บทวิเคราะห์ภาคบ่าย

29
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 29 December 2020 : GOLD SPOT : กาลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1900 ดอลลาร์
(views 165)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที เข้านี้พักตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1870 ดอลลาร์ ทำให้ดัชนียังสามารถประคองตัวอยู่ใน Uptrend Channel ทำให้ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านหลักที่ 1900 ดอลลาร์อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
29
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 29 December 2020 : Market Update : จับตาดูที่แนวรับ 1450 จุด
(views 183)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีพักตัวลงมาต่อหลังจากฟื้นตัวขึ้นติดแนวต้านแรกที่ 1465 จุด โดยมีแนวรับบริเวณ 1435-1440 จุด ในช่วงบ่ายนี้ประเมินดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวสลับได้บ้างที่ระดับ ดังกล่าว S50H21 ภาพทางเทคนิคราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ไม่หลุดแนวรับของ Uptrend Line ที่ 895 จุด คาดบ่ายนี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านแรกที่ 915 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 28 December 2020 : GOLD SPOT : ย่อตัวอีกครั้งหลังไม่ผ่านแนวต้าน 1900 ดอลลาร ์
(views 173)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที เข้านี้ฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1900 ดอลลาร์ แล้วไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ ทำให้ราคาทองคำย่อตัวอีกครั้ง วางแนวรับแรกที่ 1880 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 28 December 2020 : Market Update : จับตาดูที่แนวรับ 1485 จุด
(views 166)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านหลักที่ 1500 จุด แล้วย่อตัวลงมาตามที่ได้ประเมินไว้ โดยบ่ายนี้ไม่ควรย่อตัวหลุดแนวรับ 1485 จุดเนื่องจากจะเป็นการดึงรอบของการพักตัวกลับเข้ามาอีกครั้ง
S50H21 ภาพทางเทคนิคราย60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 922 จุด แล้วมีแรงขายออกมา ทำให้ดัชนีกลับมามีรอบของการย่อตัวอีกครั้ง โดยมีแนวรับแรกที่ 900 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 25 December 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำยังไม่ผ่านแนวต้าน 1885 ดอลลาร์ รอบของการฟื้นตัวต่อยังไม่ถูกยืนยัน หลังทะลุแนวต้าน 1885 ดอลลาร์
(views 149)
มีทิศทางที่คงเดิมเนื่องจากตลาดทองคำปิดทำการ โดยล่าสุดราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบ Uptrend Channel โดยการผ่านแนวต้านแรกที่1885 ดอลลาร์ จะเป็นการยืนยันรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านหลักที่ 1900 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
25
ธันวาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 25 December 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 158)
หากสัปดาห์นี้ดัชนีสามารถยืนเหนือ 1475 จุด สัปดาห์หน้ามีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1500 จุด
สัปดาห์นี้ดัชนีพักตัวลงมาที่แนวรับหลักที่ 1390 จุดแล้วไม่หลุดตามที่ได้ประเมินไว้ และยังฟื้นตัวกลับอย่างแข็งแกร่ง โดยล่าสุดกลับมาทดสอบแนวต้าน 1475 จุด ได้โดยหากสัปดาห์นี้ดัชนีสามารถยืนปิดเหนือระดับดังกล่าว สัปดาห์มีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านหลักที่ 1500 จุด อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
24
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 24 December 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1885 ดอลลาร์ อีกครั้ง
(views 137)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ประคองไม่หลุดแนวรบั 1860 ดอลลาร์ และมาทดสอบแนวต้าน 1885 ดอลลาร์ หากผ่านไปได้จะเป็นการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านหลัก 1900ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
24
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 24 December 2020 : Market Update : บ่ายนี้ฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1440 จุด
(views 164)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือแนวต้าน 1430 จุดได้ ทำให้รอบสั้นดัชนียังมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อในบ่ายนี้ โดยมีแนวต้านรอทดสอบที่ 1440 จุด คาดมีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวที่ระดับดังกล่าว
S50H21 ภาพทางเทคนิคราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีกลับมายืนเหนือแนวต้านย่อย 895 จุด ประเมินบ่ายนี้ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวต่อโดยมีแนวต้านรอทดสอบที่ 912 จุด ประเมินดัชนีมีโอกาสเผชิญแรงขายออกมาที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
23
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 23 December 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคาฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1885 ดอลลาร์
(views 148)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ประคองไม่หลุดแนวรับ 1855 ดอลลาร์ โดยราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1885 ดอลลาร์ ในกรณีทะลุผ่านไปได้จะะดึงของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1900 ดอลลาร์ กลับเข้ามาอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
23
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 23 December 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีโอกาสพักตัวต่อ
(views 181)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1430 จุด แล้วไม่สามารถยืนได้ตามที่ได้ประเมิน มองบ่ายนี้มีโอกาสได้เห็นการพักตัวต่อโดยมีแนวรับแรกที่ 1415 จุด
S50H21 ภาพทางเทคนิคราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้น มาไม่ผ่านแนวต้าน 910 จุด ตามที่ได้ประเมินไว้ แสดถึงดัชนียังอยู่ในรอบของการพักตัวสร้างฐาน โดยมีแนวรับที่ 890 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 22 December 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำอยู่ในรอบของการพักตัวระยะสั้น
(views 163)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที พักตัวหลุดแนวรับแรกที่1880 ดอลลาร์ ลงมาำให้ทิศทางในรอบสั้น นี้ของราคาทองคายังอยู่ในรอบของการพักตัว โดยราคาทองคำไม่ควรหลุดแนวรับ 1855 ดอลลาร ์ เนื่องจากจะเป็นการดึงรอบของการพักตัวต่อเนื่องเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
22
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 22 December 2020 : Market Update : บ่ายนี้มองการฟื้นตัวจำกัด
(views 183)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นพักตัวลงมาที่แนวรับหลักบริเวณ 1390 – 1400 จุด แล้วฟื้นตัวกลับขึ้นมา มองการฟื้นตัวของดัชนีในบ่ายรี้มีโอกาสชะลอตัวเมื่อฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้าน 1430 จุด
S50H21 ภาพทางเทคนิคราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ไม่หลุดแนวรับ 875 จุด มองเป็นการฟื้นตัวสลับระยะสั้น โดยมีโอกาสได้เห็นการเผชิญแรงขายออกมาที่บริเวณแนวต้าน 910 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 21 December 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาจ่อแนวต้านหลักที่ 1900 ดอลลาร์
(views 158)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาทีมีภาพที่ไม่ต่างไปจากเช้านี้โดยกาลังฟื้นตัวขึ้นมาจ่อแนวต้านหลักที่ 1900 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคาสำมารถฟื้นตัวขึ้นทะลุระดับดังกล่าวจะเป็นการดึงภาพหลักกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 21 December 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีโอกาสย่อตัวลงทดสอบแนวรับ 1430 จุด
(views 159)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นพักตัวลงมาหลุดแนวรับหลักที่ 1455 จุด ทำให้ดัชนีมีภาพของการพักตัวสะสมกาลังที่กินระยะเวลายาวนานลงมาที่บริเวณแนวรับหลักที่ 1390-1400 จุด
S50H21 ภาพทางเทคนิคราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีพักตัวลงมาที่แนวรับหลักแรกที่ 910 จุด ประเมินระยะสั้นดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับ 905-910 จุด โดยมีแนวต้านแรกที่ 915 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 18 December 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1900 ดอลลาร์ อีกครั้ง
(views 151)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคากำลังย่อตัวสะสมกำลังหลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นใกล้แนวต้านหลักที่ 1900 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับที่ 1870 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
18
ธันวาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 18 December 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 168)
กาลังอยู่ในรอบของการย่อตัวสะสมกาลังในภาพหลักขาขึ้นหลังจากที่แตะแนวต้านหลักที่ 1500 จุด
สัปดาห์นี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้านหลัก 1500 จุด แล้วยังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ตามที่ได้ประเมินไว้ ฉะนั้นดัชนีกำลังอยู่รอบของการย่อตัวสะสมกำลังในทิศทางหลักที่เป็นขาขึ้น โดยมีแนวรับแรกที่ 1475 จุด และแนวรับหลัก 1455 จุด มองดัชนีมีโอกาสสร้างฐานเพื่อ รอฟื้นตัวกลับที่ระดับกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
17
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 17 December 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำกำลังทดสอบแนวต้าน 1870 ดอลลาร์
(views 175)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคำกำลังทดสอบแนวต้าน 1870 ดอลลาร์ และ RSI ที่ส่งสัญญาณ Oversold ประเมินราคาทองคำมีโอกาสย่อรอบสั้น โดยหากราคาทองคำกลับมาต่ำกว่าระดังกล่าวจะเป็นการยืนยันรอบของการย่อตัว
อ่านเพิ่มเติม
17
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 17 December 2020 :Market Update : อยู่ในรอบฟื้นตวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1500 จุด
(views 180)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นต่อจากเมื่อวาน แสดงถึงดัชนีในรอบสั้นนี้ยังอยู่ในรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1500 จุด ประเมินระยะสั้นดัชนีมีโอกาสเผชิญแรงขายกดดันออกมาจากบริเวณดังกล่าว
S50Z20 S50Z20 ภาพทางเทคนิคราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีฟื้นตัวมาใกล้แนวต้าน 960 จุด แล้วถูกแรงขายทากาไรออกมาต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แต่ยังไม่หลุดแนวรับ 945 จุด ฉะนั้นดัชนียังคงมีภาพที่คงเดิมโดยอยู่ในรอบของการฟื้นตัวทดสอบแนวต้านบริเวณ 960-965 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 16 December 2020 : GOLD SPOT : ฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1870 ดอลลาร์ หลังยืนเหนือ 1850 ดอลลาร์
(views 137)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคำสามารถฟื้นตัวขึ้น ทะลุกรอบการแกว่งตัวที่ 1850 ดอลลาร์ เข้าสู่รอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1870 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวที่บริเวณดังกล่าวเนื่องจาก Stochastic ที่ส่งสัญญาณ Oversold
อ่านเพิ่มเติม
16
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 16 December 2020 :Market Update : บ่ายนี้ดูที่แนวรับ 1475 จุด
(views 159)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นเหนือระดับ 1482 จุด เข้าสู่รอบของการฟื้นตัวอีกครั้ง โดยบ่ายนี้มีแนวรับที่ 1475 จุด หากดัชนีไม่หลุดระดับดังกล่าวคงโอกาสฟื้นตัวต่อในบ่ายนี้ ในกรณีที่ปิดหลุดจะกลับเข้าสู่ของการพักตัวอีกครั้ง
S50Z20 ภาพทางเทคนิคราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีฟื้นตัวมมาใกล้แนวต้าน 960 จุดแล้วถูกแรงขายกดดันออกมา โดยบ่ายนี้ดัชนีไม่ควรหลุดแนงรับ 940 จุด เพื่อไม่เป็นการกลับเข้าสู่รอบของการพักตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 15 December 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำรอบสั้นแกว่งตัวออกด้านข้าง
(views 189)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคำกลับมาฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1850 ดอลลาร์ หลังจากที่กลับมายืน 1830 ดอลลาร์ มองราคาทองคาในรอบสั้นนี้แกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1830-1850 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 15 December 2020 :Market Update : ย่อตัวลงมาที่แนวรับหลัก 1455 จุด
(views 168)
SET INDEX เช้านี้ด ัชนีย่อหลุดแนวรับแรกที่ 1475 จุด ลงมาทำให้ดัชนีพักตัวต่อที่กินระยะเวลา โดยมีแนวรับหลักที่ 1455 จุด สามารถใช้เป็นจังหวะเข้าสะสมอีกครั้ง
S50Z20 ภาพทางเทคนิคราย60 นาทีเช้านี้ดัชนีย่อตัวลงมาต่ากว่าบริเวณแนวรับ 938 จุด แต่เครื่องมือ Stochastic ส่งสัญญาณ Oversold ฉะนั้นดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวกลับในระยะสั้นโดยจะยืนยันการฟื้นตัว เมื่อสามารถกลับมายืน 938 จุดได้ในบ่ายนี้
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 14 December 2020 : GOLD SPOT : หลุดแนวรับ 1830 ดอลลาร์ เสี่ยงพักตัวอีกระลอก
(views 150)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคำหลุดแนวรับ 1830 ดอลลาร์ ลงมา ต่อเนื่องจากที่หลุดระดับ 1860 ดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคำเสี่ยงที่พักตัวต่ออีกระลอก โดยมีแนวรับแรกที่ 1820 ดอลลาร์ และแนวรับหลักที่ 1800 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 14 December 2020 :Market Update : บ่ายนี้ไม่ควรหลุดแนวรับ 1475 จุด
(views 160)
SET INDEX เช้านี้ดัชนียังคงมีแรงขายทำกำไรออกมาเมื่อดัชนีฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้านหลักที่ 1500 จุด ประเมินระยะสั้นดัชนีกำลังอยู่ในรอบของการย่อตัวสะสมกำลัง โดยบ่ายนี้ไม่ควรหลุดแนวรับ 1475 จุดเนื่องจาก ทำให้ดัชนีย่อตัวกลับมาที่แนวรับ 1455 จุดอีกครั้ง
S50Z20 เช้านี้ดัชนีย่อตัวหลุดแนวรับแรกที่ 955 จุด ลงมาทำให้ทิศทางในระยะสั้นของดัชนีมีโอกาสย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ 945 จุด อีกครั้ง คาดดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวสลับที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
09
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 9 December 2020 : ย่อตัวระยะสั้นหลังชนแนวต้าน 1500 จุด
(views 195)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านหลักที่ 1500 จุด ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ แล้วเผชิญแรงขายสลับออกมา ประเมินดัชนีมีโอกาสย่อตัวระยะสั้น โดยมีแนวรับแรกที่ 1470 จุด
S50Z20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้านหลักที่ 960-970 จุด แล้วมีขายกดดันลงมา ประเมินหากดัชนีไม่สามารถทำระดับเหนือระดับดังกล่าวได้จะส่งผลให้ดัชนีมีโอกาสย่อตัวระยะสั้นอีกครั้ง โดยมีแนวรับแรกที่ 950 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 8 December 2020 : การฟื้นตัวของราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวลงที่บริเวณแนวต้าน 1870-1880 ดอลลาร์
(views 161)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ยังคงมีภาพที่ไม่ต่างไปจากเช้านี้โดยยังคงมีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวที่บริเวณแนวต้าน 1870-1880ดอลลาร์ โดยจะยืนยันรอบของการย่อตัวเมื่อหลุดระดับ 1860 ดอลลาร์ ลงมา
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 8 December 2020 : ยืนเหนือ 1455 จุด Upside เปิดอีกครั้ง
(views 165)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เช้านี้ฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านหลัก 1455 จุด ได้เป็นการเปิด Upside ในภาพหลัก ดัชนีมีเป้าหมายหลักของการฟื้นตัวถัดไปที่บริเวณ 1500 จุด
S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ย่อตัวรอบสั้นลงมาไม่หลุดแนวรับ 925 จุด แล้วกลับมาฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวต้านแรกที่ 948 จุด ดึงรอบของการฟื้นตัวต่อขึ้นทดสอบแนวต้าน 960 จุด เข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
04
ธันวาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 4 December 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 174)
หากสัปดาห์นี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นเหนือแนวต้าน 1450 จุด ภาพหลักจะเข้าสู่รอบของการฟื้นต่อเนื่อง สัปดาห์นี้ด ัชนีกาลังฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1450 จุด โดยหากดัชนีสามารถฟื้นตัวทะลุผ่านระดับดังกล่าวไปได้จะส่งผลให้ดัชนีเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักถัดไปที่ 1500 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 3 December 2020 : ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1840 ดอลลาร์
(views 160)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ฟื้นตัวขึ้น ต่อเนื่องมาจ่อดสอบที่แนวต้าน 1840 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ประเมินราคาทองคำมีโอกาสติดระยะสั้นที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
03
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 3 December 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวในกรอบ 1415-1430 จุด
(views 161)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เช้านี้ยังคงแกว่งตัวในกรอบเลือกทิศทางระยะสั้นที่ 1415-1430 จุด โดยทิศทางของดัชนีจะกลับมามีทิศทางที่ช ัดเจนอีกครั้งหลังจาก Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีแกว่งตัวในกรอบเลือกทิศทางระยะสั้นช่วง 915-925 จุด มองดัชนีจะกลับมามีทิศทางหลังจากที่ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 2 December 2020 : ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องหลังทะลุแนวต้าน 1818 ดอลลาร์ ขึ้นมา
(views 191)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ทะลุผ่านแนวต้านแรกของวันที่ 1818 ดอลลาร์ มีแนวต้านถัดที่บริเวณ 1830-1840 ดอลลาร์ ประเมินการฟื้นตัวของราคาทองคามีโอกาสชะลอตัวที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 2 December 2020 : GOLD SPOT : ยังไม่ผ่านแนวต้าน 1430 จุด มีโอกาสย่อตัว
(views 198)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เช้านี้ยังคงแกว่งตัวในกรอบ 1418-1430 จุด โดยการฟื้นตัวยังไม่ผ่านแนวต้าน 1430 จุด ประเมินดัชนีบ่ายนี้มีโอกาสย่อตัวอีกระลอก โดยมีแนวรับแรกที่ 1418 จุด
S50Z20 ภาพราย 60 นาที เปิดหลุดแนวรับ 915 จุดแต่มีแรงซื้อกลับเข้ามาทาให้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 925 จุด แต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ ประเมินบ่ายรี้มีโอกาสได้เห็นการย่อตัวลงทดสอบแนวรับที่ 915 จุด อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Night) : 1 December 2020 : การฟื้นตัวระยะสั้นราคาทองคำทองคำมีโอกาสชะลอตัวที่แนวต้าน 1800 ดอลลาร์
(views 150)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่หลุดแนวรับหลักที่ 1800 ดอลลาร์ กาลังฟื้นตัวขึ้นมาจากสัญญาณ Bullish Divergence ก่อนหน้า มองการฟื้นตัวของราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวที่แนวตา้ต้าน 1800 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 1 December 2020 : GOLD SPOT : ฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1435 จุด
(views 158)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เช้านี้ฟื้นตัวกลับมายืนเหนือแนวต้าน 1420 จุด ที่เมื่อวานหลุดลงมา ดึงรอบการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1435 จุด เข้ามาประเมินการฟื้นตัวมีโอกาสชะลอตัวที่ระดับดังกล่าวในรอบสั้นนี้
S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีกลับมายืนแนวต้าน 920 จุด ซึ่งฟื้นตัวได้แรงกว่าที่ประเมินไว้ บ่ายนี้มีแนวต้านที่ 927 จุด ในกรณีที่ผ่านได้จะฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 937 จุด อีกครั้ง และเผชิญแรงขายกดดันลงมาที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 30 November 2020 : ราคาทองคำมีสัญญาณฟื้นตัวสลับระยะสั้น
(views 173)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่หลุดแนวรับหลักที่ 1800 ดอลลาร์ ทำให้ทิศทางหลักเป็นเชิงลบอีกครั้ง ล่าสุดมีสัญญาณฟื้นตัวสลับระยะสั้นจาก Bullish Divergence โดยมีแนวต้านแรกที่ 1790 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 30 November 2020 : GOLD SPOT : เข้าสู่รอบการย่อตัว
(views 191)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เช้านี้ปิดหลุดแนวรับ 1420 จุดลงมา เป็นการยืนยันรอบของการย่อตัวสะสมกาลังระยะสั้น โดยมีแนวรับหลักที่บริเวณ 1390-1400 จุด
S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีหลุดแนวรับ 920 จุด ลงมา เป็นการยืนยันเข้าสู่รอบของการย่อตัวสะสมกาลังระยะสั้น โดยมีแนวรับหลักที่ 900-904 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 27 November 2020 : GOLD SPOT : ประคองตัวเหนือแนวรับหลัก 1800 ดอลลาร์
(views 166)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำยังคงมีภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยราคาทองคายังเหนือแนวรับหลักที่ 1800 ดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคำยังคงมีโอกาสฟื้นตัวสลับ โดยมีแนวต้านแรกที่ 1818 ดอลลาร์ และ 1830 ดอลลาร์ เป็นระดับถัดมา
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤศจิกายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 27 November 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 192)
ดัชนีกาลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1450 จุด หากทะลุผ่านไปได้จะทำให้ดัชนีเข้าสู่รอบการฟื้นตัวต่อเนื่อง สัปดาห์นี้ดัชนีสามารถประคองตัวเหนือแนวรับ 1390 จุด ซึ่งเป็นบริเวณ Gap สำคัญ ทำให้ดัชนียังอยู่ในรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านหลักที่ 1450 จุด โดยการทะลุผ่านระดับดังกล่าว จะเป็นการเปิด Upside ในภาพหลักและทำให้ดัชนีฟื้นตัวต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 26 November 2020 : GOLD SPOT : กำลังฟื้นตัวจากเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
(views 163)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบการฟื้นตัวหลังจากที่สามารถยืนไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน มองเป็นการฟื้นตัวสลับ มีแนวตา้ นแรกที่ 1820 ดอลลาร์ และ 1830 ดอลลาร์ คาดการฟื้นตัวของราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 26 November 2020 : บ่ายนี้มีแนวต้านที่ 1430 จุด
(views 203)
SET INDEX S ในภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวกาลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้านหลักที่ 1428-1430 จุด โดยหากดัชนีสามารถยืนปิดเหนือระดับดังกล่าวได้ จะเป็นการเข้าสู่รอบการฟื้นตัวต่อเนื่องอีกครั้ง
S50Z20 ภาพราย60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 932 จุด อีกครั้งโดยหากดัชนียังไม่สามารถทะลุผ่านระดับดังกล่าว จะยังมีความเสี่ยงในการย่อตัวระยะสั้นอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 25 November 2020 : GOLD SPOT : ฟื้นตัวกลบั ระยะสั้นหลังไม่หลุดแนวรับ 1800 ดอลลาร์
(views 164)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ยังคงมีภาพที่ไม่ต่างไปจากเช้านี้โดยราคาทองคำยังสามารถประคองตัวไม่หลุดแนวรับ 1800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาและเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวสลับระยะสั้น โดยมีแนวต้านรอทดสอบที่ 1830 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 25 November 2020 : บ่ายนี้จับตาดูที่แนวรับ 1400 จุด
(views 174)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที หลังจากที่ดัชนีไม่หลุดแนวรับ 1400 จุด ในเช้านี้แต่การฟื้นตัวยังคงถูกแรงขายกดดันที่บริเวณแนวต้าน 1430 จุด ฉะนั้นบ่ายนี้ยงต้องระวังการหลุดแนวรับ 1400 จุด และภาพหลักจะกลับมาพักตัวอีกครั้งเมื่อหลุดต่ากว่า 1390 จุด
S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นททดสอบแนวต้าน 932 จุด แล้วไม่สามารถยืนได้ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยบ่ายนี้มีแนวรับที่ 912 จุด และแนวรับหลักที่ 900 จุด
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 24 November 2020 : GOLD SPOT : กำลังพักตัวลงมาทดสอบแนวรับ 1820 ดอลลาร์
(views 149)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ยังมีภาพที่เหมือนกับเชา้นี้โดยหลังจากที่หลุดแนวรับหลักที่1850 ดอลลาร์ ทำให้ทิศทางในรอบหลักกลับมาพักตัว ล่าสุดราคาทองคำกำลังพักตัวลงมาทดสอบแนวรับ 1820 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 24 November 2020 : ย่อตัวสะสมกำลังระยะสั้น
(views 172)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที หลังจากที่ดัชนีฟื้นตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงนี้ที่ผ่านมา ล่าสุดดัชนีย่อตัวสลับระยะสั้นหลังจากแตะแนวต้าน 1430 จุด และ RSI ที่ออกจากเขต Overbought ดึงรอบสั้นเข้าสู่รอบย่อตัวสลับ โดยมีแนวรับแรกที่ 1412 จุด
S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นททดสอบแนวต้าน 932 จุดแล้วไม่สามารถยืนได้ แสดงถึงรอบของการฟื้นตัวนั้นเริ่มอ่อนแรง มองดัชนีกาลังย่อตัวสลับเพื่อลดความร้อนแรงของรอบการฟื้นตัวช่วงก่อนหน้านี้ วางแนวรับแรกที่ 915 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 23 November 2020 : GOLD SPOT : รอบย่อยมีโอกาสติดแนวต้าน 1880 ดอลลาร์
(views 139)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที หลังจากราคาฟื้นตัวขึ้น มาจากแนวรับของรอบการแกว่งตัวหลักที่ 1850 ดอลลาร์ กำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านย่อยที่ 1880 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำยังมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 23 November 2020 : รายชั่วโมงมีสัญญารฟื้นตัวที่ร้อนแรงเกินไป
(views 222)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือระดับ 1400 จุดและฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามที่ได้ประเมินไว้ โดยมองการฟื้นตัวระยะสั้นนี้เริ่มมีภาวะ Ov erheat คาดดัชนีมีโอกาสย่อตัวลสลับได้บ้าง โดยจะยืนยันเมื่อหลุดแนวรับ 1412 จุดลงมา S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ RSI Overbought ในระดับที่สูง ฉะนั้นระยะสั้นประเมินดัชนีมีโอกาสย่อตัวสลับได้บ้าง โดยจะยืนยันรอบการย่อตัวเมื่อหลุดระดับ 918 จุดลงมา
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤศจิกายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 20 November 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 175)
กาลังฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้านหลักบริเวณ 1380-1390 จุด ประเมินดัชนีมีโอกาสติดและมีโอกาสย่อตัวอีกครั้ง
สัปดาห์นี้ดัชนีสามารถประคองตัวเหนือแนวรับ 1360 จุด และกาลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้านหลักช่วง 1380-1390 จุด ยังคงให้น้ำหนักดัชนีมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว ก่อนที่จะย่อตัวสะสมกาลังรอบสั้นอีกครั้ง โดยวางแนวรับแรกของสัปดาห์หน้าที่ 1375 จุด และ 1365 จุด เป็นระดับถัดมา
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 19 November 2020 : GOLD SPOT : มีโอกาสฟื้นตัวสลับที่บริเวณแนวรับ1850-1860 ดอลลาร์
(views 162)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที หลังจากที่หลุดแนวรบัย่อยที่ 1870 ดอลลารล์ งมาที่บริเวณแนวรับ 1850-1860 ดอลลาร์ ประเมินระยะสั้นราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวสลับได้บ้างจาก Stochastic ที่เริ่ม ส่งสัญญาณ Oversold วางแนวต้านแรกที่ 1870 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 19 November 2020 : รายชั่วโมงยังมีสัญญาณการย่อตัว
(views 177)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เช้านี้ด ัชนีฟื้นตัวขึ้นมาเข้าใกล้แนวต้านหลักบริเวณ 1375-1380 จุด แล้ว RSI ยังคงมีสัญญาณ Bearish Divergence e ยังมุมมองการย่อตัวต่ากว่าระดับ 1365 ในช่วงบ่ายนี้
S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้การฟื้นตัวของดัชนีเริ่มชะลอตัวเมื่อเข้าใกล้บริเวณแนวต้านหลักที่ 900 จุด โดย RSI ยังส่งสัญญาณ Bearish Divergence ประเมินบ่ายนี้มีโอกาสย่อตัวระยะสั้นอีกระลอก วางแนวรับแรกที่ 880 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 18 November 2020 : GOLD SPOT : รอบสั้นนี้ราคาทองคำกำลังย่อตัววางแนวรับแรกที่ 1870 ดอลลาร์
(views 166)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที กำลังย่อตัวจากเช้านี้โดยกาลังย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับแรกที่ 1870 ดอลลาร์ แต่ภาพหลักยังคงเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1850-1890 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 18 November 2020 : บ่ายนี้มีโอกาสย่อตัวลงที่แนวรับ 1345 จุด
(views 151)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีเปิดต่ำกว่าระดับแนวรับ 1345 จุด ถึงแม้ว่าจะกลับมายืนได้แต่ดัชนีนั้นเข้าสู่รอบการย่อตัวระยะสั้นแล้ว โดยบ่ายมีโอกาสย่อตัวลงมาที่แนวรับ 1345 จุด อีกครั้งหากหลุดระดับดังกล่าวจะเสี่ยงต่อการพักตัวต่อเนื่อง
S50Z20 ภาพราย 30 นาที เช้านี้ดัชนีย่อตัวลงมาแนวรับที่ 875 จุด ลงมาทำให้รอบสั้นของดัชนีเป็นการย่อตัวอีกครั้ง โดยมีแนวรับที่ 870 จุดและ 760 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 17 November 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวในกรอบเดิมช่วง 1850-1890 ดอลลาร์
(views 163)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที หลังจากที่เช้านี้พักตัวลงมาที่กรอบเดิมช่วง 1850-1890 ดอลลาร์ มองราคาทองคำกลับมาแกว่งตัวออกด้านข้างอีกครั้ง จนกว่าจะสามารถ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 17 November 2020 : กำลังทดสอบแนวต้านแรกที่ 1365 จุด
(views 177)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาตามที่ได้ประเมินไว้ โดยล่าสุดกำลังทดสอบแนวต้านแรกของวันที่ 1365 จุด โดยรอบหลักนั้นมีเป้าหมายที่บริเวณ 1380 จุด และชะลอตัวลงที่ระดับดังกล่าว
S50Z 20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้น ต่อหลังจากที่ยืนไม่หลุดแนวรับ 875 จุด โดยมีแนวต้านรอทดสอบที่ 900 จุด คาดดัชนีโอกาสเผชิญแรงขายออกมาที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 16 November 2020 : GOLD SPOT : กำลังอยู่ในรอบฟื้นตัวระยะสั้นขึ้นทดสอบแนวต้าน 1910 ดอลลาร์
(views 127)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที หลังจากที่เช้านี้ฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวต้าน 1890 ดอลลาร์ ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบฟื้นตัวระยะสั้นขึ้นทดสอบแนวต้าน 1910 ดอลลารฺ และมีโอกาสชะลอตัวที่ระดับกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 16 November 2020 : ฟื้นตัวต่อหลังยืน 1355 จุดได้
(views 146)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้น มายืนแนวต้าน 1355 จุด ดึงรอบของการฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นทดสอบแนวต้านหลักที่ 1380 จุด เข้ามาประเมินการฟื้นตัวของดัชนีมีโอกาสได้เห็นการเผชิญแรงขายออกมาที่บริเวณดังกล่าว
S50Z 20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวต้าน 885 จุด ขึ้นมาเป็นการเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 900 จุด ตราบที่ไม่หลุดแนวรับ 880 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 13 November 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำยังแกว่งตัว รอเลือกทิศทางออกด้านข้าง
(views 149)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ในช่วงนี้มีทิศทางที่คงเดิม โดยเป็นการแกว่งตัวในกรอบ 1850-1890 ดอลลาร์ เพื่อรอการBreakout ในการเลือกทิศทาง ให้ระวังการหลุดแนวรับ 1850 ดอลลาร์
เนื่องจากจะมีความเสี่ยงต่อการไหลลึก
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 13 November 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 143)
หากสัปดาห์นี้ดัชนีสามารถฟื้นตัวขึ้น ปิดเหนือแนวต้าน 1360 จุดได้ จะฟื้นตัวขึ้นต่อในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์นี้ดัชนีสามารถประคองตัวเหนือแนวรับที่ 1335 จุดได้ ภาพหลักยังคงเป็นขาขึ้น จับตาดูที่ระดับปิดของสัปดาห์นี้ หากดัชนีสามารถยืนปิดเหนือแนวต้าน 1360 จุด จะดึงให้ทิศทางในสีปดาห์นี้ฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นทดสอบแนวต้าน 1380 จุด ในกรณีที่ไม่ผ่านระดับ 1360 จุด สัปดาห์หน้าจะมีโอกาสย่อตัวรอบสั้นได้อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 12 November 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำ แกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบเดิมช่วง 1850-1890 ดอลลาร์
(views 183)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ในช่วงนี้แกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1850-1890 ดอลลาร์ เพื่อรอการ Breakout ในการเลือกทิศทาง โดยหากราคาทองคาหลุดต่ำระดับ 1850 ดอลลาร์ จะเสี่ยงต่อการพักตัวแบบไหลลึก
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 12 November 2020 : พักตัวระยะสั้นหลังหลุด 1335 จุด
(views 159)
SET INDEXช้านี้ดัชนีพักตัวหลุดแนวรับ 1335 จุด ลงมาทำให้ดัชนีเข้าสู่รอบของการพักตัวสะสมกาลังในแนวโน้มหลักขาขึ้น วางแนวรับรอทดสอบที่ 1325 จุดและ 1318 จุด
S50Z 20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีย่อตัวหลุดระดับแนวรับ 870 จุด ลงมาเป็นการยืนยันว่าดัชนีเข้าสู่รอบของการย่อตัวสะสมกาลังในแนวโน้มขาขึ้น วางแนวรับบ่ายนี้ที่ 860 จุด และ 850 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 11 November 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1850-1890 ดอลลาร์
(views 148)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที มีภาพที่เหมือนกับในช่วงนี้ โดยเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1850-1890 ดอลลาร์ ฉะนั้นมองการรอบการฟื้นตัวของราคาทองคำในรอบสั้นนี้มีโอกาสติดที่แนวต้าน 1890 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 11 November 2020 : การฟื้นตัวของดัชนีเริ่มชะลอตัวลง
(views 134)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือที่แนวต้าน 1350 จุด แต่การฟื้นตัวเริ่มชะลอตัวลง ฉะนั้นบ่ายนี้มีโอกาสได้เห็นการย่อตัวสลับ วางแนวรับแรกที่ 1340 จุด โดยหากดัชนีหลุดระดับนี้ลงมา จะเข้าสู่รอบของการพักตัวระยะสั้น
S50Z20 ภาพราย60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาที่แนวต้านหลัก 900 จุดแล้วเผชิญแรงขายออกมาตามที่ได้ประเมินไว้ โดยหากบ่ายนี้ดัชนีหลุดแนวรับ 870 จุดลงมาจะเป็นเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 10 November 2020 : GOLD SPOT : การฟื้นตัวระยะของราคาทองคำ มีโอกาสติดแนวต้าน 1890 ดอลลาร์
(views 148)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคาพักตัวลงมาไม่หลุดแนวรับหลัก 1850 ดอลลาร์ แล้วฟื้นตัวสลับขึ้นมาตามที่ได ้คาดไว้แต่ระยะสั้น ประเมินราคาทองคามีโอกาสติดที่ระดับแนวต้าน 1890 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 10 November 2020 : ระวังดัชนีหลุด 1318
(views 185)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีเปิด Gap ขึ้นมายืนเหนือแนวต้าน 1320 จุด ยังคงประเมินการฟื้นตัวของดัชนีในรอบสั้นนี้อยู่ในภาวะ Overheat ฉะนั้นระวังการหลุดต่ำกว่า 1318 จุด เนื่องจากเป็นดึงรอบของการพักตัวระยะสั้นเข้ามา
S50Z20 ภาพราย 15 นาที เช้านี้ดัชนีเปิด Gap ขึ้นมายืนเหนือแนวต้าน 850 จุด แต่ RSI มี สัญญาณการฟื้นตัวที่อ่อนลงจาก Bearish Divergence โดยหากดัชนีหลุดแนวรับ 845 จุดเป็นการยืนยันรอบของการพักตัวระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 9 November 2020 : GOLD SPOT : ยังให้น้ำหนักราคาทองคำย่อตัวลงสะสมกำลัง
(views 141)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ยังมีภาพที่ไม่ต่างไปจากเช้านี้ โดยราคาทองคำยังไม่ผ่านแนวต้าน 1960-1965 ดอลลาร์ และมีโอกาสย่อตัวลงสะสมกำลังจากสัญญาณ Bullish Divergence ใน RSI โดยวางแนวรับที่ 1965 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 9 November 2020 : บ่ายนี้ไม่ควรหลุด 1280 จุด
(views 199)
SET INDEX ช้านี้ดัชนีเปิดบวกโดดทะลุแนวต้าน 1280 จุดขึ้นมา แต่ในภาพรายชั่วโมง RSI ยังคงมีสัญญาณ Bearish Divergence โดยหากบ่ายนี้ด ัชนีหลุดระดับดังกล่าวลงมาจะทาให้ดัชนีเข้าสู่รอบของการพักตัวอีกครั้ง S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีเปิดโดดทะลุผ่านแนวต้าน808 จุด ขึ้นมา แต่ RSI ยังคงส่งสัญญาณ Bearish Divergence ฉะนั้นบ่ายนี้ให้ระวังการย่อตัวหลุดแนวรับ 815 จุด เนื่องจากจะเป็นการดึงรอบของการย่อตัวสะสมกำลังกลับเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 6 November 2020 : GOLD SPOT : ยืนเหนือ 1930 ดอลลาร์ ภาพเริ่มกลับเป็นบวก
(views 148)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ยังมีภาพที่ไม่ต่างไปจากเช้านี้ โดยราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวรับ 1930 ดอลลาร์ ทำให้ภาพการแกว่งตัวของราคาทองคำกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง วางแนวต้านรอทดสอบที่ 1960 ดอลลารเ์ป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 6 November 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 150)
มองการย่อตัวในสัปดาห์หน้าเป็นจังหวะในการเข้าสะสมที่ดี วันนี้ดัชนีติดแนวต้าน 1270 จุด แล้วย่อตัวลงมาตามที่ได้ประเมินไว้ จากสัญญา RSI Oversold ในภาพรายชั่วโมง โดยมองการย่อตัวนี้เป็นการเพียงการย่อตัวสลับเพื่อลดความร้อนแรงในรอบการฟื้นตัว แต่ในภาพหลักหลังจากที่ดัชนีสามารถยืนเหนือระดับ 1233 จุดขึ้นมานั้นทาให้ภาพการแกว่งตัวของดัชนีกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง ฉะนั้นมองการย่อตัวในสัปดาห์หน้าที่จังหวะเข้าสะสม
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 5 November 2020 : ยืนเหนือ 1910 ดอลลาร์ ดึงรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1930 ดอลลาร์ เข้ามา
(views 152)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคำฟื้นตัวทะลุแนวต้าน 1910 ดอลลาร์ เป็นการดึงรอบสั้น นี้เข้าสู่รอบของการฟื้นตัวอีกครั้ง โดยมีแนวต้านรอทดสอบที่ 1930 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 5 November 2020 : กำลังทดสอบระดับแนวต้าน 1240 จุด
(views 175)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบที่ระดับแนวต้าน 1240 จุด โดยเรายังคงมุมมองการชะลอตัวของดัชนีที่ระดับดังกล่าว ในภาพหลักหากดัชนีปิดเหนือระดับ 1233 จุด จะเป็นการดึงทิศทางเชิงบวกกลับเข้ามาอีกครั้ง
S50Z20 ภาพราย60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาที่แนวต้าน 775 จุดตามที่ได้ประเมินไว้ โดยเรายังคงมุมมองดัชนีมีโอกาสชะลอตัวลงจากระดับดังกล่าวในบ่ายนี้ โดยวางแนวรับแรกที่ 770 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 04 November 2020 : คาดราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบ 1885-1910 ดอลลาร์
(views 139)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำติดแนวต้าน 1910 ดอลลาร์แล้วย่อตัวลงมาตามที่ได้ประเมินไว้ที่ระดับแนวรับ 85 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำในช่วงนี้แกว่งตัวในกรอบ 1885-1910 ดอลลาร์ประเมินสามารถใช้เป็นจังหวะเล่นรอบได้
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 04 November 2020 : บ่ายนี้ย่อตัวสลับหลังติดแนวต้าน 1233 จุด
(views 231)
SE T INDEX เช้านี้ดัชนีเปิดทะลุระดับ 1222 จุดแล้วฟื้นตัวขึ้นติดแนวต้าน 1233 จุด ตามที่ได้ประเมินไว้ ฉะนั้นบ่ายนี้ดัชนีมีโอกาสได้เห็นการย่อตัวสลับระยะสั้นเพื่อสะสมกำลังอีกครั้งโดยมีแนวรับ 1218 จุดเป็นระดับแรก S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องแล้วติดแนวต้านที่ 770 ตามที่ได้ประเมินไว้ และเริ่มมีสัญญาณย่อตัวเข้ามาจาก RSI Overbrought วางแนวรับบ่ายนี้ที่ 760 จุดเป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 03 November 2020 : ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1910 ดอลลาร์
(views 149)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคําในราย 240 นาที ราคาทองคําอยู่ในรอบการฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นทดสอบแนวต้าน 1910 ดอลลาร์ หลังจากที่ยืนเหนือระดับ 1885 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำยังคงมีโอกาสเผชิญแรงขายสลับออกมาที่บริเวณแนวต้าน 1900-1910 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 03 November 2020 : บ่ายนี้มี Upside จำกัด
(views 155)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีเปิด Gap บวกขึ้นมา แล้วสามารถยืนเหนือแนวต้าน 1215 จุด ขึ้นมา ล่าสุดดัชนีกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1222 จุด คาดดัชนีมีโอกาสติดระดับดังกล่าวและย่อตัวลงมาอีกครั้ง S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาดีกว่าที่ประเมินไว้ โดยฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวต้าน 752 จุดขึ้น ดึงรอบของการฟื้นตัวต่อเนื่องระยะสั้นกลับเข้ามา โดยบ่ายนี้มีแนวต้านรอทดสอบที่ 760 จุด คาดการฟื้นตัวของดัชนีมีโอกาสชะลอตัวที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Night) : 02 November 2020 : ราคาทองคำยืน 1885 ดอลลาร์กำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1900-1910 ดอลลาร์
(views 141)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวกลับมายืนเหนือแนวต้าน 1885 ดอลลาร์ ดึงรอบการฟื้นตัวระยะสั้น กลับเข้ามาโดยมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1900-1910 ดอลลาร์ ให้น้ำหนักราคาทองคำติดที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 02 November 2020 : บ่ายนี้แกว่งตัวออกด้านข้าง
(views 153)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาใกล้บริเวณแนวต้าน 1200 จุด แล้วอ่อนตัวลงมา คาดบ่ายนี้ การแกว่งตัวของดัชนีเป็นลักษณะ Sideway ในกรอบ 1187-1200 จุด S50Z 20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้น มาแนวต้าน 745 จุด แล้วอ่อนตัวลงมา ทำให้รอบสั้นนี้ดัชนียังคงถูกกดดันในเชิงลบ มองบ่ายนี้มีแนวรับแรกที่ 738 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 30 October 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำ มีโอกาสติดแนวต้าน 1885 ดอลลาร์
(views 158)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวสลับขึ้นมาหลังจากที่ย่อตัวลงทดสอบแนวรับ 1860 ดอลลาร์ มองรอบของการฟื้นตัวของราคาทองคำมีโอกาสติดแนวต้าน 1885 ดอลลาร์และมีโอกาสย่อตัวลงอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 30 October 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 189)
มองดัชนีกาลังสร้างฐานที่บริเวณแนวรับ 1180-1200 จุด สัปดาห์นี้ดัชนีพักตัวลงต่อลงมาต่ากว่าแนวรับ 1200 จุดลง แต่เรายังคงมุมมองเดิมที่ดัชนีกาลังสร้างฐานในลักษณะ Sideway ที่ใช้ระยะเวลาที่บริเวณ1180-1200 จุด ฉะนั้นมองการพักตัวต่อของดัชนีไม่หลุดแนวรับที่ 1180 จุด และทยอยฟื้นตัวสลับขึ้นมา
อ่านเพิ่มเติม
28
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 28 October 2020 : GOLD SPOT : ยังคงมีทิศทางที่คงเดิมในกรอบ 1890-1925 ดอลลาร์
(views 162)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที แกว่งตัวตัวแคบในกรอบ1890-1925 ดอลลาร์ มองเป็นการสะสมกำลังรอเลือกทิศทางเพื่อรอการ Breakout ทางใดทางหนึ่งออกจากรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
28
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 28 October 2020 : ประเมินบ่ายฟื้นตัวจำกัดที่แนวต้าน 1222 จุด
(views 156)
SET INDEX เช้านี้ด ัชนีฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวต้านแรกที่ 1210 จุด ขึ้นมา แต่ภาพยังคงเดิม เป็นการแกว่งตัวสร้างฐาน ฉะนั้นบ่ายนี้มีโอกาสได้เห็นการติดแนวต้าน 1222 จุด
S50Z 20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวต้านแรกที่ 755 จุด ทำให้รอบสั้นมีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้านบริเวณ 760-765 จุด และเสี่ยงติดที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
27
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 27 October 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำ แกว่งตัวในกรอบเลือกทิศทางช่วง 1890-1925 ดอลลาร์
(views 159)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ยังคงมีทิศทางที่คงเดิมจากเช้านี้ โดยเป็นการแกว่งตัวรอเลือกทิศทางในกรอบ 1890-1925 ดอลลาร์ โดยราคาทองคำจะแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบดังกล่าว เพื่อรอการBreakout ออกจากกรอบดังกล่าวในการเลือกทิศทาง
อ่านเพิ่มเติม
27
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 27 October 2020 : ทำฐานที่บริเวณแนวรับ 1180-1200 จุด
(views 140)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีพักตัวลงมาที่แนวรับหลักที่ 1200 จุด แล้วฟื้นตัวสลับขึ้นมาในระหว่างรายชั่วโมง มองเป็นการฟื้นสลับระยะสั้น ในช่วงของการสร้างฐานที่บริเวณแนวรับ 1180-1200 จุด
S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีพักตัวลงใกล้แนวรับ 745 จุดแล้วฟื้นตัวสลับขึ้น มา โดยบ่ายนี้มีแนวต้านรอทดสอบที่ 755 จุด ภาพหลักให้น้ำหนักแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 26 October 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำกลับมาแกว่งตัวออกด้านข้างอีกครั้ง
(views 143)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำหลุด Uptrend Line ลงมาเป็นการลบล้างทิศทาง Sideway Up ก่อนหน้ากลับมาเป็น Sideway ประเมินกรอบการแกว่งตัวของราคาทองคำช่วง 1890-1925 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 26 October 2020 : แกว่งตัวออกด้านข้าง
(views 171)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที ดัชนีมีภาพที่ไม่ต่างเช้านี้ โดยเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้าง เป็นการสร้างฐานที่บริเวณแนวรับ 1200 จุด คาดบ่ายนี้ดัชนียังคงแกว่งตัวในกรอบ 1200-1222 จุด
S50Z 20 ภาพราย 60 นาที หลังจากที่ดัชนีติดแนวต้าน 765 จุด ดัชนีย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับแรกที่ 755 จุด แล้วฟื้นตัวสลับขึ้นมา คาดการแกว่งตัวบ่ายนี้ของดัชนียังคงมีทิศทาง Sideway ออกด้านข้างในช่วง 755-765 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 22 October 2020 : GOLD SPOT : ย่อตัวลงสะสมกำลังวางแนวรับแรกที่ 1910 ดอลลาร์
(views 140)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำติดแนวต้าน 1930 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำพักตัวลงมาสะสมกาลังอีกครั้ง โดยมีแนวรับแรกที่ 1910 ดอลลาร ์ โดยทิศทางของราคาทองคายังคงกรอบ Uptrend Channel
อ่านเพิ่มเติม
22
ตุลาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 22 October 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 197)
มองดัชนีกาลังสร้างฐานที่บริเวณแนวรับ 1200 จุด
สัปดาห์นี้ดัชนีพักตัวลงต่อลงมาใกล้แนวรับหลักที่ 1200 จุด ตามที่ได้ประเมินไว้ มองดัชนีกำลังสร้างฐานใหม่ที่บริเวณดังกล่าว โดยการพักตัวลงของดัชนีรอบนี้มีสัญญาณเชิงบวกเข้ามาจาก Bullish Divergence ใน RSI คาดดัชนีพักฐานเสร็จสิ้นเมื่อสามารถกลับมาปิดเหนือ Gap ที่ 1233 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
21
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 21 October 2020 : GOLD SPOT : อยู่ในรอบการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1930 ดอลลาร์
(views 144)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวต้านแรกที่ 1915 ดอลลาร์ ดึงรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1930 ดอลลาร์เข้ามา คาดราคาทองคำมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
21
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 21 October 2020 : บ่ายนี้มีโอกาสเผชิญแรงขายสลับออกมา
(views 160)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวต้านแรกที่ 1218 จุดขึ้น มา โดยมีแนวต้านถัดมาที่ บริเวณ 1227-1230 จุด ยังคงมุมมองการฟื้นตัวของดัชนีมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าวและมีโอกาสเผชิญแรงขายสลับออกมา
S50Z 20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นยังไม่ผ่านแนวต้านแรกที่ 765 จุด มองบ่ายนี้มีโอกาสขึ้นทดสอบระดับดังกล่าวอีกครั้ง แต่ยังคงให้น้ำหนักการฟื้นตัวรอบนี้เป็นเพียงการฟื้นตัวสลับ ฉะนั้นคงมุมมองดัชนีมีโอกาสติดแนว 765 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 20 October 2020 : GOLD SPOT : รอบสั้นราคาทองคำแกว่งตัวแบบ Sideway Up
(views 141)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที เช้านี้ราคาทองคำย่อตัวไม่หลุดแนวรับ 1885 ดอลลาร์ รักษาทิศทางในช่วงสั้นนี้เป็นแบบ SidewayUp โดยมีแนวต้านแรกที่ 1915 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 20 October 2020 : ประเมินระยะสั้น Downside เริ่มจำกัด
(views 175)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนียังคงพักตัวลงต่อหลังจากที่ฟื้นตัวสลับไม่พ้นแนวต้าน 1220 จุด ฉะนั้นมองดัชนียังอยู่ในรอบของพักตัว แต่อย่างไรก็ดียังคงให้น้าหนัก Downside จำกัดที่บริเวณแนวรับ 1180-1200 จุด
S50Z 20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวติดแนวต้าน 765 จุด แสดงถึงดัชนียังคงอยู่ในรอบของการพักตัว โดยมองดัชนีมีโอกาสได้เห็นการสร้างฐานที่บริเวณแนวรับ 745-750 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 19 October 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาจ่อที่แนวต้าน 1910 ดอลลาร์
(views 139)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ล่าสุดฟื้นตัวขึ้นมาจ่อที่แนวต้าน 1910 ดอลลาร์ โดยหากสามารถทะลุผ่านระดับ 1915 ดอลลาร์ จะเป็นการยืนยันรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1930 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 19 October 2020 : Market Update : หลุด 1225 จุด เสี่ยงพักตัวต่อเนื่อง
(views 171)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีพักตัวลงหลุดแนวรับ 1225 จุด ลงมาทำให้ดัชนีเสี่ยงต่อการพักตัวต่อเนื่องแบบไม่พัก โดยมีแนวรับถัดมาที่ฐาน 1180-1200 จุด คาดดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวกลับที่ระดับดังกล่าว
S50Z 20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีพักตัวลงมาต่ำกว่าแนวรับ 760 จุด โดยหากวันนี้ดัชนียังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือได้ จะเสี่ยงต่อการพักตัวต่อเนื่องลงมาที่ระดับ 745 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 16 October 2020 : GOLD SPOT : ยังเลือกทิศทางในกรอบ 1870-1910 ดอลลาร์
(views 137)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ยังคงมีทิศทางที่คงเดิม โดยเป็นการแกว่งตัวรอเลือกทิศทางในกรอบ 1870-1910 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำจะกลับมาทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้ง หลังจากที่ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 16 October 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 220)
หากสัปดาห์นี้ SET Index หลุดแนวรับ 1233 จุด จะเข้าสู่รอบการพักตัวต่อเนื่องลงไปที่แนวรับ 1200 จุด สัปดาห์นี้ดัชนีพักตัวลงมาหลุดแนวรับ 1245 จุด ดึงภาพหลักกลับเป็นลบอีกครั้ง โดยหากสัปดาห์นี้ดัชนีหลุดแนวรับ 1233 จุด จะเข้าสู่รอบของการพักตัวต่อเนื่อง โดยมีแนวรับถัดมาที่ 1200 จุด ในกรณีที่ไม่หลุดมีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวสลับสั้น ๆ แบบการฟื้นตัวรายทางได้บ้างในสัปดาห์หน้า
อ่านเพิ่มเติม
15
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 15 October 2020 : GOLD SPOT : รอบสั้นแกว่งตัวในกรอบ 1875-1910 ดอลลาร์
(views 142)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที การแกว่งตัวของราคาทองคำในช่วงสั้นนี้มีทิศทางแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1875-1910 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำจะกลับมามีทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้งหลังจากที่ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
15
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 15 October 2020 : Market Update : มองการพักตัวของดัชนีชะลอ ที่แนวรับ 1245
(views 173)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีย่อตัวลงมาที่แนวรับบริเวณ 1245-1250 จุด มองดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวกลับที่บริเวณดังกล่าว เว้นแต่ดัชนีหลุดระดับดังกล่าวลงมา จะทำให้ภาพหลักกลับมาพักตัวอีกครั้ง
S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีพักตัวลงมาจ่อที่แนวรับ780 จุด ประเมินดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวกลับระยะสั้น ที่บริเวณดังกล่าว ในกรณีที่ดัชนีไม่สามารถประคองเหนือระดับดังกล่าวได้ จะเสี่ยงต่อการพักตัวของทิศทางหลัก
อ่านเพิ่มเติม
14
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 14 October 2020 : GOLD SPOT : ฟื้นตัวสลับหลังไม่หลุดแนวรับ 1885 ดอลลาร ์
(views 161)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที เช้านี้ย่อตัวไม่หลุดแนวรับ 1855 ดอลลาร์ ยังคงรักษาทิศทางเชิงบวกไว้ ได้ประเมินในระยะสั้น นี้ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวสลับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1910 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
14
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 14 October 2020 : Market Update : หากวันนี้ยืน 1265 จุด ไม่ได้เสี่ยงพักตัวต่อ
(views 201)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีย่อตัวลงมาหลุดแนวรับ 1265 จุลงมา โดยหากระดับปิดวันนี้ยังไม่สามารถกลับไปยืนได้ จะเป็นการดึงรอบเชิงลบระยะสั้นกลับเข้ามาอีกครั้ง
S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีพักตัวหลุดแนวรับหลักที่ 793 จุด ลงมา ดึงภาพระยะสั้นกลับเป็นลบอีกครั้ง โดยวางแนวรับที่ 788 จุด คาดดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวกลับที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 12 October 2020 : GOLD SPOT : ย่อตัวสะสมกำลังที่แนวรับ 1915 ดอลลาร์
(views 162)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นเหนือแนวต้าน 1920 ดอลลาร์ ทิศทางเริ่ม กลับมมามีทิศทางเชิงบวกล่าสุดกาลังย่อตัวลงมาที่แนวรับ 1915 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวกลับที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 12 October 2020 : Market Update : หากวันนี้ยืน 1275 จุด ได้ภาพจะกลับเป็นบวก
(views 178)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาตามที่ได้ประเมินไว้ ล่าสุดกลับมายืนเหนือระดับ 1275 จุด โดยหากวันนี้ดัชนีสามารถยืนปิดเหนือ 1275 จุด ได้ภาพหลักจะกลับเป็นเชิงบวกอีกครั้ง
S50Z20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวสลับขึ้นมาตามที่ได้คาดไว้ ล่าสุดกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 806 จุด ประเมินดัชนีมีโอกาสชะลอตัวลงที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 9 October 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำ สามารถยืนเหนือ 1920 ดอลลาร์ ทิศทางจะกลับเป็นบวก
(views 170)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้าน 1900 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1920 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าว ทิศทางจะเริ่มกลับมาเป็นเชิงบวกอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 9 October 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 166)
หากสัปดาห์นี้ SET Index ไม่สามารถยืนปิดเหนือระดับ 1275 จุด สัปดาห์หน้าจะมีโอกาสย่อตัวสะสมกำลัง สัปดาห์นี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านหลักที่ 1275 จุด แล้วเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรออกมา ตามที่ได้ประเมินไว้ โดยหากดัชนีปิดสัปดาห์นี้ต่ำกว่าระดับดังกล่าว จะกดดันทิศทางในสัปดาห์หน้าให้เข้าสู่รอบของการย่อตัวสะสมกาลังอีกครั้ง โดยวางแนวรับบริเวณ Gap ที่ 1264 จุด ในกรณีที่ปิดเหนือ 1275 จุด จะเป็นการดึงภาพหลักกลับเป็นบวกอีกครั้
อ่านเพิ่มเติม
08
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 8 October 2020 : GOLD SPOT : ราคายังอยู่ในรอบของการพักตัว
(views 140)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ราคาทองคำยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 1900 ดอลลาร์ ราคาทองคำยังอยู่ในรอบของการพักตัว มองราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวลงทดสอบแนวรับ 1875 ดอลลาร์ อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
08
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 8 October 2020 : Market Update : กำลังทดสอบแนวต้าน 1275 จุด
(views 165)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องหลังจากที่สามารถผ่านแนวต้านแรกที่ 1267 จุด ล่าสุดกำลังทดสอบแนวต้าน 1275 จุด ประเมินดัชนีมีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวลง เว้นแต่ดัชนีปิดเหนือ 1275 จุด ภาพหลักจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง
S50Z20 ภาพราย60 นาที เช้านี้ดัชนีสามารถยืนเหนือแนวต้าน 800 จุด ได้โดยหากวันนี้สามารถยืนปิดเหนือระดับนี้ได้ จะเป็นการดึงภาพหลักกลับเป็นบวกอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 7 October 2020 : GOLD SPOT : อยู่ในรอบการพักตัวหลังจากหลุดระดับ 1900 ดอลลาร์
(views 158)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ราคาทองคำกลับมาต่ำกว่าระดับ 1900 ดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคำยังอยู่ในรอบของการพักตัว คาดราคาทองคำมีโอกาสเผชิญแรงขายออกมาที่บริเวณแนวต้าน 1900 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 7 October 2020 : Market Update : เช้านี้ยืน 1252 จุด บ่ายมีโอกาสฟื้นตัว
(views 165)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีเปิดลบลงไปแต่สามารถกลับมายืนปิดเหนือระดับ 1252 จุด ได้ทำให้รอบบ่ายนี้มีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1257-1260 จุด อีกครั้ง และหากยืนได้รอบสั้นนี้จะกลับมาเป็นบวก
S50Z 20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีกลับมายืนเหนือระดับ 780 จุด ทำให้ดัชนียังไม่เสี่ยงต่อการพักตัวลงต่อ และบ่ายนี้มีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้น มาทดสอบ 788 จุดอีกครั้ง และหากสามารถยืนได้ จะทาให้รอบสั้นนี้กลับมาเป็นบวกอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
06
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 6 October 2020 : GOLD SPOT : ระยะสั้นราคาทองคำ มีโอกาสติดแนวต้าน 1915 ดอลลาร์
(views 169)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ราคาทองคำสามารถยืนเหนือ1900 ดอลลาร์ กำลังอยู่ในรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1915 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสติดในระยะสั้นนี้
เว้น แต่ราคาทองคำสามารถยืน 1915 ดอลลาร์ จะเป็นดึงทิศทางเชิงบวกกลับเข้ามาอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
06
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 6 October 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีแนวต้านที่ 1260 จุด
(views 185)
SET INDEX ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีเปิดโดดข้ามแนวต้าน 1250 จุดขึ้นมา ดึงรอบของการฟื้นตัวในระยะสั้นเข้ามา โดยมีเป้าหมายที่ 1260 จุด ประเมินดัชนีมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว
S50Z 20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวผ่านแนวต้านแรกที่ 780 จุด ขึ้นมา ดึงรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 788 จุดเข้ามา มองการฟื้นตัวของดัชนีรอบนี้ มีโอกาสชะลอตัวลงที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 5 October 2020 : GOLD SPOT : ยืน 1890 ดอลลาร์ ราคาทองคำยังไม่เข้าสู่รอบของการพักตัวระยะสั้น
(views 166)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 60 นาที ราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1890 ดอลลาร์ ราคาทองคำยังไม่เข้าสู่รอบของพักตัวระยะสั้น แต่ราคาทองคำยังจะกลับมามีภาพที่เป็นเชิงบวกอีกครั้ง ก็ต่อเมื่อ สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1915 ดอลลาร์ ได้
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 5 October 2020 : Market Update : ติดแนวต้าน 1250 จุด
(views 168)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาแต่ไม่ผ่านแนวต้าน 1250 จุด ตามที่ได้ประเมินไว้ มองการติดแนวต้านดังกล่าวทำให้ดัชนีมีความเสี่ยงต่อการชะลอตัวต่อในบ่ายนี้ วางแนวรับที่ 1240 จุด
S50Z 20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้านแรกที่ 780 จุด ดัชนียังคงถูกกดดันในทิศทางเชิงลบ มองบ่ายมีโอกาสได้เห็นการย่อตัวอีกครั้ง วางแนวรับที่ 776 จุด
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 2 October 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำกำลังกลับมายืนระดับ 1900 ดอลลาร์
(views 171)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวกลับมายืนที่ระดับ 1900 ดอลลาร์ มองราคาทองคำกำลังทดสอบระดับดังกล่าว โดยหากราคาทองคำกลับมาหลุดระดับดังกล่าวจะเป็นการเข้าสู่รอบการพักตัวอีกครั้ง ในกรณีที่สามารถยืนได้จะเป็นการดึงรอบการฟื้นตัวกลับเข้ามาอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 2 October 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 165)
สัปดาห์นี้ดัชนีหลุดแนวรับ 1240 จุดลงมา มองดัชนีเสี่ยงพักตัวต่อเนื่อง วางแนวรับถัดมาที่ 1225 จุด สัปดาห์นี้ดัชนีเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวรับ 1240 จุดเป็นการสร้างจุดต่ำสุดใหม่ ทำให้มุมมองในสัปดาห์หน้ามีทิศทางที่เป็นเชิงลบต่อเนื่อง มองการแกว่งตัวของดัชนีช่วงนี้มีทิศทางที่เป็น Sideway Down วางแนวรับถัดมาที่ 1225 จุด และแนวรับหลักที่ 1200 จุด โดยดัชนีจะกลับมามีภาพเชิงบวกอีกครั้งเมื่อสามารถยืนเหนือ 1255 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Night) : 1 October 2020 : GOLD SPOT : ใหน้ำหนักราคาทองคำ ไม่ผ่านแนวต้าน 1900 ดอลลาร์
(views 162)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1900 ดอลลาร์ อีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาและระดับ Fibonacci Retracement 50% คาดราคาทองคำมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าวและย่อตัวลงอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 1 October 2020 : Market Update : ฟื้นตัวระยะสั้นหลังยืน 1240 จุด
(views 170)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีกลับมายืนที่แนวรับ 1240 จุด ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการยืนยันรอบของการฟื้นตัวระยะสั้นจากสัญญาณ Bullish Divergence ใน RSI วางแนว
ต้านที่ 1248 จุด
S50U20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีกลับมายืนเหนือแนวรับหลัก 780 จุด ได้อีกครั้งเป็นการยืนยันเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้ง วางแนวต้านรอทดสอบที่ 786 จุดและ 790 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 30 September 2020 : GOLD SPOT : GOLD SPOT: ติดแนวต้าน 1900 ดอลลาร์ รอบสั้นกลับมาพักตัวอีกครั้ง
(views 153)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาหลังจากที่ติดแนวต้าน 1900 ดอลลาร์(์ ระดับ Fibonacci Retracement50% ) ทาให้รอบสั้นนี้ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบของการพักตัวอีกครั้ง วางแนวรับที่ 1872 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 30 September 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีโอกาสฟื้นตัวสลับ
(views 166)
SET INDEX ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีย่อตัวลงมาที่แนวรับ 1247 จุด ประเมินในระยะสั้นนี้ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวสลับได้บ้าง เนื่องจาก Stochastic เริ่มส่งสัญญาณ Oversold
S50U20 ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีย่อตัวลงมาใกล้แนวรับหลักที่ 780 จุด Stochastic เริ่มส่งสัญญาณ Oversold คาดดัชนีมีโอกาสเด้งกลับที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 29 September 2020 : GOLD SPOT : ประเมินระยะสั้นราคาทองคำ มีโอกาสติดแนวต้าน 1890 ดอลลาร์
(views 166)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ราคากำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1890 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ประเมินราคาทองคำมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 29 September 2020, บ่ายนี้มีโอกาสย่อตัวหลังติดแนวต้าน 1268 จุด
(views 172)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาที่แนวต้าน 1268 จุด แล้วไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ ประเมินดัชนียังไม่ผ่านระดับดังกล่าว และดีที่สุดจะยังไม่ผ่านแนวต้าน 1273 จุด ในรอบสั้นนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่รอบของการย่อตัวอีกครั้ง S50U20 ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีฟื้นขึ้น ทดสอบแนวต้าน 800 จุด ตามที่ได้คาดไว้แล้วเริ่มเห็นแรงขายออกมา ยังคงให้น้ำหนักการติดที่ระดับดังกล่าว และมีโอกาสย่อตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 28 September 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำหลุดแนวรับ 1850 ดอลลาร์ จะเสี่ยงต่อการพักตัวต่อเนื่อง
(views 158)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคําในราย 240 นาที ย่อตัวลงมาจ่อที่แนวรับ1850 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคำไม่สามารถปะคองตัวเหนือระดับดังกล่าวได้ จะเสี่ยงต่อการเข้าสู่รอบการพักตัวต่อเนื่องอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 28 September 2020, บ่ายนี้มีโอกาสติดแนวต้าน 1263 จุด
(views 167)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ไม่หลุดแนวรับ 1240 จุด ตามที่ได้คาดไว้ โดยบ่ายนี้มีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวที่ชะลอลงที่บริเวณแนวต้าน 1263 จุด S50U20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นขึ้นหลังจากที่ยืน 780 จุดได้ตามที่ได้ประเมินไว้ มองการฟื้นตัวในบ่ายนี้ของดัชนีมีโอกาสชะลอลงที่บริเวณ Gap ที่ 800 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 25 September 2020 : GOLD SPOT : เข้าสู่รอบการฟื้นตัวระยะสั้นหลังยืน 1865 ดอลลาร์ได้
(views 150)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที สามารถยืนเหนือระดับ 1865 ดอลลาร ์ เข้าสู่รอบการฟื้นตัวจากสัญญาณ Bullish Divergence ใน RSI วางแนวต้านรอทดสอบที่ 1880 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 25 September 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 170)
หากสัปดาห์นี้ดัชนีพักตัวไม่หลุดแนวรับ 1240 จุด สัปดาห์หน้ามีโอกาสฟื้นตัวสลับระยะสั้น สัปดาห์นี้ดัชนีเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1300 จุด ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 โดยเป็นการไหลลึกหลังจากที่หลุดระดับ1255 จุด ลงมาที่แนวรับ 1240 จุด โดยหากสัปดาห์นี้ดัชนีสามรถประคองตัวเหนือระดับดังกล่าวได้ จะทำให้สัปดาห์ที่โอกาสได้เห็นการฟื้นตัวสลับแบบ Technical Rebound ได้บ้าง
อ่านเพิ่มเติม
24
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 24 September 2020 : GOLD SPOT : ขึ้นยืนเหนือระดับ 1865 ดอลลาร์ ไม่ได้ราคาทองคำยังอยู่ในกรอบการพักตัว
(views 143)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ไม่สามรถขึ้น ยืนเหนือแนวต้าน 1865 ดอลลาร์ รอบของการฟื้นตัวระยะสั้นยังไม่ถูกดึงเข้า ทำให้ราคาทองคำในตอนนี้มีรอบของการพักอยู่ วางแนวรับถัดไปที่ 1840 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
24
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 24 September 2020, กำลังทดสอบแนวรับ 1240 จุด
(views 172)
SET INDEX ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีพักตัวหลุดแนวรับ 1255 จุด แล้วไหลลึกลงมาตามที่ได้คาดไว้ โดยล่าสุดกาลังทดสอบแนวรับ 1200 จุด โดยยังไม่มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนเข้ามา
S50U20 ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีเปิดต่ำกว่า 800 จุด และไหลลึกลงมาที่แนวรับ 780 จุตามที่ได้เป็นไว้ซึ่งเป็นบริเวณ Gap คาดในระยะสั้นนี้ดัชนีมีโอกาสเกิด Technical Rebound
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 23 September 2020 : GOLD SPOT : หลุดแนวรับหลักที่ 1900 ดอลลาร์ เข้าสู่รอบการพักตัว
(views 133)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคำหลุดแนวรับหลัก 1900 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับระดับจิตวิทยาลงมาทำให้รอบการแกว่งตัวของราคาทองคำมีภาพที่เป็นเชิงลบอีกครั้ง วางแนวรับที่ 1865 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 23 September 2020, Market Update : รอการยืน 1271 จุด เพื่อยืนยันรอบการฟื้นตัว
(views 204)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวเข้สใกล้แนวต้าน 1271 จุด แล้วถูกแรงเทขายกดดันลงมาต่อเนื่องอีกวัน รอบของการฟื้นตัวยังไม่ถูกยืนยันเข้ามา
S50U20 ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 813 จุดและพักตัวหลุดแนวรบั804 จุดลงมา ดัชนียังคงอยู่ในรอบของการพักตัวอยู่ โดยวางแนวรับถัดไปที่ 800 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 22 September 2020 : GOLD SPOT : ยืน 1900 ดอลลาร์ คงรอบการฟื้นตัวระยะสั้น
(views 158)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคำยังคงประคองตัวเหนือระดับ 1900 ดอลลาร์ ทำให้ระยะสั้นนี้ราคาทองคามีโอกาสฟื้นตัวกลับระยะสั้น โดยวางแนวต้าน 1920 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 22 September 2020, Market Update : จับตาดูราคาปิดวันนี้ที่ 1271 จุด
(views 203)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวเข้าใกล้นวต้าน 1271 จุด แล้วถูกแรงเทขายกดดันลงมา ทำให้ดัชนียังอยู่ในรอบของการพักตัวลงมาที่แนวรับ 1265 จุด ในกรณีที่วันนี้ปิดเหนือ 1271 จุด ได้ดัชนีจะมีรอบกลับตัวระยะสั้น
S50U20 ภาพราย 60 นาที พักตัวลงต่อเนื่องหลังจากที่หลุด 818 จุด ลงมาโดยวัดรอบของการพักตัวรอบนี้ที่ 804 จุด คาดดัชนีมีโอกาส Technical Rebound
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 21 September 2020 : GOLD SPOT : หลุดแนวรับ 1936 ดอลลาร์ เข้าสู่รอบการพักตัวระยะสั้น
(views 182)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคำหลุดแนวรบับ ของกรอบการแกว่งตัวรอเลือกทิศทางที่ 1936 ดอลลาร์ ลงมาทำให้ราคาทองคำเข้าสู่รอบของการพักตัวระยะสั้น วางแนวรับถัดมาที่ 1920 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 21 September 2020, Market Update : มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1297 จุด
(views 200)
SET INDEX ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีฟื้นตัวเข้าใกล้นวต้าน 1297 จุด ก่อนจะย่อตัวลงมา โดยการย่อตัวรอบนี้ยังไม่ได้สร้าง Low ใหม่ทำให้บ่ายนี้มีโอกาสฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1297 จุด อีกครั้ง
S50U20 ภาพราย 60 นาที มีภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเช้านี้ โดยยังคงแกว่งตัวในกรอบรอเลือกทิศทางช่วง 818-833 จุด เพื่อรอการ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 18 September 2020 : GOLD SPOT : รอบวั้นนี้ยังคงมีภาพแกว่งตัวรอเลือกทิศทางในกรอบ 1936-1967 ดอลลาร์
(views 154)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคาแกว่งตัวด้วยความผันผวนที่ลดลงในกรอบ 1936-1967 ดอลลาร์ โดยมองเป็นการแกว่งตัวรอเลือกทิศทางเพื่อรอเลือกทิศทางโดยการ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 18 September 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 167)
ประเมินกรอบการแกว่งตัวในสัปดาห์มีลักษาณัเหมือนสัปดาห์นี้ ในกรอบ 1270-1300 จุด
สัปดาห์นี้ดัชนีเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1300 จุด ซึ่งเป็นระดับเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน แสดงถึงทิศทางของดัชนียังถูกกดดันในทิศทางเชิงลบ โดยยังคงมุมมองการแกว่งตัวในภาพหลักที่เป็นแบบ Sideway Down มองการแกว่งตัวในสัปดาห์หน้าคล้ายคลึงกับสัปดาห์นี้ วางกรอบการแกว่งตัวช่วง 1270-1300 จุด โดยสัญญาณการฟื้นตัวจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อสามารถยืน 1300จุด ได้
อ่านเพิ่มเติม
17
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 17 September 2020 : GOLD SPOT : หากหลุดแนวรับ 1920 ดอลลาร์ จะลงเข้าสู่รอบพักตัวสะสมกำลังอีกครั้ง
(views 164)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที ล่าสุดราคาทองคำพักตัวลงมาที่แนวรับ 1940 ดอลลาร ์โดยหากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้จะเป็นการเข้าสู่รอบการพักตัวสะสมกำลังอีกครั้งที่กินระยะเวลาที่นาน
อ่านเพิ่มเติม
17
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 17 September 2020, Market Update : บ่ายนี้ไม่ควรหลุดแนวรับ 1285 จุด
(views 174)
SET INDEX ภาพราย 15 นาที เช้านี้ดัชนีเปิดโดดลงมาต่ำกว่าแนวรับ 1290 จุด โดยบ่ายนี้ดัชนีไม่ควรหลุดต่ากว่าแนวรับ 1285 จุด เนื่องจากจะเป็นการดึงรอบเชิงลบเข้ามาอีกครั้ง
S50U20 ภาพราย 60 นาที ดัชนีย่อตัวลงมาที่แนวรับ 822 จุด โดยหากดัชนีไม่สามารถประคองตัวเหนือระดับนี้จะเป็นการดึงรอบของการพักตัวลงเข้ามาอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 16 September 2020 : GOLD SPOT : ทยอยพื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าง 1975 ดอลลาร์
(views 156)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาที กำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านแรกที่ 1975 ดอลลาร์ โดยการทยอยฟื้นตัวขึ้น หลังฟื้นตัวขึ้นจากสะสมกำลังในกรอบ Descending Triangles
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 16 September 2020, Market Update : บ่ายนี้ฟื้นตัวต่อ
(views 182)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที หลังจากที่ดัชนีสามารถยืนเหนือแนวรับ 1281 จุด บ่ายนี้ยังมีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1290 จุด แต่ยังคงให้น้ำหนักไม่ผ่านแนวต้าน
1297 จุด ในรอบนี้
S50U20 ภาพราย 60 นาที ดัชนีกำลังแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยหากดัชนีสามารถยืนเหนือ822 จุด จะยังมีโอกาสได้ เห็นการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 833 จุด อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 15 September 2020 : GOLD SPOT : อยู่ในรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1975 ดอลลาร์
(views 158)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในราย 240 นาทีกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านแรกที่ 1975 ดอลลาร์ หลังจากที่สามารถประคองตัวเหนือระดับ 1955 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นกรอบการสะสมกำลังของรูปแบบ Descending Triangles
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 15 September 2020, Market Update : กำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1282 จุด
(views 173)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที ดัชนีกำลังอยู่ในรอบการฟื้นตัวระยะสั้นจาก Bullish Divergence โดยมองแนวต้านแรกที่ 1282 จุด หากผ่านไปได้จะมีโอกาสติดแนวต้านถัดไปที่ 1287 จุด
S50U20 ภาพราย 60 นาที ดัชนีกำลังอยู่ในรอบการฟื้นตัวสลับระยะสั้นจากสัญญาณ Bullish Divergence วางแนวต้านบ่ายนี้ที่ 825 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 14 September 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำจะกลับเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวอีกครั้งเมื่อทะลุผ่านแนวต้าน 1955 ดอลลาร์
(views 151)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในช่วงนี้เป็นการแกว่งตัวในกรอบเลือกทิศทางที่ 1900-1955 ดอลลาร์ โดยราคาทองคาจะกลับเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวอีกครั้ง เมื่อสามารถทะลุผ่านแนวต้าน 1955 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 14 September 2020, Market Update : การฟื้นตัวบ่ายนี้มีแนวต้านที่ 1285 จุด
(views 190)
SET INDEX ภาพราย 15 นาที เช้านี้ดัชนีเปิดบวกมาที่แนวต้าน 1285 จุดแล้วย่อตัวลงใกล้ระดับแนวรับ 1275 จุดตามที่ได้ประเมินไว้ มองการย่อตัวตัวไม่หลุดระดับดังกล่าวทำให้บ่ายนี้มีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1285 จุดอีกครั้ง S50U20 ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีย่อตัวไม่สร้างจุดต่ำสุดใหม่ ทำให้บ่ายนี้ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวสลับระยะสั้นขึ้นมาที่แนวต้าน 830 จุดอีกครั้งและมีโอกาสติดที่ระดับนี้
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 11 September 2020 : GOLD SPOT : กำลังรอเลือกทิศทางในกรอบ Descending Triangles
(views 194)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำยังคงมีภาพที่เหมือนจากเมื่อเข้านี้โดยเป็นการแกว่งตัวรอเลือกทิศทางในกรอบ Descending Triangles โดยราคาทองคำจะเข้าสู่รอบการฟื้นตัวเมื่อทะลุผ่าน 1955 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 11 September 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 178)
ประเมินกรอบการแกว่งตัวในสัปดาห์หน้าเป็น Sideway ในกรอบช่วง 1270-1305 จุด
ในภาพรายชั่วโมง ดัชนีแกว่งตัวแบบ Sideway Down โดยเป็นการย่อตัวสลับฟื้นตัวในกรอบ Downtrend Channel วางกรอบการแกว่งตัวในสัปดาห์ยังคงมีทิศทางหลักที่เป็นการทยอยซึมตัวลงช่วง 1270-1305 จุด
อ่านเพิ่มเติม
10
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 10 September 2020 : GOLD SPOT : กลับมาแกว่งตัวสะสมกำลังหลังยืน 1920 ดอลลาร์ ได้
(views 197)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำกลับมายืนที่แนวรับ 1920 ดอลลาร์ ได้อีกครั้งทำให้ราคาทองคำกลับมาแกว่งตัวสะสมกำลังอีกครั้ง โดยการทะลุผ่านแนวต้าน 1955 ดอลลาร์ จะเป็นการยินยันรอบการฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
10
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 10 September 2020, Market Update : บ่ายนี้มีแนวต้านนรอทดสอบที่ 1305 จุด
(views 194)
SET INDEX ภาพราย 15 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นผ่านแนวต้านแรกที่ 1295 จุด ขึ้นมากำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ Gap 1305 จุด ประเมินดัชนีมีมีโอกาสติดที่ระดับนี้ S50U20 ภาพราย 15 นาทีเช้านี้ดัชนีฟื้นตัวต่อจากเมื่อวานนี้ โดยล่าสุดกาลังฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้าน 835 จุด มองการฟื้นตัวของดัชนีมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
09
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 9 September 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำหลุด 1920 ดอลลาร์อีกครั้งจะเสี่ยงต่อการพักตัว
(views 183)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำแกว่งตัวออกด้านข้าง หลังจากที่กลับมายืแนวรับ 1920 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการชะลอการพักตัวออกไป เว้นแต่ราคาทองคำจะฟื้นตัวขึ้นผ่านแนวต้าน 1955 ดอลลาร์ จึงจะลบล้างภาพดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
09
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 9 September 2020, Market Update : บ่ายมีโอกาสย่อตัวอีกครั้ง
