ขั้นตอนการเปิดบัญชี
บัญชีมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร
เปิดบัญชีต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง
ขั้นตอนการส่งเอกสารผ่าน 7-11
การตั้งรหัสผ่านในครั้งแรก

สำหรับการ Login ครั้งแรกลูกค้าจะเปลี่ยน password ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ด้านล่างนี้

1. รหัสผ่านของท่าน ต้องมีความยาวระหว่าง 6-10 ตัวอักษร โดยรหัสผ่านห้ามมีช่องว่างระหว่างตัวอักษร
2. รหัสผ่านใหม่ของท่าน ต้องแตกต่างจากรหัสผ่านเดิม
3. รหัสผ่านใหม่ของท่าน ต้องมีการผสมกัน ระหว่างตัวเลขและตัวอักษร ท่านไม่สามารถตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลขทั้งหมด หรือตัวอักษรทั้งหมดได้
4. อักขระซ้ำกันได้ ไม่เกิน 3 ตัว (ทั้งตัวเลขและอักษร)
5. อักขระเรียงกันได้ ไม่เกิน 3 ตัว (ทั้งตัวเลขและอักษร)
6. รหัสผ่าน มีอายุ 90 วัน โดยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ก่อนรหัสผ่านหมดอายุ ท่านต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ แต่หากรหัสผ่านหมดอายุ ท่านต้องทำการ Reset password (กดปุ่มลืมรหัสผ่าน)
 
คำนวณค่าคอมมิชชั่น