Type_Of_Account

TFEX เทรดดีมีแต่ได้

รายละเอียดแคมเปญ TFEX (เปิดอนุพันธ์กับ SBITO มีแต่ได้)

สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ เมื่อเปิดบัญชีอนุพันธ์ (TFEX) กับ SBITO
สิทธิพิเศษที่ 1 : รับฟรีบัตร "Starbucks" มูลค่า 100 บาท เมื่อลูกค้าใหม่* มาเปิดบัญชีอนุพันธ์ (TFEX) สำเร็จ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564
สิทธิพิเศษที่ 2 : รับฟรีบัตร "Tops" มูลค่า 200 บาท เมื่อบัญชีอนุพันธ์ใหม่* มีการเทรด SET50 Futures หรือ SET50 Options จำนวน 10-19 สัญญา ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564
สิทธิพิเศษที่ 3 : รับฟรี "ขวดน้ำฟางข้าว" มูลค่า 299 บาท เมื่อบัญชีอนุพันธ์ใหม่* มีการเทรด SET50 Futures หรือ SET50 Options จำนวน 20-29 สัญญา ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564
สิทธิพิเศษที่ 4 : รับฟรี "ปิ่นโต SBITO" มูลค่า 390 บาท เมื่อบัญชีอนุพันธ์ใหม่* มีการเทรด SET50 Futures หรือ SET50 Options มากกว่า 30 สัญญาขึ้นไป ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564
 
เงื่อนไขแคมเปญ
อัตราค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายบัญชีอนุพันธ์นี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
โปรโมชั่นนี้เฉพาะการซื้อขายแบบ Automatic Order Matching (AOM) เท่านั้น ไม่รวม Block trade ที่เกิดขึ้นในกระดานซื้อขาย TFEX
โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชีอนุพันธ์ใหม่ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
ลูกค้าจะได้รับของรางวัลตามจำนวนสัญญาที่ซื้อขายเพียง 1 เงื่อนไขเท่านั้น (ยกเว้นเปิดบัญชีรับฟรีบัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท)
*ลูกค้าใหม่ หมายถึง เป็นผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบริษัทฯ มาก่อน
*บัญชีอนุพันธ์ใหม่ คือ เป็นผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีอนุพันธ์ (TFEX) กับบริษัทฯ มาก่อน
บัตร “Starbucks” มูลค่า 100 บาท จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่มีการเปิดสำเร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
ของรางวัลที่ลูกค้าจะได้รับ จะคำนวณจากยอดสะสมสัญญาจากการเทรดภายในเกณฑ์ และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น แล้วจึงสรุปยอดว่าลูกค้าเทรดถึงเงื่อนไขใด จะได้ของรางวัลตามเงื่อนไขนั้น ๆ
ของรางวัลจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ลูกค้าภายใน 1 เดือน นับจากจำนวนสัญญาการซื้อขายถึงตามเกณฑ์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด