banner-desktop banner-desktop
Join In The App
สะดวกใช้งานง่าย ดาวน์โหลดเพื่อรับสิทธิ์
Experience On The App
รับสตางค์พิเศษได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางแอปฯ
Satang Points 250 คะแนน     =   50 บาท
Satang Points 500 คะแนน     =   100 บาท
Satang Points 1,500 คะแนน  =   500 บาท
Satang Points Tranfer
เเลกเข้า แลกออก แลกได้ตามใจ
เช็กคะแนน,ประวัติการใช้คะแนน,
ได้ทุกที่ทุกเวลา
คะเเนน Satang Points จะมีอายุ 5 ปีปฏิทิน
นับจากปีที่มีการซื้อขายหุ้น/หลักทรัพย์ หรืออนุพันธ์ บวกอีก 5 ปีปฏิทิน
กิน ช้อป จอย
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดในแต่ละแคมเปญ
SBITO Application แลกรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษสำหรับนักลงทุน
 • Join In The App
  สะดวกใช้งานง่าย ดาวน์โหลดเพื่อรับสิทธิ์
  Join In The App
  สะดวกใช้งานง่าย ดาวน์โหลดเพื่อรับสิทธิ์
 • OTP จะส่งไปหลังจากกด “ขอรับรหัส”  หากไม่ได้รับภายใน 5 นาที กด “ขอรับรหัส” อีกครั้ง หากยังไม่ได้ ลองตรวจสอบ ดังนี้

  • กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือผิดหรือไม่ ควรกดย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้ง และเช็กให้แน่ใจว่าไม่ได้กรอกอักขระหรือเคาะว่างในช่องกรอกหมายเลขโทรศัพท์
  • อาจจะอยู่พื้นที่ที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือให้บริการหนาแน่น หรือบางท่านทำการยกเลิกการรับ SMS ทั้งหมดไว้ ก็อาจจะทำให้ไม่ได้รหัส OTP ที่ส่งไป
  • ปิดและเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง และดำเนินการในขั้นตอนเดิมอีกครั้ง
 • สามารถ Download แอปพลิเคชันจากระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้งาน และสามารถ Login โดยใช้ Username / Passcode เดิมได้ตามปกติ

  1. รับฟรีคะแนนสะสม 500 Satang Points สำหรับลูกค้าที่ดำเนินการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SBITO โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนในส่วนนี้ให้กับลูกค้าเพียงครั้งเดียว
  2. การคำนวณคะแนน Satang Points จะคิดจากค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ หรืออินเตอร์เน็ตทุกประเภท
    2.1 หุ้นไทย
   • หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   • หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
   • ตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
   โดยค่าธรรมเนียมจากการซื้อขาย ทุก 20 บาท เท่ากับ Satang Points 1 คะแนน
    2.2 หุ้นต่างประเทศ
   • ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ (Offshore)
   โดยค่าธรรมเนียมจากการซื้อขาย ทุก 20 บาท เท่ากับ Satang Points 2 คะแนน
  3. การคำนวณคะแนนสะสม Satang Points สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอหรือตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม Satang Points ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปโดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
  4. การคำนวณคะแนนสะสม Satang Points สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ซื้อขายหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม Satang Points ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
  5. ลูกค้านิติบุคคล สถาบันไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนี้
  6. ลูกค้าชาวต่างชาติไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนี้
  7. คะแนนสะสม Satang Points มีอายุ 5 ปีปฏิทิน นับจากปีที่มีการซื้อขายหุ้น/หลักทรัพย์ หรืออนุพันธ์ บวกอีก 5 ปีปฏิทิน (โดยตัดคะแนนสะสม ทุกวันที่ 31 ธ.ค.ของปีที่หมดอายุ) เช่น ลูกค้าเริ่มมีการซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออนุพันธ์ ในวันที่ 1 มี.ค.2562 คะแนนสะสมของท่านในปี 2566 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค.2566 และในปีถัดไป (คะแนนสะสมในปี 2563 ของท่านจะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค.2567)
  8. คะแนนสะสม Satang Points จะได้รับภายใน 1 วันทำการถัดไป สำหรับลูกค้าที่ดำเนินการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SBITO เท่านั้น
  9. คะแนนสะสม Satang Points ที่ใช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และไม่รับคืนของรางวัล หากของรางวัลได้รับการจัดส่งและลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่อยู่อาศัยตามที่อยู่เดียวกับลูกค้าได้ลงนามรับของรางวัลไว้เรียบร้อยแล้ว
  11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คะแนนสะสม Satang Points มีอายุ 5 ปีปฏิทิน นับจากปีที่มีการซื้อขายหุ้น/หลักทรัพย์ หรืออนุพันธ์ บวกอีก 5 ปีปฏิทิน (โดยตัดคะแนนสะสม ทุกวันที่ 31 ธ.ค.ของปีที่หมดอายุ) เช่น ลูกค้าเริ่มมีการซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออนุพันธ์ ในวันที่ 1 มี.ค.2562 คะแนนสะสมของท่านในปี 2566 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค.2566 และในปีถัดไป (คะแนนสะสมในปี 2563 ของท่านจะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค.2567)

 • เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีและโหลดแอปพลิเคชั่น SBITO สำเร็จ การคำนวณคะแนนสะสม Satang Points สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป
  1. ซื้อขายหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม Satang Points ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
  2. ซื้อขายหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม Satang Points ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
  โดยจะได้รับคะแนนสะสม Satang Points ภายใน 1-3 วันทำการถัดไป