ร่วมงานกับ SBITO

ติดต่อ

SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์ : +66-(0)2-018-8666


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
.Net Programmer
SBI Thai Online (SBITO) provides every employee the career challenge of being the 1st online broker in Thailand. We have an aim to be the literary “completely online broker,” which will create a complete and perfect online trading service with continuous improvement in collaboration with our valued customers.
 
As a SBITO employee you will face the endless challenge in your career experience. We always listen to the ideas and voices of our employees. This is the place, where you can share your innovative and unlock your potential with continuous improvement working environment. If you consider yourself as a young dynamic, self-starter, committed and passionate to grow your career, then here is the right place to be.

Responsibilities:
 • Be a part of the team to maintain SBI Thai Online website.  Scopes include implementation of new function, making changes to existing and monitoring website availability by using C#.Net Programming Language
 • Development report by using scripting language such as shell script or any other scripting language
 • In additional, maintaining all internal batch job running for reports and other activities
 • Assist in implementation of other IT related projects
 • Assist in development and implementation of IT standards, processes, strategies and plans to ensure secure and smooth running of IT system
 • Perform tasks as assigned (include testing)

Qualifications:
 • Bachelor's degree in Computer Science or a related field
 • Knowledge in Microsoft Windows based workstations and Microsoft Office Application
 • Bachelor's degree in Computer Science or a related field                    
 • A least 2 years’ experience in knowledge of programming, especially C#.Net and familiar with database such as SQL, JavaScript and Node.JS, Experience in website development    
 • Good interpersonal skill and Services mind               
 • Demonstrate enthusiasm about learning new things                    
 • Analytical and trouble-shooting skills                   

How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to Human Resources Department

E-mail: recruitment@sbito.co.th

Tel: +66 2022 1494

Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
Client Service Consultant เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (บริษัทหลักทรัพย์)
Client Service Consultant  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (บริษัทหลักทรัพย์)

รายละเอียดงาน
 
 • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Internet Trading และการแก้ปัญหาต่างๆ
 • เป็นผู้ช่วยเหลือลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขาย/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
 • อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า
 • รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานออกบูธ หรือ event ต่างๆ เป็นต้น
คุณสมบัติ
 
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์ หรือนักศึกษาจบใหม่
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (Single License /Derivatives License) สำหรับผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และมีใจรักในการให้บริการ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว และประสานงานได้ดี
 • มีความสนใจในเรื่องการเงินและการลงทุน ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำการตลาดออนไลน์
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน
                อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
 ส่ง Resume มาที่ recruitment@sbito.co.th  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
โทร 02-0221494 

 
Finance Manager (Urgent Required)
Finance Manager (Urgent Required)
Responsibilities:
 • Manage all areas of the company’s finance and accounting including general financial 
 • Manage Fund on daily basis
      •Contact the bank for the Intraday, Over Draft and other credit facilities.
 • Prepare the daily liquidity position report
 • Perform the major banks daily reconciliation
 • Remit fund for the expenses to be charged by Inter- Company 
 • Coordinate with accounting outsource vendor and internal in term of following up works and reports.
Qualifications
 • Bachelor’s Degree or Master’s degree in Accounting, Finance or related fields with approximately 5-8 years working experience in accounting and finance
 • Experienced in Brokerage Industries is a Big Plus
 • CPD qualified is a must and CPA is preferable
 • Good communication in English both of writing and speaking
 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to:
Human Resources Department
Tel: +66 2 022 1494   E-mail: recruitment@sbito.co.th
Fax: +66 (0)2022 1491
URL: www.sbito.co.th
Facebook: www.facebook.com/Sbithaionline
 
 
 
 
IT Management /IT Network and System
        IT Network and System

Role & Responsibilities:
 1.  Provide consultation and/or assistance for continuous improvements on network, infrastructure  
 2. Coordinate and work with vendors to ensure issue resolution within SLA (e.g. notify issue to vendor, setup remote access to the system, etc.) 
 3. Provide the maintenance and coordinate with the personnel of service provider of hardware, network and and operating system (e.g. installation or replacement of equipment at data center or at office by ensuring that the tasks are carried out without any impact to the system)
 4. Provide the maintenance and coordinate with the personnel of service provider of 3rd party software/ system (e.g. installing new software/system to integrate with the existing system )
 5. Assist in development and implementation of IT standards, processes, strategies and plans to ensure secure and smooth running of IT system 
 6. Responsible for ensuring IT systems and applications within our company to be available while adhering to security best-practices, compliance and regulatory requirements
 7. Responsible for IT assets management in the office (e.g. software license, IT equipment and etc.)  
 8. Perform tasks as assigned
Qualifications:
 •  High technical education and professional experience in the sphere of information technology in financial service industry
 •  Project management experience on the large scale of development and implementation of multiple applications. Large scale means;
  1. more than 1 year
  2. more than 20 full time equivalent in average
  3. multi vendors
  4. multi platforms and so on
 • Experience on whole life cycle on system implementation projects covering both application aspects as well as infrastructure aspects
 • Experience on production support and maintenance including incident/ problem management and change / release management
 • Experience on IT vendor screening, evaluation and negotiation
 • Knowledge of project management framework such as PMBOK and IT service management framework such as ITIL
 • Knowledge of web / mobile trading system technical requirements
 • Knowledge of securities and derivatives brokerage business 
How to Apply:  Application in English, stating full qualifications and experience, as well as expected salary and a recent photograph, should be sent to:
 
Human Resources Department
email : recruitment@sbito.co.th
Tel: +66 2 022 1494  

URL: www.sbito.co.th