• ตารางสัมมนา
  • รูปภาพ/วิดีโอจากงาน
ปฏิทินงานสัมมนา
เลือกมุมมอง
ค้นหา
หัวข้อสัมมนา วันเวลา จำนวนที่นั่ง ผู้ลงทะเบียน สถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่าย วิทยากร
เสริมความแกร่งให้การลงทุนด้วย efinstockpickup (Online Seminar)
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. 999 ที่นั่ง
(เหลือ 895 ที่นั่ง)
104 คน Online Seminar ฟรีสำหรับลูกค้าSBITOและบุคคลทั่วไป คุณธนสิทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข จากefin School
ทำไมเราต้องลงทุนในหุ้น Online Seminar
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. 999 ที่นั่ง
(เหลือ 952 ที่นั่ง)
47 คน Online Seminar ฟรีสำหรับลูกค้าSBITOและบุคคลทั่วไป คุณเป็ด วรชัย วิวัชรี นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหลักทรัพย์ จากSBITO
เข้าใจกราฟ เข้าใจเทคนิค Swing Trade (Online Seminar)
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. 999 ที่นั่ง
(เหลือ 788 ที่นั่ง)
211 คน Online Seminar ฟรีสำหรับลูกค้าSBITOและบุคคลทั่วไป โค้ชรัฐ รัฐพล พิทยาวิริยะกุล จาก Super Trader Republic
ทำความเข้าใจ P/E ฉบับ SBITO (Online Seminar)
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. 999 ที่นั่ง
(เหลือ 996 ที่นั่ง)
3 คน Facebook SBITO Campus ฟรี สำหรับลูกค้าSBITO คุณวรเกียรติ กิ่งมนตรี นักวิเคราะห์ SBITO