Type_Of_Account

Friend Get Friend

ฟรี 2 ต่อ! สำหรับลูกค้า SBITO เพียงแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชี  

รายละเอียดแคมเปญ

ต่อที่ 1: รับฟรีบัตร "Tops Voucher" มูลค่า 300 บาท ลูกค้า SBITO เพียงแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ต่อที่ 2: รับฟรี "ปิ่นโต SBITO" มูลค่า 390 บาท เมื่อบัญชีหลักทรัพย์ใหม่* ที่ถูกแนะนำพร้อมเปิดบัญชีสำเร็จและมียอดค่าคอมมิชชั่นการเทรดสะสมตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขแคมเปญ

 
  • บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ คือ เป็นบัญชีที่ยังไม่เคยเปิดกับบริษัทฯ มาก่อน
  • บัญชีที่เข้าร่วมในแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคช บาลานซ์ (Cash Balance) และบัญชีแคช (Cash Account) เท่านั้น
  • บัตร “Tops Voucher” มูลค่า 300 บาท จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่ได้รับการอนุมัติและเปิดสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
  • "ปิ่นโต SBITO" มูลค่า 390 บาท จะถูกจัดส่งตามที่อยู่ลูกค้าผู้แนะนำภายใน 30 วัน นับจากมียอดสะสมค่าคอมมิชชั่นจากบัญชีหลักทรัพย์ใหม่ครบตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
  • บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด