ร่วมงานกับ SBITO

ติดต่อ

SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์ : +66-(0)2-018-8666


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
Client Service Consultant เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน
 
 • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Internet Trading และการแก้ปัญหาต่างๆ
 • เป็นผู้ช่วยเหลือลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขาย/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
 • อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า
 • รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ หรือ event ต่างๆ เป็นต้น
คุณสมบัติ
 
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์ หรือนักศึกษาจบใหม่
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (Single License /Derivatives License) สำหรับผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และมีใจรักในการให้บริการ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว และประสานงานได้ดี
 • มีความสนใจในเรื่องการเงินและการลงทุน ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำการตลาดออนไลน์
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ส่ง Resume มาที่ recruitment@sbito.co.th  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-0221494 

 
Investment Consultant (Internet Trading)
รายละเอียดงาน
 • คอยช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การใช้งานระบบ Internet Trading และการใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทฯ
 • ตอบข้อซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แก่ลูกค้า
 • ร่วมทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ งานสัมนา หรือ event ต่าง ๆ
 • จ้ดทำเอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้องและสรุปรายงาน
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามแต่หัวหน้าฝ่ายจะกำหนด
 
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและอนุพันธ์ (Single License /Derivatives License)
 • มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1493 - 4
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Institutional Sales Manager
Roles and Responsibilities:
 • Manage and communicate with the limited number of institutional clients, including foreign investors.
 • Monitor the trading program and system, and in case a problem occurs, report it to the management and respond appropriately.
 
Qualification:
 • Bachelor Degree or higher
 • Experience of Institutional Clients Desk / Sales
 • Able to use multiple programs of Microsoft Office; such as word, excel, power point, etc.
 • Single License is required, and Derivatives License would be an advantage   
 • Interest and good understanding of financial markets
 • Enthusiastic, results driven, independent and able to multi-tasks
 • Good command of both spoken and written English is required

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department:
E-mail: recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2022 1494
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ / Operation Officer (Contract)
รายละเอียดงาน:
สนับสนุนงานส่วนชำระราคาเช่น บันทึกการฝาก-ถอนหลักประกันทุกประเภทบัญชี การติดตามการชำค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า การจัดทำรายงานต่อทางการ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย/หญิง 
 • อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป (ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่)
 • สามารถใช้ Microsoft office รวมถึง Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีความตั้งใจและมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบต่องานและมนุษยสัมพันธ์ดี
 
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติได้ที่:
ฝ่ายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1494 หรือ E-mail: recruitment@sbito.co.th
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
พนักงานธุรการ (รายวัน)
รายละเอียดงาน:
สนับสนุนงานเดินเอกสารและประสานงาน เช่น จัดเรียงเอกสารชุดการเปิดบัญชีหุ้น ติดตามเอกสารลูกค้า และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย/หญิง 
 • อายุ 20-28 ปี
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป (ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่)
 • สามารถใช้ Microsoft office รวมถึง Internet ได้
 • มีความตั้งใจและมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบต่องานและมนุษยสัมพันธ์ดี
 
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติได้ที่:
ฝ่ายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-022-1494 หรือ E-mail: recruitment@sbito.co.th
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Client Service (Japanese Speaking)/ ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาญี่ปุ่น)
Job Responsibilities:
 
 • Support the Japanese customers by providing general information relating to account opening process, marketing promotions, company’s products, etc.
 • Support customers’ problem when trading problems occur or other related matters
 • Response calls or personal queries from the customers professionally
 • Handle and resolve customer complaints, provide customers with products information over the phone and in person
 
Qualifications:
 
 • Male or Female, Thai Nationality, Age not over 32 yrs. old (Fresh Graduates are welcome)
 • B.A. Degree in Business Administration or related field, majoring in Japanese is a big plus
 • Good command of spoken and written Japanese (At least N4 up)
 • Able to communicate in English fluently

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to:  Apply Now 
 
Human Resources Department
 
Tel: +66 2 022 1494  
 
URL: www.sbito.co.th
 
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Digital Marketing
Responsibilities:
 
 • Plan to utilize/ optimize all resources of digital marketing tools to meet the objectives of marketing plans, this is also includes media plan, budget, target group, etc.
 • Specialize in digital marketing tools, especially in social medias such as Facebook, SEM, EDM, etc. and be able to drive those social media tools with good results
 • Analyze the Google Analytic tracking performance for all of company online medias; Facebook, Instagram, Youtube, Line, LinkedIn, etc,
 • Ensure the digital marketing processes are followed and actively adjust the plan to meet both of deadlines and expectations
 • Collaborate with internal and external stakeholders to align the digital strategy to make it successful
 • Other task assigned by immediate supervisor

Qualifications:
 
 • Bachelor's degree preferably with a focus on Marketing, Advertising, Business Administration, Communications, Public Relations or related fields
 • Strong statistical and analytical skills
 • Expertise in SEO/ SEM/ PPC tools-using Alexa, SimilarWeb, Google Analytics, Google Adwords, Key Word Planner, Bing, SEM Rush, or other social media tools.
 • Digitally native, creative individual with a passion and interest for new technologies and innovations
 • Experienced working in Financial or Securities business, either in house or in agency is a Big Plus
 • Fluency in English is highly beneficial
 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to: Apply Now 
 
Human Resources Department
 
Tel: +66 2 022 1494  
 
URL: www.sbito.co.th
 
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline