TOP Pick

24
มิถุนายน
2022
Top pick 24 June 2022 (SIS)
(views 22)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 เพิ่มขึ้น 1.6%YoY หนุนหลักจากรายได้ขาย โดยเฉพาะสินค้าผู้บริโภคและสินค้าเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้แนวโน้มผลประกอบการปี 65 จะยังคงได้รับปัจจัยบวกจากอุตสาหกรรมที่สอดคล้องไปกับยุคสมัยใหม่ (Digital economy)
อ่านเพิ่มเติม
23
มิถุนายน
2022
Top pick 23 June 2022 (BH)
(views 15)
แนวโน้มผู้ป่วยต่างชาติ ใน 1Q65 ฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดย รายได้ผู้ป่วยต่างชาติ เพิ่มขึ้น 143.7% YoY และ เราคาดจะยังคงเติบโตต่อเนื่องในระดับ 2 Digit ต่อไปได้ในช่วง 2Q65
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2022
Top pick 22 June 2022 (CRC)
(views 30)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ของ CRC เติบโตขึ้นถึง 199.9% YoY จากการฟื้นตัวของรายได้ในทุกธุรกิจ และกำไรขั้นต้นที่เติบโตขึ้น ขณะที่ CRC ตั้งเป้ารายได้รวมปี 65 เติบโตขึ้น 20% YoY จากธุรกิจในไทยและต่างประเทศ ที่ฟื้นตัวขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 คลี่คลายลง
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2022
Top pick 21 June 2022 (LH)
(views 28)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 เพิ่มขึ้น 10.7%YoY หนุนหลักจากบริษัทร่วมที่ฟื้นตัว ทั้งนี้แนวโน้มผลประกอบการปี 65 จะได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดตั้งแต่ช่วง 2H65 (รายได้ค่าเช่าและส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น YoY)
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2022
Top pick 20 June 2022 (BCPG)
(views 28)
BCPG รายงานกำไรสุทธิ 1Q65 ที่ 1,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160.4% YoY เนื่องจากบริษัทมีกำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีในโครงการโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ (ประเทศอินโดนีเซีย)
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2022
Top pick 17 June 2022 (BBL)
(views 29)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ของ BBL เติบโตขึ้น 12.66% QoQ และ 2.82% YoY จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ ขณะที่คาดกำไรสุทธิของ BBL มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 65 และคาดว่าจะได้ sentiment เชิงบวกจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นนับจากนี้
อ่านเพิ่มเติม
16
มิถุนายน
2022
Top pick 16 June 2022 (AP)
(views 43)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 เพิ่มขึ้น 23.3%YoY ขณะที่ยอด Presale งวด 4M65 เพิ่มขึ้น 47.4%YoY และคิดเป็น 32.3%ของเป้าหมายปี 65 ที่ 5 หมื่นล้านบาท ส่วน Backlog ณ สิ้นงวด 4M65 ยังอยู่ระดับสูงกว่า 3.19 หมื่นล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2022
Earning Result 15 June 2022 (HMPRO)
(views 25)
HMPRO มีกำไรสุทธิ 1Q65 จำนวน 1,510.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.90% YoY ผลจากกำลังซื้อผู้บริโภคฟื้นตัว และ อัตราการทำกำไรที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2022
Top pick 14 June 2022 (SABINA)
(views 36)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ของ SABINA เติบโตขึ้น 4% QoQ และ 30% YoY จากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และ การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่บริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในปี 65 จากยอดขายที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2022
Earning Result 13 June 2022 (SAPPE)
(views 27)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 เติบโตกว่า 77% YoY หนุนจากการเติบโตของยอดขายต่างประเทศและ Margin ที่เพิ่มขึ้น มีแผนเพิ่มรายได้สู่ระดับ หมื่นล้านบาทใน 5 ปี เป็นปัจจัยหนุนหลัก ปรับมาใช้มูลค่าพื้นฐานปี 66 ที่ 40.75 บาท คงคำแนะนำซื้อ แต่แนะนำซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว
อ่านเพิ่มเติม
10
มิถุนายน
2022
Earning Result 10 June 2022 (PLANB)
(views 38)
PLANB รายงานกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 181.2% YoY มาอยู่ที่ 104 ล้านบาท (คิดเป็น 17% ของประมาณการกำไรสุทธิ ปี 65 ของเรา) ผลจากการฟื้นตัวของรายได้สื่อโฆษณานอกที่พักอาศัย 31.2% YoY อยู่ที่ 1,001 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2022
Top pick 9 June 2022 (BAFS)
(views 32)
BAFS ประกาศผลขาดทุนสุทธิที่ลดลงมากในงวด 1Q65 แรงหนุนจากการฟื้นตัวของธุรกิจบริการเชื้อเพลิงอากาศยาน และ รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่บริษัทคาดผลประกอบการจะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง แรงหนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากนับจากนี้
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2022
Earning Result 8 June 2022 (KEX)
(views 29)
KEX รายงานมีผลขาดทุนสุทธิ 1Q65 จำนวน 491.1 ล้านบาท (เราคาดการณ์ไว้ที่ ขาดทุนสุทธิ จำนวน 251 ล้านบาท) เทียบกับ กำไรสุทธิ จำนวน 302.8 ล้านบาท ใน 1Q64 ผลจากการแข่งขันด้านราคา
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2022
Earning Result 7 June 2022 (GFPT)
(views 28)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 เพิ่มขึ้นกว่า 651.8%YoY ส่งผลให้เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 65 และ 66 ขึ้น 53.4% และ 13.4%YoY ตามลำดับ ทั้งนี้เราเลื่อนไปใช้ราคาเป้าหมายปี 66 ที่ 18 บาท คงคำแนะนำซื้อ แต่ให้ทยอยสะสมเมื่อราคาย่อตัว
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2022
Top pick 6 June 2022 (TFG)
(views 28)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ของ TFG เติบโตโดดเด่นถึง 335% QoQ และ 39% YoY จากยอดขายไก่ทั้งในและต่างประเทศที่เติบโตสูง และอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัทตั้งเป้าเติบโต 10 – 15% ในปี 65 พร้อมตั้งงบลงทุน 3.5 พันล้านบาทเพื่อลงทุนในธุรกิจหมูเพิ่มขึ้นทั้งในไทยและเวียดนาม
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2022
Top pick 2 June 2022 (CPALL)
(views 42)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 เพิ่มขึ้น 32.9%YoY หนุนหลักจากรายได้ขายค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้เราคงประมาณการกำไรตามเดิม มองกำไรช่วง 2H65 ฟื้นตัวโดดเด่น (โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น) คงคำแนะนำซื้อสะสม
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2022
Earning Result 1 June 2022 (MEGA)
(views 42)
MEGA รายงานกำไรสุทธิ 1Q65 เพิ่มขึ้น 84.2% YoY อยู่ที่ 612.7 ล้านบาท ผลจากการเติบโตของรายได้รวมจากการดำเนินงานมีจำนวน 3,819.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.8% YoY ตามยอดขายผลิตภัณฑ์ Mega We Care ที่เพิ่มสูงขึ้น และ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2022
Earning Result 31 May 2022 (TIDLOR)
(views 38)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ขึ้นทำ new high รายไตรมาส จากการขยายตัวของสินเชื่อ และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง ขณะที่คาดกำไรสุทธิปี 2565 เติบโตขึ้น 23.05% yoy จากสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและรถบรรทุกที่เติบโตต่อเนื่อง แนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2022
Earning Result 30 May 2022 (BCH) - Analyst meeting
(views 55)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 เพิ่มขึ้นกว่า 526.5%YoY หนุนหลักจากการให้บริการโควิด ทั้งนี้เราปรับประมาณการกำไรปี 65 ขึ้น 60.7% แต่เราปรับราคาเป้าหมายลงเหลือ 23.9 จากเดิม 26 บาท (ปรับลด TV growth rate ลง) คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2022
Earning Result 27 May 2022 (CHG)
(views 39)
CHG รายงานกำไรสุทธิ 1Q65 เพิ่มขึ้น 439% YoY อยู่ที่ 1,356.4 ล้านบาท ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลให้รายได้กิจการโรงพยาบาล เพิ่มขึ้น 152% YoY
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤษภาคม
2022
Top pick 26 May 2022 (QH)
(views 27)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ของ QH เติบโตขึ้นถึง 18% QoQ และ 36% YoY จากอัตรากำไรขั้นต้นในธุรกิจหลักที่ดีขึ้น และ การควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่บริษัทคาดว่ายอดขายอสังหาฯ ในปี 65 จะดีขึ้นจากปีก่อน โดยวางแผนเปิดโครงการใหม่ 6 โครงการ มูลค่ากว่า 9.5 พันล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2022
Earning Result 25 May 2022 (CBG)
(views 35)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ลดลง 5.7%YoY หลักๆกดดันจากอัตรากำไรขั้นต้น อย่างไรก็ตามผลประกอบการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น QoQ ในช่วงที่เหลือของปีหนุนจากยอดขายส่งออกเป็นหลักที่ฟื้นตัว คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 118.5 บาท
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2022
Earning Result 24 May 2022 (BDMS)
(views 35)
BDMS รายงานกำไรสุทธิ 1Q65 เพิ่มขึ้น 157% YoY อยู่ที่ 3,443 ล้านบาท ตามการเติบโตของรายได้ผู้ป่วย ชาวไทย/ผู้ป่วยต่างชาติ , อัตราการครองเตียงอยู่ในระดับ 80% ส่งผลให้ EBITDA Margin ดีขึ้นอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2022
Top pick 23 May 2022 (CHAYO)
(views 43)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ของ CHAYO เติบโตขึ้นถึง 49% QoQ และ 12% YoY จากรายได้ของธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและธุรกิจสินเชื่อที่เติบโตขึ้น ขณะที่การรับรู้รายได้จากการขายหลักประกันขนาดใหญ่ และ การร่วมทุนกับธนาคาร จะเป็นแรงหนุนต่อผลประกอบการของบริษัทนับจากนี้
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤษภาคม
2022
Earning Result 20 May 2022 (ORI)
(views 56)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ลดลง 10.6%YoY กดดันจากการเลื่อนโอนโครงการ Park Origin ทองหล่อไปราว 2 เดือน ดังนั้นกำไรสุทธิในงวด 2Q65 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น QoQ จากประเด็นนี้ คงคำแนะนำซื้อ รับการเติบโตของกำไรทำ All Time High
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2022
Earning Result 19 May 2022 (GPSC)
(views 37)
GPSC รายงานกำไรสุทธิ 1Q65 จำนวน 313 ล้านบาท ลดลง 84% YoY และ ลดลง 73% QoQ ผลจากอัตราการทำกำไรลดลงอย่างมากตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2022
Earning Result 18 May 2022 (MTC)
(views 40)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ดีกว่าคาดจากการเติบโตของสินเชื่อ และ credit cost ที่ลดลง ขณะที่คาดกำไรสุทธิปี 2565 เติบโตขึ้น 16.5% yoy จากสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ที่เติบโตต่อเนื่อง แนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2022
Earning Result 17 May 2022 (SMPC)
(views 49)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 เพิ่มขึ้นกว่า 152.7%YoY ดีกว่าคาด เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นเป็นหลัก ส่งผลให้เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 65 และ 66 เพิ่มขึ้น 24.3% และ 28.7%YoY ตามลำดับ ส่งผลให้ราคาเป้าหมายปี 65 ขึ้นมาอยู่ที่ 17.40 จาก 15.50 บาท คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2022
Earning Result 13 May 2022 (DOHOME)
(views 33)
DOHOME รายงานกำไรสุทธิ 1Q65 จำนวน 459.53 ล้านบาท ลดลง 15.4% YoY ผลจากค่าเสื่อมราคาของสาขาใหม่ 2 แห่ง (สาขาหาดใหญ่ และ สาขาตลาดบางศรีเมือง) กดดัน
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤษภาคม
2022
Top pick 12 May 2022 (BBL)
(views 38)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ของ BBL เติบโตขึ้น 12.66% QoQ และ 2.82% YoY จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ ขณะที่กำไรสุทธิของ BBL มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 65 หนุนด้วยการเติบโตของสินเชื่อและค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ที่ลดลง
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2022
Earning Result 11 May 2022 (SPALI)
(views 41)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 เพิ่มขึ้นกว่า 59%YoY หนุนหลักจากรายได้ขายอสังหาฯที่เพิ่มขึ้น 49%YoY ขณะที่ยอด Presale งวด 1Q65 เพิ่มขึ้น 22.5%YoY คิดเป็น 31.6% ของเป้าหมาย Presale ปี 65 คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 26.25 บาท
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤษภาคม
2022
Earning Result 10 May 2022 (BH)
(views 37)
BH เปิดเผยกำไรสุทธิ 1Q65 จำนวน 725 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 695.6% YoY และ 18.5% QoQ ตามรายได้ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นหลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤษภาคม
2022
Top pick 9 May 2022 (DCC)
(views 42)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ของ DCC เติบโตขึ้นถึง 38% QoQ และ 8% YoY จากการปรับเพิ่มราคาขายสินค้าและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ท่ามกลางภาวะที่มีแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิในปี 65 ยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากการออกสินค้าใหม่ และแผนการลดต้นทุนของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤษภาคม
2022
Earning Preview 6 May 2022 (BDMS)
(views 37)
คาด BDMS จะรายงาน กำไรสุทธิ 1Q65 ที่ 2,645 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.68% YoY จากฐานที่ต่ำมากในปี 64 และ ปัจจัยบวกจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยังคงอยู่ในระดับที่สูง
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤษภาคม
2022
Earning Preview 5 May 2022 (ORI)
(views 46)
คาดกำไรสุทธิงวด 1Q65 (ประกาศงบ 12 พ.ค.) ลดลง 4.1%YoY กดดันจากอัตรากำไรขั้นต้น, รายได้ขายอสังหาฯ และส่วนแบ่งกำไร JV (Park Origin ทองหล่อล่าช้า จะเริ่มโอนในงวด 2Q65 จากเดิม 1Q65) อย่างไรก็ตามคงคำแนะนำซื้อ รับการฟื้นตัว QoQ จากนี้ทุกไตรมาส
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤษภาคม
2022
Top pick 3 May 2022 (TTB)
(views 55)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ของ TTB เติบโตขึ้น 14.1% QoQ และ 14.8% YoY จากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี และค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ที่ลดลง ขณะที่กำไรสุทธิของ TTB มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 65 จากการเกิด Synergy หลังการควบรวมกิจการ และการรุกสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
29
เมษายน
2022
Earning Preview 29 April 2022 (SMPC)
(views 62)
คาดกำไรสุทธิงวด 1Q65 (ประกาศงบ 11 พ.ค.) เพิ่มขึ้นกว่า 70%YoY หนุนจากทุกปัจจัย ทั้งรายได้ขาย, อัตรากำไรขั้นต้น, อัตราส่วน SG&A to sales ทั้งนี้เราคงคำแนะนำซื้อ ประเมินราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 15.50 บาท
อ่านเพิ่มเติม
28
เมษายน
2022
Earning Preview 28 April 2022 (KEX)
(views 53)
คาดผลประกอบการ ใน 1Q65 ของ KEX จะมีผลขาดทุน ที่ 251 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 58.6% QoQ ผลจากการแข่งขันด้านราคาในตลาดจัดส่งพัสดุราคาประหยัดยังคงรุนแรง
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2022
Top pick 27 April 2022 (SCB)
(views 56)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ของ SCB เติบโตขึ้น 29.4% QoQ และ 1.0% YoY จากค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ที่ลดลงมาก และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี ขณะที่ผลประกอบการของ มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในปี 65 จากการเติบโตขึ้นของสินเชื่อ และคุณภาพของลูกหนี้ที่ฟื้นตัวขึ้นตามเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
26
เมษายน
2022
Earning Preview 26 April 2022 (GFPT)
(views 68)
คาดกำไรสุทธิงวด 1Q65 (ประกาศงบ 12 พ.ค.) เพิ่มขึ้นกว่า 295%YoY หนุนหลักจากทุกปัจจัย ทั้งนี้แนวโน้มกำไรของ GFPT โดยปกติจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วไปทำจุดสูงสุดที่ไตรมาส 3 (High season) จึงมีแนวโน้มว่าเราอาจจะมีการปรับประมาณการขึ้นในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม
25
เมษายน
2022
Earning Preview 25 April 2022 (SISB)
(views 52)
คาดกำไรสุทธิ 1Q65 ที่ 60 ล้านบาท ลดลง 15.5% YoY จากฐานที่สูงใน 1Q64 แต่เพิ่มขึ้น 123.79% QoQ จากผลของจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2,611 คน
อ่านเพิ่มเติม
22
เมษายน
2022
Top pick 22 April 2022 (KTB)
(views 72)
กำไรสุทธิงวด 1Q65 ของ KTB เติบโตขึ้นกว่า 77.6% QoQ และ 57.4% YoY จากค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ที่ลดลงมาก และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี ขณะที่ผลประกอบการของ KTB มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในปี 65 จากการเติบโตขึ้นของสินเชื่อ และคุณภาพของลูกหนี้ที่ฟื้นตัวขึ้นตามเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
21
เมษายน
2022
Top pick 21 April 2022 (AP)
(views 65)
ยอด Presale งวด 1Q65 อยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 62.7%YoY และคิดเป็น 26%ของเป้าหมาย Presale ปี 65 ที่ 5 หมื่นล้านบาท (เพิ่มขึ้น 42.7%YoY) ทั้งนี้ AP ประกาศจ่ายเงินปันผลปี 64 ที่ 0.5 บาท ขึ้น XD วันที่ 10 พ.ค. คิดเป็น Div. Yield ราว 4.4%
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2022
Top pick 20 April 2022 (TNP)
(views 68)
เรามองปัจจัยบวก ปี 65 ของ TNP จะมาจาก 1) การเปิดสาขาใหม่ จำนวน 6 สาขา ในจังหวัดทางภาคเหนือ , 2) กำลังซื้อผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัวหลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 และ 3) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
19
เมษายน
2022
Top pick 19 April 2022 (AMATA)
(views 53)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 ของ AMATA เติบโตขึ้นกว่า 224% QoQ และ 87% YoY จากการฟื้นตัวของยอดขายที่ดินหลังคลายล็อกดาวน์ ขณะที่บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมปี 65 เติบโต 10 – 20% จากแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ และการส่งเสริมการลงทุนใน EEC
อ่านเพิ่มเติม
18
เมษายน
2022
Top pick 18 April 2022 (LH)
(views 68)
ผลประกอบการปี 65 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หนุนจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ฟื้น รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราวถึงสิ้นปี 65 จะทำให้รายได้ทั้งยอดขายอสังหาฯ, ค่าเช่า และส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น YoY
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2022
Top pick 12 April 2022 (GLOBAL)
(views 69)
กำไรสุทธิ 4Q64 จำนวน 746.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.67% YoY จากการเปิดสาขาใหม่ และ การขายสินค้า House Brand ที่อัตราการทำกำไรที่ขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2022
Top pick 11 April 2022 (SABINA)
(views 58)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 ของ SABINA เติบโตขึ้นกว่า 76.7% QoQ และ 38.7% YoY จากการฟื้นตัวของยอดขายหลังคลายล็อกดาวน์ ขณะที่บริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในปี 65 จากยอดขายที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
08
เมษายน
2022
Top pick 8 April 2022 (CK)
(views 59)
โครงการก่อสร้างภาครัฐ 36 โครงการ มูลค่ากว่า 1.57 ล้านล้านบาท ที่จะเริ่มทยอยเปิดประมูลออกมาในปี 65 จะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง(CK)
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2022
Top pick 7 April 2022 (TQM)
(views 53)
กำไรสุทธิปี 64 ของ TQM เติบโตขึ้นกว่า 26% YoY ตามการเติบโตของยอดขายเบี้ยประกัน และ การประหยัดจากขนาดที่เกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ขณะที่ TQM ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 65 จากการเติบโตของธุรกิจหลัก และ การซื้อกิจการเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2022
Top pick 5 April 2022 (SISB)
(views 62)
เราคาด SISB จะเริ่มฟื้นตัวจาก 2 ปัจจัยบวก คือ 1.การเริ่มกลับมาของจำนวนนักเรียนหลังความรุนแรงของ COVID-19 ลดลง และ 2.การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณ 5%
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2022
Top pick 4 April 2022 (THANI)
(views 75)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 ฟื้นตัวขึ้นจากค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ของบริษัทลดลงมาก ขณะที่ผลประกอบการของ THANI ในปี 65 มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น จากการรุกปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกใหม่ และ แนวโน้ม NPL ที่ลดลงตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2022
Top pick 1 April 2022 (GPSC)
(views 61)
เราคาด GPSC จะมีกำไรสุทธิ ปี 65 ที่ 7,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.87% หนุนด้วยการเติบโตของรายได้การขายไฟฟ้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม และ EGAT ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรจากโครงการ Advaada ที่จะเริ่มเข้ามาหลังปรับต้นทุนการเงินแล้วเสร็จ
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2022
Top pick 31 March 2022 (WHA)
(views 81)
WHA มีกำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้นกว่า 40% YoY จากยอดขายที่ดินที่ฟื้นตัวขึ้น ขณะที่บริษัทตั้งเป้ายอดขายที่ดินปี 2565 ไม่ต่ำกว่า 1,250 ไร่ รับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ EV Car และ การย้ายฐานการผลิตจากจีนสู่ภูมิภาคอาเซียน
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2022
Top pick 30 March 2022 (HMPRO)
(views 65)
HMPRO รายงานกำไรสุทธิ 4Q64 ที่ 1,775.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.89% YoY ผลจากยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2022
Earning Result 29 March 2022 (CPALL)
(views 56)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้นกว่า 87.6%YoY หลักๆหนุนจากกำไรพิเศษจากการรวมธุรกิจในเครือ ทั้งนี้คาดกำไรสุทธิปี 65 และ 66 เพิ่มขึ้น 18.5% และ 31.5%YoY ตามลำดับ แนะนำซื้อ โดย CPALL ประกาศจ่ายเงินปันผลปี 64 ที่ 0.60 บาท ขึ้น XD วันที่ 28 เม.ย.
