เปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์ สะดวก รวดเร็ว
ค่าเริ่มต้นที่
0.075% - 0.020% ยิ่งเทรดยิ่งถูก
ทั้งบัญชี Cash Balance และ Credit Balance
โดยวิทยากรหลากหลายท่าน
ทั้งแบบ VDO,Live online และสัมมนา
เพราะ SBITradeAI จะแสกนหุ้น
คุณภาพดีให้คุณทุกวัน
ทั้ง streaming, efin stock pickup
แถมใช้ฟรีทุกฟีเจอร์