บทวิเคราะห์ภาคบ่าย

16
กุมภาพันธ์
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 16 February 2018 , SET INDEX : มุมมองสัปดาหห์ น้า 19-23 ก.พ. 18
(views 16)
SET Index : สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการทา Lower Low ต่ากว่า 1758 จุดและทยอยฟื้นกลับเข้าหาแนวต้านสาคัญ 1810 จุด แต่ยังไม่ทะลุผ่าน
คาดว่า 19-23 ก.พ. จะทะลุผ่านได้ ซึ่งจะยืนยันรอบฟื้นตัวต่อเนื่องตามกรอบการฟื ้นตัวของภาพหลักกลับสู่แนวต้าน 1850 จุด ระหว่างทางมีแนวต้าน
ย่อย 1810-1815 จุดคอยสกัดกัน้ บ้าง แต่ในที่สุดจะทะลุผ่านได้ระดับเสยี่งจะเกิดขึน้ต่อเมื่อหลุดแนวรับ 1785 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 01 February 2018 : GOLD SPOT: เป้ าหมายแนวต้านถัดไปที่ 1365-1370 ดอลลาร์(ราคายังแข็งแกร่ง แต่ระวังการกลับตัวแข็งค่าของเงินดอลลาร์ไว้ด้วย)
(views 4)
วางเป้ าหมาย 1365-1370 ดอลลาร์สอดคล้องกับการฟื้นตัวในรูปแบบ Inverse Head & Shoulders ที่มีความต่อเนื่องของรอบการฟื้นตัวเพื่อทดสอบบ่าขวา และมีแนวต้านด้านบน 1380 ดอลลาร์ เป็นด่านใหญ่ที่จะรอทดสอบ
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 14 January 2018 : Market Update บ่ายนี้ยังตันที่ 1797-1800 จุด
(views 6)
SET INDEX รอบบ่ายคาดว่ายังไปไม่ได้ไกล ตันที่แนวต้าน 1797-1800 จุด และมีโอกาสชะลอสลับราย ชม. มาที่แนวรับ 1790 จุด ตราบที่ไม่หลุดแนวรับ 1785 จุดรอบหลักคงวางเป้าหมายที่จะปิด Gap 1814-1823 จุด S50H18 ปิดเช้า Basis -6.02 จุด ทำให้รอบบ่ายยังจำกัดแนวต้านไว้ที่ 1160 จุด และมีโอกาสที่จะเจอระยะชะลอกลับลงมาที่แนวรับ 1152 จุดได้ ส่วนภาพหลักรอแตะ 1170 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 15 February 2018 : GOLD SPOT: เป้าหมายแนวต้านถัดไปที่1365 ดอลลาร์
(views 6)
ภาพราย 60 นาที หลังจากที่ราคาทะลุแนวต้าน 1352 ดอลลาร์มาได้ ในรอบเช้าเกิดการ Pullback สั้นๆลงมา และสามารถดีดกลับขึ้นมาได้ แสดงถึงการขึ้นในรอบนี้แข็งแกร่ง ราคามีโอกาสขึ้นต่อเพื่อทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1365 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 14 January 2018 : Market Update รอบบ่ายประคองเหนือ 1795-1798 จุดได้
(views 16)
SET INDEX รอบบ่ายคาดว่าจะยืนเหนือ 1798 จุด และมีระยะสลับดีดราย ชม. เข้าหาแนวต้าน 1805-1807 จุด กรณีถอยมากกว่าคาด ยังจะไม่หลุดแนวรับ 1795 จุด ขณะทีรอบหลักวางเป้าหมายมีโอกาสปิด Gap 1814-1823 จุด S50H18 ปิดรอบเช้า Basis -5.32 จุด ลดลงจากรอบเช้าวันก่อนหน้าที่ -7.18 จุด แต่ยังไม่หลุดจากกรอบ Sideway เนื่องจากราย ชม. มี Upside จำกัด ติด 1165-1169 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 14 February 2018 : GOLD SPOT: ยังคงแกว่งในกรอบ Uptrend channel
(views 3)
ภาพราย 60 นาที ราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1335 บาท ซึ่งเป็นกรอบบนของ Uptrend channel แล้วเกิดการย่อตัวลงมา เราประเมินเป็นเพียงการย่อสลับระหว่างทางเท่านั้น ทิศทางโดยรวมคงลักษณะ Sideway Up ในกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
13
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 13 January 2018 : Market Update บ่ายนี้จำกัด UpsideUpside UpsideUpside 1805-1810 จุด
(views 5)

SET INDEXประเมินที่ภาพหลักจะปรับขึ้นปิด Gap 1814-1823 จุด และไปต่อเพื่อรอทดสอบ 1850 จุด แต่บ่ายนี้คาดว่าจากัด Upsideไม่เกินช่วงแนวต้าน 1805-1810 จุด
S50H18ยังอ่อนแอเมื่อเทียบกับตลาดฯ Basisปิดรอบเช้า -7.18 จุด คาดบ่ายนี้แกว่งออกข้าง 1155-1162 จุด ดีสุดสาหรับ Upsideรอบบ่ายังไม่ผ่านแนวต้าน 1165 จุด ขณะที่ภาพรายวันมีแนวต้านสาคัญ ณ ระดับ 1170 จุดรอทดสอบ
อ่านเพิ่มเติม
13
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 13 February 2018 : GOLD SPOT: แกว่งตัวในกรอบ Uptrend channel
(views 4)
ภาพราย 60 นาที การแกว่งตัวยังคงเป็นแกว่งตัวในกรอบ Uptrend channel ระยะสั้นอาจมีการย่อตัวสลับ เนื่องจากใกล้กรอบบนของ Channel แต่โดยรวมเรายังให้น้าหนักเป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
12
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 12 January 2018 : Market Update รอบบ่ายคาดยังไม่พน้ แนวตา้ น 1795 จุด
(views 20)
SET INDEX บ่ายนี้ย ังถูกจากัดด้วยแนวต้าน 1795 จุด ขณะที่รอบหลักมองเป้าหมายทะลุแนวต้านจิตวิทยา 1800 จุด ขึ้นทดสอบเป้ าหมายย่อย 1810 จุด แนวโน้มรวมฟื้นตัว
S50H18 รอบย่อย อาทิเช่น บ่ายนี้คาดว่าจะ Sideway แนวต้านไม่พ้น 1155 จุด ดีสุดคือ 1157 จุด ขณะที่ รอบหลักยังอยู่ในกรอบทยอยฟื้นตัวจาก Low 1134 จุด มีเป้าหมายหลักคือ 1170-1180 จุด และ 1190-1195 จุด
อ่านเพิ่มเติม
12
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 12 February 2018 : GOLD SPOT: รอบรายวันอยู่ในช่วงทยอยฟื้นตัวจากฐาน 1307 ดอลลาร์
(views 7)
ภาพราย 60 นาที มีแนวกั้นอยู่ทีด่าน 1325 ดอลลาร์ โดย Momentum คาดว่าจะทะลุ เพื่อรอขึ้นทดสอบแนวต้าน 1330 ดอลลาร ์ เพื่อยืนยันทิศทางการฟื้นตัวแบบ V-Shape ยกเว้น กลับลงมาต่า กว่า 1310 ดอลลาร์อีกรอบ จะปิดโอกาสดีดตัว
อ่านเพิ่มเติม
09
กุมภาพันธ์
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 09 February 2018 , SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 12-16 ก.พ. 18
(views 19)
SET Index : แนวโน้มระหว่าง 12-16 ก.พ. ไม่มีการทา Lower Low ต่ากว่า 1758 จุด ยังคงภาพทรงตัวสลับฟื้นกลับ มีแนวต้านสาคัญ 1810 จุด ผ่านได้จะยืนยันรอบฟื้นตัวต่อเนื่อง เพื่อคงกรอบฟื้นตัวของภาพหลักกลับสู่แนวต้าน 1850 จุด ยกเว้นหลุดลงมาทา Lower Low อีกรอบ จะลบล้างโอกาสฟื้นตัว และปรับลงต่อสู่แนวรับ 1740 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 09 February 2018 : GOLD SPOT: รอการทาฐานใหม่
(views 8)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคาอ่อนตัวลงมาอีกครั้ง ทาให้ Momentum การขึ้นระยะสั้นเสียไป แนวโน้มในคืนนี้คาดการณ์การแกว่งตัวสร้างฐานใหม่ที่บริเวณ 1310-1322 ดอลลาร์ และค่อยติดตามดูการเลือกทิศทางต่อไปในสัปดาห์หน้า
อ่านเพิ่มเติม
08
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 08 February 2018 : Market Update บ่ายนี้น่าจะติดแนวตา้ น 1804 จุด แต่รอบหลักไปต่อ
(views 20)
SET INDEX รอบบ่ายการขยับช่วงบวกอาจติดแนวต้าน 1804 จุด แรงเหวี่ยงราย ชม.ไม่ควรหลุด 1781 จุด และถา้ พิจารณาภาพหลักคือ ทยอยฟื้นตัว มีโอกาสทดสอบ 1815 จุดในระยะถัดไป และมีเป้ าหมายหลัก 1850 จุด S50H18 บ่ายนี้ย ังติดแนวต้าน 1160 จุด มีรอบที่จะชะลอราย ชม. (ผันผวน) กลับมาที่ แนวรบั 1152/1150 จุด แต่รอบหลักอยู่ในระยะทยอยฟื้นตัว รอผ่าน 1170 จุดอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
08
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 08 February 2018 : GOLD SPOT: อ่อนค่าต่อเนื่อง แต่ RSI ไม่ได้ปรับตัวลดลงตาม
(views 6)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคายังคงอ่อนตัวลงต่อเนื่องจากเมื่อเช้านี้แต่อย่างไรก็ตามยังมองว่าการอ่อนค่าลงมี Downside ที่จำกัดเนื่องจาก RSI ไม่ได้ปรับตัวลดลงตาม จึงมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องหลุดต่ากว่าระดับ 1305 ดอลลาร์ มิฉะนั้น Divergence ที่เกิดขึ้นอาจถูกทาลาย
อ่านเพิ่มเติม
07
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 07 February 2018 : Market Update รอบหลักฟื้น ส่วนบ่ายนี้ขยับเขา้ หาแนวตา้ น 1805 จุด
(views 19)
SET INDEX รอบบ่ายประเมินขยับขึ้นทดสอบแนวตา้ น 1805 จุดอีกรอบ หลังจากช่วงเช้ามีการคลายตัวแตะแนวรับ 1795 จุดไปแล้ว ขณะที่รอบหลักจะฟื้นตัวขึ้น ปิด Gap 1813.94-1822.72 จุด S50H18 รอบบ่ายแกว่งออกข้าง 1155-1165 จุด ด้านบนจากัด Upside ส่วนรอบหลักยังจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง มีเป้าหมายแนวตา้น 1180-1190 จุดรอทดสอบ
อ่านเพิ่มเติม
07
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 07 February 2018 : GOLD SPOT: Momentum ยังไม่แรง แนวโน้มเป็นเพียงการแกว่ง Sideway
(views 8)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคาพยายามปรับตัวขึ้น มา แต่มองว่า Momentum การขึ้นยังไม่แรง ดังนั้น Upside ของคืนนี้อาจจะไม่มากนัก อีกทั้งยังมีแนวต้านของเส้น Downtrend Line กดดันอยู่ ดังนั้นจึงมองแนวโน้มในคืนนี้เป็นการแกว่งตัว Sideway ออกข้าง
อ่านเพิ่มเติม
06
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 06 February 2018 : Market Update แนวรับ 1750-1760 จุด ควรจะเริ่ม ยืนและตั้งฐาน
(views 27)
SET INDEX เช้ าที่ผ่านมาดัชนีลงมาทดสอบกรอบล่างของรอบ Sideway up ณ ระดับใกล้ เคียง 1750-1755 จุด ซึ่งไม่ควรกด Downside ลงต่ากว่า โดยเฉพาะระดับปิด เพื่อไม่เกิดการเปลี่ยนแนวโน้มเป็ นขาลง S50H18 รอบบ่ายแรงเหวี่ยงที่เหลืออยู่ไม่ควรดึง Low ลงต่ากว่า 1130 จุด ควรเลือกฝั่ง ฟื้นเขา้ หาแนวตา้ น 1150-1158 จุด จึงจะทา ใหทิ้ศทางหลักไม่เสีย
อ่านเพิ่มเติม
06
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 06 February 2018 : GOLD SPOT: ติดแนวต้านของเส้น Downtrend Line
(views 9)
ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มรีบาวน์กลับทาให้เงินที่ไหลเข้าสินทรัพยปลอดภัยอย่างราคาทองคาเริ่มลดลงน้อยลง สอดคล้องกับภาพทางเทคนิคในราย 60 นาที ที่ราคาทองคาขึ้นทดสอบแนวต้านของเส้น Downtrend Line ที่บริเวณ 1345 ดอลลาร์และยังไม่ผ่าน ทิศทางในคืนนี้มองการแกว่ง Sideway ในกรอบ 1330-1350 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
05
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 05 February 2018 : Market Update อยู่ในช่วงเด้งระยะสั้น หลังดิ่งหนัก
(views 25)
SET INDEX SET INDEXSET INDEXSET INDEXSET INDEX SET INDEXSET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดต่า แต่มีแรงซื้อกลับเข้ามาในรอบสั้น รอบบ่ายมองแนวต้านรอทดสอบที่ 1815 จุด S5 0H180H180H180H18 หลุดกรอบ Channel Channel Channel Channel Channel ลงมา แนวสาคัญที่ต ้องจับตาอยู่ที่ระดับ 1171 จุด หากกลับมายืนเหนือบริเวณนี้ได้จะเกิดสัญญาณเชิงบวก แต่หากไม่สามารถกลับมายืนได้ มีโอกาสที่จะเผชิญแรงขายอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
05
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 05 February 2018 : GOLD SPOT: ตั้งฐานระยะสั้นได้แล้วที่บริเวณ 1330 ดอลลาร์
(views 7)
ในภาพระยะสั้น ราคาทองคาเริ่มสร้างฐานได้แล้วที่บริเวณแนวรับ 1328-1330 ดอลลาร์ ทาให้ระยะสั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น เพื่อทดสอบเป้าหมายระยะสั้นที่ 1340 ดอลลาร์ ส่วนภาพระยะกลางยังมีความเสี่ยงที่จ ะเกิดการปรับตัวลงต่อตราบใดที่ราคายังไม่สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 1350 ดอลลาร์ได้
อ่านเพิ่มเติม
02
กุมภาพันธ์
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 02 February 2018 , SET INDEX : มุมมองสัปดาหห์ น้า 5-9 ก.พ. 18
(views 21)
สัปดาห์ที่ผ่านมาการคลายตัวระหว่างทาง ยืนไม่ต่ากว่า 1820 จุด ถือว่าประคองกรอบ Sideway 1820-1850 จุดได้ดี
ฉะนั้น ช่วง 5-9 ก.พ. ประเมินมีโอกาสสลับดีด โดยรอผ่านแนวต้าน 1840 จุดเพื่อยืนยัน มีเป้าหมายแนวต้าน 1850 จุด
จุดเสี่ยงจะเกิดก็ต่อเมื่อดึง Low ปิด Gap 1805-1809 จุด จะเป็นสัญญาณการจบแนวโน้มขาขึน้ สาหรับภาพระยะสัน้ ได้ (แต่ ณ ปัจจุบันยังให้น้ำหนักน้อย)
อ่านเพิ่มเติม
02
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Night) : 02 February 2018 : GOLD SPOT: รอดูความแข็งแกร่งของการ Breakout ที่ผ่านมา
(views 10)
ในภาพระยะสั้น ยังคงเป็ นการย่อตัวหลังติดแนวต้าน 1350 ดอลลาร์ ให้รอดูแนวรับ 1345 ดอลลาร์ ราคาไม่ควรหลุดบริเวณนี้ มิฉะนั้นการ Breakout ที่ผ่านมาจะเป็น False breakout เกิดความเสี่ยงลงต่อ มีโอกาสทดสอบ 1335 อีกครั้ง แต่หากยืนระดับดังกล่าวได้ จะดึงโมเมนตัมเชิงบวกเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
01
กุมภาพันธ์
2018
Chart Insight (Afternoon) : 01 February 2018 : Market Update ยังไม่พ้นแนวต้านของเส้น Downtrend Line
(views 17)
SET INDEXเปิดบวกขึ้นมาในช่วงเช้า แต่ยังไม่สามารถปรับตัวผ่านแนวต้านของเส้น Downtrend Line ที่ 1836 จุดได้ ทาให้ต้องเฝ้าระวังต่อ ตราบใดที่ยังไม่ผ่านแนวต้านนี้ยังประเมินว่าดัชนีมีโอกาสปรับตัวลดลงอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 31 January 2018 Market Update : การฟื้นตัวราย ชม. ยังจำกัด บ่ายนี้ไม่น่าผ่าน 1830 จุด
(views 14)
SET INDEX บ่ายนี้ระยะฟื้นในราย ชม. ยังไม่พ้นแนวต้าน 1830 จุด และ 1835 จุด และจะเสี่ยงเปิด Downside เมื่อหลุดแนวรับ 1820 จุดลงไปทำ Lower Low เพราะภาพหลักยังเสี่ยงคลายตัวเพื่อทำฐาน โดยมีแนวรับ 1815/1800 จุดเป็นฐานหลัก
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 30 January 2018 : GOLD SPOT: แนวต้าน 1345 ดอลลาร์ เป็นตัวกาหนดทิศทางรอบสั้น
(views 7)
ในภาพระยะสั้น ให้รอดูแนวต้านบริเวณ 1345 ดออลาร์ หากราคายังไม่สามารถผ่านระดับดังกล่าวได้ ยังคงความเสี่ยงการพักตัวลงต่อเพื่อทดสอบแนวรับ 1330 ดอลลาร์ แต่กรณีผ่านได้จะเป็นการดึงภาพเชิงบวกกลับมา เปิด Upside Upside Upside การขึ้นใหม่
อ่านเพิ่มเติม
30
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 30 January 2018 Market Update : รอบบ่ายน่าจะยืนเหนือแนวรบั 1820-1823 จุดได้
(views 20)
SET INDEX รอบเชา้ ปิดหลุดกรอบ Sideway 1833-1840 จุด ภาพหลักมีฐานรอทดสอบที่ 1815 จุด แต่บ่ายนี้น่าจะยังประคองยืนที่แนวรบั 1820-1823 จุดได้โดยจะมีการฟื้นตัวสลับบา้ ง แต่ยังไม่เกินแนวตา้ น 1835-1837 จุด S50H18 Basis ปิดรอบเช้ า -3.88 จุด ลดลงถ้าเทียบกับครึ่งเช้ าเมื่อวาน ฉะนั้นบ่ายนี้ให้ดูแนวต้าน 1186 จุดเป็ นด่านสาคัญ ไม่ข้ามระวังการชะลอต่อเนื่ องของภาพหลัก
อ่านเพิ่มเติม
30
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 30 January 2018 : GOLD SPOT: Downside ยังเหลืออยู่ เฝ้าระวังการพักตัว
(views 7)
การฟื้นตัวในภาพราย 60 นาที ยังคงเป็นการฟื้นตัวระยะสั้น ความเสี่ยงการพักตัวลงต่อยังคงมีสูง รอสั้นมีโอกาสย่อปิด Gap Gap Gap ที่ 1335 ดอลลาร์ ส่วนรอบหลัก Downside Downside Downside Downside Downside Downside ยังเหลืออยู่ ประเมินแนวรับไว้ที่บริเวณ 1328 – 1330 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
29
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 29 January 2018 Market Update : บ่ายนี้ติดแนวต้าน 1842 -1845 จุด
(views 20)
SET INDEX SET INDEXSET INDEXSET INDEXSET INDEX SET INDEXSET INDEX เช้าที่ผ่านมาทะลุแนวต้าน 1833 จุด จ่อทดสอบ 1840 จุด เปิด Gap Gap Gap ทิ้งไว้ในช่วง 1829.07-1831.15 จุด รอบบ่ายการส่งต่อให้ดู 1842 -1845 จุด ไม่ข้ามจะเริ่มชะลอในลักษณะคลายตัวราย ชม. ลงสู่แนวรับ 1830/182 1830/182 1830/1827 จุดได้ S50H18 S50H18S50H18S50H18S50H18 BasisBasis Basis ปิดรอบเช้า Discount Discount Discount Discount Discount 5.44 จุด ส่งผลให้บ่ายนี้เปิดแรงส่งได้ไม่มาก ติดแนวต้าน 1192 จุด ภาพรวม Sideway Sideway Sideway 1186-1192 จุด ยกเว้นทะลุ 1193 จุดไปต่อ
อ่านเพิ่มเติม
26
มกราคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 26 January 2018 SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 29 ม.ค.-2 ก.พ. 18
(views 21)
ดัชนี SET Index ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่บริเวณ 1848 จุด หลัง RSI เกิดสัญญาณ Bearish Divergence เป็นตัวกดดันการคลายตัว อย่างไรก็ตามการคลายตัวที่เกิดขึ้นยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง เพราะสังเกตว่าแนวรับของเส้น Moving Average 20 วันยังทางานได้ดี(เหวี่ยงลงมาทดสอบในช่วงเช้านี้และเกิดแรงซื้อกลับ) สาหรับภาพในสัปดาห์หน้ายังประเมินการปรับตัวขึ้นต่อ แต่ Upside อาจเริ่มจากัดมากขึ้น ต้องระวังแรงขายที่แนวต้านเดิมบริเวณ 1840-1850 จุด แนวสาคัญที่ต้องระวังคือที่ Low ก่อนหน้าที่ 1803 จุด หากหลุดบริเวณดังกล่าวจะเป็นการทา Lower Low ซึ่งเป็นสัญญาณการจบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นได้
อ่านเพิ่มเติม
26
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 26 January 2018 GOLD SPOT : แกว่ง Sideway ออกข้าง
(views 17)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคาเริ่มฟื้นตัวกลับหลังจากที่ป รับตัวลดลงแรงจากแรงขายเมื่อคืนนี้ ประเมินว่าการขึ้น ต่อเนื่องเพื่อทดสอบแนวต้านเดิมที่ 1360-1365 ดอลลาร์ในคืนนี้มีโอกาสน้อย ให้น้าหนักกับการแกว่ง Sideway ออกข้างก่อน โดยประเมินกรอบไว้ที่ 1345-1360 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
25
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 25 January 2018 Market Update : Upside จำกัด หลังใกล้เป้าหลัก 1855-1860 จุด
(views 25)
SET INDEX บ่ายนี้จ ากัด Upside 1845-1848 จุด หลังรอบเช้ าที่ผ่านมาขึ้นทา All Time High ใกลแ้ นวตา้ น 1850 จุด และอยู่ใกลเ้ ป้ าหมายของรอบหลัก 1855-1860 จุด จึงต้องระวังแรงขายสั้นๆ ที่จะกดการคลายตัวดว้ย S50H18 รอบบ่ายประเมิน Sideway ช่วง 1191-1196 จุด โดย Upside เหลือจากัดหลังจากทดสอบ 1195 จุด และเขา้ ใกลแ้ นวตา้ น 1200 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 25 January 2018 GOLD SPOT: เริ่มมีความเสี่ยงพักตัว หลังเกิด Bearish Divergence
(views 16)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาหลังเกิดรูปแบบ Bearish Divergence ขึ้นที่ High บริเวณ 1365 ดอลลาร์ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงมากขึ้นสำหรับการพักตัว จึงแนะนำให้ Wait and See ไปก่อน
อ่านเพิ่มเติม
24
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 24 January 2018 บ่ายนี้ Sideway ช่วง 1828-1836 จุด
(views 18)
SET INDEX บ่ายนี้ทรงตัว Sideway ช่วง 1828-1836 จุด โดยที่รอบการแกว่งตัวขึ้นทา All Time High ต่อเนื่องยังไม่น่าผ่านแนวต้าน 1840 จุดขึ้นแบบรวดเดียว โดยคาดว่าจะมีแรงขาย (แต่รอบหลักยังวางเป้ าหมายรอทดสอบ 1855-1860 จุดเช่นเดิม)S50H18 รอบบ่ายประเมิน Sideway ช่วง 1185-1193 จุด ส่วนรอบหลักยังมีเป้าหมายรอทดสอบ 1195-1200 จุดเช่นเดิม แต่คาดว่าจะยังไม่ผ่าน 1200 จุดขึ้นแบบรวดเดียว
อ่านเพิ่มเติม
24
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 24 January 2018 GOLD SPOT: ผ่าน High เดิมได้แล้ว มีเป้ าหมายถัดไปที่ 1357 ดอลลาร ์
(views 9)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคาปรับตัวขึ้นทาจุดสูงสุดใหม่ของรอบโดยได้รับแรงสนับสนุนจากค่าเงินดอลลาร ์ ที่อ่อนค่าทาจุดต่าสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ทิศทางในวันนี้คาดการณ์การปรับตัวขึ้นต่อ เพื่อทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1357 ดอลลาร
อ่านเพิ่มเติม
23
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 23 January 2018 : Market Update : ติดแนวต้านราย ชม. 1835-1837 จุดได้บ้าง
(views 17)
SET INDEXการฟื้นตัวในรอบเช้าที่ผ่านมา ผ่านแนวต้านแรก 1827-1830 จุดได้ แต่ไปติดแนวต้าน 1835จุด ทิศทางรอบบ่ายคาดยังไม่พ้นช่วง 1835-1837จุด ขณะที่รอบหลักยังแกว่งขึ้นทา All Time Highต่อเนื่อง มีแนวต้าน 1855-1860 จุดรอทดสอบ S50H18รอบบ่ายมีน้าหนักที่จะติดแนวต้าน 1190จุดได้ แต่รอบหลักยังมีเป้าหมายรอทดสอบ 1195-1200จุด คาดว่าจะยังไม่ผ่าน 1200จุดขึ้นแบบรวดเดียว
อ่านเพิ่มเติม
23
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 23 January 2018,GOLD SPOT: Breakout ได้แล้ว มีเป้าหมายอยู่ที่การทดสอบ High เดิมที่ 1345 ดอลลาร์
