ร่วมงานกับเรา

ติดต่อ

SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์ : 02-022-1499


บริษัทในฐานะผู้ว่าจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัว และเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจึงได้กำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านทรัพยากรบุคคล( HR Privacy Policy )โดย ท่านสามารถศึกษาได้โดย ดาวน์โหลด PDF
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
Graphic Designer (Fresh Graduate are Welcome)
 
Responsibilities:
 • Develop the concept, content and design of all online and offline marketing materials
 • Retain the company’s corporate identity (CI) for all the designs before the publication
 • Ability to manage multiple projects and pay attention to detail
 • Demonstrate outstanding creativity and an innovative “Can-Do” attitude

Qualifications:
 • Thai Nationality only, age 24 – 28 years old
 • Bachelors in Graphic Design, Applied Art or related fields
 • At least 2-4 years’ experience in creative, artwork, graphic design roles (Fresh graduated are welcome)
 • Proficient in Adobe CS especially Illustrator. Other Adobe CS programme such Photoshop, Premier Pro, Muse and basic knowledge of HTML 5 and CSS will be advantage
 • Animation sketch, Videography skill is a plus
 • Having portfolio will be advantage

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Senior Marketing Officer (CRM)
SBI Thai Online (SBITO) provides every employee the career challenge of being the 1st online broker in Thailand. We have an aim to be the literary “completely online broker,” which will create a complete and perfect online trading service with continuous improvement in collaboration with our valued customers.
 
As a SBITO employee you will face the endless challenge in your career experience. We always listen to the ideas and voices of our employees. This is the place, where you can share your innovative and unlock your potential with continuous improvement working environment. If you consider yourself as a young dynamic, self-starter, committed and passionate to grow your career, then here is the right place to be.

Roles and Responsibilities:
 • Coordinate with other business functions to identify, develop campaign initiatives that align with the company target customers and increase business opportunities.
 • Work closely with data management function to support the campaign analysis and development.
 • Partner with marketing communication and related functions to launch the effective marketing campaigns. 
 • Plan, control and monitor whether the campaigns achieved company’s target, KPI and ROI.
 • Utilize the CRM strategy and tools to gain customer engagements. 
 • Others related tasks assigned by the management.

 
Qualifications:
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Business Administration, or related fields
 • Approximately 4-5 years of working experiences in campaign or marketing management
 • Understand the CRM system and passion for Digital Marketing is a preferrable
 • Good interpersonal, strong communication, analytical and project management skills
 • Self-dependent and able to work as a team
 • Experience working in the Securities or Financial Business is a BIG PLUS
 
 

 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to:

 
E-mail: recruitment@sbito.co.th

Tel: +66 2022 1494

Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Senior Investment Consultant (Internet Trading)
รายละเอียดงาน
 • ให้คำแนะนำและสอนทีมงาน บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการลูกค้า
 • คอยช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การใช้งานระบบ Internet Trading และการใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทฯ
 • ช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า รวมถึงเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตอบข้อซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แก่ลูกค้า
 • ร่วมทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ งานสัมนา หรือ event ต่าง ๆ
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้องและสรุปรายงาน
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามแต่หัวหน้าฝ่ายจะกำหนด
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง, อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและอนุพันธ์ (Single License /Derivatives License)
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1493 - 4
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Client Service (Internet Trading Securities)

Client Service (Internet Trading Securities)

รายละเอียดงาน
· คอยช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การใช้งานระบบ Internet Trading และการใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย (order execution) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
· ตอบข้อซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แก่ลูกค้า
· ให้คำแนะนำทางด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคกับลูกค้า
· รับผิดชอบการตอบคำถามผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook Pantip เป็นต้น
· ดูแลลูกค้า walk-in ที่มาเปิดที่บริษัท และ ออกพบลูกค้าเป็นครั้งคราว
· ร่วมทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ งานสัมนา หรือ event ต่าง ๆ
· จัดทำเอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้องและสรุปรายงาน
· รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามแต่หัวหน้าฝ่ายจะกำหนด
 
คุณสมบัติ
· เพศ ชาย/หญิง
· อายุ 25-32 ปี
· วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
· มีประสบการณ์ตรงด้านสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2-5 ปี
· สามารถใช้งานโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ iFis Streaming และ e-finance ได้ดี
· มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและอนุพันธ์ (Single License /Derivatives License)
· มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
· มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1494 E-mail: recruitment@sbito.co.th
Data and Business Analyst
SBI Thai Online (SBITO) provides every employee the career challenge of being the 1st online broker in Thailand. We have an aim to be the literary “completely online broker,” which will create a complete and perfect online trading service with continuous improvement in collaboration with our valued customers.
 
As a SBITO employee you will face the endless challenge in your career experience. We always listen to the ideas and voices of our employees. This is the place, where you can share your innovative and unlock your potential with continuous improvement working environment. If you consider yourself as a young dynamic, self-starter, committed and passionate to grow your career, then here is the right place to be.

Roles and Responsibilities:
 • Collect data from the various sources of internal information.
 • Identify and analyze the trends or patterns to find the personalized customer needs/ customer insight to seek or propose new business opportunities.
 • Create, interpret the trends or patterns of complex data and present into the different kinds of dashboards, reports, or fine presentations.
 • Other tasks assigned by the management


 
Qualifications:
 • Bachlor’s Degree in Marketing, Economics, Finance, Business Administration, Statistics, Computer Science, or related fields
 • Approximately 3-5 years of working experiences in business data analysis (Knowledge in Securities, Fintech or Banking business is a BIG PLUS) 
 • Experience or knowledge using the BI tools such as Tableau and Power BI
 • Able to use Pivot and VLOOKUP in an advanced level
 • Strong analytical skill is required
 
 

 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to:

 
E-mail: recruitment@sbito.co.th

Tel: +66 2022 1494

Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline