• ตารางสัมมนา
  • รูปภาพ/วิดีโอจากงาน
ปฏิทินงานสัมมนา
เลือกมุมมอง
ค้นหา
หัวข้อสัมมนา วันเวลา จำนวนที่นั่ง ผู้ลงทะเบียน สถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่าย วิทยากร
ปรับกลยุทธ์ หาจังหวะการลงทุน ในไตรมาส 2 ปี2567 (Exclusive Seminar)
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 - 15.00 น. 0 ที่นั่ง
(เหลือ 0 ที่นั่ง)
0 คน Facebook SBITO Campus https://www.facebook.com/groups/265320940838955 ฟรี สำหรับลูกค้าSBITO ทีมนักวิเคราะห์ จาก SBITO
วางแผนการลงทุน ให้เป็นระบบเหมือน AI (Online Seminar)
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 14.00-15.00 น. 999 ที่นั่ง
(เหลือ 999 ที่นั่ง)
0 คน Online Seminar ฟรี สำหรับบุคคลทั่วไปและลูกค้า SBITO คุณบิ๊ก ธานินทร์ แซมมณี กูรูด้าน AI Wealth & CEO ของ Deepscope - คุณเก่ง ชาญวิทย์ เกษตรภิบาล ผู้แนะนำการลงทุนมากประสบการณ์ (Investment Consultant)