*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ลูกค้าทรูมูฟเอช กดรับรหัส

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่

*878*803213#

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี SBITO อยู่แล้ว

*878*803305#

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ
สิทธิพิเศษที่ 1 : ลูกค้าทรูที่เปิดบัญชีใหม่
  1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติ รับทรูพอยท์ 150 คะแนน
  2. ผู้ใช้บริการสะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุก ๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน * * (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 5 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คน เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์)
สิทธิพิเศษที่ 2 : ลูกค้าทรูที่มีการเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
  1. ผู้ใช้บริการสะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุก ๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน* * (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 5 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คนเฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์) หรือ รับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ แจ้งรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์เมื่อซื้อขายหลักทรัพทย์ทุก ๆ 50,000 บาท ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 30 เม.ย. 63
วิธีการรับสิทธิ
สิทธิพิเศษที่ 1 : ลูกค้าทรูที่เปิดบัญชีใหม่
  1. ลูกค้าทรูที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายทรูมูฟเอช กดรับสิทธิ์ ที่เลขหมาย *878*803213# โทรออก [ไม่เสียค่าใช้บริการ] ข้อความตอบกลับ กรอกรหัส %CODE% เพื่อรับ 150 ทรูพอยท์ เมื่อเปิดบัญชีที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 30 เม.ย. 63
  2. ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ที่ใช้โทรศัพท์นอกเครือข่าย เช่น AIS/DTAC/รวมถึง ทรูมูฟเอชที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล รับสิทธิผ่าน www.trueyou.co.th หรือ รับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ กรอกรหัส %CODE% เพื่อรับ 150 ทรูพอยท์ เมื่อเปิดบัญชีที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 30 เม.ย. 63
สิทธิพิเศษที่ 2 : ลูกค้าทรูที่มีการเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ก่อนวันที่ 1 พฤษจิกายน 2562
  1. ลูกค้าทรูที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายทรูมูฟเอช กดรับสิทธิ์ ที่เลขหมาย *878*803305# โทรออก [ไม่เสียค่าใช้บริการ] ข้อความตอบกลับ แจ้งรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์ เมื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 30 เม.ย. 63
  2. ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ที่ใช้โทรศัพท์นอกเครือข่าย [เช่น AIS/DTAC/รวมถึง ทรูมูฟเอชที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล] รับสิทธิผ่าน www.trueyou.co.th หรือ รับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ: แจ้งรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์ เมื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 30 เม.ย. 63
ช่องทางการรับสิทธิ : เฉพาะการลงทะเบียนผ่าน www.sbito.co.th/trueyou
02-022-1499

www.SBITO.co.th
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (8:30 - 17:30 น.)
Office Hours: 08:30 - 17:30

CONTACT US

SBI THAI ONLINE Securities Co., Ltd.
1768 Thai Summit Tower 31st Fl.,
New Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang,
Bangkok 10310, Thailand

2019 SBI THAI ONLINE Securities Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.