ร่วมงานกับ SBITO

ติดต่อ

SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์ : +66-(0)2-018-8666


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
Business Development Manager
Roles and Responsibilities:
 • Initiate, develop new business opportunities and propose new securities products and services to management, including revenue, cost and benefit analysis, budgeting and timeline, etc.
 • Work with the management team in the development of company strategic plans and initiatives.
 • Be a project manager and collaborate with all related departments from back to front office to implement new systems for investment products.
 • Develop and promote marketing campaign and promotions for new products and ensure operations process supports with the campaigns.
 • Ensure the execution of marketing campaigns in coordination with internal & external stakeholders in order to deliver the overall business budgets align with the business plan.
 • Analyze, prepare and present company data as well as the competitors to the management for product improvement to increase the revenue and customers’ satisfaction.
 • Create and maintain marketing management reports including end-of-month, quarterly, annual reports and other reports as assigned by management that contain business analytics results.
 
Qualification:
 • Bachelors or Master’s Degree in Economics/ Marketing or related fields
 • Minimum 5-7 years’ working experience in Business Development or Corporate Strategy or related fields
 • Experience from Financial Institutions or E-commerce platform is highly desirable
 • Knowledge of online trading is preferred
 • Strong knowledge in Customer Relationship Management
 • Excellent communication and analytical skill
 • Good communication in English is required
 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Institutional Sales Manager
Roles and Responsibilities:
 • Manage and communicate with the limited number of institutional clients, including foreign investors.
 • Monitor the trading program and system, and in case a problem occurs, report it to the management and respond appropriately.
 
Qualification:
 • Bachelor Degree or higher
 • Experience of Institutional Clients Desk / Sales
 • Able to use multiple programs of Microsoft Office; such as word, excel, power point, etc.
 • Single License is required, and Derivatives License would be an advantage   
 • Interest and good understanding of financial markets
 • Enthusiastic, results driven, independent and able to multi-tasks
 • Good command of both spoken and written English is required
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
IT Front Office Engineer
Role & Responsibilities:
 
 • Responsible for maintaining IT Front Office Trading System on both trading and maintenance hours.
 • Work with a vendor to assure high integrity of packages and procedures before applying on the production system.
 • Analyze and verify installation packages in UAT and ensure completion of production installation and verification.
 • Monitor IT Front Office Trading System and report to management for day to day operations.
 • Prepare and plan configuration updates when require.
 • Accountable for functional and technical support to Customer Service department and Operational department.
 • Document all processes and procedures of IT Front Office Trading System to store in a knowledge database.
 • Ensure end of day process are completed successfully on each trading day.
 • Collaborate with team members such as IT Back Office Trading System, Infrastructure, and Development team to design, build and test.
 • Proficient in Linux operating system and command lines.

Qualification:
 
 • Bachelor's degree in Computer Science or a related field
 • At least 1 year’ s working experience in a brokerage business with Front Office System is a Big Plus
 • Experience in testing or automated testing is preferable
 • ITIL certification is a plus
 • Demonstrate enthusiasm about learning new things
 • Able to work independently and work as a team
 • Good communication is English is preferable
 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
 
Programmer/ Mobile Developer (C#.Net, VB.Net, SQL)
Role & Responsibilities:
 • Be a part of the team to maintain SBI Thai Online website. Scopes include implementation of new function, making changes to existing and monitoring website availability by using C#.Net Programming Language
 • Development report by using scripting language such as shell script or any other scripting language
 • Develop and maintenance data warehouse (MSQL, MYSQL)
 • Maintain all internal batch job running for reports and other activities
 • Assist in implementation of other IT related projects
 • Perform tasks as assigned (include testing)
Qualifications:
 • Bachelor's degree in Computer Science or a related field
 • Knowledge in Microsoft Windows based workstations and Microsoft Office Application
 • A least 2 years’ experience in knowledge of programming, especially C#.Net and familiar with database such as SQL, JavaScript and Node.JS, experience in website development is a big plus
 • Mobile app development (android/apple) experience will be advantage
 • Good interpersonal skill and Services mind                                         
 • Demonstrate enthusiasm about learning new things                                                                      
 • Analytical and trouble-shooting skills                                                                     
 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to: Human Resources Department
Tel: +66 2 022 1494
URL: www.sbito.co.th
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ / Operation Officer (Contract)
รายละเอียดงาน:
สนับสนุนงานส่วนชำระราคาเช่น บันทึกการฝาก-ถอนหลักประกันทุกประเภทบัญชี การติดตามการชำค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า การจัดทำรายงานต่อทางการ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย/หญิง 
 • อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป (ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่)
 • สามารถใช้ Microsoft office รวมถึง Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีความตั้งใจและมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบต่องานและมนุษยสัมพันธ์ดี
 
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติได้ที่:
ฝ่ายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1494 หรือ E-mail: recruitment@sbito.co.th
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline