Type_Of_Account

SBITO x Trueyou

เปิดบัญชีหุ้นกับ SBITO รับคะแนน True Point

สิทธิประโยชน์ของแคมเปญ

สิทธิพิเศษที่ 1: ลูกค้าทรูที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติ รับทรูพอยท์ 200 คะแนน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563
2. ผู้ใช้บริการมีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) อย่างน้อย 1 ครั้ง (Order Match) รับทรูพอยท์ 50 คะแนน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563
3. ผู้ใช้บริการสะสมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คน เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์)

สิทธิพิเศษที่ 2: ลูกค้าทรูที่มีการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563
1. ผู้ใช้บริการสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน ** (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คน เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์) หรือรับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ แจ้งรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์เมื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 บาท ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 31 

วิธีการรับสิทธิ
สิทธิพิเศษที่ 1: ลูกค้าทรูที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
1. ลูกค้าทรูที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายทรูมูฟเฮช กดรับสิทธิ์ ที่เลขหมาย *878*810225# โทรออก [ไม่เสียค่าใช้บริการ] ข้อความตอบกลับกรอกรหัส %CODE% เพื่อรับ 200 ทรูพอยท์ เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 31 ตุลาคม 2563
2. ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ที่ใช้โทรศัพท์นอกเครือข่าย เช่น AIS/DTAC รวมถึง ทรูมูฟเอชที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลรับสิทธิผ่าน www.trueyou.co.th หรือ รับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ กรอกรหัส %CODE% เพื่อรับ 200 ทรูพอยท์ เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 31 ตุลาคม 2563

สิทธิพิเศษที่ 2: ลูกค้าทรูที่มีการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563
1. ลูกค้าทรูที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายทรูมูฟเอช กดรับสิทธิ์ ที่เลขหมาย *878*810226# โทรออก [ไม่เสียค่าใช้บริการ] ข้อความตอบกลับ แจ้งรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์ เมื่อสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 บาท ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 31 ตุลาคม 2563
2. ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ที่ใช้โทรศัพท์นอกเครือข่าย เช่น AIS/DTAC รวมถึง ทรูมูฟเอชที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลรับสิทธิผ่าน www.trueyou.co.th หรือ รับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ กรอกรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์ เมื่อสะสมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 บาท ที่ SBI Thai Online (SBITO) ถึง 31 ตุลาคม 2563

ช่องทางการรับสิทธิ: เฉพาะการลงทะเบียนผ่าน www.sbito.co.th/trueyou