US Weekly Update

08
กรกฏาคม
2024
US Weekly Update 8-12 Jul 2024
(views 7)
ติดตามการ Testify ของประธาน FED พร้อมตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ
อ่านเพิ่มเติม
01
กรกฏาคม
2024
US Weekly Update 1-5 Jul 2024
(views 18)
ติดตามเตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ FOMC Minute และเงินเฟ้อยุโรป
อ่านเพิ่มเติม
24
มิถุนายน
2024
US Weekly Update 24-28 Jun 2024
(views 27)
ติดตาม PCE สหรัฐฯ เงินเฟ้อของยุโรปและสถานการณ์การค้าโลก
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2024
US Weekly Update 17-21 Jun 2024
(views 41)
ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐ ความเห็นประธาน FED ในแต่ละสาขาและตัวเลขเงินเฟ้อยุโรป
อ่านเพิ่มเติม
10
มิถุนายน
2024
US Weekly Update 10-14 Jun 2024
(views 52)
ติดตามการประชุม FPMC การประชุม BOJ รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ
อ่านเพิ่มเติม
04
มิถุนายน
2024
US Weekly Update 4-7 Jun 2024
(views 54)
ติดตามตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ การประชุม ECB ราคาน้ำมันดิบ
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2024
US Weekly Update 27-31 May 2024
(views 64)
ติดตามดัชนี PCE สหรัฐฯ เงินเฟๆ้อยุโรป เงินเฟ้อญี่ปุ่นและ PMI ของจีน
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤษภาคม
2024
US Weekly Update 20-24 May 2024
(views 61)
ติดตามรายงานการประชุม FOMC และความเห็นของประธาน FED รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างดัชนี PMI ในภูิมภาคสำคัญและผลประกอบการของ Nvidia
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2024
US Weekly Update 13-17 May 2024
(views 57)
ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ผลประกอบการของบริษัทค้าปลีกรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจจีน
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤษภาคม
2024
US Weekly Update 7-10 May 2024
(views 55)
ติดตามความเห็นประธาน FED ผลประกอบการของบริษัทที่สำคัญอย่าง Walt Disney การประชุม BOE รวมถึงราคาน้ำมันดิบ
อ่านเพิ่มเติม