ลูกค้าทรูมูฟเอช กดรับรหัส

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่

*878*810225#

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี SBITO อยู่แล้ว

*878*810226#

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ
สิทธิพิเศษที่ 1 : ลูกค้าทรูที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
  1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติ รับทรูพอยท์ 200 คะแนน
  2. ผู้ใช้บริการมีคำสั่งซื้อขายซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) อย่างน้อย 1 ครั้ง (Order Match) รับทรูพอยท์ 50 คะแนน ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564
  3. ผู้ใช้บริการสะสมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุก ๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คน เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์)
สิทธิพิเศษที่ 2 : ลูกค้าทรูที่มีการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
  1. ผู้ใช้บริการสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุก ๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน* * (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คนเฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์) หรือ รับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ แจ้งรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์เมื่อซื้อขายหลักทรัพทย์ทุก ๆ 50,000 บาท ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 31 มกราคม 2564
วิธีการรับสิทธิ
สิทธิพิเศษที่ 1 : ลูกค้าทรูที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
  1. ลูกค้าทรูที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายทรูมูฟเอช กดรับสิทธิ์ ที่เลขหมาย *878*810225# โทรออก [ไม่เสียค่าใช้บริการ] ข้อความตอบกลับ โหลด TrueID Application เพื่อกดแลกสิทธิ์ และได้รับรหัส %CODE% เพื่อรับ 200 ทรูพอยท์ เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 31 มกราคม 2564
  2. ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ที่ใช้โทรศัพท์นอกเครือข่าย เช่น AIS/DTAC/รวมถึง ทรูมูฟเอชที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล รับสิทธิผ่าน www.trueyou.co.th หรือ รับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ กรอกรหัส %CODE% เพื่อรับ 200 ทรูพอยท์ เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 31 มกราคม 2564
สิทธิพิเศษที่ 2 : ลูกค้าทรูที่มีการเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
  1. ลูกค้าทรูที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายทรูมูฟเอช กดรับสิทธิ์ ที่เลขหมาย *878*810226# โทรออก [ไม่เสียค่าใช้บริการ] โหลด TrueID Application เพื่อกดแลกสิทธิ์ และได้รับรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์ เมื่อสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 31 มกราคม 2564
  2. ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ที่ใช้โทรศัพท์นอกเครือข่าย [เช่น AIS/DTAC/รวมถึง ทรูมูฟเอชที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล] รับสิทธิผ่าน www.trueyou.co.th หรือ รับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ: แจ้งรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์ เมื่อสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 31 มกราคม 2564
ช่องทางการรับสิทธิ : เฉพาะการลงทะเบียนผ่าน www.sbito.co.th/trueyou