SBITO x Trueyou

รายละเอียดโปรโมชั่น SBITO x TrueYou

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูเท่านั้น โปรโมชั่นเปิดพอร์ตหุ้นที่ SBITO รับฟรีคะแนน TruePoint สูงสุด 850 คะแนน*