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2022
Top pick 28 March 2022 (SAWAD)
(views 56)
SAWAD ตั้งเป้าสินเชื่อปี 2565 เติบโต 20 – 30% จากสินเชื่อจำนำทะเบียน ที่ดิน และเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ รับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่มีแผนเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ผ่านธุรกิจประกันภัย สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า และธุรกิจ AMC
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2022
Top pick 25 March 2022 (XO)
(views 67)
XO มีกำไรสุทธิ 4Q64 จำนวน 107.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.47% YoY ผลจากยอดขายสินค้าของบริษัทที่สูงขึ้นตามความต้องการของลูกค้าหลักในยุโรป
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2022
Top pick 24 March 2022 (BJC)
(views 71)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้น 2.2%YoY ถือว่ากลับมาเพิ่มขึ้น YoY ครั้งแรกในรอบปี 64 หนุนหลักจากธุรกิจสินค้าเวชภัณฑ์และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ BJC ประกาศจ่ายเงินปันผลงวด 2H64 ที่ 0.51 บาท ขึ้น XD วันที่ 28 เม.ย. คิดเป็น Div. Yield ที่ 1.46%
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2022
Top pick 23 March 2022 (BAM)
(views 67)
BAM ตั้งเป้าเรียกเก็บกระแสเงินสดปี 65 ที่ 1.75 หมื่นล้านบาท ขณะที่ธุรกิจขายสินทรัพย์ NPL มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากปี 64 จากที่ไม่มีการปิดกรมบังคับคดีแม้มีผู้ติดเชื้อ Covid เพิ่มสูงขึ้น และบริษัทยังมีกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเติบโตนับจากนี้
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2022
Earning Result 22 March 2022 (CHG)
(views 68)
CHG รายงานกำไรสุทธิ 4Q64 จำนวน 1,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 614% YoY และ มีกำไรสุทธิ ปี 64 ที่ 4,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 379.4% YoY ผลจากการเติบโตของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย COVID-19 ทั้งการตรวจหาเชื้อ การรักษา และ การฉีดวัคซีนทางเลือก (Sinopharm และ Moderna)
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2022
Earning Result 21 March 2022 (M) - Analyst meeting
(views 68)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้น 14.2%YoY โดยรวมกำไรสุทธิปี 64 ลดลง 85.6%YoY มาอยู่ที่ 131 ล้านบาท คาดเป็นจุดต่ำสุดของผลประกอบการบริษัท โดยประมาณการกำไรสุทธิปี 65 และ 66 คาดฟื้นตัว 967% และ 43%YoY ตามลำดับ หนุนหลักจากรายได้ขายและอัตรากำไรขั้นต้น
อ่านเพิ่มเติม
18
มีนาคม
2022
Earning Result 18 March 2022 (BDMS)
(views 70)
BDMS รายงานกำไรสุทธิ 4Q64 ที่ 2,636 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.32% YoY และ กำไรสุทธิ ปี 64 ที่ 7,936 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.01% YoY ตามรายได้จากผู้ป่วย COVID-19 ที่ยังอยู่ในระดับสูง
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2022
Earning Result 17 March 2022 (BCH) - Analyst meeting
(views 101)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้นกว่า 791.2%YoY หนุนหลักจากการให้บริการโควิด ทั้งนี้เราคาดกำไรสุทธิปี 65 และ 66 จะลดลง 63.2% และ 25.1%YoY ตามลำดับ ก่อนฟื้นตัวในปี 67 เป็นต้นไป คงคำแนะนำซื้อ พร้อมรับปันผลปี 64 ที่ 1 บาทต่อหุ้น (XD: 10 พ.ค.)
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2022
Earning Result 16 March 2022 (PLANB)
(views 68)
PLANB รายงานกำไรสุทธิ 4Q64 จำนวน 151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% YoY ผลจาก รายได้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยฟื้นตัว ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2022
Top pick 15 March 2022 (SYNEX)
(views 63)
กำไรสุทธิปี 64 เพิ่มขึ้น 34%YoY หนุนหลักจากยอดขายสินค้าและอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้กำไรสุทธิงวด 1Q65 จะได้รับแรงหนุนจากยอดขาย iPhone13 และ iPhone SE2022 ที่เริ่มส่งมอบสินค้าในไทยตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.65 เป็นต้นไป
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2022
Earning Result 14 March 2022 (MEGA)
(views 74)
MEGA รายงานกำไรสุทธิ 4Q64 ที่ 496 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.8% YoY ผลจากขายสินค้าในกลุ่มเสริมภูมิคุ้มกันที่มีอัตราการทำกำไรที่สูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2022
Earning Result 11 March 2022 (SPALI)
(views 79)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้นกว่า 54.4%YoY ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 64 เพิ่มขึ้น 66.3%YoY ขณะที่กำไรสุทธิปี 65 เราคาดลดลง 9.5%YoY เนื่องจากปี 64 โอนโครงการไปค่อนข้างมาก แต่ถือว่ากำไรยังคงอยู่ระดับสูง คงคำแนะนำซื้อ รับปันผลงวด 2H64 ที่ 0.75 บาท (XD: 27 เม.ย.)
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2022
Earning Result 10 March 2022 (SISB)
(views 73)
SISB รายงานกำไรสุทธิ 4Q64 จำนวน 27 ล้านบาท ลดลง 56.45% YoY ผลจากการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษแก่ผู้ปกครอง
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2022
Earning Result 9 March 2022 (OSP) - Analyst meeting
(views 82)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 ทรงตัว YoY แต่เพิ่มขึ้นกว่า 46.7%QoQ โดยรวมกำไรสุทธิปี 64 ลดลง 7%YoY ใกล้เคียงคาด ทั้งนี้ OSP ประกาศจ่ายเงินปันผลรอบ 2H64 ที่ 0.65 บาทต่อหุ้น (XD: 5 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield ราว 1.82% คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2022
Earning Result 8 March 2022 (BH)
(views 77)
กำไรสุทธิ 4Q64 จำนวน 3,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.1% YoY ตามจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เริ่มกลับเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2022
Earning Result 7 March 2022 (SAPPE)
(views 70)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 ลดลง 33%YoY ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 64 มาอยู่ที่ 410.8 ล้านบาท น้อยกว่าที่เราคาดไว้ที่ 445.2 ล้านบาท กดดันจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น เป็นผลลบต่อเนื่องมาถึงปี 65 แต่ยังคาด กำไรสุทธิปี 65-66 ทำ All Time High ต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปี 58) จากการเติบโตของยอดขาย
อ่านเพิ่มเติม
04
มีนาคม
2022
Earning Result 4 March 2022 (TACC)
(views 56)
TACC รายงานกำไรสุทธิ 4Q64 จำนวน 53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% YoY จากการออกสินค้าใหม่ที่มีมาร์จิ้นสูงขึ้น และ การขยายจุดกดเครื่องดื่มตามสาขาของ 7-Eleven และ Lotus’s
อ่านเพิ่มเติม
03
มีนาคม
2022
Earning Result 3 March 2022 (ORI) - Analyst meeting
(views 79)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้น 25.7%YoY โดยรวมกำไรสุทธิปี 64 เพิ่มขึ้น 20%YoY ส่วนปี 65 ตั้งเป้า All Time High ทุกมิติทั้งเป้าเปิดโครงการ, ยอด Presale และกำไรสุทธิ คงคำแนะนำซื้อ พร้อมรับปันผลงวด 2H64 ที่ 0.42 บาท ขึ้น XD วันที่ 9 พ.ค.
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2022
Earning Result 2 March 2022 (TNP)
(views 76)
กำไรสุทธิ 4Q64 จำนวน 54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.72% YoY หนุนด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
อ่านเพิ่มเติม
01
มีนาคม
2022
Top pick 1 March 2022 (SC)
(views 80)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้น 26.9%YoY โดยรวมกำไรสุทธิปี 64 เพิ่มขึ้น 8.7%YoY ขณะที่ยอด Presale ปี 64 ทำ New high และคิดเป็น 109%ของเป้าหมาย ส่วนปี 65 เตรียมเปิดโครงการใหม่กว่า 4 หมื่นล้านบาท และตั้งเป้ารายได้ปี 65 โต 12.5%YoY
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2022
Earning Result 28 February 2022 (DOHOME)
(views 74)
DOHOME มีกำไรสุทธิ 4Q64 จำนวน 333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.88% YoY ตาม SSSG ที่เติบโตมากถึง 40.6% YoY
อ่านเพิ่มเติม
25
กุมภาพันธ์
2022
Earning Result 25 February 2022 (GFPT)
(views 70)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 ลดลงกว่า 88.3%YoY กดดันหลักอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง เนื่องจากราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นแรง โดยรวมกำไรสุทธิปี 64 ลดลง 84.5%YoY คงคำแนะนำซื้อ รับการฟื้นตัวของกำไรกว่า 309.9%YoY ในปี 65 ประเมินราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 14.1 บาท
อ่านเพิ่มเติม
24
กุมภาพันธ์
2022
Earning Result 24 February 2022 (KEX)
(views 74)
4Q64 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 604 ล้านบาท ผลจากการแข่งขันด้านราคาที่มีความรุนแรง ส่งผลให้ มีกำไรสุทธิปี 64 จำนวน 47 ล้านบาท ลดลง 96.7% YoY
อ่านเพิ่มเติม
23
กุมภาพันธ์
2022
Earning Result 23 February 2022 (CBG) - Analyst meeting
(views 69)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 ลดลง 29.8%YoY หลักๆกดดันจากอัตรากำไรขั้นต้น โดยเราได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 65 ลง 9.5% เพื่อให้สะท้อนต้นทุนวัตถุดิบ ทั้งนี้เราคาดกำไรสุทธิปี 65 และ 66 เติบโต 13.6% และ 15.7%YoY ตามลำดับ คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
22
กุมภาพันธ์
2022
Top Pick 22 February 2022 (BCPG)
(views 78)
BCPG รายงานกำไรสุทธิ 4Q64 จำนวน 237.7 ล้านบาท ลดลง 23.5% YoY จากค่าใช้จ่ายพิเศษขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ กำไรสุทธิ ปี 64 จำนวน 2,010.8 ล้านบาท ยังคงเติบโตที่ 5.2% YoY
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2022
Top Pick 21 February 2022 (ASW)
(views 97)
ยอด Presale ปี 64 เพิ่มขึ้น 17.9%YoY มาอยู่ที่ 8.84 พันล้านบาท และตั้งเป้า Presale ปี 65 เพิ่มขึ้นอีก 13.1%YoY มาอยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท รวมถึงเตรียมเปิดโครงการใหม่ปี 65 กว่า 7 โครงการ มูลค่ารวม 1.24 หมื่นล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
18
กุมภาพันธ์
2022
Earning Result 18 February 2022 (GPSC)
(views 87)
กำไรสุทธิ 4Q64 จำนวน 1,168 ล้านบาท ออกมาน้อยกว่าที่เราประมาณการไว้ที่ 2,007 ล้านบาท ผลจากต้นทุนพลังงานก๊าซธรรมชาติ และ ถ่านหิน กดดันอัตราการทำกำไรของโรงไฟฟ้า SPP
อ่านเพิ่มเติม
17
กุมภาพันธ์
2022
Earning Result 17 February 2022 (SMPC) - Analyst meeting
(views 80)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้นกว่า 148%YoY ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 64 เพิ่มขึ้น 17.6%YoY มาอยู่ที่ 727.8 ล้านบาท แต่หากตัดรายการพิเศษ Tax benefit จาก BOI พบว่าใกล้เคียงคาด ทั้งนี้เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 65 ขึ้น คงคำแนะนำซื้อ รับปันผลงวด 2H64 ที่ 0.47 บาท ขึ้น XD 7 เม.ย.
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2022
Top Pick 15 February 2022 (NETBAY)
(views 81)
คาดแนวโน้ม กำไรสุทธิ ปี 65 จะฟื้นตัวตามธุรกรรมนำเข้าส่งออกที่ฟื้นตัว และ การพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม และ เฮลธ์แคร์ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าฟาร์ม กัญชง กัญชา
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2022
Top Pick 14 February 2022 (AP)
(views 91)
ยอดขาย Presale ณ สิ้นปี 64 เติบโต 10.7%YoY และคิดเป็น 98.7% ของเป้า Presale ปี 64 รวมถึงตั้งเป้าเปิดโครงการใหม่ปี 65 ที่ 7.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 246%YoY สูงสุดในอุตสาหกรรม และตั้งเป้ายอดโอนปี 65 ที่ 4.7 หมื่นล้านบาท (รวม JV) เพิ่มขึ้น 17.5%YoY
อ่านเพิ่มเติม
11
กุมภาพันธ์
2022
Top Pick 11 February 2022 (HMPRO)
(views 94)
คาดผลประกอบการ 4Q64 เติบโตต่อเนื่อง หนุนจาก SSSG ที่เพิ่มขึ้นในระดับ 12% YoY และ การจัดกิจกรรมทางการตลาดในช่วงปลายปี 64
อ่านเพิ่มเติม
10
กุมภาพันธ์
2022
Top Pick 10 February 2022 (AMATA)
(views 84)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลง 15%YoY หลักๆกดดันจากส่วนแบ่งกำไรจาก JV และรายได้ธุรกิจขายที่ดินที่ลดลง YoY อย่างไรก็ตามปี 65 ผู้บริหารตั้งเป้ายอด Presale ที่ดินเพิ่มขึ้น 10-20%YoY มาอยู่ที่ 1.2-1.3 พันไร่ เพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
09
กุมภาพันธ์
2022
Top Pick 9 February 2022 (EPG)
(views 103)
คาดผลประกอบการ ไตรมาส 3 64/65 (1 ต.ค.64-31 ม.ค.65) โตต่อเนื่องหนุนด้วย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้า และ ความต้องการผลิตภัณฑ์ฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ที่สูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
08
กุมภาพันธ์
2022
Earning Preview 8 February 2022 (SAPPE)
(views 91)
คาดกำไรสุทธิงวด 4Q64 (ประกาศงบ 24 ก.พ.) เพิ่มขึ้น 9.3% YoY หนุนหลักจากทั้งอัตรากำไรขั้นต้นและรายได้ขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรปี 64 อยู่ที่ 445.7 ล้านบาท มากกว่าที่คาดไว้ที่ 441 ล้านบาทเล็กน้อย
อ่านเพิ่มเติม
07
กุมภาพันธ์
2022
Top Pick 7 February 2022 (WHA)
(views 96)
แนวโน้มผลประกอบการ 4Q64 จะฟื้นตัวจาก 3 ปัจจัย คือ 1.ยอดโอนที่ดินจะเพิ่มขึ้นตามการกลับมาของนักลงทุนต่างชาติ 2.รายได้จากการขายสินทรัพย์เข้ากอง WHART และ 3.การย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
04
กุมภาพันธ์
2022
Earning Preview 4 February 2022 (ORI)
(views 119)
คาดกำไรสุทธิงวด 4Q64 (ประกาศงบ 28 ก.พ.) เพิ่มขึ้น 15%YoY และ 4.2%QoQ หนุนหลักจากรายได้รวมที่โตกว่า 39.4%YoY ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 64 อยู่ที่ 3.13 พันล้านบาท มากกว่าที่คาดไว้ที่ 3.04 พันล้านบาท คงคำแนะนำซื้อ พร้อมรับปันผลต่อปีเฉลี่ย 5%
อ่านเพิ่มเติม
03
กุมภาพันธ์
2022
Earning Preview 3 February 2022 (GPSC)
(views 128)
คาด GPSC จะรายงานกำไรสุทธิ 4Q64 ที่ 2,007 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.65% YoY และ เพิ่มขึ้น 7.04% QoQ จากแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่ดีต่อเนื่องจาก 3Q64 และ การรับรู้รายได้จากเงินประกันซ่อมบำรุงนอกแผนของ โรงไฟฟ้า GHECO-ONE
อ่านเพิ่มเติม
02
กุมภาพันธ์
2022
Earning Preview 2 February 2022 (SPALI)
(views 101)
คาดกำไรสุทธิงวด 4Q64 (ประกาศงบ 22 ก.พ.) เพิ่มขึ้น 18.1%YoY และ 28%QoQ ทำ New High รอบปี 64 ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 64 อาจจะออกมาดีกว่าคาดมาก ซึ่งเราจะปรับประมาณการอีกครั้งหลังงบออก ทั้งนี้เราคงคำแนะนำซื้อ พร้อมรับปันผลต่อปีราว 5.7%
อ่านเพิ่มเติม
01
กุมภาพันธ์
2022
Earning Preview 1 February 2022 (CHG)
(views 97)
เราคาดกำไร 4Q64 ที่ 884 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 248.03% YoY จากรายได้ผู้ป่วยโควิดที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และ ฐานที่ต่ำใน 4Q63
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2022
Top Pick 31 January 2022 (SCB)
(views 94)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้นกว่า 58.7%YoY หนุนจากทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและมิใช่ดอกเบี้ย ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 64 เพิ่มขึ้น 30.8%YoY โดยมี NPL ratio ณ สิ้นปี 64 ลดลงมาอยู่ที่ 3.79% จาก 3.89% ในงวด 3Q64 ทั้งนี้ SCB มองสินเชื่อปี 65 มีแนวโน้มฟื้นตัว 3-5%YoY
อ่านเพิ่มเติม
28
มกราคม
2022
Top Pick 28 January 2022 (SEAFCO)
(views 90)
ปัจจัยบวกจากการเปิดประมูลโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ ทั้ง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ , โครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ , โครงการก่อสร้างจุดพักรถบนมอเตอร์เวย์ M7 ฯลฯ จะส่งผลให้ความต้องการใช้เสาเข็มเจาะเพิ่มสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
27
มกราคม
2022
Earning Preview 27 January 2022 (GFPT)
(views 91)
คาดกำไรสุทธิงวด 4Q64 (ประกาศงบ 22 ก.พ.) ลดลงกว่า 98.3%YoY กดดันหลักจากทั้งราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย ทั้งนี้เนื่องจาก Upside จำกัด เราแนะนำให้ซื้อเมื่อราคาย่อตัว โดยเราอาจจะมีการปรับประมาณการอีกครั้งหลังงบปี 64 ออก
อ่านเพิ่มเติม
26
มกราคม
2022
Earning Preview 26 January 2022 (BDMS)
(views 90)
คาด BDMS จะรายงาน กำไรสุทธิ 4Q64 ที่ 2,298 ล้านบาท ลดลง 3.81% YoY แต่แนวโน้มคนไข้ต่างชาติเริ่มฟื้นตัวจะส่งผลดีต่อผลประกอบการใน ปี 65 นี้
อ่านเพิ่มเติม
25
มกราคม
2022
Top Pick 25 January 2022 (TISCO)
(views 84)
กำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้น 9.5%YoY หลักๆหนุนจากการตั้ง ECL ลดลง 47.1%YoY ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 64 เพิ่มขึ้น 24%YoY โดยมี NPL ratio ณ สิ้นปี 64 ลดลงมาอยู่ที่ 2.44% จาก 2.98% ในงวด 3Q64 ทั้งนี้ TISCO มองสินเชื่อปี 65 มีแนวโน้มฟื้นตัว 4-5%YoY
อ่านเพิ่มเติม
24
มกราคม
2022
Earning Preview 24 January 2022 (DOHOME)
(views 80)
คาด DOHOME จะรายงานกำไรสุทธิ 4Q64 ที่ 529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 146.05% YoY และ เพิ่มขึ้น 55.59% QoQ ตามรายได้จากสาขาเดิม(SSSG) ที่เติบโตอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม
21
มกราคม
2022
Top Pick 21 January 2022 (SC)
(views 114)
แม้กำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลง 20%YoY แต่กดดันจากมาตรการ lockdown ซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราว ขณะที่ยอด Presale งวด 4Q64 โตกว่า 35.7%YoY ส่งผลให้ยอด Presale สะสมปี 64 เพิ่มขึ้น 31%YoY คิดเป็น 109.1% ของเป้าหมายทั้งปี 64
อ่านเพิ่มเติม
19
มกราคม
2022
Top Pick 20 January 2022 (HANA)
(views 85)
แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ ทั้ง จีน และ อเมริกา จะหนุนยอดคำสั่งซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ของ HANA ให้เติบโตต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
19
มกราคม
2022
Earning Preview 19 January 2022 (SMPC)
(views 94)
คาดกำไรสุทธิงวด 4Q64 (ประกาศงบ 14 ก.พ.) เพิ่มขึ้นกว่า 59.6%YoY หนุนหลักจากอัตรากำไรขั้นต้นและรายได้ขายถัง LPG ที่เพิ่มขึ้นดี โดยรวมคาดกำไรสุทธิปี 64 จะต่ำคาดเล็กน้อยประมาณ 5% คงคำแนะนำซื้อ พร้อมรับปันผลต่อปีราว 6.4%
อ่านเพิ่มเติม
18
มกราคม
2022
Earning Preview 18 January 2022 (SISB)
(views 92)
คาดกำไรสุทธิ 4Q64 ที่ 16 ล้านบาท ลดลง 287.5% YoY ตามรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ลดลง
อ่านเพิ่มเติม
17
มกราคม
2022
Top Pick 17 January 2022 (ORI)
(views 101)
ยอด Presale งวด 4Q64 เพิ่มขึ้น 6%YoY มาอยู่ที่ 7.3 พันล้านบาท ส่งผลให้ยอด Presale สะสมสำหรับปี 64 ทะลุเป้าหมาย เติบโต 17.4%YoY มาอยู่ที่ประมาณ 3.03 หมื่นล้านบาท คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 13.8
อ่านเพิ่มเติม
14
มกราคม
2022
Top Pick 14 January 2022 (BCPG)
(views 123)
แนวโน้มการลดภาวะโลกร้อน และ การสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยภาครัฐจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
อ่านเพิ่มเติม
13
มกราคม
2022
Earning Preview 13 January 2022 (ADVANC)
(views 103)
คาดกำไรสุทธิงวด 4Q64 (ประกาศงบ 7 ก.พ.) ลดลง 9%YoY แต่เพิ่มขึ้น 2.3%QoQ มาอยู่ที่ 6.52 พันล้านบาท โดยรวมคาดกำไรสุทธิปี 64 อยู่ที่ 2.66 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงประมาณการกำไรปี 64 ที่ 2.7 หมื่นล้านบาท คงคำแนะนำซื้อ แต่ให้ทยอยซื้อเมื่อราคาย่อตัว
อ่านเพิ่มเติม
12
มกราคม
2022
Earning Preview 12 January 2022 (TNP)
(views 120)
เราคาด TNP จะรายงานกำไร 4Q64 ที่ 43 ล้านบาท ลดลง 2.27% YoY แต่เพิ่มขึ้น 13.16% QoQ หนุนจากช่วง High Season ของธุรกิจค้าปลีก
อ่านเพิ่มเติม
11
มกราคม
2022
Top Pick 11 January 2022 (TFG)
(views 104)
ผลประกอบการงวด 3Q64 พลิกเป็นขาดทุนสุทธิ 455.6 ล้านบาท กดดันหลักจากต้นทุนวัตถุดิบที่แพงขึ้น อย่างไรก็ตามผลประกอบการงวด 4Q64 มีแนวโน้มฟื้นตัว QoQ หนุนจากราคาสุกร (ต.ค.-พ.ย.64) ที่ฟื้นตัว QoQ
อ่านเพิ่มเติม
10
มกราคม
2022
Top Pick 10 January 2022 (MEGA)
(views 102)
เราคาดกำไร 4Q64 ของ MEGA จะอยู่ที่ 620 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.23% YoY เติบโตจากยอดขายทั้ง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ แอฟริกา
อ่านเพิ่มเติม
07
มกราคม
2022
Top Pick 7 January 2022 (STGT)
(views 124)
ผลประกอบการงวด 4Q64 มีแนวโน้มลดลง YoY สะท้อนจากตัวเลขส่งออกไทยในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางเดือน ต.ค.64 และ พ.ย.64 ที่ลดลง YoY อย่างไรก็ตาม STGT ยังขยายกำลังการผลิตต่อเนื่อง สอดรับอุตสาหกรรม Healthcare โลกที่เติบโตในระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม
06
มกราคม
2022
Top Pick 6 January 2022 (XO)
(views 101)
ผลประกอบการ 4Q64 จะฟื้นตัวดีขึ้นหลังปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์คลี่คลาย และ คาดยอดขายสินค้าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่
อ่านเพิ่มเติม
05
มกราคม
2022
Top Pick 5 January 2022 (BJC)
(views 106)
แม้กำไรสุทธิงวด 3Q64 จะลดลงกว่า 65.4%YoY แต่มาจากมาตรการ lockdown จึงเชื่อว่าผลประกอบการจะฟื้นตัว QoQ ในงวด 4Q64 สะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. และ พ.ย.64 ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
04
มกราคม
2022
Top Pick 4 January 2022 (CK)
(views 118)
ปัจจัยบวกจากการเปิดประมูลโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ ทั้ง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ มูลค่าประมาณ 78,720 ล้านบาท และ โครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของมูลค่า มูลค่าประมาณ 26,900 ล้านบาท จะส่งผลบวกต่อ CK
อ่านเพิ่มเติม
30
ธันวาคม
2021
Top Pick 30 December 2021 (TISCO)
(views 110)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลงเล็กน้อย 3.2%YoY หลักๆกดดันจากการชะลอตัวของเงินให้สินเชื่อ โดยเงินให้สินเชื่อรวม ณ สิ้นงวด 3Q64 ลดลง 9.1%YTD อย่างไรก็ตามสินเชื่อมีแนวโน้มฟื้นตัว YoY ตามเศรษฐกิจในปี 65
อ่านเพิ่มเติม
29
ธันวาคม
2021
Top Pick 29 December 2021 (NETBAY)
(views 99)
NETBAY มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 38.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.97% YoY ตามการนำเข้าส่งออกของประเทศไทยที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2021
Top Pick 28 December 2021 (LH)
(views 96)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลง 36.2%YoY กดดันจากรายได้ขายอสังหาฯและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ลดลง อย่างไรก็ตามผลประกอบการปี 65 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หนุนจากทั้งเศรษฐกิจที่ฟื้นและการผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราวถึงสิ้นปี 65
อ่านเพิ่มเติม
27
ธันวาคม
2021
Top Pick 27 December 2021 (WORK)
(views 91)
WORK จะได้รับประโยชน์จากเม็ดเงินโฆษณาโทรทัศน์ และ เม็ดเงินโฆษณาช่องทางออนไลน์ ที่เริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมไวรัส COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
24
ธันวาคม
2021
Top Pick 24 December 2021 (BEM)
(views 112)
แม้กำไรสุทธิงวด 3Q64 จะลดลง 86.8%YoY แต่เชื่อว่าผลประกอบการงวด 4Q64 จะฟื้นตัว QoQ หนุนจากตัวเลขการจราจรทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้าที่ฟื้นตัวอย่างมีนัย หลังการผ่อนคลายมาตรการ lockdown
อ่านเพิ่มเติม
23
ธันวาคม
2021
Top Pick 23 December 2021 (MEGA)
(views 98)
High Season จะหนุนผลประกอบการ 4Q64 ของ MEGA ให้เติบโตอย่างมาก ทั้งธุรกิจ Mega We Care และ Maxxcare
อ่านเพิ่มเติม
22
ธันวาคม
2021
Top Pick 22 December 2021 (ADVANC)
(views 81)
ผลประกอบการงวด 4Q64 มีแนวโน้มฟื้นตัว QoQ หนุนจากกำลังซื้อในประเทศ หลังมติคลาย lockdown โดยเราคาดกำไรสุทธิจะฟื้นตัวราว 3.1%YoY ในปี 65 ถือเป็นหุ้น Defensive stock ที่น่าลงทุนท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสายพันธุ์ใหม่
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2021
Top Pick 21 December 2021 (VGI)
(views 88)
แนวโน้มผลประกอบการ VGI ไตรมาส 3 2564/65 จะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นตามเม็ดเงินโฆษณาที่จะเริ่มกลับมาหลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์
อ่านเพิ่มเติม
20
ธันวาคม
2021
Top Pick 20 December 2021 (GULF)
(views 107)
กำไรปกติ (Core Profit) งวด 3Q64 เพิ่มขึ้นกว่า 73%YoY หนุนจากการ COD โรงไฟฟ้า GSRC หน่วยที่ 1 และโรงไฟฟ้าพลังงานลม BKR2 ที่เยอรมนี ทั้งนี้แผนในการ COD (เพิ่มกำลังการผลิต) ถือว่าโตโดดเด่นไม่ต่ำกว่า 20% ต่อเนื่องในช่วง 2565-2567
อ่านเพิ่มเติม
17
ธันวาคม
2021
Top Pick 17 December 2021 (SISB) Analyst Meeting
(views 116)
แนวโน้มจำนวนนักเรียนจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ประกอบกับการทำ Halving Project จะเป็นตัวหนุนผลประกอบการตั้งแต่ปี 67
อ่านเพิ่มเติม
16
ธันวาคม
2021
Top Pick 16 December 2021 (ORI)
(views 111)
แนวโน้มกำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้น YoY หนุนจากสถานการณ์โควิดในประเทศที่คลี่คลาย และการโอนโครงการใหญ่ Park Origin พญาไท ขณะที่ Presale งวด 9M64 ทำได้แล้วกว่า 79% ของเป้าทั้งปี 64 คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2021
Top Pick 15 December 2021 (HMPRO)
(views 91)
4Q64 ฟื้นตัวเด่นจาก 3 ปัจจัย 1.การกลับมาเปิดสาขาหลังรัฐผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ 2.การซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำท่วม และ 3.การปรับราคาสินค้า Private Brand เพิ่มขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2021
Top Pick 14 December 2021 (CPALL)
(views 100)
เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 64 ลง 20.7% มาอยู่ที่ 8.63 พันล้านบาท ขณะที่คงประมาณการกำไรสุทธิปี 65 ไว้ดังเดิม ทั้งนี้เราจะปรับสมมติฐานโครงสร้างการถือหุ้น MAKRO ใหม่หลังงบปี 64 ออกในช่วงเดือน ก.พ.65
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2021
Top Pick 13 December 2021 (DOHOME) นำเข้า SBITO Recommendation
(views 106)
กำไรสุทธิ 3Q64 เพิ่มขึ้น 81.5% YoY จากยอดขายสาขาเดิม และ การเปิดสาขาใหม่ แนวโน้ม 4Q64 เติบโตต่อจากการใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนหลังเหตุการณ์น้ำท่วม
อ่านเพิ่มเติม
09
ธันวาคม
2021
Top Pick 9 December 2021 (SMPC)
(views 131)
แม้เบื้องต้นประมาณการกำไรสุทธิปี 64 อาจจะมี Downside ประมาณ 5-10% แต่แนะนำให้ยึดแนวโน้มการฟื้นตัวในปี 65 เป็นหลัก ซึ่งปริมาณการขายถังจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 65 เป็นต้นไป คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 14.75 บาท
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2021
Top Pick 8 December 2021 (PLANB)
(views 92)
PLANB รายงานผลประกอบการ 3Q64 มีผลขาดทุน จำนวน 54 ล้านบาท ผลจากการลดการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณานอกที่พักอาศัยของลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
07
ธันวาคม
2021
Top Pick 7 December 2021 (BCH)
(views 115)
ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 64 และ 65 ขึ้น 53.9% และ 29.3% ตามลำดับ เพื่อให้สะท้อนจำนวนผู้ป่วย OPD และ IPD ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงรวมประมาณการรายได้จากการฉีด Moderna ล็อตแรกเข้าไปด้วย
อ่านเพิ่มเติม
03
ธันวาคม
2021
Earning Result 3 December 2021 (MEGA)
(views 107)
MEGA รายงานกำไรสุทธิ 3Q64 ที่ 611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.8% YoY ผลจากยอดขาย Mega We Care และ Maxxcare เติบโตต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2021
Top Pick 2 December 2021 (SAPPE)
(views 91)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 เพิ่มขึ้น 6.9% YoY จากรายได้ที่แตะระดับ 1 พันล้านบาท สูงสุดในรอบปี หนุนจากรายได้ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นกว่า 47.2% คาดการณ์กำไรสุทธิปี 64 และ 65 ยังเติบโตต่อเนื่องที่ 16.3% และ 17.7% ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2021
Earning Result 1 December 2021 (KEX)
(views 110)
KEX มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 12.8 ล้านบาท ลดลง 95.6% YoY และ ลดลง 96.2% QoQ ผลจากสงครามราคาที่ดุเดือดในตลาดการจัดส่งพัสดุราคาประหยัด
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 30 November 2021 (CBG)
(views 110)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลงกว่า 38%YoY หลักๆกดดันจากอัตรากำไรขั้นต้นและรายได้ต่างประเทศ โดยเราได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 64 และ 65 ลง 26.8% และ 19.7% ตามลำดับ ทั้งนี้เราประเมินราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 131 บาท คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 29 November 2021 (SISB)
(views 97)
SISB มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 46.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.40% YoY จากฐานที่ต่ำใน 3Q63
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤศจิกายน
2021
Top Pick 26 November 2021 (SPALI) - นำเข้า SBITO Recommendation
(views 123)
แนวโน้มกำไรงวด 4Q64 เพิ่มขึ้น QoQ หนุนจากยอด Backlog กว่า 9.79 พันล้านบาท ที่เตรียมรับรู้ในงวด 4Q64 โดยเราคาดกำไรสุทธิปี 64 และ 65 เพิ่มขึ้น 42.2% และ 5.6%YoY ตามลำดับ เริ่มต้นคำแนะนำซื้อ พร้อมรับปันผลเฉลี่ย 5.8% ต่อปี
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 25 November 2021 (CHG)
(views 114)
CHG มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 1,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 454% YoY เติบโตจากรายได้ผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤศจิกายน
2021
Top Pick 24 November 2021 (SUPER)
(views 138)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 เพิ่มขึ้น 7.6%YoY หนุนหลักจากรายได้โรงไฟฟ้าโซลาร์ที่เวียดนาม ทั้งนี้กำไรสุทธิงวด 4Q64 มีแนวโน้มฟื้นตัว YoY หนุนจากทั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนามและโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เพิ่ง COD ไปเมื่อ 29 ต.ค.64 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 23 November 2021 (TACC)
(views 106)
TACC มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 56.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.15% YoY มากกว่าที่เราประมาณการไว้ที่ 53 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2021
Top Pick 23 November 2021 (GPSC)
(views 106)
จากการประชุมนักวิเคราะห์เรามองแนวโน้มรายได้ 4Q64 จะเติบโตตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม แต่ ปัจจัยกดดันจะมาจากต้นทุนก๊าซและถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2021
Top Pick 22 November 2021 (SPALI)
(views 103)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 เพิ่มขึ้นกว่า 41.3%YoY หนุนหลักจากทั้งรายได้ขายอสังหาฯที่เพิ่มขึ้น 27%YoY และอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 40.5% จาก 36.6% ในงวด 3Q63 ขณะที่ยอด Presale งวด 9M64 คิดเป็น 65% ของเป้าหมาย Presale ปี 64
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 19 November 2021 (BDMS)
(views 128)
BDMS มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 2,509 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% YoY และ เพิ่มขึ้น 73% QoQ ผลจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 18 November 2021 (BCH)
(views 115)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 เพิ่มขึ้นกว่า 600.7%YoY ดีกว่าคาด หนุนหลักจากการให้บริการโควิด-19 ทั้งนี้เราคาดแนวโน้มกำไรงวด 4Q64 จะเพิ่มขึ้น YoY ต่อเนื่อง (แต่ลดลง QoQ) หนุนจากสถานการณ์โควิด-19 และการฉีดวัคซีน Moderna
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 17 November 2021 (TNP)
(views 128)
กำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 37.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.77% YoY น้อยกว่าที่เราคาดการ กำไรสุทธิ ไว้ที่จำนวน 49 ล้านบาท สาเหตุจาก SSSG เติบโตน้อยกว่าที่คาด และ ค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 16 November 2021 (TQM)
(views 145)
TQM รายงานกำไรสุทธิ 3Q64 อยู่ที่ 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% YoY 10% QoQ อย่างไรก็ตามหากไม่รวมกำไรพิเศษจากการซื้อ True Life และ True Extra ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจะเหลือกำไรสุทธิ 179 ล้านบาท ลดลง 19% QoQ เพิ่มขึ้น 5% YoY
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 16 November 2021 (ORI)
(views 111)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลง 1.1%YoY แย่กว่าคาดเล็กน้อย กดดันหลักจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงมากกว่าคาด อย่างไรก็ตามยอด Presale งวด 9M64 เพิ่มขึ้น 22%YoY มาอยู่ที่ 2.29 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 79%ของเป้าทั้งปี 64 คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 15 November 2021 (MTC)
(views 125)
MTC รายงานกำไรสุทธิประจำ 3Q64 ลดลง 5.5% QoQ 10.4% YoY อยู่ที่ 1,201 ล้านบาท แย่กว่าที่เราคาดไว้ที่ 1,447 ล้านบาท ภาพรวมได้รับแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายที่เติบโตสูงกว่ารายได้
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 15 November 2021 (IIG)
(views 99)
IIG รายงานกำไรสุทธิ 3Q64 เพิ่มขึ้น 49.9%YoY 17.5% QoQ อยู่ที่ 24.3 ล้านบาท (ใกล้กับที่เราคาด 24.5 ล้านบาท) โดยเป็นแรงหนุนจากรายได้จากการขายที่เติบโต 14.0% YoY 3.8% QoQ อยู่ที่ 172.1 ล้านบาท (ใกล้กับที่เราคาด 174.0 ล้านบาท)
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 12 November 2021 (BH)
(views 111)
BH มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.6% YoY จาก รายได้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยชาวไทยที่ฟื้นตัวดีขึ้น ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 11 November 2021 (SMPC)
(views 116)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลง 7.5%YoY ถือว่าแย่กว่าคาด เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นทำได้ต่ำคาด ขณะที่ผลประกอบการ 9M64 คิดเป็น 68.4%ของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี 64 คงคำแนะนำซื้อ รับปันผลต่อปีเฉลี่ย 7%
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 10 November 2021 (GPSC)
(views 119)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 จำนวน 1,875 ล้านบาท ลดลง 27% YoY จาก 2 สาเหตุหลัก 1.การปิดซ่อมโรงไฟฟ้านอกแผน และ 2. ต้นทุนก๊าซธรรมชาติและถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2021
Earning Result 9 November 2021 (CPN)
(views 107)
รวม 3 ไตรมาส กำไรสุทธิของ CPN คิดเป็น 72% ของประมาณการกำไรทั้งปีของเรา เรายังคงคาดการณ์กำไรสุทธิปีนี้ไว้คงเดิมที่ 7,374 ล้านบาท ประเมินมูลค่าพื้นฐานด้วยวิธี EV/EBITDA ให้ที่ 25.0 เท่า ได้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 64.00 บาท ยังคง “แนะนำซื้อ” จากสถานการณ์ที่ดีขึ้นจากการยกระดับการคลายล็อคดาวน์ตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้า
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2021
Top Pick 8 November 2021 (LH)
(views 129)
แนวโน้มผลประกอบการงวด 3Q64 อาจจะได้รับปัจจัยลบบางส่วนจากส่วนแบ่งกำไร HMPRO ซึ่งประกาศกำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลงกว่า 37.9%YoY อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่ายอดขายอสังหาฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจาก ธปท. ผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราวถึง ธ.ค.65
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤศจิกายน
2021
Top Pick 5 November 2021 (TQM)
(views 125)
TQM มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปีหน้าจากการรับรู้รายได้เต็มปีจากการทำ M&A และธุรกิจใหม่ มีฐานรายได้ที่แข็งแกร่งและมีการเติบโตที่ดี เราประเมินมูลค่าด้วยวิธี DCF ให้ Cost of equity 6.5% และ Terminal growth rate 4.0% ได้ราคาพื้นฐานปี 65 ที่ 136 บาท/หุ้น คิดเป็น upside 32% และคาดหวังเงินปันผลครึ่งปีหลังที่ 1.45 บาท/หุ้น คิดเป็น Div Yield 1.4% แนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤศจิกายน
2021
Earning Preview 4 November 2021 (M)
(views 109)
คาดผลประกอบการ 3Q64 (ประกาศงบ 11 พ.ย.) จะขาดทุนสุทธิต่อเนื่องอีก 142.77 ล้านบาท จากมาตรการควบคุม Covid-19 ที่เข้มข้นขึ้น แต่ราคาหุ้นรับปัจจัยลบไปมากแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤศจิกายน
2021
Earning Preview 4 November 2021 (TACC)
(views 85)
คาดกำไรสุทธิ 3Q64 ที่ 53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.76% YoY และ ฟื้นตัวต่อเนื่องใน 4Q64 ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤศจิกายน
2021
Earning Preview 3 November 2021 (ORI)
(views 111)
คาดกำไรสุทธิงวด 3Q64 (ประกาศงบ 12 พ.ย.) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2%YoY มาอยู่ที่ 731 ล้านบาท หนุนหลักจากรายได้รวมที่โตกว่า 157%YoY ส่งผลให้กำไรสุทธิงวด 9M64 คิดเป็น 79.2% ของประมาณการทั้งปี 64 คงคำแนะนำซื้อ พร้อมรับปันผลต่อปีเฉลี่ย 5%
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2021
Earning Preview 2 November 2021 (CPN)
(views 110)
คาดกำไรสุทธิงวด 3Q64 (ประกาศงบ 8 พ.ย.) อยู่ที่ 323 ล้านบาทลดลง 87.0% YoY และ 74.5% QoQ รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ที่รุนแรงในเดือน ก.ค. - ส.ค. โดยรายได้หลักจากศูนย์การค้า คาดปรับตัวลดลง 40.0% YoY หรือ 24.5% QoQ อยู่ที่ 4,072 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2021
Earning Preview 1 November 2021 (TNP)
(views 120)
เราคาด TNP จะรายงานผลประกอบการ 3Q64 มีกำไรสุทธิ ที่ 49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.33% YoY จากมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจของภาครัฐ และ การขยายสาขาค้าปลีกใหม่
อ่านเพิ่มเติม
29
ตุลาคม
2021
Earning Preview 29 October 2021 (GFPT)
(views 117)
คาดกำไรสุทธิงวด 3Q64 (ประกาศงบ 11 พ.ย.) ลดลงกว่า 95%YoY กดดันหลักจากทั้งราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย ทั้งนี้เราอยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการ แนะนำให้ชะลอการลงทุนไปก่อน แล้วค่อยๆทยอยสะสมอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายมากขึ้นในช่วงปี 65
อ่านเพิ่มเติม
28
ตุลาคม
2021
Earning Preview 28 October 2021 (IIG) - นำออกจาก SBITO Recommendation
(views 123)
คาดกำไรสุทธิงวด 3Q64 (ประกาศงบ 11 พ.ย.) อยู่ที่ 24.5 ลบ. เติบโต 51.4% YoY ได้แรงหนุนจากแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี Cloud ที่มากขึ้นของบริษัทในไทย แม้ใน 3Q64 จะได้รับผลกระทบจากรายได้ที่เติบโตลดลงตามการแพร่ระบาดก็ตาม
อ่านเพิ่มเติม
27
ตุลาคม
2021
Earning Preview 27 October 2021 (BDMS)
(views 126)
คาด BDMS จะรายงานผลประกอบการ 3Q64 มีรายได้รวมที่ 19,450 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.03% YoY และ กำไรสุทธิ ที่ 1,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% YoY
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2021
Earning Preview 26 October 2021 (BCH)
(views 127)
คาดกำไรสุทธิงวด 3Q64 (ประกาศงบ 16 พ.ย.) เพิ่มขึ้นกว่า 344%YoY มาอยู่ที่ 1.84 พันล้านบาท ถือเป็นจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All Time High) หนุนหลักจากรายได้การให้บริการโควิด-19 คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 28 บาท
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2021
Earning Result 25 October 2021 (BBL)
(views 105)
BBL รายงานกำไรสุทธิ 3Q64 ที่ 6,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.0% YoY โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโต 15.6% YoY อยู่ที่ 7,373 ล้านบาท และกำไรจากเครื่องมือทางการเงิน (FVTPL) ที่โตเด่น 153.6% YoY อยู่ที่ 5,030 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2021
Earning Result 25 October 2021 (KBANK)
(views 99)
KBANK รายงานกำไรสุทธิ 3Q64 ที่ 9,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.2% YoY โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เติบโตขึ้น 12.8% YoY และ 9.7% YoY ตามลำดับ อยู่ที่ 30,741 ล้านบาท และ 8,560 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
21
ตุลาคม
2021
Earning Preview 21 October 2021 (GPSC)
(views 136)
คาด GPSC จะรายงานกำไรสุทธิ 3Q64 ที่ 2,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.87% YoY และ เพิ่มขึ้น 11.08% QoQ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัว ประกอบกับ ส่วนแบ่งกำไรที่ดีขึ้นอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2021
Earning Result 20 October 2021 (KKP)
(views 112)
KKP รายงานกำไรสุทธิ 3Q64 เพิ่มขึ้น 9.7% YoY อยู่ที่ 1,478 ล้านบาท โดยได้รับแรงหนุนหลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เติบโต 42.2% YoY อยู่ที่ 1,457 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เติบโต 8.3% YoY อยู่ที่ 4,031 ล้านบาท รวมไปถึง credit cost ที่ต่ำลง อยู่ที่ 1.4% จาก 1.6% ใน 3Q63 ช่วยลดการตั้งสำรองลงเหลือเพียง 1,007 ล้านบาท ลดลง 1.0% YoY
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2021
Earning Preview 19 October 2021 (SMPC)
(views 157)
คาดกำไรสุทธิงวด 3Q64 (ประกาศงบ 10 พ.ย.) เพิ่มขึ้น 4.4%YoY มาอยู่ที่ 188.5 ล้านบาท หนุนหลักจากปริมาณขายถัง LPG ที่ฟื้นตัวแรงตามการเปิดเศรษฐกิจทั่วโลก คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 14.75 บาท
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2021
Earning Preview 18 October 2021 (TIDLOR)
(views 122)
คาดกำไรสุทธิงวด 3Q64 (ประกาศงบ 15 พ.ย.) อยู่ที่ 801 ลบ. เติบโต 3.0% QoQ ได้รับแรงหนุนจากพอร์ตสินเชื่อที่ยังเติบโตและต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากอันดับ rating ที่ดีในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม
15
ตุลาคม
2021
Earning Preview 15 October 2021 (SISB)
(views 146)
แนวโน้มกำไรอ่อนตัวลง จากการลดให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และ การลดลงของจำนวนนักเรียนบางส่วน โดยเราคาด กำไรสุทธิ 3Q64 จะอยู่ที่ 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.66% YoY แต่ลดลง 15.38% QoQ
อ่านเพิ่มเติม
14
ตุลาคม
2021
Top Pick 14 October 2021 (BGRIM)
(views 149)
แนวโน้มผลกำไรปกติตั้งแต่ปี 64 จะเติบโตต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของลูกค้านิคมอุตสาหกรรมและการทยอย COD โรงไฟฟ้าตามแผน โดยกำลังการผลิตในปี 64, 65 และ 66 จะเพิ่มขึ้น 0.8%, 11.5% และ 17.0%YoY ตามลำดับ (Equity MW)
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2021
Earning Preview 12 October 2021 (MTC)
(views 156)
คาดกำไรสุทธิงวด 3Q64 อยู่ที่ 1,470 ลบ. เติบโต 15.6% QoQ ได้รับแรงหนุนจากพอร์ตสินเชื่อที่ยังเติบโตต่อเนื่อง แม้จะถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายที่ยังคงตัวอยู่ในระดับสูงก็ตาม
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2021
Earning Preview 11 October 2021 (CHG)
(views 160)
เราคาดกำไร 3Q64 จะทำจุดสูงสุดใหม่ ที่ 781 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 176.95% YoY เติบโตจากรายได้ที่เกี่ยวของกับผู้ป่วยโควิด
อ่านเพิ่มเติม
08
ตุลาคม
2021
Earning Preview 8 October 2021 (ADVANC)
(views 194)
คาดกำไรสุทธิงวด 3Q64 (ประกาศงบ 1 พ.ย.) ลดลงเล็กน้อย 0.7%YoY มาอยู่ที่ 6.47 พันล้านบาท โดยรวมคาดกำไรสุทธิงวด 9M64 คิดเป็น 74.6% ของประมาณการกำไรทั้งปี 64 ทั้งนี้เราปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 226 บาท คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2021
Top Pick 7 October 2021 (KBANK) - นำเข้า SBITO Recommendation
(views 186)
KBANK มีโอกาสทำตาม SCB ซึ่งจะช่วยให้ขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากช่วยให้บางธุรกิจไม่ต้องขึ้นกับระเบียบของ ธปท. และปลดล็อคมูลค่าบริษัทย่อยให้ไม่ต้องอิงกับกลุ่มธนาคารอีกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
06
ตุลาคม
2021
Top Pick 6 October 2021 (GLOBAL)
(views 182)
กำไรสุทธิ 2Q64 เพิ่มขึ้น 89.85% YoY จากยอดขายสาขาเดิม ,การจัดกิจกรรมการตลาด และ การเปิดสาขาใหม่ ส่วนใน 3Q64,4Q64 โตต่อจากความต้องการสินค้าเพื่อซ่อมแซมบ้าน
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2021
Top Pick 5 October 2021 (ASW)
(views 190)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น 76%YoY มาอยู่ที่ 258 ล้านบาท หนุนหลักจากยอดขายอสังหาฯ ที่เพิ่มขึ้น 18.6%YoY รับรู้รายได้เข้ามากว่า 16 โครงการ ขณะที่ยอด Backlog ณ สิ้นงวด 2Q64 ยังเติบโต 1.8%QoQ มาอยู่ที่ 7.71 พันล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2021
Top Pick 4 October 2021 (DOHOME)
(views 183)
DOHOME ได้รับปัจจัยบวกหนุนจากการซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาด และการขยายสาขาที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยตั้งเป้าขยายสาขาให้ได้เฉลี่ยปีละ 5 สาขา และเพิ่มสัดส่วนสินค้ากลุ่ม House Brand เพื่อเพิ่ม Margin
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2021
Top Pick 1 October 2021 (HMPRO)
(views 206)
เราคาด ผลประกอบการ 3Q64 และ 4Q64 จะดีขึ้นจาก 2 ปัจจัย คือ 1.การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ และ 2.การซ่อมแซมบ้านเรือนหลังเหตุการณ์น้ำท่วม
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2021
Top Pick 30 September 2021 (NER)
(views 200)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น 96%YoY มาอยู่ที่ 439 ล้านบาท หนุนหลักจากปริมาณขายสินค้ายางที่เพิ่มขึ้นมีนัย รวมถึงแนวโน้มผลประกอบการ 3Q64 มีโอกาสเพิ่มขึ้น YoY เนื่องจากตัวเลขส่งออกยางพาราเดือน ส.ค.64 ยังโตดี YoY
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2021
Top Pick 29 September 2021 (LEO)
(views 204)
ในช่วงที่เหลือของปีได้รับแรงหนุนจากค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นและการนำเข้าส่งออกที่เติบโต โดยดัชนีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์เซี่ยงไฮ้ (SCFI) ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 4,643.79 จุด เพิ่มราว 22% จากปลายเดือน มิ.ย. ส่วนการส่งออกไทยประจำเดือน ก.ค. และ ส.ค. เติบโตอยู่ที่ 22.2% YoY และ 12.8% YoY ตามลำดับ ขณะที่การนำเข้าเติบโต 48.2% YoY และ 53.2% YoY ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2021
Top Pick 28 September 2021 (BCPG)
(views 223)
BCPG รายงานกำไรสุทธิ 2Q64 จำนวน 565.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.3% YoY จากรายได้การขาย/บริการ และ ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่สูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2021
Top Pick 27 September 2021 (AP)
(views 200)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 ลดลง 8.3%YoY กดดันหลักจากส่วนแบ่งกำไรจาก JV ที่ลดลง 72.7%YoY อย่างไรก็ตามยอดขาย Presale ณ สิ้นงวด 7M64 เติบโต 13.7%YoY และคิดเป็น 58.2% ของเป้า Presale ปี 64 ที่ 3.55 หมื่นล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2021
Top Pick 23 September 2021 (TQM)
(views 224)
TQM เปิดตัว Easy Lending และประกันภัยบ้าน ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลประกอบการในอนาคต นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส 4 ยังเป็น High Season ของธุรกิจประกันภัย ช่วยหนุนผลประกอบการแม้รายได้จากประกัน COVID ลดลง
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2021
Top Pick 22 September 2021 (PLANB)
(views 236)
แนวโน้มผลประกอบการ 3Q64 และ 4Q64 จะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นตามเม็ดเงินโฆษณาที่จะเริ่มกลับมาหลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2021
Top Pick 21 September 2021 (SMPC)
(views 204)
แนวโน้มผลประกอบการงวด 2H64 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่า 1H64 หนุนจากความต้องการถัง LPG ที่เพิ่มขึ้นตามปัจจัยทางฤดูกาลและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ซึ่ง SMPC มีรายได้จากการส่งออกกว่า 97%ของรายได้ขายสินค้า
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2021
Top Pick 20 September 2021 (BJC)
(views 203)
คาดการเปิดเมืองในเดือน ก.ย. เป็นปัจจัยหนุนผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีของ BJC ประกอบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ว่า การเปิดเมืองส่งผลต่อตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่มากนัก
อ่านเพิ่มเติม
17
กันยายน
2021
Top Pick 17 September 2021 (SEAFCO)
(views 202)
2Q64 มีผลขาดทุน 1.95 ล้านบาท แต่คาดจะฟื้นตัวได้ดีมากขึ้นในช่วง 4Q64 หลังการกระจายฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศจะส่งผลให้โครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนออกมาเพิ่มมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2021
Top Pick 16 September 2021 (CPALL)
(views 202)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 ลดลง 24.2%YoY มาอยู่ที่ 2.19 พันล้านบาท กดดันหลักจากต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น 78.6%YoY จากการ Refinance หนี้สินที่ใช้ลงทุน Lotus โดยเราคงคำแนะนำซื้อสะสมและให้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 74 บาท
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2021
Earning Result 15 September 2021 (BDMS)
(views 198)
BDMS รายงานกำไรสุทธิ 2Q64 จำนวน 1,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217% YoY ใกล้เคียงกับที่เราคาดการณ์ไว้ ตามการตรวจหาเชื้อ และ การรักษาผู้ป่วย COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2021
Top Pick 14 September 2021 (WHA)
(views 232)
ภาพรวมใน 3Q64 อาจยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดที่รุนแรงอยู่ แต่ภาพใน 4Q64 มีโอกาสฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดที่เริ่มคลี่คลายตามการกระจายวัคซีนที่มากขึ้น นอกจากนี้ใน 4Q64 มีปัจจัยบวกจากการขายสินทรัพย์เข้า WHART อีก 1.8 แสน ตร.ม. มูลค่า 5,500 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2021
Top Pick 13 September 2021 (SUPER)
(views 239)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เติบโตกว่า 377%YoY หนุนหลักจากรายได้โรงไฟฟ้าโซลาร์ที่เวียดนามและโรงไฟฟ้าขยะในไทย (margin สูง) รวมถึงอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ Mega trend โลก
อ่านเพิ่มเติม
10
กันยายน
2021
Top Pick 10 September 2021 (SISB) Analyst Meeting
(views 239)
แผนการเติบโต ทั้ง การเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา , การรุกตลาดโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด และ การเปิดโรงเรียนใหม่ จะส่งผลดีต่อกำไรในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
อ่านเพิ่มเติม
09
กันยายน
2021
Top Pick 9 September 2021 (BEM)
(views 257)
จำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงต่อเนื่อง และการเปิดเมือง เป็นปัจจัยหนุน BEM ให้ผลประกอบการฟื้นตัวได้ในช่วงปลาย 3Q64 และ 4Q64 และมีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยมีโครงการประมูลในอนาคต อาทิ 1.การประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 2.การประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 3.โอกาสการ spin-off BMN เข้าตลาดหลักทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
08
กันยายน
2021
Top Pick 8 September 2021 (GFPT)
(views 226)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 ลดลง 18.5%YoY (แต่เพิ่มขึ้น 199%QoQ) กดดันหลักจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย อย่างไรก็ตามคาดกำไรสุทธิปี 65 จะฟื้นตัวกว่า 69%YoY มาอยู่ที่ 1.25 พันล้านบาท คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2021
Earning Result 7 September 2021 (BH)
(views 250)
กำไรสุทธิ 2Q64 จำนวน 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 387.2% YoY ฟื้นตัวดีขึ้นจากรายได้ผู้ป่วย COVID-19 ทั้ง ผู้ป่วยAlternative State Quarantine (ASQ) , Alternative Hospital Quarantine (AHQ) และ จะดีขึ้นต่อเนื่องจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2021
Top Pick 6 September 2021 (MTC)
(views 243)
กำไร 2Q64 ลดลง 7.5% QoQ อยู่ที่ 1,270 ล้านบาท ได้รับแรงกดดันจาก Yield on loan ที่ลดลงจาก 19.8% เป็น 19.2% ใน 2Q62 จากการลดดอกเบี้ยจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ลงในเดือน เม.ย. จาก 18% เป็น 15% ประกอบกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 11.1% QoQ อยู่ที่ 1,656 ล้านบาท โดยเป็นผลกระทบจากการเพิ่ม incentive แก่พนักงานสำหรับติดตามหนี้และเพิ่มฐานลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
03
กันยายน
2021
Top Pick 3 September 2021 (BCH) - นำเข้า SBITO Recommendation
(views 284)
แนวโน้มกำไรสุทธิงวด 3Q64 ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หนุนหลักจากการให้บริการโควิด-19 รวมถึงงวด 4Q64 เตรียมรับรู้รายได้จากฉีดวัคซีน Moderna ส่งผลให้แนวโน้มกำไรปี 64 คาดโตกว่า 194.7%YoY แนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2021
Earning Result 2 September 2021 (TACC)
(views 251)
กำไรสุทธิ 2Q64 เพิ่มขึ้น 12.81% YoY จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งผลให้ยอดขายดีขึ้น และ การควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม
01
กันยายน
2021
Top Pick 1 September 2021 (CRC)
(views 242)
ตั้งแต่วันนี้ (1 ก.ย.) เริ่มมาตรการคลายล็อคดาวน์โดยจำกัดที่นั่ง 50% รวมถึงห้างคอมมิวนิตี้มอลล์เปิดได้ถึง 20.00 น. ประเด็นดังกล่าวเป็น Sentiment บวกต่อ CRC โดยเรามองว่าข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยหนุนปริมาณ Traffic ให้แก่ร้านค้าของ CRC ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติเร็วขึ้นและช่วยหนุนผลประกอบการในปีนี้ให้สูงขึ้นได้
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2021
Top Pick 31 August 2021 (TISCO)
(views 249)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น 25.3%YoY หนุนหลักจากการตั้งสำรองที่ลดลง36%YoY อย่างไรก็ตามภาพรวมของเงินให้สินเชื่อปี 64 มีแนวโน้มลดลง YoY จากการที่บริษัทมีนโยบายปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2021
Earning Result 30 August 2021 (KEX)
(views 257)
กำไรสุทธิ 2Q64 จำนวน 335.6 ล้านบาท ลดลง 8.1% YoY แต่เพิ่มขึ้น 10.8% QoQ ตามกลยุทธ์ด้านราคาที่เริ่มส่งผลบวก
อ่านเพิ่มเติม
27
สิงหาคม
2021
Top Pick 27 August 2021 (SAPPE)
(views 268)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้นกว่า 53.3%YoY หนุนหลักจากรายได้ต่างประเทศที่ฟื้นตัว 52%YoY รวมถึงการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตรลงมาเหลือ 3%ของราคาปลีก ทั้งนี้ SAPPE ยังเดินหน้าออกสินค้าใหม่ๆไปตามกระแสรักสุขภาพที่เติบโต
อ่านเพิ่มเติม
26
สิงหาคม
2021
Top Pick 26 August 2021 (CPN)
(views 218)
สธ. เตรียมเสนอ ศบค. พิจารณามาตรการคลายล็อคดาวน์ 27 ส.ค. นี้ เป็นผลบวกต่อ CPN ทั้งนี้ CPN รายงานกำไรปกติ 2Q64 ที่ 1,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 421.8% YoY แต่ลดลง 22.4% QoQ ถูกกดดันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยถูกกดดันจากรายได้ค่าเช่าลง 9.5% QoQ อยู่ที่ 5,396 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2021
Earning Result 25 August 2021 (SISB)
(views 242)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 อยู่ที่ 65.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,435.37% YoY จากฐานที่ต่ำใน 2Q63
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2021
Top Pick 24 August 2021 (SC)
(views 264)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น 14%YoY หนุนหลักจากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ยอด Presale งวด 1H64 โต 38%YoY ทั้งนี้เรามองว่าสินค้าแนวราบยังเป็น key driver หลักในช่วง 2H64
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2021
Top Pick 23 August 2021 (SFT)
(views 249)
SFT รายงานกำไรสุทธิประจำ 2Q64 อยู่ที่ 37.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.7% YoY และ 30.8% QoQ โดยมีแรงหนุนจากรายได้จากการดำเนินงานที่เติบโต 32.3% YoY และ 18.9% QoQ อยู่ที่ 219.7 ล้านบาท นำโดยธุรกิจ Gravure Printing จากการคำสั่งซื้อลูกค้าเดิมที่เพิ่มสูงขึ้นและการขยายฐานลูกค้าใหม่ และการบริหารจัดการต้นทุนที่ทำได้ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2021
Earning Result 23 August 2021 (CHG) - Analyst meeting
(views 255)
รายได้จากการตรวจหา และ รักษา เชื้อ Covid-19 ใน 3Q64 มีโอกาส ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากหนุนผลประกอบการดีต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2021
Earning Result 20 August 2021 (MEGA)
(views 290)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 จำนวน 502.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.30% YoY มากกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ จากยอดขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตดี
อ่านเพิ่มเติม
19
สิงหาคม
2021
Top Pick 19 August 2021 (SPALI)
(views 255)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 โตแรงกว่า 311.9%YoY หนุนหลักจากรายได้ขายอสังหาฯที่เพิ่มขึ้น 142%YoY ขณะที่ยอด Presale รอบ 1H64 คิดเป็น 48.2% ของเป้าหมาย Presale ปี 64 ทั้งนี้ SPALI ประกาศจ่ายปันผลรอบ 1H64 ที่ 0.50 บาท (XD: 24 ส.ค.)
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2021
Earning Result 18 August 2021 (CHG)
(views 272)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 จำนวน 576.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 272% YoY มากกว่าที่เราคาดการณ์ไว้อย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2021
Earning Result 17 August 2021 (OSP) - Analyst meeting
(views 273)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.9%YoY มาอยู่ที่ 819.8 ล้านบาท หนุนหลักจากรายได้เครื่องดื่มเป็นหลัก ทั้งนี้ OSP ประกาศจ่ายเงินปันผลรอบ 1H64 ที่ 0.45 บาทต่อหุ้น (XD: 24 ส.ค.) คิดเป็น Div. Yield ราว 1.24% คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2021
Top Pick 16 August 2021 (GPSC) - Analyst meeting
(views 269)
Demand การใช้ไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมใน 3Q64,4Q64 และ ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศลาว ยังคงดีต่อเนื่อง หนุนให้ผลประกอบการดีต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2021
Earning Result 16 Aug 2021 (CBG)
(views 243)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น 9.7%YoY หนุนหลักจากรายได้ขายที่เพิ่มขึ้น 10.8%YoY โดยเรามองว่า key driver จากนี้คือยอดขาย CLMV และจีน ทั้งนี้ CBG ประกาศจ่ายเงินปันผลรอบ 1H64 ที่ 0.90 บาทต่อหุ้น (XD: 27 ส.ค.) คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2021
Earning Result 13 Aug 2021 (TNP)
(views 219)
กำไรสุทธิ 2Q64 จำนวน 43.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.10% YoY เติบโตต่อเนื่องจาก 1Q64 จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ
อ่านเพิ่มเติม
13
สิงหาคม
2021
Earning Result 13 Aug 2021 (IIG)
(views 257)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น 98.6%YoY และ 82.7% QoQ มาอยู่ที่ 20.8 ล้านบาท โดยรวมได้รับแรงหนุนจากรายได้จากการขายที่เติบโตและอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
13
สิงหาคม
2021
Earning Result 13 Aug 2021 (SMPC)
(views 255)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 ลดลง 4.5%YoY น้อยกว่าคาด เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นทำได้ดีกว่าคาดอย่างมีนัย ขณะที่ผลประกอบการ 2H64 มีแนวโน้มฟื้นตัวเด่น ทั้งนี้ SMPC ประกาศจ่ายปันผลรอบ 1H64 ที่ 0.35 บาทต่อหุ้น (XD: 23 ส.ค.) คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
13
สิงหาคม
2021
Earning Result 13 Aug 2021 (ORI)
(views 242)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น 20.5%YoY มาอยู่ที่ 852 ล้านบาท ตามคาด หนุนหลักจากรายได้รวมที่โต 15.5%YoY ทั้งนี้ ORI ประกาศจ่ายเงินปันผลงวด 1H64 ที่ 0.12 บาทต่อหุ้น (XD: 24 ส.ค.) คิดเป็น Div. Yield ราว 1.3% คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2021
Earning Result 11 Aug 2021 (CPN)
(views 255)
CPN รายงานกำไรปกติ 2Q64 ที่ 1,285 ล้านบาท (เราคาด 1,420 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 421.8% YoY แต่ลดลง 22.4% QoQ ถูกกดดันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราปรับลดคาดการณ์กำไรปกติปี 64-65 ลง 20.9% และ 10.0% ตามลำดับ อยู่ที่ 5,296 ล้านบาทและ 9,403 ล้านบาท เนื่องจากเราคาดว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นใน 1Q65 ช้าลงจากเดิมที่เราประมาณการไว้ในช่วง 4Q64
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2021
Earning Result 11 Aug 2021 (M)
(views 247)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 ขาดทุนลดลง คิดเป็นการเติบโต 58.3 %YoY ดีกว่าคาด เช่นเดียวกับยอดขายที่เติบโต 16% มากกว่าที่คาดไว้เพียง 9.29% YoY สถานการณ์ Covid-19 ยังเป็นปัจจัยกดดันหลัก แต่ได้รับผลลบจากมาตรการภาครัฐน้อยลงเมื่อเทียบกับ 2Q63 อยู่ระหว่างปรับประมาณการปี 64
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2021
Earning Result 11 Aug 2021 (GFPT)
(views 269)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 ลดลง 18.5%YoY (ลดลงน้อยกว่าคาด) กดดันหลักอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง เนื่องจากราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นแรง โดยรวมกำไรสุทธิงวด 1H64 คิดเป็น 32.8% ของประมาณการกำไรปี 64 เรายังคงคำแนะนำซื้อ รับการฟื้นตัวของกำไรกว่า 69%YoY ในปี 65
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2021
Earning Result 10 Aug 2021 (GPSC)
(views 295)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น 21% YoY จากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมที่ดีขึ้นอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2021
Top Pick 9 August 2021 (EPG)
(views 289)
EPG มีรายได้ส่วนใหญ่จากต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มสดใสจากการคลายล็อคดาวน์ในต่างประเทศ ส่วนรายได้หลักในประเทศเองก็ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ไม่มากนัก จึงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในประเทศระลอกล่าสุดจำกัด
อ่านเพิ่มเติม
06
สิงหาคม
2021
Earning Preview 6 Aug 2021 (M)
(views 264)
คาดผลประกอบการ 2Q64 (ประกาศงบ 10 ส.ค.) จะขาดทุนสุทธิ 139.6 ล้านบาท ถือว่าขาดทุนลดลง YoY ขณะที่ภาพการฟื้นตัวในช่วง 2H64 มีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด เนื่องจากสถานการณ์โควิดในประเทศที่ยังไม่คลี่คลาย
อ่านเพิ่มเติม
06
สิงหาคม
2021
Earning Preview 6 Aug 2021 (BDMS)
(views 254)
คาด BDMS จะรายงานผลประกอบการ 2Q64 มีรายได้รวมที่ 17,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.73% YoY และ กำไรสุทธิ ที่ 1,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 227.79% YoY
อ่านเพิ่มเติม
05
สิงหาคม
2021
Earning Preview 5 Aug 2021 (BCH)
(views 298)
คาดกำไรสุทธิงวด 2Q64 (ประกาศงบ 16 ส.ค.) เพิ่มขึ้นกว่า 164.8%YoY มาอยู่ที่ 738 ล้านบาท หนุนหลักจากรายได้ผู้ป่วยนอก (ตรวจโควิด-19) และจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ใน hospital และ hospitel ทั้งนี้เราอยู่ระหว่างการปรับประมาณการกำไรขึ้น จะอัพเดตในระยะถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
04
สิงหาคม
2021
Earning Result 4 Aug 2021 (ADVANC)
(views 285)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น 0.6%YoY ดีกว่าคาด แต่หากตัดรายการพิเศษออก พบว่ากำไรปกติ 2Q64 ลดลง 5.2%YoY มาอยู่ที่ 6.6 พันล้านบาท ใกล้เคียงคาด ทั้งนี้ ADVANC ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 1H64 หุ้นละ 3.45 บาท คิดเป็น Dividend Yield ที่ 1.95% (XD: 16 ส.ค.)
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2021
Earning Preview 3 Aug 2021 (MEGA)
(views 272)
เรามองการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mega We Care ในทวีปแอฟริกาจะยังเติบโตหนุนให้ ไตรมาส 2/64 ดีต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2021
Top Pick 2 August 2021 (SAT)
(views 279)
ฟื้นตัวต่อเนื่องตามอุตสาหกรรมยานยนต์ และได้ประโยชน์จากการคลายล็อคดาวน์ในต่างประเทศ ช่วยหนุนผลประกอบการในปีนี้ คาด 2Q64 ได้รับอานิสงค์จากการส่งออกรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดประเทศในต่างประเทศ ส่วนช่วงที่เหลือของปี SAT ได้รับประโยชน์ยอดการส่งออกรถยนต์ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
30
กรกฏาคม
2021
Earning Preview 30 July 2021 (ORI)
(views 276)
คาดกำไรสุทธิงวด 2Q64 (ประกาศงบ 11 ส.ค.) เพิ่มขึ้น 20.6%YoY มาอยู่ที่ 853 ล้านบาท หนุนหลักจากรายได้รวมที่โต 13.7%YoY ทั้งนี้ยอดขาย Presale งวด 2Q64 อยู่ที่ 8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 21.6%YoY คงคำแนะนำซื้อ พร้อมรับปันผลต่อปีเฉลี่ย 6%
อ่านเพิ่มเติม
29
กรกฏาคม
2021
Earning Preview 29 July 2021 (GPSC)
(views 308)
เราปรับประมาณการ กำไรสุทธิ ปี 64 จาก 7,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 8,277 ล้านบาท ผลจากเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศอินเดีย
อ่านเพิ่มเติม
27
กรกฏาคม
2021
Earning Preview 27 July 2021 (CPN)
(views 269)
คาดกำไรปกติงวด 2Q64 (ประกาศงบ 10 ส.ค.) เพิ่มขึ้น 357% YoY แต่ลดลง 12.2% QoQ มาอยู่ที่ 1,420 ล้านบาท ยังคงคำแนะนำซื้อ แต่อาจมีการปรับประมาณการณ์หากสถานการณ์มีความเปราะบางมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
23
กรกฏาคม
2021
Earning Preview 23 July 2021 (GFPT)
(views 360)
คาดกำไรสุทธิงวด 2Q64 (ประกาศงบ 10 ส.ค.) ลดลง 40%YoY แต่เพิ่มขึ้น 120.8%QoQ กดดันหลักจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย ทั้งนี้เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 64 และ 65 ลง 25.3% และ 10.1% ตามลำดับ และปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 14.7 บาท คงคำแนะนำทยอยซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
22
กรกฏาคม
2021
Earning Result 22 July 2021 (KBANK)
(views 293)
ภาพรวม 2Q64 KBANK ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอก 3 อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับ 1Q64 ทั้งรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลง และการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม KBANK ยังคงสามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย์ไว้ได้ผ่านมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดย NPL เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ 3.95% จากเดิม 3.93% ใน 1Q64 อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามคุณภาพลูกหนี้อย่างใกล้ชิด
อ่านเพิ่มเติม
21
กรกฏาคม
2021
Earning Preview 21 July 2021 (IIG)
(views 287)
คาดกำไรสุทธิงวด 2Q64 (ประกาศงบ 11 ส.ค.) เพิ่มขึ้น 48.1%YoY และ 36.3% QoQ มาอยู่ที่ 15.5 ล้านบาท โดยรวมคาดกำไรสุทธิงวด 1H64 คิดเป็น 33.5% ของประมาณการกำไรทั้งปี 64 คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2021
Earning Preview 20 July 2021 (CHG)
(views 327)
เราปรับประมาณการรายรวมได้ ปี 64 จาก 5,926 ล้านบาท เป็น 6,901 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ ปี 64 จาก 943 ล้านบาท เป็น 1,094 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
19
กรกฏาคม
2021
Top Pick 19 July 2021 (ICHI)
(views 316)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 ลดลง 23.6%YoY กดดันหลักจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงและยอดขายต่างประเทศที่ลดลงกว่า 50%YoY อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในช่วง 2H64 ยอดขายต่างประเทศจะฟื้นตัวเด่น จากสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศคู่ค้าที่คลี่คลาย
อ่านเพิ่มเติม
16
กรกฏาคม
2021
Top Pick 16 July 2021 (PTTEP)
(views 358)
นับตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค. ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น 20.4% อยู่ที่ 71.6 ดอลลาร์/บาร์เรล ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่าลงราว 5% ตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ช่วยหนุนผลประกอบการในสกุลเงินบาทของ PTTEP รวมไปถึงการเปิดดำเนินการ (First Gas) ในโครงการ Sabah H และ Block 61 จะช่วยเพิ่มปริมาณการขายของ PTTEP ได้อีก 44,000 BOED ต่อวัน
อ่านเพิ่มเติม
15
กรกฏาคม
2021
Earning Preview 15 July 2021 (SMPC)
(views 315)
คาดกำไรสุทธิงวด 2Q64 (ประกาศงบ 10 ส.ค.) ลดลง 27.7%YoY (แต่เพิ่มขึ้น 15%QoQ) กดดันหลักจากปัจจัยเดิมทั้งต้นทุนเหล็กและค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น YoY อย่างไรก็ตามเรามองว่ากำไรงวด 2H64 จะฟื้นตัว หนุนจากทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนค่าและการเข้าสู่ฤดูกาลส่งออก
อ่านเพิ่มเติม
14
กรกฏาคม
2021
Top Pick 14 July 2021 (BCPG)
(views 346)
แผนการลงทุนใน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด และ การเข้าสู่ธุรกิจแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจะหนุนการเติบโต ระยะยาวของ BCPG
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2021
Top Pick 13 July 2021 (PSL)
(views 320)
ในช่วง 2Q64 ดัชนีค่าระวางเรือ Baltic Dry Index (BDI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 65% ใน 2Q64 อยู่ที่ 3,383 จุด ช่วยหนุนรายได้ของ PSL ซึ่งให้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าแบบเทกอง ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่าลงราว 5% ตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา จะช่วยหนุนกำไรของ PSL ในสกุลเงินบาท
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2021
Top Pick 12 July 2021 (STGT)
(views 330)
แนวโน้มผลประกอบการงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น YoY หนุนจากยอดส่งออกยางพาราที่เติบโตเด่น และความต้องการใช้ถุงมือยางทั่วโลกที่ยังเติบโต ขณะที่แผนระยะยาวยังคงขยายกำลังการผลิตปี 64 และ 65 เพิ่มขึ้น 9.9% และ 40.6%YoY ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
09
กรกฏาคม
2021
Earning Preview 9 July 2021 (SISB)
(views 311)
แนวโน้มกำไร 2Q64 อ่อนตัวลงจาก 1Q64 มาอยู่ที่ 62 ล้านบาท จากผลกระทบของการเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และ การคงอัตราค่าบริการทางการศึกษาจนถึง ช่วง ปี 65
อ่านเพิ่มเติม
08
กรกฏาคม
2021
Top Pick 8 July 2021 (CPF)
(views 299)
รายได้ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ จึงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจำกัด ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ช่วยหนุนผลประกอบการ
อ่านเพิ่มเติม
07
กรกฏาคม
2021
Top Pick 7 July 2021 (HMPRO)
(views 355)
ปัจจัยบวกจาก โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ในช่วง 3Q64-4Q64 จะส่งผลให้ยอดขายในปลายปี 64 เพิ่มสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
06
กรกฏาคม
2021
Earning Preview 6 July 2021 (ADVANC)
(views 320)
คาดกำไรสุทธิงวด 2Q64 (ประกาศงบ 3 ส.ค.) ลดลง 4.3%YoY มาอยู่ที่ 6.7 พันล้านบาท กดดันจากต้นทุนค่าตัดจำหน่ายและต้นทุนการลงทุนโครงข่าย 5G ที่เพิ่มขึ้น โดยรวมคาดกำไรสุทธิงวด 1H64 คิดเป็น 49.4% ของประมาณการกำไรทั้งปี 64 คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2021
Top Pick 5 July 2021 (STANLY)
(views 319)
ยอดส่งออกรถยนต์ของไทยเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นตามยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้า ตามการทยอยคลายล็อคดาวน์ในต่างประเทศ ซึ่งช่วยหนุนการส่งออกรถยนต์ไทยตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ เป็นผลบวกต่อ STANLY
อ่านเพิ่มเติม
02
กรกฏาคม
2021
Top Pick 2 July 2021 (TNP)
(views 334)
มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐทั้ง โครงการเราชนะ และ โครงการ ม.33 เรารักกัน จะหนุนให้ผลประกอบการของ TNP ใน 2Q64 ดีต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
01
กรกฏาคม
2021
Top Pick 1 July 2021 (SABINA)
(views 306)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เพิ่มขึ้น 11.3%YoY มาอยู่ที่ 78.4 ล้านบาท หนุนหลักจากการบริหารค่าใช้จ่ายการตลาดให้เหมาะสม ทั้งนี้เรามองว่ายอดขายช่องทางออนไลน์จะเป็นตัวหนุนผลประกอบการงวด 2H64 ระหว่างรอการฟื้นตัวของยอดขายจากร้านค้าปลีกในช่วง 4Q64
อ่านเพิ่มเติม
30
มิถุนายน
2021
Top Pick 30 June 2021 (NER)
(views 357)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เพิ่มขึ้นแรง 512%YoY มาอยู่ที่ 366.5 ล้านบาท หนุนจากรายได้ขายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามผลประกอบการงวด 2Q64 มีแนวโน้มได้แรงหนุนจากยอดขายต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้า
อ่านเพิ่มเติม
29
มิถุนายน
2021
Top Pick 29 June 2021 (NYT)
(views 407)
ปริมาณการส่งออกรถยนต์ของไทยเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นตามยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้า ตามการทยอยคลายล็อคดาวน์ในต่างประเทศ ช่วยหนุนการส่งออกรถยนต์ไทยในช่วงที่เหลือของปี เป็นผลบวกต่อ NYT
อ่านเพิ่มเติม
28
มิถุนายน
2021
Top Pick 28 June 2021 (MEGA)
(views 317)
เรามองการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ในทวีปแอฟริกาจะยังเติบโตหนุนให้ ไตรมาส 2/64 ดีต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
25
มิถุนายน
2021
Top Pick 25 June 2021 (CPN) นำเข้า SBITO Recommendation
(views 329)
เมื่อเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป คาดจะมีการคลายล็อคดาวน์ตามมาโดยเร็ว และ Traffic สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังเปิดการล็อคดาวน์ภายในระยะเวลาไม่นาน
อ่านเพิ่มเติม
24
มิถุนายน
2021
Top Pick 24 June 2021 (ASW)
(views 352)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 โตกว่า 361.9%YoY มาอยู่ที่ 320 ล้านบาท หนุนหลักจากยอดขายอสังหาฯรับรู้รายได้เข้ามากว่า 19 โครงการ ถือเป็นน้องใหม่ไฟแรงในอุตสาหกรรม Property เมื่อดูการเติบโตของกำไรสุทธิ
อ่านเพิ่มเติม
23
มิถุนายน
2021
Top Pick 23 June 2021 (BH)
(views 322)
แนวโน้มรายได้2Q64 ฟื้นตัวดีขึ้นจากรายได้ Alternative State Quarantine (ASQ) , Alternative Hospital Quarantine (AHQ) และ จะดีขึ้นต่อเนื่องหลังการกระจายวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ตามแผนของภาครัฐในช่วงปลายปี
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2021
Top Pick 22 June 2021 (BEM)
(views 331)
คาดการฉีดวัคซีนและการคลายล็อคดาวน์ช่วง 2H64 ช่วยหนุนผลประกอบการ และลุ้นผลการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีม่วงใต้
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2021
Top Pick 21 June 2021 (SAPPE)
(views 340)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เพิ่มขึ้น 5.6%YoY มาอยู่ที่ 86.6 ล้านบาท หนุนหลักจากประเด็นการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตร ทั้งนี้แนวโน้มยอดขายทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวตามเศรษฐกิจในช่วง 2H64 จากความต้องการบริโภคที่สูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
18
มิถุนายน
2021
Top Pick 18 June 2021 (PLANB)- นำเข้า SBITO Recommendation
(views 358)
แนวโน้มผลประกอบการจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นตามเม็ดเงินโฆษณาที่จะเริ่มกลับมาหลังการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2021
Top Pick 17 June 2021 (MAKRO)
(views 356)
ปัจจัยลบระยะสั้นจากรัฐบาลที่ประกาศชะลอการฉีดวัคซีน แต่ภาพหลักยังคงเหมือนเดิม คาดคลายล็อคดาวน์ช่วง 2H64 ช่วยหนุนผลประกอบการ
อ่านเพิ่มเติม
16
มิถุนายน
2021
Top Pick 16 June 2021 (BGRIM)
(views 340)
แม้ว่ากำไรปกติงวด 1Q64 ลดลงเล็กน้อย 5.3%YoY มาอยู่ที่ 646 ล้านบาท แต่ภาพระยะกลาง-ยาว ยังมีการเติบโตดี จากการขยายกำลังการผลิตปี 64 และ 65 ราว 1.6% และ 10.7%YoY มาอยู่ที่ 1.97 และ 2.18 พันเมกะวัตต์ (Equity MW) ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2021
Top Pick 15 June 2021 (SISB) - Analyst meeting
(views 326)
แนวโน้มรายได้เติบโตต่อเนื่องหลังเปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรีส่วนขยายในเดือน มิ.ย. และ การก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรียังคงเป็นไปตามแผน
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2021
Top Pick 14 June 2021 (AP)
(views 330)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เติบโตกว่า 126.8%YoY หนุนหลักจากรายได้ขายอสังหาฯที่เพิ่มขึ้น 72%YoY ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง (All time High) ขณะที่ยอดขาย Presale สิ้นงวด 4M64 เติบโต 31.6%YoY และคิดเป็น 30.9% ของเป้า Presale ปี 64 ที่ 3.55 หมื่นล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
11
มิถุนายน
2021
Top Pick 11 June 2021 (AMATA)
(views 360)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 ลดลง 16.5%YoY หลักๆกดดันจากรายได้ขายอสังหาฯ (ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม) ที่ลดลง 70.5%YoY อย่างไรก็ตามปี 64 ผู้บริหารตั้งเป้ายอด Presale ที่ดินสูงถึง 950 ไร่ (ปี 63 ยอด Presale อยู่ที่ 212 ไร่) เพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
10
มิถุนายน
2021
Top Pick 10 June 2021 (VGI)
(views 346)
Domestic Play แผนการฉีดวัคซีนเป็นรูปธรรม คาดคลายล็อคดาวน์ได้ในช่วง 2H64 ช่วยหนุนผลประกอบการของ VGI ในช่วงที่เหลือของปี
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2021
Top Pick 9 June 2021 (LH)
(views 382)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เติบโตเด่น 29.8%YoY หนุนหลักจากรายได้ขายอสังหาฯที่เพิ่มขึ้นกว่า 41.4%YoY ทั้งนี้ผลประกอบการงวด 2H64 มีแนวโน้มฟื้นตัว หนุนจากทั้งรายได้ขายอสังหาฯ และ ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมทั้ง HMPRO, QH และ LHFG
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2021
Top Pick 8 June 2021 (GPSC)
(views 411)
S-Curve ใหม่ของ GPSC การปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจแบตเตอรี่ สำหรับใช้ใน ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า(EV) และ ธุรกิจโรงไฟฟ้า
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2021
Top Pick 7 June 2021 (BJC)
(views 351)
ช่วง 2H64 มีปัจจัยหนุน BJC หลายด้านทั้งการฉีดวัคซีนช่วยหนุนการเปิดประเทศ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เปิดทางให้ใช้กับร้านค้าที่จด VAT ซึ่งรวมถึง BJC และอุดหนุนเป็นส่วนลดของโครงการดังกล่าว ช่วยหนุนการจับจ่ายได้มาก
อ่านเพิ่มเติม
04
มิถุนายน
2021
Top Pick 4 June 2021 (CENTEL)
(views 353)
แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงอยู่บริเวณ 2-3 พันราย แต่มีแผนจะเริ่มฉีดวัคซีนอย่างเต็มกำลังตั้งแต่เดือน มิ.ย.64 จึงเชื่อว่าแนวโน้มผลประกอบการจะฟื้นตัวเด่นในช่วง 2H64 จากการท่องเที่ยวในประเทศก่อน แล้วจึงตามมาด้วยชาวต่างชาติ
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2021
Earning Result 2 June 2021 (SISB)-นำเข้า SBITO Recommendation
(views 359)
SISB รายงานกำไรสุทธิ 1Q64 จำนวน 70.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.95% YoY หนุนด้วยการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เติบโต และ การควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2021
Top Pick 2 June 2021 (IIG) นำเข้า SBITO Recommendation
(views 324)
การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งให้องค์กรต่างๆเปลี่ยนผ่านมาสู่ดิจิตอลมากขึ้น (Digital Transformation) ช่วยหนุนการเติบโตของ IIG เราประเมินมูลค่าพื้นฐานปี 64 อยู่ที่ 30.0 บาท โดยให้ P/E target ที่ 37.5 ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีต
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2021
Top Pick 1 June 2021 (CRC)
(views 347)
Domestic Play แผนการฉีดวัคซีนเป็นรูปธรรม คาดคลายล็อคดาวน์ได้ในช่วง 2H64 ช่วยหนุนผลประกอบการของ CRC ในช่วงที่เหลือของปี
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2021
Top Pick 31 May 2021 (SUPER)
(views 389)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เติบโตกว่า 19.7%YoY หนุนหลักจากรายได้โรงไฟฟ้าโซลาร์ที่เวียดนามที่ COD ไปเมื่อสิ้นปี 63 กว่า 550 เมกะวัตต์ นอกจากนี้มีแผนจะ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนามอีก 421 เมกะวัตต์ เริ่มทยอย COD ตั้งแต่งวด 4Q64 เป็นต้นไป
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤษภาคม
2021
Earning Result 28 May 2021 (TACC)
(views 381)
กำไรสุทธิงวด จำนวน 1Q64 เพิ่มขึ้น 9.5% YoY ตามที่เราคาดการณ์ หนุนด้วยการขายสินค้าที่มีอัตรามาร์จิ้นสูง และ การควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2021
Top Pick 27 May 2021 (JUBILE)
(views 366)
แผนการฉีดวัคซีนเป็นรูปธรรม คาดคลายล็อคดาวน์ได้ในช่วง 2H64 ช่วยหนุนผลประกอบการของ JUBILE ในช่วงที่เหลือของปี
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2021
Earning Result 25 May 2021 (CBG)
(views 346)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 ลดลง 12.6%YoY และคิดเป็นเพียง 17.5% ของประมาณการทั้งปี 64 ของเรา อย่างไรก็ตามยังคงประมาณการดังเดิม โดยคาดว่าสถานการณ์การขนส่งสินค้าและการบริโภคทั้งในเมียนมาร์และกัมพูชาจะคลี่คลายขึ้นในช่วง 2H64 คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2021
Earning Result 24 May 2021 (KEX) นำเข้า SBITO Recommendation
(views 409)
กำไรสุทธิ 1Q64 จำนวน 302.8 ล้านบาท ลดลง 18.70% YoY ตามการใช้กลยุทธ์ด้านราคา แต่จะส่งผลดีต่อส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤษภาคม
2021
Earning Result 21 May 2021 (BCH)
(views 419)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เพิ่มขึ้น 25%YoY ดีกว่าคาด อย่างไรก็ตามราคาหุ้นปรับขึ้นแรงเกินราคาเป้าหมายปี 64 จึงแนะนำทยอยขายทำกำไร หรือรอราคาย่อตัวต่ำราคาเป้าหมาย แล้วค่อยทยอยสะสมอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤษภาคม
2021
Top Pick 20 May 2021 (CPN)
(views 389)
รายได้และกำไร 1Q64 ลดลง YoY อย่างไรก็ตามแผนการฉีดวัคซีนที่ชัดเจน คาดคลายล็อคดาวน์ได้หลังฉีดวัคซีน หนุนรายได้และกำไรช่วงครึ่งปีหลัง
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2021
Earning Result 19 May 2021 (CHG)
(views 357)
กำไรสุทธิ 1Q64 เพิ่มขึ้น 35% YoY มากกว่าที่เราคาดการณ์ หนุนด้วยการเติบโตจากการตรวจคัดกรอง COVID-19 และ การให้บริการเกี่ยวกับสถานกักกันโรค
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2021
Earning Result 18 May 2021 (MEGA)
(views 367)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 อยู่ที่ 333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.60% YoY เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้เติบโตดีทั้งธุรกิจ Mega We Care และ Maxxcare
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2021
Earning Result 17 May 2021 (IIG)
(views 337)
รายได้รวมโต 38.3% YoY เติบโตในหลายธุรกิจ คาดกำไรสุทธิปี 64 จะเติบโต 27.5%YoY มาอยู่ที่ 80 ล้านบาท ประเมินราคาเป้าหมายในปี 64 อยู่ที่ 30 บาท
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2021
Earning Result 14 May 2021 (ORI)
(views 408)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เพิ่มขึ้นเกินคาดกว่า 38.6%YoY หนุนหลักจากรายได้ขายอสังหาฯที่โต 76.5%YoY คงคำแนะนำซื้อ พร้อมรับปันผลทุกปี โดยคิดเป็น Div. Yield ราว 6-7% ต่อปี
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2021
Earning Result 13 May 2021 (BDMS)
(views 379)
กำไรสุทธิ 1Q64 จำนวน 1,339 ล้านบาท ลดลง 48% YoY ลดลงมากกว่าที่เราคาดการณ์ 15% กดดันโดยรายได้ผู้ป่วยต่างชาติที่ลดลง
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤษภาคม
2021
Top Pick 12 May 2021 (SAT)
(views 423)
ฟื้นตัวต่อเนื่องตามอุตสาหกรรมยานยนต์ และได้ประโยชน์จากการคลายล็อคดาวน์ในต่างประเทศ ช่วยหนุนผลประกอบการในปีนี้
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2021
Earning Result 11 May 2021 (GPSC)
(views 348)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เพิ่มขึ้น 25% YoY ตามต้นทุนถ่านหิน/ก๊าซธรรมชาติที่ลดลง และ ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤษภาคม
2021
Top Pick 10 May 2021 (MCS)
(views 405)
ประกาศกำไรสุทธิงวด 1Q64 เพิ่มขึ้น 8.1%YoY มาอยู่ที่ 233.6 ล้านบาท หนุนจากทั้งรายได้ขายและอัตรากำไรขั้นต้น เนื่องจากราคาขายเหล็กเฉลี่ยปี 64 สูงขึ้น YoY ขณะที่ Backlog ณ สิ้นปี 63 อยู่สูงที่ 6.1 พันล้านบาท จะทยอยรับรู้ปี 64 และ 65
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤษภาคม
2021
Top Pick 07 May 2021 (MEGA) นำเข้า SBITO Recommendation
(views 391)
แนวโน้มกำไรปี 64-65 เติบโตต่อเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ในช่วง COVID-19 ระบาด
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤษภาคม
2021
Earning Preview 6 May 2021 (GFPT)
(views 430)
คาดกำไรสุทธิงวด 1Q64 (ประกาศงบ 13 พ.ค.) ลดลงกว่า 52.7%YoY หลักๆกดดันจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย อีกทั้งปรับราคาพื้นฐานปี 64 และ 65 ลงมาอยู่ที่ 11.6 และ 16.3 บาท ตามลำดับ โดยเราแนะนำทยอยสะสมช่วง “2H64”
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤษภาคม
2021
Top Pick 5 May 2021 (STA)
(views 455)
ประเมินผลกำไรสุทธิในปี 64 มีแนวโน้มเติบโตจากความต้องการใช้ถุงมือยางที่อยู่ในระดับสูง และธีมเปิดเมืองที่ช่วยหนุนอุปสงค์และราคายางพารา
อ่านเพิ่มเติม
30
เมษายน
2021
Top Pick 30 April 2021 (TACC) นำเข้า SBITO Recommendation
(views 491)
คาดกำไรสุทธิปี 64 ที่ 199 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% YoY หนุนด้วยการขยายโถกดเครื่องดื่มตามร้านสะดวกซื้อ 7/11 และ ใน Tesco Lotus
อ่านเพิ่มเติม
29
เมษายน
2021
Earning Preview 29 April 2021 (BCH)
(views 469)
คาดกำไรสุทธิงวด 1Q64 (ประกาศงบ 14 พ.ค.) เพิ่มขึ้นกว่า 18.7%YoY ทั้งนี้เรามีการปรับประมาณการกำไรปี 64 และ 65 รวมถึงปรับสมมติฐาน TV-growth rate เป็น 3.5% จากเดิม 3% ส่งผลให้ราคาเป้าหมายปี 64 เพิ่มขึ้นเป็น 19 บาท (จากเดิม 16.8 บาท)
อ่านเพิ่มเติม
28
เมษายน
2021
Earning Preview 28 April 2021 (ORI)
(views 487)
คาดกำไรสุทธิงวด 1Q64 (ประกาศงบ 13 พ.ค.) เพิ่มขึ้นกว่า 22.1%YoY หนุนหลักจากรายได้ขายอสังหาฯที่คาดโตกว่า 57.8%YoY คงคำแนะนำซื้อ พร้อมรับปันผล 0.39 บาท (XD: 7 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 4.38%
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2021
Top Pick 27 April 2021 (KEX)
(views 465)
แนวโน้มผลกำไรสุทธิในปี 64 เติบโตตามอุตสาหกรรม E-commerce ในประเทศไทย และ เติบโตต่อเนื่องหนุนให้ความต้องการจัดส่งพัสดุเพิ่มสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
26
เมษายน
2021
Top Pick 26 April 2021 (AP)
(views 452)
ยอดขาย Presale สิ้นงวด 1Q64 เติบโตกว่า 31.8%YoY มาอยู่ที่ 7.97 พันล้านบาท สะท้อนความแข็งแกร่งของแบรนด์และอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัว ทั้งนี้ AP ประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 0.45 บาท (XD: 11 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield ราว 5.36%
อ่านเพิ่มเติม
23
เมษายน
2021
Top Pick 23 April 2021 (CHG) - นำเข้า SBITO Recommendation
(views 528)
คาดกำไรสุทธิปี 64 ที่ 943 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% YoY เติบโตต่อเนื่องจากทั้งผู้ป่วย A-Class และ ผู้ป่วยประกันสังคม
อ่านเพิ่มเติม
22
เมษายน
2021
Top Pick 22 April 2021 (BEM)
(views 487)
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มชะลอตัว การไม่ lockdown และการมาของวัคซีน หนุนการฟื้นตัว ประกอบกับ BEM ยัง laggard เมื่อเทียบกับหุ้นธีมเปิดเมืองตัวอื่นๆ เช่น กลุ่มโรงแรม ที่ราคาปรับตัวขึ้นไปแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
21
เมษายน
2021
Earning Preview 21 April 2021 (ADVANC)
(views 472)
คาดกำไรสุทธิงวด 1Q64 (ประกาศงบ 11 พ.ค.) ลดลง 3.1%YoY กดดันจากธุรกิจ Mobile และต้นทุนการลงทุน 5G ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เรามีการปรับประมาณการงบการเงินตาม TFRS 16 ส่งผลให้มูลค่าพื้นฐานลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 214 บาท
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2021
Top Pick 20 April 2021 (AMATA)
(views 467)
ปี 64 ผู้บริหารตั้งเป้ายอด Presale ที่ดินสูงถึง 950 ไร่ (ปี 63 ยอด Presale อยู่ที่ 212 ไร่) เพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ AMATA ประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 0.2 บาท (XD: 22 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield ราว 1.12%
อ่านเพิ่มเติม
19
เมษายน
2021
Top Pick 19 April 2021 (SAPPE)
(views 520)
กระแสรักสุขภาพยังคงเติบโตท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ถือเป็น sentiment หนุนยอดขายในประเทศ ทั้งนี้ SAPPE ประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 1.02 บาท (XD: 10 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield ราว 3.89%
อ่านเพิ่มเติม
16
เมษายน
2021
Top Pick 16 April 2021 (GPSC) - นำเข้า SBITO Recommendation
(views 551)
คาดกำไรสุทธิปี 64 ที่ 7,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% YoY ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับ การทำ M&A โรงไฟฟ้าใหม่เข้ามาตามแผนการเติบโต
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2021
Top Pick 12 April 2021 (CHG)
(views 471)
ระยะสั้นได้แรงหนุนจากทั้งการให้บริการตรวจโควิด-19 และโอกาสในการนำเข้าวัคซีนในอนาคต ทั้งนี้ CHG ประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 0.03 บาท (XD: 6 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield ราว 1.01%
อ่านเพิ่มเติม
09
เมษายน
2021
Top Pick 9 April 2021 (SIS)
(views 492)
แนวโน้มธุรกิจปี 64 ยังสดใส จากอุตสาหกรรมที่สอดคล้องไปกับยุคสมัยใหม่ (Digital economy) โดยรายได้สินค้าโทรศัพท์ (Samsung, Wiko, Xiaomi) และสินค้ามูลค่าเพิ่ม (Cloud, CCTV) จะยังคงเป็นพระเอกในปี 64
อ่านเพิ่มเติม
08
เมษายน
2021
Top Pick 8 April 2021 (BDMS) - นำเข้า SBITO Recommendation
(views 474)
คาดกำไรสุทธิ ปี 64 ที่ 10,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% YoY หนุนด้วยรายได้จากคนไข้ชาวไทยที่เริ่มกลับมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือที่ฟื้นตัว แนะนำซื้อสะสม
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2021
Top Pick 7 April 2021 (STGT)
(views 525)
สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาด หนุนความต้องการใช้ถุงมือยาง ขณะที่การเพิ่มกำลังการผลิตยังเป็นไปตามแผนปีนี้ 64 และ 65 เพิ่มขึ้น 9.9% และ 40.6%YoY ตามลำดับ ทั้งนี้ STGT จ่ายปันผล 2 บาท (XD 12 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield ราว 4.76%
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2021
Top Pick 5 April 2021 (JUBILE)
(views 490)
ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ขาย (เครื่องประดับเพชร) ปี 64 โต 10%YoY สอดคล้องไปกับความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน โดย JUBILE ประกาศจ่ายปันผลรอบ 2H63 ที่ 0.44 บาท (XD: 10 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 1.59%
อ่านเพิ่มเติม
02
เมษายน
2021
Top Pick 2 April 2021 (BCH)
(views 495)
คาดกำไรสุทธิปี 64 และ 65 เพิ่มขึ้น 6.6% และ 13.6%YoY หนุนหลักจากผู้ป่วยเงินสดที่คาดโตเฉลี่ย 14%YoY ในช่วง 64-65 คงคำแนะนำซื้อ โดย BCH ประกาศจ่ายปันผลรอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 ที่ 0.13 บาท (XD: 10 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 0.87%
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2021
Top Pick 1 April 2021 (GULF)
(views 493)
หุ้นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ยังมี Growth สูง จากการทยอย COD โรงไฟฟ้าตามแผนอีก 5.1 พันเมกะวัตต์ ใน 7 ปีข้างหน้า คิดเป็นการเติบโตสูงกว่า 173% เมื่อเทียบกับ COD Equity MW ณ สิ้นปี 63
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2021
Top Pick 31 March 2021 (DCC)
(views 452)
ยอดขายกระเบื้องเซรามิคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอุตสาหกรรมอสังหาฯที่ฟื้นตัวในปี 64 ทั้งนี้ DCC ประกาศจ่ายปันผลงวด 4Q63 ที่ 0.044 บาท (XD: 5 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 1.65%
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2021
Top Pick 30 March 2021 (GPSC)
(views 521)
บริษัท Flagship ธุรกิจโรงไฟฟ้าในเครือ PTT ที่พร้อมจะเติบโตไปตามเศรษฐกิจ หนุนหลักจากรายได้โรงไฟฟ้า SPP (76%ของรายได้ปี 63) ที่จะเพิ่มขึ้น YoY จากความต้องการใช้ไฟฟ้าลูกค้าอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2021
Top Pick 29 March 2021 (TISCO)
(views 441)
ธนาคารขนาดกลางที่ผลประกอบการเตรียมฟื้น YoY หนุนหลักจากสินเชื่อรายย่อย (77.8%ของสินเชื่อรวม) ที่มีแนวโน้มฟื้นตัว ทั้งนี้ TISCO ประกาศจ่ายปันผลรอบปี 63 ที่ 6.3 บาท (XD: 28 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 6.49%
อ่านเพิ่มเติม
26
มีนาคม
2021
Top Pick 26 March 2021 (LH)
(views 502)
ผลประกอบการปี 64 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น YoY หนุนหลักจากบริษัทร่วมทั้ง HMPRO, QH และ LHFG ที่ฟื้นตัว ทั้งนี้ LH ประกาศจ่ายปันผลรอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 ที่ 0.3 บาท (XD: 6 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 3.47%
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2021
Top Pick 25 March 2021 (KKP)
(views 544)
ผลประกอบการปี 64 มีแนวโน้มฟื้นตัว YoY จากการปล่อยสินเชื่อและธุรกิจตลาดทุนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งความเสี่ยงในการตั้ง ECL ลดลง ทั้งนี้ KKP ประกาศจ่ายปันผลรอบปี 63 ที่ 2.25 บาท (XD: 29 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 3.69%
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2021
Top Pick 24 March 2021 (SUPER)
(views 441)
แนวโน้มกำไรจะเริ่มเห็นการเติบโต YoY ตั้งแต่งวด 1Q64 หนุนจากการ COD โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม 550 เมกะวัตต์ในเดือน ธ.ค.63 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ SUPER ประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 0.006 บาท (XD: 10 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 0.6%
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2021
Top Pick 23 March 2021 (SCGP)
(views 501)
ผู้นำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (กระดาษ) ระดับอาเซียน ที่พร้อมจะเติบโตไปกับอุตสาหกรรม E-commerce ทั้งนี้ SCGP ประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 0.45 บาท (XD: 7 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 0.99%
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2021
Top Pick 22 March 2021 (SCC)
(views 545)
ปี 64 รายได้ธุรกิจเคมิคอลส์และซีเมนส์มีแนวโน้มฟื้นตัว YoY จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ขณะที่รายได้ธุรกิจแพกเกจจิ้งจะยังดีต่อเนื่อง ทั้งนี้ SCC ประกาศจ่ายปันผลรอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 ที่ 8.5 บาท (XD: 8 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 2.25%
อ่านเพิ่มเติม
19
มีนาคม
2021
Top Pick 19 March 2021 (BJC)
(views 563)
รายได้ธุรกิจค้าปลีก (BigC) และบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มฟื้นตัว YoY จากกำลังซื้อและการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 2H64 ทั้งนี้ BJC ประกาศจ่ายปันผลที่ 0.6 บาท (XD: 29 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield ราว 1.6%
อ่านเพิ่มเติม
18
มีนาคม
2021
Top Pick 18 March 2021 (EPG)
(views 493)
กำไรสุทธิปี 64/65 มีโอกาสโตต่อจาก AEROFLEX ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชน ขณะที่ AEROKLAS และ EPP จะยังคงรักษาการเติบโตได้ต่อไป จากอุตสาหกรรมยานยนต์และ Food delivery ที่เติบโตดี
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2021
Top Pick 17 March 2021 (CRC)
(views 467)
กำไรสุทธิปี 64 มีโอกาสฟื้นตัวแรงจากฐานต่ำในปี 63 อีกทั้งวัคซีนเริ่มใช้กันทั่วโลก ส่งผลให้ธุรกิจจะทยอยฟื้นตัวตามลำดับ ทั้งนี้ CRC ประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 0.4 บาท (XD: 29 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield ราว 1.1%
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2021
Earning Result 16 March 2021 (BCH)
(views 504)
คาดกำไรสุทธิปี 64 และ 65 เพิ่มขึ้น 6.6% และ 13.6%YoY หนุนหลักจากผู้ป่วยเงินสดที่คาดโตเฉลี่ย 14%YoY ในช่วง 64-65 ส่งผลให้ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16.8 บาท จากเดิม 16 บาท อิง DCF (WACC 6.2%, TV-growth rate 3%) คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2021
Top Pick 15 March 2021 (SC)
(views 528)
แม้กำไรสุทธิทั้งปี 63 จะลดลง 6.3%YoY แต่ถือว่าดีกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ลดลง 24.6%YoY รวมถึงยอด Presale ปี 63 เติบโต 15%YoY ทำ New high นอกจากนี้ SC ประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 0.18 บาท (XD: 30 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield กว่า 5.92%
อ่านเพิ่มเติม
12
มีนาคม
2021
Top Pick 12 March 2021 (IRPC)
(views 523)
Market GIM ของธุรกิจปิโตรเคมี (31% ของรายได้ขายสุทธิ) เติบโตโดดเด่นท่ามกลางปี 63 และมีแนวโน้มโตต่อในปี 64 ขณะที่ธุรกิจปิโตรเลียม (67% ของรายได้ขายสุทธิ) มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2021
Top Pick 11 March 2021 (SPALI)
(views 494)
ตั้งเป้ารายได้ปี 64 ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท เติบโต 33.5%YoY อีกทั้งมี Backlog ในมือกว่า 3.76 หมื่นล้านบาท ทยอยรับรู้ใน 4 ปีข้างหน้า พร้อมจ่ายปันผลรอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 ที่ 0.5 บาท (XD: 29 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 2.34%
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2021
Top Pick 10 March 2021 (PLANB)
(views 457)
งบโฆษณาไทยเดือน ม.ค.64 ติดลบเหลือเพียง 3%YoY (ปี 63 ติดลบ 14%YoY) อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่อนคลายลง จึงเชื่อว่าปี 64 อุตสาหกรรมสื่อนอกบ้าน (Out Of Home Media) จะกลับมาเติบโต YoY ได้อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2021
Top Pick 9 March 2021 (WHA)
(views 468)
ปี 64 ผู้บริหารตั้งเป้าขายที่ดินนิคมเพิ่มราว 1 พันไร่ เพิ่มขึ้นกว่า 102%YoY อีกทั้งประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 0.06535 บาท (XD: 7 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield ราว 1.94%
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2021
Top Pick 8 March 2021 (BGRIM)
(views 485)
กำไรปกติมีแนวโน้มฟื้นตัว YoY จากลูกค้าอุตสาหกรรม (IU) ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามเศรษฐกิจมากขึ้น อีกทั้งประกาศจ่ายปันผลงวด 2H63 ที่ 0.3 บาท (XD: 11 มี.ค.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 0.63%
อ่านเพิ่มเติม
05
มีนาคม
2021
Top Pick 5 March 2021 (CHG)
(views 442)
กำไรปี 63 โตถึง 24.3%YoY โดดเด่นเหนือกลุ่มที่เฉลี่ยติดลบ 48%YoY ขณะที่แนวโน้มกำไรปี 64 จะยังคงเติบโต YoY หนุนจากรายได้ผู้ป่วยทั่วไปจะเริ่มกลับมาฟื้นตัว ทั้งนี้ CHG ประกาศจ่ายปันผลรอบปี 63 ที่ 0.03 บาท (XD: 6 พ.ค.)
อ่านเพิ่มเติม
04
มีนาคม
2021
Earning Result 4 March 2021 (ORI)
(views 442)
คาดกำไรสุทธิปี 64 และ 65 โต 14.2% และ 23.1%YoY ตามลำดับ จากโอนโครงการทั้ง Non-JV และ JV ตามแผน และประเมินราคาเป้าหมายปี 64 และ 65 ที่ 8.7 และ 10.7 บาท (อ้างอิง PE 7 เท่า) คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
03
มีนาคม
2021
Top Pick 3 March 2021 (CPN)
(views 427)
คาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะฟื้นตัว YoY จากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ และประเด็นโควิด-19 ที่คลี่คลาย ทั้งนี้ CPN ประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 0.7 บาท (XD: 4 มี.ค.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 1.27%
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2021
Top Pick 2 March 2021 (BDMS)
(views 474)
กำไรปกติมีแนวโน้มฟื้นตัว YoY โดยเฉพาะช่วง 2H64 ที่ผู้ป่วยต่างชาติจะเริ่มเข้าไทยมากขึ้น อีกทั้งประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 0.55 บาท (XD: 10 มี.ค.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 2.7%
อ่านเพิ่มเติม
01
มีนาคม
2021
Earning Result 1 March 2021 (OSP)
(views 446)
เราปรับประมาณการกำไรปี 64 และ 65 ลงจากยอดขายต่างประเทศที่ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้มูลค่าเหมาะสมปี 64 และ 65 ลดลงมาอยู่ที่ 44.75 และ 50.5 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ OSP ประกาศจ่ายปันผล 0.65 บาท (XD: 5 พ.ค.) คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
25
กุมภาพันธ์
2021
Earning Result 25 February 2021 (CBG)
(views 441)
กำไรสุทธิปี 63 โต 40.3%YoY ดีกว่าคาด ส่งผลให้เราปรับประมาณการกำไรจากฐานปี 63 ที่สูงขึ้น ล่าสุดราคาเป้าหมายปี 64 และ 65 อยู่ที่ 140 และ 157.5 บาท ตามลำดับ อ้างอิง PE 35 เท่า และประกาศจ่ายปันผลงวด 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.63 ที่ 1.5 บาท (XD: 5 มี.ค.)
อ่านเพิ่มเติม
24
กุมภาพันธ์
2021
Earning Result 24 February 2021 (GFPT)
(views 424)
หลังประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวาน ส่งผลให้เราเลือกจะปรับสมมติฐานให้สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น โดยเรายังคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 64 และ 65 อยู่ที่ 14.6 และ 18.4 บาท ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
23
กุมภาพันธ์
2021
Top Pick 23 February 2021 (STGT)
(views 414)
แม้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานที่สุราษฎร์ แต่ผลกระทบไม่มีนัย ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการยังโตดีไปตามอุตสาหกรรม ล่าสุดประกาศจ่ายปันผล 2 บาทต่อหุ้น XD 12 เม.ย. คิดเป็น Div. Yield กว่า 5%
อ่านเพิ่มเติม
22
กุมภาพันธ์
2021
Top Pick 22 February 2021 (SUPER)
(views 429)
แนวโน้มกำไรปี 64 จะเติบโตเด่น ด้วยการ COD โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม 550 เมกะวัตต์ในเดือน ธ.ค.63 ที่ผ่านมา รวมถึงมีแผนจะ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 421 เมกะวัตต์ในปี 64 (ช่วง 4Q64)
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์
2021
Top Pick 19 February 2021 (M)
(views 439)
ร้านอาหารคู่คนไทยที่ผลประกอบการเริ่มฟื้นตัว QoQ ตั้งแต่งวด 2Q63 เป็นต้นมา เราเชื่อว่ากำไรปี 64 จะสามารถกลับมาเติบโต YoY ได้จากสถานการณ์ต่างๆในประเทศที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
18
กุมภาพันธ์
2021
Top Pick 18 February 2021 (WICE)
(views 435)
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เริ่มฟื้นตัวและค่า BDI (17 ก.พ.) ที่บวกแรงถึง 17.5%DoD ส่งผลบวกต่อธุรกิจขนส่งทางทะเล ขณะที่ขนส่งทางอากาศและทางบกมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
17
กุมภาพันธ์
2021
Top Pick 17 February 2021 (LH)
(views 468)
ถือเป็นหุ้นอสังหาฯ ที่เน้นแนวราบ (Real demand) และมีการกระจายการลงทุนค่อนข้างดี โดยเรามองว่าปี 64 จะได้รับแรงหนุนจากบริษัทร่วมทั้ง HMPRO และ QH ที่ฟื้นตัว YoY
อ่านเพิ่มเติม
16
กุมภาพันธ์
2021
Earning Result 16 February 2021 (SMPC)
(views 416)
กำไรสุทธิงวด 4Q63 เพิ่มขึ้น 40.4%YoY รวมถึงประกาศจ่ายปันผลงวด 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.63 ที่ 0.43 บาทต่อหุ้น (XD: 7 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield ที่ 3.7% คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2021
Top Pick 15 February 2021 (BJC)
(views 462)
แม้ธุรกิจค้าปลีก (BigC) ยังไม่ฟื้นกลับมาในระดับปกติ แต่เริ่มเห็นการฟื้นตัว QoQ มากขึ้น หนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ ขณะที่ธุรกิจอื่นๆ ยังรักษาการเติบโตได้ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
11
กุมภาพันธ์
2021
Top Pick 11 February 2021 (GULF)
(views 559)
หุ้นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ยังคงเติบโตจากการทยอย COD โรงไฟฟ้าตามแผนอีก 5.1 พันเมกะวัตต์ ใน 7 ปีข้างหน้า อีกทั้งได้รับ sentiment บวกจากเงินปันผลรอบ 2H63 ของ INTUCH (GULF ถือหุ้น 15%)
อ่านเพิ่มเติม
10
กุมภาพันธ์
2021
Top Pick 10 February 2021 (ZEN)
(views 462)
แม้อุตสาหกรรมอาหารจะยังไม่โดดเด่น แต่เริ่มเห็นการฟื้นตัว QoQ ซึ่ง ZEN สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างดีท่ามกลางวิกฤติ ระหว่างรอการฟื้นตัวในปี 64
อ่านเพิ่มเติม
09
กุมภาพันธ์
2021
Earning Result 9 February 2021 (ADVANC)
(views 448)
กำไรสุทธิงวด 4Q63 เพิ่มขึ้น 1.4%YoY ดีกว่าที่เราคาดเล็กน้อย รวมถึงประกาศจ่ายปันผลรอบ 2H63 ที่ 3.68 บาทต่อหุ้น (XD: 19 ก.พ.) เรายังคงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
08
กุมภาพันธ์
2021
Top Pick 8 February 2021 (SPA)
(views 508)
ธุรกิจสปาได้รับแรงหนุนจากตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศที่ลดลงและการเริ่มใช้วัคซีนทั่วโลก คาดตัวเลขนักท่องเที่ยวจะทยอยฟื้นตัวในระยะถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
05
กุมภาพันธ์
2021
Earning Preview 5 February 2021 (ORI)
(views 531)
คาดกำไรงวด 4Q63 ผิดจากที่เคยคาด (ไม่ทำจุดสูงสุดของปี) จากโครงการตาม Backlog ที่โอนช้ากว่าคาด (เลื่อนไปงวด 1Q64) อย่างไรก็ตามจะอัพเดตประมาณการกำไรอีกครั้งหลังงบออก (1 มี.ค.64) แต่ยังคงคำแนะนำซื้อดังเดิม
อ่านเพิ่มเติม
04
กุมภาพันธ์
2021
Top Pick 4 February 2021 (PLANB)
(views 494)
เริ่มเห็นการฟื้นตัวรายไตรมาสของงบโฆษณาไทยตั้งแต่งวด 3Q63 เป็นต้นมา และเมื่อวัคซีนมา เชื่อเป็นแรงหนุนหนุนสื่อ Out of home (OOH) จากนี้
อ่านเพิ่มเติม
03
กุมภาพันธ์
2021
Top Pick 3 February 2021 (AS)
(views 526)
อุตสาหกรรมเกมส์ยังเติบโตเด่น และ AS มีแผนที่จะขยายสัดส่วนรายได้เกมส์บนมือถืออีกเยอะ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เล่นเกมส์ในปัจจุบันมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
02
กุมภาพันธ์
2021
Top Pick 2 February 2021 (AP)
(views 468)
Backlog ณ สิ้นเดือน ต.ค. 63 ยังมีอยู่อีก 4 หมื่นล้านบาท จะทยอยรับรู้ในอีก 3 ปีข้างหน้า ขณะที่ระยะสั้นได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ (ลดค่าโอนและจดทะเบียน)
อ่านเพิ่มเติม
01
กุมภาพันธ์
2021
Earning Preview 1 February 2021 (BCH)
(views 572)
รายได้ OPD ได้รับแรงหนุนจากการให้บริการตรวจโควิด-19 ขณะที่รายได้ประกันสังคมยังโตดี โดยรวมคาดกำไร 4Q63 โต 30.6%YoY และเรายังคงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
29
มกราคม
2021
Top Pick 29 January 2021 (ICHI)
(views 444)
เน้นยอดขายเครื่องดื่มสุขภาพมาเสริมการเติบโตจากนี้ ขณะที่ธุรกิจที่อินโดนีเซีย เริ่มจุดติดกลับมามีกำไรอย่างมั่นคงหลังจากขาดทุนมานาน อีกทั้งได้รับ sentiment บวกจากการที่ภาครัฐปลดล็อคกัญชง
อ่านเพิ่มเติม
28
มกราคม
2021
Top Pick 28 January 2021 (CHG)
(views 463)
แนวโน้มกำไรปี 64 จะยังคงเติบโต YoY หนุนจากรายได้ผู้ป่วยทั่วไปจะเริ่มกลับมาฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
27
มกราคม
2021
Top Pick 27 January 2021 (ORI)
(views 447)
คาดกำไรงวด 4Q63 เป็นจุดสูงสุดของปี หนุนจากการโอนโครงการ 5 โครงการ มูลค่ารวมราว 5.3 พันล้านบาท อีกทั้งระยะสั้นได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ (ลดค่าโอนและจดทะเบียน)
อ่านเพิ่มเติม
26
มกราคม
2021
Top Pick 26 January 2021 (BDMS)
(views 486)
หุ้นพี่ใหญ่ในกลุ่ม Healthcare ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวเด่นในปี 64 หนุนหลักจากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ
อ่านเพิ่มเติม
25
มกราคม
2021
Earning Preview 25 January 2021 (OSP)
(views 500)
คาดกำไรสุทธิงวด 4Q63 ยังโต 9.8%YoY (ลดลง 2.1%QoQ) แต่อยู่ระหว่างการปรับประมาณการกำไรปี 64 และ 65 ลง หลังยอดขายต่างประเทศต่ำกว่าคาด
อ่านเพิ่มเติม
22
มกราคม
2021
Top Pick 22 January 2021 (ERW)
(views 437)
โรงแรมกลุ่ม HOP INN ในประเทศ (36% ของจำนวนห้องทั้งหมด) จะเป็นพระเอกที่ทำให้ผลประกอบการของ ERW ฟื้นตัวจากนี้ รวมถึงระยะสั้นได้แรงหนุนจาก กทม. คลายล็อค 13 กิจกรรม
อ่านเพิ่มเติม
21
มกราคม
2021
Top Pick 21 January 2021 (MCS)
(views 396)
ปี 64 ผู้บริหารคาดปริมาณขายเหล็กราว 9 หมื่นตัน เติบโตราว 50%YoY จากปี 63 ที่คาดขายเหล็กได้ราว 6 หมื่นตัน
อ่านเพิ่มเติม
20
มกราคม
2021
Top Pick 20 January 2021 (SYNEX)
(views 383)
Work from anywhere หนุนยอดขายสินค้า IT ขณะที่ ยอดขาย Mobile ได้รับแรงหนุนจาก iPhone 12 (Apple)
อ่านเพิ่มเติม
19
มกราคม
2021
Earning Preview 19 January 2021 (SMPC)
(views 366)
แม้ทิศทางค่าเงินบาทเริ่มแข็งค่ามากขึ้น แต่ผลประกอบการงวด 4Q63 คาดสามารถเติบโต YoY ได้ จากอัตรากำไรขั้นต้นเป็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม
18
มกราคม
2021
Top Pick 18 January 2021 (RS)
(views 447)
ธุรกิจพาณิชย์จะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนกำไรจากนี้ ขณะที่ธุรกิจสื่อเริ่มเห็นภาพการฟื้นตัว QoQ
อ่านเพิ่มเติม
15
มกราคม
2021
Top Pick 15 January 2021 (ICHI)
(views 391)
เน้นยอดขายเครื่องดื่มสุขภาพมาเสริมการเติบโตจากนี้ ขณะที่ธุรกิจที่อินโดนีเซีย เริ่มจุดติดกลับมามีกำไรอย่างมั่นคงหลังจากขาดทุนมานาน
อ่านเพิ่มเติม
14
มกราคม
2021
Earning Preview 14 January 2021 (ADVANC)
(views 392)
แม้คาดกำไรสุทธิปี 64 จะลดลง YoY จากการเริ่มตัดจำหน่ายคลื่น 5G แต่เราปรับมูลค่าพื้นฐานปี 64 ขึ้นเป็น 217 บาท จากเดิม 208 บาท จากการปรับสมมติฐานการเพิ่มขึ้นของจำนวน Sub ในระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม
13
มกราคม
2021
Top Pick 13 January 2021 (NER)
(views 381)
อุตสาหกรรมแกร่ง จากความต้องการใช้ยางที่เติบโตตามภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
12
มกราคม
2021
Top Pick 12 January 2021 (MEGA)
(views 494)
อุตสาหกรรมเด่นท่ามกลางสถานการณ์ก่อนและหลังโควิด-19 หนุนจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
11
มกราคม
2021
Top Pick 11 January 2021 (WICE)
(views 506)
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เริ่มฟื้นตัว ส่งผลบวกต่อธุรกิจขนส่งทางทะเล ขณะที่ขนส่งทางอากาศและทางบกยังคงดีต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
08
มกราคม
2021
Earning Preview 8 January 2021 (GFPT)
(views 458)
ผลประกอบการจะโตเด่นตั้งแต่งวด 2H64 เป็นต้นไปจากเครื่องจักรใหม่ 5 เครื่องที่จะกลับมาดำเนินการตามปกติ เรายังคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 64 และ 65 อยู่ที่ 15.4 และ 19.8
อ่านเพิ่มเติม
07
มกราคม
2021
Top Pick 7 January 2021 (TFG)
(views 434)
ธุรกิจหมูจะเป็นพระเอกจากนี้ เนื่องจากราคาขายโตแรง YoY ขณะที่ธุรกิจไก่น่าจะทยอยฟื้นตัวได้ในปี 64
อ่านเพิ่มเติม
06
มกราคม
2021
Top Pick 6 January 2021 (CKP)
(views 491)
อยู่ระหว่างการศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งใหม่ที่จะเข้ามาเป็น New S-curve การเติบโตในระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม
05
มกราคม
2021
Top Pick 5 January 2021 (GULF)
(views 496)
หุ้น Defensive Play ที่ยังมีการเติบโตของกำไร จากการทยอย COD โรงไฟฟ้าตามแผนอีก 5.1 พันเมกะวัตต์ ใน 7 ปีข้างหน้า
อ่านเพิ่มเติม
04
มกราคม
2021
Top Pick 4 January 2021 (CHAYO)
(views 495)
ถือเป็นหุ้นที่ได้รับ sentiment บวกจากความเสี่ยงเรื่อง NPL ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระบบสถาบันการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
30
ธันวาคม
2020
Top Pick 30 December 2020 (TQM)
(views 409)
ได้รับผลบวกระยะสั้นจากข่าวเรื่องการระบาดโควิด-19 รอบใหม่ในไทย ส่งผลให้ประชาชนหันมาทำประกันสุขภาพโควิด-19มากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
29
ธันวาคม
2020
Top Pick 29 December 2020 (BGRIM)
(views 366)
ผลประกอบการแกร่งจากรายได้จากภาครัฐ (EGAT) ขณะที่รายได้จากลูกค้าอุตสาหกรรม (IU) มีแนวโน้มฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2020
Top Pick 28 December 2020 (COM7)
(views 376)
มุ่งสู่ Omni channel ผ่านทั้งการเพิ่มสาขาเป็น 1 พันสาขาภายในปี 64 รวมถึงยอดขายช่องทาง Online ที่เติบโตเด่น
อ่านเพิ่มเติม
25
ธันวาคม
2020
Top Pick 25 December 2020 (SUPER)
(views 415)
แนวโน้มกำไรปี 64 จะเติบโตเด่น ด้วยการ COD โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม 550 เมกะวัตต์ในเดือน ธ.ค.63 นี้ (คาด COD ในช่วงอาทิตย์หน้า จากการเปิดเผยของผู้บริหารผ่านแหล่งข่าว E-finance Thai)
อ่านเพิ่มเติม
24
ธันวาคม
2020
Top Pick 24 December 2020 (STA)
(views 359)
แม้ว่าในระยะสั้นธุรกิจยางธรรมชาติอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่จะได้รับอานิสงค์บวกจากธุรกิจถุงมือยางมาช่วยให้กำไรไม่แย่
อ่านเพิ่มเติม
23
ธันวาคม
2020
Top Pick 23 December 2020 (SMPC)
(views 364)
ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงระยะสั้น และความต้องการใช้ถัง LPG ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังเติบโต จะทำให้ SMPC ยังคงแข็งแกร่งจากนี้
อ่านเพิ่มเติม
22
ธันวาคม
2020
Top Pick 22 December 2020 (AS)
(views 359)
อุตสาหกรรมเกมส์ยังเติบโตเด่น และ AS ยังมี potential upside จากการขยายสัดส่วนรายได้เกมส์บนมือถืออีกเยอะ
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2020
Top Pick 21 December 2020 (STGT)
(views 388)
ได้รับผลบวกระยะสั้นจากข่าวเรื่องการระบาดโควิด-19 รอบใหม่ในไทย ส่งผลให้ทั้งปริมาณและราคาขายมีแนวโน้มสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
18
ธันวาคม
2020
Top Pick 18 December 2020 (CBG)
(views 356)
เรามองผลประกอบการ CBG มี potential upside จากประมาณการเรา จากเรื่องยอดขาย Woody c-lock และยอดขายใน CLMV
อ่านเพิ่มเติม
17
ธันวาคม
2020
Top Pick 17 December 2020 (SF)
(views 367)
MEGA Bangna จะเป็นพระเอก หนุนจากทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ฟื้นตัว (ข่าวดีวัคซีน)
อ่านเพิ่มเติม
16
ธันวาคม
2020
Top Pick 16 December 2020 (BCH)
(views 369)
คาดกำไรปี 64 กลับมาโต 13%YoY หนุนจากการที่ผู้ป่วยเงินสดกลับมาเติบโต หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2020
Top Pick 15 December 2020 (AP)
(views 350)
Backlog ณ สิ้นเดือน ต.ค. 63 ยังมีอยู่อีก 4 หมื่นล้านบาท (แนวสูง 3 หมื่นล้านบาท, แนวราบ 1 หมื่นล้านบาท) จะทยอยรับรู้ในอีก 3 ปีข้างหน้า
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2020
Top Pick 14 December 2020 (ERW)
(views 361)
โรงแรมกลุ่ม HOP INN ในประเทศ (36% ของจำนวนห้องทั้งหมด) จะเป็นพระเอกที่ทำให้ผลประกอบการของ ERW ฟื้นตัวจากนี้
อ่านเพิ่มเติม
09
ธันวาคม
2020
Top Pick 9 December 2020 (ADVANC)
(views 383)
เราประเมินราคาเป้าหมายในปี 2564 อยู่ที่ 208 บาท อิงวิธี DCF (Ke 8.0%, LT-growth 2%)
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2020
Top Pick 8 December 2020 (TOA)
(views 415)
เบอร์ 1 เรื่องธุรกิจสีทาอาคาร จะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2564 สอดคล้องไปกับอุตสาหกรรมอสังหาฯ ที่ฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
04
ธันวาคม
2020
Top Pick 4 December 2020 (MCS)
(views 383)
ปี 64 ผู้บริหารคาดปริมาณขายเหล็กราว 9 หมื่นตัน เติบโตราว 50%YoY จากปี 63 ที่คาดขายเหล็กได้ราว 6 หมื่นตัน
อ่านเพิ่มเติม
03
ธันวาคม
2020
Top Pick 3 December 2020 (NER)
(views 365)
อุตสาหกรรมแกร่ง จากความต้องการใช้ยางที่เติบโตตามภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2020
Top Pick 2 December 2020 (VGI)
(views 407)
แนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้านฟื้นตัว รวมถึงได้รับอานิสงค์จากการ IPO หุ้น KEX (VGI ถือ 23% ก่อน IPO)
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2020
Top Pick 1 December 2020 (STA)
(views 400)
ผลประกอบการยังแข็งแกร่ง หนุนจากแนวโน้มธุรกิจยางธรรมชาติที่คาดฟื้นตัวจากนี้ อีกทั้งธุรกิจถุงมือยางยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม