TFEX

11
เมษายน
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 April 2024
(views 45)
S50H24 - หาจังหวะ Long ลุ้นผ่าน 866 แต่หากหลุดแนวรับ 856.50 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 April 2024
(views 40)
S50H24 - หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 856.50 ลุ้นทดสอบกรอบต้าน 870-878 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
09
เมษายน
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 09 April 2024
(views 63)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 835 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 846 แต่หากหลุด 835 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 05 April 2024
(views 67)
S50H24 - หากไม่หลุด 837.50 เปิด Long ลุ้นทดสอบ 846.50 แต่หากหลุด 836 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 04 April 2024
(views 77)
S50H24 - หาจังหวะเปิด Long หากไม่หลุด 836 ลุ้นทดสอบ 846.50 แต่หากหลุด 836 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 03 April 2024
(views 82)
S50H24 - ให้ 838 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 846.50 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
02
เมษายน
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 02 April 2024
(views 78)
S50H24 - รอดูการทดสอบแนวรับ 838 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 844.50 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 01 April 2024
(views 75)
S50H24 - หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 833 ลุ้นผ่าน 840 ทำกำไรบริเวณ 848 แต่หากหลุด 833 เปลี่ยนเป็นลบ
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 Mar 2024
(views 82)
S50H24 - ให้กรอบล่าง 837 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้นทดสอบ 845 แต่หากหลุด 837 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 Mar 2024
(views 88)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 843 เปิด Long หากยืนเหนือ 843 ลุ้นผ่าน 852 แต่หากหลุด 843 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 Mar 2024
(views 74)
S50H24 - หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 842 ลุ้นผ่าน 852 แต่หากหลุด 842 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
26
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 Mar 2024
(views 86)
S50H24 - ให้แนวรับที่ 840 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 852 แต่หากหลุด 840 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 Mar 2024
(views 84)
S50H24 - รอดูการทดสอบฐานราคา 842 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 849 แต่หากหลุด 842 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 Mar 2024
(views 76)
S50H24 - ให้ 845.50 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long รอทำกำไรบริเวณ 853-856 แต่หากหลุด 845.50 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 Mar 2024
(views 75)
S50H24 - หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 834 หรือผ่าน 842 สำเร็จลุ้นทดสอบ 850 แต่หากหลุด 834 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 Mar 2024
(views 86)
S50H24 - วางกรอบล่างที่ 840 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 850 แต่หากหลุด 840 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
19
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 Mar 2024
(views 78)
S50H24 - ให้แนวรับที่ 842 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 852 แต่หากหลุด 842 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
18
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 Mar 2024
(views 98)
S50H24 - รอดูการฟื้นตัว หากไม่ผ่าน 848-850 เปิด Short เป้า 838 แต่หากผ่านกรอบดังกล่าวได้ เปิด Long
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 Mar 2024
(views 79)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 847 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอย 856-862 แต่หากหลุด 847 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 Mar 2024
(views 91)
S50H24 - ให้843เป็นจุดตัดสินใจหากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 853แต่หาก หลุด 843เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 Mar 2024
(views 89)
S50H24 - ให้แนวรับ 840เป็นจุดตัดสินใจหากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 846-853แต่หากหลุด 840เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
12
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 Mar 2024
(views 91)
S50H24 - ให้ 838 เป็นจุดตัดสินใจหากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 846-852 แต่หากหลุด 838 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 Mar 2024
(views 112)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 842 หากยืนได้ เปิด Long ทดสอบกรอบแนวต้าน 850- 855 แต่หากหลุด 842 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 Mar 2024
(views 102)
S50H24 - ให้ 830 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 840 แต่หากหลุด 830 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 Mar 2024
(views 110)
S50H24 - หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 830 ลุ้นผ่าน 837 ทำกำไรที่ 845 แต่หากหลุด 830 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
06
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 Mar 2024
(views 91)
S50H24 - หาจังหวะ Long ลุ้นผ่าน 830 หากไม่หลุด 822 แต่หากหลุด 822 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 818
อ่านเพิ่มเติม
05
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 5 Mar 2024
(views 101)
S50H24 - ให้ 826 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 834 แต่หากหลุด 826 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
04
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 Mar 2024
(views 108)
S50H24 - รอดูการทดสอบแนวรับที่ 823 หากยืนได้ เก็ง Long เป้าสั้น 832 แต่หากหลุด 823เปิด Short เป้าทำกำไรที่ 815
อ่านเพิ่มเติม
01
มีนาคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 Mar 2024
(views 104)
S50H24 - หาจังหวะ Short หากราคาไม่ผ่าน 836.50เป้า 828-822 แต่หากผ่านได้เปลี่ยนเป็นข้าง Long เป้า 840
อ่านเพิ่มเติม
29
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 Feb 2024
(views 98)
S50H24 - หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 840 เป้า 832-826 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็น Long เป้า 845
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 Feb 2024
(views 115)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 842 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้น Rebound ทดสอบ 856 แต่หากหลุด 842 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 Feb 2024
(views 103)
S50H24 - ให้ 847เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 856-860แต่ หากหลุด 847เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
23
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 Feb 2024
(views 70)
S50H24 - ให้ 851.50 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 856- 863.50 แต่หากหลุด 851.50 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
22
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 Feb 2024
(views 142)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 843 หากยังไม่หลุด เก็งข้าง Long ลุ้นผ่าน 852 แต่หาก หลุด 843 เปลี่ยนเปน Short
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 Feb 2024
(views 120)
S50H24 - หาจังหวะ Long ลุ้นผ่าน 843แต่หากหลุด 836 ตัดขาดทุนและเปลี่ยนเป็น ข้าง Short เป้า 830
อ่านเพิ่มเติม
20
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 Feb 2024
(views 120)
S50H24 - หาจังหวะ Long ลุ้นผ่าน 843.50 แต่หากหลุด 836 ตัดขาดทุนและ เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 830
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 Feb 2024
(views 119)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 834 จุด หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นผ่าน 844จุด แต่หาก หลุด เปิด Short เป้า 830
อ่านเพิ่มเติม
16
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 Feb 2024
(views 115)
S50H24 - หาจังหวะ Long ลุ้นผ่าน 845 จุด แต่หากหลุด 832 จุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 826
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 Feb 2024
(views 109)
S50H24 - ให้ 833 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้นปิด Gap ที่ 844 จุด แต่หากหลุด 833 จุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 Feb 2024
(views 111)
S50H24 - หาจังหวะเปิด Long หากไม่หลุด 842 ทำกำไรที่ 850 แต่หากหลุด 842 เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 835.50
อ่านเพิ่มเติม
13
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 Feb 2024
(views 114)
S50H24 - หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 842 เป้าทำกำไรที่ 850 แต่หากหลุด 842 เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 835.50
อ่านเพิ่มเติม
12
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 Feb 2024
(views 61)
S50H24 - ให้ 838.50 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งกำไรข้าง Long เป้า 845-852 แต่หากหลุด 838.50 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
09
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 09 Feb 2024
(views 102)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 838.50 หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้น Rebound ทดสอบ 850 แต่หากหลุด 838.50 เปิด Short
อ่านเพิ่มเติม
08
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 08 Feb 2024
(views 123)
S50H24 - หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 846.50 ลุ้นผ่าน 852 แต่หากหลุด 846.50 เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 840
อ่านเพิ่มเติม
07
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 07 Feb 2024
(views 78)
S50H24 - รอดูการทดสอบกรอบล่าง 842.50 หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 855.50 แต่หากหลุด 842.50 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
06
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 06 Feb 2024
(views 75)
S50H24 - ให้ 835.50 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 847แต่หาก หลุด 835.50 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
05
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 05 Feb 2024
(views 122)
S50H24 - หาจังหวะ Long หากย่อไม่หลุด 840 หรือผ่าน 847 เป้า 852 แต่หากหลุด 840 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
02
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 02 Feb 2024
(views 103)
S50H24 - ให้ 824 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 835 แต่หากหลุด 824 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
01
กุมภาพันธ์
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 01 Feb 2024
(views 109)
S50H24 - รอดูการทดสอบกรอบล่าง 824 หากยืนได้ เปิด Long เป้า 835 แต่หาก หลุด 824 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 31 Jan 2024
(views 116)
S50H24 - ให้ 830 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 842-850 แต่ หากหลุด 830 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
30
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 Jan 2024
(views 110)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 833 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 842แต่หากหลุด 830 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
29
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 Jan 2024
(views 78)
S50H24 - ให้ 830 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 837 แต่หากหลุด 830 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
26
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 Jan 2024
(views 112)
S50H24 - รอดูการทดสอบกรอบบน 840โดยหากผ่านได้ เปิด Long เป้า 847แต่ หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 830
อ่านเพิ่มเติม
25
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 Jan 2024
(views 101)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 843.50 หากผ่านได้ เปิด Longเป้า 852 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 836
อ่านเพิ่มเติม
24
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 Jan 2024
(views 118)
S50H24 - ให้ 823 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 832 แต่หาก หลุด เปิด Short เป้า 815
อ่านเพิ่มเติม
23
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 Jan 2024
(views 145)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 839 หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 925-915 แต่หากผ่าน ได้ เปลี่ยนเป็น Long เป้า 850
อ่านเพิ่มเติม
22
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 Jan 2024
(views 78)
S50H24 - รอดูการทดสอบแนวรับ 832 หากยืนได้ เก็ง Long เป้าสั้น 845-850 แต่ หากหลุด เปิด Short เป้า 825
อ่านเพิ่มเติม
19
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 Jan 2024
(views 124)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 832 ที่เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long เป้าสั้น 845-850 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 825
อ่านเพิ่มเติม
18
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 Jan 2024
(views 67)
S50H24 - ให้ 832 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long เป้าสั้น 845-850 แต่หาก หลุด เปิด Short เป้า 825
อ่านเพิ่มเติม
17
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 Jan 2024
(views 91)
S50H24 - หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 855 หรือหลุด 850 เป้า 847 แต่หากผ่าน
855 เก็ง Long ลุ้นผ่าน 858
อ่านเพิ่มเติม
16
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 Jan 2024
(views 108)
S50H24 - ให้ 854 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นทดสอบ 860-866 แต่
หากหลุด 854 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 846
อ่านเพิ่มเติม
15
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 Jan 2024
(views 135)
S50H24 - รอดูการทดสอบกรอบล่างที่ 858 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 868.50แต่หากหลุด 858 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
12
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 Jan 2024
(views 125)
S50H24 - หาจังหวะ Long หากย่อไม่หลุด 857 หรือผ่าน 864 เป้า 874 แต่หากหลุด
857 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
11
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 Jan 2024
(views 70)
S50H24 - ให้ 860 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 867 แต่หากหลุด 860 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
10
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 Jan 2024
(views 123)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 862โดยหากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 874แต่หากหลุด เปิด Short เป้าท าก าไร857
อ่านเพิ่มเติม
09
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 Jan 2024
(views 87)
S50H24 - รอดูการทดสอบ 863 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 872 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 857
อ่านเพิ่มเติม
08
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 Jan 2024
(views 90)
S50H24 : ให้ 872 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 862 แต่หากผ่าน 872 เปลี่ยนเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
05
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 5 Jan 2024
(views 89)
S50H24 : รอดูการทดสอบแนวรับที่ 870 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 884 แต่หากหลุด 870 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
04
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 Jan 2024
(views 101)
S50H24 : ให้ 870 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 883 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
03
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 Jan 2024
(views 144)
S50H24 : -หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 873 หรือผ่าน 882 ลุ้นทดสอบ 890 แต่หากหลุด 873 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
02
มกราคม
2024
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 Jan 2024
(views 97)
S50H24 : ให้ 868 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 877 แต่หากหลุด 868 เปิด Short เป้า 864
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 Dec 2023
(views 123)
S50H24 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 864 ลุ้นผ่าน 874 แต่หากหลุด 864 เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 860
อ่านเพิ่มเติม
27
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 Dec 2023
(views 108)
S50H24 : รอดูการทดสอบ 867 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 876-882 แต่หากหลุด 867 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
26
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 Dec 2023
(views 126)
S50H24 : ให้ 866 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 872 แต่หากหลุด 866 เปิด Short
อ่านเพิ่มเติม
25
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 Dec 2023
(views 93)
S50H24 : หาจังหวะ Long หากผ่าน 868 หรือไม่หลุด 860.50 เป้าทำกำไร 873 แต่หากหลุด 860.50 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
22
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 Dec 2023
(views 81)
S50Z23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 868 ถือรอเพื่อเก็งกำไร เป้า 872
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 Dec 2023
(views 135)
S50Z23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 867 หรือผ่าน 873.50 สำเร็จ เป้า 877 แต่หากหลุด 867 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
20
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 Dec 2023
(views 134)
S50Z23 : ให้ 857 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 867 แต่หากหลุด 857 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
19
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 Dec 2023
(views 116)
S50Z23 : ให้ 857 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 867 แต่หากหลุด 857 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
18
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 Dec 2023
(views 137)
S50Z23 : หาจังหวะ Long หากฟื้นตัวผ่าน 867 หรือย่อไม่หลุด 857 ลุ้นทดสอบ 877 แต่หากหลุด 857 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 Dec 2023
(views 95)
S50Z23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 852 หรือผ่าน 860 ลุ้นทดสอบ 868 แต่หากหลุด 852 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 Dec 2023
(views 153)
S50Z23 : ให้ 835 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบกรอบแนวต้าน 845-850 แต่หากหลุด 835 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 Dec 2023
(views 87)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 847 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 856 แต่หากหลุด 847 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 840
อ่านเพิ่มเติม
12
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 Dec 2023
(views 131)
S50Z23 : หากจังหวะ Long หากผ่าน 856 หรือไม่หลุด 850 ลุ้นทดสอบ 865 แต่หากหลุด 850 เปิด Short เป้า 844
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 Dec 2023
(views 159)
S50Z23 : ให้ 845 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 852 แต่หากหลุด 845 เก็ง Short เป้า 840
อ่านเพิ่มเติม
07
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 Dec 2023
(views 125)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 853 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 860 แต่หากหลุด 853 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 848
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 Dec 2023
(views 159)
S50Z23 : ให้ 853 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 862 แต่หากหลุด 853 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 848
อ่านเพิ่มเติม
04
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 Dec 2023
(views 134)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 857.9 หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้น เป้า 871.1
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 Dec 2023
(views 163)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 847 หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นผ่าน 856 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 840
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 Nov 2023
(views 149)
S50Z23 : ให้ 856 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 868 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 850
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 Nov 2023
(views 210)
S50Z23 : หาจังหวะ Long หากยังย่อไม่หลุด 862-858 หรือผ่าน 872 ลุ้นทดสอบ 880 แต่หากหลุด 862-858 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 Nov 2023
(views 133)
S50Z23 : รอดูการทดสอบกรอบล่างที่ 855 ที่หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นผ่าน 867 จุด แต่หากหลุด 855 เปิด Short เป้า 846
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 Nov 2023
(views 124)
S50Z23 : รอดูการทดสอบกรอบล่างที่ 860 ที่หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นผ่าน 872 จุด แต่หากหลุด 860 เปิด Short เป้า 854
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 Nov 2023
(views 119)
S50Z23 : - ให้ 862 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้น Rebound เป้าแรก 877 แต่หากหลุด 862 เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 854
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 Nov 2023
(views 127)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 870 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 883 แต่หากหลุด 870 เปิด Short เป้า 862
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 Nov 2023
(views 113)
S50Z23 : ให้ 884 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 890 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 872
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 Nov 2023
(views 129)
S50Z23 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 883 หรือหลุด 876 เป้า 872 แต่หากผ่าน 883 เปลี่ยนเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 Nov 2023
(views 130)
S50Z23 - หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 882 หรือหลุด 876 เป้า 872 แต่หากผ่าน 882 เปลี่ยนเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 Nov 2023
(views 131)
S50Z23 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 882 หรือหลุด 876 เป้า 872 แต่หากผ่าน 882 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 Nov 2023
(views 120)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 877 หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นผ่าน 887 แต่หากหลุด 877 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 872
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 Nov 2023
(views 123)
S50Z23 : หาจังหวะเก็ง Long หากย่อไม่หลุด 858 หรือเมื่อผ่านกรอบบนที่ 865 แต่หากหลุด 858 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 Nov 2023
(views 155)
S50Z23 : หาจังหวะเก็ง Long หากย่อไม่หลุด 855 หรือเมื่อผ่านกรอบบนที่ 867 แต่หากหลุด 855 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 Nov 2023
(views 121)
S50Z23 : ให้ 856 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 870 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 850
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 Nov 2023
(views 124)
S50Z23 : หาจังหวะ Long ลุ้นผ่าน 883 หากไม่หลุด 868 แต่หากหลุด 868 เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 860
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 Nov 2023
(views 137)
S50Z23 : ให้ 868 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้หาจังหวะ Long ลุ้นผ่าน 883 แต่หากหลุด 868 เปิด Short เป้า 860
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2023
07
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 Nov 2023
(views 146)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 872 หากยืนได้ หาจังหวะ Long ลุ้นผ่าน 885 แต่หากหลุด 872 เปิด Short เป้า 863
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 Nov 2023
(views 154)
S50Z23 : ให้ 872 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 882 แต่หากหลุด 872 เปิด Short เป้า 864
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 Nov 2023
(views 197)
S50Z23 : ให้ 864 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ทำกำไรเป้า 875-882 แต่หากหลุด 864 เปิด Short เป้า 860
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 Nov 2023
(views 156)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 853 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 864 แต่หากหลุด 853 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 845
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 Nov 2023
(views 143)
S50Z23 : ให้ 853 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 867 แต่หากหลุด 853 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 845
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 31 Oct 2023
(views 141)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 863 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 875 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 859
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 Oct 2023
(views 150)
S50Z23 : หาจังหวะ Long หากผ่าน 863.50 หรือไม่หลุด 851.50 เป้าทำกำไร 870 แต่หากหลุด 851.50 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
27
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 Oct 2023
(views 173)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 840 หากยืนได้ เปิด Longลุ้นผ่าน 854 แต่หากหลุด 840 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 Oct 2023
(views 159)
S50Z23 : ให้ 860 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Longลุ้นผ่าน 878 แต่หากหลุด 860 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 Oct 2023
(views 165)
S50Z23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 855 หรือผ่าน 868 ได้ เป้าทำกำไรบริเวณ 878 แต่หากหลุด 855 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
24
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 Oct 2023
(views 132)
S50Z23 : รอดูการทดสอ 858 หากยืนได้ เปิด Long เก็งกำไรเป้า 868 แต่หกาหลุด 858 เปิด Short เป้า 850
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 Oct 2023
(views 168)
S50Z23 : Trading Range 870-900 โดยหากยังไม่หลุด 874-870 เก็ง Long ลุ้นปิด Gap 890
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 Oct 2023
(views 158)
S50Z23 : Trading Range 870-900 หรือหาจังหวะเก็งข้าง Short หากผ่าน 895 ไม่ได้ เป้า 880-887
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 Oct 2023
(views 170)
S50Z23 : Trading Range 870-900 หรือหาจังหวะเก็งข้าง Short หากผ่าน 887 ไม่ได้ เป้า 875-870
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 Oct 2023
(views 127)
S50Z23 : Trading Range 870-900 หรือหาจังหวะเก็งข้าง Long ลุ้นผ่าน 882-890
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 Oct 2023
(views 134)
S50Z23 : Trading Range 870-892 หรือหาจังหวะเก็งข้าง Long ลุ้นผ่าน 887-892 อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 Oct 2023
(views 182)
S50Z23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 892 เป้าทำกำไรที่ 900 แต่หากหลุด 892 เปิด Short เป้า 884
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 Oct 2023
(views 178)
S50Z23 : Trading Range ในกรอบ 870-892 หรือหาจังหวะเปิด Short หากไม่ผ่าน 884 หรือหลุด 870
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 Oct 2023
(views 146)
S50Z23 : Trading Range ในกรอบ 870-892 หรือหาจังหวะเก็งข้าง Long หากไม่หลุด 870 แต่หากหลุด 870 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 Oct 2023
(views 188)
S50Z23 : Trading Range ในกรอบ 870-892 หรือหาจังหวะ Short เมื่อหลุด 870 หรือไม่ผ่าน 884 เป้า 860
อ่านเพิ่มเติม
06
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 Oct 2023
(views 159)
S50Z23 : รอดูการฟื้นตัวทดสอบ 892 หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 875-870 แต่หากผ่านได้ เก็ง Long เป้าสั้น 900
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 5 Oct 2023
(views 143)
S50Z23 : ให้ 892 เป็นจุดตัดสินใจหากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 875-870 แต่หากผ่านได้ เก็ง Long เป้าสั้น 900
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 Oct 2023
(views 156)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 892 หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 875-870 แต่หากผ่านได้ เก็ง Long เป้าสั้น 900
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 Oct 2023
(views 169)
S50Z23 : ให้ 895 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 908 แต่หากหลุด 895 เปิด Short เป้า 890
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 Oct 2023
(views 121)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 900 จุด หากยืนได้ เปิด Long เป้า 908 แต่หากหลุด 900 เปิด Short เป้า 890
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 Sep 2023
(views 150)
S50Z23 : ให้ 909 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นผ่าน 918.50 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 Sep 2023
(views 151)
S50Z23 : หากจังหวะเก็งกำไรข้าง Long หากไม่หลุด 914-910 ลุ้นผ่าน 926 แต่หากหลุด 910 เปิด Short
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 Sep 2023
(views 147)
S50Z23 : รอดูการทดสอบ 913 หากยืนได้ เก็ง Long ช่วงสั้นลุ้นทดสอบ 922-926 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 905
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 Sep 2023
(views 132)
S50U23 - หาจังหวะเก็งกำไรข้าง Long ที่กรอบแนวรับ 922-916 ลุ้นทดสอบ 935 แต่หากหลุด 916 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 Sep 2023
(views 148)
S50U23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 926.50 หรือผ่าน 936.50 เป้า 942.50 แต่หากหลุด 926.50 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 Sep 2023
(views 108)
S50U23 : ให้ 926.50 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 917 แต่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 935.50
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 Sep 2023
(views 155)
S50U23 : หาจังหวะ Short หากหลุด 917 หรือ Rebound ไม่ผ่าน 926 แต่หากผ่านผ่าน 926 ได้ เปลี่ยนเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 Sep 2023
(views 131)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 931 หากยืนได้ เก็ง Long เป้า 937.50 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 927
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 Sep 2023
(views 157)
S50U23 : ให้ 934.50 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 942-945 แต่หากหลุด 934.50 เปิด Short
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 Sep 2023
(views 135)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 950 ที่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 956 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 941.50
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 Sep 2023
(views 130)
S50U23 : หาจังหวะ Long หากย่อไม่หลุด 941.50 เป้าทำกำไรที่ 950-956 แต่หากหลุด 941.50 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 Sep 2023
(views 147)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 933 จุด หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้นผ่าน 942 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 925
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 Sep 2023
(views 145)
S50U23 : ให้ 938.50 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบแนวต้าน 950 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 934
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 Sep 2023
(views 132)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 941.50 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 950 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนเป็น Short เป้า 934-930
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 Sep 2023
(views 140)
S50U23 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 943.50 รอทดสอบแนวรับ 932 แต่หากผ่าน 943.50 ได้ เปลี่ยนเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
08
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 Sep 2023
(views 140)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 942.50 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 950 แต่หากหลุด เปิด Short
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 Sep 2023
(views 143)
S50U23 : ให้ 940 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 946.50 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 936
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 Sep 2023
(views 133)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 940 หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นผ่าน 949 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 934
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 5 Sep 2023
(views 151)
S50U23 : ให้ 943.50 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้เปิด Long ลุ้นผ่าน 952 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 936
อ่านเพิ่มเติม
04
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 Sep 2023
(views 141)
S50U23 : รอดูการทดสอบกรอบล่าง 949 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 958 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 942
อ่านเพิ่มเติม
01
กันยายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 Sep 2023
(views 165)
S50U23 : หาจังหวะ Short หากฟื้นไม่ผ่าน 958 หรือย่อตัวหลุด 947 เป้าทำกำไรที่ 940 แต่หากผ่าน 958 เปลี่ยนเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 31 Aug 2023
(views 158)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 960 หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นผ่าน 965 แต่หากหลุด 960 เปิด Short เป้า 954
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 Aug 2023
(views 181)
S50U23 : ให้ 956 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long เป้า 965 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 948
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 Aug 2023
(views 151)
S50U23 : รอดูการทดสอบแนวรับ 952.50 หากยืนได้ เปิด Long ทดสอบ 960 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 947
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 Aug 2023
(views 153)
S50U23 : ให้ 948.50 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้าสั้น 960 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 940
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 Aug 2023
(views 150)
S50U23 : รอดูการทดสอบแนวรับ 949.50 ที่หากยืนได้ เปิด Long เป้า 968 แต่หากหลุด 949.50 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 Aug 2023
(views 107)
S50U23 : หาจังหวะ Long หากผ่าน 953 หรือย่อตัวไม่หลุด 940 เป้าทำกำไรที่ 963 แต่หากหลุด 940 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 Aug 2023
(views 154)
S50U23 : หาจังหวะ Long หากผ่าน 950 เป้าทำกำไรที่ 956 แต่หากหลุด 940เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 Aug 2023
(views 136)
S50U23 : หาจังหวะ Long หากผ่าน 940 เป้าทำกำไรที่ 950 แต่หากหลุด 927 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 Aug 2023
(views 161)
S50U23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 927 ลุ้นผ่าน 941.50 แต่หากหลุด 927 เก็งข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 Aug 2023
(views 178)
S50U23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 935-927 หรือผ่าน 943.50 ได้ เป้าทำกำไรที่ 950 แต่หากหลุด 935 เก็งข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 Aug 2023
(views 161)
S50U23 : ให้ 926 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 940-945 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 920
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 Aug 2023
(views 149)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 930 หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 942-948 แต่หากหลุด 930 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 Aug 2023
(views 155)
S50U23 : ให้ 943 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 955-963 ตามลำดับ แต่หากหลุด 943 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 Aug 2023
(views 149)
S50U23 : รอดูการทดสอบกรอบบน 950 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 955-963 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 940-936
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 Aug 2023
(views 156)
S50U23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 936 หรือผ่าน 948.50 เป้า 953 แต่หากหลุด 936 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 Aug 2023
(views 154)
S50U23 : หาจังหวะเก็งข้าง Long ช่วงสั้น หากไม่หลุด 935-930 ลุ้นทดสอบ 947 แต่หากหลุด 935 เปิด Short รอหลุด 930
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 Aug 2023
(views 172)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 955 จุด ผ่านได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 965 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 945-940
อ่านเพิ่มเติม
07
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 Aug 2023
(views 183)
S50U23 : ให้แนวรับที่ 942 เป็นจุดตัดสินใจ หากหลุด เปิด Short เป้า 932 แต่หากยืนได้ เก็ง Long เป้า 950-955
อ่านเพิ่มเติม
04
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 Aug 2023
(views 167)
S50U23 : รอดูการทดสอบแนวรับ 940 หากหลุด เปิด Short เป้า 932 แต่หากยืนได้ เก็ง Long เป้า 950-955
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 Aug 2023
(views 175)
S50U23 : ให้ 955 เป็นจุดตัดสินใจ หากหลุด เปิด Short ทำกำไรที่กรอบ 947-942 แต่หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นทดสอบ 966
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 Aug 2023
(views 164)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 967 หากไม่ผ่าน เก็งข้าง Short เป้า 958-950 แต่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 975
อ่านเพิ่มเติม
31
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 31 Jul 2023
(views 186)
S50U23 : ให้ 951 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 962 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 946
อ่านเพิ่มเติม
27
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 Jul 2023
(views 193)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 946.50 หากผ่านได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 950-960 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 937-930
อ่านเพิ่มเติม
26
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 Jul 2023
(views 168)
S50U23 : ให้ 946.50 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 955-958 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 930-928.50
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 Jul 2023
(views 196)
S50U23 : รอดูการทดสอบแนวรับ 931.50 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้น Rebound ทดสอบ 947.50 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 922
อ่านเพิ่มเติม
24
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 Jul 2023
(views 173)
ราคาเริ่มมีการฟื้นตัวในกรอบ Uptrend หลังทดสอบแนวรับแรกที่บริเวณ 931.50 จุด แล้ว สามารถดีดกลับขึ้นมาส่งผลให้เรามองมีโอกาสขึ้นต่อเพื่อทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 943 จุด และ 952 จุด ได้ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
21
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 Jul 2023
(views 199)
S50U23 :ให้ 931.50 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้น Rebound ทดสอบ 943 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 923
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 Jul 2023
(views 181)
S50U23 : รอดูการทดสอบกรอบแนวรับ 936-930 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 950 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
19
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 Jul 2023
(views 188)
S50U23 : รอดูการทดสอบกรอบแนวรับ 936-930 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 947 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
18
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 Jul 2023
(views 180)
S50U23 : ให้ 930 เป็นจุดตัดสินใจหากยืนได้ เปิด Long เป้า 940-944 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 925
อ่านเพิ่มเติม
17
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 Jul 2023
(views 182)
S50U23 : หาจังหวะ Long หากย่อไม่หลุด 925 ลุ้นทดสอบแนวต้าน 942 แต่หากหลุด 925 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
14
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 Jul 2023
(views 195)
S50U23 : ให้ 920 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่ผ่าน เปิด Short รอทดสอบ 908 แต่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 926
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 Jul 2023
(views 157)
S50U23 : หาจังหวะเก็ง Long หากไม่หลุด 906 หรือผ่าน 920 สำเร็จ มีเป้าทำกำไรบริเวณ 926 แต่หากหลุด 906 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 Jul 2023
(views 125)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 918 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 924 แต่หากไม่ผ่านเปลี่ยนเป็น Short เป้า 910
อ่านเพิ่มเติม
11
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 Jul 2023
(views 120)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 918 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 924 แต่หากไม่ผ่านเปลี่ยนเป็น Short เป้า 900
อ่านเพิ่มเติม
10
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 Jul 2023
(views 165)
S50U23 : ให้ 900 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 918 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 890
อ่านเพิ่มเติม
07
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 Jul 2023
(views 124)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 903 หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 916 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 892
อ่านเพิ่มเติม
06
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 Jul 2023
(views 142)
S50U23 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 926 หรือย่อตัวหลุด 912 เป้า 900 แต่หากยืนเหนือ 912 ได้ เปลี่ยนเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 5 Jul 2023
(views 148)
S50U23 : ให้ 926 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long ทดสอบ 934 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 918
อ่านเพิ่มเติม
04
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 Jul 2023
(views 138)
S50U23 :รอดูการพักฐานทดสอบ 911 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 918.50 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 900
อ่านเพิ่มเติม
03
กรกฏาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 Jul 2022
(views 176)
S50U23 : รอดูการพักฐานทดสอบ 911 หากยืนได้ เปิด Long ทดสอบ 918.50 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 900
อ่านเพิ่มเติม
30
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 Jun 2022
(views 167)
S50U23 : หาจังหวะเก็งข้าง Long หากไม่หลุด 890 หรือผ่าน 904 สำเร็จ เป้า 910 แต่หากหลุด 890 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
29
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 Jun 2022
(views 147)
S50U23 : หาจังหวะ Short หากฟื้นตัวไม่ผ่าน 897 หรือหลุด 884 เป้า 880 แต่หากผ่าน 897 ได้ เก็งข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
28
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 Jun 2022
(views 135)
S50U23 : ให้ 905 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 890 แต่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 915
อ่านเพิ่มเติม
27
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 Jun 2022
(views 143)
S50U23 : รอดูการทดสอบ 908.50 หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 900 แต่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 918
อ่านเพิ่มเติม
26
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 Jun 2022
(views 133)
S50M23 : ให้ 908 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้าสั้น 922 จุด แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 900
อ่านเพิ่มเติม
23
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 Jun 2022
(views 140)
S50M23 : รอดูการทดสอบ 914 หากหลุด เปิด Short เป้า 908 แต่หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 927
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 Jun 2022
(views 151)
S50M23 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 932 หรือย่อตัวหลุด 918 เป้า 912 แต่หากผ่าน 932 ได้ เปลี่ยนเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 Jun 2022
(views 157)
S50M23 : ให้ 939 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 927 ผ่านได้ เก็งข้าง Long เป้า948
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 Jun 2022
(views 141)
S50M23 : รอดูการทดสอบ 945 ที่หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบกรอบบนที่ 957 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 940
อ่านเพิ่มเติม
19
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 Jun 2022
(views 155)
S50M23 : ให้ 943 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long เป้า 954 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 935
อ่านเพิ่มเติม
16
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 Jun 2022
(views 144)
S50M23 : รอดูการทดสอบ 942 จุด หากหลุดเปิด Short เป้า 933 แต่หากยืนได้ เปลี่ยนเป็นข้าง Long เป้า 950
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 Jun 2022
(views 158)
S50M23 : ให้ 940 หากหลุดเปิด Short เป้า 933 แต่หากยืนได้ เปลี่ยนเป็นข้าง Long เป้า 950
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 Jun 2022
(views 158)
ราคามีแนวโน้มเป็นเชิงบวก หลังฟื้นตัวผ่านเส้นแนวโน้มขาลงสำเร็จพร้อมสัญญาณบวกจาก MACD ช่วงสั้นมีการ Throw Back รอดูการทดสอบแนวรับที่ 942 หากยืนได้ แนวโน้มจะเป็นบวกต่อมี Upside ถัดไปที่ 950 และ 958 ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 Jun 2022
(views 202)
S50M23 : ให้ 943 จุด เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 936-932 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็น Long เป้า 950
อ่านเพิ่มเติม
12
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 Jun 2022
(views 180)
S50M23 : ให้ 943 จุด เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 936-932 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็น Long เป้า 950
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 Jun 2022
(views 193)
S50M23 : รอดูการพักฐานทดสอบ 936 หากยืนได้ เปิด Long เป้าสั้น 945 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 Jun 2022
(views 189)
S50M23 : ให้ 928.50 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 934 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 922
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 Jun 2022
(views 168)
S50M23 : รอดูการทดสอบแนวรับ 918 หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นผ่าน 928 แต่หากหลุด 918 เปิด Short เป้า 912
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 Jun 2022
(views 189)
S50M23 : หาจังหวะ Long หากผ่าน 930 หรือไม่หลุด 917 เป้าทำกำไร 937 แต่หากหลุด 917 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 Jun 2022
(views 382)
S50M23 : รอดูการทดสอบแนวต้าน 916 จุด หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 908 ผ่านได้ เก็งข้าง Long เป้า 923
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 Jun 2022
(views 118)
S50M23 : หาจังหวะ Long หากผ่าน 925 หรือไม่หลุด 916 ลุ้นทดสอบ 930 แต่หากไม่ผ่าน 925 เปิด Short
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 31 May 2022
(views 161)
S50M23 : Trading Range ในกรอบ 920-932 หรือหาจังหวะ Long หากไม่หลุด 920
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 May 2022
(views 135)
S50M23 : รอดูการทดสอบ 926 หากยืนได้ เปิด Long เป้าหมาย 938 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 920
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 May 2022
(views 205)
S50M23 : ให้ 917 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนไม่ได เปิด Short เป้า 908 แต่หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 930
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 May 2022
(views 140)
S50M23 : รอดูการทดสอบ 930 ที่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 938 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 920
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 May 2022
(views 121)
S50M23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 920 ลุ้นผ่าน 930-934 แต่หากหลุด 920 เปิด Short เป้า 910
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 May 2022
(views 170)
S50M23 : ผ่านกรอบบนที่ 930 ได้ เปิด Long เป้า 937 แต่หากหลุด 920 เปิด Short เป้า 912
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 May 2022
(views 192)
S50M23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 923 ลุ้นผ่าน 934 แต่หากหลุด 923 เปิด Short เป้า 918
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 May 2022
(views 139)
S50M23 : รอดูการทดสอบแนวต้านที่ 922 หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 910 แต่หากผ่านได้ เปิด Long เป้าสั้น 928
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 May 2022
(views 185)
S50M23 : ให้ 922 เป็นจุดตัดสินใจ หากหลุด เปิด Short เป้า 916 แต่หากยืนได้ เปิด Long ลุ้น Rebound เป้า 934
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 May 2022
(views 176)
S50M23 : รอดูการทดสอบ 926 หากยังไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 916 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็น Long เป้า 935-938
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 May 2022
(views 136)
S50M23 : ให้ 928 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 943 แต่หากหลุด 928 เปิด Short เป้า 922
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 May 2022
(views 128)
S50M23 : รอดูการทดสอบกรอบ 928-922 หากยืนได้ เปิด Long เป้า 943 หากหลุด Follow Short
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 May 2022
(views 172)
S50M23 : Trading Range ในกรอบ 937-952 หรือหาจังหวะ Long หากผ่าน 952 เป้า 960
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 May 2022
(views 150)
S50M23 : หาจังหวะ Short หากหลุด 945 เป้า 935 แต่หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 950-954
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 May 2022
(views 126)
S50M23 : รอดูการทดสอบ 942 หากยืนได้ หรือผ่าน 950 เปิด Long เป้า 960 แต่หากหลุด 942 หรือไม่ผ่าน 950 เปิด Short เป้า 935
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 May 2022
(views 153)
S50M23 : รอดูการทดสอบ 942 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 950 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 935
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 May 2022
(views 164)
S50M23 : หาจังหวะ Long หากผ่าน 950 หรือไม่หลุด 942-935 จุด เป้า 960 แต่หากหลุด 942 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 May 2022
(views 140)
S50M23 : ให้ 925 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 935-940 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 915
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 May 2022
(views 179)
S50M23 : รอดูการพักฐานทดสอบ 922 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 935 แต่หากหลุด 922 เปิด Short เป้า 916
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤษภาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 May 2022
(views 125)
S50M23 : ให้ 926 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 935 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short รอทดสอบ 916-909
อ่านเพิ่มเติม
28
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 Apr 2022
(views 184)
S50M23 : รอดูการทดสอบ 927 หากไม่ผ่านเปิด Short ต่อ เป้า 916 ผ่านได้ เก็ง Long เป้า 936
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 Apr 2022
(views 187)
S50M23 : ให้ 935 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 926 แต่หากผ่าน เก็งข้าง Long เป้า 940
อ่านเพิ่มเติม
26
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 Apr 2022
(views 142)
S50M23 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 934 เป้า 927 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็นข้าง Long เป้า 940
อ่านเพิ่มเติม
25
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 Apr 2022
(views 178)
S50M23 : รอดูการทดสอบ 940 หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 930 แต่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 947
อ่านเพิ่มเติม
24
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 Apr 2022
(views 192)
S50M23 : ให้ 937 เป็นจุดตัดสินใจหากผ่านได้ เก็งข้าง Long เป้า 947 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 930
อ่านเพิ่มเติม
21
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 Apr 2022
(views 160)
S50M23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 937 เป้า 947-952 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 930
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 Apr 2022
(views 183)
S50M23 : ให้ 950 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่หลุด เก็งข้าง Long เป้า 960 แต่หากหลุด 950 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 943
อ่านเพิ่มเติม
19
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 Apr 2022
(views 215)
S50M23 : ให้ 957 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่หลุด เก็งข้าง Long เป้า 968 แต่หากหลุด 957 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 950
อ่านเพิ่มเติม
18
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 Apr 2022
(views 168)
S50M23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 962 ลุ้นทดสอบ 972 แต่หากหลุด 962 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 955
อ่านเพิ่มเติม
17
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 Apr 2022
(views 156)
S50M23 : ให้ 963 เป็นจุดตัดสินใจ ผ่านได้ เก็ง Long เป้า 970 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 952
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 Apr 2022
(views 182)
S50M23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 958 หรือผ่าน 965 สำเร็จ เป้า 972 แต่หากหลุด 958 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 Apr 2022
(views 175)
S50M23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 955 หรือผ่าน 965 สำเร็จ เป้า 972 แต่หากหลุด 955 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 Apr 2022
(views 189)
S50M23 : รอดูการทดสอบ 949 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 958 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 Apr 2022
(views 162)
S50M23 : หาจังหวะ Short หากยัง Rebound ไม่ผ่าน 952 รอทำกำไรที่ 937 แต่หากผ่าน 952 เปลี่ยนเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 5 Apr 2022
(views 173)
S50M23 : หาจังหวะ Short หากฟื้นตัวไม่ผ่าน 965 หรือหลุด 957 เป้าทำกำไรที่ 950 แต่หากผ่าน 965 เปลี่ยนเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 Apr 2022
(views 167)
S50M23 : รอดูการฟื้นตัวทดสอบ 968 หากยังไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 957 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็นข้าง Long เป้า 973
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 Apr 2022
(views 149)
S50M23 : หาจังหวะ Long เป้า 978 แต่หากหลุด 965 เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 958 จุด
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 31 March 2022
(views 154)
S50M23 : ให้ 960 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้าสั้น 967 แต่หากหลุด 960 เปิด Short เป้า 952
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 March 2022
(views 155)
S50M23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 963 เป้า 978 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 955
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 March 2022
(views 134)
S50H23 : ให้ 962 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 975 แต่หากหลุด เปิด Short เป้าแรกที่ 957
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 March 2022
(views 132)
S50H23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุดกรอบล่างที่ 953 ลุ้นทดสอบเป้า 963 จุด แต่หากหลุด 953 เปิด Short เป้า 948
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 March 2022
(views 183)
S50H23 : ให้ 947 เป็นจุดตัดสินใจ หากหลุด เปิด Short เป้า 937 แต่หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้นฟื้นตัวในกรอบ เป้าแรก 965
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 March 2022
(views 163)
S50H23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 950 ลุ้นทดสอบ 968 แต่หากหลุด เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short รอหลุด 944
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 March 2022
(views 141)
S50H23 : ให้ 949 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นผ่าน 959 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 940
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 March 2022
(views 193)
S50H23 : รอดูการทดสอบ 943 หากยืนได้ เปิด Long เป้า 955-960 แต่หากหลุด 943 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 March 2022
(views 159)
S50H23 : หาจังหวะ Long ลุ้นทดสอบกรอบบนที่ 945 แต่หากหลุด 926 เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short เป้า 918
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 March 2022
(views 172)
S50H23 : ให้ 935 เป็นจุดตัดสินใจ หากยังไม่หลุด เปิด Long เป้า 944-950 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 927
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 March 2022
(views 144)
S50H23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 925 เป้าทำกำไร 934-940 แต่หากหลุด 925 เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 920
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 March 2022
(views 148)
S50H23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 926 เป้าทำกำไร 943-950 แต่หากหลุด 926 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 March 2022
(views 132)
S50H23 : ให้ 900 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นเป้า 915-925 แต่หากหลุด 900 เปิด Short
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 March 2022
(views 137)
S50H23 : หาจังหวะเก็งข้าง Long หากไม่หลุด 925 ลุ้นทำกำไรบริเวณ 942 แต่หากหลุด 925 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 March 2022
(views 187)
S50H23 : รอดูการทดสอบ 950 หากยืนได้ เปิด Long เป้า 960 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 946
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 March 2022
(views 173)
S50H23 : ให้ 963 เป็นจุดตัดสินใจ ผ่านได้ เปิด Long เป้า 969 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 954
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 March 2022
(views 151)
S50H23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 953 เป้าทำกำไรที่ 964.30 แต่หากหลุด 953 เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short เป้า 945
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 March 2022
(views 138)
S50H23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 958 หรือผ่าน 969 เป้าทำกำไรที่ 974 แต่หากหลุด 958 เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short เป้า 950
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 March 2022
(views 137)
S50H23 : ให้ 963 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เก็ง Long รอทดสอบ 972 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 954
อ่านเพิ่มเติม
03
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 March 2022
(views 140)
S50H23 : รอดูการฟื้นตัวทดสอบ 967 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 974 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short เป้า 959
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 March 2022
(views 152)
S50H23 : หาจังหวะเก็งข้าง Long หากไม่หลุด 958 หรือผ่าน 965.5 แต่หากไม่ผ่าน 965.5 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
01
มีนาคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 March 2022
(views 133)
S50H23 : รอดูการฟื้นตัว หากผ่าน 968.50 ได้ เก็งข้าง Long เป้า 975 แต่หากพักฐาน เปิด Short เป้า 960
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 February 2022
(views 132)
S50H23 : รอดูการทดสอบ 965 หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 975 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 956
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 February 2022
(views 179)
S50H23 : ให้ 965 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 975 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 956
อ่านเพิ่มเติม
24
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 February 2022
(views 141)
S50H23 : หาจังหวะเปิด Short หากไม่ผ่าน 990หรือหลุด 980 เป้า 970 แต่หากไม่หลุด 980 เปลี่ยนเป็น Long
อ่านเพิ่มเติม
23
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 February 2022
(views 140)
S50H23 : รอดูการทดสอบ 990 หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 978 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็นข้าง Long เป้า 995
อ่านเพิ่มเติม
22
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 February 2022
(views 198)
S50H23 : ให้ 990 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 1,000 จุด แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 February 2022
(views 179)
S50H23 : รอดูการทดสอบ 992 หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 984 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็น Long เป้าหมาย 1,000
อ่านเพิ่มเติม
20
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 February 2022
(views 135)
S50H23 : รอดูการทดสอบ 992 หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 984 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็น Long เป้าหมาย 1,000
อ่านเพิ่มเติม
17
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 February 2022
(views 175)
S50H23 : ให้ 994 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 1,000 จุด แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 987-984
อ่านเพิ่มเติม
16
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 February 2022
(views 132)
S50H23 : รอดูการทดสอบบริเวณ 985-990 หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 978 แต่หากผ่านได้ เก็ง Long เป้า 1,000
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 February 2022
(views 138)
S50H23 : ให้ 990 เป็นจุดตัดสินใจหากผ่านได้ เปิด Long เป้า 1,000 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 978
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 February 2022
(views 143)
S50H23 : รอดูการทดสอบ 988 หากยืนได้ เปิด Long เป้า 992-1,000 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 979.50
อ่านเพิ่มเติม
13
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 February 2022
(views 142)
S50H23 : ให้ 980 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 988 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
10
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 February 2022
(views 131)
S50H23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 982 เป้า 992 แต่หากหลุด 982 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
09
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 February 2022
(views 144)
S50H23 : ให้ 983 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long เป้าสั้น 993 แต่หากหลุด 983 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
08
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 February 2022
(views 129)
S50H23 : หาจังหวะ Long หากยืนเหนือ 992 หรือฟื้นตัวผ่าน 1,000 จุด เป้า 1,010 แต่หากหลุด 992 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
07
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 February 2022
(views 173)
S50H23 : หาจังหวะ Long หากราคาย่อไม่หลุด 997 รอทำกำไรที่ระดับ 1,008 จุด แต่หากหลุด 997 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
06
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 February 2022
(views 189)
S50H23 : หาจังหวะ Long หากราคาย่อไม่หลุด 997 รอทำกำไรที่ระดับ 1,008 จุด แต่หากหลุด 997 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
03
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 February 2022
(views 185)
S50H23 : ให้ 1,000 จุดเป็นจุดตัดสินใจ หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 987 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็นข้าง Long เป้า 1,008
อ่านเพิ่มเติม
02
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 February 2022
(views 149)
S50H23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 994 หรือผ่าน 1,002 รอทำกำไรที่ 1,010 แต่หากหลุด 994 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
01
กุมภาพันธ์
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 February 2022
(views 129)
S50H23 : ให้ 987 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 995 แต่หากหลุด 987 เปิด Short เป้า 980
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 31 January 2022
(views 149)
S50H23 : หาจังหวะเปิด Long หากราคาย่อไม่หลุด 995 หรือฟื้นผ่าน 1,005 จุด รอทำกำไรบริเวณ 1,012 แต่หากหลุด 995 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
30
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 January 2022
(views 138)
S50H23 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 995 หรือผ่าน 1,005 จุด ทำกำไรบริเวณ 1,012 แต่หากหลุด 995 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
27
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 January 2022
(views 169)
S50H23 : ให้ 992 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้น Rebound เป้า 1,000 จุด แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 985
อ่านเพิ่มเติม
26
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 January 2022
(views 148)
S50H23 : หาจังหวะเก็งข้าง Long หากผ่าน 1,005 หรือไม่หลุด 997 ลุ้นผ่าน 1,008 แต่หากไม่ผ่าน 1,005 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
25
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 January 2022
(views 146)
S50H23 : หาจังหวะเก็งข้าง Long หากไม่หลุด 997 หรือผ่านกรอบบนที่ 1,007 แต่หากหลุด 997 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
24
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 January 2022
(views 163)
S50H23 : ให้ 1,003 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นทดสอบ 1,012 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 998
อ่านเพิ่มเติม
23
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 January 2022
(views 162)
S50H23 : หากหลุด 998 เปิด Short เป้า 992 แต่หากฟื้นตัวผ่าน 1,005 เปลี่ยนเป็นข้าง Long เป้า 1,012
อ่านเพิ่มเติม
20
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 January 2022
(views 202)
S50H23 : หากจังหวะ Long หากไม่หลุด 1,000 ลุ้นทดสอบ 1,012 แต่หากหลุด 1,000 เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 992
อ่านเพิ่มเติม
19
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 January 2022
(views 139)
S50H23 : หากจังหวะ Long หากผ่าน 1,006 เป้า 1,012 แต่หากหลุด 1,000 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 992
อ่านเพิ่มเติม
18
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 January 2022
(views 151)
S50H23 : หาจังหวะเก็งข้าง Long หากย่อไม่หลุด 998 หรือผ่าน 1,007 เป้า 1,016 แต่หากหลุด 998 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
17
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 January 2022
(views 155)
S50H23 : หาจังหวะเก็งข้าง Long หากย่อไม่หลุด 998 หรือผ่าน 1,010 เป้า 1,016 แต่หากหลุด 998 เปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
16
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 January 2022
(views 180)
S50H23 : ให้ 1,006 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 998-992 แต่หากผ่านได้ เก็ง Long เป้า 1,012
อ่านเพิ่มเติม
13
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 January 2022
(views 157)
S50H23 : ให้ 1,004 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long เป้า 1,016 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 998-990
อ่านเพิ่มเติม
12
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 January 2022
(views 161)
S50H23 : ให้ 1,003 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long เป้า 1,016 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 998-990
อ่านเพิ่มเติม
11
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 January 2022
(views 142)
S50H23 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 1,017 หรือหลุด 1,009 เป้า 1,004 แต่หากผ่าน 1,017 ได้ เก็ง Long เป้า 1,025
อ่านเพิ่มเติม
10
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 January 2022
(views 154)
S50H23 : ให้ 1,017 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 1,008 แต่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 1,025
อ่านเพิ่มเติม
09
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 January 2022
(views 137)
S50H23 : รอดูการเลือกทาง หากผ่าน 1,007 ได้ เปิด Long เป้า 1,014 แต่หากหลุด 1,000 เปิด Short เป้า 994
อ่านเพิ่มเติม
06
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 January 2022
(views 154)
S50H23 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 1,003.50 หรือหลุด 996 เป้า 992 แต่หากผ่าน 1,003.50 เปลี่ยนมาเป็น Long
อ่านเพิ่มเติม
05
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 5 January 2022
(views 144)
S50H23 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 1,008 หรือหลุด 1,002 เป้า 997 แต่หากผ่าน 1,008 เปลี่ยนมาเป็น Long
อ่านเพิ่มเติม
04
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 January 2022
(views 159)
S50H23 : รอดูการทดสอบ 1,005 หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้นผ่าน 1,010 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 998
อ่านเพิ่มเติม
03
มกราคม
2023
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 January 2022
(views 154)
S50H23 : รอดูการทดสอบ 1,004 หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้นผ่าน 1,010 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 998
อ่านเพิ่มเติม
30
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 December 2022
(views 136)
S50H23 : ให้ 997 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่หลุด เปิด Long เป้า 1,010 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 990
อ่านเพิ่มเติม
29
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 December 2022
(views 136)
S50Z22 : ให้ 994 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่หลุด เปิด Long เป้า 1,005 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 988
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 December 2022
(views 134)
S50Z22 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 1,005 หรือหลุด 994 จุด เป้า 988 แต่หากผ่าน 1,005 ได้ เปิด Long เป้า 1,010
อ่านเพิ่มเติม
27
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 December 2022
(views 143)
S50Z22 : รอดูการทดสอบ 988 หากไม่ผ่าน เก็งข้าง Short เป้าสั้น 982-978 แต่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 995
อ่านเพิ่มเติม
26
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 December 2022
(views 147)
S50Z22 : ให้ 977 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 986-990 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 970
อ่านเพิ่มเติม
23
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 December 2022
(views 134)
S50Z22 : หาจังหวะเปิด Long หากผ่าน 980 เป้า990 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนเป็น Short เป้า 974
อ่านเพิ่มเติม
22
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 December 2022
(views 139)
S50Z22 : ให้ 972 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้นผ่าน 982 แต่หากหลุด 972 เปิด Short เป้า 965
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 December 2022
(views 152)
S50Z22 : ให้ 972 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้นผ่าน 982 แต่หากหลุด 972 เปิด Short เป้า 965
อ่านเพิ่มเติม
20
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 December 2022
(views 193)
S50Z22 : หาจังหวะ Long หากผ่าน 985 หรือยัย่อไม่หลุด 975 เป้าทำกำไรที่ 992 แต่หากหลุด 975 เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
19
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 December 2022
(views 137)
S50Z22 : หาจังหวะ Long หากผ่าน 985 หรือยัย่อไม่หลุด 975 เป้าทำกำไรที่ 992 แต่หากหลุด 975 เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
16
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 December 2022
(views 152)
S50Z22 : ให้ 975 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้าสั้น 982-985 แต่หากหลุด 975 เปิด Short เป้า 970
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 December 2022
(views 168)
S50Z22 : รอดูการทดสอบกรอบล่างที่ 982 หากยืนได้ เก็งกำไรข้าง Long ลุ้น Rebound เป้า 990 แต่หากหลุด Follow Short เป้า 975
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 December 2022
(views 188)
S50Z22 : หาจังหวะ Long หากย่อไม่หลุด 979 หรือผ่าน 986 สำเร็จ เป้าทำกำไร 995 แต่หากหลุด 979 แนะนำ Short เป้า 970
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 December 2022
(views 156)
S50Z22 : หาจังหวะ Long หากย่อไม่หลุด 976 หรือผ่าน 983 สำเร็จ เป้า 988 แต่หากหลุด 976 เปลี่ยนมาเป็น Short เป้า 970
อ่านเพิ่มเติม
09
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 December 2022
(views 154)
S50Z22 : ให้ 980 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 990 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 972
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 December 2022
(views 147)
S50Z22 : ให้ 984 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 990 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 976
อ่านเพิ่มเติม
07
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 December 2022
(views 128)
S50Z22 : รอดูที่แนวต้าน 986 หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 978 แต่หากผ่านได้ เก็งข้าง Long เป้า 990
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 December 2022
(views 132)
S50Z22 : รอดูการทดสอบ 986 หากหลุด Follow Short เป้า 982 แต่หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 995
อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 December 2022
(views 126)
S50Z22 : ให้ 997 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 990-985 แต่หากผ่าน เปิด Long เป้า 1,005
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 December 2022
(views 137)
S50Z22 : หาจังหวะ Long หากยังไม่หลุด 994-990 จุด เป้า 1,000 แต่หากหลุด 990 เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 November 2022
(views 140)
S50Z22 : Trading Range ในกรอบ 977-994 หรือหาจังหวะ Short หากราคาไม่ผ่าน 994 แต่หากผ่าน 994 ได้ เปิด Long เป้า 1,000
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 November 2022
(views 156)
S50Z22 : ให้ 977 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนไม่ได้ เปิด Short เป้า 970 แต่หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 984
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 November 2022
(views 135)
S50Z22 : รอดูการทดสอบ 986 หากยังไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 977 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็น Long เป้า 995
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 November 2022
(views 161)
S50Z22 : ให้ 984 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 995 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 977
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 November 2022
(views 129)
S50Z22 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 986 หรือผ่าน 996 เป้า 1,000-1,004 แต่หากหลุด 986 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 November 2022
(views 150)
S50Z22 : เก็งข้าง Long เป้า 990-995 ตัดขาดทุนหากหลุด 977 และเปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 November 2022
(views 163)
S50Z22 : เก็งข้าง Long เป้า 990-995 ตัดขาดทุนหากหลุด 978 และเปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 November 2022
(views 140)
S50Z22 : เก็งข้าง Long เป้า 988-995 ตัดขาดทุนหากหลุด 980 และเปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 November 2022
(views 146)
S50Z22 : รอดูการทดสอบ 986 หากผ่านได้ เก็งข้าง Long เป้า 995 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 974
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 November 2022
(views 141)
S50Z22 : รอดูการทดสอบ 990 หากผ่านได้ เก็งข้าง Long เป้าสั้น 995 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 976
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 November 2022
(views 170)
S50Z22 : ให้ 988 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 1,000 จุด แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 980
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 November 2022
(views 140)
S50Z22 : ให้ 987 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 1,000 จุด แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 980
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 November 2022
(views 137)
S50Z22 : เปิด Long เมื่อผ่าน 1,006 หรือไม่หลุด 1,000-997 เป้า 1,013 แต่หากหลุด 997 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 990
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 November 2022
(views 141)
S50Z22 : เปิด Long เป้า 993-1,000 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 983 และเปลี่ยนมาเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 November 2022
(views 139)
S50Z22 : รอดูการทดสอบ 993 หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 980-976 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็น Long เป้า 1,000
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 November 2022
(views 131)
S50Z22 : ให้ 993 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่หลุด เปิด Long เป้า 1,000-1,005 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 985
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 November 2022
(views 153)
S50Z22 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 994 หรือหลุด 985 เป้า 976 แต่หากผ่าน 994 ได้หรือไม่หลุด 985 เปลี่ยนมาเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 November 2022
(views 144)
S50Z22 : รอดูการฟื้นตัว หากยังผ่าน 990-994 ไม่ได้ หาจังหวะ Short เป้า 978 แต่หากผ่าน 994 ได้ เปลี่ยนเป็น Long เป้า 1,000
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 November 2022
(views 154)
S50Z22 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 982 หรือผ่าน 996 แต่หากย่อตัวหลุด 982 หรือไม่ผ่าน 996เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 November 2022
(views 153)
S50Z22 : ให้ 988 เป็นจุดตัดสินใจ หากหลุด เปิด Short เป้า 980 แต่หากยืนได้ เก็ง Long เป้า 980
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 November 2022
(views 158)
S50Z22 : หาจังหวะ Long หากยังไม่หลุดระดับ 988 เป้า 996 แต่หากหลุด 988 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 983
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 November 2022
(views 156)
S50Z22 : ให้ 977 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long เป้า 984-990 แต่หากหลุด 977 เปิด Short เป้า 972
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 31 October 2022
(views 147)
S50Z22 : รอดูการทดสอบ 972 หากยืนได้ เปิด Long เป้า 982-988 แต่หากหลุด 972 เปิด Short เป้า 964
อ่านเพิ่มเติม
28
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 October 2022
(views 140)
S50Z22 : ให้ 970 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 980 แต่หากหลุด 970 เปลี่ยนมาเป็น Short เป้า 963
อ่านเพิ่มเติม
27
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 October 2022
(views 134)
S50Z22 : หาจังหวะ Short หากผ่าน 970 ไม่ได้ เป้า 960-955 แต่หากผ่านได้ เปลี่ยนเป็น Long เป้า 976
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 October 2022
(views 141)
S50Z22 : ให้ 962 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 970-974 หากหลุด เปิด Short เป้า 955
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 October 2022
(views 162)
S50Z22 : เปิด Short หากหลุด 956 เป้า 946 แต่หากยืนเหนือ 956 ได้ เปลี่ยนเป็นข้าง Long เป้า 964
อ่านเพิ่มเติม
21
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 October 2022
(views 165)
S50Z22 : หาจังหวะ Long หากยังไม่หลุด 953 เป้า 964-968 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 945
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 October 2022
(views 157)
S50Z22 : ให้ 953 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 945 ผ่านได้ เปิด Long เป้า 960
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 October 2022
(views 127)
S50Z22 : รอดูการทดสอบ 953 หากผ่านได้ เก็งข้าง Long เป้า 960 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนเป็น Short เป้า 945
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 October 2022
(views 143)
S50Z22 : หาจังหวะ Long ระยะสั้นหากไม่หลุด 936 หรือผ่าน 946 สำเร็จ เป้าสูงสุด 954 แต่หากหลุด 936 เปลี่ยนมาข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 October 2022
(views 149)
S50Z22 : รอดูการทดสอบ 940 หากผ่านได้ เก็งข้าง Long ลุ้นทดสอบ 948-952 แต่หากยังไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 930-924
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 October 2022
(views 142)
S50Z22 : ให้ 930 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long ระยะสั้น เป้าหมาย 940 แต่หากหลุด Follow Short
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 October 2022
(views 148)
S50Z22 : รอดูการทดสอบแนวต้าน 943 หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 933 แต่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 952
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 October 2022
(views 155)
S50Z22 : ให้ 940 เป็นจุดตัดสินใจ หากหลุด เปิด Short เป้า 930 แต่หากยืนได้ เปิด Long เป้า 950-955
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 October 2022
(views 137)
S50Z22 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 952.50 หรือหลุด 942 เป้า 937 แต่หากผ่าน 952.50 เปลี่ยนข้างมา Long
อ่านเพิ่มเติม
06
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 October 2022
(views 173)
S50Z22 : รอดูที่ 937 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เก็งกำไรเป้า 948 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 930
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 5 October 2022
(views 177)
S50Z22 : ให้ 937 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เก็งกำไรเป้า 952-956 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 930
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 October 2022
(views 155)
S50Z22 : เปิด Short หากไม่ผ่าน 956 รอทดสอบ 948 หรือหากหลุด 948 เป้า 940 แต่หากผ่าน 956 ได้ เปลี่ยนเป็น Long ระยะสั้นเป้า 963
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 September 2022
(views 148)
S50Z22 : หาจังหวะ Short หาก Rebound ไม่ผ่าน 964 เป้า 950 แต่หากผ่านได้ เก็ง Long เป้าสั้น 968
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 September 2022
(views 135)
S50Z22 : หาจังหวะ Short หาก Rebound ไม่ผ่าน 966-968 เป้า 957 แต่หากผ่านได้ เก็ง Long เป้าสั้น 972
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 September 2022
(views 144)
S50Z22 : รอดูการทดสอบแนวต้าน 976 จุด หากผ่านไม่ได้ หาจังหวะ Short รอทดสอบเป้า 965 จุด แต่หากผ่านได้ เก็ง Long เป้าสั้น 980
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 September 2022
(views 154)
S50U22 : รอดูการทดสอบแนวต้าน 976 จุด หากผ่านไม่ได้ เปิด Short รอทดสอบเป้า 966 จุด แต่หากผ่านได้ เก็ง Long เป้าสั้น 982
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 September 2022
(views 152)
S50U22 : ให้ 973 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนไม่ได้ เปิด Short เป้า 968 แต่หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้าแรกที่ 981
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 September 2022
(views 144)
S50U22 : หาจังหวะ Long หากไม่หลุด 984 เป้า 994-1,000 ตัดขาดทุนหากหลุด 984 และเปลี่ยนมาฝั่ง Short
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 September 2022
(views 143)
S50U22 : Trading Range 977-987 หรือ Short หากหลุด 977 เป้า 972 ตัดขาดทุนหากผ่าน 977
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 September 2022
(views 131)
S50U22 : ให้ 977 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long เป้า 987 แต่หากหลุด 977 เปลี่ยนเป็นฝั่ง Short เป้า 972
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 September 2022
(views 164)
S50U22 : รอดูการทดสอบแนวต้านที่ 984 หากผ่านได้เก็งข้าง Long เป้า 995 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 973
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 September 2022
(views 145)
S50U22 : ให้ 975 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้าสั้น 985 แต่หากหลุด เปลี่ยนมาเป็น Short เป้า 968
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 September 2022
(views 146)
S50U22 : หาจังหวะ Short หากฟื้นไม่ผ่าน 993 หรือย่อตัวหลุด 980 เป้า 972 แต่หากผ่าน 993 ได้ เปลี่ยนเป็น Long
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 September 2022
(views 149)
S50U22 : หาจังหวะเก็งกำไรข้าง Long หากไม่หลุด 990 หรือผ่าน 1,000 จุด เป้า 1,006 แต่หากหลุด 990 หรือไม่ผ่าน 1,000 เปลี่ยนมาเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 September 2022
(views 146)
S50U22 : ให้ 993 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนไม่ได้ เปิด Short เป้า 985 แต่หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้นทดสอบ 1,005
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 September 2022
(views 164)
S50U22 : หาจังหวะ Long หากย่อไม่หลุด 995 ลุ้นปิด Gap 1,005-1,010 แต่หากหลุด 995 ตัดขาดทุนและเปลี่ยนข้างมา Short เป้าสั้น 985
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 September 2022
(views 162)
S50U22 : หาจังหวะ Long หากยังไม่หลุด 984 เป้า 996-1,000 แต่หากหลุด 984 ตัดขาดทุนและเปลี่ยนข้างมา Short
อ่านเพิ่มเติม
09
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 September 2022
(views 150)
S50U22 : ให้ 988 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 995 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short เป้า 978
อ่านเพิ่มเติม
08
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 September 2022
(views 156)
S50U22 : ให้ 988 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 995 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short เป้า 980
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 September 2022
(views 153)
S50U22 : หากผ่าน 988 ได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 995 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short เป้า 980
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 September 2022
(views 156)
S50U22 : หาจังหวะเก็งกำไรข้าง Long ลุ้นผ่าน 983 แต่หากหลุด 970 ตัดขาดทุนและเปลี่ยนเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 5 September 2022
(views 156)
S50U22 : ให้ 983 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 972 แต่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 990
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 September 2022
(views 174)
S50U22 : รอดูการฟื้นตัวทดสอบ 984 หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 975 ผ่านได้ เก็ง Long เป้า 990-995
อ่านเพิ่มเติม
01
กันยายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 September 2022
(views 167)
S50U22 : ให้ 982 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 995-1,000 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 975
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 31 August 2022
(views 158)
S50U22 : รอดูการทดสอบแนวต้านที่ 995 หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 985 แต่หากผ่านได้ Follow Long เป้า 1,000
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 August 2022
(views 173)
S50U22 : ให้ 972 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 984 แต่หากหลุด Follow Short เป้า 968
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 August 2022
(views 137)
S50U22 : รอดูการทดสอบ 983 หากยืนได้ เก็ง Long ลุ้นผ่าน 995 แต่หากหลุด Follow Short เป้า 975
อ่านเพิ่มเติม
26
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 August 2022
(views 173)
S50U22 : ให้ 988 เป็นจุดตัดสินใจ หากไม่หลุด เปิด Long เป้า 995-1,000 แต่หากยืนเหนือ 988 ไม่ได้ เปิด Short เป้า 978
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 August 2022
(views 154)
S50U22 : ให้ 988 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 995-1,000 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 978
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 August 2022
(views 161)
S50U22 : ให้ 988 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 995-1,000 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 978
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 August 2022
(views 168)
S50U22 : หาจังหวะ Short หาก Rebound ไม่ผ่าน 976 จุด เป้า 964 แต่หากผ่าน 976 เปลี่ยนเป็น Long ระยะสั้นเป้า 982
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 August 2022
(views 154)
S50U22 : รอดูจังหวะการ Rebound หากยังผ่าน 982 ไม่ได้ เปิด Short เป้า 970 แต่หากผ่านได้ เก็ง Long เป้าสั้น 988
อ่านเพิ่มเติม
19
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 August 2022
(views 141)
S50U22 : ให้ 983 เป็นจุดตัดสินใจ หากยังไม่หลุด เปิด Long ลุ้นทดสอบ 995-1,000 จุด หากหลุด 983 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 August 2022
(views 166)
S50U22 : หาจังหวะ Long หากยังย่อไม่หลุด 980 หรือผ่าน 990 เป้า 996 แต่หากหลุด 980 เปลี่ยนมาเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 August 2022
(views 166)
S50U22 : รอดูราคาเปิด หากย่อตัวไม่หลุด 976 หาจังหวะ Long เป้า 992 แต่หากหลุด 976 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 August 2022
(views 144)
S50U22 : รอดูราคาเปิด หากย่อตัวไม่หลุด 977-974 หาจังหวะ Long เป้า 986-990 แต่หากหลุด 974 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 August 2022
(views 186)
S50U22 : หาจังหวะเปิด Short หากราคาเปิดผ่าน 983 ไม่ได้ หรือเปิดย่อตัวหลุด 972 เป้า 962
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 August 2022
(views 125)
S50U22 : หาจังหวะ Long ใกล้แนวรับที่ 970-968 เป้า 984 แต่หากหลุด 968 ตัดขาดทุนและเปลี่ยนมาเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 August 2022
(views 206)
S50U22 : หาจังหวะ Long ใกล้แนวรับที่ 970 เป้า 982 แต่หากหลุด 970 ตัดขาดทุนและเปลี่ยนมาเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 August 2022
(views 170)
S50U22 : หาจังหวะเก็งกำไรข้าง Long หากย่อไม่หลุด 966 เป้า 978 ตัดขาดทุนหากหลุด 966 และเปลี่ยนเป็น Short เป้า 962
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 August 2022
(views 176)
S50U22 : หาจังหวะเก็งกำไรข้าง Long หากยังไม่หลุดกรอบล่าง 958 เป้า 967-970 ตัดขาดทุนหากหลุด 958 และเปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
05
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 5 August 2022
(views 193)
S50U22 : หาจังหวะเก็งกำไรข้าง Long หากยังไม่หลุดกรอบล่าง 958 เป้า 965-970 ตัดขาดทุนหากหลุด 958 และเปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
04
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 August 2022
(views 146)
S50U22 : หาจังหวะเก็งกำไรข้าง Long หากยังไม่หลุดกรอบล่าง 956 เป้า 970 ตัดขาดทุนหากหลุด 956 และเปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 August 2022
(views 150)
S50U22 : ให้ 952 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 964 แต่หากหลุด 952 เปลี่ยนมาเป็น Short เป้า 944
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 August 2022
(views 158)
S50U22 : ให้ 953 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 964 แต่หากหลุด 953 เปลี่ยนมาเป็น Short เป้า 948
อ่านเพิ่มเติม
01
สิงหาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 August 2022
(views 161)
S50U22 : หาจังหวะ Long เป้า 960-966 แต่หากหลุด 948 ตัดขาดทุนและเปลี่ยนมาเป็นข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
27
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 July 2022
(views 167)
S50U22 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 950 หรือหลุด 942 เป้า 935 แต่หากผ่าน 950 ตัดขาดทุนและเปลี่ยนเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
26
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 July 2022
(views 150)
S50U22 : รอดูการทดสอบแนวรับ 943 หากยืนได้ เปิด Long เป้า 954 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 937
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 July 2022
(views 158)
S50U22 : รอดูการทดสอบแนวรับ 940-938 หากยืนได้ เปิด Long เป้า 952 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 933
อ่านเพิ่มเติม
22
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 July 2022
(views 171)
S50U22 : รอดูการทดสอบแนวต้าน 940 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 950 แต่หากผ่านไม่ได้ เก็งข้าง Short เป้า 933-928
อ่านเพิ่มเติม
21
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 July 2022
(views 155)
S50U22 : รอดูการทดสอบแนวต้าน 940 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 950 แต่หากผ่านไม่ได้ เก็งข้าง Short เป้า 930-926
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 July 2022
(views 168)
S50U22 : รอดูการทดสอบแนวต้าน 942 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 952 แต่หากผ่านไม่ได้ เก็งข้าง Short เป้า 930-925
อ่านเพิ่มเติม
19
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 July 2022
(views 176)
S50U22 : ให้ 945 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 935 ผ่านได้ เปิด Long เป้า 950
อ่านเพิ่มเติม
18
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 July 2022
(views 174)
S50U22 : รอดูการทดสอบ 938 หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 924 ผ่านได้ เปิด Long เป้า 946
อ่านเพิ่มเติม
15
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 July 2022
(views 170)
S50U22 : ให้ 930 เป็นจุดตัดสินใจ หากหลุด เปิด Short เป้า 922 หากยืนได้ เก็ง Long ช่วงสั้นเป้า 942
อ่านเพิ่มเติม
14
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 July 2022
(views 146)
S50U22 : รอดูการทดสอบ 938 หากหลุด เปิด Short เป้า 930 แต่หากยืนได้ เปิด Long เป้า 947
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 July 2022
(views 164)
วานนี้ราคามีความพยายามในการปรับขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 954 จุด แต่ยังไม่สามารถยืนเหนือได้ วันนี้คาดอาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมอีกครั้ง และหากผ่านแนวต้านบริเวณ 954 จุดไปได้มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 958 จุด ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
11
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 July 2022
(views 128)
S50U22 : รอดูการทดสอบ 946 หากยืนได้ เปิด Long เป้า 954-960 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 940
อ่านเพิ่มเติม
08
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 July 2022
(views 127)
S50U22 : รอดูการทดสอบ 946 หากยืนได้ เปิด Long เป้า 953-960 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 940
อ่านเพิ่มเติม
07
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 July 2022
(views 155)
S50U22 : ให้ 940 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 948 แต่หากผ่านไม่ได้ เปลี่ยนเป็น Short เป้า 930
อ่านเพิ่มเติม
06
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 July 2022
(views 152)
S50U22 : รอดูการทดสอบแนวรับ 929 หากยืนได้ เก็ง Long เป้า 938 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 920
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 5 July 2022
(views 148)
S50U22 : ให้ 944 จุดเป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 937-932 แต่หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 950
อ่านเพิ่มเติม
04
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 July 2022
(views 131)
S50U22 : รอดูการทดสอบ 948 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 954 แต่หากผ่านไม่ได้ เปลี่ยนมาข้าง Short เป้า 938
อ่านเพิ่มเติม
01
กรกฏาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 July 2022
(views 132)
S50U22 : รอดูการทดสอบ 944 หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 935-930 ผ่านได้ เก็ง Long เป้า 952
อ่านเพิ่มเติม
30
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 June 2022
(views 147)
S50U22 : ให้ 948 เป็นจุดตัดสินใจ หากหลุด เปิด Short เป้า 943 แต่หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 956
อ่านเพิ่มเติม
29
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 June 2022
(views 147)
S50U22 : ไม่หลุด 953 หรือผ่าน 960 ได้ เปิด Long เป้า 966 แต่หากหลุด 953 เปิด Short เป้า 946
อ่านเพิ่มเติม
28
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 June 2022
(views 152)
S50U22 : ไม่หลุด 948 หรือผ่าน 953 ได้ เปิด Long เป้า 960 แต่หากหลุด 948 เปิด Short เป้า 942
อ่านเพิ่มเติม
27
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 June 2022
(views 151)
S50U22 : รอดูการทดสอบแนวต้าน 945 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 954 แต่หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 936
อ่านเพิ่มเติม
24
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 June 2022
(views 130)
S50U22 : ให้ 940 เป็นจุดตัดสินใจ ผ่านได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 946 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 930
อ่านเพิ่มเติม
23
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 June 2022
(views 134)
S50M22 : ให้ 936 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้นทดสอบ 952 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 930
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 June 2022
(views 143)
S50M22 : ให้ 950 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้นทดสอบ 962 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 942
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 June 2022
(views 142)
S50M22 : เก็งกำไรข้าง Long หากยังไม่หลุด 936 เป้าสั้น 950-955 แต่หากหลุด 936 Follow Short เป้า 930
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 June 2022
(views 129)
S50M22 : รอดูการพักฐานใกล้กรอบ 936-930 หากยืนได้ เปิด Long เป้า 950 แต่หากหลุด Follow Short
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 June 2022
(views 154)
S50M22 : รอดูการพักฐานใกล้กรอบ 935-930 หากยืนได้ เปิด Long เป้า 946 แต่หากหลุด Follow Short
อ่านเพิ่มเติม
16
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 June 2022
(views 149)
S50M22 : ให้ 960 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 970-976 แต่หากหลุด Follow Short
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 June 2022
(views 159)
S50M22 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 970 จุดหรือหลุด 963 จุด เป้าทำกำไรที่ 956 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 June 2022
(views 139)
S50M22 : ให้ 965 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนไม่ได้ เปิด Short เป้า 956 แต่หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 972 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 June 2022
(views 148)
S50M22 : รอดูการทดสอบแนวรับ 982 หากหลุด Follow Short เป้า 972 แต่หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 992
อ่านเพิ่มเติม
10
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 June 2022
(views 140)
S50M22 : ให้ 984 เป็นจุดตัดสินใจ ไม่หลุด เก็งข้าง Long เป้า 995-1,000 แต่หากหลุดเปิด Short เป้า 980
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 June 2022
(views 149)
S50M22 : ให้ 990 เป็นจุดตัดสินใจ ผ่านได้ เก็งข้าง Long เพื่อลุ้นทดสอบ 994 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 974
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 June 2022
(views 137)
S50M22 : รอดูการฟื้นตัวทดสอบ 990 หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 981 ผ่านได้ เปลี่ยนเป็นข้าง Long เป้าสั้น 996
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 June 2022
(views 139)
S50M22 : ยืนเหนือ 987 ได้ เก็งกำไรเป้า 1,000-1,010 แต่หากหลุด 987 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 980
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 June 2022
(views 130)
S50M22 : ให้ 990 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 1,000-1,007 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 984
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 June 2022
(views 147)
S50M22 : ให้ 994 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นทดสอบ 1,007-1,012 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 990
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 June 2022
(views 159)
S50M22 : หากยังไม่หลุด 995-990 เก็งข้าง Long ลุ้นทดสอบ 1,007 แต่หากหลุด 990 เปลี่ยนมาเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 31 May 2022
(views 144)
S50M22 - ให้ 990 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้าสั้น 1,000 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 986
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 May 2022
(views 136)
S50M22 : ให้ 982 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้าสั้น 992 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 973
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 May 2022
(views 144)
ราคามีเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway ระหว่างบริเวณ 1,842-1,852
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 May 2022
(views 139)
ดัชนีมีการปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 974 จุด และยังสามารถยืนเหนือได้บริเวณดังกล่าวได้
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 May 2022
(views 191)
S50M22 : รอดูการทดสอบแนวรับ 972 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 984 แต่หากหลุด 972 เปลี่ยนเป็น Short
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 May 2022
(views 139)
S50M22 : Trading Range 974-986 หรือหาจังหวะ Long หากผ่าน 986 เป้าทำกำไร 995 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 May 2022
(views 144)
หาจังหวะเก็งข้าง Long หากย่อไม่หลุด 970 หรือฟื้นตัวผ่าน 980 สำเร็จ เป้าทำกำไร 986 แต่หากหลุด 970 เปลี่ยนเป็น Short เป้า 963
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 May 2022
(views 163)
S50M22 : ให้ 958 เป็นจุดตัดสินใจ หากหลุด เปิด Short เป้า 948 จุด แต่หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 966-972
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 May 2022
(views 170)
S50M22 : ให้ 964 เป็นจุดตัดสินใจ หากหลุด เปิด Short เป้า 958 จุด แต่หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 980
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 May 2022
(views 183)
S50M22 : หาจังหวะเก็งกำไรข้าง Long หากไม่หลุด 960 หรือฟื้นตัวผ่าน 976 สำเร็จ เป้า 985 แต่หากหลุด 960 เปิด Short เป้า 953
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 May 2022
(views 149)
S50M22 : หาจังหวะเก็งกำไรข้าง Long หากไม่หลุด 942 หรือฟื้นตัวผ่าน 957 สำเร็จ เป้า 962 แต่หากหลุด 942 เปิด Short เป้า 934
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 13 May 2022
(views 170)
S50M22 : ยืนเหนือ 937 ได้ เก็ง Long เป้า 952 แต่หากหลุด 937 Follow Short เป้า 930
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 May 2022
(views 145)
S50M22 : ให้ 950 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 963 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 945-940 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 May 2022
(views 137)
S50M22 : รอดูการพักฐานที่ 955 จุด หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้นผ่าน 967 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 947
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 May 2022
(views 165)
S50M22 : ให้ 953 เป็นจุดตัดสินใจ ผ่านได้ เปิด Long เป้า 960 แต่หากไม่ผ่าน เปลี่ยนข้างเป็น Short เป้า 940
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 May 2022
(views 157)
S50M22 : ให้ 960 เป็นจุดตัดสินใจ ยืนได้ เปิด Long เป้า 970 แต่หากหลุด เปลี่ยนข้างเป็น Short เป้า 955
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 6 May 2022
(views 155)
S50M22 : รอดูกรอบแนวรับ 965-960 หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 977-982 หากหลุด เปลี่ยนข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 May 2022
(views 152)
S50M22 : ให้ 980 เป็นจุดตัดสินใจ ผ่านได้ Long เป้า 986 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 970
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤษภาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 May 2022
(views 150)
S50M22 : ให้ 982 เป็นจุดตัดสินใจ ผ่านได้ Long เป้า 990 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 973
อ่านเพิ่มเติม
29
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 April 2022
(views 150)
S50M22 : หาจังหวะเปิด Long หากยังไม่หลุด 972 หรือผ่าน 985 สำเร็จ เป้าหมาบ 992 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 April 2022
(views 135)
S50M22 : ให้ 971 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 981 แต่หากหลุด เปลี่ยนมา Short เป้า 967
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 27 April 2022
(views 147)
S50M22 : หาจังหวะเก็งข้าง Long ใกล้ระดับ 976 หรือเมื่อผ่าน 986 เป้า 990 แต่หากหลุด 976 เปลี่ยนมาข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
26
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 26 April 2022
(views 145)
S50M22 : รอดูการทดสอบแนวรับที่ 972 หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 982-988 แต่หากหลุด 972 เก็ง Short เป้า 965
อ่านเพิ่มเติม
25
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 April 2022
(views 149)
S50M22 : ให้ 985 เป็นจุดตัดสินใจ ยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 997-1,000 หากหลุด เปิด Short เป้า 980
อ่านเพิ่มเติม
22
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 April 2022
(views 149)
S50M22 : ให้ 993 เป็นจุดตัดสินใจ ยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 1,000 หากหลุด เปิด Short เป้า 988
อ่านเพิ่มเติม
21
เมษายน
2022
20
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 20 April 2022
(views 148)
S50M22 : หาจังหวะเปิด Long หากไม่หลุด 982 หรือฟื้นตัวผ่าน 994 จุด เป้า 1,000 แต่หากผ่าน 994 ไม่ได้ เก็งข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
19
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 19 April 2022
(views 147)
S50M22 : หาจังหวะเปิด Long หากไม่หลุด 983 หรือฟื้นตัวผ่าน 993 จุด เป้า 1,000 แต่หากผ่าน 993 ไม่ได้ ข้าง Short
อ่านเพิ่มเติม
18
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 April 2022
(views 191)
S50M22 : ให้ 998 จุด เป็นจุดตัดสินใจ ผ่านได้ เก็ง Long เป้า 1,005 ไม่ผ่านเปิด Short เป้า 987
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 12 April 2022
(views 157)
S50M22 : ให้ 1,000 จุด เป็นจุดตัดสินใจ ผ่านได้ เก็ง Long เป้า 1,005 ไม่ผ่านเปิด Short เป้า 990
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 April 2022
(views 171)
S50M22 : รอดูการทดสอบ 1,000-995 หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้น Rebound ทดสอบแนวต้าน 1,012
อ่านเพิ่มเติม
08
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 April 2022
(views 161)
S50M22 : รอดูการทดสอบ 1,000-995 หากยืนได้ เก็งข้าง Long ลุ้น Rebound ทดสอบแนวต้าน 1,012
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 April 2022
(views 144)
S50M22 : Trading Range 1,013-1,021 หรือหากหลุด 1,013 เปิด Short เป้าทำกำไรที่ 1,005
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 5 April 2022
(views 157)
S50M22 : Trading Range 1,013-1,021 หรือรอเปิด Long หากผ่าน 1,021 เป้า 1,030
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 April 2022
(views 153)
S50M22 : หาจังหวะเปิด Long หากไม่หลุด 1,014 หรือผ่าน 1,022 เป้า 1,028 แต่หากหลุด 1,014 เปิด Short เป้าสั้น 1,010
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 April 2022
(views 153)
S50M22 : หาจังหวะเปิด Long หากไม่หลุด 1,012 หรือผ่าน 1,022 เป้า 1,030 แต่หากหลุด 1,012 เปิด Short เป้าสั้น 1,005
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 31 March 2022
(views 156)
S50M22 : หาจังหวะเปิด Long หากไม่หลุด 1,012 หรือผ่าน 1,022 เป้า 1,032 แต่หากหลุด 1,012 เปิด Short เป้าสั้น 1,007
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 30 March 2022
(views 155)
S50M22 : หาจังหวะเปิด Long หากไม่หลุด 1,006 เป้า 1,015-1,022 แต่หากหลุด 1,006 เปิด Short เป้าสั้น 1,000
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 29 March 2022
(views 156)
S50H22 : หาจังหวะเปิด Long หากย่อไม่หลุด 1,008 หรือผ่าน 1,017 เป้า 1,022 แต่หากหลุด 1,008 เปลี่ยนเป็นข้าง Short เป้า 1,000
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 March 2022
(views 176)
S50M22 : รอดูการฟื้นตัวทดสอบ 1,008 หากผ่านได้ เก็งข้าง Long เป้า 1,015 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 995
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 March 2022
(views 138)
S50H22 : รอดูการฟื้นตัวทดสอบ 1,017 หากผ่านได้ เก็งข้าง Long เป้า 1,022 แต่หากไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 1,004
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 March 2022
(views 178)
S50H22 : หาจังหวะ Short หากไม่ผ่าน 1,015 หรือหลุด 1,000 จุด เป้า 992 ตัดขาดทุนหากผ่าน 1,015 และเปลี่ยนมาเป็นข้าง Long
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 March 2022
(views 164)
S50H22 : รอดูการฟื้นตัว แนวต้าน 1,016 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 1,022 แต่หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 1,008
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 March 2022
(views 177)
S50H22 : ให้ 1,010 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 1,020 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 1,000
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 March 2022
(views 174)
S50H22 : ให้ 1,007 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เปิด Long เป้า 1,022 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 1,000
อ่านเพิ่มเติม
18
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 March 2022
(views 181)
S50H22 : หาจังหวะเปิด Long หากย่อไม่หลุด 1,012 จุด หรือผ่าน 1,024 สำเร็จ เป้าทำกำไร 1,030
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 March 2022
(views 165)
S50H22 : หาจังหวะเปิด Long หากย่อไม่หลุด 1,000 จุด หรือผ่าน 1,012 สำเร็จ เป้าทำกำไร 1,016
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 16 March 2022
(views 192)
S50H22 : รอดูการฟื้นตัวทดสอบ 1,000 หากผ่านได้ เปิด Long เป้า 1,007 ไม่ผ่าน เปิด Short เป้า 990
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 15 March 2022
(views 169)
S50H22 : ให้ 1,002 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 1,016 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 993
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 14 March 2022
(views 195)
S50H22 : ให้ 997 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้า 1,010 แต่หากหลุด เปลี่ยนเป็น Short เป้า 988
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 11 March 2022
(views 167)
S50H22 : หาจังหวะ Short หากฟื้นตัวไม่ผ่าน 1,000 จุดหรือหลุดกรอบ 989-985 จุด เป้า 978
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 10 March 2022
(views 205)
S50H22 : รอดูที่ 986 จุด หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้าสั้น 994-1,000 แต่หากยืนไม่ได้ เปิด Short เป้า 975
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 9 March 2022
(views 148)
S50H22 : รอดูที่ 970 จุด หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้าสั้นร 986-994 แต่หากยืนไม่ได้ เปิด Short เป้า 958
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 8 March 2022
(views 170)
S50H22 : รอดูที่ 978 จุด หากยืนได้ เก็งข้าง Long เป้าสั้นร 988-995 แต่หากยืนไม่ได้ เปิด Short เป้า 970
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 7 March 2022
(views 147)
S50H22 : ให้ 1,000 จุด เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็ง Long เป้า 1,016 แต่หากหลุด เปิด Short เป้า 996
อ่านเพิ่มเติม
04
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 4 March 2022
(views 170)
S50H22 : ไม่หลุด 1,020 จุดเก็งข้าง Long เป้าทำกำไร 1,034 หลุด 1,020 ตัดขาดทุน
อ่านเพิ่มเติม
03
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 3 March 2022
(views 149)
S50H22 : ไม่หลุด 1,012 จุดเก็งข้าง Long เป้าทำกำไร 1,026 หลุด 1,012 ตัดขาดทุน
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 2 March 2022
(views 171)
S50H22 : ไม่หลุด 1,012 จุดเก็งข้าง Long เป้าทำกำไร 1,026 หลุด 1,012 ตัดขาดทุน
อ่านเพิ่มเติม
01
มีนาคม
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 1 March 2022
(views 163)
S50H22 : ไม่หลุด 1,000 จุดหรือผ่าน 1,015 ได้ เก็งข้าง Long เป้าทำกำไรสูงสุด 1,023
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 28 February 2022
(views 158)
S50H22 : ให้ 1,010 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เก็งข้าง Long เป้า 1,020 หากผ่านไม่ได้ เปิด Short เป้า 1,002
อ่านเพิ่มเติม
25
กุมภาพันธ์
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 25 February 2022
(views 174)
S50H22 : รอดูกรอบแนวรับที่ 996-992 หากยืนได้ เปิด Long ลุ้นผ่าน 1,005 แต่หากหลุด 992 ตัดขาดทุน
อ่านเพิ่มเติม
24
กุมภาพันธ์
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 24 February 2022
(views 160)
S50H22 : ให้ 1,010 เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้ เก็งกำไรลุ้นผ่าน 1,024 แต่หากหลุดเปิด Short เป้า 997
อ่านเพิ่มเติม
23
กุมภาพันธ์
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 23 February 2022
(views 152)
S50H22 : ให้ 1,014 เป็นจุดตัดสินใจ หากผ่านได้ เก็งกำไรเป้า 1,023 ไม่ผ่านเปิด Short เป้า 1,000
อ่านเพิ่มเติม
22
กุมภาพันธ์
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 22 February 2022
(views 164)
S50H22 : ไม่ผ่าน 1,020 หรือหลุด 1,012 เปิด Short เป้า 1,007-1,000 ตัดขาดทุนหากผ่าน 1,020
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 21 February 2022
(views 180)
S50H22 : Trading Range 1,027-1,034 หรือเปิด Long ลุ้นผ่าน 1,034 เป้าทำกำไร 1,038
อ่านเพิ่มเติม
18
กุมภาพันธ์
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 18 February 2022
(views 151)
S50H22 : ให้ 1,024 เป็นจุดตัดสินใจ ยืนได้ เปิด Long เป้า 1,035 แต่หากหลุด เปิด Short รอหลุด 1,017
อ่านเพิ่มเติม
17
กุมภาพันธ์
2022
TFEX (SET50 Index Future and Gold Spot) : Morning Session 17 February 2022
(views 160)
S50H22 : Trading Range ในกรอบ 1,013-1,028 หรือรอผ่าน 1,028 เปิด Long เป้า 1,035
อ่านเพิ่มเติม
15