรับสิทธิ์ ที่เลขหมาย *878*810226# โทรออก [ไม่เสียค่าใช้บริการ] ข้อความตอบกลับ กรอกรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์ เมื่อมียอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท ที่ SBI Thai Online (SBITO) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
 2. ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ที่ใช้โทรศัพท์นอกเครือข่าย [เช่น AIS/DTAC/รวมถึง ทรูมูฟเอชที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล] รับสิทธิผ่าน www.trueyou.co.th หรือ รับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ: กรอกรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์ เมื่อมียอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท ที่ SBI Thai Online (SBITO) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
ช่องทางการรับสิทธิ : เฉพาะการลงทะเบียนผ่าน www.sbito.co.th/trueyou
เงื่อนไขแคมเปญ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ลูกค้าทรู หมายถึง ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายทรูมูฟเอช ลูกค้าทรูวิชั่น และทรูออนไลน์
 • บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชแอคเคานต์ (Cash Account) และบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น
 • บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
 • คะแนนสะสมทรูพอยท์ จำนวน 200 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เปิดสำเร็จและได้รับอนุมัติจากบริษัทภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565 และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • ยอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 บาท รับคะแนนสะสมทรูพอยท์ 5 คะแนน ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
 • ยอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับ คะแนนสะสมทรูพอยท์ 5 คะแนน จำกัดยอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท / เดือน / ลูกค้า / บัญชี ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการที่สมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทจะต้องมีข้อมูลส่วนตัว คือ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ตรงกับสมาชิก True จึงจะสามารถรับคะแนนสะสมตามที่ระบุได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
 • บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดต่อสอบถาม
และติดตามข้อมูลข่าวสาร
02-022-1499
ดาวน์โหลด SBITO Application DOWNLOAD _______ SBITO Application