(views 181)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้พักตัวลงที่แนวรับแรก 1275 จุดแล้วฟื้นตัวสลับขึ้นมา มองเป็นการฟื้นตัวสลับ โดยมองบ่ายนี้มีโอกาสกลับไปย่อตัวอีกครั้ง เนื่องการฟื้นตัวยังไม่สามารถผ่าน 1293 จุดไปได้ S50U20 ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีย่อตัวลงใกล้แนวรับ 815 จุด แล้วฟื้นตัวสลับขึ้นมา มองดัชนียังคงมีรอบที่ยังอยู่ในทิศทางเชิงลบ มองภาคบ่ายมีโอกาสย่อตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
08
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 8 September 2020 : GOLD SPOT : ระวังการหลุดแนวรับ 1920 ดอลลาร์ของราคาทองคำ
(views 216)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังพักตัว สะสมกำลังที่แนวรับสุดท้ายของทิศทางขาขึ้นที่ 1920 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคำหลุดระดับดังกล่าวลงมาจะเป็นการเข้าสู่รอบของการพักตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
08
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 8 September 2020, Market Update : บ่ายนี้มีโอกาสฟื้นตัววางแนวต้าน 1309 จุด
(views 179)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้พักตัวลงใกล้แนวรับ 1293 จุด แต่ยังไม่หลุด ทำให้บ่ายมีโอกาสตัวกลับจาก Stochastic Oversold โดยวางแนวต้านบ่ายนี้ที่ 1309 จุด
S50U20 ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ 830 จุด แล้วสามารถประคองตัวไว้ได้ ประเมินบ่ายนี้มีโอกาสฟื้นตัวสลับระยะสั้น วางแนวต้านที่ 840 จุดเป็นด่านแรก
อ่านเพิ่มเติม
03
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 3 September 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำไม่ควรหลุดแนวรับ 1920 ดอลลาร์
(views 154)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังย่อตัวลง มาที่ฐานแนวรับ 1920 ดอลลาร์ เบื้องต้นคาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวสลับขึ้นมาจากบริเวณดังกล่าว กรณีราคาทองคำหลุดแนวรับ 1920 ดอลลาร์ จะเป็นการดึงภาพเชิงลบกลับเข้ามาอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
03
กันยายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 3 September 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 166)
มองสัปดาห์หน้าดัชนี SET ยังมีทิศทางที่เป็นการทยอยซึมตัวลงในลักษณะ Sideway Down ต่อเนื่องจากสัปดาห์นี้ แต่ยังคงไม่ได้ให้น้าหนักการพักตัวลงแรงแบบมีอัตราเร่งเข้ามา จนกว่าดัชนีจะสามารถกลับมายืนปิดเหนือ 1330 จุด จึงจะเป็นลบล้างภาพดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 2 September 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำสะสมกำลังที่บริเวณฐานแนวรับ 1950-1960 ดอลลาร์
(views 159)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำอยู่ในช่วงสะสมกาลังที่ฐานแนวรับบริเวณ 1950-1960 ดอลลาร์ โดยวางแนวต้านรอทดสอบที่ 1990 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 2 September 2020,Market Update : บ่ายนี้ฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1313 จุด
(views 163)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ฟื้นตัวขึ้นมาจากฐานแนวรับ 1300 จุด ได้ตามที่คาดไว้โดยบ่ายมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1313 จุด ประเมินดัชนีมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าวอีกครั้ง
S50U20 ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีย่อตัวลงใกล้ฐานแนวรับ 830 จุด แล้วฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ยังไม่ดึงรอบของการพักตัวลงแรงเข้ามา มองบ่ายนี้ยังมีโอกาสติดแนวต้าน 845 จุด
อ่านเพิ่มเติม
01
กันยายน
2020
Chart Insight (Night) : 1 September 2020 : GOLD SPOT : การฟื้นตัวของราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวที่แนวต้าน 2000 ดอลลาร์
(views 165)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือ 1950 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำกำลังฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้าน 2000 ดอลลาร์ ประเมินการฟื้นตัวของราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวลงที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
01
กันยายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 1 September 2020,Market Update :แกว่งตัวออกด้านข้างหลังติดแนวต้าน 1313 จุด
(views 220)
SET INDEX ภาพราย 15 นาที เช้านี้ดัชนีย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ 1306 จุด แล้วฟื้นตัวขึ้นมา แต่การฟื้นตัวนี้ยังคงไม่ผ่านแนวต้านแรกที่ 1313 จุด ทำให้บ่ายนี้มีทิศทางแกว่งตัวออกด้านข้าง S50U20 ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีย่อตัวลงทดสอบแนวรับ 840 จุด แล้วฟื้นตัวกลับขึ้นมาจากสัญญาณ Stochastic Oversold วางแนวต้านบ่ายนี้ที่ 845 จุด เป็ นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 31 August 2020 : GOLD SPOT : ย่อตัวสลับระหว่างทางของรอบการฟื้นตัว
(views 184)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวตา้ น 1950 ดอลลาร์ แล้วเข้าสู่รอบของการฟื้นตัว ล่าสุดราคาทองคำกำลังย่อตัวลงมาที่แนวรับ 1960 ดอลลาร์ มองราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวกลับที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 31 August 2020,หากบ่ายนี้หลุด 1325 จุด จะเสี่ยงย่อตัว
(views 185)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เปิดโดดขึ้นมาทดสอบแนวต้านหลักที่ 1330 จุด แล้วมีแรงขายออก ยังคงถูกดดันในทิศทาง Sideway Down โดยหากบ่ายนี้หลุดแนวรับ 1325 จุด จะเสี่ยงต่อการย่อตัวลงต่อ
S50U20 เช้านี้ดัชนีฟื้นเปิด Gap ในภาพรายชั่วโมงขึ้นมา โดยหากบ่ายนี้ยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือแนวต้าน 855 จุด จะมีโอกาสย่อตัวต่อวางแนวรับที่ 850 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 28 August 2020 : GOLD SPOT : คาดราคาทองคำเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้งหลังยืน 1950 ดอลลาร์
(views 189)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคาฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวต้าน 1950 ดอลลาร์ ขึ้นมาอีกครั้ง คาดราคาทองคำกลับเขา้ สู่รอบการฟื้นตัวระยะสั้นอีกครั้ง วางแนวต้านที่ 1976 ดอลลาร์ เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 28 August 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 187)
หากสัปดาห์นี้ยืนปิดเหนือแนวต้าน 1330 จุดไม่ได้ สัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะแกว่งตัว Sideway Down
ในสัปดาห์นี้ฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านหลักที่ 1330 จุด ณ ระดับนี้เป็นจุดชี้วัดทิศทาง โดยหากดัชนีสามารถฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือได้จะเป็นการลบล้างทิศ Sideway Down และกลับมาแกว่งตัวออกด้านข้างอีกครั้ง ในกรณีที่ปิดสัปดาห์นี้ต่ำกว่าระดับดังกล่าว จะส่งผลให้การแกว่งตัวในสัปดาห์หน้ามีทิศทาง Sideway Down ดั่งเดิม
อ่านเพิ่มเติม
27
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 27 August 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวในกรอบเลือกทิศทางช่วง 1915-1950 ดอลลาร์ อีกครั้ง
(views 166)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาหลังจากที่ฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้านของกรอบเลือกทิศทางช่วง 1915-1950ดอลลาร์ คาดราคาราคาทองคำจะกลับมามีทิศทางที่ชัดเจนหลังจากทะลุออกมาจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
27
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 27 August 2020,กำลังทดสอบแนวต้าน 1330 จุด
(views 201)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านหลักที่ 1330 จุด โดยหากดัชนีฟื้นตัวขึ้น ปิดเหนือระดับดั่งกล่าวได้จะเป็นการลบล้างภาพของทิศทางเชิงลบก่อนหน้า และกลับมามีทิศทางที่ Sideway อีกครั้ง
S50U20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องมาจากที่แนวต้าน 860 จุด ยังคงให้น้ำหนักการฟื้นตัวของดัชนีมีโอกาสชะลอตัวลงที่แนวต้าน 865 จุด
อ่านเพิ่มเติม
26
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 26 August 2020 : GOLD SPOT : จับตาดูที่แนวรับ 1915 ดอลลาร์
(views 175)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาที่ใกล้บริเวณแนวรับ 1915 ดอลลาร์ โดยจับตาที่ระดับนี้เนื่องจาก รอบที่ผ่านมาราคาทองคำทำจุดสูงสุดในต่าลง ฉะนั้นการหลุดระดับดังกล่าวลงมาจะเป็นการยืนยันรอบการพักตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
26
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 26 August 2020,บ่ายนี้มีโอกาสติดแนวต้านช่วง 1326-1330 จุด
(views 219)
SET INDEX ภาพราย 15 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาจากแนวรับ 1311 จุด มองบ่ายนี้มีโอกาสชะลอตัวที่แนวต้านช่วง 1326-1330 จุด เนื่องจากมองเป็นการฟื้นตัวรายทางและทิศทางหลักยังใหน้ำหนักเชิงลบ
S50U20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ย่อตัวลงใกล้แนวรับ 842 จุด มองเป็นการฟื้นตัวสลับในทิศทางเชิงลบ วางแนวต้านบ่ายนี้ที่ 860 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 25 August 2020 : GOLD SPOT : ระวังการหลุดแนวรับ 1915 ดอลลาร์
(views 182)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาที่ใกล้บริเวณแนวรับ 1915 ดอลลาร์ โดยรอบฟื้นตัวก่อนหน้านี้สร้างจุดสูงสุดที่ต่าลง ฉะนั้นการหลุดระดับดังกล่าวลงมาจะเป็นการยืนยันรอบของการพักตัวลงอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 25 August 2020,มองการฟื้นตัวชะลอตัวลงที่แนวต้าน 1330 จุด
(views 184)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมายืน 1322 จุด แล้วฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้าน 1330 จุด (เส้นค่าเฉลี่ย 200) มองการฟื้นตัวของดัชนีมีโอกาสชะลอตัวลงที่ระดับดังกล่าว
S50U20 เช้ านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้น มาทดสอบแนวต้าน 855 จุด หากบ่ายนี้ผ่านไปได้จะมีแนวต้านรอทดสอบถัดไปที่บริเวณ 862-865 จุด คาดมีโอกาสเผชิญแรงขายที่ระดับนี้
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 24 August 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวรอเลือกทิศทางในกรอบ 1915-1950 ดอลลาร์
(views 176)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที การแกว่งตัวของราคาทองคำในช่วงนี้เป็นการแกว่งตัวในกรอบ 1915 – 1950 ดอลลาร์ เพื่อรอการ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว เพื่อเลือกทิศทาในอนาคตอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 24 August 2020,บ่ายนี้ระวังแรงขายที่บริเวณ 1313 จุด
(views 196)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมายืน 1306 จุดได้ มองบ่ายนี้การฟื้นตัวของดัชนีจำกัด และมีโอกาสเผชิญแรงขายออกมาที่บริเวณแนวต้าน 1313-1318 จุด
S50U20 เช้านี้ดัชนียังฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 842 จุด มองบ่ายนี้ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาที่ระดับดังกล่าวอีกครั้งและติดที่ระดับดังกล่าว เนื่องจากทิศทางยังคงถูกกดดันในเชิงลบ
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 21 August 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 194)
ทิศทางในสัปดาห์หน้าขึ้นอยู่กับระดับ 1306 จุด
ในสัปดาห์นี้ดัชนีพักตัวหลุดแนวรับ 1306 จุด ลงทำจุดต่ำสุดใหม่ของรอบ ทาให้ทิศทางหลักกลับเป็นเชิงลบอีกครั้ง ให้ดูระดับปิดของสัปดาห์นี้ ในกรณีปิดเหนือระดับดังกล่าวได้สัปดาห์หน้าจะเป็นการฟื้นตัวสลับโดยมีแนวต้านที่ 1320 จุด ในกรณีปิดหลุด 1306 จุด ดัชนีจะเสี่ยงต่อการพักตัวต่อเนื่องโดยมีแนวรับที่ระดับ 1280 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 20 August 2020 : GOLD SPOT : ระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัวสลับที่บริเวณแนวรับ 1920-1930 ดอลลาร์
(views 181)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองกลับลงมาที่แนวรับ 1930 ดอลลาร์ อีกครั้งหลังจากที่ระหว่างวันฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1955 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำกำลังสร้างฐานและมีโอกาสฟื้นตัวสลับที่บริเวณแนวรับ 1920-1930 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 20 August 2020,หลุดแนวรับ 1306 จุด ภาพหลักเปลี่ยนเป็นลบ
(views 195)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีหลุดแนวรับ 1306 จุด ลงมา ดึงทิศทางหลักกลับเป็นลบ และเสี่ยงพักตัวต่อเนื่อง เว้นแต่ปิดวันนี้จะกลับยืนระดับดังกล่าวได้
S50U20 เช้านี้ดัชนีแนวรับหลักที่ 840 จุด ลงมาเป็นการดึงภาพเชิงลบในทิศทางหลักกลับเข้ามา คาดดัชนีเสี่ยงพักตัวต่อเนื่อง ยกเว้นดัชนีจะกลับมายืนเหนือ 840 จุด ได้อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
19
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 19 August 2020 : GOLD SPOT : กำลังอยู่ในรอบของการพักตัวสะสมกำลังวางแนวรับที่ 1975 ดอลลาร์
(views 155)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองกำลังอยู่ในรอบการพักตัวสะสมกาลังระยะสั้น หลังจากที่หลุดระดับ 2000 ดอลลาร์ ลงมาวางแนวรับแรกที่ 1975 ดอลลาร ์คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวกลับที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
19
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 19 August 2020, บ่ายนี้มีโอกาสฟื้นตัวสลับ
(views 203)
SET INDEX ภาพราย 15 นาที เช้านี้ดัชนีเผชิญแรงขายที่แนวต้าน 1330 จุด ก่อนที่จะย่อตัวลงมาที่แนวร ับ 1322 จุด แล้วสามารถยืนได้ทำให้บ่ายนี้มีโอกาสฟื้นตัวสลับขึ้นมา S50U20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 865 จุด ทำให้ดัชนีย่อตัวลงมาที่แนวรบั 860 จุดโดยหากดัชนียังรักษาระดับดังกล่าวไว้ได้ จะฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 865 จุด อีกครั้งในกรณีหลุดดัชนีจะย่อตัวลงมาที่แนวรับ 855 จุดและฟื้นตัวกลับอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 18 August 2020 : GOLD SPOT : กำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 2015 ดอลลาร์ หลังยืน 2000 ดอลลาร์ได้
(views 181)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือ 1955 ดอลลาร์ ทำให้ภาพระยะสั้นกลับมาเป็นบวกและเข้าสู่รอบการฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยล่าสุดยืนเหนือ 2000 ดอลลาร์ได้วางแนวต้านถัดไปที่ 2015 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 18 August 2020, ติดแนวต้าน 1330 จุด ยังถูกดดันในเชิงลบ
(views 216)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้าน 1330 จุดแล้วเผชิญแรงเทขายกดดันลงมา ทำให้ภาพการแกว่งตัวช่วงนี้ในทิศทางเชิงลบ S50U20 เช้านี้ดัชนีประคองตัวไม่หลุดแนวรับ 850 จุด ประเมินดัชนียังอยู่ในรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 865 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 17 August 2020 : GOLD SPOT: หากราคาทองคำทะลุผ่านแนวต้าน 1955 ดอลลาร์ จะฟื้นตัวอีกครั้ง
(views 173)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำเช้านี้ย่อตัวลงต่ากว่าแนวรับ 1945 ดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคำอยู่ในรอบการพักตัวระยะสั้นล่าสุดราคาทองคำฟื้นตัวสลับขึ้น มาโดยหากราคาทองคำทะลุผ่านแนวต้าน1955 ดอลลาร์ จะลบล้างรอบพักตัวก่อนหน้าและฟื้นตัวไดอี้กละรอก
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 17 August 2020 : Market Update : บ่ายนี้ฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1330 จุด
(views 217)
SET INDEX ภาพราย 15 นาที เช้านี้ย่อตัวไม่หลุดแนวรับ 1322 จุด แล้วเริ่มฟื้นตัวสลับขึ้นมา โดยมีแนวต้านภาคบ่ายที่ 1330 จุด หากดัชนีสามารถกลับไปยืนเหนือได้ จะเป็นการรักษาภาพบวกเอาไว้ได้
S50U20 เช้านี้ดัชนีประคองตัวไม่หลุดแนวรับ 852 จุด เป็นการรักษาทิศทางเชิงบวกระยะสั้นไว้ได้ โดยบ่ายมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 865 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 14 August 2020 : GOLD SPOT: ระวังการหลุดแนวรับ 1945 ดอลลาร์
(views 188)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำวันนี้แ กว่งตัวแคบลงจากช่วงก่อนหน้า โดยยังประคองตัวไม่หลุดแนวรับ 1945 ดอลลาร์ หากหลุดระดับดังกล่าวลงมาจะเสี่ยงต่อการพักตัวต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
14
สิงหาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 14 August 2020 : SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 202)
หากสัปดาห์นี้ยืนไม่หลุด 1330 จุด ทิศทางจะยังเป็น Sideway Up
ในสัปดาห์นี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นทำระดับสูงสุดเกินกว่า 1345 จุด ทำให้ทิศทางในระยะสั้นนี้กลับเป็นเชิงบวกอีกครั้ง โดยหากสัปดาห์นี้ยืนไม่หลุดแนวรับ 1330 จุด สัปดาห์หน้ายังคงโอกาสฟื้นตัวต่อได้ เนื่องจากยังไม่เป็นการลบล้างภาพของ Sideway Up
อ่านเพิ่มเติม
13
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 13 August 2020 : GOLD SPOT: การฟื้นตัวของราคาทองคำมีแนวต้าน 1950 ดอลลาร์
(views 195)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบการฟื้นตัวสลับ หลังจากที่พักตัวลงแรงทาจุดต่าสุดใหม่ที่ 1860 ดอลลาร์ มองเป็นการเด้งสั้นๆ มีแนวต้านแรกที่ 1950 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
13
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 13 August 2020 : Market Update : ยืนเหนือ 1345 จุด ได้ทิศทางเริ่มกลับเป็นบวก
(views 208)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวกลับมายืนเหนือแนวต้าน 1345 จุด ทาให้ทิศทางระยะสั้นเริ่มกลับเป็นบวกอีกครั้ง วางแนวต้านบ่ายนี้ที่ 1350 จุด
S50U20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้น มายืนเหนือแนวต้าน 865 จุด เป็นการทำให้ทิศทางระยะสั้นของดัชนีเป็นบวกอีกครั้ง โดยนี้ม ีแนวต้าน 875 จุด คาดดัชนีย่อตัวสลับที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 11 August 2020 : GOLD SPOT: พักตัวสร้างฐานหลังหลุด 2015 ดอลลาร์ลงมา
(views 204)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำหลุดแนวรับ 2015 ดอลลาร์ เป็นการเข้าสู่รอบการพักตัวสร้างฐาน โดยช่วงนี้ราคาทองคำแกว่งตัวด้วยความผันผวนที่สูง วางแนวรับแรกบริเวณ 1970-1990 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 11 August 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีแนวต้านรอทดสอบที่ 1345 จุด
(views 183)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวกลับมายืนเหนือแนวต้าน 1330 จุด ทิศทางเริ่มมีภาพเชิงบวก โดยหากสามารถทะลุผ่านแนวต้าน 1345 จุด จะเป็นการยืนยันรอบของการฟื้นตัวในระยะสั้นนี้
S50U20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือแนวต้าน 862 จุด เริ่มดึงภาพเชิงบวกเข้ามา โดยจะยืนยันรอบของการฟื้นตัวต่อเนื่องสามารถปิดเหนือระดับ 865 จุด
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 10 August 2020 : GOLD SPOT: กำลังย่อตัวสะสมกำลังเหนือแนวรับ 2015 ดอลลาร์
(views 180)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคาราย 240 นาที ราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือแนวรับ 2015 ดอลลาร์ ซึ่ง เป็นระดับ FibonacciRetracement ที่ 50% มองเป็นการย่อตัวสะสมกำลังเพื่อฟื้นตัวต่ออีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 10 August 2020 : Market Update : มีโอกาสเผชิญแรงขายที่แนวต้าน 1330 จุด
(views 184)
SET INDEX ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีฟื้นตัวสลับขึ้น มาเล็กน้อยแต่ยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านแรกที่ 1330 จุด ได้ทิศทางยังคงมีเป็นเชิงลบประเมินมีโอกาสเผชิญแรงขายที่ระดับดังกล่าว
S50U20 เช้านี้ดัชนีแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านแรกที่ 855จุด ทำให้น้ำหนักการแกว่งตัวช่วงนี้มีทิศทางเป็นลบต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
07
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 7 August 2020 : GOLD SPOT: ยืนแนวรับ 2055 ดอลลาร์ คงรอบของการฟื้นตัวระยะสั้น
(views 177)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือแนวร ับ 2055 ดอลลาร์ ระยะสั้นราคาทองคายังคงอยู่ในรอบของการฟื้นตัว มีแนวต้านรอทดสอบที่ 2070 ดอลลาร์ และ 2085 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
07
สิงหาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 7 August 2020 : SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 164)
สัปดาห์หน้าดัชนีมีโอกาสย่อตัวลงทดสอบที่แนวรับบริเวณ 1305-1310 จุด
ในสัปดาห์นี้ดัชนีพักตัวลงมาหลุดแนวรับ 1330 จุดลงมาอีกครั้ง คงภาพเดิมที่เป็น Sideway Down มองสัปดาห์หน้าดัชนียังคงแกว่งตัวในทิศทางที่เป็นเชิงลบ มองดัชนีมีโอกาสย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 1305-1310 จุดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
06
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 6 August 2020 : GOLD SPOT: หากราคาทองคำย่อตัวไม่หลุดแนวรับ 2030 ดอลลาร์ จะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง
(views 198)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นแตะระดับ 2055 ดอลลาร์ แล้วย่อตัวสลับลงมา โดยหากการย่อตัวครั้งนี้สามารถยืนแนวรับ 2030 ดอลลาร์ ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งตามทิศทางเดิมขาขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
06
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 6 August 2020 : Market Update : ฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1350 จุด
(views 236)
SET INDEX ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวต้าน 1340 จุด ได้ตามที่คาดไว้โดยดัชนีกาลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1350 จุด คงมุมมองดัชนีเผชิญแรงขายที่ระดับดังกล่าวในรอบนี้
S50U20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 862 จุด แต่ยังไม่ผ่าน หากบ่ายนี้ดัชนีไม่สามรถยืนเหนือระดับดังกล่าว จะเสี่ยงต่อการเข้าสู่รอบการย่อตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
05
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 5 August 2020 : GOLD SPOT: การฟื้นตัวของราคาทองคำ มีแนวต้านถัดไปที่ 2055 ดอลลาร์
(views 176)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้น มายืนเหนือระดับ 2030 ดอลลาร์ มองราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 2055 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
05
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 5 August 2020 : Market Update : ดัชนีเสี่ยงย่อตัวอีกครั้ง หากยืน 1328 จุด ไม่ได้
(views 235)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นใกลแ้ นวตา้ น 1340 จุด แล้วมีแรงขายสลับลงมา โดยบ่ายนี้จับตาดูที่แนวรับ 1328 จุด หากดัชนีหลุดระดับดังกล่าวลงมา จะเข้าสู่รอบการย่อตัวอีกครั้ง
S50U20 ดัชนีย่อตัวลงมาที่แนวร ับ 850 จุด หลังจากที่เข้านี้เผชิญแรงขายออกมาที่แนวบริเณแนวต้าน 862 จุด หากดัชนีไม่สามรถยืนเหนือแนวรับ 850 จุด จะย่อตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
04
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 4 August 2020 : GOLD SPOT: กำลังย่อตัวสะสมกำลังหลังไม่ผ่านแนวต้าน 1980 ดอลลาร์
(views 196)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำไม่สามารถขึ้นยืนเหนือแนวต้าน 1980 ดอลลาร์ ต่อเนื่อง แสดงถึงราคาทองคำกลับเข้าสู่รอบของการย่อตัวสะสมกำลัง โดยมีแนวรับที่ 1965 ดอลลาร์ และ 1940 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
04
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 4 August 2020 : Market Update : มีโอกาสเผชิญแรงขายที่แนวต้าน 1340 จุด
(views 221)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวต้าน 1330 จุด ได้ตามที่ประเมินไว้ โดยยังคงมุมมองการฟื้นตัวของดัชนีมีโอกาสติดที่แนวต้าน 1340 จุด เนื่องจากดัชนีแกว่งตัวในทิศทาง Sideway Down
S50U20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวน้อยกว่าที่คาดไว้โดยยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน 855 จุดมองบ่ายนี้ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวผ่านระดับดังกล่าว และขึ้นไปติดแนวต้าน 862 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Night) : 3 August 2020 :GOLD SPOT: เสี่ยงย่อตัวสะสมกำลัง หลังจากที่ติด 1980 ดอลลาร์
(views 180)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำไม่สามารถขึ้นยืนเหนือแนวต้าน 1980 ดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคำมีโอกาสที่ย่อตัวสะสสมกาลังในระยะสั้นนี้อีกครั้งจากสัญญาณ Bearish Divergence
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 3 August 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีแนวต้านรอทดสอบที่ 1324 จุด
(views 224)
SET INDEX ภาพราย 15 นาที เช้านี้ดัชนีพักตัวไม่หลุดแนวรับ 1310 จุด แล้วฟื้นตัวสลับขึ้นมาจากสัญญาณ Stochastic Oversold โดยบ่ายดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1324 จุด
S50U20 เช้านี้ดัชนีพักตัวลงมาไม่หลุดแนวรับ 840 จุด และในระยะสั้นเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวกลับเข้ามาจาก Bullish Divergence ในราย 15 นาที
อ่านเพิ่มเติม
31
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 31 July 2020 :GOLD SPOT: ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1980 ดอลลาร์ อีกครั้ง
(views 176)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1980 ดอลลาร์ อีกครั้งหลังยืนเหนือแนวรับ 1945 ดอลลาร์ มองหากราคาทองคำไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ในรอบนี้ ราคาทองคำเสี่ยงที่จะพักตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
31
กรกฏาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 31 July 2020 : SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 187)
ประเมินสัปดาห์หน้าแกว่งตัวในกรอบ 1300-1330 จุด
ในสัปดาห์นี้ดัชนีพักตัวลงมาหลุดแนวรับ 1330 จุด ทำให้ดัชนีมีภาพเป็น Sideway Down มองการย่อตัวของดัชนีจะชะลอตัวลงที่แนวรับ 1300-1307 จุด และเริ่มทยอยฟื้นตัวสลับขึ้นมา ดังนั้นสัปดาห์หน้ามองการแกว่งตัวของดัชนีอยู่ในกรอบ 1300-1330 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 30 July 2020 :GOLD SPOT:การย่อตัวของราคาทองคำรอบไม่ควรต่ำกว่า 1945 ดอลลาร์ เนื่องจากจะเสี่ยงต่อการพักตัวลงต่อเนื่อง
(views 181)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ ราย 240 นาที การฟื้นตัวของราคาทองคำเริ่มชะลอตัวลงที่แนวต้าน 1965 ดอลลาร์ และกาลังย่อตัวสะสมกำลัง โดยการย่อตัวสะสมกำลังนี้ไม่ควรหลุดต่ากว่า 1945 ดอลลาร์ มิฉะนั้นจะเสี่ยงต่อการพักตัวลงต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
30
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 30 July 2020 : Market Update : มีโอกาสฟื้นตัวกลับที่แนวรับ 1330 จุด
(views 220)
SET INDEX ภาพราย 60 นาทีเช้านี้ดัชนีพักตัวลงมาที่แนวรับบริเวณ 1330-1335 จุด ตามที่ได้ประเมินไว้โดยดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวที่ระดับดังกล่าวจาก Bullish Divergence ในRSI โดยหากดัชนีหลุดแนวรับ 1330 จุด จะเป็นการดึงทิศทางหลักกลับเป็ นลบอีกครั้ง
S50U20 เช้านี้ดัชนีลงมาหลุดแนวรับ 862 จุด โดยหากบ่ายนี้ดัชนียังไม่สามารถกลับไปยืนได้ จะทำให้ทิศทางหลักของดัชนีกลับเป็นเชิงลบอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
29
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 29 July 2020 :GOLD SPOT: ราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวที่แนวต้าน 1965 ดอลลาร์
(views 195)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ ราย 240 นาที การฟื้นตัวของราคาทองคำ เริ่มชะลอตัวลงที่แนวต้าน 1965 ดอลลาร์ มองราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวสลับลงมา โดยเป็นการย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้นวางแนวรับ ที่ 1935 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
29
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 29 July 2020 : Market Update : ย่อตัวหลังติดแนวต้าน 1350 จุด
(views 199)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1350 จุด แล้ว มีแรงขายกดดันลงมา ทำให้ภาพของดัชนียังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเช้า นี้ โดยมีโอกาสย่อตัวลง ทดสอบแนวรับ 1335 จุด และ 1330 จุด
อ่านเพิ่มเติม
24
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 24 July 2020 :GOLD SPOT: หากราคาทองคำทะลุผ่านแนวต้าน 1900 ดอลลาร์ไม่ได้ จะเสี่ยงต่อการพักตัว
(views 211)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 60 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมา ทดสอบแนวต้าน 1900 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคำ ยังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ จะเสี่ยงต่อการพักตัวเนื่องยังคงมีสัญญาณ Bearish Divergence ใน RSI
อ่านเพิ่มเติม
24
กรกฏาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 24 July 2020 : SET INDEX : ประเมินสัปดาห์หน้ามีโอกาสย่อตัวลงต่อ โดยมีแนวรับที่ 1330จุด
(views 219)
วันนี้ภาคเช้าดัชนีลงมาต่ำกว่าแนวรับ 1345 จุด ส่งผลให้ดัชนีมีความเสี่ยงต่อไหลลงมาทดสอบแนวรับ 1330 จุด ในสัปดาห์หน้า ณ บริเวณดังกล่าวดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวสลับขึ้นมา เนื่องจากประเมินการแกว่งตัวของดัชนีในช่วงนี้เป็น Sidewayตราบที่ไม่หลุดแนวรับ 1330 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
23
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 23 July 2020 :GOLD SPOT: การฟื้นตัวของราคาทองคำยังคงมีสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่อง
(views 175)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำยังคงมีสัญญาณชะลอตัวในระยะสั้นต่อเนื่องจาก Bearish Divergence โดยจะยืนยันสัญญาณเมื่อหลุดระดับ 1875 ดอลลาร์ ลงมา
อ่านเพิ่มเติม
23
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 23 July 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีโอกาสฟื้นตัวสลับหลังยืน 1350 จุด
(views 199)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีย่อตัวลงมาใกล้แนวรับ 1350 จุด แล้วเริ่มเกิดสัญญาณการฟื้นตัวระยะสั้นจาก Stochastic Oversold มองดัชนีสะสมกาลังรอฟื้นตัวสลับที่บรวณดังกล่าว
S50U20 เช้านี้ดัชนีย่อตัวลงต่ำกว่าแนวรับ 880 จุด แล้วฟื้นตัวกลับขึ้น มายืนได้และเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวกลับระยะสั้นเข้ามาจาก Stochastic %k ที่ตัดขึ้นมาจากเขต Oversold
อ่านเพิ่มเติม
22
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 22 July 2020 :GOLD SPOT: ราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวระยะสั้นจากการเกิดฟื้นตัวที่ร้อนแรงในช่วงนี้
(views 192)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำเผชิญแรงขายสลับออกมาที่แนวต้าน 1360 ดอลลาร์ จากการฟื้นตัวรอบนี้มีร้อนแรง บ่งชี้จาก RSI ขึ้น มาเข้าใกล้ระดับ 90 โดยมองเป็นการย่อตัวรายทาง วางแนวรับแรกที่1840 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
22
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 22 July 2020 : Market Update : สร้างฐานรอฟื้นตัวกลับที่แนวรับ 1370 จุด
(views 231)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีย่อตัวลงมาที่แนวรับ 1370 จุด มองเป็นการย่อตัวแบบ Throw back เป็นการย่อตัวสะสมกาลังในแนวโน้มขาขึ้น คาดดัชนีสร้างฐานรอฟื้นตัวกลับที่ระดับดังกล่าว
S50U20 หลังจากที่ดัชนีหลุดแนวรับแรกที่ 900 จุด ลงมาทำให้ดัชนีย่อตัวสะสมกาลังอีกครั้งก่อนจะฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 911 จุด วางแนวรับรอบบ่ายที่ 895 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 21 July 2020 :GOLD SPOT: กลับเข้าสู่รอบการฟื้นตัวระยะสั้นหลังจากทะลุ 1820 ดอลลาร์ ได้
(views 181)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ฟื้นตัวทะลุผ่านแนวต้าน 1820 ดอลลาร์ ทำให้รอบระยะสั้นมี Momentum เชิงบวกกลับเข้ามาอีกครั้งโดยวัดเป้าหมายถัดไปที่ 1830 ดอลลาร์ และ 1840 ดอลลาร์ ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
21
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 21 July 2020 : Market Update : ระยะสั้นดัชนีมีโอกาสย่อตัวสลับ
(views 182)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1370 จุด ประเมินดัชนีมีโอกาสชะลอตัวลงที่ระดับดังกล่าวเนื่องจาก Stochastic ส่งสัญญาณ Overbought คาดบ่ายนี้ดัชนีมีโอกาสย่อตัวสะสมกำลัง
S50U20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นผ่านแนวต้าน 890 จุด อีกครั้ง และทำราคาสูงสุดใหม่ได้ในรอบนี้ ดึงภาพระยะสั้นยังเป็นบวกต่อเนื่อง โดยบ่ายนี้มีโอกาสทดสอบแนวต้านที่ 900 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 20 July 2020 :GOLD SPOT: แกว่งตัวรอเลือกทิศทางในกรอบ 1795-1815 ดอลลาร์
(views 169)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที มีทิศทางที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเช้าโดยเป็นการแกว่งตัวรอการ Breakout เลือกทิศทางในกรอบ1795-1815 ดอลลาร์ คาดระหว่างนี้ราคาทองคำแกว่งตัว Sideway ในกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 20 July 2020 : Market Update : ยืนเหนือแนวรับ 1355 จุด มีโอกาสฟื้นตัวต่อ
(views 195)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาทีเช้านี้ฟื้นตัวขึ้น มาที่แนวต้าน 1365 จุด แล้วเผชิญแรงขายสลับออกมา โดยการย่อตัวไม่หลุดแนวรับ 1355 จุด มองดัชนียังมีโอกาสฟื้นตัวที่ระดับดังกล่าวในบ่ายนี้
S50U20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้น ผ่านแนวต้าน 890 จุด เริ่มดึงทิศทางระยะสั้นเป็นบวก โดยหากการย่อตัวนี้ไม่หลุดระดับ 885 จุด ทิศทางในระยะสั้นมียังภาพที่ที่เป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
17
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 17 July 2020 :GOLD SPOT: ราคาทองคากลับมายืนเหนือ 1800 ดอลลาร์ อีกครั้ง
(views 200)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำสามารถกลับมายืนเหนือ 1800 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง หลังจากที่หลุดไปเมื่อเช้านี้ โดยการกลับมายืนเหนือ 1800 ดอลลาร์ นั้นเป็นการเลื่อนรอบของการพักตัวออกไปโดยการฟื้นนี้ตัวมีแนวต้านที่ 1810 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
17
กรกฏาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 17 July 2020 : SET INDEX : สัปดาห์นี้ยืน 1330จุดได้ ประเมินดัชนีกำลังสร้างฐานในกรอบ 1330-1375จุด
(views 200)
สัปดาห์นี้ดัชนีแกว่งตัวในกรอบ 1330-1375 จุด ตามที่ได้เป็นประเมินไว้ โดยเป็นการแกว่งตัวสร้างฐานเพื่อสะสมกำลังรอเลือกทิศทางโดยการ Breakout ทะลุออกจากกรอบดังกล่าว ทำให้ในสัปดาห์หน้าเรายังคาดการแกว่งตัวของดัชนีจะมีภาพที่คงเดิม
อ่านเพิ่มเติม
16
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 16 July 2020 : GOLD SPOT : การย่อตัวของราคาทองคำไม่ควรหลุดต่ำกว่า 1800 ดอลลาร์
(views 180)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังย่อตัวลงมาอีกครั้ง โดยการย่อตัวครั้ง นี้ไม่ควรหลุดแนวรับ 1800 ดอลลาร์ เนื่องจากจะทาให้การฟื้นตัวทะลุ 1810 ดอลลาร์ รอบนี้เป็นสัญญาณ Failed Break และเสี่ยงต่อการพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
16
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 16 July 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีแนวรับรอทดสอบที่ 1345 จุด
(views 217)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีเปิดบวกขึ้นมาใกล้บริริเวณแนวต้าน 1360 จุด แล้วเผชิญแรงขายกดดันลงมาอีกครั้ง โดยบ่ายมีแนวรับรอทดสอบที่ 1345 จุด หากยืนไดมี้โอกาสฟื้นตัวสลับ
S50U20 เช้านี้ดัชนีเผชิญแรงขายออกมาอีกครั้งที่แนวต้าน 885 จุด โดยบ่ายนี้มีแนวรับที่ 876 จุด โดยหากยืนไม่หลุดระดับดังกล่าว คาดดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวกลับ
อ่านเพิ่มเติม
15
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 15 July 2020 : GOLD SPOT : ราคาแกว่งตัว รอเลือกทิศทางในกรอบ 1800-1810 ดอลลาร์
(views 187)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังแกว่งตัวในกรอบเลือกทิศทางช่วง 1800-1810 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคาจะกลับมามีทิศทางที่ช ัดเจนอีกครั้งหลังจาก Breakout ทางใดทางหนึ่งจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
15
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 15 July 2020 : Market Update : มองการฟื้นตัวจำกัดที่แนวต้าน 1360 จุด
(views 213)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีเปิดบวกขึ้นมาใกล้บริเวณแนวต้าน 1360 จุดมองรอบบ่ายนี้มีโอกาสฟื้นตัวกลับมาทดสอบอีกครั้ง โดยเรายังให้น้ำหนักการฟื้นตัวรอบนี้จากัดที่ระดับดังกล่าว
S50U20 ในภาพรายชั่วโมง ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ระดับแนวต้านที่ 885 จุด มองการฟื้นตัวของดัชนีบ่ายยังจากัดที่ระดับดังกล่าว และมีโอกาสได้เห็นการย่อตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
14
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 14 July 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำหลุดแนวรับ 1800 ดอลลาร์ จะเสี่ยงพักตัวต่อเนื่อง
(views 185)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคากาลังย่อตัวลงมาแนวรับ 1800 ดอลลาร์ อีกครั้ง โดยหากราคาทองคำไม่สามารถรักษาระดับดังกล่าวไว้ได้ จะเป็นการดึงภาพเชิงลบเข้ามา และเสี่ยงต่อการพักตัวต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
14
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 14 July 2020 : Market Update : ฟื้นตัวสลับหลังแตะแนวรับ 1330 จุด
(views 200)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีพักตัวลงแตะแนวรับของกรอบรายสัปดาห์ที่ 1330 จุด แล้วฟื้นตัวกลับขึ้นมาโดยมองการฟื้นตัวรอบบ่ายนี้จากัดที่บริเวณแนวต้าน 1342-1345 จุด S50U20 ในภาพรายชั่วโมง ดัชนีพักตัวหลุดแนวรบั 870 จุด ลงมาทำให้ทิศทางของดัชนีอยู่ในเชิงลบอีกครั้ง โดยมองการฟื้นตัวของบ่ายนี้มีโอกาสติดแนวต้านที่ 875 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 13 July 2020 : GOLD SPOT : กำลังฟื้นขึ้นมาทดสอบระดับ 1810 ดอลลาร์ หากผ่านไปได้จะกลับเข้ารอบฟื้นตัว
(views 189)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่พักตัวไม่หลุดแนวรับ1800 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านแรกที่ 1810 ดอลลาร์ โดยการทะลุผ่านระดับดังกล่าวจะเป็นกลับเข้ารอบการฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 13 July 2020 : Market Update : มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1365 จุด
(views 234)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาขึ้นมาจากสัญญาณ Stochastic Oversold ประเมินบ่ายนี้ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1365-1370 จุด
S50U20 ในภาพรายชั่วโมง ดัชนีฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านแรกที่ 878 จุด และกำลังฟื้นตัวต่อทดสอบแนวต้าน 895 จุด มองดัชนีมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
10
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 10 July 2020 : GOLD SPOT : :การพักตัวของราคาทองคำสามารถยืน 1800 ดอลลาร์ ได้ในรอบนี้
(views 224)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่พักตัวจากสัญญาณ Bearish Divergence การพักตัวในรอบนี้สามารถยืนเหนือ 1800ดอลลาร์ ได้มองราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวได้อีกครั้ง โดยจะยืนยันเมื่อทะลุผ่าน 1810 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
10
กรกฏาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 10 July 2020 : SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 178)
หากสัปดาห์นี้ปิดต่ำกว่า 1357 จุด ดัชนีจะกลับเข้าสู่ทิศทาง Sideway พักฐานออกด้านข้างอีกครั้ง
สัปดาห์นี้ดัชนีย่อตัวลงมาที่แนวรับ 1357 จุด โดยหากปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะทำให้ดัชนีลบล้างทิศทาง Sideway Up ของสัปดาห์ก่อนหน้า และกลับมามีทิศทาง Sideway พักฐานออกด้านข้างดั่งเดิม
อ่านเพิ่มเติม
09
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 9 July 2020 : GOLD SPOT: คาดการฟื้นตัวของราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวที่บริเวณ 1820 ดอลลาร์
(views 165)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที การฟื้นตัวของราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวจาก Bearish Divergence ใน RSI คาดราคาทองคำมีโอกาสเผชิญแรงขายสลับออกมาที่บริเวณแนวต้าน 1820 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
09
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 9 July 2020 : Market Update : รายชั่วโมงมีโอกาสฟื้นตัวสลับ
(views 202)
SET INDEX ในภาพรายชั่วโมงดัชนีมีสัญญาณฟื้นตัวสลับระยะสั้นจาก Stochastic Oversold โดยวางแนวรับ 1357 จุด ประเมินการพักตัวของดัชนีชะลอตัวที่ระดับดังกล่าว
S50U20 ในภาพรายชั่วโมง มีสัญญาณการฟื้นตัวสลับระยะสั้นเข้ามาจาก BullishDivergence วางแนวต้านบ่ายนี้ที่ 896 จุด เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
08
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 8 July 2020 : GOLD SPOT: กำลังทดสอบแนวต้าน 1800 ดอลลาร์
(views 208)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 1800 ดอลลาร์ ระดับ Fibonacci ที่ 138.2% คาดราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวลงสะสมกาลังอีกครั้งที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
08
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 8 July 2020 : Market Update : รายชั่วโมงแกว่งตัวในกรอบ Uptrend Channel
(views 211)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีชะลอการลงที่ฐานแนวรับ 1370 จุด โดยเป็นการแกว่งตัวในกรอบUptrend Channel ประเมินดัชนีสร้างฐานเพื่อฟื้นตัวกลับที่บริเวณดังกล่าว
S50U20 เช้านี้ดัชนีย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับ 896 จุด ยังประคองตัวเหนือ Uptrend Lineในภาพรายชั่วโมงไว้ได้ คาดดัชนีมีโอกาสฟื้นสลับในบ่ายนี้
อ่านเพิ่มเติม
07
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 7 July 2020 : GOLD SPOT: ย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ 1765 ดอลลาร์
(views 190)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่ฟื้นตัวติดแนวต้าน 1788 ดอลลาร์ ล่าสุดกำลังอยู่ในรอบการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ 1765 ดอลลาร์ มองราคาทองคำ Sideway ที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
07
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 7 July 2020 : Market Update : ประคองตัวเหนือระดับ 1381 จุด
(views 250)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือระดับ 1381 จุด ได้ตามที่ประเมินไว้โดยรอบบ่ายนี้มีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวที่ระดับ 1395 จุด ได้บ้าง มองเป็นการสะสมกำลังทิศทางยังมอง Sideway Up
S50U20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้น มาทดสอบแนวต้าน 920 จุด เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวจาก Bearish Divergence จาก RSI มองดัชนีมีโอกาสย่อตัวสะสมกาลังในระยะสั้นนี้
อ่านเพิ่มเติม
03
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 3 July 2020 : GOLD SPOT: ประเมินราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวลงที่แนวต้าน 1788 ดอลลาร์
(views 247)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที กำลังอยู่ในรอบการฟื้นตัวหลังจากที่ยืนเหนือแนวนับ 1765 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านรอทดสอบที่ 1788ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
03
กรกฏาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 3 July 2020 : SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 223)
สัปดาห์หน้ามีภาพแกว่งตัวแบบ Sideway Upหลังยืน 1360 จุด ได้ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นเหนือ 1360 จุด ได้ทำให้ในภาพรายสัปดาห์มีทิศทางที่กลับเป็นบวกอีกครั้งจากรูปแบบแท่งเทียน Bullish Engulfing ส่งผลให้ทิศทางในสัปดาห์หน้ากลับมาเป็นบวก
เว้นแต่ดัชชนีจะกลับมาปิดต่ำกว่า 1360 จุด ในสัปดาห์นี้ จึงจะทาให้ภาพรายสัปดาห์เป็น Sideway ดั่งเดิม
อ่านเพิ่มเติม
02
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 2 July 2020 : GOLD SPOT: ย่อตัวสะสมกำลังรอฟื้นตัวกลับ
(views 273)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที กำลังอยู่ในรอบการย่อตัวสะสมกำลังหลังจากที่แตะแนวต้าน 1788 ดอลลาร์ มองราคาทองคำสร้างฐานฟื้นตัวกลับที่บริเวณ 1758 – 1765 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
02
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 2 July 2020 : Market Update : กำลังทดสอบแนวต้าน1365 จุด
(views 276)
SET INDEX เช้าดัชนีฟื้นตัวดีกว่าที่คาดไว้ โดยกาลังทดสอบแนวต้าน 1365 จุด เบื้องต้นเราให้น้าหนักชะลอตัวเพื่อ สะสมกาลังอีกครั้ง เว้นแต่ทะลุ 1370 จุด จะเป็นการดึงอัตราเร่งของรอบการฟื้นตัวเข้ามา
S50U20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 900 จุด ประเมินดัชนีมีโอกาสไม่ผ่านระดับกล่าว และย่อตัวสะสมกำลังอีกครั้งมากกว่าทะลุขึ้นและฟื้นตัวต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
01
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Night) : 1 July 2020 : GOLD SPOT: ระยะสั้นให้น้ำหนักการย่อตัวสะสมกำลังของราคาทองคำ
(views 198)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที กำลังฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1788 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวระยะสั้น โดยมีสัญญาณการฟื้นตัวที่อ่อนแรงจาก Bearish Divergence ใน RSI ประเมินราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวสะสมกำลังระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
01
กรกฏาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 1 July 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีแนวรับที่ 1328 จุด
(views 201)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที ดัชนีฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1350 จุด แล้วมีแรงขายออกมาตามที่คาดการณ์ไว้มองบ่ายนี้ด ัชนีมีโอกาสฟื้นตัวกลับที่แนวรับ 1328 จุด
S50M20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 885 จุด มองบ่ายนี้ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวสลับได้บ้างที่บริเณแนวรีบ 868 จุด ยังใหน้ำหนักแกว่งตัว Sideway Up ในช่วงนี้
อ่านเพิ่มเติม
30
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 30 June 2020 : GOLD SPOT: ราคาทองคำมีทิศทางที่คงเดิมโดยกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1778 ดอลลาร์
(views 166)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที มีภาพที่คงเดิมคือกาลังฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1778 ดอลลาร์ เว้นแต่ราคาหลุดแนวรับ 1760ดอลลาร์ ลงมาจึงจะเป็นลบล้างภาพดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
30
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 30 June 2020 : Market Update : ยืนเหนือ 1340 จุด ภาพเริ่มกลับเป็นเชิงบวก
(views 277)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที ดัชนีฟื้นตัวขึ้น ยืนเหนือ 1340 จุด ได้ผิดจากที่คาด โดยการปิดเหนือระดับดังกล่าวได้จะเป็นการดึงทิศทางเชิงบวกกลับเข้ามาอีกครั้ง
S50M20 ดัชนีกำลังฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 890 จุด โดยหากทะลุผ่านระดับดังกล่าวขึ้นยืนได้ จะดึงดัชนีเข้าสู่ทิศทางเชิงบวกอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
29
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 29 June 2020 : GOLD SPOT: อยู่ในรอบการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1778 ดอลลาร์
(views 165)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที่ กำลังอยู่ในรอบการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1778 ดอลลาร์ และมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว หลังจากที่ย่อตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1750 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
29
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 29 June 2020 : Market Update : การฟื้นตัวบ่ายนี้มีโอกาสติดแนวต้าน 1326 จุด
(views 260)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที ดัชนีกาลังฟื้นตัวขึ้น มาทดสอบแนวต้าน 1326 จุด ประเมินดัชนีมีโอกาสเผชิญแรงขายออกมาจากบริเวณดังกล่าว เนื่องจากยังอยู่ในรอบพักตัว
ปรับฐาน
S50M20 ดัชนียังในรอบของการพักตัวปรับฐาน ล่าสุดดัชนีฟื้นตัวสลับขึ้น มาที่แนวต้าน869 จุด มองมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
26
มิถุนายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 26 June 2020 : SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 303)
ดัชนีจะกลับเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวอีกครั้งหากทะลุผ่าน 1345 จุดได้
ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาปิด Gap ที่ 1333 จุดได้ในเช้านี้ ล่าสุดดัชนีกาลังทดสอบแนวต้าน 1340 จุด มองดัชนีมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว เนื่องจากประเมินดัชนีแกว่งตัวสร้างฐานรอฟื้นตัวกลับในลักษณะ Sideway
โดยหากดัชนีฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือ 1345 จุด ถึงจะดึงให้สัปดาห์หน้าเข้าสู่รอบของการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
25
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 25 June 2020 : GOLD SPOT: ยืน 1750 ดอลลาร์ คงมุมมองรอบของการฟื้นตัว
(views 209)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้น ยังสามารถยืนเหนือระดับ 1750 ดอลลาร์ รอบหลักยังให้น้ำหนักในรอบของการฟื้นตัว โดยมีเป้าหมายแรกที่1778 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
25
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 25 June 2020 : Market Update : มีโอกาสฟื้นตัวที่บริเณแนวรับ1300-1308 จุด
(views 199)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที ดัชนีพักตัวต่อเนื่องหลังที่หลุดแนวรับ 1330 จุด ตามที่คาดไว้การณ์ไว้โดย มองดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวสลับระยะสั้นที่บริเวณแนวรับ 1300-1308 จุด
S50M20 ดัชนีพักตัวต่อเนื่องหลังจากที่หลุดแนวรับหลักที่ 885 จุดลงมา โดยล่าสุดดัชนีย่อตัวลงมาที่บริเวณแนวรับ 855-862 จุด ประเมินดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวกลับระยะสั้นจากบริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
24
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 24 June 2020 : GOLD SPOT: กำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1785 ดอลลาร์
(views 169)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากที่ย ืนเหนือแนวต้านสำคัญที่ 1750 ดอลลาร์ ขึ้นมาได้ โดยราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้น ทดสอบเป้าหมาย Fibonacci ระดับ 200% ที่ 1785 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
24
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 24 June 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีแนวต้านที่ 1370 จุด
(views 191)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที ดัชนีกลับขึ้นมายืนเหนือแนวต้าน 1560 จุด ระยะสั้นดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวต่อ โดยมีแนวต้านที่ 1370 จุด ประเมินมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว
S50M20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้น ยืนเหนือแนวต้าน 900จุด มองบ่ายนี้ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 905 จุด หากยังไม่สามารถทะลุผ่านยังให้น้ำหนักต่อการย่อตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
23
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 23 June 2020 : GOLD SPOT: ยืนเหนือ 1750 ดอลลาร์ รอบหลักกลับมาเป็นบวก
(views 198)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านหลักที่ 1750ดอลลาร์ ทำให้รอบหลักกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง วางแนวต้านรอทดสอบที่ 1770 ดอลลาร์ เป็นระดับแรกเว้นแต่ราคาทองคำกลับมาต่ำกว่า 1740 ดอลลาร์ จะเป็นสัญญาณ Failed Break และเสี่ยงต่อการพักตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
23
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 23 June 2020 : Market Update : ประเมินบ่ายมีโอกาสย่อตัว
(views 232)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีเปิดขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1360 จุด แล้วเผชิญแรงขายออกมาประเมินบ่ายนี้ด ัชนียังถูกกดดันในเชิงลบ วางแนวรับแรกที่ 1347 จุด
S50M20 เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 900 จุด ในระยะสั้นนี้ยังให้น้ำหนักเชิงลบ โดยมองดัชนีมีโอกาสย่อตัวลงทดสอบแนวรับที่ 890 จุด อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 22 June 2020 : GOLD SPOT: ย่อตัวสลับในรอบการฟื้นตัว
(views 184)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่ฟื้นตัวทะลุกรอบการพักตัวแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาล่าสุดราคากำลังย่อตัวแบบ Throw Back กลับมาที่แนวรับ 1740 ดอลลาร์ (แนว Breakout) มองราคามีดอกาสฟื้นตัวกลับที่บริวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 22 June 2020 : Market Update : หลุดแนวรับ 1360 จุด
(views 297)
SET INDEX ดัชนีหลุดแนวรับ 1360 จุด ลงมาทำให้บ่ายนี้ดัชนียังถูกกดดันจากทิศทางเชิงลบ โดยดัชนีมีแนวรับหลักของกรอบ Sideway ที่ 1340 จุด
S50M20 ดัชนีหลุดแนวรับ 900 จุดลงมา ตามที่ได้ประเมินไว้ โดยบ่ายมองดัชนีมีโอกาสย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ 890 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 19 June 2020 : GOLD SPOT: ฟื้นตัวระยะสั้นหลังทะลุกรอบการพักตัวสามเหลี่ยม
(views 189)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ฟื้นตัวขึ้นทะลุกรอบการพักตัวแบบสามเหลี่ยมขึ้นมา คาดในระยะสั้นนี้ราคาทองคำเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวระยะสั้นอีกครั้ง วางแนวต้านรอทดสอบที่แนวต้าน 1740 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
19
มิถุนายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 19 June 2020 : SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 203)
ทิศทางในสัปดาห์หน้าขึ้นอยู่กับแนวต้าน 1380 จุด
ดัชนีกำลังพักตัวออกด้านข้ำง โดยวันนี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้าน 1380 จุด เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยหากยังไม่สามารถทะลุระดับดังกล่าว ให้น้ำหนักแกว่งตัวสะสมกำลังกรอบ 1340-1380 จุด ฉะนั้นประเมินสัปดาห์ยังเป็นการแกว่งตัวสะสมกำลังต่อ
อ่านเพิ่มเติม
18
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 18 June 2020 : GOLD SPOT: เผชิญแรงขายที่แนวต้าน 1730 ดอลลาร์
(views 181)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ ช่วงบ่ายนี้แล้วเจอแรงขายกดดันลงมา โดยราคาทองคำยังคงถูกกดดันในรอบของการพักตัวอยู่ วางแนวรับที่ 1710 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
18
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 18 June 2020 : Market Update : Sideway ออกด้านข้าง
(views 257)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีเปิดลงที่ระดับแนวรับ 1360 จุด แล้วฟื้นตัวขึ้นมาใกล้แนวต้านระหว่างวันที่ 1575 จุด ประเมินบ่ายนี้ดัชนีแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1360-1375 จุด
S50M20 ระยะสั้นเริ่มกลับมามีทิศทางเชิงลบหลังจากที่เช้านี้เปิดต่ำกว่า 900 จุด ซึ่งเป็นการสร้าง Low ใหม่มองบ่ายมีโอกาสติดแนวต้าน 910 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 17 June 2020 : GOLD SPOT: พักตัวลงทดสอบแนวรับ 1710 ดอลลาร์
(views 208)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาทีกาลังย่อตัวลงทดสอบแนวรับ 1710 ดอลลาร์ หลังจากที่ติดแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ ตามที่ได้ประเมินไว้โดยทิศทางหลักเรายังให้น้ำหนัก Sideway ในกรอบกว้างช่วง 1680-1740 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 17 June 2020 : Market Update : ยังให้น้ำหนัก Sideway
(views 198)
SET INDEX ในภาพราย 15 นาทีดัชนีแกว่งตัว Sideway ในกรอบ 1360-1375 จุด เพื่อรอการ Breakout เลือกทิศทาง โดยภาพระยะกลางยังคงมุมมองแกว่งตัวออกด้านข้างในเพื่อสะสมกำลังกรอบ 1340-1380 จุด
S50M20 ดัชนีพักตัวลงต่อเนื่องหลังจากที่วานนี้ไม่สามารถผ่านแนวต้าน 922 จุด มองบ่ายนี้ดัชนีมีโอกาสย่อตัวต่อ เพื่อทดสอบแนวรับ 900 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 16 June 2020 : GOLD SPOT: ติดแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ คงมุมการพักตัว
(views 177)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ มองราคาทองคำยังมีโอกาสย่อตัวลงทดสอบแนวรับ 1710ดอลลาร์ อีกครั้งโดยภาพหลักมองราคาทองคำแกว่งตัว Sideway ในกรอบกว้างช่วง1680-1745 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
16
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 16 June 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีโอกาสชะลอตัวที่แนวต้าน 1385 จุด
(views 249)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1375 จุด โดยบ่ายนี้มีแนวต้านบริเวณ 1380-1385 จุด คาดราคามีโอกาสชะลอตัวลงที่บริเวณดังกล่าว เนื่องจากประเมินดัชนีแกว่งตัว Sideway
S50M20 บ่ายนี้มีแนวต้านที่ 922 จุด โดยหากดัชนียังไม่สามารถฟื้นตัวทะลุระดับกล่าวขึ้นยืนได้ ยังให้น้ำหนักแกว่งตัวแบบ Sideway
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 15 June 2020 : GOLD SPOT: หลุดแนวรับ 1720 ดอลลาร์ เสี่ยงพักตัวอีกครั้ง
(views 189)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที กลับมาหลุด 1720 ดอลลาร์ ลงมาเป็นการดึงความเสี่ยงต่อการต่อการพักตัวกลับมาอีกครั้ง โดยวางแนวรับแรกที่ 1700 ดอลลาร์ เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 15 June 2020 : Market Update : หากกลับไปยืน 1360 จุด ไม่ได้เสี่ยงพักตัวต่อ
(views 222)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที ดัชนีกลับมาหลุดแนวรับ 1360-1365 จุด ดึงภาพของการพักตัวต่อเข้ามา โดยวางแนวรับที่ 1355 จุด และ 1345 จุด
S50M20 ในภาพรายชั่วโมง พักตัวหลุดแนวรับ 905 จุด ลงมา ดึงความเสี่ยงต่อการพักตัวลงต่อของดัชนีเข้ามา โดยมีแนวรับถัดมาที่ 890 จุด
อ่านเพิ่มเติม
12
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 12 June 2020 : GOLD SPOT: ฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1740 ดอลลาร์
(views 211)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่ย่อตัวไม่หลุดแนวรับ 1720 ดอลลาร์ ในภาคเช้านี้ตามที่คาดการณ์ไว้โดยราคาทองคามีโอกาสฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1740 ดอลลาร์ อีกครั้ง และลุ้นการทะลุผ่านเพื่อเปิด Upside ขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
12
มิถุนายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 12 June 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 284)
ทาฐานรอฟื้นตัวกลับ หลังไม่หลุดแนวรับ 1365 จุด
หลังจากที่ดัชนีพักตัวหลุดระดับ 1400 จุด(ระดับจิตวิทยา)ลงมาล่าสุดดัชนีพักตัวลงมาที่แนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน ที่ระดับ 1365 จุด เราประเมินดัชนีกำลังสร้างฐานเพื่อสะสมกาลังรอฟื้นตัวที่บริเวณดังกล่าว โดยการสร้างฐานของดัชนีเราให้น้าหนักเป็นการแกว่งตัว Sideway ที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
11
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 11 June 2020 : GOLD SPOT: หากยังยืนเหนือแนวรับ 1725 ดอลลาร์ ระยะสั้นยังอยู่ในรอบฟื้นตัว
(views 188)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นผ่านแนวต้านที่ 1720 ดอลลาร์ ดึงรอบของการฟื้นตัวระยะสั้นเข้ามาล่าสุดราคากาลังย่อตัวลงรายทาง มองราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวกลับที่บริเวณแนวรับ 1725 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
11
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 11 June 2020 : Market Update : แกว่งตัวรอเลือกทิศทาง
(views 255)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที ยังคงมีภาพที่เหมือนเดิมคือเป็นรอบของการพักตัวสะสมกำลัง โดยบ่ายนี้แกว่งตัวกรอบระยะสั้นที่ 1410-1422 จุด คาดราคาจะกลับมามีทิศทางที่ชดัเจรนอีกครั้งเมื่อ Breakout ทางใดทางหนึ่งออกจากกรอบดังกล่าว
S50M20 ในภาพรายชั่วโมง ดัชนีย่อตัวลงมาจ่อที่แนวรับ 935 จุด ระวังการหลุดที่ระดับดังกล่าวนื้ เนื่องจากจะเสี่ยงต่อการพักตัวลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
10
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 10 June 2020 : GOLD SPOT: กำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1720 ดอลลาร์
(views 184)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นผ่านแนวต้านแรกที่ 1710 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำกำลังจ่อที่แนวต้าน 1720 ดอลลาร์ โดยหากสามารถทะลุผ่านไปได้จะเป็นการดึง Momentum ระยะสั้นเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
10
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 10 June 2020 : Market Update : บ่ายนี้จับตาดูที่แนวต้าน 1422 จุด
(views 210)
SET INDEX ในภาพราย 15 นาที ดัชนีฟื้นตัวขึ้นใกล้แนวต้าน 1422 จุด เบื้องต้นเราคาดดัชนีมีโอกาสติดที่บริเวณดังกล่าวเนื่องจากยังอยู่ในรอบพักตัวสะสมกำลัง ในกรณีที่ด ัชนีจะกลับเป็นการรอบของฟื้นตัวอีกครั้งต้องทะลุผ่าน 1430 จุด ขึ้นไป
S50M20 ในภาพราย 15 นาที ฟื้นตัวสลับขึ้นม ตราบที่ดัชนียังไม่สามารถฟื้นตัวทะลุผ่านแนวต้าน 960 จุด มองดัชนียังอยู่ในรอบของการพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 9 June 2020 : GOLD SPOT: หากราคาทองคาฟื้นตัวผ่านแนวต้าน 1710 ดอลลาร์ ระยะสั้นจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง
(views 170)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นมาจ่อที่แนวต้าน 1710 ดอลลาร์ เบื้องต้นเรายังให้น้ำหนักราคาทองคำเสี่ยงติดที่บริเวณดังกล่าว ในกรณีที่ทะลุผ่านระดับดังกล่าวรอบสั้นจะเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 9 June 2020 : Market Update : บ่ายนี้แกว่งตัวในกรอบ 1440-1450 จุด
(views 259)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที ดัชนีฟื้นตัวขึ้นใกล้แนวต้าน 1450 จุดแล้วชะลอตัวลงดัชนียังอยู่รอบของการสะสมกำลังระยะสั้นในกรอบ 1440-1450 จุด เว้นแต่ดัชนีหลุดแนวรับ 1430 จุด จะเสี่ยงต่อการพักตัวลงต่อเนื่อง S50M20 ในภาพราย 15 นาที ดัชนีกำลังแกว่งตัวสะสมกำลังออกด้านข้างในกรอบ 960-970 จุด โดยหากหลุดแนวรับ 960 จุด จะเป็นการดึงภาพเชิงลบเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 08 June 2020 : GOLD SPOT : ติดแนวต้าน 1700 ดอลลาร์
(views 187)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1700 ดอลลาร์ เมื่อเช้านี้ล่าสุดราคาฟื้นตัวแบบ Pull Back ซึ่งเป็นเด้งสลับในแนวโน้มเชิงลบ คาดราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวต่อหลังติดแนวต้านที่ 1700 ดอลลาร์ วางแนวรับที่ 1675 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 8 June 2020 : Market Update : บ่ายนี้ระวัง การหลุด 1444 จุด
(views 210)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1450 จุด แล้ว ชะลอตัวลง โดยบ่ายนี้ไม่ควรหลุดแนวรับที่ 1244 จุด เพื่อไม่เสี่ยงต่อการพักตัวลงทดสอบ Gap ที่ 1437 จุด S50M20 ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 970 จุด แลว้ เกิดแรงขายออกกมา ทำให้ดัชนีชะลอตัวลงตามที่คาดการณ์ โดยบ่ายนี้มีแนวรับ ที่ 965 จุด เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
05
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 5 June 2020 : GOLD SPOT : Sideway ในกรอบ 1695-1740 ดอลลาร์
(views 201)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ในภาพหลักเรามองเป็นการแกว่งตัว Sideway ในกรอบ 1695-1740 ดอลลาร์ หลังจากที่กลับมายืนเหนือระดับ 1700 จุด(ระดับจิตวิทยา) แนะเน้นการเล่นรอบในกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
05
มิถุนายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 5 JUNE 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 272)
ดัชนีไม่ควรกลับไปต่ำกว่าระดับ 1400 จุด เพื่อไม่เสี่ยงต่อการพักตัวปิด Gap
สัปดาห์นี้ดัชนีฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยฟื้นตัวขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 1400 จุด ได้ซึ่งระดับจิตวิทยา แต่อย่างไรก็ดีเรามองว่า Upside ในระยะสั้นนี้จำกัด โดยหากดัชนีไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1400 จุด ต่อเนื่อง ดัชนีจะเสี่ยงต่อการพักตัวปิด Gapบริเวณ 1375-1393 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 4 June 2020 : GOLD SPOT : Sideway หลังยืน 1695 ดอลลาร์ ได้
(views 173)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที กลับมายืนเหนือระดับ 1700 ดอลลาร์ หลังจากที่เช้านี้อ่อนตัวลงไปแตะที่ระดับ 1693 ดอลลาร์ ยังไม่ดึงภาพเชิงลบเข้ามา มองเป็นแกว่งตัวการ Sideway ออกด้านข้าง
อ่านเพิ่มเติม
04
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 4 June 2020 : Market Update : เริ่มมีสัญญาณการย่อตัวระยะสั้น
(views 205)
SET INDEX ในภาพราย 15 นาที ดัชนีฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่เริ่มเห็นสัญญาณย่อตัวระยะสั้นเกิดขึ้นจาก Bearish Divergence ใน RSI โดยรอบของการพักตัวจะยืนยันเมื่อหลุด1400 จุด ลงมา
S50M20 ดัชนีฟื้นตัวได้แข็งแกร่ง แต่ในระยะสั้นนี้เริ่มเห็นสัญญาณ Bearish Divergence ใน RSI ทาให้ดัชนีมีโอกาสจะย่อตัวระยะสั้น โดยจะยืนยันหลุดปิดหลุด 940 จุด ลงมา
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 2 June 2020 : GOLD SPOT : อยู่ในรอบการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1750 ดอลลาร์
(views 192)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ยืนพักตัวเหนือ 1735 ดอลลาร์ ทิศทางราคาทองคำยังมีภาพที่คงเดิมโดย อยู่ในรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1750 ดอลลาร์ วางแนวรับที่ 1730 ดอลลาร์ เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 2 June 2020 : Market Update : ประเมินบ่ายนี้ Upside เริ่มจำกัด
(views 277)
SET INDEX ในภาพราย 30 นาที กลับมายืนเหนือแนวต้าน 1355 จุด ได้ทำให้ความเสี่ยงต่อการพักตัวถูกชะลอออกไป แต่อย่างไรก็ดี Upside เริ่มจำกัดจากสัญญาณ Bearish Divergence ใน RSI
S50M20 บ่ายนี้ยังต้องระวังการเผชิญแรงขายของดัชนีที่แนวต้าน 913-916 จุด เนื่องจากในภาพรายชั่วโมง ยังคงถูกกดดันจาก Triple Bearish Divergence ใน RSI
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Night) : 1 June 2020 : GOLD SPOT : ยืน 1730 ดอลลาร์ ทิศทางระยะสั้นยังเป็นบวก
(views 221)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำสามารถทะลุผ่านแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ ขึ้นมายืนได้ ระยะสั้นทำให้ราคาทองคำมีทิศทางที่เป็นบวก วางแนวต้านรอทดสอบที่ 1750 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 1 June 2020 : Market Update : บ่ายนี้ระวังการหลุด 1355 จุด
(views 236)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้น มาเหนือแนวต้าน 1355 จุด ได้แต่เริ่มมีสัญญาณการพักตัวเข้ามาจาก Bearish Divergence ใน RSI โดยจะยืนยันรอบของการพักตัวเมื่อหลุดระดับดังกล่าว
S50M20 บ่ายนี้ยังต้องระวังการหลุดแนวรับ 900 จุด ลงมาเนื่องจากเริ่ม มีสัญญาณการย่อตัวจาก Bearish Divergence ใน RSI โดยการหลุดระดับดังกล่าวจะเป็นเข้ารอบพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 29 May 2020 : GOLD SPOT : จับตาดูที่แนวต้าน 1730 ดอลลาร์
(views 173)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที กำลังฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ จับตาที่ดูที่ระดับดังกล่าว โดยหากราคาทองคำฟื้นตัวทะลุผ่านไปได้จะทำให้ ราคาทองคำมีทิศทางระยะสั้นกลับเป็นบวกอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤษภาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 29 May 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 222)
สัปดาห์หน้าย่อตัวสะสมกำลังในทิศทาง Sideway Up
การแกว่งตัวของดัชนีในช่วงนี้อยู่ในทิศทาง Sideway Up บ่งชี้จากการประคองตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน โดยสัปดาห์หน้ามีโอกาสได้ เห็นการย่อตัวสลับลงมาที่บริเวณแนวรับ 1310-1320 จุด มองดัชนีมีโอกาสสร้างฐานฟื้นตัวที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 28 May 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวที่แนวต้าน 1725-1730 ดอลลาร์
(views 196)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ฟื้นตัวขึ้นมาจากฐาน1700-1710 ดอลลาร์ แต่ภาพหลักยังเป็ นรอบของการพักตัว โดยรอบนี้วางแนวต้านรอทดสอบที่บริเวณ 1725-1730 ดอลลาร์ และมีโอกาสติดที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 28 May 2020 : Market Update : บ่ายนี้ระวังการหลุด 1345 จุด
(views 247)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวไปที่แนวต้านหลักที่ 1360 จุดแล้วเผชิญแรงขาย ตามที่ได้ประเมินไว้ ล่าสุดดัชนีมีสัญญาณ Bearish Divergence โดยดัชนีหลุดแนวรับ 1345 จุด จะเสี่ยงต่อการย่อตัว
S50M20 เช้านี้เปิดขึ้นไปที่แนวต้าน 900 จุด แล้วมีแรงขายทำกำไรออกมาตามที่ได้ประเมินไว้ บ่ายนี้ให้ระวังการหลุดแนวรับ 890 จุด เนื่องจากจะเป็นยืนยันรอบของการย่อตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 27 May 2020 : GOLD SPOT : มีโอกาสสร้างฐานที่แนวรับ 1700 ดอลลาร์
(views 172)
ภาพทางเทคนิคราคำทองคำราย 240 นาที ล่าสุดพักตัวลงมาที่แนวรับ 1700 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยา ประเมินราคาทองคามีโอกาสฟื้นตัวกลับระยะสั้นที่บริเวณดังกล่าวในกรณีหลุด 1700 ดอลลาร์ จะส่งผลให้ราคาทองคำในภาพหลักกลับเป็นเชิงลบ
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 27 May 2020 : Market Update : :ให้น้ำหนักย่อตัวในบ่ายนี้
(views 203)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวไปติดแนวต้านของ Uptrend Channel ที่ 1345 จุด ตามที่ได้ประเมินไว้บ่ายนี้ยังต้องจับตามองที่แนวรับ 1335 จุด หากหลุดระดับดังกล่าวดัชนีมีโอกาสย่อตัวลงปิด Gap ที่ 1325 จุด
S50M20 เช้านี้ดัชนีย่อตัวหลังชนแนวต้านของ Uptrend Channel ตามที่คาดการณ์ รอบบ่ายคาดฟื้นตัวติดแนวต้าน 885 จุด ก่อนย่อตัวสะสมกาลังอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 26 May 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำพักตัวสร้างฐานที่ 1713-1720 ดอลลาร์
(views 202)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 1735 ดอลลาร์ กดดันราคาทองคำอยู่ในรอบของการพักตัว ประเมินราคาทองคำมีโอกาสพักตัวลงมาที่บริเวณแนวรับ 1713-1720 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสสร้างฐานที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 26 May 2020 : Market Update : บ่ายนี้ไม่ควรหลุด 1335 จุด
(views 236)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีเปิด Gap ข้ามผ่านแนวต้าน 1333 จุด ขึ้นมาทิศทางโดยรวมยังคงเป็นภาพเชิงบวก แต่อย่างไรก็ดีในภาพรายชั่วโมงเริ่ม มีสัญญาณย่อตัวเข้าจาก Bearish Divergence โดยรอบของย่อตัวจะยืนยันเมื่อดัชนีหลุด 1335 จุด ลงมา
S50M20 ดัชนีฟื้นตัวขึ้นทะลุแนวต้าน 887 จุดขึ้นมาได้เป็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ โดยบ่ายนี้มีโอกาสย่อตัววางแนวรับที่ 884 จุด ดัชนีควนยืนระดับดังกล่าวให้ได้เพื่อรักษารอบของการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 25 May 2020 : GOLD SPOT : พักตัวต่อหลังไม่ผ่านแนวต้าน 1735 ดอลลาร์
(views 162)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีราคาทองคำกำลังอยู่รอบของการพักตัวหลังจากที่ติดแนวต้าน 1735 ดอลลาร์ โดยเป็นการแกว่งตัวในกรอบของ Downtrend Channel โดยการพักตัวของราคาทองคามีแนวรับที่บริเวณ 1710 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 25 May 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีโอกาสชะลอตัว
(views 182)
SET INDEX เช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1317 จุด ตามที่คาดการณ์ ประเมินบ่ายนี้มีโอกาสติดที่บริเวณดังกล่าวและมีโอกาสเผชิญแรงขายสลับออกมา โดยวางแนวรบัรอบบ่ายนี้ที่ 1305 จุด เป็นระดับแรก
S50M20 รอบบ่ายนี้ดัชนีมีโอกาสติดแนวต้าน 870 จุด และมีโอกาสเผชิญแรงขายทากาไรหลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นมาตามที่คาดการณ์ไว้ โดยบ่ายยนี้วางแนวรับแรกที่ 865 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 22 May 2020 : GOLD SPOT : พักตัวในกรอบ Downtrend Chanel
(views 225)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีราคาทองคำกำลังอยู่รอบของการพักตัวหลังจากที่ติดแนวต้าน 1750 ดอลลาร์ ทิศทางยังคงให้น้ำหนักเหมือนเดิมคือ
พักตัวสะสมกำลัง โดยพักตัวในกรอบ Downtrend Chanel
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤษภาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 22 May 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 207)
ดัชนีแกว่งตัวในกรอบ Uptrend Chanel
ดัชนีย่อตัวมากกว่าที่คาดการณ์โดยย่อตัวหลุด 1305 จุด ลงมาทาให้รอบของฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1360 จุด ถูกลบล้างไป เปลี่ยนมาเป็นการแกว่งตัวทยอยฟื้นตัวลักษณะ SidewayUp ในกรอบ Uptrend Chanel คาดดัชนีมีโอกาสเกิด Technical Rebound ที่บริเวณแนวรับ 1290 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 21 May 2020 : GOLD SPOT : พักตัวหลังติดแนวต้าน 1750 ดอลลาร์
(views 172)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ มีความเสี่ยงที่จะพักตัวสะสมกาลังอีกระลอก หลังจากที่ติดแนวต้าน 1750 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณ Failed Break โดยวางแนวรับที่บริเวณ 1725-1730 ดอลลาร์ เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 21 May 2020 : Market Update : รอบบ่ายมีแนวรับที่ 1324 จุด
(views 258)
SET INDEX หลังจากที่ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง โดยรอบบ่ายมีโอกาสย่อตัวสลับไดบ้างวางแนวรับที่ 1324 จุด แต่ทิศทางหลักเรายังให้น้ำหนักการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1360 จุด
S50M20 รอบบ่ายนี้ดูแนวรับ 877 จุด โดยหากการย่อตัวยังไม่ปิดหลุดระดับดังกล่าว ดัชนียังอยู่ในรอบหลักฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 900 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 20 May 2020 : GOLD SPOT : หากกลับไปยืนเหนือ 1750 ดอลลาร์ ไม่ได้ราคาทองคำเสี่ยงจะที่พักตัว
(views 173)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ ฟื้นตัวกลับมาจ่อที่แนวต้าน 1750 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคำยังไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าว จะเป็นสัญญาณ Failed Break ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงลบ และมีโอกาสที่จะพักตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 20 May 2020 : Market Update : ยืน 1300 จุด คงโอกาสฟื้นตัวต่อ
(views 257)
SET INDEX รอบเช้าดัชนียืนในแดนบวกได้ โดยอยู่เหนือระดับ 1300 จุด รักษาภาพของรอบฟื้นตัวต่อ อย่างไรก็ดีดัชนีไม่หลุดปิดต่ากว่าระดับ Gap ที่ 1300 จุด มิฉะนั้นจะเสี่ยงเข้าสู่รอบของการพักตัว
S50M20 ยืนเหนือแนวต้าน 875 จุด คงรอบของการฟื้นตัว โดยมีเป้าหมายรอทดสอบบ่ายนี้ที่ 881/887 จุด ตามลาดับ กรณีปิดหลุด 875 จุด ตอ้ งระวังการพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 19 May 2020 : GOLD SPOT : ต้องรีบกลับไปยืนเหนือ 1750 ดอลลารN เพื่อไม่ดึงความเสี่ยงพักตัวเข้ามา
(views 226)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ ราคาทองคากลับมาต่ำกว่า 1750 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคำไม่ รีบกลับยืนเหนือระดับดังกล่าว จะเป็นสัญญาณ Failed Break ซึ่งจะทำให้ราคาทองคำเสี่ยงจะพักตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 19 May 2020 : Market Update : ทะลุ 1300 จุด
(views 229)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดบวกขึ้นมายืนเหนือ 1300 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านสาคัญและระดับจิตวิทยา เป็นการเปิด Upside สร้างระยะทางในการฟื้นตัวขึ้นต่อ โดยมีเป้าหมายหลักที่ 1360 จุด
S50M20 ดัชนีฟื้นตัวทะลุแนวต้านหลักที่ 875 จุด ขึ้นมาเป็นการเปิด Upside ของกรอบด้านบน โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ GAP 900 จุด เป็นระดับหลัก
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 18 May 2020 : GOLD SPOT : ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังทะลุแนวต้าน 1750 ดอลลาร์
(views 214)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ กำลังอยู่ในรอบของการฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากที่ทะลุแนวต้าน 1750 ดอลลาร์ ขึ้นสรา้างจุดสูงสุดใหม่ โดยหากราคา
ทองคำยังสามารถยืนเหนือแนวต้าน 1750 ดอลลาร์ ได้ต่อเนื่อง จะมีเป้าหมายถัดไปที่ 1780 ดอลลาร์(์Fibonacci 138.2%)
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 18 May 2020 : Market Update : ประคองตัวกลับมายืนเหนือ 1285 จุด
(views 228)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดบวกขึ้น มายืนเหนือ 1285 จุด ได้ทำใหทิ้ศทางกลับมาฟื้นตัวระยะสั้น แต่ระวังการหลุดแนวรับดังกล่าว เนื่องจากดัชนีจะเสี่ยงเผชิญแรงขายอีกระลอก
S50M20 ภาคบ่ายนี้ต้องไม่หลุดแนวรับ 855 จุด เพื่อรักษาภาพบวกเอาไว้ หลังจากที่ดันีฟื้นตัวขึ้นติดแนวต้าน 860 จุด แล้วมีแรงขายออกมา
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 15 May 2020 : GOLD SPOT : กาลังเข้าสู่รอบการฟื้นตัวขึ้นสู่แนวต้าน 1750 ดอลลาร์
(views 187)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ หลังจากที่ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้น ผ่าน1720 ดอลลาร์ ในคืนที่ผ่านมา ทำให้ราคาทองคำเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้ง โดยมีแนวต้านสำคัญรอทดสอบที่ 1750 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤษภาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 15 May 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 242)
ไม่ควรหลุด 1266 จุด เพื่อรักษาทิศทาง Sideway Up
ดัชนียังประคองตัวอยู่เหนือ 1266 จุด ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน ทำให้ยังรักษาทิศทาง Sideway Upไว้ได้ และมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้าน 1290-1300 จุด อีกครั้ง ในกรณีหลุด 1266 จุดลงมา จะเป็นการดึงสัญญาณลบเข้ามาทันที
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 14 May 2020 : GOLD SPOT : ลุ้นการทะลุกรอบ 1720 ดอลลาร์ เพื่อเข้าสู่รอบการฟื้นตัว
(views 179)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำมีภาพที่คงเดิมจากเมื่อเช้านี้โดยฟื้นตัวขึ้น มาจ่อที่กรอบการพักตัวเลือกทิศทางแบบสามเหลี่ยมที่ 1720 ดอลลาร์ ลุ้นการฟื้นตัวทะลุระดับดังกล่าว เพื่อเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 14 May 2020 : Market Update : หลุด 1277 จุด บ่ายเสี่ยงพักตัวต่อ
(views 263)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีหลุดแนวรับ 1277 จุด ลงมาทำให้ภาคบ่ายดัชนียังถูกกดดันในแดนลบ หากดัชนีไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ในสิ้นวัน ดัชนีเสี่ยงที่จะพักตัวต่อเนื่อง S50M20 ดัชนีหลุดแนวรับ 850 จุด ลงมา กดดันทิศทางบ่ายนี้ในแดนลบ โดนหากดัชนีไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ในสิ้นวัน ดัชนีจะเสี่ยงพักตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 13 May 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวสะสมกำลังในกรอบสามเหลี่ยม
(views 193)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีราคาทองคำยังมีทิศทางที่คงเดิม โดยการแกว่งตัวของราคาทองคำมีความผันผวนลดลงเรื่อยๆ ในกรอบสามเหลี่ยมเป็นลักษณะของการพักตัวรอเลือกทิศทางด้วยการ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 13 May 2020 : Market Update : บ่ายดูที่แนวต้าน 1300 จุด
(views 290)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีขึ้นทดงอบสนวต้าน 1300 จุด แต่ยังไม่ผ่านในรอบเช้า บ่ายนี้ยงต้องจับตาดูต่อ หากทะลุผ่านไปได้ จะเป็นการเปิด Upside ขึ้นไปที่แนวต้าน 1360 จุด ในดรณีไม่ทะลุผ่าน ดชนีเสี่ยงที่จะย่อตัวงสะสมกำลังอีกระลอก
S50M20 รายชั่วโมงเริ่มเห็นการสร้าง Bearish Divergence ใน Stochastic หลังฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 873 จุด มีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 12 May 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวแคบในกรอบ Sideway ช่วง 1670-1730 ดอลลาร์
(views 177)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีราคาทองคำในช่วงนี้แกว่งตัวด้วยความผันผวนที่แคบลง ในกรอบ Sideway ช่วง 1670-1730 ดอลลาร์ เป็นการพัก
ตัวเพื่อรอเลือกทิศทาง โดยการ Breakout ทางใดทางหนึ่งออกจากกรอบดังกล่าว เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 12 May 2020 : Market Update : มีโอกาสได้เห็นการขึ้นแตะ 1300 จุด อีกครั้ง
(views 239)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1295.52 จุด (+8.22 จุด) โดยยังคงภาพแนวโน้มลักษณะ Sideway Up รอบนี้วางแนวต้านสาคัญรอทดสอบที่บริเวณ 1300 จุด S50M20 เปิดหลุด 860 จุด แต่สามารถกลับมายืนเหนือระดับดังกล่าวได้ อีกทั้งยังขึ้นสร้าง High สูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มระยะสั้นที่เป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 11 May 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวในกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์
(views 169)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีราคาทองคำยังคงมีทิศทางที่คงเดิมโดยแกว่งตัวในกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์ ในลัษณะ Sideway คาดราคาทองคำ
จะกลับมามีทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้ง หลังจากที่ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 11 May 2020 : Market Update : รอบบ่ายการขึ้นอาจชะลอ
(views 286)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีขึ้นปิดที่ระดับ 1289.85 จุด (+23.83 จุด) โดยดัชนีอยู่ในรอบการฟื้นตัว แต่ในระยะสั้น (ภาพราย 15 นาที) เริ่มเห็นสัญญาณ Overbought ใน RSI และเข้าใกล้แนวต้าน 1293 จุด อาจได้เห็นการชะลอตัวสะสมกำลังใหม่อีกครั้งที่ระดับดังกล่าว
S50M20 ค่า Basis อยู่ที่ -6.10 จุด รอบบ่ายถ้าไม่หลุด 859 จุด ยังประคองภาพบวก
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 8 May 2020 : GOLD SPOT : ระวังแรงขายที่บริเวณ 1730 ดอลลาร์
(views 195)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำกลับมายืนเหนือแนวต้าน 1700 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้น มาจ่อที่แนวต้าน
1730 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นกรอบแกว่งตัวของทิศทางหลัก ประเมินราคาทองคำมีโอกาสติดที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 8 May 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 246)
สัปดาห์นี้ดัชนีย่อตัวลงมา โดยระยะสั้นเป็นลักษณะชะลอตัว หลังขึ้นมาต่อเนื่องในเดือนที่แล้ว อัตราการทำ New Low และ New High ของหุ้นในตลาด ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆ ทั้ง 2 ตัวยังคงเคลื่อนไหวในโซนต่า (%NH = 0.36% , %NL = 1.60%) ดังนั้นประเมินได้ว่า โดยรวมยังเป็น Sideway
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 7 May 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวแคปในกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์
(views 177)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ในช่วงนี้แกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์ โดยการฟื้นตัวมีสร้าง High ที่ต่าลง โดยหากราคาทองคำหลุดแนวรับ 1670 ดอลลาร์ จะเสี่ยงต่อการพักตัวในภาพหลัก
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 7 May 2020 : Market Update : แนวรับถัดไปที่ 1256 จุด
(views 215)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1263.54 จุด (-15.09 จุด) ดัชนีกาลังอยู่ในช่วงการชะลอตัว หลังแท่งเทียนเกิดรูปแบบ Evening star ในภาพรายวัน แนวรับถัดไปที่ 1256 จุด มีโอกาสได้เห็นการเด้งสั้นๆ ที่ระดับดังกล่าว
S50M20 แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 833 จุด หากหลุดจะเปิด Downside ในการลงต่อทันที
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 5 May 2020 : GOLD SPOT : รอบสั้นพักตัวต่อหลังหลุด 1700 ดอลลาร์
(views 163)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ในระยะสั้นนี้ราคาทองคำอยู่ในรอบการพักตัว หลังจากที่หลุดระดับ 1700 ดอลลาร์ ลงมาวางแนวรับที่ 1670 ดอลลาร์ ในทิศทางหลักเรายังให้น้ำหนักแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์ เพื่อรอการ Breakout กำหนดทิศทางอยู่
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 5 May 2020 : Market Update : หากไม่ปิด Gap ที่ 1292 จุด จะเสี่ยงพักตัว
(views 224)
SET INDEX ดัชนีรอบเช้าปิดที่ระดับ 1283.34 จุด (-18.32 จุด) รอบบ่ายควรที่จะขึ้นปิด Gap บริเวณ 1293 จุด มิฉะนั้นจะเป็นสัญญาณแรกของการเข้าสู่รอบการพักฐาน (คล้ายกับเมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค. 2020)
S50M20 ดัชนีกลับลงมาต่ำกว่า 860 จุด ภาพเริ่มดูไม่ดี หากหลุด 850 จุด จะเป็นการยืนยันรอบการพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
30
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 30 April 2020 : GOLD SPOT : รอบสั้นราคาทองคำอยู่ในรอบการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1730 ดอลลาร์
(views 199)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ในระยะสั้นนี้ราคาทองคำอยู่ในรอบการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ เบื้องต้นเราประเมินราคาทองคำมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว เนื่องภาพหลักเรายังให้น้ำหนัก Sideway ในกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
30
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 30 April 2020 : Market Update :
(views 263)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ1295.47 จุด(+12.79 จุด)มีการขึ้นทดสอบแนวต้านด่านสำคัญที่ 1300 จุด (ระดับแนวต้านทางจิตวิทยา) แต่ยังไม่สามารถผ่านได้ ดังนั้นมีโอกาสย่อตัวสั้นๆเกิดขึ้นได้ S50M20 ทะลุผ่านแนวต้าน 860 จุด ขึ้นมาได้ แต่การดีดตัวขึ้นมาแรงในรอบเช้า อาจส่งผลให้รอบบ่ายได้เห็นการชะลอสะสมกาลัง กรอบการแกว่งตัว 865 -870 จุด
อ่านเพิ่มเติม
29
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 29 April 2020 : GOLD SPOT : Sideway รอเลือกทิศทาง
(views 233)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ภาพหลักในช่วงนี้ราคาทองคำแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อรอการ Breakout ออกจากกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์ เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตอีกครั้งระหว่างนี้แนะนักลงทุนเน้นการ Trading ทารอบในกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
29
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 29 April 2020 : Market Update : Sideway Up ต่อเนื่อง
(views 237)
SET INDEX อบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1282.38 จุด (+7.39 จุด) แนวโน้มเป็นลักษณะ Sideway Up บ่ายนี้รอดู หากข้ามผ่าน 1283 จุด จะมีโอกาสขึ้นทำ High ใหม่อีกครั้ง
แนวต้านถัดไปที่ 1300 จุด
S50M20 รอบเช้ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 860 จุด แต่ยังไม่ผ่าน รอดูบ่ายนี้หากผ่านได้ Upside การขึ้นจะถูกเปิดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
28
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 28 April 2020 : GOLD SPOT : มีโอกาสฟื้นตัวสลับหลังยืนแนวรับ 1700 ดอลลาร์
(views 197)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีของราคาทองคำ เช้านี้อ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับ 1700 ดอลลาร์ ล่าสุดเกิดแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ราคาทองคำยังไม่เสี่ยงที่จะพักตัว(ระยะเวลานาน)ในรอบนี้ ประเมินราคาทองคามีโอกาสฟื้นตัวสลับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
28
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 28 April 2020 : Market Update : หากผ่าน 1272 จุด Upside ระยะสั้นจะถูกเปิด
(views 230)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปรับตัวบวกขึ้นมาปิดที่ระดับ 1271.29 จุด (+3.88 จุด) เป็นการดีดตัวขึ้นในช่วงก่อนปิดตลาดรอบเช้า โดยรอดูรอบบ่าย หากผ่านแนวต้าน 1272 จุด ได้จะเปิด Upside ในระยะสั้นขึ้นสู่ระดับ 1280 จุด แต่หากไม่ผ่าน จะเป็นการแกว่งตัวในกรอบ 1262-1272 จุด
S50M20 คาดมีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวที่โซนแนวต้าน 852-857 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 27 April 2020 : GOLD SPOT : มีโอกาสพักตัวอีกระลอก หลังไม่ผ่านแนวต้าน 1730 ดอลลาร์
(views 224)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีของราคาทองคำชะลอตัวลงต่อเนื่องหลังจากที่ติดบริเวณแนวต้าน 1730-1735 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสพักตัวสะสมกำลังอีกครั้งวางแนวรับที่ 1700 ดอลลาร์ เว้นแต่ราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ จะเป็นการฟื้นตัวต่อแบบไม่พัก ซึ่งให้นน้ำหนักน้อย
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 27 April 2020 : Market Update : ภาพ 60 นาที เป็นลักษณะ Rising Wedge
(views 234)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีขึ้นปิดที่ระดับ 1266.80 จุด (+8.02 จุด) ในภาพราย 60 นาที เริ่มเห็นการฟอร์มตัวลักษณะ Rising Wedge ซึ่งปกติรูปแบบนี้มักจะเกิดการ Breakout ฝั่งลงให้รอดัชนีหลุด 1255 จุด เพื่อยืนยันรอบการพักฐาน
S50M20 รอบเช้ายังไม่สามารถข้ามผ่านแนวต้าน 850 จุด ได้ ประเมิน Upside ในรอบหลักยังคงจากัด
อ่านเพิ่มเติม
24
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 24 April 2020 : GOLD SPOT : รอการทะลุผ่านบริเวณแนวต้าน 1730-1735 ดอลลาร์ เพื่อฟื้นตัวต่อเนื่อง
(views 197)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีของราคาทองคำ ล่าสุดราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาจ่อที่บริเวณแนวต้าน 1730-1735 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคำสามารถทะลุผ่านระดับดังกล่าวไปได้ ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องในกรณีติดระดับกล่าว ราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวสะสมกาลังที่แนวรับ 1700 ดอลลาร์ อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
24
เมษายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 24 April 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 299)
แนวโน้มเป็นลักษณะ Sideway Up ยังต้องระวังแรงขายที่แนวต้าน 1300-1350 จุด จำนวน % กำรทำ New High ขึ้นขยับสูงขึ้นเล็กน้อย (เส้นสีเหลือง) ส่วน % กำรทำ New Low อยู่ที่ระดับต่ำต่อเนื่อง (1.26%) ดังนั้นสอดคล้องกับทิศทำงในช่วงนี้ที่เป็น Sideway Up
อ่านเพิ่มเติม
23
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 23 April 2020 : GOLD SPOT : ลุ้นทะลุแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ เพื่อเปิด Upside
(views 191)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นมาจ่อที่แนวต้าน 1730ดอลลาร์ หากราคาทองคำสามารถทะลุผ่านระดับดังกล่าวได้ จะเป็นกา เปิด Upside ของรอบการฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1750 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
23
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 23 April 2020 : Market Update : ระยะสั้นเห็นแรงขายที่แนวต้าน 1270 จุด
(views 253)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีขึ้นปิดที่ระดับ 1267 .84 จุด (+6.03 จุด) เป็นการกระโดดเปิด Gap ขึ้นมา แต่ในรอบเช้าจะเห็นได้ว่าเริ่มติดแนวต้านบริเวณ 1270 จุด รอบบ่ายหากยังไม่ผ่านระดับดังกล่าว มีโอกาสชะลอตัวในรอบสั้น
S50M20 ภาพราย 15 นาที หากยังยืน 843 จุดได้ มีโอกาสได้เห็นการขึ้นทดสอบ 851 จุดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
22
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 22 April 2020 : Market Update : รอบบ่ายมีโอกาสขึ้นติด 1247 จุด
(views 282)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีลงมาปิดที่ระดับ 1241.24 จุด (-11.68 จุด) โดยรายชั่วโมงเริ่มเห็นการทำ Lower Low แม้จะมีการฟื้นตัวในช่วงท้ายตลาดรอบเช้า แต่อย่างไรก็ดี เรายังประเมินรอบบ่ายให้น้ำหนักไม่ผ่านแนวต้าน 1247 จุด
S50M20 รอบเช้าเห็นการสร้างแนวต้านบริเวณ 832 จุด รอบบ่ายถ้ายังไม่ผ่านระดับดังกล่าว มีความเสี่ยงลงแตะระดับ 820 จุด อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
21
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 21 April 2020 : GOLD SPOT : คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวกลับระยะสั้นที่บริเวณแนวรับ 1665 ดอลลาร์
(views 199)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคาฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1700 ดอลลาร์ แต่ไม่สามารถยืนได้ทำให้ล่าสุดราคาทองคำพักตัวลงมาใกล้
บริเวณแนวรับ 1665 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวกลับระยะสั้น ที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
21
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 21 April 2020 : Market Update : ประเมินระยะสั้นชะลอตัว
(views 268)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีลงมาปิดที่ระดับ 1253.46 จุด (-12.94 จุด) โดยเป็นการกลับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1265 จุด ทำให้ทิศทางระยะสั้นเป็นบวกย่อตัวปรับฐานวางแนวรับ 1240 จุด
S50M20 ระยะสั้นหลุด 838 จุด บ่ายนี้มีโอกาสแตะ Low ในรอบเช้าที่ 832 -833 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 20 April 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบการพักตัวมีแนวรับแรกที่ 1665 ดอลลาร์
(views 229)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ของราคาทองคำหลักจากที่หลุด Uptrend Line ทำให้ทิศทางราคาทองคำเปลี่ยนมาเป็นรอบของการพักตัว โดยเป็นพักตัวเพื่อสะสมกำลังในภาพหลัก มีแนวรับแรกที่ 1665 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 20 April 2020 : Market Update : กำลังขึ้นทดสอบ High เดิมที่ 1267 จุด
(views 234)
SET INDEX รอบเช้าราคาฟื้นตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1259.10 จุด (+19.86 จุด) โดยเป็นการกลับเข้าใกล้แนวต้าน High เดิมที่บริเวณ 1265 -1267 จุด อีกครั้ง หากผ่านตรงนี้ได้จะเป็นการลบล้างภาพ Divergence ในราย 60 นาที แล้วสร้างระยะทางการปรับตัวขึ้นต่อ (แต่อย่างไรก็ดี เรายังคงให้น้ำหนักการชะลอมากกว่า)
S50M20 ดัชนีขึ้นมาชนด่านแนวต้านสำคัญ 850 จุด รอบบ่ายมีโอกาสชะลอ
อ่านเพิ่มเติม
17
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 17 April 2020 : GOLD SPOT : ตราบที่ยืนเหนือแนวรับ 1680 ดอลลาร์ ยังคงให้น้ำหนักฟื้นตัว
(views 209)
ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำล่าสุดราคาทองคำพักตัวลงมาที่บริเวณแนวรับ 1690-1700 ดอลลาร์ ตราบที่ราคาทองคำยังไม่หลุดต่ำกว่า1680 ดอลลาร์ ทิศทางราคาทองคำยังคงมีภาพในการฟื้นตัวใทิศทางหลักเว้นแต่หลุดระดับ 1680 ดอลลาร์ จึงจะลบล้างภาพดังกล่าวและดึงความเสี่ยงพักตัวเข้ามามาระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
17
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 17 April 2020 : Market Update : หากฟื้นตัวไม่ผ่าน 1240 จุด ยังเสี่ยงพักตัว
(views 234)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีขึ้นปิดที่ระดับ 1228.31(+28.16 จุด) เป็นการกระโดดเปิดบวกขึ้นมา โดยในภาพรายชั่วโมง หากยังฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 1240 จุด ยังเผชิญความเสี่ยงการปรับตัวลงอยู่
S50M20 ในช่วงหลัง10.30 น. ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาใกล้แนวต้าน High ของวันที่ 820 -822 จุด บ่ายนี้หากผ่าน Upside จะเปิดต่อ สู่ 830 จุด (มีโอกาสติดบริเวณนี้)
อ่านเพิ่มเติม
16
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 16 April 2020 : GOLD SPOT : ให้น้ำหนักฟื้นตัวต่อ หลังยืนแนวรับ 1700 ดอลลาร์
(views 204)
ภาพทางเทคนิค 240 นาที ราคากำลังพักตัวสะสมกาลังออกด้านข้างโดยการพักตัวรอบนี้สามารถยืนแนวรับ1700 ดอลลา์ เรายังใหน้ำหนักการฟื้นตัวต่อของราคาทองคำเว้นแต่ราคาทองคำจะหลุดแนวรับ 1680 ดอลลาร์ จึงจะลบล้างภาพดังกล่า
อ่านเพิ่มเติม
16
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 16 April 2020 : Market Update : อยู่ในรอบการพักตัวแนวรับถัดไป 1200 จุด
(views 220)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีลงมาปิดที่ระดับ 1215.54 จุด (-20.56 จุด) โดยกาลังเข้าสู่รอบการพักตัวปรับฐาน มีแนวรับรอทดสอบที่บริเวณ 1200 จุด
S50M20 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องในรอบเช้าความเสี่ยงการอ่อนตัวลงต่อยังมี วางแนวรับถัดไปที่ 800 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 15 April 2020 : GOLD SPOT : ย่อตัวรายทางลงมาที่แนวรบั 1700 ดอลลาร ์
(views 219)
ภาพทางเทคนิค 240 นาที ราคาทองคำย่อรายทางขาขึ้น ลงมาที่แนวรับ 1700 ดอลลาร์ โดยทิศทางหลักยังไม่เสียทิศทางขาขึ้น มองเป็นจังหวะเข้าสะสมที่ดี วางแนวรับที่บริเวณ 1690-1700 ดอลาร์ โดยมีเป้าหมายหลักที่ของการฟื้นตัวนี้ที่ 1780 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
15
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 15 April 2020 : Market Update : ระยะสั้นไม่ควรหลุด 1240 จุด
(views 257)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1257.39 จุด (+1.04 จุด) ระยะสั้นเป็นการพักตัวออกด้านข้างเหนือระดับ 1250 จุด โดยรอบนี้หากอ่อนตัวหลุด 1240 จุด จะเป็นการยืนยันรอบการพักตัวปรับฐาน S50M20 รอบเช้าขึ้นไปผ่านแนวต้าน 842 จุด บ่ายนี้มีโอกาสชะลอแตะกรอบแนวรับบริเวณ 830 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 14 April 2020 : GOLD SPOT : ยืนเหนือแนวต้าน 1700 ดอลลาร์ ได้
(views 188)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำยืนขึ้น เหนือแนวต้าน 1700 ดอลลาร์ ทิศทางหลักยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น มองระหว่างทางอาจมีย่อตัวสลับได้บ้าง แต่มองเป็นจังหวะในการเข้าสะสมที่ดี วางแนวรับที่บรเิวณ 1690-1700 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
14
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 14 April 2020 : Market Update : เกิด Divergence รอบที่ 2 ในรายชั่วโมง
(views 273)
ระดับ 1250 จุด ในภาพราย 60 นาที เกิดสัญญาณ Bearish divergence เป็นครั้งที่ 2 ดังนั้นยังต้องระวังการชะลอตัวในรอบบ่าย โดยหากหลุด 1230 จุด จะเป็นการยืนยันการพักตัวลงในระยะสั้น
S50M20 ขึ้นไปทำ High ที่ 850 จุดรอบบ่ายหากยังไม่กลับไปยืน840 จุดยังเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
13
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 13 April 2020 : GOLD SPOT : ลุ้นการทะลุผ่านแนวต้าน 1700 ดอลลาร์
(views 220)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้น มาจ่อแนวต้าน 1700 ดอลลาร ์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสทะลุผ่านระดับดังกล่าวและขึ้นทำจุดสูงใหม่ เนื่องทิศทางหลักเป็นแนวโน้มขาขึ้นและ Momentum ในรอบนี้แข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม
13
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 13 April 2020 : Market Update : ให้ระวังแรงขายที่แนวต้าน 1240 -1250 จุด
(views 217)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1226.20 จุด (-1.83 จุด) การแกว่งตัวยังคงเป็น Sideway ในกรอบ 1200-1240 จุด ยังประเมิน Upside การขึ้นจำกัด เนื่องจากใกล้แนวต้านสำคัญที่ 1250 จุด S50M20 กรอบการแกว่งตัวช่วงบริเวณ 800 -840 จุด รอบนี้หากอ่อนตัวหลุด 800 จุด จะยืนยันรอบการพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 10 April 2020 : GOLD SPOT : ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังยืนเหนือแนวต้าน 1665
(views 183)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำ (Spot) ปิดเนื่องในวัน Good Friday โดยปิดเหนือแนวต้าน 1665 ดอลลาร์ ทิศทางหลักยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น โดยรอบการฟื้นตัวของราคาทองคำในรอบนี้มีเป้าหมายที่ 1700 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 10 April 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 277)
การขึ้นรอบนี้ไม่ผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1250 จุด ยังให้น้ำหนักการชะลอตัวในสัปดาห์หน้า ทั้งการทา New High และ New Low ของหุ้นในตลาด ยังอยู่ในระดับต่ำ(%NH = 0.18, %NL = 2.28%) ทำให้โดยรวมยังไม่มีนัยสาคัญ ดังนั้นให้น้ำหนัก Sideway
อ่านเพิ่มเติม
09
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 9 April 2020 : GOLD SPOT : ฟื้ตัวจากแนวรับ 1640 ดอลลาร์
(views 206)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาจากการที่พักตัวสะสมกาลังออกด้านข้างเหนือแนวรับ 1640 ดอลลาร ์ประเมินราคาทองคำเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้งตามแนวโน้มหลักขาขึ้น โดยมีแนวต้าน 1670 ดอลลาร์ เป็นด่านแรก
อ่านเพิ่มเติม
09
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 9 April 2020 : Market Update : เห็นสัญญาณ Divergence ในภาพรายชั่วโมง
(views 234)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1234.40 จุด (+28.63 จุด) เป็นลักษณะการขึ้นทา High ใหม่ แต่อย่างไรก็ดี Upside เริ่มจำกัด หลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ 1250 จุด อีกทั้งล่าสุดภาพราย 60 นาทีเริ่มเห็นสัญญาณ Divergence
S50M20 เริ่มเห็นแรงขายในช่วงท้ายตลาดรอบนี้ รอบบ่ายมีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวแตะระดับ 825 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 8 April 2020 : GOLD SPOT : พักตัวเหนือแนวรับ 1640 ดอลลาร์ ภาพหลักยังไม่เสียทรงขาขึ้น
(views 215)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1640 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำกำลังพักตัวสะสมกำลังระยะสั้นโดยประคองตัวเหนือแนวรับ 1640 ดอลลาร์ ทำให้ภาพหลักยังคงเป็นขาขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักที่บริเวณ 1690-1700 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
08
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 8 April 2020 : Market Update :รอบบ่ายมองไม่ผ่าน 1220 จุด
(views 210)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1211.60 จุด (-3.35 จุด) เห็นการพยายามขึ้นทดสอบแนวต้าน High อีกครั้งที่บริเวณ 1220 จุด ประเมินรอบบ่ายยังไม่น่าผ่านระดับดังกล่าว เนื่องจากโมเมนตัมเริ่มอ่อนแรง
S50M20 ดัชนีกลับขึ้นมาชนแนวต้านบริเวณ 812 จุด หากผ่านได้จะขึ้นทดสอบ 820 จุด แต่หากไม่ผ่าน มีโอกาสลงหลุด 800 จุด อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 7 April 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำอยู่ในรอบของการฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นทดสอบแนวต้าน 1690-1700 ดอลลาร์
(views 198)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1640 ดอลลาร ์ทิศทางหลักของราคาทองคำอยู่ในรอบการฟื้นตัว
ต่อเนื่องขึ้นทดสอบเป้าหมายแนวต้านบริเวณ 1690-1700 ดอลลาร ์คาดราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 7 April 2020 : Market Update : ใกล้แนวต้าน 1200 จุด บ่ายมีโอกาสชะลอ
(views 240)
SET INDEX ดัชนีรอบเช้าปิดที่ระดับ 1199.69 จุด (+60.85 จุด) รอบสั้นเข้าใกล้แนวต้านทางจิตวิทยาที่บริเวณ 1200 จุด บ่ายนี้มีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวในรอบสั้น ทั้งนี้ Upside ในรอบหลักเราประเมินไว้ที่ 1200 -1250 จุด
S50M20 ในช่วงหลัง 10 โมงเช้า ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องแบบไม่พัก ดังนั้นมีโอกาสได้เห็นการชะลอที่บริเวณแนวต้าน 810 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 3 April 2020 : GOLD SPOT : ระวังการหลุดแนวรับ 1600 ดอลลาร์ อีกระลอก
(views 228)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ยังคงเคลื่อไหวเหนือแนวรับ1600 ดอลลาร์ ยังคงรักษารอบของทิศทางการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน
1640 ดอลลาร์ ไว้ได้และภาพหลักจะกลับมาฟื้นตัวต่อเนื่องเมื่อทะลุระดับดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ระวังการหลุดแนวรับ 1600 ดอลลาร์ อีกครั้งเนื่องจากจะทำให้ ราคาทองคำเสี่ยงพักตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 3 April 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 280)
การขึ้นผ่านแนวต้าน 1130 จุด ในรอบนี้ค่อนข้างอ่อนแรง รอบนี้ไม่ควรหลุดแนวรับ 1100 จุด %การทำ New Low ของจำนวนหุ้นในตลาดลดลงต่อเนื่อง (เส้นสีเขียว 4.81%) ส่วน %การทำ New High กลับสู่ระดับ 0 (เส้นสีเหลือง 0%) บ่งชี้ถึงภาวะ Sideway
อ่านเพิ่มเติม
02
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 2 April 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำ อยู่ในรอบการพักตัวสะสมกำลัง
(views 219)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ยังคงเคลื่อไหวต่ากว่าระดับ 1600 ดอลลาร์ ทำให้ทิศทางของราคาทองคำยังถูกดันอยู่ในรอบของการพัก
ตัวสะสมกำลังโดยมีแนวรับ 1570 ดอลลาร์ และ 1550 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสสร้างฐานฟื้นตัวกลับที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
02
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 2 April 2020 : Market Update : สะสมกำลังในกรอบ 1100 -1130 จุด
(views 278)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1114.62 จุด (+9.11 จุด) โดยรอบเช้ายังไม่หลุดฐาน 1100 จุด ทำให้ภาพเป็นการสะสมกำลังในกรอบ 1100 -1130 จุด ยังต้องรอจนกว่าราคาจะเกิดการ Breakout เพื่อกำหนดทิศทาง
S50M20 ดัชนีเกิดการผันผวนในช่วงเปิดตลาด หลังจากนั้นการแกว่งตัวเริ่มแคบลงเรื่อยๆ คาดบ่ายนี้อาจได้เห็นการเคลื่อนไหวแรงๆของดัชนี (กรอบ 732-736 จุด)
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 1 April 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำไม่สามรถกลับไปยืน 1600 ดอลลาร์ ยังมีโอกาสพักตัวลงต่อ
(views 190)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ฟื้นตัวขึ้นมาเมื่อเช้าที่บริเวณแนวรับ 1570 ดอลลาร(์ ระดับ Fibonacci Retracement 32.8%)โดยการฟื้นตัวของราคาทองคำกำลังขึ้นทดสอบแนวต้าน 1600 ดอลลาร์ หากไม่สามารถกลับไปยืนได้ราคาทองคำจะยังคงมีรอบของการพักตัวลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 1 April 2020 : Market Update : จุดตัดสินใจ 1130 จุด
(views 237)
SET INDEX ดัชนีขึ้นมาจอที่แนวต้านสำคัญบริเวณ 1130 จุด รอดูรอบบ่ายนี้ หากผ่านได้จะเป็นการเปิด Upside ในการขึ้นต่อ แต่หากไม่ผ่านจะคงรอบการ Sideway ในกรอบ 1000 -1130 จุด (เราให้น้ำหนักการไม่ผ่านมากกว่า)
S50M20 รอบเช้ายังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ 750-752 จุด ทาให้ยังเผชิญความเสี่ยงการชะลอตัวในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 31 March 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำหลุดแนวรับ 1600 ดอลลาร์ จะเสี่ยงพักตัวลงอีกระลอก
(views 217)
ภาพทางเทคนิคราคาทองราย 240 นาที แกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1600-1645 ดอลลาร์ โดยประคองตัวเหนือแนวรับ 1600 ดอลลาร์ ยังรักษา
ทิศทางเชิงบวกไว้ได้เว้นแต่ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1600 ดอลลาร ์ ราคาทองคำจะเสี่ยงเขา้สู่รอบการพักตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 31 March 2020 : Market Update : กำลังขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญ 1120 จุด
(views 222)
SET INDEX ดัชนีกระโดดเปิด Gap ขึ้นมา โดยรอบนี้กาลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ 1120-1130 จุด มีโอกาสได้เห็นแรงขายที่ระดับดังกล่าว
S50M20 ภาพราย 5 นาที ดัชนีขึ้นทะลุผ่านแนวต้าน 740 จุด ขึ้นมาทำให้ Upside ในรอบสั้นถูกเปิดมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อสูงแนวต้าน 746/750 จุด (ช่วงท้ายก่อนปิดตลาดมีการพยายามทาราคาให้ปิดสูง) อาจมีชะลอสั้นแถว 746 จุดก่อนในรอบบ่าย
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 30 March 2020 : GOLD SPOT : ภาพหลักยังคงให้น้ำหนักการฟื้นตัวขึ้นต่อของราคาทองคำ
(views 215)
ภาพทางเทคนิคราคาทองราย 240 นาที แกว่งตัวออกด้านข้างหลังจากที่ทะลุกรอบการพักตัวเพื่อฟื้นตัวขึ้น ต่อรูปแบบ Bull Flag โดยยังสามารถยืน
อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ประเมินทิศทางหลักยังคงให้ทิศทางการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านหลักที่บริเวณ 1690-1700 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 30 March 2020 : Market Update ,รอบเช้าย่อตัวไม่หลุด 1070 จุด ลุ้นเด้งสั้น
(views 241)
SET INDEX ในรอบเช้าดัชนีปิดกดลงมา แต่ไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1070 จุด ทำให้ในระยะสั้นสามารถลุ้นการดีดตัวกลับเพื่อขึ้นทดสอบแนวต้าน 1090/1100 จุด ตามลำดับ
S50M20 เกิดแรงซื้อกลับที่ฐาน 708 จุด โดยในช่วงท้ายตลาดรอบเช้ามีแรงซื้อเข้าต่อเนื่อง ทั้งนี้รอบบ่ายหากยังไม่หลุด 715 จุด ยังให้น้ำหนักเป็นบวกในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 27 March 2020 : GOLD SPOT : รอการฟื้นตัวผ่าน 1645 ดอลลาร ์ เพื่อยืนยันรอบการฟื้นตัวต่อ
(views 185)
ภาพทางเทคนิคราคาทองราย 240 นาที แกว่งตัวออกด้านข้างหลังจากที่ทะลุกรอบการพักตัวเพื่อฟื้นตัวขึ้น ต่อรูปแบบ Bull Flag ทิศทางของราคา
ทองคำเรายังให้น้ำหนักฟื้นตัวขึ้นต่อ โดยจะยืนยันรอบของการฟื้นตัวเมื่อ ทะลุผ่านแนวต้าน 1645 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 2ึ7 March 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 266)
ประเมินกรอบการแกว่งตัวช่วงบริเวณ 1000-1120 จุด (Sideway ในกรอบกว้าง)
%การทำ New Low ของจานวนหุ้นในตลาดลดลงต่อเนื่อง (เส้นสีเขียว 7.76%) ส่วน % การทำ New High เริ่มเห็นการฟื้นขึ้นมาเล็กน้อย (เส้นสีเหลือง 0.18%) โดยรวมยังไม่มีนัยสาคัญ ดังนั้นให้น้าหนัก Sideway
อ่านเพิ่มเติม
26
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 26 March 2020 : GOLD SPOT : กำลังฟอร์มตัวรูปแบบ Bull Flag
(views 221)
ภาพทางเทคนิคราคาทองราย 240 นาที ยังคงมีภาพที่ไม่ปเลี่ยนแปลงไปจากช่วงเช้านี้โดนราคาทองคำกำลังพักตัวในรูปแบบ Bull Flag เหนือแนวรับ 1600 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นรูปแบบการฟอร์มตัวเพื่อฟื้นตัวต่อในแนวโน้มขาขึ้นโดยเรายังให้น้ำหนักทิศทางหลักอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
26
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 26 March 2020 : Market Update : เริ่มเห็นสัญญาณบวกในรอบสั้นต่อเนื่อง
(views 280)
SET INDEX รายชั่วโมง เริ่มเห็นการทำจุดสูงสุดใหม่ และการยกฐานสูงขึ้น ของดัชนี รอบนี้มองแนวต้านรอทดสอบที่บริเวณ 1120 จุด
S50M 20 รอบบ่ายหากเปิดยืน 722 จุด มีโอกาสได้เห็นการขึ้นแตะระดับ 730 จุด และ High ของรอบเช้าที่บริเวณ 734 จุดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 25 March 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำ มีโอกาสฟื้นตัวต่อหลังยืน 1600 ดอลลาร ์
(views 186)
ภาพทางเทคนิคราคำทองราย 240 นาที ย่อตัวลงมาที่แนวรับแรกที่ 1600 ดอลลาร์ หลังจากการฟื้นตัวที่ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมา เรายังคงให้น้ำหนักราคาทองคำอยู่ในทิศทางฟื้นตัวในลักษณะ V-shape โดยมีแนวต้านหลักที่บริเวณ 1690-1700 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 25 March 2020 : Market Update : ขึ้นยืนระดับ 1070 จุด ดึงทิศทางบวกในรอบสั้น
(views 255)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีสามารถขึ้นผ่านแนวต้าน 1070 จุด ขึ้นมาได้ดึงภาพระยะสั้นเป็นเชิงบวก บ่ายนี้หากยังสามารถยืน 1065 จุด มีลุ้นที่จะขึ้นทำ High ใหม่ต่อเนื่องภายในวัน
S50H20 การเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวน ตั้งแต่ในช่วง 10.30 น. ดัชนีได้ทยอยฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง จากระดับ 702 ขึ้นมาปิดที่ 724 จุด รอบบ่ายหากผ่าน 725 จุดได้ จะเป็นการยืนยันการขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 24 March 2020 : GOLD SPOT : ระยะสั้นราคาทองคำ ติดแนวต้าน 1600 ดอลลาร ์
(views 213)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำหลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือระดับ 1500ดอลลาร์ ได้ราคาทองคำเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวต่อเนื่องมาทดสอบแนวต้าน
1600 ดอลลาร์ ประเมินทิศทางราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวสะสมกาลังอีกครั้งแต่อย่างไรก็ดีทิศทางหลักของราคาทองคำเรายังให้น้าหนักในเชิงบวก
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 24 March 2020 : Market Update : ดัชนีผันผวนในกรอบ 1020-1070 จุด
(views 213)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดใกล้ชนแนวต้าน 1070 จุด แล้วเกิดแรงเทขายลงมา โดยรวมป็นการแกว่งตัว (ผันผวน) ในกรอบ 1020-1070 จุด รอการ Breakout เพื่อเลือกทิศทาง
S50H20 กลับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 700 จุด โดยเป็นการแกว่งตัวในช่วงกรอบ 660-720 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 23 March 2020 : GOLD SPOT : สะสมกำลังที่ฐานแนวรับ 1450 ดอลลาร ์
(views 238)
ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบสะสมกำลังเนื่องจากฟื้นตัวของค่าคืนวันศุกที่ผ่านมาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1500 ดอลลาร์ โดยหากการสะสมกำลังรอบนี้ไม่หลุดฐานแนวรับที่ 1450 ดอลลาร ์คาดทิศทางราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวได้อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 23 March 2020 : Market Update : รอบเช้าฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 1060 จุด
(views 209)
SET INDEX ดัชนีเปิดกระโดดลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1060 จุด โดยรอบเช้ามีการพยายามฟื้นตัวขึ้นไปแตะระดับดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน ทำให้ทิศทางยังอ่อนแอ บ่ายนี้วางแนวรับ 1040/1020 จุด ตามลาดับ S50H20 รอบบ่ายมองแนวรับ 688 จุด มีโอกาสได้เห็นการเด้งในระยะสั้นที่ระดับดังกล่าว ภาพระยะกลางต้องรอผ่านแนวต้าน 710 จุด ถึงจะดึงสัญญาณบวกกลับมา
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 20 March 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำสามารถยืน 1500 ดอลลาร์ จะมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อ
(views 236)
ภาพทางเทคนิคหลังจากราคาทองคำไม่หลุดแนวรับ 1450 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำฟื้นตัวขึ้น มายืนเหนือแนวต้าน 1500 ดอลลาร์ ตามที่ได้ประเมินไว้ โดยหากราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวรับ 1500 ดอลลาร์ จะมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อ
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 20 March 2020 : SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 23-27 มี.ค.63
(views 252)
สัปดาห์นี้ดัชนีสามารถยืนแนวรับสาคัญที่ 1000 จุด ได้ประเมินสัปดาห์หน้าแกว่งตัวออกด้านข้าง จำนวนหุ้นทำ New Low ในตลาดลงมาที่ระดับ 27.01% (เส้นสีเขียว) ส่วน %NewHighยังอยู่ที่ระดับ 0% (สีเหลือง) ตามหลักควรได้เห็นการฟื้นตัวระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
19
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 19 March 2020 : GOLD SPOT : แรงขายเริ่มชะลอตัวลงเมื่อเข้าใกล้บริเวณแนวรับ 1450 ดอลลาร์
(views 190)
ภาพทางเทคนิคหลังจากที่ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1500 ดอลลาร์ลงมา ล่าสุดการพักตัวของราคาทองคำเริ่มชะลอตัวลงที่บริเวณแนวรับ 1450 ดอลลาร์ และความผันผวนเริ่มลดลง ประเมินราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวกลับ ณ บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
19
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 19 March 2020 : Market Update : หลุดแนวรับ 1027 หลุด ทิศทางเป็นเชิงลบ
(views 242)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีเปิดโดดลงมาต่ากว่าแนวรับ 1027 จุด ทาให้ทิศทางเป็นลักษณะการแกว่งตัวในรูปแบบ Sideway Down เว้นแต่ว่าจะสามารถกลับไปยืนเหนือ 1027 จุด ในระดับปิดได้
S50H20 ดัชนีย่อตัวลงหลุดแนวรับ 670 จุด ดึงภาพการแกว่งตัวของดัชนีเป็นทิศทาง Sideway Down ตราบที่ไม่สามารถกลับมายืนระดับปิดเหนือกว่าระดับ 670 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 18 March 2020 : GOLD SPOT : การแกว่งตัวของราคาทองคำช่วงนี้มีความผันผวนสูง
(views 189)
เงินสกุลดอลลาร์ที่ปรับตัวขึ้น ต่อเนื่องจาก ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด19 ส่งผลให้นักลงทุนมีความต้องการถือเงินสดมากขึ้น เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในช่วงนี้ภาพทางเทคนิคราคาทองคำหลุดแนวรับ 1500 ดอลลาร์ อีกครั้งโดยหากราคาทองคำยังไม่หลุดแนวรับ 1450 ดอลลาร์ จะมีทิศทางแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อสะสมกำลังในกรณีหลุด 1450 ดอลลาร์ ราคาทองคำจะเสี่ยงไหลลงต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
18
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 18 March 2020 : Market Update : บ่ายนี้รอดูบริเวณ 1050 จุด เป็นจุดตัดสินใจ
(views 258)
SET INDEX ภาพ 240 นาที ในรอบนี้ด ัชนีพยายามที่จะขึ้นไปทา High ใหม่ แต่จะเห็นได้ว่ามีแรงขายกดใส่อยู่ ยังไม่สามารถยืน 1065 จุดได้ ดังนั้นบ่ายนี้รอดูบริเวณ 1050 จุด หากหลุดจะไปเจอฐานเดิมที่ 1035 จุดอีกครั้ง แต่หากยืนได้มีลุ้นขึ้นแตะ 1065 จุด S50H20 ดัชนียังไม่สามารถขึ้นผ่านแนวต้าน 710 จุด ได้เกิดการชะตัวลงมา ยังคงทำให้ทิศทางโดยรวมเป็นการแกว่งตัวออกข้าง ช่วงบริเวณ 675 -710 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 17 March 2020 : GOLD SPOT : หลุดแนวรับ 1500 ดอลลาร์ วางแนวรับถัดมาที่ 1450 ดอลลาร์
(views 218)
ทองคำยังคงถูกเทขายต่อเนื่อง จากความต้องการถือเงินสดของนักลงทุนที่กังวัลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัส(COVIC19)ภาพทางเทคนิคราคาทองคำหลุดแนวรับ 1500 ดอลลาร์ ทิศทางเริ่มมีภาพเชิงลบ วางแนวรับถัดมาที่ 1450 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 17 March 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีแนวต้าน 1070 จุด
(views 206)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้าน 1070 จุดได้ ทำให้ทิศทางในรอบบ่ายยังคงถูกกดดันอยู่ในทิศทางเชิงลบ โดยวางแนวรับแรกที่ 1037 จุด S50H20 จากภาพรายชั่วโมงเช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านแรกที่ 712 จุด ทำให้ดัชนียังคงถูกกดดันในทิศทางเชิงลบ วางแนวรับแรกที่ 680 จุด หากหลุดระดับดังก่าว ดัชนีจะเสี่ยงต่อการไหลลงต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 16 March 2020 : GOLD SPOT : ประเมินการพักตัวของราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวที่บริเวณแนวรับ 1500 ดอลลาร์
(views 173)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำพักตัวต่อเนื่องหลังจากที่หลุดบริเวณรับ 1560 ดอลลาร์ ลงมาประเมินราคาทองคำชะลอการพักตัวลงที่บริเวณแนวรับ 1500 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับของเส้น Uptrend Line และลุ้นการฟื้นตัวสลับที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 16 March 2020 : หลุด 1100 จุด เป็นการชะลอตัว
(views 275)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดหลุดระดับ 1100 จุด ลงมาทำให้เป็นการดึงภาพเชิงลบในระยะสั้นเข้ามา รอบบ่ายมีโอกาสพักตัวลงต่อ วางแนวรับ 1060/1045 จุด
S50H20 กลับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 700 จุด ภาพในรายชั่วโมงเริ่ม ดูไม่ดีอีกครั้งเผชิญความเสี่ยงการชะลอตัว แนวรับรอบบ่าย 690/676 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 13 March 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำยืนแนวรับ 1550-1560 ดอลลาร์ มีโอกาสฟื้นตัว
(views 224)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที การย่อตัวของราคาทองคำในช่วงเช้านี้ส ามารถยืนเหนือระดับแนวรับ 1550-1560 ดอลลาร์ ทำให้ทิศทางราคาทองคำในภาพหลักยังไม่สูญเสียทิศทางขาขึ้น ประเมินแนวต้านแรกที่ 1600 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 13 March 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า 16 - 20 มี.ค.63
(views 245)
ความผันผวนสูง ระยะสั้นเริ่มเห็นการยืนแนวรับสาคัญ 1000 จุด มีลุ้นฟื้นตัวระยะสั้นในสัปดาห์หน้า จำนวนหุ้นทำ New Low ในตลาด พุ่งสูงถึง 71.15% (เมื่อวำนนี้) สะท้อนให้เห็นว่าตลาดอยู่ในภาวะ Panic มักจะเกิดการฟื้นตัวกลับสั้นๆ แต่อย่างไรก็ดี แนวโน้มโดยรวมยังถือว่าเป็นเชิงลบ
อ่านเพิ่มเติม
12
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 12 March 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำยืนแนวรับ 1635 ดอลลาร์ ภาพหลักยังไม่เสียทรงขาขึ้น
(views 191)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาที่แนวรับ 1635 ดอลลาร์ ตามที่ได้ประเมินไว้ หากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ จะทำให้ทิศทางในภาพหลักยังคงเป็นขาขึ้น มีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
12
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 12 March 2020 : หากบ่ายนี้ไม่ผ่าน 1150 จุด ยังเสี่ยงลงต่อ
(views 225)
SET INDEX ในภาพราย 15 นาที ดัชนีมีแนวต้านที่ 1150 จุด หากบ่ายยังไม่สามารถกลับไปยืนที่ระดับดังกล่าวได้ จะยังเสี่ยงต่อการไหลลงต่อ
S50H20 ในช่วงก่อนปิดตลาดรอบนี้เห็นแรงขายทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากบ่ายนี้ไม่สามารถกลับไปยืนเหนือบริเวณ 753 จุด ดัชนียังมีความเสี่ยงต่อการไหลลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 11 March 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำยืนเหนือ 1660 ดอลลาร์ ไม่ได้จะยังเสี่ยงย่อตัวอีกครั้ง
(views 200)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวจากแนวรับของกรอบการแกว่งตัวเลือกทิศทางที่ 1645 ดอลลาร์ ล่าสุดมาจ่อที่แนวต้านแรกที่ 1660 ดอลลาร์ หากราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับดังกล่าวในวันนี้ ราคาทองคำจะยังมีความเสี่ยงย่อตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 11 March 2020 : หลุด 1265 จุด มีความเสี่ยงลงแตะ 1250 จุด
(views 269)
SET INDEX ในภาพราย 5 นาที ดัชนีอ่อนตัวหลุดระดับ 1265 จุด ลงมาทำให้ภาพในการฟื้นตัวในระยะสั้นเสียไป เกิดความเสี่ยงการอ่อนตัวลงต่อ มีโอกาสลงทดสอบแนวรับ 1250 จุด อีกครั้ง S50H20 ในช่วงก่อนปิดตลาดรอบนี้เห็นแรงขายทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องรอบนี้วางฐานแนวรับสำคัญบริเวณ 820 จุด ดัชนีไม่ควรหลุดบริเวณนี้
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 10 March 2020 : GOLD SPOT : หลุดแนวรับ 1660 ดอลลาร์ พักตัวต่อ
(views 193)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1660 ดอลลาร์ ทำให้รอบสั้น ราคาทองคำมีความเสี่ยงการไหลลงต่อเนื่อง ประเมินฐานแนวรับถัดมาที่ 1645-1650 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 10 March 2020 : เข้าสู่รอบฟื้นตัว แนวต้านรอทดสอบที่ 1300 จุด
(views 244)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีสามารถยืนระดับ 1250 จุด และกลับขึ้น มาเทรดเหนือระดับ 1270 จุด เป็นการยืนยันรอบการฟื้นตัวในระยะสั้น วางแนวต้านถัดไปรอบทดสอบที่บริเวณ 1300 จุด S50H20 การฟื้นตัวในรายชั่วโมงเป็นลักษณะ V-shape โดยรอบบ่ายมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 860 จุด เป็นด่านแรก หากผ่านได้ Upside จะเปิดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 9 March 2020 : GOLD SPOT : ติดแนวต้าน 1700 ดอลลาร์ ระยะสั้นมีโอกาสพักตัว
(views 212)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำติดแนวต้านระยะสั้นที่ 1700 ดอลลาร์และเกิดสัญญาณ Bearish Dive ใน RSI ประเมินราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบของการย่อตัว ประเมินแนวรับที่ 1645 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 9 March 2020 : อยู่ในช่วง Panic Sell รอดูการสร้างฐาน
(views 275)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปรับตัวลงแรง -92 จุด ทิศทางการลงเป็นลักษณะ Panic sell รอบสั้นยังต้องรอดูการทาฐานต่อเนื่อง ตราบใดที่ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1300 จุด ความเสี่ยงการพักตัวลงต่อยังมีสูง S50H20 กำลังทำ Low ใหม่ต่อเนื่อง แนวโน้มระยะสั้นอ่อนแอ ต้องรอการขึ้นผ่านระดับ 856จุด ถึงจะเป็นการดึงสัญญาณบวกในระยะสั้นกลับมา
อ่านเพิ่มเติม
06
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 6 March 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบการฟื้นตัวต่อเนื่อง
(views 198)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำยืนเหนือแนวรับ 1660 ดอลลาร์ เข้าสู่รอบการฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ระหว่างวันนี้การย่อตัวสลับแต่ยังสามารถยืนเหนือแนวรับ 1660 ดอลลาร์ ได้วางแนวต้านรอทดสอบที่ 1700 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
06
มีนาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 6 March 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า 9-13 มี.ค. 62
(views 238)
สัปดาห์นี้ไม่ควรหลุดแนวรับ 1350 จุด เพื่อไม่เสี่ยงต่อการพักตัวลงต่อในสัปดาห์ หลังจากที่ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาในลักษณะ V-Shape ตามที่ได้ประเมินไว้ โดยฟื้นตัวจาก Lowณ ระดับ 1317 จุด ขึ้นมากว่า 90 จุด เช้านี้ดัชนีเข้าสู่รอบการพักตัวระยะสั้นหลังจากหลุด 1390 จุด ลงมาล่าสุดดัชนีลงมาจ่อที่แนวรับ 1350 จุด โดยหากสัปดาห์นี้ดัชนีปิดต่ากว่าระดับดังกล่าว สัปดาห์หน้าจะเสี่ยงต่อการพักตัวลงต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
05
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 5 March 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำจะเข้าสู่รอบการฟื้นตัวต่อหากทะลุผ่าน 1645 ดอลลาร์
(views 190)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวทะลุผ่านกรอบการพักตัวรูปแบบ สามเหลี่ยม โดยจะยืนยันเมื่อทะลุผ่านระดับ 1645 ดอลลาร์ และมีเป้าหมายของรอบการฟื้นตัวแรกที่ 1660 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
05
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 5 March 2020 : หากยืน 1395 จุด ได้คงโอกาสฟื้นตัวต่อ
(views 231)
SET INDEX ดัชนีกาลังอยู่ในรอบการของการฟื้นตัวในลักษณะ V-Shape ตามที่ได้ประเมินไว้ โดยหากดัชนียังประคองตัวอยู่เหนือแนวรัล 1395 จุด จะมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อเนื่องเป้าหมายถัดไปที่ 1425 จุด S50H20 ดัชนีฟื้นตัวในลักษณะ V-shape ตามที่คาดการณ์ มาที่เป้าหมาย 945 จุด หากดัชนียังสามารถประคองตัวอยู่เหนือระดับ 936 จุด จะยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องวางเป้าหมายถัดไปที่ 955 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 4 March 2020 : GOLD SPOT : ประเมินราคาทองคำติดแนวต้าน 1660 ดอลลาร์
(views 255)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาจากฐาน 1600 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำทองเริ่มชะลอตัวที่บริเวณแนวต้าน 1650-1660 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำติดที่ระดับดังกล่าว และมีโอกาสย่อตัวสะสมกำลังอีกครั้งวางแนวรับที่ 1610 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
04
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 4 March 2020 : ยืน 1350 จุด ได้คงโอกาสฟื้นตัวต่อ
(views 252)
SET INDEX ดัชนีย่อตัวลงเล็กน้อยในช่วงเช้าที่ผ่านมา แต่ยังคงรักษารอบของการฟื้นตัวไว้ได้ โดยยืนไม่หลุดแนวรับ 1350 จุด ประเมินดัชนียังคงรอบของการฟื้นตัวในลักษณะ V-Shape
S50H20 สามารถยืนเหนือ 915 จุดได้ ดัชนียังคงอยู่ในรอบของการฟื้นตัวอยู่ คาดการฟื้นตัวรอบนี้จะเป็นลักษณะ V-Shape Shape วางเป้าหมายที่ 936/945 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 3 March 2020 : GOLD SPOT : ตราบที่ยืนเหนือ 1575 ดอลลาร์ ยังคงรอบของการฟื้นตัว
(views 247)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ตราบที่ราคาทองคำยังไม่หลุดแนวรับ 1575 ดอลลาร์ การแกว่งตัวของราคาทองคำในรอบนี้ยังอยู่ในรอบของการฟื้นตัวอยู่ โดยมีแนวต้านรอทดสอบที่ 1620-1625 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
03
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 3 March 2020 เข้าสู่รอบการฟื้นตัวหลังยืน 1350 จุด
(views 242)
SET INDEX ดัชนีกลับมายืนเหนือระดับ 1350 จุดได้ในรอบเช้านี้ แม้ว่าบ้ายนี้อาจมีย่อตัวสลับได้บ้าง ตราบที่ดัชนียังไม่สามารถยืน 1350 จุดได้ ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อ S50H20 สามารถยืนเหนือ 910 จุดได้ เป็นการยืนยันการเข้าสู่รอบของการฟื้นตัว โดยภาคบ่ายมีแนวต้านย่อยที่ 920 จุด ระยะสั้นอาจมีย่อได้บ้าง แต่ตราบที่สามารถยืน 910 ได้ จะมีโอกาสฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 2 March 2020 : GOLD SPOT : เข้าสู่รอบการฟื้นตัวระยะสั้น หลังยืน 1600 ดอลลาร์
(views 219)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบการฟื้นตัวระยะสั้น หลังจากที่สามารถยืนอยู่เหนือบริเวณ 1600 ดอลลาร์ ได้วางแนวต้านของรอบการฟื้นตัวนี้ที่ 1620 ดอลลาร์ เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 2 March 2020 : Market Update : รายชั่วโมง แรงขายอ่อนลงต่อเนื่อง
(views 273)
SET INDEX จากภาพรายชั่วโมงดัชนีตลาดมีขายลดลงต่อเนื่อง จาก Bullish Divergence ใน RSI ประเมินระยะสั้นนี้มีโอกาสเกิด Technical Rebound โดยจะยืนยันเมื่อสามารถกลับไปยืนเหนือ 1355 จุด
S50H20 ภาพรายชั่วโมงดัชนียังพักตัวลงต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดีแรงขายอ่อนลงต่อในเนื่องใน ภาพรายชั่วโมงที่เกิด Bullish Divergence ประเมินมีโอกาสเกิด Technical Rebound โดยจะยืนยันเมื่อยืนเหนือ 910 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 28 February 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1640 ดอลลาร์ เข้าสู่รอบพักตัว
(views 200)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำล่าสุด Breakout ออกจากกรอบการกาหนดที่ 1640 ดอลลาร์ ลงมา ราคาทองคำเข้าสู่รอบการพักตัวอีกครั้ง โดยวางแนวรับที่ 1625 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 28 February 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า 2-6 March 2020 แรงลงเริ่มชะลอตัวลง
(views 240)
แรงลงเริ่มชะลอตัวลง ดัชนีพักตัวลงแรงในสัปดาห์นี้ โดยลบ 146.78 จุด ล่าสุดในภาพรายชั่วโมงเริ่มเห็นแรงขายเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง คาดดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวกลับในระยะสั้นนี้โดยดัชนีจะเข้าสู่รอบการฟื้นตัวเมื่อสามารถยืนเหนือแนวต้าน 1355 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 27 February 2020 : GOLD SPOT : ราคาพักตัวออกด้านข้างรอเลือกทิศทาง
(views 246)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที การแกว่งตัวของราคาทองคำยังคงเป็นการพักตัวออกด้านข้างในกรอบการเลือกทิศทางที่ 1640-1660 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำจะกลับมามีทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้ง หลังจาก Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 27 February 2020,Market Update : แรงขายเริ่มชะลอตัวลง
(views 254)
SET INDEX แรงขายเริ่ม ชะลอตัวที่แนวรับ 1350 จุด หลังจากที่พักตัวต่อเนื่องรอบ 10 วัน โดยลงกว่า 10% ประเมินระยะสั้น ดัชนีมีโอกาสเข้าสู่รอบการฟื้