ร่วมงานกับเรา

ติดต่อ

SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์ : 02-022-1499


บริษัทในฐานะผู้ว่าจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัว และเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจึงได้กำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านทรัพยากรบุคคล( HR Privacy Policy )โดย ท่านสามารถศึกษาได้โดย ดาวน์โหลด PDF
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
Investment Analyst (นักวิเคราะห์การลงทุน)
Role & Responsibilities:
 • Research and interview with various corporate management companies to gain insight information support analysis reports
 • Examine and assess economic and market trends, earnings prospects, financial statements and various indicators and factors to determine suitable investment strategies
 • Closely monitor and collect financial news, keep a track of market trends, opportunities, risks, and new investment products
 • Analysis and interpretation of finance reports, other information as well as preparation of new investment opportunities and summaries
 • Conduct research reports, investment advices, and present investment recommendations to investors
 • Provide presentation/ public lecture to customers or investors for company’s seminars when required
 • Other tasks upon assigned by the management team

Qualifications:
 • Bachelor's degree or higher in Economics, Finance, Accounting, or other related fields
 • Proven working experience at least 2 years as a Fundamental Investment Analyst on Securities and being approved by SEC (no experience required if obtains the certification of CISA Level 3 or CFA Level 3)
 • Strong analytical and numerical skills
 • Great Interpersonal skill, excellent communication, and presentation skills
 • Good command of English is required
 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as a recent photograph, should be sent to
Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Data and Business Analyst
SBI Thai Online (SBITO) provides every employee the career challenge of being the 1st online broker in Thailand. We have an aim to be the literary “completely online broker,” which will create a complete and perfect online trading service with continuous improvement in collaboration with our valued customers.
 
As a SBITO employee you will face the endless challenge in your career experience. We always listen to the ideas and voices of our employees. This is the place, where you can share your innovative and unlock your potential with continuous improvement working environment. If you consider yourself as a young dynamic, self-starter, committed and passionate to grow your career, then here is the right place to be.

Roles and Responsibilities:
 • Collect data from the various sources of internal information.
 • Identify and analyze the trends or patterns to find the personalized customer needs/ customer insight to seek or propose new business opportunities.
 • Create, interpret the trends or patterns of complex data and present into the different kinds of dashboards, reports, or fine presentations.
 • Other tasks assigned by the management


 
Qualifications:
 • Bachlor’s Degree in Marketing, Economics, Finance, Business Administration, Statistics, Computer Science, or related fields
 • Approximately 0-2 years of working experiences in business data analysis (Knowledge in Securities, Fintech or Banking business is a BIG PLUS) 
 • Experience or knowledge using the BI tools such as Tableau and Power BI
 • Able to use Pivot and VLOOKUP in an advanced level
 • Strong analytical skill is required
 
 

 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to:

 
E-mail: recruitment@sbito.co.th

Tel: +66 2022 1494

Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Investment Banking Officer (Business Development)
Job Descriptions:
 • Conduct preliminary research on companies, industry and market trend in prospect industries to develop new investment and opportunities (deal generation).
 • Manage deal sourcing i.e., call and meet with prospects and evaluate investment and opportunities.
 • Build up network with other business partners i.e., Startup, Venture Capital, Private Equity Firms and/or government agencies.
 • Perform limited due diligence on Startup, Venture Capital and Private Equity Investment.
 • Conduct in-depth on the existing references and clients of the target company.
 • Conduct background checks on the existing shareholder and management of the target company.
 • Analysis on major competitors to the target company
 • Building up preliminary financial modeling and valuation analysis
 • Prepare internal investment process
 • Perform monitoring and reporting of invested companies

Qualifications:
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Business Administration, Accounting and Engineering
 • At least 1-3 years’ experience in Startup, Venture Capital, Private Equity and/or Investment Banking field
 • Experience in investment and/or due diligence procedures
 • Understand both technical and business concepts quickly
 • Interested in Startup, Venture Capital, Private Equity and Tech & Biz.
 • Good communication skill

How to Apply: Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Senior Client Service (Internet Trading Securities)
รายละเอียดงาน
· คอยช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การใช้งานระบบ Internet Trading และการใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย (order execution) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
· ตอบข้อซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น อนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า
· รับผิดชอบการตอบคำถามผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และอื่นๆ เป็นต้น
· ดูแลลูกค้า walk-in ที่มาเปิดบัญชีซื้อ-ขายที่บริษัท และ ออกพบลูกค้าเป็นครั้งคราว
· ร่วมทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ งานสัมนา หรือ event ต่าง ๆ
· จัดทำเอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้องและสรุปรายงาน
· รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามแต่หัวหน้าฝ่ายจะกำหนด
 
คุณสมบัติ
· เพศ ชาย/หญิง
· อายุ 28-45 ปี
· วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
· มีประสบการณ์ตรงด้านการเป็นผู้แนะนำการลงทุนในสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
· สามารถใช้งานโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ iFis Streaming และ e-finance ได้ดี
· มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและอนุพันธ์ (IC Complex 1 License)
· มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
· มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1494 E-mail: recruitment@sbito.co.th