(views 8)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคาสามารถ Breakout ผ่านรูปแบบ Symmetrical Triangle และยืนเหนือระดับ 1335 ดอลลาร์ได้แล้ว จึงคาดการณ์ว่าราคาทองคาจะปรับตัวขึ้นต่อเพื่อทดสอบแนวต้านเดิมที่ 1345 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
22
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 22 January 2018 : Market Update : ทยอยฟื้นเข้าหาแนวต้าน 1837 จุด
(views 19)
SET INDEXภาพรายชั่วโมง การแกว่งตัวของดัชนีเป็นลักษณะทยอยฟื้นตัวกาลังเข้าหาแนวต้าน High เดิมที่บริเวณ 1837 จุด รอบ่ายรอดูแนวรับ 1818 จุด หากย่อไม่หลุดบริเวณนี้ รักษาภาพดังกล่าว S50H18ค่า Basis -4.39 จุดในช่วงปิดตลาดรอบเช้า โดยรอบบ่ายรอดูแนวต้านบริเวณ 1185 จุด หากไม่ผ่านจะเป็นการชะลอสู่ 1175/1170 จุด แต่หากผ่านได้เปิด Upside
อ่านเพิ่มเติม
22
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 22 January 2018,GOLD SPOT: ต้องรอ Breakout ก่อนจึงจะเกิดสัญญาณเชิงบวก
(views 9)
ถึงแม้จะมีข่าวเรื่อง Government Shutdown แต่ว่าราคาทองคายังไม่ตอบสนองในเชิงบวก โดยประเมินว่าต้องเห็นการ Breakout ผ่านรูปแบบสามเหลี่ยมที่บริเวณ 1335 ดอลลาร์ก่อน จึงจะเกิดแรงซื้อกลับเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
19
มกราคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) :19 January 2018,SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 22-26 ม.ค. 18
(views 32)
สัปดาห์ที่ผ่านมาทา All Time High ต่อเนื่อง ทดสอบกรอบบนของรอบ Sideway up ในภาพรายไตรมาสช่วงด่านแรก 1830-1835 จุด ส่งผลให้เผชิญกับแรงขายระยะสั้นทาให้สัปดาห์นีมี้โอกาสชะลอ วางแนวรับแรก 1795-1805 จุด ส่วนแนวรับหลักของรอบพักตัวคือ 1770 จุด (อาจไม่ได้แตะในสัปดาห์ช่วงวันที่ 22-26 ม.ค. นี้)การเหวี่ยงรายทางกรณีไม่หลุด Gap 1805-1809 จุด จะถือว่าเป็นแนวทางที่ดีกว่าการหลุด เพราะยังจะคงโอกาสที่ภาพรายไตรมาสจะทดสอบแนวต้านหลักคือ 1855-1860 จุด (คือเป็ นการคลายตัวเพื่อขึ้นต่อ)
อ่านเพิ่มเติม
19
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 19 January 2018,GOLD SPOT: Upside สร้างระยะทางการไปต่อสู่เป้าหมาย 1340 ดอลลาร์
(views 12)
ราคาปรับตัวขึ้นผ่านแนวต้านสำคัญของวันที่ 1330 ดอลลาร์ขึ้นมาได้ ทำให้เกิดภาพเชิงบวกในทางเทคนิค สร้างระยะทางการไปต่อสู่เป้าหมายแนวต้านเดิมที่บริเวณ 1340 ดอลลาร์อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
18
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 18 January 2018 :Market Update : ภาพหลักไปต่อ แม้บ่ายนี้จะยังไม่ผ่าน 1838-1840 จุด
(views 33)
SET INDEX ภาพหลักยังเดินหน้าทำ All Time High ต่อเนื่อง มีเป้าหมาย 1860/1870 จุด (และ 1900 จุด แต่ให้น้ำหนักที่แนวแรกสูงกว่า) ส่วนภาพบ่ายนี้ประเมินไม่ผ่าน 1838-1840 จุด และมีโอกาสชะลอสลับราย ชม. วางไม่หลุดแนวรับ 1827 จุด S50H18 รอบบ่ายมีสลับชะลอหลังจากขึ้นแตะ High 1193.90 จุด ใกล้แนวต้าน 1196 จุด แต่จะประคองไม่หลุดแนวรับ 1186 จุด ยกเว้นต่ำกว่า 1186 จุดจะมีความเสี่ยงนำ
อ่านเพิ่มเติม
18
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 18 January 2018,GOLD SPOT: Downside การย่อตัวยังคงจากัด
(views 16)
อยู่ในช่วงการย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น รอบสั้นให้รอดูแนวรับ 1320-1325 ดอลลาร์ หากยังสามารถยืนบริเวณนี้ได้ มีลุ้นดีดตัวขึ้นต่อเพื่อขึ้นทดสอบแนวต้านสาคัญบริเวณ 1350 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
17
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 17 January 2018 : รอบบ่าย เล็งแนวสาคัญ 1817 จุด
(views 32)
SET INDEX SET INDEXSET INDEXSET INDEXSET INDEX SET INDEXSET INDEX หลังจากการทา All Time HighAll Time High All Time HighAll Time HighAll Time High All Time HighAll Time HighAll Time High เริ่มจากัดตั้งแต่ 1830 -1832 จุด วางแนวรับไม่ต่ากว่า 1817 จุดเพื่อ ประคอง Sideway Sideway Sideway เพราะหากหลุด 1817-1820 จุดจะเสี่ยงต่อภาพรายวันสาหรับกรอบพักฐานในระยะสั้นกลับลงมาปิด GapGap 1805-1809 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 17 January 2018, GOLD SPOT: เกิด Bearish divergence ระวังการพักตัว
(views 19)
ในภาพรายวันราคายังคงอยู่ในรอบของสัญญาณ Bearish divergence กับ RSI ทาให้ยังคงต้องระวังการพักตัวในระยะสั้นนี้ ให้รอดูแนวรับ 1330 หากหลุดก็จะเป็นการเข้าสู่รอบพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
16
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) :16 January 2018,Market Update : บ่ายแนวต้านเดิม 1830-1832 จุด มีโอกาสตันราย ชม.
(views 26)
SET INDEX บ่ายนี้การต่อ High น่าจะเริ่มจำกัดตั้งแต่ 1830-1832 จุด มีแนวต้านหลักของกรอบบ่ายที่ 1835 จุด ตราบที่ไม่หลุด 1820 จุด ยังประคอง Sideway ต่อ ขณะที่ภาพรายไตรมาสมีแนวต้านด่านถัดไป 1860 จุด S50H18 บ่ายนี้คาด Sideway มีแนวต้านย่อย 1193 จุด และมีแนวต้านหลักในรอบบ่ายที่ 1195 จุด ส่วนเป้าหมายหลักรอบนี้มีโอกาสแตะ 1196-1200 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 16 January 2018,GOLD SPOT: ดอลลาร์กลับมาแข็งระยะสั้น อาจเห็นการกลับตัวหลังเข้าใกล้แนวต้าน 1350 ดอลลาร์
(views 14)
อาจได้เห็นการกลับตัวของราคาหลังใกล้แนวต้านหลักที่บ ริเวณ 1350 ดอลลาร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ (Bar chart) เริ่ม ฟื้นตัวกลับมาแข็งค่า เกิดรูปแบบ Hammer รอดูแนวรับ 1327/1310 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
15
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) :15 January 2018,Market Update:บ่ายติดราย ชม. ได้บ้างที่ 1835 จุด แต่รายวันไปต่อ
(views 29)
SET INDEX SET INDEXSET INDEXSET INDEXSET INDEX SET INDEXSET INDEX ภาพรายไตรมาสมีแนวต้านแรก 1830/1 1830/1 860 จุด เช้าที่ผ่านมาแตะ High 1830.68 จุดไปแล้ว รอบบ่ายการต่อยอดมีแนวต้านรายทางย่อยๆ 1835 จุด ติดราย ชม. ได้บ้าง แต่ภาพรายวันยังให้น้าหนักไปต่อ ยกเว้นหลุด 1820 จุด จะเริ่มกลับมา Sideway Sideway Sideway
S50H18 S50H18S50H18S50H18S50H18 รอบหลักไปต่อ หลังผ่าน 1185 จุด มีเป้าหมาย 1200 จุดรอทดสอบ แต่ระดับรายทาง อาทิ ราย ชม. น่าจะมีติดแรงขายที่แนวต้าน 1188 -1190 จุดบ้าง
อ่านเพิ่มเติม
15
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 15 January 2018,GOLD SPOT: มีแนวต้านรอทดสอบที่ 1350 ดอลลาร์
(views 11)
จากภาพรายวัน ราคาทองคำยังอยู่ในรอบของการปรับตัวขึ้นต่อ ตามทิศทางของแนวโน้มหลัก เราประเมินราคามีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านหลักที่บริเวณ 1350 ดอลลาร์ โดย Dollar Index ยังคงภาพการทำ New Low หนุนราคาทองคำ
อ่านเพิ่มเติม
12
มกราคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) :12 January 2018,SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 15-19 ม.ค. 18
(views 41)
กรณีพิจารณาภาพกว้าง Upside ของภาพรายไตรมาส มีโอกาสทำ All Time Highต่อเนื่อง ตามหลักการของทิศทาง Sideway up มีแนวต้านแรก 1830/1860 จุดรอทดสอบ และมีโอกาสทดสอบแนวต้านหลักคือ 1900 จุด การเหวี่ยงระหว่างทาง ให้สังเกตแนวรับ 1730 จุด ไม่หลุดแนวดังกล่าว ทิศทางขาขึ้น ไม่เสีย ขณะที่ช่วง 15-19 ม.ค. ให้เล็งแนวต้าน 1830 จุด เป็นกรอบหลักที่การขึ้น ทดสอบอาจมีแรงขายระยะสั้น ได้บ้าง ดู Gap 1805-1809 จุด น่าจะกลับลงมาปิด
อ่านเพิ่มเติม
12
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 12 January 2018,GOLD SPOT: แรงส่งจะมากขึ้นหากค่าเงินดอลลาร์หลุดแนวรับ
(views 21)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคา Breakout ออกจากกรอบ Sideway ได้แล้ว ทาให้ตอนนี้แนวโน้มกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง การจะเกิดการขึ้นต่อต้องให้ Dollar Index หลุดแนวรับที่ 91.70 ดอลลาร์ จะเป็นแรงส่งให้กับการขึ้นในรอบนี้
อ่านเพิ่มเติม
11
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 11 January 2018 : Market Update : บ่ายนี้ไม่พ้น 1800 จุด จะพักตัว รับ 1790/1787 จุด
(views 26)
SET INDEX เริ่มติดกรอบบนของรอบหลักที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น หลังจากเข้าใกล้แนวต้านรายเดือน 1815-1820 จุด ส่วนบ่ายนี้ประเมินมีโอกาสพักตัวลงสู่ 1790/1787 จุด S50H18 บ่ายนี้ประเมินไม่ผ่านแนวต้าน 1164 จุด และมีโอกาสที่จะอ่อนตัว แม้ว่าภาพรวมยังเกาะ Sideway แต่ถือว่าทิศทางอ่อนแอกว่าสินทรัพย์อ้างอิง คือ SET50 Index ดึงให้ค่า Basis Discount ถึง 3.93 จุด ฉะนั้นโอกาสบวกแรงยังมีน้ำหนักน้อย
อ่านเพิ่มเติม
11
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 11 January 2018,GOLD SPOT: มองการลงมาทดสอบฐานล่างที่บริเวณ 1307 ดอลลาร์อีกครั้ง
(views 16)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำยัง Trading อยู่ที่บริเวณเดิม เมื่อเทียบกับเมื่อเช้านี้ และยังคงมุมมองเดิม คือหลังเกิด False Breakout ไปที่ 1325 ดอลลาร์ ทำให้ราคามีโอกาสพักตัวลงมาทดสอบฐานล่างที่บริเวณ 1307 ดอลลาร์อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
10
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 10 January 2018 : Market Update : ประเมินบ่ายแกว่งออกข้างเชิงอ่อนตัว
(views 28)
SET INDEXคาดรอบบ่ายจะรักษากรอบแกว่งออกข้างต่อ แต่จะมีลักษณะอ่อนตัวสลับ หลังจากรอบเช้าผ่าน 1800จุด แต่ยังไม่ข้าม 1810 จุด และไม่เกิด High ใหม่ ทาให้ภาพรวมยังอยู่ในกรอบพักฐานระยะสั้นระหว่างขาขึ้น S50H18ปิดเช้า BasisDiscount 2.42 จุด ภาพรวมยังคงอ่อนแอกว่า SET50 Indexประเมินบ่ายนี้แกว่งออกข้าง ต้านไม่พ้น 1170จุด มีโอกาสอ่อนตัวสลับลงสู่ 1162จุด
อ่านเพิ่มเติม
10
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 10 January 2018, GOLD SPOT: หากผ่าน 1315 ดอลลาร์จะเป็นการกลับตัวรูปแบบ Double Bottom
(views 16)
จากภาพกราฟราย 60 นาที ราคาทองคาเริ่มฟื้นตัวกลับ หากผ่านแนวต้านที่ 1315 ดอลลาร์ได้จะเป็นการยืนยันการทำฐานที่บริเวณ 1308 ดอลลาร์เป็นการกลับตัวรูปแบบ Double Bottom สั้นๆ และมีโอกาสที่จะเปิด Upside ขึ้นทดสอบเป้าหมายของรูปแบบ Double Bottom ที่บริเวณ 1322-1325 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
09
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 09 January 2018,Market Update : รอบบ่ายชะลอ แต่ไม่ควรหลุด 1790 จุด...เพื่อไม่เสี่ยง
(views 34)
SET INDEXราย ชม. อาทิ บ่ายนี้ มีโอกาสชะลอ แม้ว่ารวมๆ จะยังอยู่ในกรอบ Sidewayโดยมีแนวรับสาคัญ 1790จุด ไม่ควรดึงหลุด เพราะเมื่อหลุด 1790 จุด จะส่งสัญญาณพักระหว่างรอบขาขึ้นได้ กลับมาที่แนวรับระยะแรกที่ 1785 จุดอีกรอบ
S50H18Basisปิดรอบเช้า Discount 3.80 จุด ภาพรวมอ่อนแอกว่า SET50 Indexฉะนั้นรอบบ่ายระวังอย่าให้หลุด 1155จุด เพื่อไม่ยืนยันการทา Peakระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
09
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 09 January 2018,GOLD SPOT: ระยะพักตัวในช่วงนี้ ให้ดูที่แนวรับหลัก 1300-1307 ดอลลาร์
(views 13)
ราคาทองคำในตลาดโลก ยังมีระยะการฟื้นระดับราย ชม. แบบจำกัด จากแรงกดดันของค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง หลังประธาน FED หลายสาขาแสดงความเห็นเชิงบวกต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ย และหลังจากราคาทองคำหลุด 1316 ดอลลาร์ เราประเมินโซนแนวรับหลักไว้ที่บริเวณ 1300-1307 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
08
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 08 January 2018,Market Update : ภาพหลักเป็นการขึ้นต่อ บ่ายอาจมีย่อสลับ
(views 30)
SET INDEXทิศทางการขึ้นของดัชนียังคงเป็นการปรับตัวขึ้นต่อตามแนวโน้มหลัก เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันในภาพราย 15 นาที บ่ายอาจมีย่อสลับ แต่เราประเมินเป็นเพียงการย่อเพื่อขึ้นต่อ
S50H18แรงการขึ้นอ่อนกว่าดัชนีอ้างอิง (SET50) รอดูแนวต้านสาคัญ 1173 จุด ให้บริเวณนี้เป็นจุดตัดสินใจ ถ้าผ่านได้ -เปิด Upside , ถ้าไม่ผ่าน –เข้าสู่รอบพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
08
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 08 January 2018,GOLD SPOT: MACD ส่งสัญญาณอ่อนแรง มีโอกาสที่จ ะพักตัว
(views 20)
ในภาพราย 60 นาที MACD ปรับตัวลดลงต่ากว่าระดับ 0 เป็นสัญญาณลบที่บ่งบอกว่า Momentum ของการขึ้น มาของราคาทองคาในรอบนี้เริ่มที่จะอ่อนแรง มีโอกาสที่จะเกิดรอบการพักตัวเกิดขึ้น โดยประเมินโซนแนวรับหลักไว้ที่บริเวณ 1300-1307 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
05
มกราคม
2018
Weekly Chart Insight (Afternoon) :05 January 2018,SET INDEX : มุมมองสัปดาหห์ น้า 8-12 ม.ค. 18
(views 42)
มุมมอง 8-12 ธ.ค. มีแนวต้านจิตวิทยา 1800 จุด น่าจะมีแรงขายทำกำไรบ้าง แต่รอบหลักรายเดือนยังมีโอกาสทะลุขึน้ สู่แนวต้าน 1815 จุด โดยบริเวณดังกล่าวน่าจะเผชิญแรงขายทากาไรเป็นรอบ และกดให้มีการชะลอตัวตามมา เพราะหลังจากทะลุกรอบบนสามเหลยี่ ม 1720 จุดขึน้ มาอย่าง รวดเร็ว ทาให้ Upside การไปต่ออาจจะเริ่มจากัดบ้างแล้ว แนว Gap 1753.73-1758.07 จุดเป็นแนวรับด่านสาคัญ ซึ่งหากไม่มีการย่อลงมาปิด Gap ดังกล่าว จะยังไม่มีการเตือนสัญญาณลบในฝั่งกลับตัวเป็นรอบลง
อ่านเพิ่มเติม
05
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 05 January 2018,GOLD SPOT: โมเมนตัมอ่อนแรง มีความเสี่ยงพักตัว
(views 23)
ในภาพราย 60 นาที จะสังเกตได้ว่าโมเมนตัมการขึ้นนั้นเริ่มอ่อนแอ ล่าสุดราคากลับลงมาเคลื่อนไหวต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน แสดงถึงสัญญาณเชิงลบ อีกทั้ง ตามที่วิเคราะห์ไว้ในช่วงเช้าว่าถ้าหากราคากลับลงมาต่ากว่าระดับ 1320 ดอลลาร์ จะเป็นการเข้าสู่รอบพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
04
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 04 January 2018, Market Update : มองขึ้นต่อเพื่อทดสอบแนวต้านที่ 1795-1800 จุด
(views 29)
SET INDEXยืนเหนือแนว Gap เมื่อเช้านี้ที่บริเวณ 1779 จุดได้ ทาให้ยังคงมุมมองการไปต่อ เพื่อขึ้นทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1795-1800 จุด และให้ระวังแรงขายที่บริเวณ 1800 จุดเพราะเป็นแนวต้านทางจิตวิทยา S50H18ยังไม่มีสัญญาณที่เตือนถึงการกลับตัว ตราบใดที่ยังยืนไม่หลุดฐานแนวรับหลักในรายชั่วโมงที่ 1153 จุด มองการไปต่อตามแนวโน้มเดิม
อ่านเพิ่มเติม
04
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 04 January 2018,GOLD SPOT: รอบสั้นแกว่งตัว Sideway Down
(views 19)
ถึงแม้จะเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาจากฐานบริเวณ 1305 ดอลลาร์ในรายชั่วโมง แต่เรายังคงมองราคาอยู่ในรอบการพักตัวตามกรอบ Downtrend channel ในลักษณะ Sideway Down อยู่ ยังมีความเสี่ยงลงแตะแนวรับ 1305 ดอลลาร์อีกครั้งและเป้าหมายสาคัญที่ 1300 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
03
มกราคม
2018
Chart Insight (Afternoon) : 03 January 2018, Market Update : รอบหลัก New HighNew High New High New High (เหวี่ยงไม่หลุด 1765 จุด ไม่เสีย)
(views 30)
รอบเช้าพุ่งขึ้นแรงสร้าง New High New HighNew High ในรอบ 23 ปีต่อเนื่อง มูลค่าการซื้อขายหนาแน่น แตะ High 1775.29 จุด (High ในปี 2537 แตะ 1789.16 1789.16 1789.16 จุด) รอบบ่ายการลดแรงส่งจากที่บวกแรงไม่น่าหลุด 1768/1765 1768/1765 1768/1765 จุด และจะแกว่งขึ้นต่อเนื่อง
S50H18 S50H18S50H18S50H18S50H18 บ่ายนี้แรงขายน่าจะไม่หนาแน่น ยืนไม่หลุดแนวรับ 1145 จุด ยังจะแกว่งขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
03
มกราคม
2018
Chart Insight (Night) : 03 January 2018, GOLD SPOT: รอบสั้นอยู่ในช่วงย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น
(views 17)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคาลงมาทาฐานเหนือบริเวณแนวรับ 1310 ดอลลาร์ ให้รอดูบริเวณนี้เป็นหลัก หากยืนได้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นแตะ High เดิม 1320 และสร้าง High ใหม่
แต่หากหลุดจะทา Downside เปิด มองฐานการพักตัวถึงระดับ 1300 ดอลาร์
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 28 December 2017,Market Update : บ่ายควรจะกลับมายืนเหนือ 1755 จุด เพื่อไม่เสี่ยง
(views 27)
SET INDEX รอบเช้าการชะลอสลับหลุด 1752 จุด หากวันนี้กลับมาปิดเหนือไม่ได้ รอบหลักจะยืนยันการสร้าง Peak ระยะสั้น หลังเมื่อวานเข้าใกล้แนวต้าน 1770 จุด ขณะที่บ่ายนี้เล็งแนวรับ 1748 จุด กรณีหลุดจะมีฐานรออยู่ในระดับลึก เช่น 1730 จุด S50H18 รอบบ่ายแนวต้านไม่พ้น 1138-1140 จุด จะย่อสลับราย ชม. รับ 1130 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 28 December 2017, GOLD SPOT: เป้าหมายการกลับตัวรูปแบบ V-Shape ที่บริเวณ 1297-1300 ดอลลาร์
(views 16)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคาปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่าสุดที่บ ริเวณ 1236 ดอลลาร์ ในลักษณะ V-Shape ซึ่งมีเป้าหมายหลักรอทดสอบอยู่ที่บริเวณ 1297-1300 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
27
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 27 December 2017,Market Update : บ่ายนี้ชะลอสลับไม่หลุด 1753 จุด ฟื้นต่อ
(views 38)
SET INDEX รอบเช้าผ่านแนวต้าน 1755 จุด หนุนรอบหลักเปิด Upside ไปที่ 1770-1780 จุด และปิดความเสี่ยงจาก Negative Divergence ระหว่างขาขึ้น (แม้ยั้งไม่ถูกทำลาย) ขณะที่บ่ายนี้สลับชะลอราย ชม. ไม่หลุด 1752 จุดฟื้นต่อ
S50H18 บ่ายนี้ไม่หลุด 1136 จุด จะยืนแกว่งออกข้าง และรอฟื้นต่อเนื่
องในภาพรายวัน
อ่านเพิ่มเติม
27
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 27 December 2017, GOLD SPOT: Upside ไม่มากนัก
(views 23)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงบ่ายนี้ แต่อย่างไรก็ตาม MACD ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตาม ทำให้ต้องระวังการขึ้นในรอบนี้ และนอกจากนี้ค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่บริเวณแนวรับและเริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับ ทำให้ประเมินว่า Upside การขึ้นของราคาทองคำอาจจะไม่มากนัก
อ่านเพิ่มเติม
26
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 26 December 2017,Market Update : รอบบ่ายฟื้นตัวในกรอบแคบๆ 1753-1755 จุด
(views 28)
SET INDEX บ่ายประเมินทดสอบกรอบบน ณ ระดับ 1755 จุด โดยมีแนวต้านย่อยที่ 1753 จุด ส่วนภาพหลักยังตามดูที่แนวต้าน 1755 จุด ผ่านได้จะเปิด Upside ไปที่ 1770 จุด และทำลาย Negative Divergence ระหว่างขาขึ้น (แต่ยังให้น้ำหนักน้อย)
S50H18 รอบบ่ายแกว่งออกข้าง มีระยะดีดสลับเข้าหาแนวต้าน 1138-1140 จุด
อ่านเพิ่มเติม
26
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 26 December 2017, GOLD SPOT: Volume เบาบาง
(views 18)
จากภาพราย 60 นาทีจะเห็นว่าตั้งแต่ราคาเปิดกระโดดขึ้นมาในช่วงเช้า ราคาทองคาไม่ได้แกว่งตัวไปไหนมากนัก เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การซื้อ ขายสุดท้ายของปี ทาให้ Volume ตลาดเบาบาง และมักจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง จึงแนะนาให้ Wait and See ไปก่อน
อ่านเพิ่มเติม
25
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 25 December 2017,Market Update : กำลังใกล้กรอบบน 1755 จุด ซึ่งเป็นแนวตัดสิน
(views 33)
SET INDEX กาลังจะทดสอบกรอบบน ณ ระดับ 1755 จุด ซึ่งเป็นรอบที่แกว่งขึ้นมาจาก Low 1556 จุด จึงเป็นแนวตัดสินสาคัญ ไม่ผ่านมีย่อกลับมาที่ 1720-1730 จุด ส่วน
บ่ายนี้ดูแนวตา้น 1752-1755 จุด ไม่พน้ มีย่อสลับในราย ชม.
S50H18 บ่ายน่าจะติดแนวต้าน 1138-1140 จุด เพราะ Upside จากัดแคบมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
25
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 25 December 2017, GOLD SPOT: กำลังทดสอบแนวต้านรายเดือน 1280-1284 ดอลลาร ์
(views 17)
ภาพคืนนี้รอบฟื้นตัวมีแนวต้านรายเดือนช่วง 1280-1284 ดอลลาร์รอทดสอบ ซึ่งเป็นแนวสาคัญสาหรับการจะยืนยันทิศทางกลับตัวแบบ V-Shape เพื่อ เปิด Upside
สู่ป้าหมาย 1290-1300 ดอลลาร ์แต่เบื้องต้นภาพราย 60 นาที บ่งชี้ว่าจะติดแนวต้าน 1280-1284 ดอลลาร์ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
22
ธันวาคม
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 22 December 2017, SET INDEX :มุมมองช่วงระหว่างวันที 25 ธ.ค. 17 - 5 ม.ค. 18
(views 27)
15 ธ.ค. 17 ทีผ่านมา ดัชนีทะลุกรอบสามเหลี่ยม (“Symmetrical Triangle”) ณ ระดับ 1715-1720 จุดขึ้นยืน เท่ากับยืนยันการหลุดจากรอบพัก ในระหว่างกรอบหลักที่เป็นขาขึ้น
แต่จากการที่ดัชนีขึ้นมาใกล้ 1750-1755 จุด ส่งผลให้มีโอกาสเผชิญแรงขาย โดยระวังสัญญาณเตือนเชิงลบในระยะสั้น กรณีดัชนีปิดต่ากว่า 1740 จุด (ปิดรอบวันที่ 22 ธ.ค. 17)
อ่านเพิ่มเติม
22
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 22 December 2017, GOLD SPOT: ขึ้นมาชนแนวต้าน High เดิมในภาพรายชม. อีกครั้ง
(views 17)
ในภาพราย 60 นาที ราคาขึ้นมาชนแนวต้าน High เดิมอีกครั้ง (1267 ดอลลาร์) เรายังคงมองโอกาสผ่านระดับดังกล่าวมีค่อนข้างน้อย อาจเกิดแรงขายในรอบสั้นได้ อีกทั้งแรงกดดันจากภาพรายวันที่มีน้าหนักเชิงลบทาให้ต้องระวัง
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 21 December 2017,รอบบ่ายยืน 1730 จุดได้ประคองยืนบวกต่อ
(views 25)
SET INDEX รอบเช้ากระชาก High ผ่าน 1740 จุด แต่ยืนไม่ได้ บ่ายนี้ดูแนวรับ 1735 จุด ไม่หลุดจากนี้จะประคอง Sideway ช่วง 1735-1742 จุด แต่หากหลุดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาพรายวันทันที
S50Z17 เช้าที่ผ่านมายังไม่ผ่าน 1130 จุด ไม่รีบทะลุแนวนี้จะเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับรายวัน
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 21 December 2017, GOLD SPOT: อยู่ในรอบการพักตัวปรับฐานหลังเกิด Bearish divergence ในรายชม.
(views 23)
ราคายังคงในรอบของการพักตัวปรับฐาน หลังเกิดสัญญาณ Bearish divergence กับ RSI โดยเรายังมองน้ำหนักเชิงลบมามากกว่าในช่วงนี้ มีโอกาสเกิดแรงขายให้ราคาลงทดสอบแนวรับ 1260 / 1255 ดอลลาร์ ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
20
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 20 December 2017,Market Update : บ่ายนี้ยังดูต่อที่แนวต้าน 1737-1740 จุด
(views 32)
SET INDEX ทา New High ในรอบ 23 ปีต่อเนื่อง แตะ 1737.52 จุด แต่เกิด Bearish Divergence ต้องรีบกระชากให้ผ่าน 1740 จุด เพื่อไปต่อที่แนวต้าน 1750 จุด กรณีไม่รีบยกผ่าน มีโอกาสติด 1740 จุด
ขณะที่บ่ายนี้แกว่งตัวในกรอบ 1730-1737 จุด
S50Z17 รอบบ่ายแกว่งออกข้าง ระวังตามแนวต้าน 1127-1130 จุด ไม่รีบทะลุเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
19
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 19 December 2017,Market Update : บ่ายการขึ้นทำ New High ดูที่ 1735-1740 จุด
(views 33)
SET INDEX เช้าที่ผ่านมาดัชนีขึ้นทา New High ในรอบ 23 ปี แตะ 1734.11 จุด บ่ายนี้ระยะต่อ High ใหดูช่วง 1735-1740 จุดเป็นแนวต้านด่านสาคัญ ผ่านไปต่อ ไม่ผ่าน ระวังแนว Peak ช่วงสั้นจาก
Bearish Divergence
S50Z17 บ่ายนี้วางแนวต้าน 1130 จุด เป็นด่านระวังสำคัญ (Bearish Divergence)
อ่านเพิ่มเติม
18
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 18 December 2017, Market Update : บ่ายนี้สังเกตแนวต้าน 1725 จุด คาดยังไม่ทะลุในทันที
(views 31)
SET INDEX เปิดรอบเช้า เราใหดู้แนวต้าน 1720 จุด ผ่านได้ไปต่อ โดยรอบบ่ายคาดว่าจะยังไม่ทะลุผ่าน 1725 จุดในทันที เพราะเป็นกรอบบนของรอบแกว่งขึ้นในราย 60 นาที
S50Z17 เมื่อเช้ายังไม่ข้าม 1120 จุดแบบเด็ดขาด ฉะนั้นบ่ายนี้กรณีดึง High ทะลุแนวต้านไปที่ 1122-1125 จุด แล้วปิดเหนือ 1120 จุดยืนไม่ได้ ยังเสี่ยงชะลอในภาพรายวัน
อ่านเพิ่มเติม
18
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 18 December 2017, GOLD SPOT: ฟื้นตัวเต็มที่ไม่พ้น 1260 ดอลลาร์
(views 20)
จากภาพราย 60 นาที เป็นการแกว่งตัวขึ้นเพื่อพยายามจะขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1260 ดอลลาร์ เราประเมินโอกาสผ่านระดับดังกล่าวมีน้อย เนื่องจากถูกกดดันจากภาพรายวันที่เป็นเชิงลบอยู่ ยังมองเป็นการแกว่งตัวในกรอบ 1240-1260 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 15 December 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาหห์ น้า 18-22 ธ.ค. 17
(views 27)
SET Index : ยังแกว่งตัวในรูปแบบสามเหลี่ยม (“Symmetrical Triangle” ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา 12-15 ธ.ค. เราขอดูแนวต้าน 1720 จุดก่อน ว่าจะมีแรงขายหรือไม่ จะเห็นได้ว่ายังไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าว
ฉะนั้นมุมมอง 18-22 ธ.ค. ยังขอตามดูแนวต้าน 1720 จุด หรือ 1725 จุด กรณีทะลุได้ จะเปิด Upside ของภาพรายวัน โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ แนวต้าน 1730 จุด แต่หากติดระวัง Peak ระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 15 December 2017, GOLD SPOT: ให้น้าหนักกับการปรับตัวขึ้นมากกว่า
(views 18)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคา Breakout ออกจากรูปแบบ Symmetrical Triangle และกลับมายืนเหนือเส้น Moving Average 200 ชั่วโมงได้ ทาให้มองว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม Upside จะยังไม่มากนัก เนื่องจากแนวโน้มหลักยังเป็นขาลง
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 14 December 2017,รอบบ่ายดูแนวต้าน 1718-1720 จุด มีติดแรงขายบ้าง
(views 28)
SET INDEX รายสัปดาห์ขอดูแนวต้าน 1720 จุด ว่าจะเป็นจุดขายหรือถือต่อ (แนวต้าน 1725 จุด มีโอกาสสร้าง Peak ช่วงสั้นอีกรอบ) ขณะที่บ่ายนี้คาดติด 1718-1720 จุด
S50Z17 บ่ายนี้สำคัญที่แนวต้าน 1112-1114 จุด อาจเริ่มมีแรงขายช่วงสั้นราย ชม. ขณะที่ภาพหลักรายสัปดาห์มีแนวต้าน 1120 จุด (จะเริ่มเสี่ยงเมื่อหลุด 1105 จุด)
อ่านเพิ่มเติม
14
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 14 December 2017, GOLD SPOT: ทิศทางคืนนี้มองการแกว่ง Sideway ออกข้าง
(views 25)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากเมื่อเช้านี้ แต่เริ่มเห็นว่าใกล้บริเวณ 1260 ดอลลาร์เริ่มเกิดแรงขายออกมา พร้อมทั้ง MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้น Signal ทำให้มองว่า Upside ระยะสั้นจำกัดมากขึ้น ทิศทางในคืนนี้มองการแกว่ง Sideway ในกรอบ 1250-1260 ดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 13 December 2017,ประเมินรอบบ่ายระยะยืนบวกยังไม่ผ่าน 1708/1712 จุด
(views 25)
SET INDEX รอบบ่าย การฟื้นตัวยังติดแนวต้าน 1708/1712 จุด ขณะที่รายวันยังคงรักษากรอบการแกว่งตัวในช่วงสามเหลี่ยม 1690-1720 จุด (เบื้องต้นขอดูแนวนี้ก่อน)
S50Z17 บ่ายนี้แกว่งแคบ 1103-1107 จุด ส่วนภาพรายวันมีแนวต้านรอทดสอบด่านแรก 1110-1114 จุด ขอดูแนวนี้ก่อนว่าจะทำกำไรปิดสถานะ Long ทั้งหมด หรือถือต่อ
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night):13 December 2017,GOLD SPOT: แถลงอัตราดอกเบี้ยในคืนนี้ ทางเทคนิคมีแนวสำคัญที่ 1245 ดอลลาร์
(views 17)
ในคืนนี้จะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐจะแถลงมติอัตราดอกเบี้ยทำให้ราคามีโอกาสผันผวนแรง โดยในภาพทางเทคนิคมีแนวสำคัญอยู่ที่ 1245 ดอลลาร์ หากผ่านขึ้นมาได้จะเป็นสัญญาณการกลับตัวรูปแบบ Inverse Head and Shoulders แต่หากไม่ผ่านราคาจะลงต่อตามแนวโน้มเดิม
อ่านเพิ่มเติม
12
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 12 December 2017, Market Update : รอบบ่ายน่าจะได้ทดสอบแนวต้าน 1710 จุดอีกครั้ง
(views 37)
SET INDEX บ่ายนี้มีระยะฟื้นราย ชม. แต่ยังไม่ข้ามแนวต้าน 1710 จุด ขณะที่ภาพ รายวันแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมช่วง 1690-1720 จุด และมีโอกาสทะลุผ่าน
S50Z17 รอบบ่ายแกว่งออกข้าง กรอบ 1102-1107 จุด ส่วนภาพรายวันมีแนวต้านรอทดสอบด่านแรก 1110-1114 จุด ประเมินเป็นระยะทยอยปิดสถานะ Trading Long
อ่านเพิ่มเติม
12
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night):12 December 2017, GOLD SPOT: ลุ้นการรีบาวน์ขึ้นจาก Bullish Divergence ใน RSI
(views 14)
ในภาพราย 60 นาที สังเกตจากราคาทองคาทา Low ล่าสุดที่ บริเวณ 1240 ดอลลาร์ แต่เมื่อดูจาก RSI ที่ไม่ไดทำ New Low ตาม เกิดเป็นสัญญาณการกลับตัวรูปแบบ Bullish Divergence มองว่าราคามีโอกาสเกิดการรีบาวน์ขึ้น โดยมี เป้าหมายแรกอยู่ที่บริเวณ 1250 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 8 December 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 12-15 ธ.ค. 17
(views 34)
SET Index : แนวโน้มหลักคือ ขาแกว่งขึ้น ส่วนแนวโน้มย่อยยังแกว่งตัวในรูปแบบสามเหลี่ยม (“Symmetrical Triangle”)ภาพในช่วง 12-15 ธ.ค. ประเมินว่ารอทดสอบแนวต้าน 1720 จุด ซึ่งสำคัญมาก เพราะการทะลุได้ จะเท่ากับเปิด Upside ของภาพหลักทันที มีเป้าหมายถัดไปที่แนวต้าน 1730 จุด
โดยให้สังเกตรอบบ่ายวันนี้ (8 ธ.ค.) อาจจะมีแรงเหวี่ยงหลังจากเข้าใกล้แนวต้านย่อย 1714 จุด แนวรับ 1707/103 จุด รองรับได้อยู่ จะยืนยันรอบหลักผ่าน 1720 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 8 December 2017, GOLD SPOT: ยงัคงเผชญิ ความเสีย่ งการออ่ นตวัลงตอ
(views 18)
ในภาพราย 60 นาทีจะเห็นได้ว่า ราคายังคงอยู่ในทิศทางของขาลงการ Rebound ในภาพย่อยยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1250 ดอลลาร์ขี้มาได้ทำให้เผชญิ ความเสี่ยงการอ่อนตัวลงต่อเพื่อที่จะทำ Low ใหม
อ่านเพิ่มเติม
07
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 7 December 2017, Market Update : ให้น้ำหนักที่ภาพหลักคือ ทยอยฟื้น
(views 21)
SET INDEX ภาพหลักยืนยันว่า Low เมื่อวาน 1686 จุดคือ ฐานของการแกว่งตัวบีบแคบเข้ากรอบสามเหลี่ยม ช่วง 1685-1720 จุด ส่วนบ่ายนี้รอผ่าน 1700 จุด
S50Z17 บ่ายนี้สำคัญที่แนวต้าน 1095-1097 จุดผ่านได้แรงซื้อตามจะสูงขึ้น ขณะที่ภาพหลักยังคงวางเป้าหมายรอทดสอบ 1100 จุดเช่นเดิมเป็นด่านแรก
อ่านเพิ่มเติม
07
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 7 December 2017, GOLD SPOT: Breakout ทะลุ Low เดิม Downside เปิด
(views 21)
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าต่อเนื่องเป็นตัวกดดันราคาทองคาให้ลงมาทะลุระดับแนวรับ 1260 ดอลลาร์ลงมา ทาให้ภาพทางเทคนิคนั้นเสีย Downside ถูกเปิดกว้าง ราคามีโอกาสไหลลงต่อสู่แนวรับที่ 1250 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 6 December 2017, Market Update : บ่ายมีชะลอราย ชม. สั้นๆ กลับมาที่แนวรับ 1686 จุด
(views 25)
SET INDEXภาพหลักใกล้ฐานใหญ่ 1680-1685จุด ปัจจุบันเน้นแกว่งออกข้าง รอฟื้นตัวกลับไปที่ 1710-1720จุดอีกรอบ บ่ายติดแนวต้าน 1697-1700จุด S50Z17บ่ายไม่ผ่าน 1092/1095 จุด จะชะลอกลับมาที่ 1085 จุด สาคัญที่แนวรับ 1082จุด หลุดในราย ชม.ต้องเปิด Trading Shortตาม แต่คาดจะไม่หลุด 1082 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 6 December 2017, GOLD SPOT: จุดตัดสินใจ 1265 ดอลลาร์ ที่บริเวณนี้
(views 14)
โดยในรอบสั้นนั้นทองคาได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐที่กังวลประเด็นเรื่องการปฏิรูปภาษีของทางสหรัฐ ในทางเทคนิคให้จุดตัดสินใจที่บริเวณ 1265 ดอลลาร์ รอดูหากหลุดบริเวณนี้จะเปิด Downside เพื่อลงไปต่อสู่แนวรับ 1250 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
04
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 4 December 2017, Market Update : รอบบ่ายทรงตัวในกรอบแคบ
(views 25)
SET INDEX ทิศทางบ่ายนี้แกว่งออกข้าง 1698-1705 จุด โอกาสถอยต่ำ แนวรับหนาแน่นของช่วงบ่าย 1693 จุด ส่วนภาพหลักถอย คือ จังหวะซื้อ ยกเว้นหลุด 1690 จุดเสี่ยงมากขึ้นในราย ชม. S50Z17 มีจังหวะชะลอแคบๆ แค่ ราย ชม. แนวรับ 1087/1084 จุด บ่ายนี้ยืนอยู่
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 1 December 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 4 - 8 ธ.ค. 17
(views 36)
SET Index : ทิศทางราคายงั แกว่งตัวในรูปแบบ “Symmetrical Triangle” ฉะนั้นภาพในช่วง 4-8 ธ.ค. ยังคงมองการแกว่ง Sideway ช่วง 1685-1710 จุด พื้นที่เสี่ยงจะเกิดเมื่ออดัชนีหลุดกรอบล่างที่ 1685 จุด เพราะจะเปิด Downside รอซื้ออีกที่ช่วงแนวรับ 1670-1675 จุด
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2017
Chart Insight (Night) : 1 December 2017, GOLD SPOT: รอดูรอบการกิด Technical Rebound
(views 21)
จากภาพราย 60 นาที ยังคาดการณ์ว่าจะยังไม่เกิดการ Breakout เลือกทิศทางหลักในวันนี้ เนื่องจากราคายังอยู่ห่างจากแนวรับของกรอบล่างที่ 1265 ดอลลาร์ วันนี้ให้ดูว่าการเกิด Technical Rebound จะขึ้นได้มากเท่าไหร่ หากไม่พ้นระดับ 1280 ดอลลาร๋ สัปดาห์หน้าจะเสี่ยงต่อการ Breakout เลือกทิศทางในฝั่งลง
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 30 November 2017, Market Update : บ่ายนี้เล็งแนวรับไม่หลุด 1695 จุด
(views 26)
SET INDEX การถอยในราย ชม. ยังไม่ใช่จุดน่ากังวล ภาพหลัก 1690/1685 จุด คือ แนวรับที่หนาแน่น ส่วนบ่ายนี้ระยะพยายามดีดจะไม่เกิน 1700-1703 จุด ยกเว้นหลุด 1690 จุดเสี่ยงมากขึ้นในราย ชม. S50Z17 บ่ายนี้ยืนแนว 1087/1084 จุด และฟื้นกลับราย ชม. แต่จำกัดต้าน 1092 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 30 November 2017, GOLD SPOT: มีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับที่ 1276 ดอลลาร์
(views 17)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำหลุดแนวรับย่อยที่บริเวณ 1282 ดอลลาร์ลงมาทำให้ Downside ระยะสั้นเปิด มีโอกาสไหลลงมาต่อ เพื่อทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1276 ดอลลาร์ ส่วนภาพหลักยังประเมินการแกว่ง Sideway ในกรอบอยู่ ยังไม่มีสัญญาณการเลือกทิศทางในช่วงนี้
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 29 November 2017, Market Update : เล็งที่เป้าหลัก 1720-1730 จุด แม้รายทางเหวี่ยงบ้าง
(views 20)
SET INDEX Upside ยังให้ดูที่ภาพหลัก 1720-1730 จุด ระหว่างทางอาจมีแรงขายเหวี่ยงบ้าง แต่จะไม่รุนแรง บ่ายนี้แนวต้าน 1717 จุดอาจจะเกิดแรงขายทำกำไรบ้าง S50Z17 บ่ายแกว่งออกข้าง แนวต้านติด 1097 จุด ส่วนภาพหลักให้รอการขึ้นทดสอบแนวต้าน 1100 จุดเป็นด่านทำกำไรเป็นหลักไปก่อน ทะลุค่อยเปิด Long ตามอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 29 November 2017, GOLD SPOT: รอการ Breakout จากรูปแบบ Symmetrical Triangle
(views 18)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำฟอร์มตัวรูปแบบ Ascending Triangle หาก breakout ผ่านแนวต้านที่ 1298 ดอลลาร์ เปิด Upside ไปที่ 1305 ดอลลาร์ แต่หากหลุดแนวรับด้านล่างที่ 1291 ดอลลาร์ จะมีเป้าหมายที่ 1284 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 28 November 2017, Market Update : SET กลับตัวเรียบร้อย บ่ายอาจติดบ้าง แต่ไม่ใช่ปัญหา
(views 21)
SET INDEX พุ่งดูที่ภาพหลักพบว่าเกิดระยะกลับตัวแล้ว หลังจาก Low “ไม่หลุด 1685 จุดลงมา” ฉะนั้น Upside 1720-1730 จุด รอแตะเช่นเดิม แต่บ่ายนี้อาจติด 1705 จุดได้ S50Z17 ข้อจำกัดมากกว่า SET INDEX เพราะเหลือ Downside ในช่วงบ่ายที่อาจจะเกิดการชะลอลงสู่แนวรับ 1084-1086 จุดได้ ทำให้บ่ายนี้ยังไม่ผ่าน 1091 -1093 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 28 November 2017, GOLD SPOT: ยืนเหนือเส้น Uptrend Line ได้ยังมองการขึ้นต่อ
(views 13)
ราคาทองคำ Breakout ผ่านแนวต้านด้านบนที่ 1296 ดอลลาร์ขึ้นไปได้แล้ว แต่ยังขาดแรงซื้อหนุนให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดรูปแบบ False Breakout ขึ้น ราคาทองคำไม่ควรหลุดเส้น Uptrend Line ที่บริเวณ 1291 ดอลลาร์ จึงจะยังคงภาพแนวโน้มเชิงบวกไว้ได้
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 27 November 2017, Market Update : บ่ายนี้ประคองแกว่งออกข้าง 1690-1700 จุด
(views 23)
SET INDEX ภาพราย ชม. ไม่ค่อยน่ากังวล เพราะจะ Sideway ช่วง 1690 -1700 จุด ระยะที่จะถอย ยังเป็นโอกาสซื้อในภาพหลัก แนวรับ 1685/1680 จุด เป็นฐานหนาแน่น S50Z17 บ่ายระยะดีดที่ยังไม่ข้าม 1088-1090 จุด ยังระวังความเสี่ยงด้านล่างที่เปิดรอ โดยมีโอกาสกลับมาแตะแนวรับ 1080 จุด ขณะที่ภาพรายวันมีฐานรอ 1075/1070 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 27 November 2017, GOLD SPOT: ฟอร์ตัวกรอบย่อยภายใต้กรอบใหญ่
(views 22)
ภายใต้การแกว่งตัวในกรอบกว้าง ราคาทองคำได้ฟอร์มกรอบ Sideway ย่อยขึ้นมาใหม่ที่บริเวณ 1286-1294 ดอลลาร์ หาก Breakout ผ่านด้านบนที่ 1294 ดอลลาร์ จะมีเป้าหมายที่ 1302 ดอลลาร์ แต่หาก Breakout ลงมาต่ำกว่า 1286 ดอลลาร์ จะมีเป้าหมายที่ 1278 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤศจิกายน
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 24 November 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 17
(views 40)
SET Index : ราคาฟอรม์ตัวรปูแบบ Symmetrical Triangle ทำให้ภาพในสัปดาห์หน้ามองการแกว่ง Sideway จนกว่าจะเกิดการ Breakout ออกจากรปูแบบนี้ นอกจากนี้ Momentum ของการขึ้นเริ่มออ่นแรงลงต่อเนื่อง (สังเกตจาก MACD ที่ปรับตัวลง) ทำให้ต้องระวังหากดัชนีหลดุกรอบล่างที่ 1692 จุด จะเป็นการดึงให้เกิด Momentum เชิงลบได้
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 24 November 2017, GOLD SPOT: ติดแนวต้านเดิม ให้น้ำหนักกับการอ่อนตัวลง
(views 19)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมที่ 1295 ดอลลาร์ ได ้เราให้น้ำหนักกับการปรับตัวลดลงมากกว่าเล็กน้อย เนื่องจาก MACD ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ส่งสัญญาณอ่อนแรงของ Momentum ระดับความผันผวนของราคายังอยู่ในระดับต่ำ และคาดว่าจะกลับมาแกว่งตัวแรงขึ้นในช่วงการประกาศตัวเลข PMI
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 23 November 2017, Market Update : รอบบ่ายให้ดูแนวรับ 1707 จุด
(views 22)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที ไม่สามารถกลับขึ้นยืนระดับ 1720 จุดได้ โดยรอบบ่ายให้ดูแนวรับ 1707 จุด หากยืนได้ยังลุ้นขึ้นต่อ แต่หากหลุดจะเข้าสู่รอบ Sideway อีกครั้ง S50Z17 หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน รอดูรอบบ่าย ต้องกลับมายืนระดับ 1095 จุดให้ได้ มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงอ่อนตัวลง
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 23 November 2017, GOLD SPOT: แกว่งตัวเป็นรอบ
(views 13)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคำแกว่ง Sideway ในกรอบ โดยสามารถใช้ RSI ในการดูรอบประกอบได้ โดยหาก RSI อยู่เหนือระดับ 70 จะเป็น Peak ของรอบ และ RSI อยู่ต่ำกว่าระดับ 30 จะเป็น Bottom ดังนั้นจึงประเมินว่าหากราคาปรับตัวขึ้นไปที่บริเวณ 1295-1298 ดอลลาร์ จะเป็นจังหวะในการขาย
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 22 November 2017, Market Update : มองเป้าหมายแนวต้าน 1730 จุด
(views 25)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที ดัชนีสามารถดันขึ้นทำ Higher High เป็นการกลับมาขึ้นต่อตามรอบเดิม มองเป้าหมายรอบนี้ที่ 1730 จุด S50Z17 โมเมนตัมการขึ้นกลับมาแข็งแกร่งทะลุกรอบ Bull flag ขึ้นมา สร้างระยะทางการปรับตัวขึ้นต่อ แนวต้านรอบบ่าย 1104 / 1110 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 22 November 2017, GOLD SPOT: ผันผวนในกรอบ Sideway
(views 15)
ภาพราย 60 นาที ราคาค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นจากฐานแนวรับย่อยที่ 1280 ดอลลาร์ โดยภาพรวมเป็นการแกว่งตัว Sideway ในกรอบ Channel จากบริเวณด้านล่าง ขึ้นสู่บริเวณด้านบน วางกรอบแนวต้าน 1285/ 1293 ดอลลาร์ คืนนี้รอดูรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐรอบที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 21 August 2017, Market Update : แกว่ง Sideway ออกด้านข้าง สะสมกำลังใหม่
(views 20)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที ดัชนีเกิดการชะลอพักตัวแกว่ง Sideway ออกด้านข้าง หลังเกิดสัญญาณ Bearish divergence กับ RSI รอบบ่ายให้รอดูแนวรับ 1710 จุด หรือลึกสุดในควรเกิน 1700 จุด S50Z17 ฟอร์มตัวสะสมกำลังเหนือระดับ 1090 จุด รอที่จะ Breakout ขึ้นรอบใหม่
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 21 November 2017, GOLD SPOT: แกว่ง Sideway หลังเกิด Failed break
(views 12)
ภาพราย 60 นาที หลังจากที่เกิด Failed break เราก็กลับมามองภาพทางเทคนิคเป็นลักษณะ Sideway ในกรอบ Channel ช่วงบริเวณ 1275 – 1294 ดอลาร์ ไปก่อนในช่วงนี้ รอการฟอร์มตัวใหม่ของราคา
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 20 November 2017, Market Update : บ่ายอาจได้เห็นการชะลอแกว่งออกข้าง
(views 25)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที ดัชนีแกว่งตัวขึ้นมาใกล้โซนแนวต้านสำคัญรอดูด่านแรกที่ 1720 จุด เราประเมินรอบบ่ายชะลอตัวแกว่งออกด้านข้าง เนื่องจาก RSI เข้าสู่ ภาวะ Overbought S50Z17 ยังอยู่ในกรอบของการ Breakout หลังทะลุกรอบ Descending Triangle
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 20 November 2017, GOLD SPOT: ย่อตัวเป็นจังหวะเข้าเล่นรอบที่ดี
(views 18)
ภาพราย 60 นาที เรายังประเมินภาพทางเทคนิคเป็นบวก หลังจากที่ราคา Breakout แนวต้าน 1288 ดอลลาร์ ขึ้นมาได้ ระยะสั้นเกิดการ Pullback ลงมา เรามองเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเก็งกาไรเล่นรอบที่ดี ราคามีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นหาแนวต้าน 1296 / 1300 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 17 November 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 20-24 พ.ย. 17
(views 43)
SET Index : ภาพโดยรวมเป็นการแกว่งตัว Sideway ในกรอบสามเหลี่ยม ช่วงบริเวณ 1680-1730 จุด โดยสัปดาห์หน้ามีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวกลับของดัชนี เนื่องจากช่วงนี้ดัชนีแกว่งตัวบริเวณกรอบล่างของการแกว่งตัว ทำให้ระยะการดีดตัวมีมากกว่า
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 17 November 2017, GOLD SPOT: กรอบการเคลื่อนไหวแคบ ให้ Wait and See รอสัญญาณการ Breakout
(views 16)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบ Sideway สังเกต Stochastic มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่ออยู่ในเขต Oversold และปรับตัวลดลงเมื่อเข้าเขต Overbought แต่อย่างไรก็ตามกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังแคบอยู่ในช่วงนี้ จึงแนะให้ Wait and See ไปก่อน จนกว่าจะเกิดการ Breakout
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 16 November 2017, Market Update : บ่ายนี้รักษากรอบ Sideway 1690-1700 จุด
(views 21)
SET INDEX รอบบ่ายคาดว่าจะรักษากรอบการแกว่งตัวช่วง 1690-1700 จุด รอบหลัก ยังประเมินโอกาสทดสอบแนวต้าน 1720-1730 จุด เช่นเดิม หลังจากเมื่อวานแตะ Low 1688.68 จุด (ใกล้แนวรับ 1685 จุด)
S50Z17 บ่ายติดแนวต้าน 1081-1085 จุด (รอบหลักเริ่มฟื้นหลังวานนี้ใกล้ 1070 จุด)
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 16 November 2017, GOLD SPOT: Sideway ในกรอบ แต่ให้น้าหนักกับการแกว่งลงมากกว่า
(views 15)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคำยังคงแกว่งตัว Sideway อยู่ในกรอบเดิม แต่ให้น้ำหนักกับการลงมาทดสอบกรอบล่างที่บริเวณ 1266 ดอลลาร์มากกว่า เนื่องจากค่าดอลลาร์เมื่อคืนนี้เกิดแท่งเทียนรูปแบบ Hammer เกิดขึ้น เป็นสัญญาณการกลับตัวทางเทคนิค ซึ่งจะกดดันราคาทองคำ
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 15 November 2017, Market Update : บ่ายนี้ยืนเหนือ 1690 จุด รอบหลักไม่เสียโอกาสฟื้น
(views 26)
SET INDEX การชะลอตัวในรอบเช้า หลุดกรอบ Sideway ช่วง 1695-1705 จุด ยังมองเป็นจังหวะซื้อ โดยรอบบ่ายคาดว่าจะยืนเหนือแนวรับ 1690 จุดได้ แนวต้านจำกัด 1700 จุดเป็นด่านแรก (กรณีหลุด 1690 จุด มีแนว Low เดิม 1680 -1685 จุดรองรับดี)
S50Z17 บ่ายน่าจะยืนที่แนวรับ 1075 จุดได้ กรณีแย่ 1070 จุดรองรับอยู่ และจะดีดกลับ
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 15 November 2017, GOLD SPOT: หากผ่านแนวต้านที่ 1286 ดอลลาร์ได้จะเป็นสัญญาณบวก
(views 14)
ภาพราย 60 นาที ระยะสั้นให้น้ำหนักกับการรีบาวน์มากกว่าเนื่องจากรอบการลงที่ผ่านมาเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ขึ้นระหว่างราคาและ MACD ทาให้ราคามีโอกาสขึ้น ทดสอบแนวต้านด้านบนของกรอบ Sideway ที่บริเวณ 1286 ดอลลาร์ หากผ่านได้จะเป็นการเปิด Upside
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 14 November 2017, Market Update : บ่ายเล็งแนวต้าน 1705 จุด ติดได้บ้าง แต่รอบหลักไปต่อ
(views 23)
SET INDEX รอบหลักยืนยัน Low ที่ 1680 จุด หลังการฟื้นตัวกลับมายืนเหนือ 1690 จุด มีเป้าหมายที่แนวเดิม 1720-1730 จุด ส่วนบ่ายนี้ดูแนวต้าน 1705 จุด กรณีไม่ผ่าน จะมีย่อสั้นราย ชม. ได้บ้าง ซึ่งยังเป็นจังหวะซื้อ
S50Z17 ดีดนำภาพรวมตลาดฯ ตั้งแต่เมื่อวาน บ่ายนี้ดูแนวต้าน 1087-1090 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 14 November 2017, GOLD SPOT: การเคลื่อนไหวของราคายังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน
(views 16)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคำปรับตัวลดลงแรงในช่วงบ่ายนี้ หลังราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านของเส้น Downtrend Line ระยะสั้นได้ แต่เนื่องจากภาพหลักยังอยู่ในกรอบ Sideway โดยมีกรอบล่างอยู่ที่ 1266 ดอลลาร์ ทาให้มองว่าตราบใดที่ราคายังไม่หลุดกรอบล่าง ราคาจะยังไม่เคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้มชัดเจน
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 13 November 2017, Market Update : หากบ่ายกลับขึ้นมายืน 1690 จุด กลับเข้าสู่รอบฟื้นตัว
(views 26)
SET INDEX มีแรงซื้อกลับอย่างมีนัยสำคัญ หลังดัชนีอ่อนตัวลงไปแตะแนวรับ 1680 จุด ทำให้แท่งเทียนเกิดรูปแบบ Hammer รอบบ่าย หากกลับมายืน 1690 จุด จะเป็นการยืนยันเข้าสู่รอบการ Rebound S50Z17 ย้ำฐานไม่หลุดแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1068 จุด บ่ายมองเด้งสู่ระดับ 1078 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 13 November 2017, GOLD SPOT: การรีบาวน์ขึ้นมี Upside ที่จำกัด
(views 16)
ภาพราย 60 นาที ราคาทองคำอยู่ในรอบการรีบาวน์กลับ แต่มองว่า Upside ในการขึ้นยังไม่มากนัก เนื่องจากความชันของเส้น Moving Average ยังเป็นลบอยู่ และภาพหลักกลับมาเป็นการแกว่ง Sideway ในกรอบ 1266-1286 ดอลลาร์ อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 10 November 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 13-17 พ.ย. 17
(views 29)
SET INDEX ประเมิน Downside รอบนี้ไม่ได้ถูกเปิดมากนัก แนวรับ 1685/1670 จุด ยังเป็นฐานที่แข็งแกร่ง ประเมินการชะลอตัว คือ จังหวะทยอยซื้อกลับ ฉะนั้นกรณีแย่ ยังวางจะไม่หลุดแนวรับ 1670 จุด Pattern ปัจจุบัน แกว่งในกรอบสามเหลี่ยม ยังมี Upside ที่เหลือในการรอทดสอบ 1720-1730 จุด แต่ระยะที่ถอยลงมาก่อน ถือเป็นจังหวะที่ดี เพราะจะทำให้มี Momentum ในการส่งต่อ
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 10 November 2017, GOLD SPOT: ย่อตัวหลังเกิด Divergence
(views 17)
ภาพราย 60 นาที ราคาพักตัวลงมาหลังเกิดสัญญาณ Bearish divergence กับ RSI ที่บริเวณแนวต้าน 1286 บาท เราประเมินเป็นการพักตัวปรับฐาน (ย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น) ให้รอดูแนวรับ 1282 ดอลลาร์บริเวณนี้ หากยืนได้ รักษาภาพบวก
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 9 November 2017, Market Update : บ่ายนี้ไม่หลุดแนวรับ 1705 จุด ฟื้นกลับ
(views 35)
SET INDEX แข็งแกร่งกว่า S50Z17 บ่งชี้โอกาสหยุดชะลอที่แนวรับ 1705-1707 จุด และมีโอกาสดีดเข้าหาแนวต้าน 1715-1718 จุด เว้นผิดคาดต่ำกว่า 1705 จุด เสี่ยง S50Z17 รอบ่ายควรยืน Low ไม่ให้หลุด 1085 จุด เพื่อเป็นแค่การคลายตัวราย ชม. และไม่ลบโอกาสขึ้นแตะ 1100-1110 จุด เว้นหลุด 1085 จุดจะทยอยลงถึง 1075 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 9 November 2017, GOLD SPOT: รอดูการขึ้นทดสอบแนวต้าน 1286 ดอลลาร์
(views 16)
ภาพราย 60 นาที เริ่มเห็นการยกฐานสูงขึ้น (Higher Low) เป็นสัญญาณบวกที่ดี รอคอนเฟิร์มหลังราคาสามารถขึ้นทะลุแนวต้าน 1286 ดอลลาร์อีกครั้ง เพื่อยืนยันรอบขาขึ้น แต่หากหลุด 1280 ดอลลาร์ ก็ยังคงมอง Sideway
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 8 November 2017, Market Update : แกว่งออกข้าง Low “ไม่หลุด 1710 จุด ไม่เสีย”
(views 18)
SET INDEX รอบบ่ายเน้นแกว่งออกข้าง 1710-1716 จุด ซึ่ง Low ไม่ควรหลุดแนวรับ 1710 จุด เพราะการหลุดจะปิด Upside การรอทดสอบ 1730 จุด ในภาพรายวัน S50Z17 ราย 60 นาที 1085 จุดยังเป็นฐานที่แข็งแกร่ง กรณีไม่หลุดจะยังคงกรอบการฟื้นตัวในภาพรายวันสู่เป้าหมาย 1100-1110 จุด เว้นหลุด 1085 จุด จะลงถึง 1075 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 8 November 2017, GOLD SPOT: กรอบ Sideway 1264-1282 ดอลลาร์
(views 13)
ภาพราย 60 นาที ภาพยังคงเดิม จะเห็นกรอบการแกว่งตัวอยู่ที่บริเวณ 1264 – 1282 ดอลลาร์ เราประเมินในช่วงนี้เป็นลักษณะ Sideway ในกรอบดังกล่าว ต้องรอการ Breakout เลือกทิศทางในลาดับถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 7 November 2017, Market Update : รอบบ่ายสาคัญที่แนวต้าน 1720-1725 จุด
(views 24)
SET INDEX 2 วันต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ดีดแรง 5% ส่งผลให้รอบหลักดัชนีมีโอกาสแตะ 1730จุด แต่บ่ายนี้ต้องดู 1720-1725 จุดไว้ คาดจะติดแนวนี้ได้ S50Z17 บ่ายนี้ดูแนวต้านย่อย 1095 จุด เป็นสาคัญ แต่หากพิจารณารอบหลักจะมีเป้าหมาย 1100-1110 จุด คาดว่าโอกาสอ่อนตัวสลับรายทางจะไม่หลุด 1087จุด
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 7 November 2017, GOLD SPOT: ตราบใดที่ยังไม่สามารถขึ้นยืน 1282 ดอลลาร์ ยังคงเผชิญความเสี่ยงอ่อนตัว
(views 19)
ภาพราย 60 นาที การประเมินทิศทางเดิม คือ ตราบใดที่ราคาทองคำนั้นยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1282 ดอลลาร์ ยังคงเกิดความเสี่ยงที่ราคาจะอ่อนตัวลงแตะแนวรับ 1266 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 6 November 2017, Market Update : บ่ายแกว่งออกข้าง แนวต้านยังไม่ผ่าน 1705-1708 จุด
(views 27)
SET INDEX รอบบ่ายคาดว่าระยะแนวต้านยังไม่ผ่าน 1705-1708 จุด ภาพรวมยังแกว่งออกข้างเป็นหลัก เนื่องจากภาพหลักยังมี Downside รอทดสอบ 1685/1670 จุด S50Z17 บ่ายสลับดีด แต่ยังไม่ข้ามแนวต้าน 1084-1085 จุด ขณะที่ภาพรายวันเริ่มน่าสนใจในฝั่ง Long หลังจากรอบเช้าลงแตะ 1075 จุด ใกล้แนวรับหลัก 1068-1070
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 6 November 2017, GOLD SPOT: ราย 60 นาที ติดแนวต้าน 1275-1278 ดอลลาร์ แต่รายวันให้เป็นระยะทำฐานและฟื้นตัว
(views 18)
ภาพราย 60 นาทียังไม่ข้ามแนวต้าน 1275-1278 ดอลลาร์ ซึ่งการฟื้นตัวที่ยังไม่เร็วพอที่จะข้ามแนวต้านดังกล่าวในคืนนี้ ยังมองเป็นจังหวะรอ Short เมื่อขึ้นทดสอบแนวต้านดังกล่าวแล้วไม่ผ่าน ส่วนภาพรายวันยังอยู่ในระยะทำฐานช่วง 1260-1280 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤศจิกายน
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 3 November 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 6-10 พ.ย. 17
(views 38)
SET INDEX ช่วง 30 ต.ค.-3 พ.ย. เราคาดการณ์ระยะฟื้นตัว โดยกรอบหลักมีเป้าหมายที่ 1720-1730 จุด ซึ่งได้ทดสอบไปแล้ว แต่ไม่ทะลุ จึงเกิดระยะถอยเพื่อปรับฐานของภาพตลาดฯ ประเมิน Downside ในรอบนี้ 1685/1670 จุด เป็นจังหวะซื้อกลับ ฉะนั้นกรณีแย่ ยังวางจะไม่หลุดแนวรับ 1670 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 3 November 2017, GOLD SPOT: ตัวเลขในคืนนี้มีโอกาสทำให้เกิดการ Breakout ขึ้น
(views 22)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำยังคงแกว่ง Sideway ในกรอบ 1264-1280 ดอลลาร์ ให้จับตาดูตัวเลขยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในคืนนี้ มีโอกาสที่จะทำให้ราคา Breakout ออกจากกรอบดังกล่าวได้ ซึ่งหากเกิดการ Breakout เกิดขึ้น สามารถใช้เก็งกำไรแบบจบในวันได้
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 2 November 2017, Market Update : รอบหลักไม่ผ่าน 1730 จุด ปรับฐาน Double Tops
(views 25)
SET INDEX หลังจากไม่ผ่านแนวต้าน 1728 -1730 จุด กดพักฐาน Double Tops รอบหลักน่าจะลงต่ำกว่า 1700 จุด มีฐาน 1690/1670 จุด ส่วนบ่ายยังไม่เกิน 1716 จุด S50Z17 คาดว่ารอบบ่ายยังไม่ผ่านแนวต้าน 1090 -1092 จุด เพราะรอบเช้าที่ผ่านมาทำ Low หลุด 1087 จุด จึงเสี่ยงที่จะพักฐานต่อเนื่อง แนวรับหลัก 1070-1075 จุด
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 2 November 2017, GOLD SPOT: ยังคงให้น้ำหนักกับฝั่งขาขึ้นมากกว่า
(views 15)
จากภาพราย 60 นาที Breakout ผ่านรูปแบบสามเหลี่ยมไปได้ แต่ยังไม่ผ่านแนวต้านที่ 1280 ดอลลาร์ ทำให้ราคาอ่อนตัวในระยะสั้นลงมา ยังคงน้ำหนักกับการปรับตัวขึ้นอยู่ ยกเว้นกรณีราคาหลุดแนวรับที่ 1268 ดอลลาร์ จะทำให้ภาพการขึ้นเสียไป
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 1 November 2017, Market Update : ยังรอดูที่แนวต้านหลัก 1728 -1730 จุด ต่อเนื่อง
(views 33)
SET INDEX บ่ายแกว่งออกข้าง ติด 1725 -1728 จุด ภาพหลักเล็งที่ 1728-1730 จุด ถ้าเริ่มติด จะเสี่ยงพักฐานแบบ Double Tops สูงขึ้น (แต่ยังมองโอกาสทะลุผ่านสูงกว่า) S50Z17 เช้าที่ผ่านมาแตะ Low 1093 จุด ส่งให้รอบบ่ายจะมีระยะฟื้นรายชม. เข้าหาแนวต้าน 1102 -1103 จุด ส่วนภาพหลักรอทดสอบ 1110 จุด เว้นหลุด 1090 จุด เสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2017
Chart Insight (Night) : 1 November 2017, GOLD SPOT: พุ่งเป้าดูทิศทางของภาพรายวัน มีโอกาสทยอยฟื้นตัว
(views 20)
ให้สังเกตทิศทางของภาพรายวันเป็นหลักหลังยืน Low 1263.70 ดอลลาร์ มีโอกาสที่จะเห็นระยะฟื้นต่อเนื่องเพื่อ ทดสอบแนวต้าน 1285-1290 ดอลลาร์ ในระยะถัดไป ภาพราย 15-60 นาที อาจมีติด 1280 ดอลลาร์ บ้าง แต่จะไม่หลุด 1270 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 31 October 2017, Market Update : ภาพหลักวัดกันที่แนวต้าน 1728 -1730 จุด
(views 29)
SET INDEX แนวต้าน 1728 -1730 จุด เป็นแนววัดใจ ถ้าเริ่มติด เสี่ยงพักฐานแบบ Double Tops สูงขึ้น (แต่ยังมองโอกาสทะลุผ่านสูงกว่า) ขณะที่บ่ายนี้อาจติด 1726 จุด S50Z17 แกว่งออกข้าง 1095 -1101 จุด แนวดีสุดบ่ายนี้ไม่ผ่าน 1105 จุด ความเสี่ยงเปิดเมื่อหลุด 1095 จุด เพราะจะดึงให้ภาพรายวันปิดโอกาสแตะ 1110 จุด และทะลุผ่าน
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 31 October 2017, GOLD SPOT: ต้องผ่านแนวต้านที่ 1280 ดอลลาร์ ขึ้นยืน จึงจะเปิด Upside
(views 17)
จากภาพราย 60 นาที การรีบาวน์ขึ้นของราคาทองคำจากจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1264 ดอลลาร์ มาถึงแนวต้านหลักของรอบที่ 1278-1280 ดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางต่อไป หากผ่านแนวต้านนี้ได้จึงจะเปิด Upside แต่หากไม่ผ่านราคาจะลงต่อตามแนวโน้มหลัก
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 30 October 2017, Market Update : ต้องขึ้นมายืน 1716 จุดให้ได้ มิฉะนั้นภาพลบจะปรากฏ
(views 25)
SET INDEX แท่งเทียนเกิดรูปแบบ Evening star เป็นสัญญาณที่ไม่ดีในทางเทคนิค รอบบ่ายดัชนีต้องกลับมายืน 1716 จุดให้ได้ มิฉะนั้นจะเกิดภาพเชิงลบ S50Z17 Basis กลับมาเหลือ +0.43 จุด เริ่มแสดงถึงความร้อนแรงในการขึ้นเริ่มลดระดับลง รอบบ่ายรอดูแนวต้าน 1090 จุด ไม่ผ่านมีความเสี่ยงอ่อนตัว
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 30 October 2017, GOLD SPOT: รีบาวด์ขึ้นในระยะสั้น
(views 16)
เกิด Bullish Divergence ขึ้นระหว่างราคาและ RSI ทำให้คาดการณ์ว่าราคามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่การขึ้นจะเป็นเพียงการแกว่ง Sideways ในภาพหลักเท่านั้นแต่หากจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้ต้องเกิดการ Breakout ผ่านแนวต้านที่ 1280 ดอลลาร์ให้ได้ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
27
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 27 October 2017, Market Update : รอบบ่ายมีโอกาสดีดตัวขึ้นต่อตามรอบ
(views 23)
SET INDEX ยังคงเป็นการฟื้นตัวขึ้นตามรูปแบบ V-shape ในรอบหลัก สั้นๆอาจมีย่อให้เห็นระหว่างทางได้ รอบบ่ายดูแนวรับ 1715 จุด ไม่หลุดมองดีดต่อตามแนวโน้มเดิม S50Z17 แนวรับแรกรอบบ่ายที่บริเวณ 1093 จุด และถัดไปที่ 1090 จุด โดยยังมองเป็นการย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น แนวต้านของรอบที่ 1100 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 27 October 2017, GOLD SPOT: มีโอกาสลงทำ Low ใหม่
(views 28)
ราคาทองคำกำลังลงแตะจุดต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยทิศทางของแนวโน้มยังคงเป็นเชิงลบ ทำให้มีโอกาสได้เห็นการทำ Low ใหม่ มองแนวรับ 1260 / 1250 ดอลลาร์ตามลำดับ ทั้งนี้ปัจจัยการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจากการขยาย QE ของ ECB ยังคงกดดันราคาทองคำ
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 25 October 2017, Market Update : บ่ายเล็งแนวต้าน 1710 จุด ไว้เป็นแนวสำคัญ
(views 34)
SET INDEX บ่ายนี้การดีดยังน่าจะติดแรงขายบ้างที่แนวต้าน 1710/1715 จุด แต่รอบหลักยังมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1720-1730 จุด S50Z17 เป้าหมายหลักกำลังถูกทดสอบที่ช่วงแนวต้าน 1095-1100 จุด และ 1110 จุด ส่วนบ่ายนี้จะดีดเข้าหาแนวต้าน 1095 จุด อาจจะติดแรงขายช่วงต้นก่อน
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 25 October 2017, GOLD SPOT: ทิศทางราคาทองคำส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการประชุม ECB
(views 23)
พรุ่งนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า ECB จะมีการส่งสัญญาณลดวงเงิน QE ลงหรือไม่ (จากเดิม 6 หมื่นล้านยูโร) และการส่งสัญญาณว่าจะมีการต่อมาตรการ QE ที่จะหมดอายุในสิ้นปีนี้อย่างไร ในเชิงราคา 1260 ดอลลาร ์จะหนุนการฟื้นกลับของราคาทองคา ในรอบหลัก
อ่านเพิ่มเติม
24
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 24 October 2017, Market Update : บ่ายมีชะลอสลับ หลังเช้าแตะ 1700 จุดไปแล้ว
(views 20)
SET INDEX รอบบ่ายประเมินเริ่มชะลอสลับ ฐานสำคัญ 1693-1695 จุดน่าจะรองรับได้ดี (หลังจากรอบเช้าทดสอบ 1700 จุด และ High 1702.98 จุด ใกล้แนวต้าน 1705 จุด) S50Z17 บ่ายนี้จะเริ่มชะลอเข้าหาแนวรับ 1080 จุด หลังจากรอบเช้าแตะ 1088 จุดแล้วไม่ทะลุขึ้นยืน ขณะที่รอบหลักการชะลอ คือ โอกาส Long เป้าหมาย 1095-1100 จุด
อ่านเพิ่มเติม
24
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 24 October 2017, GOLD SPOT: ระยะสั้นฟื้นได้ แต่เสี่ยงตรงโอกาสแข็งค่าของเงินดอลลาร์กดดัน
(views 23)
กรอบกว้างราคาทองคำตลาด COMEX แกว่งตัวช่วง 1260-1300 ดอลลาร์ ขณะที่ภาพระยะสั้นราย 15-60 นาที มีโอกาสฟื้นตัวชนแนวต้าน 1280-1285 ดอลลาร์ ระวังจุดเสี่ยง คือ ค่าเงินดอลลาร์ ที่มีโอกสแข็งค่าในระดับราย ชม. ขึ้น สู่ 93.80-94 จุด กดดัน Momentum การฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 20 October 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 17
(views 30)
SET INDEX 30 ต.ค.-3 พ.ย. ให้ระยะฟื้นตัว โดยมีแนวต้านสำคัญ 1700-1705 จุด ซึ่งเป็นกรอบล่างของรอบแกว่งขึ้นเร็วที่หลุดลงมาเป็นจุดเปลี่ยนอีกระลอก คาดว่าในระยะถัดไปมีโอกาสทะลุ โดยยังคงกรอบหลักที่ 1720-1730 จุด ระยะของ Downside ในรอบนี้จากัดเพราะได้ลงถึงฐานหลักของรอบที่ 1675 จุด แล้วซึ่งให้ไว้เป็นจังหวะซื้อกลับฉะนั้นกรณีแย่จะไม่หลุด 1660 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 20 October 2017, GOLD SPOT: จุดเสี่ยงคือ 1276 ดอลลาร์ หากหลุดจะเปิด Downside
(views 26)
จากกราฟราย 60 นาที การขึ้นไปทดสอบระดับ 1290 ดอลลาร์ยังมีแรงขายออกมา ทำให้ประเมินว่าแนวโน้มของราคาทองคายังเป็นขาลง โดยประเมินว่าจะเกิดแรงขายอีกครั้ง หากหลุดแนวรับที่ 1276 ดอลลาร์ลงมา กรณียังไม่หลุดจะเป็นการ แกว่ง Sideway
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 19 October 2017, Market Update : ดีดรอบเช้าได้น้อยไป ยังเสี่ยงต่อรอบหลัก
(views 34)
SET INDEX รอบดีดช่วงเช้าที่ผ่านมายังต่ำเกินไป ไม่ผ่าน 1713-1715 จุด ฉะนั้นให้ดูแนวรับ 1705 จุด เป็นสำคัญ หลุดเสี่ยงพักต่อเนื่องลงสู่แนวรับถัดมา 1690-1695 จุด S50Z17 บ่ายนี้ยังไม่พ้นแนวต้าน 1097-1099 จุด ซึ่งการไม่ฟื้นให้เร็ว เพื่อผ่านจุดเปลี่ยนสำคัญ 1104 จุด จะทำให้ภาพรายวันมีโอกาสทดสอบแนวรับ 1085/1080 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 19 October 2017, GOLD SPOT: ยังอยู่ในรอบการขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ 1288 ดอลลาร์
(views 19)
ยังคงมุมมองเดิมต่อจากเมื่อเช้านี้คือ ราคาทองคำอยู่ในรอบของการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นหลังราคาสมารถ Breakout ผ่านเส้น Downtrend Line ขึ้นมาได้แล้วคงเป้้าหมายไว้ที่บริเวณ 1288 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 18 October 2017, Market Update : ไม่ผ่าน 1730 จุด และเริ่มชะลอ ระวังปิด GAP เปิดบวก
(views 28)
SET INDEX ภาพรวมการอ่อนตัวระวังการไหลลงปิด Gap 1708.35-1710.76 จุด เพราะจะเป็นการเปิดความเสี่ยงต่อการพักฐานเป็นรอบ มากกว่าแค่คลายตัวแล้วขึ้นต่อ โดยมีฐานรอทดสอบ 1695-1705 จุด ส่วนบ่ายนี้พยายามดีดยังจำกัด 1715-1718 จุด S50Z17 รอบบ่ายการฟื้นตัวยังไม่ดีนัก ติด 1110-1111 จุด รอบรวมบ่ายนี้แกว่งแคบ
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 18 October 2017, GOLD SPOT: Downside ระยะสั้นจำกัดขึ้น มอง Sideway ออกด้านข้าง
(views 29)
จากภาพราย 60 นาทีราคาทองคำลงมาย้ำฐานที่บริเวณ 1280 ดอลลาร์ อีกครั้ง ประเมินว่า Downside ระยะสั้น เริ่มจากัด ภาพในวันนี้มองการการแกว่ง Sideway ออกด้านข้าง
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 17 October 2017, Market Update : บ่ายนี้ไม่หลุดแนวรับ 1720 จุด
(views 26)
SET INDEX เป็นวันที่สองที่ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านรายสัปดาห์ที่ 1730 จุด รอบบ่ายแกว่งออกข้าง 1720-1730 จุด เพียงแต่ระวังอย่าเกิดการไหลลงปิด Gap 1708.35-1712.51 จุด (เพราะจะเปิดความเสี่ยงพักฐานเป็นรอบมากกว่าแค่คลายตัวแล้วขึ้นต่อ) S50Z17 รอบบ่ายการฟื้นตัวยังไม่ดีนัก ติด 1110-1111 จุด รอบรวมบ่ายนี้แกว่งแคบ
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 17 October 2017, GOLD SPOT: รีบาวน์สั้นๆไม่ควรเกิน 1295 ดอลลาร์ เพื่อไม่ลบล้างการลงในภาพหลัก
(views 22)
ราคาทองคำลงมาต่ำกว่าระดับ 1300 ดอลลาร์ อีกครั้ง ทำให้ภาพหลักมองลงต่อ แต่ระยะสั้นมีโอกาสรีบาวน์ได้บ้าง แต่ไม่ควรเกินแนวต้านย่อยที่ 1295 ดอลลาร์ เพื่อที่จะไม่ลบล้างภาพการแกว่งตัวลง
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 16 October 2017, Market Update : ยังติดแนวต้านรายสัปดาห์ 1730จุด
(views 28)
SET INDEX ขึ้นแตะ High 1727.86 จุด ยังไม่ผ่านแนวต้านรายสัปดาห์ 1730 จุด ฉะนั้นราย ชม. มีโอกาสชะลอย่อย กลับมาที่แนวรับ 1720 จุด ระวังอย่าไหลลงปิด Gap 1708.35-1712.51 จุด (ถึงจะเปิดความเสี่ยงพักฐานเป็นรอบ) S50Z17 บ่ายนี้ไม่ข้ามแนวต้าน 1110 -1114 จุด มีชะลอราย ชม. แนวรับ 1100 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 16 October 2017, GOLD SPOT: หากยืนเหนือ 1300 ดอลลาร์ได้ จะเป็นสัญญาณการจบแนวโน้มขาลง
(views 18)
จากภาพราย 60 นาทีราคาทองคำยังคงไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง โดยให้สังเกตแนว 1300 ดอลลาร์เป็นหลัก หากในช่วง 1-2 วันทำการนี้ยืนเหนือแนวรับนี้ได้ จะเป็นสัญญาณการจบแนวโน้มขาลงในภาพระยะกลาง
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 12 October 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 16-20 ต.ค. 17
(views 33)
SET INDEX
สัปดาห์หน้า Upside จำกัด 1725-1730 จุด และสังเกตแนว Gap 1708.35-1710.76 จุด กลับลงมาปิดแนวดังกล่าว จะยืนยันว่ารอบการแกว่งขึ้นน่าจะเกิดระยะพักความร้อนแรงของขาขึ้นได้ (หลังแตะแนวต้าน 1720 จุด) มีแนวรับช่วง 1695-1705 จุด เป็นฐานรองรับที่แข็งแกร่ง
หรือกรณีที่วันนี้ปิดต่ำกว่า 1720 จุด จะเริ่มมีสัญญาณอ่อนแอของรอบแกว่งขึ้นในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 12 October 2017, GOLD SPOT: ภาพราย 4 ชั่วโมง เกิด Bearish Divergence
(views 23)
ภาพราย 4 ชั่วโมง เกิดสัญญาณ Bearish Divergence กับ RSI ราคาขึ้นทำ Higher high แต่ RSI ทำ Lower High ระวังการพักตัวในระยะสั้น รอดูแนวรับ 1292 / 1287 ดอลลาร์ ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 11 October 2017, Market Update : บ่ายไม่หลุดแนวรับ 1708-1712 จุด ถึงจะไปต่อ
(views 28)
SET INDEX เปิดทิ้ง Gap 1708.35-1712.51 จดุ และขึ้นทดสอบ High ใกล้แนวต้าน รายเดือนระดับที่สอง 1720 จุด รอบบ่ายอาจเห็นทดสอบแนวรับ 1708-1712 จุดได้ ขณะที่รอบหลักผ่าน 1720 จดุ ถึงจะไปต่อที่ 1730/1760 จดุ กรณีไม่ผ่านระวังรอบย่อย S50Z17 บ่ายไม่พ้นแนวต้าน 1105 จดุ อาจชะลอราย ชม. เข้าหาแนวรับ 1098 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 11 October 2017, GOLD SPOT: ภาพหลักยังเผชิญความเสี่ยงการอ่อนตัว
(views 19)
ในรอบสั้นราคาทองคำพยายามที่จะขึ้นทดสอบแนวต้าน 1295 ดอลลาร์อีกครั้ง โดยพิจารณาตามภาพหลัก (รายวัน) ที่ยังคงมีน้ำหนักเป็นเชิงลบ ทำให้ย้ังมีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลงอยู่ ดังนั้น รอดูการขึ้นทดสอบแนวต้านดังกลา่วเป็นจุดตัดสิน
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 10 October 2017, Market Update : รอบบ่ายไม่ควรหลุด 1685 -1687 จุด
(views 25)
SET INDEX เช้าปิดหลุดแนวสำคัญ 1690 -1692 จุด ทำให้ทิศทางหลักเสี่ยงพักฐานลงสู่แนวรับ 1680 จุดในกรอบถัดไป ขณะที่บ่ายนี้ต้องยืน 1685 -1687 จุดเพื่อฟื้นราย ชม. S50Z17 รอบบ่ายยืนเหนือ 1080 -1082 จุด จะรักษากรอบแกว่งออกข้างช่วง 1080 -1087 จุด แต่ภาพหลักเสี่ยงพักฐานย่อยลงสู่แนวรับ 1075/1065 จุดในกรอบถัดมา
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 10 October 2017, GOLD SPOT: ยืนระดับ 1285 ดอลลาร์ ภาพกลับมาเป็นบวก
(views 20)
ความกังวลการทดสอบขีปนาวุธครั้งใหม่ของทางเกาหลีเหนือในวันเฉลิมฉลองการก่อตั้งพรรคแรงงาน และความตึงเครียดของแคว้นคาตาโลเนียเรื่องการแยกออกจากสเปน หนุนให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำปรับตัวขึ้น ภาพในทางเทคนิคกลับมาเป็นบวกหลังสามารถยืนระดับ 1285 ดอลลาร์ได้
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 9 October 2017, Market Update : แนวต้าน 1700-1705 จุด ยังต้องตามดูต่อ
(views 65)
SET INDEX การฟื้นยังติดแนวต้านจิตวิทยา 1700 จุด ประเมินบ่ายนี้แกว่งออกข้าง 1695-1705 จุด โอกาสทะลุผ่านในลักษณะยืนปิดเหนือ 1700 จุดยังมีน้ำหนักไม่มาก S50Z17 เช้าที่ผ่านมาทดสอบแนวต้าน 1088 จุดไปแล้ว ประเมินบ่ายนี้แกว่งออกข้างช่วง 1084-1088 จุด ราย ชม.ยังไม่น่าจะกระชากผ่านแนวต้าน 1088-1090 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 9 October 2017, GOLD SPOT: ภาพรายชั่วโมงราคาสามารถขึ้นมายืนระดับ 1280 ดอลลาร์ได้ ดึงภาพบวก
(views 33)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำสามารถกลับขึ้นมายืนระดับ 1280 ดอลลาร์ ดึงภาพเชิงบวกกลับเข้ามา และหากยังสามารถผ่านแนวต้าน 1285 ดอลลาร์ ก็จะเป็นการยืนยันทิศทางดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
06
ตุลาคม
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 6 October 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 9-12 ต.ค. 17
(views 41)
สัปดาห์หน้าแนวจิตวิทยา 1700 จุด เป็นด่านสำคัญ โอกาสทะลุผ่านมี แต่ประเมิน Upside ระยะสั้นเหลือประมาณ 1705-1715 จุด เมื่อทดสอบแนวต้าน 1700 จุด หรือพยายามทะลุผ่านจะส่งต่ออีกราว 15-20 จุด และจะเผชิญแรงขาย กรณีข้ามไม่พ้น 1700 จุด ยังระวังการพักฐานลงสู่ 1690/1680 จุด
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 5 October 2017, Market Update : บ่ายแกว่งออกด้านข้าง 1685-1691 จุด
(views 42)
SET INDEX ประเมินแนวต้านบ่ายนี้ไม่ผ่าน 1691 จุด เนื่องจากยังเกาะแกว่งออกข้างช่วง 1685-1691 จุด ขณะที่รอบหลักระวังการหลุด 1680 จุด ลงสู่แนวรับ 1670 จุด S50Z17 รอบบ่ายประเมินแกว่งออกข้างช่วง 1078-1082 จุด แนวต้านบนสุดของบ่ายนี้ยังไม่พ้น 1084 จุด ส่วนรอบหลักมีโอกาสทดสอบแนวรับ 1070/1065 จุด ซึ่งเป็นฐานแรกที่จะพิจารณาการตั้งฐานและฟื้นกลับ
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 5 October 2017, GOLD SPOT: แกว่งในกรอบ รอการ Breakout
(views 21)
จากภาพราย 60 นาที ยังประเมินว่าราคาจะแกว่งตัว Sideway ในกรอบ 1268-1283 ดอลลาร์ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการ Breakdown ลงต่ำกว่า 1268 ดอลลาร์จะเข้าสู่ช่วงของการพักตัวลงต่อตามแนวโน้มหลัก
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 4 October 2017, Market Update : ต้องยืน 1682 จุด หลุดเปิด Downside
(views 35)
SET INDEX 1700 จุด มีแรงขาย บ่ายนี้ระวังไม่ควรหลุด 1682 จุด เพราะจะไปยืนยันการพักฐานย่อยๆ ของรอบหลักกลับลงสู่แนวรับ 1670 จุดได้อีกรอบ S50Z17 บ่ายนี้พิจารณาแนวรับ 1080 จุด หลุดต่ำกว่าจะทำให้ภาพระยะสั้นรายทางส่งสัญญาณพักฐาน มีแนวรับ 1076/1072 จุดเป็นฐานแรก ส่วนภาพหลักการถอย คือจังหวะเปิด Long เช่น 1065 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 4 October 2017, GOLD SPOT: Momentum การขึ้นยังอ่อนแรง
(views 21)
จากภาพราย 60 นาที ถึงแม้ว่าราคาจะอยู่ในรอบของการรีบาวน์กลับ แต่ Momentum การขึ้นยังอ่อนแรง ทำให้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดแรงขายออกมาอีก ยกเว้นในกรณีที่ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเอกชนจาก ADP ออกมาแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ อาจมีแรงซื้อหนุนให้ราคาขึ้นแรงได้
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 3 October 2017, Market Update : 1696 จุด ไม่ทะลุพักฐานสั้นรายทางได้
(views 25)
SET INDEX บ่ายยังแกว่งออกข้าง 1686-1693 จุด ทิศทางหลักให้ระวังแนวต้าน 1696 จุด ไม่ทะลุผ่านแนวนี้ จะเกิดการย่อรายทางได้ กรณีทะลุเปิด Upside 1700/1720 จุด S50Z17 เป็น Indicator หลักชี้นำทิศทาง SET INDEX โดยสังเกต S50Z17 ไม่หลุดแนวรับ 1084 จุด ยังเป็นทิศทางขึ้นต่อ เป้าหมาย 1090 จุดเป็นด่านหลักอันดับที่หนึ่ง
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 3 October 2017, GOLD SPOT: แนวโน้มทั้งระยะสั้นและกลางเป็นขาลง
(views 29)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำกว่าทั้งเส้น Moving Average 20 ชั่วโมงและเส้น Moving Average 100 ชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มระยะสั้นและระยะกลางที่เป็นขาลง จึงยังให้น้าหนักการลงต่อมากกว่า
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 2 October 2017, Market Update : กรอบย่อยมีย่อราย ชม. แต่จะเผื่อขึ้นต่อ
(views 30)
SET INDEX ทะลุแนวต้าน 1680 จุด มีรอบไปต่อตามแนวต้านถัดไป 1696-1700 จุด ขณะที่ราย ชม. กรณีมีย่อ จะเป็นย่อเพื่อขึ้นต่อ แนวรับหนาแน่น 1683-1686 จุด
S50Z17 High รอบเช้าที่ผ่านมาทะลุแนวต้านหลัก 1085-1088 จุด รอบบ่ายการขึ้นต่อดูแนวต้าน 1090 จุดผ่านได้ไปต่อถึงแนวต้าน 1095-1110 จุด ไม่ผ่านชะลอสั้น
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2017
Chart Insight (Night) : 2 October 2017, GOLD SPOT: มองการเกิด Technical Rebound
(views 26)
ถึงแม้แนวโน้มหลักของราคาทองคำจะอยู่ในภาพขาลง แต่ภาพราย 60 นาที จาก RSI อยู่ในเขต Oversold แล้ว ทำให้ประเมินว่ามีโอกาสที่จะเกิด Technical Rebound ขึ้นก่อน
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 29 September 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 2-6 ต.ค. 17
(views 28)
สัปดาห์หน้าการแกว่งออกด้านข้างช่วง 1660-1680 จุด อย่าดึง Low หลุดแนวรับสำคัญ 1660 จุด เพราะการหลุดต่ำกว่าจะไปยืนยันการจบรอบแกว่งขึ้น และคงโอกาสที่จะทดสอบแนวรับถัดมา 1650 จุด กรณีเดียวที่ Upside จะเปิด คือ รีบทะลุ 1680 จุด
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 29 September 2017, GOLD SPOT: ประเมิน Upside การฟื้นตัวจำกัด
(views 18)
ภาพราย 60 นาที เนื่องจากทิศทางหลักยังคงให้น้ำหนักเชิงลบ ประเมิน Upside การฟื้นตัวยังคงจำกัด แนวต้าน 1290-1295 ดอลลาร์ บริเวณดังกล่าวอาจเกิดแรงขายกดดันราคาไว้
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 28 September 2017, Market Update : รอบบ่ายแกว่งออกข้าง ติด 1675 จุด
(views 26)
SET INDEX บ่ายนี้แกว่งออกข้างช่วง 1668-1675 จุด คาดแนวต้านยังตันที่ 1675 จุด ความต่อเนื่องขาขึ้นจะเปิด Upside เมื่อผ่านแนวต้าน 1680 จุดเท่านั้น (ไม่ผ่านเสี่ยง) S50Z17 เช้าที่ผ่านมาแกว่งตัวออกด้านข้าง 1074-1078 จุด รอบบ่ายคาดขึ้นทดสอบ 1078 จุดอีกรอบ ภาพหลักให้น้ำหนักทะลุ 1080 จุด ขึ้นทดสอบแนวต้าน 1085 -1088
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 28 September 2017, GOLD SPOT: รอดูแนวต้านการ Rebound ที่บริเวณ 1290 ดอลลาร์
(views 25)
ภาพราย 60 นาที ราคาเกิดการฟื้นตัวขึ้น มาจากฐานบริเวณ 1280 ดอลลาร์ เราประเมินเป็นเพียงการฟื้นตัวระยะสั้น เนื่องจากทิศทางหลักยังคงเป็นเชิงลบ ให้รอดูการขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1290 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 27 September 2017, Market Update : ราย ชม. เกาะแกว่งออกข้าง ติด 1675 จุด
(views 21)
SET INDEX รอบบ่ายยังไม่ผ่านแนวต้าน 1675 จุด ภาพรวมเน้นแกว่งออกข้างช่วง 1670-1675 จุด ความต่อเนื่องของขาขึ้นจะเปิด Upside เมื่อผ่านแนวต้าน 1680 จุด S50Z17 บ่ายนี้ดีดเข้าแนวต้าน 1078 จุด แต่จะยังไม่ทะลุแนวต้าน 1080 จุด ขณะที่ภาพหลักให้น้ำหนักทะลุ 1080 จุด ขึ้นทดสอบแนวต้าน 1085-1088 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 27 September 2017, GOLD SPOT: อ่อนตัวลงตามกรอบ Downtrend Channel
(views 36)
ภาพราย 60 นาที ภาพยังคงเป็นการแกว่งตัวลงตามกรอบ Downtrend Channel ในรอบสั้นให้ดูแนวรับ 1287 ดอลลาร์ หากหลุดบริเวณนี้จะเป็นการเปิด Downside ในภาพหลักอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 26 September 2017, Market Update : บ่ายนี้ฟื้นเข้าหาแนวต้าน 1674-1675 จุด
(views 27)
SET INDEX ภาพราย ชม. ประเมินบ่ายนี้ฟื้นตัวเข้าหาแนวต้าน 1674-1675 จุด ส่วนรอบหลักยังแกว่งออกข้าง 1660-1680 จุด จะเริ่มกลับมาเสี่ยงเมื่อปิดหลุดแนว 1660 จุด S50Z17 รอบหลักมีเป้าหมาย 1080-1085 จุด และ 1088 จุด ส่วนบ่ายนี้ประเมินแกว่งบวก มีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1075-1078 จุด ก่อนจะทะลุผ่านในช่วงถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 26 September 2017, GOLD SPOT: รอดูการยืนแนวรับ 1305 ดอลลาร์
(views 22)
ภาพราย 60 นาที รอดูการย่อตัวของราคาทองคำ หากสามารถยืนเหนือ 1305 ดอลลาร์ จึงจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ แต่หากหลุดจะเกิดภาพอ่อนตัวลงตามเดิม เพื่อลงไปทดสอบแนวรับ 1290 ดอลลาร์ ที่ Low เดิมอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 25 September 2017, Market Update : รอดูแนวต้าน 1666 จุด ผ่านได้ไปต่อ ไม่ผ่านพัก
(views 28)
SET INDEX ราย 15 นาที ดัชนีดีดตัวขึ้น มาจากบริเวณ 1658 จุด หลังเกิด Divergence กับ RSI โดยขึ้นมาชนแนวต้าน 1666 จุด ให้จุดบริเวณนี้จุดตัดสินใจ หากผ่านได้ดีดเข้าหาแนวต้าน 1675 จุด แต่หากไม่ผ่านย่อตัวแตะ 1658 จุดอีกครั้ง S50Z17 กรณีไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1070 จุดได้ มีความเสี่ยงทา Low ใหม่
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 25 September 2017, GOLD SPOT: ราคาแกว่งตัวในกรอบ 1290-1300 ดอลลาร์
(views 25)
ภาพราย 60 นาที ราคาสร้างกรอบการแกว่งตัวช่วงบริเวณ 1290-1300 ดอลลาร์ ระยะสั้นให้สังเกตกรอบดังกล่าวนี้ หากราคาทะลุฝั่งใดฝั่งหนึ่ง จะเป็นการเลือกทิศทางในฝั่งนั้น
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 22 September 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 25-29 ก.ย. 17
(views 32)
ภาพรายสัปดาห์กลับสู่โซนระมัดระวัง หลัง SET INDEX ไม่ผ่าน 1680 จุด มีแนวรับสำคัญ 1660 จุด หลุดต่ำกว่าไม่ได้ เพราะจะยืนยันการจบรอบแกว่งขึ้นในอัตราเร่งหลังจากทะลุ 1620 จุดขึ้นมาแบบรวดเดียว ฉะนั้นรอบบ่ายกรณีไม่ฟื้นตัวราย ชม. กลับสู่แนวต้าน 1670 จุด จะเปิดความเสี่ยงต่อการพักตัวลงสู่แนวรับ 1640-1650 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 22 September 2017, GOLD SPOT: ต้องยืน 1300 ดอลลาร์ให้ได้จึงจะเกิดแรงซื้อกลับ
(views 33)
ราคาทองคำเริ่มรีบาวน์ขึ้นหลังเกิด Bullish Divergence ใน RSI แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นจะยังไม่แรงมาก จนกว่าจะเกิดการกลับไปยืนเหนือระดับ 1300 ดอลลาร์ได้ก่อน จึงจะเกิดแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 21 September 2017, Market Update : วันนี้ ดีสุด แนวต้านยังไม่น่าพ้น 1677-1680 จุด
(views 49)
SET INDEX บ่ายนี้ประเมินแกว่งออกข้าง แนวต้านราย ชม. ติด 1677-1680 จุด ขณะที่ภาพรายวันจะปิดโอกาสทดสอบ Upside ที่เหลือช่วง 1685-1700 จุด เมื่อดัชนีทำ Low หลุดแนวรับ 1660 จุด S50U17 บ่ายเแกว่งออกข้าง ต้านด่านแรก 1075-1076 จุด ดีสุดของวันไม่ผ่าน 1080
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 21 September 2017, GOLD SPOT: RSI Oversold มีโอกาสรีบาวน์
(views 30)
ราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1300 ดอลลาร์ได้ ทำให้ราคาไหลลงต่อ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาพราย 60 นาที RSI ได้เข้าสู่เขต Oversold แล้ว ทำให้ราคามีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวน์ขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 20 September 2017, Market Update : บ่ายดีดราย ชม. แต่ยังไม่ผ่านแนวต้าน 1675 จุด
(views 34)
SET INDEX รอบบ่ายยังไม่ผ่านแนวต้าน 1675 จุด เป็นการสลับดีดในลักษณะแกว่งออกข้าง หลังจากรอบเช้าแตะ Low 1664.33 จุด ส่วนภาพรายวันจะเปิดความเสี่ยงอีกรอบเมื่อหลุด 1660 จุด และปิดโอกาสที่จะทดสอบ Upside ที่เหลือ 1685-1700 จุด S50U17 บ่ายนี้แกว่งออกข้างสลับฟื้นรายชม. โดยจำกัดแนวต้านแรก 1075 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 20 September 2017, GOLD SPOT: ไต่ระดับขึ้นเล็กน้อย รอผลการประชุมเฟด
(views 33)
ราคาทองคำไต่ระดับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยนักลงทุนยังคงรอผลการประชุมเฟดในคืนนี้ และเมื่อดูจาก Fed Fund Rate Futures จะเห็นว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมต่อ ภาพทางเทคนิคของราคายังเป็นการพักตัวออกด้านข้าง
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 19 September 2017, Market Update : รายวันเสี่ยงเมื่อหลุด 1660 จุด บ่ายนี้ติด 1675 จุด
(views 32)
SET INDEX รอบหลัก Upside ที่เหลือ 1685-1700 จุดจำกัด Momentum มากขึ้น ซึ่งเริ่มระวังภาพฝั่งลบ โดยภาพรายวันจะเปิดความเสี่ยงอีกรอบเมื่อหลุด 1660 จุด ขณะที่รอบบ่ายยังไม่น่าพ้นแนวต้าน 1675 จุด S50U17 บ่ายนี้ยังไม่พ้นแนวต้าน 1080 จุด เกาะกรอบเหวี่ยง 1071-1080 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 19 September 2017, GOLD SPOT: ระยะสั้นให้น้ำหนักรีบาวด์มากกว่า
(views 29)
ราคาทองคำแกว่งตัวแคบ ภาพราย 60 นาที ให้น้ำหนักกับการปรับตัวขึ้น มากกว่าจาก MACD ที่อยู่เหนือเส้น Signal แต่การเคลื่อนไหวจะยังไม่รุนแรงเนื่องจากนักลงทุนยังคงรอผลการประชุมเฟดที่จะประกาศในคืนพรุ่งนี้
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 18 September 2017, Market Update :บ่ายประเมินชะลอความร้อนแรงในการขึ้น
(views 35)
SET INDEX รอบเช้าเป็นการขึ้นที่แข็งแกร่ง นำโดยกลุ่มพลังงานและธนาคารที่นำตลาดขึ้นมาแรง ทางเทคนิคในรอบบ่ายการขึ้นอาจชะลอความร้อนแรงลง (เป็นการแกว่งตัวออกข้างค่อยขึ้นต่อ) S50U17 เทรด Premium กว่า 4 จุด รอบบ่ายรอดูแนวต้าน 1080 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 18 September 2017, GOLD SPOT: ระยะสั้นมีโอกาสเกิดแรงซื้อกลับ
(views 27)
คาดการณ์ความผันผวนที่ต่ำลงในสัปดาห์นี้เนื่องจากเหตุการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีเริ่มสงบลง สำหรับภาพเทคนิคในราย 60 นาทีมองว่ามีโอกาสเกิดแรงซื้อกลับในช่วงสั้น เนื่องจาก RSI เริ่ม เกิด Bullish Divergence กับ ราคา
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 15 September 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 18-22 ก.ย. 17
(views 48)
พฤหัสที่ผ่านมาทะลุแนว Ticker Point 1650 จุด และเปิด Upside เข้าหาแนวต้านช่วง 1655-1670 จุด แต่ยังไม่พ้น 1670 จุด ฉะนั้นการจะยืนยันแนวโน้มแกว่งขึ้นต่อ จะต้องไม่กลับมาต่ำกว่า 1650 จุดอีกระยะที่ต่ำกว่าจะเปิดความเสี่ยงต่อการคลายตัวลงสู่แนวรับยกสูงขึ้น ณ ระดับ 1630-1640 จุด แทนที่จะขึ้นต่อถึงเป้าหมายระยะยาวที่ 1685-1700 จุดแบบรวดเดียว
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 15 September 2017, GOLD SPOT: อ่อนตัวเข้าหาแนวต้าน 1320 ดอลลาร์
(views 32)
ราคาไม่ได้ตอบสนองต่อประเด็นการยิงขีปนาวุธข้ามเกาะ Hokkaido ประเทศญี่ปุ่นของทางเกาหลีเหนือมากนัก โดยยังคงเป็นการซึมตัวลงต่อเนื่อง หลังไม่ผ่านแนวต้าน 1334 ดอลลาร์ มองรอบสั้นเป็นการอ่อนตัวลงหาแนวรับ 1320 ดอลลาร์ อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 14 September 2017, Market Update : ดูแนวต้าน 1655 จุดเป็นหลัก (ปิดผ่านได้หรือไม่)
(views 42)
SET INDEX ฐานบ่ายไม่หลุด 1647 จุด จะพยายามดีดคืนในราย ชม. แนวต้าน 1655 จุด สังเกตระยะใกล้ปิดตลาดฯ เกิน 1655 จุด ถึงจะปิดความเสี่ยงคลายตัวในรายสัปดาห์ S50U17 บ่ายนี้บวกต่อ แต่ให้ดูแนวต้าน 1055-1057 จุดไว้เป็นแนวทำกำไรปิดรอบในวันสำหรับที่เปิด Long เพราะรายสัปดาห์ยังเสี่ยงชะลอ ยกเว้นปิดพ้น 1055 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 14 September 2017, GOLD SPOT: เรามองแนวรับรายชม. ที่ 1315 ดอลลาร์
(views 27)
เรามองแนวรับ ที่ 1315 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน มองว่ามีโอกาสเกิดการฟื้นตัวในรายชั่วโมงได้ คืนนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของทางสหรัฐ ทั้งเงินเฟ้อ (CPI) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 13 September 2017, Market Update : สังเกตระดับปิดไม่เกิน 1650 จุด ยังเสี่ยงในภาพหลัก
(views 34)
SET INDEX เช้าทะลุแนว Ticker Point 1650 จุด แต่ประเมินว่าจะยืนปิดเหนือแนวดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งรอบบ่ายมีโอกาสชะลอจากระดับการขึ้นชนแนวต้าน 1652-1654 จุด S50U17 รอบบ่ายประเมินติดแนวต้าน 1058-1060 จุด และมีโอกาสที่จะเกิดการปิดต่ำกว่า 1055 จุด มีโอกาสที่จะชะลอในราย ชม. ขณะที่ภาพรายสัปดาห์ยังระวังการคลายตัว
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 13 September 2017, GOLD SPOT: Downside จำกัด แนวรับ 1320-1328 ดอลลาร์ เป็นฐานที่แข็งแกร่ง
(views 45)
ประเมินคืนนี้ราคาทองคำแกว่งแคบ เพื่อรอดูทิศทางเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ เพราะจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดในรอบเดือน ธ.ค. ทางเทคนิคการแกว่งตัวไม่หลุดแนวรับ 1320-1328 ดอลลาร์ น่าจะสร้างฐานฟื้นกลับ โดยระยะแรกจำกัดแนวต้าน 1340 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 12 September 2017, Market Update : บ่ายยังไม่น่าจะผ่านแนวต้าน 1646 จุด
(views 35)
SET INDEX บ่ายนี้ประเมินยังไม่น่าจะพ้น 1646 จุด เพราะรอบหลักยังระวังการคลายตัว Ticker Point คือ 1650 จุด ไม่ทะลุ ระยะถัดไปมีโอกาสอ่อนลงทดสอบ 1625/1610 จุด S50U17 บ่ายนี้จำกัด Upside มากขึ้น แนวต้านติด 1053 -1054 จุด แรงส่งลดลง เน้นแกว่งออกข้างช่วง 1048 -1054 จุด ขณะที่รายสัปดาห์ยังคงโอกาสพักฐาน
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 12 September 2017, GOLD SPOT: รอบสั้น Downside เริ่มจำกัด รอดูแนวรับ 1323/1317 ดอลลาร์
(views 31)
ราคาทองคำยังอยู่ในช่วงพักตัวสวนทางกับทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นมาเมื่อวานนี้ ทางเทคนิค Downside ในรอบสั้นเริ่มจำกัด ให้รอดูการสร้างฐานที่บริเวณแนวรับ 1323 / 1317 ดอลลาร์ ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 11 September 2017, Market Update : รอบบ่ายยืนบวก แต่ยังไม่ข้าม 1645 จุด
(views 41)
SET INDEX รอบหลักยังระวังการคลายตัว Ticker Point คือ 1650 จุด ไม่ทะลุ มีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบ 1625/1610 จุด ส่วนบ่ายนี้คาดยืนบวกแบบจำกัดที่ 1645 จุด S50U17 รอบเช้าดีดตั้งแต่ระดับเปิด กำลังเข้าใกล้แนวต้าน 1054 จุด (วางไว้เป็นแนวต้านหลักของรายงานภาคเช้า) คาดรอบบ่ายบวกต่อ แต่จำกัด 1054-1057 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 11 September 2017, GOLD SPOT: ระยะสั้นให้น้ำหนักการพักตัว
(views 32)
ภาพระยะสั้นในทางเทคนิคเป็นการพักตัวออกด้านข้าง เนื่องจากโมเมนตัมการขึ้นเริ่มอ่อนแรง ประกอบกับทิศทางของค่าเงินคอลลาร์ที่เริ่มมีการแข็งค่าขึ้นมา ภายหลังการคลายความกังวลของพายุ Hurricane Irma และการเฉลิมฉลองวันชาติของทางเกาหลีเหนือที่ปราศจากการทดสอบขีปนาวุธ
อ่านเพิ่มเติม
08
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 8 September 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 11-15 ก.ย. 17
(views 47)
สัปดาห์นี้ SET INDEX ไม่มีการคลายตัว และเลือกขึ้นแบบรวดเดียวถึงช่วงบน 1637-1650 จดุ แต่พิจารณาภาพระยะสั้น ควรจะคลายตัวเพื่อลดความร้อนแรง Ticker Point อยูท่ี่แนวต้าน 1650 จุด กรณีไม่ทะลุ ควรจะชะลอลงสู่ 1625/1610 จดุ ยกเว้นทะลุ 1650 จุด จะเปิด Upside ไปที่ 1655-1670 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 8 September 2017, GOLD SPOT: การย่อตัวระหว่างทางไม่หลุด 1350 ดอลลาร์ แนวโน้มหลักแกว่งขึ้นต่อ
(views 46)
กรอบย่อยของภาพราย 15-30 นาที มีฐานหนาแน่นที่ 1350 ดอลลาร์ และมีกรอบบนอยู่ที่ 1357 ดอลลาร์ ขณะที่ภาพรายวันอยู่ในแนวโน้มแกว่งขึ้น การย่อไม่หลุด 1340-1345 ดอลลาร์ เป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 7 September 2017, Market Update: บ่ายนี้ยังไม่ผ่าน 1628-1630 จุด
(views 48)
SET INDEX เช้าดึง High ผ่าน 1626.22 จุด แต่ยังประเมินว่าจะเกิดขึ้นไม่ถาวร Upside ดีสุดของรอบนี้ คือ 1637 จุด ขณะที่บ่ายนี้ไม่พ้นแนวต้าน 1628-1630 จุด S50U17 รอบบ่าย Sideway ระยะดีดราย ชม. จะเริ่มต้นตั้งแต่แนวต้าน 1038 จุด ดีสุด ในบ่ายนี้ยังไม่ข้ามแนวต้าน 1040 จุด ขณะที่ภาพรายสัปดาห์ยังเสี่ยงพักฐานย่อย
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 7 August 2017, GOLD SPOT: MACD ให้สัญญาณบวก ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้น
(views 34)
จากภาพราย 60 นาที เกิดสัญญาณบวกเกิดขึ้นหลัง MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1345 ดอลลาร์อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 6 September 2017, Market Update: บ่ายนี้ยืนบวก แต่ยังเกาะ Sideway เป็นหลัก
(views 52)
SET INDEX รอบบ่ายพยายามดีดรักษาช่วงบวก แต่จำกัด Upside มากขึ้น ติด 1622-1625 จุด ขณะที่ภาพรายวัน-สัปดาห์ ยังคงเสี่ยงที่จะพักตัวลงสู่แนวรับ 1600 จุด S50U17 ประเมินเกิด Peak ระยะสั้นไปแล้วที่ 1045 จุด ทิศทางรายสัปดาห์มีโอกาสพักฐานลงสู่ 1020-1025 จุด ส่วนบ่ายนี้มีสลับดีดในกรอบ Sideway ติด 1036 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 6 September 2017, GOLD SPOT: ยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน มองแกว่งในกรอบ
(views 34)
จากภาพราย 60 นาที ราคาทองคำยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน MACD ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรเพิ่มเติม ทำให้มองว่าราคาจะแกว่งตัว Sideway ในกรอบที่ 1332-1346
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 5 September 2017, Market Update: บ่ายนี้ยังไม่ผ่านแนวต้าน 1625 จุด
(views 40)
SET INDEX Sideway ในโซนบนกรอบ 1615-1625 จุด ยังไม่มีการทำ High เหนือ 1625 จุด ภาพรายวัน-สัปดาห์ ยังคงเสี่ยงที่จะพักตัว ลงสู่แนวรับ 1600 จุด S50U17 ภาพรายสัปดาห์ยังวางการทำ High ไม่ผ่าน 1045 จุด น่าจะเกิด Peak ระยะสั้นไปแล้ว ส่วนบ่ายนี้คาดว่าจะเกาะ Sideway ต่อ แนวต้านไม่ผ่าน 1038 จุด
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 5 September 2017, GOLD SPOT: คงมุมมองเดิม คือการย่อตัวลงมาปิด Gap ก่อน
(views 91)
ราคาทองคำเริ่มปรับตัวลดลง ยังคงมุมมองเดิมว่าราคามีโอกาสปรับตัวลงมาปิด Gap ที่เปิดไว้เมื่อเช้าวันจันทร์ที่บริเวณ 1326 ดอลลาร์ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
04
กันยายน
2017
Chart Insight (Afternoon) : 4 September 2017, Market Update: Sideway สะสมกำลัง
(views 39)
SET INDEX ภาพราย 15 นาที รอบเช้าดัชนีแกว่งแคบในกรอบ 1616-1621 จุด ทิศทางหลักเรายังประเมิน Sideway รอบบ่ายให้รอดูกรอบดังกล่าวไปก่อน S50U17 เทรด Premium +0.80 จุด รอบ่ายให้รอดูฐาน 1032 จุด หากประคองไม่หลุดบริเวณนี้ได้ คงภาพเดิม
อ่านเพิ่มเติม
04
กันยายน
2017
Chart Insight (Night) : 4 September 2017, GOLD SPOT: มองการย่อตัวลงมาปิด Gap
(views 33)
MACD ใกล้ที่จะตัดเส้น Signal Line ลงมา สอดคล้องกับความน่าจะเป็นที่ราคาทองคำจะเกิดการลงมาปิด Gap ที่เปิดไว้ในช่วงเช้าก่อนนี้ที่บริเวณ 1326 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
01
กันยายน
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 1 September 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 4-8 ก.ย. 17
(views 62)
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เราประเมินว่า SET INDEX ต้องเลือก breakout สักที หลังจากตลอดเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมาแกว่ง
ตัวในกรอบสามเหลี่ยม 1555-1585 จุด แต่การ break เกิน 1600 จุด ถึง 1626 จุด ถือว่าแรงกว่าคาดการณ์ ฉะนั้นสัปดาห์นี้เประเมิน Upside ที่เหลือจำกัดมากขึ้น และโอกาสแตะ Peak ระยะสั้นมีสูงขึ้น
วันนี้ กรณีมีปิดต่ำกว่า 1618 จุด จะยืนยันภาวะพักตัวในสัปดาห์หน้าทันที มีแนวรับ 1600 จุด ยกเว้นทะลุ 1625 จุด ถึงจะไปต่อแบบรวดเดียวเพื่อ ทดสอบแนวต้าน 1637-1650 จุด
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 31 August 2017, Market Update: ภาพ 15 นาที แกว่ง Sideway Down
(views 42)
SET INDEX ภาพราย 15 นาที ดัชนี SET Index แกว่งตัวออกด้านข้างลักษณะ Sideway Down หลังจากที่ผันผวนแรงในช่วง 2 วัน ก่อนหน้า ช่วงการแกว่งตัวรอบบ่าย อยู่ที่ 1606-1613 จุด
S50U17 เทรด Premium +2.12 จดุ ไม่ควรหลุด 1030 จุด มิฉะนั้น Downside เปิด
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 31 August 2017, GOLD SPOT: ไม่ควรหลุดแนวรับ 1305 ดอลลาร์
(views 27)
ราคาแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมลักษณะ Descending triangle โดยรอบสั้นให้รอดูระดับ 1305 ดอลลาร์นี้ หากหลุดจะทำให้ Downside กลับมาเปิดอีกครั้งนึง
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 30 August 2017, Market Update: ประเมินการแกว่งออกข้างเพื่อลดความร้อนแรง
(views 40)
SET INDEX ขึ้นทำ High ของวันที่ 1625 จุด แล้วเกิดแรงขายออกมา ประกอบกับ MACD ใกล้ตัดลงต่ำเส้น Signal ทำให้มองว่าดัชนีจะแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อลดความร้อนแรง S50U17 High เมื่อเช้าที่ 1044.50 จุด มีโอกาสเป็น Peak ระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 30 August 2017, GOLD SPOT: สร้างกรอบ Sideway ที่ 1305-1314 ดอลลาร์
(views 31)
ราคาพักตัวลงจาก High ที่ 1325 ดอลลาร์ โดยได้สร้างกรอบ Sideway ที่ 1305-1314 ดอลลาร์ รอดูการกำหนดทิศทางจากการทะลุกรอบนี้
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 29 August 2017, Market Update: จะ Peak 1620-1625 จุด ? หรือไปต่อที่ วัดกันที่บ่ายนี้
(views 32)
SET INDEX หลังจากทะลุ 1585 จุด หลุดจากรอบการแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมร่วม 2 เดือนที่ผ่านมา ได้ทดสอบ 1600 จุด และทะลุผ่าน 1600 จุด ถือว่าพื้นที่เกิน 1600 จุดแรงกว่าคาด บ่ายนี้ดู 1620-1625 จุด จะเป็น Peak ? S50U17 เกิน 1020 จุดถือว่าแรงกว่าคาด บ่ายนี้ดูแนวต้าน 1040-1047 จุด
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 29 August 2017, GOLD SPOT: โมเมนตัมการขึ้นแข็งแกร่ง วางแนวต้านถัดไปที่ 1330 ดอลลาร์
(views 50)
โมเมนตัมการขึ้นยังคงแข็งแกร่ง ราคาสามารถขึ้นผ่านแนวต้าน 1320 ดอลลาร์ได้ เรามองเป้าหมายถัดไปที่ 1330 ดอลลาร์ แต่หากกรณีลงมาปิดต่ำกว่า 1310 ดอลลาร์ จะเป็นสัญญาณพักตัวในทางเทคนิค
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 28 August 2017, Market Update: กรอบ Breakout คือ 1585 จุด ต้องยืนเพื่อดึงรอบบวก
(views 42)
SET INDEX ภาพบ่ายนี้ประเมินน้ำหนักติดแนวต้าน 1585-1587 จุด ซึ่งเป็นแนวรอ breakout ของภาพหลักรายสัปดาห์ ซี่งมีโอกาสทะลุ และจะบ่งชี้ถึงการเลือกทางหลุดจากกรอบแกว่งตัวช่วงสามเหลี่ยม 1555-1585 จุด S50U17 บ่ายยังไม่น่าพ้นแนวต้านหลัก 1002-1003 จุด แต่รายวันดูต่อมีลุ้น
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 28 August 2017, GOLD SPOT: กำลังขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญ 1300 ดอลลาร์
(views 56)
ทิศทางราคาเป็นการฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องหลังสามารถยืนระดับ 1290 ดอลลาร์ ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยรอบนี้เป็นการขึ้น หาแนวต้านสำคัญที่ 1300 ดอลลาร์ อีกครั้ง อาจมีการชะลอตัวในบริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 25 August 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 17
(views 68)
ภาพในสัปดาห์หน้าแกว่งออกข้างเข้าช่วงที่แคบมากขึ้น มีแนวต้าน 1580-1585 จุด รอทดสอบ เป็นสัปดาห์ที่จะต้องเลือก breakout สักทีหลังจากตลอดเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา แกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยม 1555-1585 จุด เพราะถ้าไม่รีบ break ทิศทางที่จะเปิด Downside ต่ากว่า 1555 จุด จะเริ่มมีน้าหนัก
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 25 August 2017, GOLD SPOT: การ Breakout จากรูปแบบ Symmetrical Triangle จะเป็นตัวกำหนดทิศทาง
(views 50)
รอบสั้นในภาพราย 60 นาที ฟอร์มตัวรูปแบบ Symmetrical Triangle การ Breakout ในด้านใดด้านหนึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางในคืนนี้
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 24 August 2017, Market Update: บ่ายนี้ยังไม่ผ่านแนวต้าน 1576-1577 จุด
(views 37)
SET INDEX รอบบ่ายระยะฟื้นยังไม่ผ่าน 1577 จุด (High รอบเช้าที่ผ่านมา) แต่ตราบที่ Low ไม่ต่ำกว่า 1570 จุด รายสัปดาห์ยังอยู่ในระยะฟื้นรอทดสอบแนวต้าน 1580-1585 จุด คาดว่าเบื้องต้นจะติดแรงขายหลักที่ 1585 จุด S50U17 เป้าหมายรายสัปดาห์ยืน 998-1000 จุด ยังอยู่ในกรอบแกว่งแคบ
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 24 August 2017, GOLD SPOT: ภาพ 60 นาที พักตัวหลังเกิด Bearish divergence
(views 37)
รอบสั้นในภาพราย 60 นาที ราคาทองคำเกิดการพักตัว หลังเกิดสัญญาณ Bearish divergence กับ RSI คาดมีโอกาสลงแตะแนวรับ 1282 ดอลลาร์ ให้รอดูแนวรับบริเวณดังกล่าวเป็นจุดตัดสินใจอีกที
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 23 August 2017, Market Update: บ่ายนี้ยังไม่ผ่านแนวต้าน 1576จุด
(views 48)
ขณะที่ Low จะไม่ต่ำกว่า 1570 จุด ส่วนรายสัปดาห์อยู่ในระยะฟื้นรอทดสอบแนวต้าน 1580 -1585 จุด เมื่อผ่าน 1575 จุด จะเปิด Upside รอบสั้นอีกระลอก S50U17 บ่ายนี้พยายามรักษาช่วงบวกแกว่งออกข้าง แต่ยังไม่พ้น 997 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 23 August 2017, GOLD SPOT: กรอบย่อย แนวต้านสำคัญยังอยู่ที่ 1290 ดอลลาร์
(views 42)
ประเมินคืนนี้ราคาทองคำแกว่ง Sideway ในกรอบ 1280-1290 ดอลลาร์ จุดเสี่ยง คือ การเปิด Downside เมื่อ หลุด 1280 ดอลลาร์ลงมา เพราะเปิดโอกาสที่จะส่งผลให้ราคาไหลลึก
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 22 August 2017, Market Update: ราย ชม.ยังติดแนวต้าน 1575 จุด รอผ่านเปิด Upside
(views 37)
SET INDEX บ่ายนี้คาดแรงส่งยังไม่ผ่านแนวต้าน 1575 จุด แต่ภาพรายสัปดาห์ยังอยู่ในระยะฟื้นรอทดสอบแนวต้าน 1580-1585 จุด เมื่อ ผ่าน 1575 จุด จะเปิด Upside รอบสั้นอีกระลอก S50U17 บ่าย Low ไม่หลุด 995 จุด หลักๆ ยังมีโอกาสแตะ 998-1000 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 22 August 2017, GOLD SPOT: MACD ที่อ่อนแรงลงยังเป็นตัวกดดันราคา
(views 31)
MACD ที่อ่อนแรงลงยังเป็นตัวกดดันราคาทองคำในช่วงนี้ ยังประเมินการแกว่ง Sideway ในกรอบ 1280-1295 ดอลลาร์ และระวังการเปิด Downside หากหลุด 1280 ดอลลาร์ลงมา
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 21 August 2017, Market Update: ติดย่อยราย ชม. ได้บ้าง ที่แนวต้าน 1574-1575 จุด
(views 33)
SET INDEX รายสัปดาห์รักษากรอบการแกว่งตัวไว้ในช่วง 1555-1585 จุด บ่ายนี้คาดว่ายังไม่ข้ามแนวต้าน 1575 จุด เป็นรอบทยอยฟื้นตัวที่จะมีติดแนวต้านราย ชม. ได้บ้าง แต่ตราบที่ไม่กลับลงไปต่ำกว่า 1567 จุด รอบหลัก คือ ฟื้นตัว S50U17 Low ไม่หลุด 994 จุดขึ้นต่อ แม้ว่าจะติดราย ชม. ที่ 996 จุดได้บ้าง
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 21 August 2017, GOLD SPOT: Upside เริ่มจำกัด มองการแกว่งตัวออกด้านข้าง
(views 29)
บริเวณ 1290 ดอลลาร์เป็นแนวต้านย่อย และ Stochastic ได้เข้าสู่เขต Overbought แล้ว ทำให้ระยะสั้น Upside จำกัดมากขึ้น มองว่าราคาทองคำจะแกว่งตัว Sideway ออกข้าง
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 18 August 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาหห์ น้า 21 - 25 ส.ค. 17
(views 39)
ภาพในสัปดาห์หน้ายังประเมินแนวรับ 1560 จุด และ 1550-1555 จุด เป็นฐานรองรับการชะลอต่อเนื่องจาก High 1591.09 จุด (27 มิ.ย. ที่ผ่านมา) การถอยยังเป็นโอกาสซื้อ เพื่อลุ้นการฟื้นตัวตามกรอบสามเหลี่ยมของภาพรายสัปดาห์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 1555-1585 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 18 August 2017, GOLD SPOT: Upside จำกัดเข้าใกล้แนวต้านทางจิตวิทยา 1300 ดอลลาร์
(views 33)
ราคาทะลุขึ้นทำ High ใหม่ได้สาเร็จ แต่อย่างไรก็ดี Upside ของการขึ้นรอบนี้เริ่มจำกัด มีแนวต้านสำาคัญที่ 1300 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวต้านทางจิตวิทยา มีโอกาสชะลอตัวหลังเข้าใกล้บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 17 August 2017, Market Update: ติดแนวต้าน 1570 จุด
(views 43)
SET INDEX 2-3 วันที่ผ่านมาเคลื่อนไหวแคบมาก ทิศทางไม่ชัดเจน แต่กรอบแกว่งตัวของรอบหลักยังรักษาช่วงเคลื่อนไหว 1555-1585 จุดไว้ได้ ขณะที่บ่ายนี้ยังติดแนวต้าน 1570 จุด และไม่ควรปิดหลุด 1565 จุด เพื่อไม่เปิด Downside S50U17 ไม่หลุด 994 จุด แกว่งออกข้าง จะมีสัญญาณบวกเมื่อพ้น 996 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 17 August 2017, GOLD SPOT: โมเมนตัมการขึ้นยังคงแข็งแกร่ง มองรอบสั้นทดสอบแนวต้าน 1290 ดอลลาร์
(views 33)
ภาพราย 60 นาที จะเห็นได้ว่าทิศทางการขึ้นของราคายังคงแข็งแกร่ง ราคาปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ระยะสั้นเราประเมินราคามีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน 1290 ดอลลาร์ และให้สังเกตบริเวณนั้นเป็นจุดตัดสินใจอีกที
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 16 August 2017, Market Update: ไม่ควรปิดต่ำกว่า 1565 จุด เพื่อให้โอกาสฟื้น
(views 46)
SET INDEX ค่อนข้างสวนกับ S50U17 คือ SET ยังไม่มีจุดที่จะฟื้นแบบแข็งแกร่ง แต่น่าจะมี Downside เหลือไม่เยอะ หลังจากแตะ Low 1556.22 จุดไปแล้ว กรอบแกว่งในรอบหลัก คือ 1555-1585 จุด ส่วนบ่ายนี้ยังไม่ผ่าน 1570 จุด
S50U17 บ่ายแกว่งบวกเข้าหาแนวต้าน 996-997 จุด แต่ยังไม่ข้าม 998 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 16 August 2017, GOLD SPOT: รอดูแนวรับ Low เดิมที่ 1267 ดอลลาร์
(views 34)
ภาพราย 60 นาที รอบสั้นเรายังคงมองเป็น Technical Rebound มีเป้าหมายที่แนวต้าน 1280 ดอลลาร์ ในรอบสั้นให้รอดูแนวรับ 1270 ดอลลาร์ คาดโอกาสหลุดบริเวณนี้มีน้อย
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 15 August 2017, Market Update: บ่ายติดแนวต้าน 1573-1575 จุด บ้าง
(views 44)
SET INDEX การจะยืนยัน Low ที่ทำไว้เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา ณ ระดับ 1556.22 จุด คือ การปิดตัววันนี้พ้น 1565 จุด ซึ่งรอบเช้าที่ผ่านมาพ้น 1565-1570 จุด แล้ว มีโอกาสยืนยันการกลับตัว แม้ว่าบ่ายนี้จะมีติดแนวต้าน 1573-1575 จุด บ้าง
S50U17 ไม่หลุดแนวรับ 994-995 จุด มีโอกาสกลับไปแตะ 998 จุดอีกที
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 15 August 2017, GOLD SPOT: แนวรับสำคัญไม่ควรหลุด 1270 ดอลลาร์
(views 37)
รอบระยะสั้นราคากำลังลงมาทดสอบแนวรับสำคัญ 1270 ดอลลาร์ ให้บริเวณนี้เป็นจุดตัดสินใจ หากยืนได้จะยังคงรักษาภาพเชิงบวกไว้ได้ รอดีดกลับเข้าหาแนวต้าน 1282/1290 ดอลลาร์ แต่หากหลุดจะดึงภาพลบเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2017
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 11 August 2017, SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 15 - 18 ส.ค. 17
(views 56)
ผิดจากคาดการณ์ หลังหลุด 1574 จุด ทิศทางที่จะรอ breakout 1590-1595 จุดถูกปิดลง ภาพในสัปดาห์หน้าจะพยายามหาจุด Bottom มีแนวรับ 1560/1555 จุดที่จะใช้เป็นฐานฟื้นตัว หรือกรณีที่จะยืนยันว่ารอบเช้าที่ผ่านมา คือ Bottom ณ ระดับ 1560 จุด ต้องปิดวันนี้ให้พ้น 1565-1568 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 11 August 2017, GOLD SPOT: เกิด Bearish Divergence ใน MACD
(views 47)
ภาพราย 60 นาที MACD เริ่ม เกิดสัญญาณ Bearish Divergence กับราคาทำให้มองว่า Upside บริเวณนี้เริ่มจากัด ราคามีโอกาสแกว่งตัวออกข้างก่อน
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 10 August 2017, ควรจะปิดสิ้นวันยืนเหนือ 1570 จุด เพื่อไม่เปลี่ยนทิศทาง
(views 37)
ภาพจะเปลี่ยนสู่ฝั่งลบทันทีถ้าวันนี้ปิดหลุด 1570 จุด จากเดิมที่แกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมช่วง 1570 -1585 จุด ระหว่างวันสามารถดึง Low หลุด 1570 จุด เช่นเดียวกับที่เกิดในรอบเช้าที่ผ่านมา แตะ Low 1566.45 จุด จะบ่งชี้ว่าการหลุดเกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อดัชนีกลับขึ้นมายืนเหนือ 1570 -1572 จุดได้ต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 10 August 2017, GOLD SPOT: ชนแนวต้านแรก Upside เริ่มจำกัด
(views 33)
ภาพราย 60 นาที ถึงแนวต้านแรกที่ 1280 ดอลลาร์ แล้วมองว่าบริเวณนี้ Upside จะเริ่มจำกัด และเมื่อเทียบกับ Downside ที่ราคามีโอกาสพักตัวลง จึงแนะนำให้ Wait and See ไปก่อน
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Afternoon) : 9 August 2017, ไม่หลุด 1570-1572 จุด ไม่เสียทิศทาง
(views 50)
เกือบ 2 สัปดาห์ ที่แนวโน้มหลักแกว่งพักตัวเข้ากรอบสามเหลี่ยมช่วง 1572-1585 จุด กำลังอยู่ในช่วงบีบแคบเพื่อรอเลือกทิศทาง ไม่หลุด 1570-1572 จุด ยังให้น้าหนักฝั่งฟื้น รอบบ่ายยืนบวก Sideway 1573-1580 จุด โอกาสผ่าน 1580 จุดยังลำบาก
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2017
Chart Insight (Night) : 9 August 2017, GOLD SPOT: Breakout ผ่านเส้น Downtrend Line ขึ้นมาได้แล้ว
(views 41)
ภาพราย 60 นาที Breakout ผ่านแนวต้านของเส้น Downtrend Line ขึ้นไปได้แล้ว ทำให้ประเมินว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ แต่ Upside ระยะสั้นยังไม่มาก เพราะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 1273 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
12
มิถุนายน
2017
Market View (Afternoon) : 12 June 2017
(views 46)
SET INDEX บ่ายนี้แกว่งออกข้างช่วง 1564-1569 จุด สังเกตรอบเช้าที่ผ่านมาแข็งแกร่งกว่า S50M17 ส่งผลให้ภาพรวมระดับรายเดือนขึ้นไปยังไม่เสียรอบฟื้น แต่จะเปิดระยะบวกในรายภาพวัน-สัปดาห์มากขึ้น ก็ต่อเมื่อพ้นแนวต้าน 1575 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2017
Market View (Afternoon) : 9 June 2017
(views 62)
SET ยังแกว่งทรงตัวออกข้างตามที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ช่วงเช้าจากผลการเลือกตั้งของอังกฤษ การประชุม ECB และการแถลงของนายเจมส์?โคมีย์ต่อวุฒิสภาสหรัฐฯที่เป็นไปตามคาด แม้บรรยากาศการลงทุนภายนอกจะไม่แย่ และตัวแปรอื่น เช่น น้ํามันดิบ และเงินบาทจะเคลื่อนไหวทรงตัว แต่การไหลออกของกระแสเงินในตลาดตราสารหนี้ของต่างชาติวานนี้ การพักตัวของหุ้นกลุ่มแบงก์ในช่วงเช้า และอัตราเร่งการปรับขึ้นของภาพทางเทคนิคของ SET ที่ชะลอตัว ทําให้เรายังกังวลกับภาพการเคลื่อนไหวที่มีโอกาสพักตัวระยะสั้น จึงให้น้ำหนักเพียง Trading ในกรอบต่อไปก่อน
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2017
Market View (Afternoon) : 8 June 2017
(views 100)
SET ยังแกว่งทรงตัวออกข้างตามคาด โดยยังรอความชัดเจนจากเหตุการณ์สำคัญวันนี้ ได้แก่ การเลือกของอังกฤษ การประชุม ECB การแถลงของนายเจมส์ โคมีย์ต่อวุฒิสภากรณีรัสเซีย อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนน่าจะผ่อนคลายขึ้นหลังจากวันนี้และหันไปจับตาดูการประชุม FED ในสัปดาห์น้าซึ่งต้องดูเรื่องการส่งสัญญาณ QE Tapering ขณะที่กระแสเงินทุนในช่วงนี้คาดว่ายังชะลอการไหล เรายังคงมองกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีที่ 1560-1573 จุด และยังแนะนำให้ Trading ตามกรอบในลักษณะลงซื้อ-ขึ้นขาย
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2017
Market View (Afternoon) : 7 June 2017
(views 43)
SET แกว่งตัวในแดนบวกได้เล้กน้อย แต่กรอบการบวกไม่ได้กว้างและไม่ผ่านแนวต้าน 1573-1575 จุด ซึ่งถือว่าเป็นไปตามที่เราคาด เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงให้น้ำหนักและจับตาดูประเด็นสำคัญในวันพรุ่งนี้ทั้ง การเลือกของอังกฤษ การประชุม ECB
การแถลงของนายเจมส์ โคมีย์ต่อวุฒิสภากรณีรัสเซีย เชื่อว่าในช่วงบ่ายดัชนีน่าจะยังคงแกว่งทรงตัวออกข้างเช่นเดิม ขณะที่กระแสเงินทุนในช่วงนี้ยังชะลอการไหลเข้าเพื่อรอความชัดเจน เรายังแนะนำให้ Trading ตามกรอบในลักษณะลงซื้อ-ขึ้นขาย
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2017
Market View (Afternoon) : 6 June 2017
(views 55)
SET ปรับตัวบวกได้ในช่วงเปิดตลาด แต่ยังคงไม่สามารถทะลุแนวต้าน 1570-1573 จุด ก่อนที่จะค่อยๆซึมลงมาปิดทรงตัวในช่วงครึ่งเช้า บรรยากาศการลงทุนในช่วงเช้ายังค่อนข้างเป็นกลาง โดยนักลงทุนยังจับตาดูเหตุการณ์สำคัญในวันที่ 8 มิ.ย.นี้
ได้แก่ การเลือกของอังกฤษ การประชุม ECB การแถลงของนายเจมส์ โคมีย์ เราจึงคาดว่าดัชนีน่าจะยังแกว่งทรงตัวออกข้างในกรอบ 1560-1573 จุดเช่นเดิม ขณะที่กระแสเงินทุนคาดว่ายังคงไหลเข้าภูมิภาคสังเกตได้จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า จึงยังแนะนำให้ Trading ตามกรอบในลักษณะลงซื้อ-ขึ้นขาย
อ่านเพิ่มเติม
05
มิถุนายน
2017
Market View (Afternoon) : 5 June 2017
(views 47)
SET ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วอัตราเร่งยังชะลอตัว ทำให้ Upside ยังจำกัดไม่เกิน 1573-1575 จุด แรงหนุนยังมาจากบรรยากาศการลงทุนที่สดใส และความคาดหวังเชิงบวกในการไหลเข้าของกระแสเงิน แต่เพราะขึ้นแล้วปริมาณการซื้อขายไม่หนาแน่น และค่า ความชันของกราฟราคาเริ่มอ่อนตัวลง ทำให้ Upside ในทางเทคนิคยังอยู่ในกรอบจำกัด โดยกลุ่มที่ดูจะกดดัน SET50 คือสื่อสารและพลังงาน ซึ่งพลังงานเราคาดว่าจะทรงตัวเพราะราคาน้ำมันดิบฟื้นราว 1% แต่สื่อสารดูมี Downside อีก 1-2% ภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทำให้คาดว่าว่า SET50 จะแกว่งออกด้านข้างในช่วงบ่าย
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2017
Market View (Afternoon) : 2 June 2017
(views 53)
SET ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายยังไม่หนาแน่น และเงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่าลง ทำให้ Upside จำกัด แรงหนุนมาจาก Sentiment ที่สดใส แต่ด้วยความที่การฟื้นตัวใช้เวลานานกว่าจังหวะการทรุดลง ขณะที่ ปัจจัยภายนอกยังต้องจับตาผลโพล์การเลือกตั้งในอังกฤษที่คะแนนยังใกล้เคียงกัน รวมถึง การเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐฯคืนนี้ ซึ่งมีโอกาสทำให้กระแสเงินไหลออกต่อเนื่องในระยะสั้น จึงคาดว่ากรอบการปรับขึ้นของ SET ยังจำกัด แต่ที่ไม่แนะนำให้ขายในทันทีเพราะ Downside ก็ไม่เปิดกว้าง หุ้นเด่นในช่วงนี้อิงในรายงานโมเมนตัมเป็นหลัก คือ HANA TACC และ MGT
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2017
Market View (Afternoon) : 1 June 2017
(views 48)
SET ฟื้นตัวกลับตามคาด แต่ยังต้องระวังแรงขายที่กรอบแนวต้านต่อไป โดยแรงหนุนมาจากบรรยากาศการลงทุนที่สดใส และราคาน้ำมันดิบที่เริ่มฟื้นตัวกลับ ซึ่งกลุ่มที่ดูโดดเด่นมากที่สุดคือแบงก์ ตามคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยในตลาดเงินของแฟด (ผลทางอ้อม) ขณะที่ ตัวเลข Caixin PMI ของจีนที่ลดลงเหลือ 49.6 จุดต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ไม่ได้กดดัน Sentiment ในตลาดเอเชียมากนัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแรงซื้อคืน เป็นไปอย่างเบาบาง ทำให้ Upside ในทางเทคนิคยังจำกัดที่กรอบแนวต้านเดิมแถว 1570-1573 จุด แนะนำ Trading หุ้นเล็ก-กลางต่อเนื่อง เข่น RS TACC และ MGT
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 31 May 2017
(views 76)
SET ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อย แต่กรอบการขึ้นยังจำกัด โดยถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นกลุ่มสื่อสารที่ Outperform ในช่วงก่อนหน้านี้ ขณะที่ การปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบอีกราว 1% ก็ทำให้ Upside การปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานอยู่ในกรอบจำกัดเช่นกัน จึงคาดว่า SET จะแกว่งออกข้างในกรอบแคบต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่น่าจับตา คือ การกลับมาแข็งค่าของเงินบาทที่ใกล้หลุดแนวจิตวิทยาแถว 34 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่ง น่าจะเป็นปัจจัยเดียวที่ช่วยพยุงการเคลื่อนไหวของ SET ในระยะนี้ได้ ในเชิงกลยุทธ์ยังแนะนำ Trading ในกรอบ ซึ่งหุ้นขนาดเล็กที่ได้ประโยชน์จากบาทแข็ง คือ MGT
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 30 May 2017
(views 60)
SET ยังขยับขึ้นได้ลำบาก ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่เงียบเหงา และปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง ทำให้คาดว่าจะได้เห็นการแกว่งออกข้างต่อเนื่องในช่วงบ่ายภายใต้กรอบแนวรับที่ 1566-1563 จุด และแนวต้านที่ 1573-1575 จุด โดยปัจจัยที่น่าจับตาช่วงนี้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของ Dollar Index และเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าเร็วขึ้น ทำให้การไหลเข้าของกระแสเงินที่เบาบางอยู่แล้วอาจหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งถือเป็นปัจจัยจำกัด Upside ของSET ที่สำคัญในระยะนี้ ที่แรงเก็งกำไรในประเทศกระจุกตัวในหุ้นขนาดเล็ก-กลาง เราจึงแนะนำให้ชะลอการลงทุนและรอซื้อเมื่ออ่อนตัวลง
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 29 May 2017
(views 85)
SET เคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดย Upside ยังจำกัดจากปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง และการไหลของกระแสเงินที่ไม่มีทิศทางชัดเจน เราคาดว่า SET จะแกว่งออกข้างต่อเนื่อง เพราะขาดปัจจัยหนุนใหม่และบรรยากาศการลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลกยังค่อนข้างแคบ เนื่องจากตลาดจีนและไต้หวันปิดทำการ เช่นเดียวกับตลาดสหรัฐฯ ที่จะปิดทำการคืนนี้เนื่องในวัน Memorial Day ขณะที่ ภาพทางเทคนิครายชั่วโมงยังถูกกดดันจากสัญญาณขัดแย้งเชิงลบกับ MACD จึงคาดว่า SET จะแกว่งออกข้างในกรอบแคบที่ 1563-1573 จุดในช่วงบ่าย แต่ยังสามารถเลือกซื้อหุ้นที่งบ 2Q17 จะออกมาเด่นได้
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 26 May 2017
(views 70)
SET ยังยืนแข็งสวนภูมิภาคและกลุ่มพลังงานที่ถูกกดดันจากการทรุดตัวของราคาน้ำมันดิบ สำหรับแนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าจะแกว่งออกด้านข้างต่อเนื่อง เพราะเงื่อนไขด้านการลงทุนไม่เปลี่ยนจากช่วงเช้า โดยมีแรงหนุนจากเงินบาทที่แข็งค่า 0.2% แต่ถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง 0.5% ขณะเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายที่เบาบางทำให้ SET50 ยังไม่สามารถกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้กับตัวเองได้ โดยในภาพทางเทคนิครายชั่วโมงยังถูกกดดันจากสัญญาณขัดแย้งเชิงลบกับ MACD อยู่เล็กน้อย จึงยังมีความเสี่ยงที่จะพักตัวราว 5-10 จุด เพราะฉะนั้น ยังแนะนำให้ถือต่อแล้วค่อยๆรินขายที่แนวต้าน
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 25 May 2017
(views 63)
SET ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้ดี แต่ปริมาณการซื้อขายที่ค่อยๆเบาบางลง ทำให้ยังต้องระวังจังหวะการพักตัวต่อไป แรงหนุนไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายในประเทศ แต่เป็นเพราะบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่สดใส และราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1% ขณะที่ การแข็งค่าของเงินบาทอย่างรวดเร็ว 0.5% จนทำจุดต่ำสุดในรอบ 23 เดือนที่ 34.15 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นจิตวิทยาการลงทุนเชิงบวกสำคัญ ต่อความคาดหวังในการไหลเข้าของกระแสเงิน ทำให้เราคาดว่า SET ยังขยับขึ้นต่อได้ในช่วงบ่าย แต่ Upside ยังไม่น่าเกิน 1573-1575 จุด แล้วพักตัวลง เพราะฉะนั้น ถือต่อแล้วค่อยๆรินขายที่แนวต้าน
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 24 May 2017
(views 70)
SET ยังมีแนวโน้มขยับขึ้นต่อในระยะสั้น แต่ Upside ใกล้จำกัดเพราะวอลุ่มไม่หนุน โดยในภาพทางเทคนิครายวันของ SET ถือว่ามีสัญญาณซื้อจาก Golden Cross ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วันอยู่เล็กน้อย ขณะที่ การดีดขึ้นของ DTAC จากประเด็นการได้รับเลือกใช้คลื่นจาก TOT รวมถึง THAI ที่ถูกปลดล็อคจากภาวะการเพิ่มทุนใน NOK ซึ่งช่วยพยุงตลาดในช่วงเช้าถือเป็นปัจจัยหนุนเพียงระยะสั้น เมื่อผนวกกับ ปัจจัยแวดล้อมที่เป็นบวกน้อยลง โดยเฉพาะเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่อง และภาพทางเทคนิครายชั่วโมงที่อัตรา เร่งการปรับขึ้นเริ่มชะลอ ทำให้คาดว่า Upside ของ SET ในช่วงบ่ายจะอยู่ในกรอบจำกัด
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 23 May 2017
(views 66)
SET ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดี แต่มีสัญญาณลบที่อาจจำกัด Upside อยู่เล็กน้อย โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มแบงก์และพลังงานที่ยัง Laggard เช่น BANPU แต่คาดว่า Upside ในช่วงบ่ายจะอยู่ในกรอบจำกัด เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเริ่มพักตัวลง 0.5% เงินบาทกลับไปอ่อนค่าเล็กน้อย 0.2% ขณะที่ การประชุม กนง. วันพรุ่งนี้น่าจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การไหลเข้าของกระแสเงินกลับไปชะลอตัว และเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้ SET กระชากขึ้น ทำให้เราคาดว่า Upside ช่วงบ่ายจะจำกัดไม่เกินกรอบบนที่ 1563-1565 จุดแล้วอ่อนตัวลง
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 22 May 2017
(views 63)
SET มีแนวโน้มฟื้นกลับได้ดี แต่คาดว่าจะแกว่งออกด้านข้างในช่วงบ่าย SET ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีในช่วงเช้า จากบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่สดใส และราคาน้ำมันดิบที่กระชากขึ้นแรงกว่า 15% ในรอบ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ ความกังวลทั้งด้านผลประกอบการและการปรับขึ้น VAT ของภาครัฐฯซึมซับในดัชนีหมดแล้ว ทำให้ Downside จำกัด ซึ่งสะท้อนมายังรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สามารถยกฐานราคาขึ้นได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราเร่งการปรับขึ้นในช่วงบ่ายเริ่มชะลอตัว และปริมาณการซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบาง จึงคาดว่า Upside จะอยู่ในกรอบจำกัดแถว 1560 จุดก่อน
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 19 May 2017
(views 90)
SET มีแนวโน้มแกว่งออกด้านข้าง โดยถ้าพิจารณาจากภาพการเคลื่อนไหวรายชั่วโมงถือว่าแนวโน้มยังไม่แย่ เพราะการพักตัวยังสามารถยกฐานราคาขึ้นได้ แต่จะติดตรงที่กระแสเงินต่างชาติกลับมาไหลออกเร็ว โดยเฉพาะการลดสถานะ Long ใน Index Futures ของต่างชาติที่เดือนนี้ Short หนักสุดในรอบ 18 เดือน และทำให้ยอดสะสม Long ลดมาใกล้เท่า ก.พ. 17 แต่เพราะยอดสะสมหุ้นเริ่มนิ่ง และสถาบันเริ่มโยกเงินกลับเข้ามาในตลาดหุ้นอีกครั้ง ซึ่งน่าจะรองรับแรงขายของต่างชาติที่ยังกลับไปกลับมาได้ ทำให้คาดว่า Downside ของ SET จะอยู่ในกรอบจำกัด และยังสามารถ Trading ในกรอบได้ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 18 May 2017
(views 75)
SET มีแนวโน้มแกว่งออกด้านข้างเชิงบวกในช่วงบ่าย โดยสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มฟื้นตัวกลับ แต่อาจไม่ได้หนุน SET มากนัก เพราะ Outperform ภูมิภาคไปแล้ว โดยจังหวะพักตัวลงถือว่ายังมีแรงซื้อคอยพยุง โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ที่เริ่มเห็นแรง Cover Short จากการถูก Short Sales อย่างหนักในรอบขาลงที่ผ่านมา แต่กรอบการฟื้นยังจำกัดเพราะบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่สดใส อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เงื่อนไขจากค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ยังเป็นบวกกับการไหลเข้าของกระแสเงินทุนต่างชาติ จังหวะการพักตัวจึงมองเป็นโอกาสซื้อเช่นเดิม
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 17 May 2017
(views 80)
SET มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อในช่วงบ่าย แม้บรรยากาศไม่เอื้อ แต่แรง Cover Short และภาวะ Underperform ภูมิภาคจะช่วยให้ SET แกว่งสวนกระแสได้ โดยถ้าพิจารณาจากภาพการเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นปีของ SET ที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.5%YTD เทียบกับ PSE ที่ขึ้น 14%YTD และ JSX ที่ขึ้น 6%YTD น่าจะสะท้อนความน่าสนใจด้าน Valuation ที่น้อยกว่าภูมิภาคไปแล้วระดับหนึ่ง (จากบทวิเคราะห์ช่วงเช้า) ขณะที่ แรง Cover Short น่าจะช่วยหนุนให้ SET ขยับขึ้นได้ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการไหลออกของกระแสเงินที่ชะลอตัว โดยตั้งแต่ 17 เม.ย. 17 ที่ SET เริ่มลงยอด Short sales อยู่ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท และ หุ้นที่ถูก Short มากที่สุดคือ KBANK PTT BANPU SCC และ ADVANC Trigger point อยู่ที่ 1550 จุด ยืนเหนือได้จะปรับตัวขึ้นต่อหา 1560 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 16 May 2017
(views 101)
SET มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อในช่วงบ่าย แม้ Upside จะถูกจำกัดโดยกลุ่มแบงก์ แต่มองว่าการปรับลดดอกเบี้ย MRR และ MOR น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมได้มากกว่า เพราะจุดอ่อนของ GDP คือการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ขณะที่ ผลสำรวจความน่าจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดสำหรับการประชุม FOMC 14 มิ.ย. 17 ที่ลดลงเร็วเหลือ 73% จาก 83% ในสัปดาห์ก่อน เป็นไปได้ที่จะกระตุ้นให้กระแสเงินไหลเข้าเก็งกำไรในตลาดเกิดใหม่ในช่วงสั้น ซึ่งประจวบเหมาะกับแรงขายจากความผิดหวังในงบ 1Q17 ที่ลดลง โดยถ้าพฤติกรรมของภาพรายนาทียังเปลี่ยนแปลง (รูปด้านบน) คาดว่าจะได้เห็นจังหวะ Technical Rebound หา 1548-1552 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 11 May 2017
(views 104)
SET เริ่มย่ำฐาน ทำให้ยังมีโอกาสเกิด Technical Rebound ระยะสั้น การเคลื่อนไหวของ SET ดูเหมือนจะไม่ได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นเร็วของราคาน้ำมันดิบเท่าที่ควร แต่เพราะจังหวะการพักตัวยังมีแรงซื้อในกลุ่มแบงก์และสื่อสารคอยพยุงแถว 1560 จุดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ การเคลื่อนไหวของเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่า เช่นเดียวกับบรรยากาศการลงทุนในตลาดเอเชียที่เป็นบวก จึงคาดว่าจะได้เห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงบ่าย โดยน้ำหนักการลงทุนระยะนี้ยังเป็นการ Trading ในกรอบ และให้เน้นหุ้นที่งบ 1Q17 จะออกมาสวยทั้ง Q-Q และ Y-Y เช่น MTLS ITEL MGT
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 9 May 2017
(views 97)
ทิศทางการเคลื่อนไหวของ SET ยังแกว่งออกข้างในกรอบ 1564-1569 จุด เนื่องจากปัจจัยในประเทศยังต้องรอดูผลประกอบการ 1Q17 โดยมีแรงหนุนจากการอนุมัติรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพูอยู่เล็กน้อย แต่เพราะราคาน้ำมันดิบเริ่มพลิกกลับมาอ่อนตัวลง ซึ่งทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักราว 20% ของ SET เริ่มชะลอการปรับขึ้น ขณะที่เงินบาทแกว่งอ่อนค่า ทำให้กระแสเงินมีแนวโน้มกลับมาชะลอการไหลเข้า จึงแนะนำให้เล่น Trading ในกรอบแคบไว้ก่อน โดยเน้นเลือกเก็งกำไรในหุ้นที่ผลประกอบการ 1Q17 จะออกมาดีเช่น GLOBAL MTLS ITEL และ MGT
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 8 May 2017
(views 91)
ทิศทางการเคลื่อนไหวของ SET ยังแกว่งทรงตัวออกข้างในกรอบ 1563-1573 จุด ถึงแม้ว่าบรรยากาศการลงทุนจะค่อนข้างดีทั้งตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯที่สูงกว่าคาดรวมถึงนายมาครองที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส แต่ตลาดถูกกดดันจากข่าวเรื่องการถูกเรียกร้องค่าเสียหายจาก PTTEP ที่ทำน้ำมันรั่วในแหล่งมอนทาร่า ซึ่งทำให้กลุ่มพลังงานรวมถึงธนาคารยังกดดันตลาด ทำให้ในช่วงบ่ายคาดว่าดัชนีจะยังคงแกว่งตัวออกข้างอยู่ จึงแนะนำให้เน้นเป็นซื้อเมื่ออ่อนตัวแถวแนวรับ
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤษภาคม
2017
Market View (Afternoon) : 5 May 2017
(views 96)
ทิศทางการเคลื่อนไหวของ SET ยังมีโอกาสพักตัวลงหา 1560-1563 จุด แรงกดดันมากจากการอ่อนตัวลงของหุ้นกลุ่มพลังงานที่ส่งผลลบกับ SET ราว 0.70 จุด ซึ่งถ้าพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดเอเชียที่อ่อนตัวลงต่ออีก 2% ทำให้ Energy Index ยังมีโอกาสถ่วง SET ต่อในช่วงบ่าย ขณะที่ การเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มแบงก์และสื่อสารเริ่มชะลอการปรับขึ้น และเงินบาทแกว่งเชิงอ่อนค่า ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบกับการเคลื่อนไหวของ SET เช่นกัน จึงแนะนำให้ซื้อเมื่ออ่อนตัวแถวแนวรับ
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2017
Market View (Afternoon) : 12 April 2017
(views 127)
SET ยังแกว่งในรูปแบบเดิม คือ ค่อยๆ ยกตัวขึ้นตามกรอบ Parallel Uptrend Channel โดยมีแนวต้านรอทดสอบที่กรอบบนแถว 1593-1595 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2017
Market View (Afternoon) : 11 April 2017
(views 124)
SET มีแนวโน้มแกว่งแคบเชิงบวกในช่วงบ่าย และมีโอกาสทำราคาปิดเหนือ 1586 จุด โดยวันนี้ถือเป็นวันแรกในรอบสัปดาห์ที่กลุ่มพลังงาน แบงก์ และสื่อสารปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกันเฉลี่ย 0.4% แม้กรอบการขึ้นของ SET ยังจำกัด แต่เมื่อพิจารณาจากฐานราคาที่ยกสูงขึ้น และข้อมูลทางสถิติที่บ่งชี้ว่า SET ชอบขึ้นหลังสงกรานต์เฉลี่ย 2.8% ไปจนถึงสิ้นเดือน เม.ย. รวมถึงภาวะ Underperform กลุ่ม TIP โดยเฉพาะ PSE ที่ใกล้ถึงจุดเปลี่ยนในการกลับมา Outperform ทำให้คาดว่าจะได้เห็น SET ดีดตัวขึ้นหา 1586-1590 จุด ภายใต้เงื่อนไขที่จังหวะถอยต้องไม่ต่ำกว่า 1578 จุด ไม่เช่นนั้นภาพจะกลับมาเป็นลบทันที
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2017
Market View (Afternoon) : 10 April 2017
(views 141)
SET ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วอัตราเร่งการปรับขึ้นยังคงชะลอตัว ทำให้ Upside จำกัดแถว 1585-1590 จุด แต่ Downside ถือว่ายังไม่เปิดกว้าง (ยังไม่หลุด 1575 จุด) และด้วยเงื่อนไขด้านปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง ทำให้คาดว่า SET จะแกว่งออกด้านข้าง ในช่วงบ่าย โดยอาจได้เห็นจังหวะดีดกลับตามการฟื้นตัวใน Energy Index (มีโอกาสขึ้นหา 21000 จุด) และ ICT Index (มีโอกาสขึ้นหา 162 จุด) ที่เข้ามารับการพักตัวของ Bank Index ได้พอดี เพราะฉะนั้น ยังซื้อเก็งกำไรในจังหวะ SET พักตัวลงได้
อ่านเพิ่มเติม