Special Report

23
มีนาคม
2023
Special Report : FOMC Meeting 21-22 March 2023: FOMC Meeting ท่ามกลางปัญหาระบบธนาคาร
(views 274)
ผลการประชุม FOMC ในวันที่ 21-22 มี.ค. ที่เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาของระบบธนาคารสหรัฐฯ มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่คาดไว้ รวมถึงมีการส่งสัญญาณชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนและมีการยืนยันถึงความมั่นคงของระบบธนาคาร แต่ยังคงไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงที่ FED จะปรับเพิ่ม Terminal Rate หากปัญหาเงินเฟ้อไม่มีการผ่อนคลายลง
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2023
Special Report - SVB has fallen : What happen now and next?
(views 272)
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ( 10 มี.ค.) SVB ธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 16 ของสหรัฐฯและมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็น Tech Company และ Tech Startup ใน Silicon Valley ประกาศล้มละลายและถูกเข้าควบคุมกิจการจากทางการ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการเงินอีกครั้งนับตั้งแต่การล้มละลายของ Lehman Brothers ในปี 2008 ซึ่งต้องจับตาต่อถึงมาตรการฉุกเฉินและโอกาสในการลุกลามไปยังภาคเศรษฐกิจในส่วนอื่น
อ่านเพิ่มเติม