กรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีอนุพันธ์ (TFEX)สมัครเปิดบัญชี คลิก
สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ
สิทธิพิเศษที่ 1 :
รับฟรีบัตร "Starbucks" มูลค่า 100 บาท เมื่อลูกค้าใหม่* มาเปิดบัญชีอนุพันธ์ (TFEX) สำเร็จ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564
สิทธิพิเศษที่ 2 :
รับฟรีบัตร "Tops" มูลค่า 200 บาท เมื่อบัญชีอนุพันธ์ใหม่* มีการเทรด SET50 Futures หรือ SET50 Options จำนวน 10-19 สัญญา ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564
สิทธิพิเศษที่ 3 :
รับฟรี "ขวดน้ำฟางข้าว" มูลค่า 299 บาท เมื่อบัญชีอนุพันธ์ใหม่* มีการเทรด SET50 Futures หรือ SET50 Options จำนวน 20-29 สัญญา ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 เท่านั้น
สิทธิพิเศษที่ 4 :
รับฟรี "ปิ่นโต SBITO" มูลค่า 390 บาท เมื่อบัญชีอนุพันธ์ใหม่* มีการเทรด SET50 Futures หรือ SET50 Options มากกว่า 30 สัญญาขึ้นไป ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 เท่านั้น
เงื่อนไขแคมเปญ

 • อัตราค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายบัญชีอนุพันธ์นี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • โปรโมชั่นนี้เฉพาะการซื้อขายแบบ Automatic Order Matching (AOM) เท่านั้น ไม่รวม Block trade ที่เกิดขึ้นในกระดานซื้อขาย TFEX
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชีอนุพันธ์ใหม่ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • ลูกค้าจะได้รับของรางวัลตามจำนวนสัญญาที่ซื้อขายเพียง 1 เงื่อนไขเท่านั้น (ยกเว้นเปิดบัญชีรับฟรีบัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท)
 • *ลูกค้าใหม่ หมายถึง เป็นผู้ไม่เคยมีบัญชีอนุพันธ์ (TFEX) กับบริษัทฯ มาก่อน
 • *บัญชีอนุพันธ์ใหม่ คือ เป็นผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีอนุพันธ์ (TFEX) กับบริษัทฯ มาก่อน
 • บัตร “Starbucks” มูลค่า 100 บาท จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่มีมีการเปิดสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
 • ของรางวัลที่ลูกค้าจะได้รับ จะคำนวณจากยอดสะสมสัญญาจากการเทรดภายในเกณฑ์ และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น แล้วจึงสรุปยอดว่าลูกค้าเทรดถึงเงื่อนไขใด จะได้ของรางวัลตามเงื่อนไขนั้นๆ
 • ของรางวัลจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ลูกค้าภายใน 1 เดือน นับจากจำนวนสัญญาการซื้อขายถึงตามเกณฑ์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด