การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

      สำหรับการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนโดยการพิมพ์ชื่อ/นามสกุล ใหม่ที่เปลี่ยนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (สามารถเป็นไฟล์ที่สแกนมาหรือเป็นรูปถ่ายจากมือถือก็ได้) จากนั้นทำการส่ง และใส่รหัส OTP เพื่อยืนยัน เมื่อทางบริษัทฯได้รับแจ้ง บริษัทฯจะทำการตรวจสอบชื่อและบัตรประชาชนรวมทั้งใบเปลื่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งถ้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งผลกลับไปทาง inbox ของท่าน
 
เปลี่ยนที่อยู่ (และที่อยู่เอกสาร)
      ลูกค้าสามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้ด้วยตนเอง เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่ออฟฟิศ รวมถึง ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร โดยเข้าไปที่ เมนู เปลี่ยนที่อยู่, เลือกหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยน, ยืนยัน ,ใส่รหัส OTP และกดยืนยันอีกครั้ง หลังจากนั้นระบบจะเปลี่ยนที่อยู่ให้ท่านโดยอัตโนมัติและส่งข้อความแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ที่สำเร็จแล้ว กลับไปทาง inbox ของท่าน (ยกเว้น การเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
      สำหรับการเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนั้น ลูกค้าต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ที่เปลี่ยนแปลงมาด้วย ซึ่งทางบริษัทจะตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อความแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ของท่าน กลับไปทาง inbox ของท่านอีกครั้ง
เปลี่ยนลายมือชื่อ
สำหรับการเปลี่ยนลายมือชื่อ ลูกค้าสามารถจะเปลี่ยน หรือ เพิ่มลายมือชื่อได้ โดย
  1. ถ้าลูกค้าต้องการ”เปลี่ยนลายมือชื่อ” ลูกค้าต้อง แนบไฟล์ ลายมือชื่อเดิม และ ลายมือชื่อใหม่ หรือ ลายมือชื่อที่ต้องการจะเพิ่ม โดยจะต้องเซ็นลงบนกระดาษขาวที่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือรูปบัตรประชาชนอยู่ 
  2. จากนั้นกด”ยืนยัน” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
  3. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับในมือถือ  
  4. รอข้อความแจ้งการเปลี่ยนลายมือชื่อที่ทางบริษัทฯจะส่งกลับไปทาง Inbox หลังจากที่บริษัทฯได้ตรวจสอบแล้ว
เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์บ้าน หรือ เบอร์บริษัท โดย
1.    เลือกเบอร์ที่ต้องการจะเปลี่ยน
2.    กรอกเบอร์ใหม่ลงไป
3.    กด “ยืนยัน” 
4.    ใส่รหัส OTP ที่ได้รับในมือถือ จากนั้นระบบจะทำการเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้อัตโนมัติ
5.    ตรวจสอบข้อความการแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านทาง Inbox

หมายเหตุ
•    สำหรับเบอร์โทรศัพท์มือถือ หลังจากที่ลูกค้าได้เปลี่ยนแล้ว รหัส OTP จะถูกส่งเข้าไปที่เบอร์ใหม่โดยอัตโนมัติ 
 
เปลี่ยนอีเมล์
การเปลี่ยนอีเมล์ ลูกค้าสามารถทำได้ทันที โดย
1.    ใส่อีเมล์ใหม่ที่ต้องการจะเปลี่ยน
2.    พิมพ์อีเมล์ใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยัน
3.    กด “ถัดไป” 
4.    ระบบจะส่ง password สำหรับการยืนยันการเปลี่ยนอีเมล์ไปให้ทางอีเมล์ใหม่ที่ลูกค้าได้กรอกไว้ 
5.    นำ password ที่ได้รับจากอีเมล์ใหม่ที่ได้กรอกไว้ มาใส่ในช่อง “กรอก password” 
6.    กด ”ถัดไป”
7.    ใส่รหัส OTP ที่ได้รับในมือถือ และกดยืนยันเพื่อจบขั้นตอน
8.    ตรวจสอบ inbox จะมีข้อความการแจ้งเปลี่ยนอีเมล์ส่งไปถึงท่านหลังจากที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
ลืม Username
ลืมรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน
การเปลี่ยนรหัส ลูกค้าสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว โดย
1.    กรอก รหัสผ่าน ปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่
2.    กรอก รหัสผ่าน ใหม่ ที่ท่านต้องการใช้
3.    กรอก รหัสผ่าน ใหม่ อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการเปลี่ยน รหัสผ่าน 
4.    กด “ถัดไป” 
5.    ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ท่านนำรหัส OTP นั้น กรอกเพื่อยืนยันและจบขั้นตอน
6.    ตรวจสอบ inbox ของท่าน ระบบจะส่งข้อความการแจ้งเปลี่ยน รหัสผ่าน ไปให้ท่านทันที หลังจากที่เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว
ลืมรหัสซื้อขาย


 
เปลี่ยนรหัสซื้อขาย
การเปลี่ยน รหัสซื้อขาย สามารถทำได้โดย
1.    กรอก รหัสซื้อขาย ปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่
2.    กรอก รหัสซื้อขายใหม่ ที่ท่านต้องการใช้
3.    กรอก รหัสซื้อขายใหม่ อีกหนึ่งครั้ง เพื่อยืนยันการเปลี่ยน รหัสซื้อขาย
4.    กด “ถัดไป” 
5.    ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ท่านนำรหัส OTP นั้นไปกรอกเพื่อยืนยันและจบขั้นตอน
6.    ตรวจสอบ inbox ของท่าน ระบบจะส่งข้อความการแจ้งเปลี่ยน รหัสผ่าน ไปให้ท่านทันที หลังจากที่เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว
เปลี่ยนข้อมูลบัญชี
ลูกค้าสามารถดูขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลบัญชีได้จาก ที่นี่ 
คำนวณค่าคอมมิชชั่น