เงื่อนไขการใช้งาน eFinStockPickUp
ระยะเวลาการสะสมยอดปริมาณการซื้อขาย (Value trade) และระยะเวลาการใช้ฟรี (สำหรับลูกค้าเดิมที่ Value trade ถึงตามที่กำหนด)
          ทางบริษัทฯ ขอปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการ eFinStockPickUp ใหม่ 
บริษัทฯ ได้พิจารณาการขยายระยะเวลาในการสะสมยอดปริมาณการซื้อขาย (Volume trade) เพิ่มเติมให้กับลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น 

 
โครงการนี้มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 
            สำหรับลูกค้า SBITO ที่มียอดปริมาณการซื้อขายสะสมตามระยะเวลาที่กำหนด (*Value Trade ในบัญชี Cash Account, Cash Balance, Credit Balance) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม eFin ได้ฟรี 6 เดือนตามรอบที่กำหนด ระบบจะเปิดสิทธิใช้งานให้อัตโนมัติ โดยแบ่งออกเป็นรอบสะสมและการใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณปริมาณการซื้อขายสะสม (Value Trade) กับวันครบกำหนด (Due Date) ที่ใช้ในการคำนวณ Volume trade หุ้น 5 ล้านบาท ดังต่อไปนี้

รอบแรก : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 29 พฤศจิกายน 2565** (พิเศษเฉพาะรอบแรก ให้สะสมเป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน*)
               สะสม Value trade ครบ 5 ล้านบาท > ได้สิทธิ์ใช้ฟรี 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566
 

รอบสอง : 1 ธันวาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566** (สะสม Value trade  6 เดือน) 
               สะสม Value. trade ครบ 5 ล้านบาท > ได้สิทธิ์ใช้ฟรี 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 

รอบสาม : 1 มิถุนายน 2566 - 29 พฤศจิกายน 2566** (สะสม Value trade 6 เดือน) 
                สะสม Value trade ครบ 5 ล้านบาท > ได้สิทธิ์ใช้ฟรี 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

รอบสี่ : 1 ธันวาคม 2566 - 30 พฤษภาคม 2567** (สะสม Value trade 6 เดือน) 
                สะสม Value trade ครบ 5 ล้านบาท > ได้สิทธิ์ใช้ฟรี 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567


รอบห้า : 1 มิถุนายน 2567 - 29 พฤศจิกายน 2567** (สะสม Value trade 6 เดือน) 
                สะสม Value trade ครบ 5 ล้านบาท > ได้สิทธิ์ใช้ฟรี 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

ส่วนรอบต่อๆไป : ใช้วิธีคิดเหมือนเดิม คือ สะสม Value trade 6 เดือน ครบ 5 ล้านบาท ได้รับสิทธิ์ใช้งานโปรแกรม eFin ฟรี 6 เดือน 

ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบดู Value trade ย้อนหลังได้ ทำตามขั้นตอนดังนี้ > Log in หน้าเว็บไซต์ > เลือกเมนู > ข้อมูลลูกค้า > Volume trade (ข้อมูล Value trade เป็นแบบ T-1 วัน) เลือกกรอบระยะเวลาตามรอบสะสมที่กำหนด         

SBITO ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการมาโดยตลอด บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยยึดเป็นเป้าหมายสำคัญ 
*เฉพาะรอบแรก ที่ให้สิทธิพิเศษสะสมเป็นระยะเวลานาน 10 เดือน แต่รอบอื่นๆ เป็นระยะเวลาปกติ 6 เดือน
**(ข้อมูล Value trade เป็นแบบ T-1 วัน ดังนั้นจะคำนวณสรุปปริมาณการซื้อขายบัญชีหุ้น ก่อนสิ้นวันทำการของเดือนนั้นๆ ล่วงหน้า 1 วัน)

*หมายเหตุ 

 
  • เงื่อนไขการใช้งาน eFinStockPickUp ฟรี สำหรับลูกค้าที่มียอดเทรดสะสม (Volume Trade ในบัญชี Cash Account, Cash Balance, Credit Balance) ตลอด 6 เดือน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิใช้งาน eFin ได้ในรอบ 6 เดือนตามรอบระยะเวลาที่กำหนด*
  • ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบดู Value trade ย้อนหลังได้ ทำตามขั้นตอนดังนี้ > Log in หน้าเว็บไซต์ > เลือกเมนู > ข้อมูลลูกค้า > Volume trade (ข้อมูล Value trade เป็นแบบ T-1 วัน)
  • ถ้าลูกค้าท่านใด ที่มียอดปริมาณการซื้อขาย (Volume trade ในบัญชี Cash Account, Cash Balance, Credit Balance) น้อยกว่า 5 ล้านบาท แต่มีการซื้อขายในบัญชีอนุพันธ์ (TFEX) ในระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำมาคิดรวมเป็นค่าคอมมิชชันได้ เทียบเคียงกับ Volume trade ของหุ้นได้ หากมีค่าคอมมิชชันมากกว่าหรือเท่ากับยอดค่าคอมมิชชันจากปริมาณการซื้อขายหุ้น (Volume trade) 5 ล้านบาท ท่านจะมีสิทธิใช้งาน eFin ได้ฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
  • ลูกค้าที่สนใจสมัครใช้บริการ eFinStockPickUp สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยที่นักลงทุนที่ประสงค์จะใสมัครช้งาน efin ต้องดำเนินการแสดงความประสงค์ใช้งานและชำระค่าบริการ ผ่านเว็บไซต์ > Log in > สมัครใช้บริการ > กดยืนยัน > สแกน QR Code > ชำระค่าบริการ > รอผลอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯจะไม่มีการหักเเงินค่าบริการผ่านทางบัญชีลงทุนของท่านแ่ตอย่างใด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้ภายหลังต่อไป
-------------------------------------

 
สำหรับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิม ที่มีปริมาณการซื้อขาย (Value trade) น้อยกว่าที่กำหนด ต้องการสมัครใช้งาน eFinStockPickUp
         สำหรับลูกค้าใหม่ ที่เปิดบัญชีหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม eFinStockPickUp ได้ฟรี 2 เดือน (นับตั้งแต่เดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ) เช่น เปิดบัญชีหลักทรัพย์สำเร็จ วันใดวันหนึ่งของเดือนพฤศจิกายน 2565 สามารถใช้โปรแกรม eFinStockPickUp ได้ฟรีถึง 31 ธันวาคม 2565 เป็นต้น หลังจากนั้น ถ้าต้องการใช้ eFin ต่อ สามารถสมัครใช้ได้ที่ราคา 900 บาท ต่ออายุการใช้งาน 180 วัน 
        
          
         สำหรับลูกค้าเดิม SBITO ที่มียอดการซื้อขายสะสม (**Value trade ในบัญชี Cash Account, Cash Balance, Credit Balance ) น้อยกว่า 5 ล้านบาท แต่หากมีความประสงค์จะใช้ eFinStockPickUp สามารถสมัครใช้ได้ที่ราคา 900 บาท ต่ออายุการใช้งาน 180 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติใช้งาน สมัครบนเว็บไซต์ SBITO ได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

          SBITO ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการมาโดยตลอด บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยยึดเป็นเป้าหมายสำคัญ 
 
**(ข้อมูล Value trade เป็นแบบ T-1 วัน ดังนั้นจะคำนวณสรุปปริมาณการซื้อขายบัญชีหุ้น ก่อนสิ้นวันทำการของเดือนนั้นๆ ล่วงหน้า 1 วัน)

*หมายเหตุ 
 
  • เงื่อนไขการใช้งาน eFinStockPickUp ฟรี สำหรับลูกค้าที่มียอดเทรดสะสม (Volume Trade ในบัญชี Cash Account, Cash Balance, Credit Balance) ตลอด 6 เดือน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิใช้งาน eFin ได้ในรอบ 6 เดือนตามรอบระยะเวลาที่กำหนด*
  • ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบดู Volume trade ย้อนหลังได้ ทำตามขั้นตอนดังนี้ > Log in หน้าเว็บไซต์ > เลือกเมนู > ข้อมูลลูกค้า > Volume trade (ข้อมูล Volume trade เป็นแบบ T-1 วัน) เลือกระยะเวลาตามรอบที่กำหนด
  • ถ้าลูกค้าท่านใด ที่มียอดปริมาณการซื้อขาย (Volume trade ในบัญชี Cash Account, Cash Balance, Credit Balance) น้อยกว่า 5 ล้านบาท แต่มีการซื้อขายในบัญชีอนุพันธ์ (TFEX) ในระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำมาคิดรวมเป็นค่าคอมมิชชันได้ เทียบเคียงกับ Volume trade ของหุ้นได้ หากมีค่าคอมมิชชันมากกว่าหรือเท่ากับยอดค่าคอมมิชชันจากปริมาณการซื้อขายหุ้น (Volume trade) 5 ล้านบาท ท่านจะมีสิทธิใช้งาน eFin ได้ฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
  • ลูกค้าที่สนใจสมัครใช้บริการ eFinStockPickUp สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยที่นักลงทุนที่ประสงค์จะใสมัครช้งาน efin ต้องดำเนินการแสดงความประสงค์ใช้งานและชำระค่าบริการ ผ่านเว็บไซต์ > Log in > สมัครใช้บริการ > กดยืนยัน > สแกน QR Code > ชำระค่าบริการ > รอผลอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่มีการหักเเงินค่าบริการผ่านทางบัญชีลงทุนของท่านแ่ตอย่างใด?
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้ภายหลัง
คำนวณค่าคอมมิชชั่น