บทวิเคราะห์ภาคบ่าย

22
พฤษภาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 22 May 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 52)
ดัชนีแกว่งตัวในกรอบ Uptrend Chanel
ดัชนีย่อตัวมากกว่าที่คาดการณ์โดยย่อตัวหลุด 1305 จุด ลงมาทาให้รอบของฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1360 จุด ถูกลบล้างไป เปลี่ยนมาเป็นการแกว่งตัวทยอยฟื้นตัวลักษณะ SidewayUp ในกรอบ Uptrend Chanel คาดดัชนีมีโอกาสเกิด Technical Rebound ที่บริเวณแนวรับ 1290 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 22 May 2020 : GOLD SPOT : พักตัวในกรอบ Downtrend Chanel
(views 14)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีราคาทองคำกำลังอยู่รอบของการพักตัวหลังจากที่ติดแนวต้าน 1750 ดอลลาร์ ทิศทางยังคงให้น้ำหนักเหมือนเดิมคือ
พักตัวสะสมกำลัง โดยพักตัวในกรอบ Downtrend Chanel
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 21 May 2020 : Market Update : รอบบ่ายมีแนวรับที่ 1324 จุด
(views 60)
SET INDEX หลังจากที่ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง โดยรอบบ่ายมีโอกาสย่อตัวสลับไดบ้างวางแนวรับที่ 1324 จุด แต่ทิศทางหลักเรายังให้น้ำหนักการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1360 จุด
S50M20 รอบบ่ายนี้ดูแนวรับ 877 จุด โดยหากการย่อตัวยังไม่ปิดหลุดระดับดังกล่าว ดัชนียังอยู่ในรอบหลักฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 900 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 21 May 2020 : GOLD SPOT : พักตัวหลังติดแนวต้าน 1750 ดอลลาร์
(views 8)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ มีความเสี่ยงที่จะพักตัวสะสมกาลังอีกระลอก หลังจากที่ติดแนวต้าน 1750 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณ Failed Break โดยวางแนวรับที่บริเวณ 1725-1730 ดอลลาร์ เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 20 May 2020 : Market Update : ยืน 1300 จุด คงโอกาสฟื้นตัวต่อ
(views 46)
SET INDEX รอบเช้าดัชนียืนในแดนบวกได้ โดยอยู่เหนือระดับ 1300 จุด รักษาภาพของรอบฟื้นตัวต่อ อย่างไรก็ดีดัชนีไม่หลุดปิดต่ากว่าระดับ Gap ที่ 1300 จุด มิฉะนั้นจะเสี่ยงเข้าสู่รอบของการพักตัว
S50M20 ยืนเหนือแนวต้าน 875 จุด คงรอบของการฟื้นตัว โดยมีเป้าหมายรอทดสอบบ่ายนี้ที่ 881/887 จุด ตามลาดับ กรณีปิดหลุด 875 จุด ตอ้ งระวังการพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 20 May 2020 : GOLD SPOT : หากกลับไปยืนเหนือ 1750 ดอลลาร์ ไม่ได้ราคาทองคำเสี่ยงจะที่พักตัว
(views 5)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ ฟื้นตัวกลับมาจ่อที่แนวต้าน 1750 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคำยังไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าว จะเป็นสัญญาณ Failed Break ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงลบ และมีโอกาสที่จะพักตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 19 May 2020 : Market Update : ทะลุ 1300 จุด
(views 60)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดบวกขึ้นมายืนเหนือ 1300 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านสาคัญและระดับจิตวิทยา เป็นการเปิด Upside สร้างระยะทางในการฟื้นตัวขึ้นต่อ โดยมีเป้าหมายหลักที่ 1360 จุด
S50M20 ดัชนีฟื้นตัวทะลุแนวต้านหลักที่ 875 จุด ขึ้นมาเป็นการเปิด Upside ของกรอบด้านบน โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ GAP 900 จุด เป็นระดับหลัก
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 19 May 2020 : GOLD SPOT : ต้องรีบกลับไปยืนเหนือ 1750 ดอลลารN เพื่อไม่ดึงความเสี่ยงพักตัวเข้ามา
(views 17)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ ราคาทองคากลับมาต่ำกว่า 1750 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคำไม่ รีบกลับยืนเหนือระดับดังกล่าว จะเป็นสัญญาณ Failed Break ซึ่งจะทำให้ราคาทองคำเสี่ยงจะพักตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 18 May 2020 : Market Update : ประคองตัวกลับมายืนเหนือ 1285 จุด
(views 48)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดบวกขึ้น มายืนเหนือ 1285 จุด ได้ทำใหทิ้ศทางกลับมาฟื้นตัวระยะสั้น แต่ระวังการหลุดแนวรับดังกล่าว เนื่องจากดัชนีจะเสี่ยงเผชิญแรงขายอีกระลอก
S50M20 ภาคบ่ายนี้ต้องไม่หลุดแนวรับ 855 จุด เพื่อรักษาภาพบวกเอาไว้ หลังจากที่ดันีฟื้นตัวขึ้นติดแนวต้าน 860 จุด แล้วมีแรงขายออกมา
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 18 May 2020 : GOLD SPOT : ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังทะลุแนวต้าน 1750 ดอลลาร์
(views 9)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ กำลังอยู่ในรอบของการฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากที่ทะลุแนวต้าน 1750 ดอลลาร์ ขึ้นสรา้างจุดสูงสุดใหม่ โดยหากราคา
ทองคำยังสามารถยืนเหนือแนวต้าน 1750 ดอลลาร์ ได้ต่อเนื่อง จะมีเป้าหมายถัดไปที่ 1780 ดอลลาร์(์Fibonacci 138.2%)
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤษภาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 15 May 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 45)
ไม่ควรหลุด 1266 จุด เพื่อรักษาทิศทาง Sideway Up
ดัชนียังประคองตัวอยู่เหนือ 1266 จุด ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน ทำให้ยังรักษาทิศทาง Sideway Upไว้ได้ และมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้าน 1290-1300 จุด อีกครั้ง ในกรณีหลุด 1266 จุดลงมา จะเป็นการดึงสัญญาณลบเข้ามาทันที
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 15 May 2020 : GOLD SPOT : กาลังเข้าสู่รอบการฟื้นตัวขึ้นสู่แนวต้าน 1750 ดอลลาร์
(views 12)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ หลังจากที่ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้น ผ่าน1720 ดอลลาร์ ในคืนที่ผ่านมา ทำให้ราคาทองคำเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้ง โดยมีแนวต้านสำคัญรอทดสอบที่ 1750 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 14 May 2020 : Market Update : หลุด 1277 จุด บ่ายเสี่ยงพักตัวต่อ
(views 71)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีหลุดแนวรับ 1277 จุด ลงมาทำให้ภาคบ่ายดัชนียังถูกกดดันในแดนลบ หากดัชนีไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ในสิ้นวัน ดัชนีเสี่ยงที่จะพักตัวต่อเนื่อง S50M20 ดัชนีหลุดแนวรับ 850 จุด ลงมา กดดันทิศทางบ่ายนี้ในแดนลบ โดนหากดัชนีไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ในสิ้นวัน ดัชนีจะเสี่ยงพักตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 14 May 2020 : GOLD SPOT : ลุ้นการทะลุกรอบ 1720 ดอลลาร์ เพื่อเข้าสู่รอบการฟื้นตัว
(views 13)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำมีภาพที่คงเดิมจากเมื่อเช้านี้โดยฟื้นตัวขึ้น มาจ่อที่กรอบการพักตัวเลือกทิศทางแบบสามเหลี่ยมที่ 1720 ดอลลาร์ ลุ้นการฟื้นตัวทะลุระดับดังกล่าว เพื่อเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 13 May 2020 : Market Update : บ่ายดูที่แนวต้าน 1300 จุด
(views 57)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีขึ้นทดงอบสนวต้าน 1300 จุด แต่ยังไม่ผ่านในรอบเช้า บ่ายนี้ยงต้องจับตาดูต่อ หากทะลุผ่านไปได้ จะเป็นการเปิด Upside ขึ้นไปที่แนวต้าน 1360 จุด ในดรณีไม่ทะลุผ่าน ดชนีเสี่ยงที่จะย่อตัวงสะสมกำลังอีกระลอก
S50M20 รายชั่วโมงเริ่มเห็นการสร้าง Bearish Divergence ใน Stochastic หลังฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 873 จุด มีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 13 May 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวสะสมกำลังในกรอบสามเหลี่ยม
(views 16)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีราคาทองคำยังมีทิศทางที่คงเดิม โดยการแกว่งตัวของราคาทองคำมีความผันผวนลดลงเรื่อยๆ ในกรอบสามเหลี่ยมเป็นลักษณะของการพักตัวรอเลือกทิศทางด้วยการ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 12 May 2020 : Market Update : มีโอกาสได้เห็นการขึ้นแตะ 1300 จุด อีกครั้ง
(views 53)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1295.52 จุด (+8.22 จุด) โดยยังคงภาพแนวโน้มลักษณะ Sideway Up รอบนี้วางแนวต้านสาคัญรอทดสอบที่บริเวณ 1300 จุด S50M20 เปิดหลุด 860 จุด แต่สามารถกลับมายืนเหนือระดับดังกล่าวได้ อีกทั้งยังขึ้นสร้าง High สูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มระยะสั้นที่เป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 12 May 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวแคบในกรอบ Sideway ช่วง 1670-1730 ดอลลาร์
(views 10)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีราคาทองคำในช่วงนี้แกว่งตัวด้วยความผันผวนที่แคบลง ในกรอบ Sideway ช่วง 1670-1730 ดอลลาร์ เป็นการพัก
ตัวเพื่อรอเลือกทิศทาง โดยการ Breakout ทางใดทางหนึ่งออกจากกรอบดังกล่าว เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 11 May 2020 : Market Update : รอบบ่ายการขึ้นอาจชะลอ
(views 64)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีขึ้นปิดที่ระดับ 1289.85 จุด (+23.83 จุด) โดยดัชนีอยู่ในรอบการฟื้นตัว แต่ในระยะสั้น (ภาพราย 15 นาที) เริ่มเห็นสัญญาณ Overbought ใน RSI และเข้าใกล้แนวต้าน 1293 จุด อาจได้เห็นการชะลอตัวสะสมกำลังใหม่อีกครั้งที่ระดับดังกล่าว
S50M20 ค่า Basis อยู่ที่ -6.10 จุด รอบบ่ายถ้าไม่หลุด 859 จุด ยังประคองภาพบวก
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 11 May 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวในกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์
(views 15)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีราคาทองคำยังคงมีทิศทางที่คงเดิมโดยแกว่งตัวในกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์ ในลัษณะ Sideway คาดราคาทองคำ
จะกลับมามีทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้ง หลังจากที่ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 8 May 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 65)
สัปดาห์นี้ดัชนีย่อตัวลงมา โดยระยะสั้นเป็นลักษณะชะลอตัว หลังขึ้นมาต่อเนื่องในเดือนที่แล้ว อัตราการทำ New Low และ New High ของหุ้นในตลาด ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆ ทั้ง 2 ตัวยังคงเคลื่อนไหวในโซนต่า (%NH = 0.36% , %NL = 1.60%) ดังนั้นประเมินได้ว่า โดยรวมยังเป็น Sideway
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 8 May 2020 : GOLD SPOT : ระวังแรงขายที่บริเวณ 1730 ดอลลาร์
(views 17)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำกลับมายืนเหนือแนวต้าน 1700 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้น มาจ่อที่แนวต้าน
1730 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นกรอบแกว่งตัวของทิศทางหลัก ประเมินราคาทองคำมีโอกาสติดที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 7 May 2020 : Market Update : แนวรับถัดไปที่ 1256 จุด
(views 43)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1263.54 จุด (-15.09 จุด) ดัชนีกาลังอยู่ในช่วงการชะลอตัว หลังแท่งเทียนเกิดรูปแบบ Evening star ในภาพรายวัน แนวรับถัดไปที่ 1256 จุด มีโอกาสได้เห็นการเด้งสั้นๆ ที่ระดับดังกล่าว
S50M20 แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 833 จุด หากหลุดจะเปิด Downside ในการลงต่อทันที
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 7 May 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวแคปในกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์
(views 14)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ในช่วงนี้แกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์ โดยการฟื้นตัวมีสร้าง High ที่ต่าลง โดยหากราคาทองคำหลุดแนวรับ 1670 ดอลลาร์ จะเสี่ยงต่อการพักตัวในภาพหลัก
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 5 May 2020 : Market Update : หากไม่ปิด Gap ที่ 1292 จุด จะเสี่ยงพักตัว
(views 57)
SET INDEX ดัชนีรอบเช้าปิดที่ระดับ 1283.34 จุด (-18.32 จุด) รอบบ่ายควรที่จะขึ้นปิด Gap บริเวณ 1293 จุด มิฉะนั้นจะเป็นสัญญาณแรกของการเข้าสู่รอบการพักฐาน (คล้ายกับเมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค. 2020)
S50M20 ดัชนีกลับลงมาต่ำกว่า 860 จุด ภาพเริ่มดูไม่ดี หากหลุด 850 จุด จะเป็นการยืนยันรอบการพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤษภาคม
2020
Chart Insight (Night) : 5 May 2020 : GOLD SPOT : รอบสั้นพักตัวต่อหลังหลุด 1700 ดอลลาร์
(views 17)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ในระยะสั้นนี้ราคาทองคำอยู่ในรอบการพักตัว หลังจากที่หลุดระดับ 1700 ดอลลาร์ ลงมาวางแนวรับที่ 1670 ดอลลาร์ ในทิศทางหลักเรายังให้น้ำหนักแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์ เพื่อรอการ Breakout กำหนดทิศทางอยู่
อ่านเพิ่มเติม
30
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 30 April 2020 : Market Update :
(views 60)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ1295.47 จุด(+12.79 จุด)มีการขึ้นทดสอบแนวต้านด่านสำคัญที่ 1300 จุด (ระดับแนวต้านทางจิตวิทยา) แต่ยังไม่สามารถผ่านได้ ดังนั้นมีโอกาสย่อตัวสั้นๆเกิดขึ้นได้ S50M20 ทะลุผ่านแนวต้าน 860 จุด ขึ้นมาได้ แต่การดีดตัวขึ้นมาแรงในรอบเช้า อาจส่งผลให้รอบบ่ายได้เห็นการชะลอสะสมกาลัง กรอบการแกว่งตัว 865 -870 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 30 April 2020 : GOLD SPOT : รอบสั้นราคาทองคำอยู่ในรอบการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1730 ดอลลาร์
(views 22)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ในระยะสั้นนี้ราคาทองคำอยู่ในรอบการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ เบื้องต้นเราประเมินราคาทองคำมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว เนื่องภาพหลักเรายังให้น้ำหนัก Sideway ในกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
29
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 29 April 2020 : Market Update : Sideway Up ต่อเนื่อง
(views 51)
SET INDEX อบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1282.38 จุด (+7.39 จุด) แนวโน้มเป็นลักษณะ Sideway Up บ่ายนี้รอดู หากข้ามผ่าน 1283 จุด จะมีโอกาสขึ้นทำ High ใหม่อีกครั้ง
แนวต้านถัดไปที่ 1300 จุด
S50M20 รอบเช้ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 860 จุด แต่ยังไม่ผ่าน รอดูบ่ายนี้หากผ่านได้ Upside การขึ้นจะถูกเปิดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
29
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 29 April 2020 : GOLD SPOT : Sideway รอเลือกทิศทาง
(views 22)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ภาพหลักในช่วงนี้ราคาทองคำแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อรอการ Breakout ออกจากกรอบ 1670-1730 ดอลลาร์ เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตอีกครั้งระหว่างนี้แนะนักลงทุนเน้นการ Trading ทารอบในกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
28
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 28 April 2020 : Market Update : หากผ่าน 1272 จุด Upside ระยะสั้นจะถูกเปิด
(views 53)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปรับตัวบวกขึ้นมาปิดที่ระดับ 1271.29 จุด (+3.88 จุด) เป็นการดีดตัวขึ้นในช่วงก่อนปิดตลาดรอบเช้า โดยรอดูรอบบ่าย หากผ่านแนวต้าน 1272 จุด ได้จะเปิด Upside ในระยะสั้นขึ้นสู่ระดับ 1280 จุด แต่หากไม่ผ่าน จะเป็นการแกว่งตัวในกรอบ 1262-1272 จุด
S50M20 คาดมีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวที่โซนแนวต้าน 852-857 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 28 April 2020 : GOLD SPOT : มีโอกาสฟื้นตัวสลับหลังยืนแนวรับ 1700 ดอลลาร์
(views 14)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีของราคาทองคำ เช้านี้อ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับ 1700 ดอลลาร์ ล่าสุดเกิดแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ราคาทองคำยังไม่เสี่ยงที่จะพักตัว(ระยะเวลานาน)ในรอบนี้ ประเมินราคาทองคามีโอกาสฟื้นตัวสลับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 27 April 2020 : Market Update : ภาพ 60 นาที เป็นลักษณะ Rising Wedge
(views 55)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีขึ้นปิดที่ระดับ 1266.80 จุด (+8.02 จุด) ในภาพราย 60 นาที เริ่มเห็นการฟอร์มตัวลักษณะ Rising Wedge ซึ่งปกติรูปแบบนี้มักจะเกิดการ Breakout ฝั่งลงให้รอดัชนีหลุด 1255 จุด เพื่อยืนยันรอบการพักฐาน
S50M20 รอบเช้ายังไม่สามารถข้ามผ่านแนวต้าน 850 จุด ได้ ประเมิน Upside ในรอบหลักยังคงจากัด
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 27 April 2020 : GOLD SPOT : มีโอกาสพักตัวอีกระลอก หลังไม่ผ่านแนวต้าน 1730 ดอลลาร์
(views 20)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีของราคาทองคำชะลอตัวลงต่อเนื่องหลังจากที่ติดบริเวณแนวต้าน 1730-1735 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสพักตัวสะสมกำลังอีกครั้งวางแนวรับที่ 1700 ดอลลาร์ เว้นแต่ราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ จะเป็นการฟื้นตัวต่อแบบไม่พัก ซึ่งให้นน้ำหนักน้อย
อ่านเพิ่มเติม
24
เมษายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 24 April 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 70)
แนวโน้มเป็นลักษณะ Sideway Up ยังต้องระวังแรงขายที่แนวต้าน 1300-1350 จุด จำนวน % กำรทำ New High ขึ้นขยับสูงขึ้นเล็กน้อย (เส้นสีเหลือง) ส่วน % กำรทำ New Low อยู่ที่ระดับต่ำต่อเนื่อง (1.26%) ดังนั้นสอดคล้องกับทิศทำงในช่วงนี้ที่เป็น Sideway Up
อ่านเพิ่มเติม
24
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 24 April 2020 : GOLD SPOT : รอการทะลุผ่านบริเวณแนวต้าน 1730-1735 ดอลลาร์ เพื่อฟื้นตัวต่อเนื่อง
(views 25)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีของราคาทองคำ ล่าสุดราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาจ่อที่บริเวณแนวต้าน 1730-1735 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคำสามารถทะลุผ่านระดับดังกล่าวไปได้ ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องในกรณีติดระดับกล่าว ราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวสะสมกาลังที่แนวรับ 1700 ดอลลาร์ อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
23
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 23 April 2020 : Market Update : ระยะสั้นเห็นแรงขายที่แนวต้าน 1270 จุด
(views 61)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีขึ้นปิดที่ระดับ 1267 .84 จุด (+6.03 จุด) เป็นการกระโดดเปิด Gap ขึ้นมา แต่ในรอบเช้าจะเห็นได้ว่าเริ่มติดแนวต้านบริเวณ 1270 จุด รอบบ่ายหากยังไม่ผ่านระดับดังกล่าว มีโอกาสชะลอตัวในรอบสั้น
S50M20 ภาพราย 15 นาที หากยังยืน 843 จุดได้ มีโอกาสได้เห็นการขึ้นทดสอบ 851 จุดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
23
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 23 April 2020 : GOLD SPOT : ลุ้นทะลุแนวต้าน 1730 ดอลลาร์ เพื่อเปิด Upside
(views 29)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นมาจ่อที่แนวต้าน 1730ดอลลาร์ หากราคาทองคำสามารถทะลุผ่านระดับดังกล่าวได้ จะเป็นกา เปิด Upside ของรอบการฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1750 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
22
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 22 April 2020 : Market Update : รอบบ่ายมีโอกาสขึ้นติด 1247 จุด
(views 69)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีลงมาปิดที่ระดับ 1241.24 จุด (-11.68 จุด) โดยรายชั่วโมงเริ่มเห็นการทำ Lower Low แม้จะมีการฟื้นตัวในช่วงท้ายตลาดรอบเช้า แต่อย่างไรก็ดี เรายังประเมินรอบบ่ายให้น้ำหนักไม่ผ่านแนวต้าน 1247 จุด
S50M20 รอบเช้าเห็นการสร้างแนวต้านบริเวณ 832 จุด รอบบ่ายถ้ายังไม่ผ่านระดับดังกล่าว มีความเสี่ยงลงแตะระดับ 820 จุด อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
21
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 21 April 2020 : Market Update : ประเมินระยะสั้นชะลอตัว
(views 80)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีลงมาปิดที่ระดับ 1253.46 จุด (-12.94 จุด) โดยเป็นการกลับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1265 จุด ทำให้ทิศทางระยะสั้นเป็นบวกย่อตัวปรับฐานวางแนวรับ 1240 จุด
S50M20 ระยะสั้นหลุด 838 จุด บ่ายนี้มีโอกาสแตะ Low ในรอบเช้าที่ 832 -833 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 21 April 2020 : GOLD SPOT : คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวกลับระยะสั้นที่บริเวณแนวรับ 1665 ดอลลาร์
(views 24)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคาฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1700 ดอลลาร์ แต่ไม่สามารถยืนได้ทำให้ล่าสุดราคาทองคำพักตัวลงมาใกล้
บริเวณแนวรับ 1665 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวกลับระยะสั้น ที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 20 April 2020 : Market Update : กำลังขึ้นทดสอบ High เดิมที่ 1267 จุด
(views 66)
SET INDEX รอบเช้าราคาฟื้นตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1259.10 จุด (+19.86 จุด) โดยเป็นการกลับเข้าใกล้แนวต้าน High เดิมที่บริเวณ 1265 -1267 จุด อีกครั้ง หากผ่านตรงนี้ได้จะเป็นการลบล้างภาพ Divergence ในราย 60 นาที แล้วสร้างระยะทางการปรับตัวขึ้นต่อ (แต่อย่างไรก็ดี เรายังคงให้น้ำหนักการชะลอมากกว่า)
S50M20 ดัชนีขึ้นมาชนด่านแนวต้านสำคัญ 850 จุด รอบบ่ายมีโอกาสชะลอ
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 20 April 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบการพักตัวมีแนวรับแรกที่ 1665 ดอลลาร์
(views 27)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ของราคาทองคำหลักจากที่หลุด Uptrend Line ทำให้ทิศทางราคาทองคำเปลี่ยนมาเป็นรอบของการพักตัว โดยเป็นพักตัวเพื่อสะสมกำลังในภาพหลัก มีแนวรับแรกที่ 1665 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
17
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 17 April 2020 : Market Update : หากฟื้นตัวไม่ผ่าน 1240 จุด ยังเสี่ยงพักตัว
(views 73)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีขึ้นปิดที่ระดับ 1228.31(+28.16 จุด) เป็นการกระโดดเปิดบวกขึ้นมา โดยในภาพรายชั่วโมง หากยังฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 1240 จุด ยังเผชิญความเสี่ยงการปรับตัวลงอยู่
S50M20 ในช่วงหลัง10.30 น. ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาใกล้แนวต้าน High ของวันที่ 820 -822 จุด บ่ายนี้หากผ่าน Upside จะเปิดต่อ สู่ 830 จุด (มีโอกาสติดบริเวณนี้)
อ่านเพิ่มเติม
17
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 17 April 2020 : GOLD SPOT : ตราบที่ยืนเหนือแนวรับ 1680 ดอลลาร์ ยังคงให้น้ำหนักฟื้นตัว
(views 27)
ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำล่าสุดราคาทองคำพักตัวลงมาที่บริเวณแนวรับ 1690-1700 ดอลลาร์ ตราบที่ราคาทองคำยังไม่หลุดต่ำกว่า1680 ดอลลาร์ ทิศทางราคาทองคำยังคงมีภาพในการฟื้นตัวใทิศทางหลักเว้นแต่หลุดระดับ 1680 ดอลลาร์ จึงจะลบล้างภาพดังกล่าวและดึงความเสี่ยงพักตัวเข้ามามาระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
16
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 16 April 2020 : Market Update : อยู่ในรอบการพักตัวแนวรับถัดไป 1200 จุด
(views 59)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีลงมาปิดที่ระดับ 1215.54 จุด (-20.56 จุด) โดยกาลังเข้าสู่รอบการพักตัวปรับฐาน มีแนวรับรอทดสอบที่บริเวณ 1200 จุด
S50M20 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องในรอบเช้าความเสี่ยงการอ่อนตัวลงต่อยังมี วางแนวรับถัดไปที่ 800 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 16 April 2020 : GOLD SPOT : ให้น้ำหนักฟื้นตัวต่อ หลังยืนแนวรับ 1700 ดอลลาร์
(views 26)
ภาพทางเทคนิค 240 นาที ราคากำลังพักตัวสะสมกาลังออกด้านข้างโดยการพักตัวรอบนี้สามารถยืนแนวรับ1700 ดอลลา์ เรายังใหน้ำหนักการฟื้นตัวต่อของราคาทองคำเว้นแต่ราคาทองคำจะหลุดแนวรับ 1680 ดอลลาร์ จึงจะลบล้างภาพดังกล่า
อ่านเพิ่มเติม
15
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 15 April 2020 : Market Update : ระยะสั้นไม่ควรหลุด 1240 จุด
(views 70)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1257.39 จุด (+1.04 จุด) ระยะสั้นเป็นการพักตัวออกด้านข้างเหนือระดับ 1250 จุด โดยรอบนี้หากอ่อนตัวหลุด 1240 จุด จะเป็นการยืนยันรอบการพักตัวปรับฐาน S50M20 รอบเช้าขึ้นไปผ่านแนวต้าน 842 จุด บ่ายนี้มีโอกาสชะลอแตะกรอบแนวรับบริเวณ 830 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 15 April 2020 : GOLD SPOT : ย่อตัวรายทางลงมาที่แนวรบั 1700 ดอลลาร ์
(views 24)
ภาพทางเทคนิค 240 นาที ราคาทองคำย่อรายทางขาขึ้น ลงมาที่แนวรับ 1700 ดอลลาร์ โดยทิศทางหลักยังไม่เสียทิศทางขาขึ้น มองเป็นจังหวะเข้าสะสมที่ดี วางแนวรับที่บริเวณ 1690-1700 ดอลาร์ โดยมีเป้าหมายหลักที่ของการฟื้นตัวนี้ที่ 1780 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
14
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 14 April 2020 : Market Update : เกิด Divergence รอบที่ 2 ในรายชั่วโมง
(views 71)
ระดับ 1250 จุด ในภาพราย 60 นาที เกิดสัญญาณ Bearish divergence เป็นครั้งที่ 2 ดังนั้นยังต้องระวังการชะลอตัวในรอบบ่าย โดยหากหลุด 1230 จุด จะเป็นการยืนยันการพักตัวลงในระยะสั้น
S50M20 ขึ้นไปทำ High ที่ 850 จุดรอบบ่ายหากยังไม่กลับไปยืน840 จุดยังเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
14
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 14 April 2020 : GOLD SPOT : ยืนเหนือแนวต้าน 1700 ดอลลาร์ ได้
(views 23)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำยืนขึ้น เหนือแนวต้าน 1700 ดอลลาร์ ทิศทางหลักยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น มองระหว่างทางอาจมีย่อตัวสลับได้บ้าง แต่มองเป็นจังหวะในการเข้าสะสมที่ดี วางแนวรับที่บรเิวณ 1690-1700 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
13
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 13 April 2020 : Market Update : ให้ระวังแรงขายที่แนวต้าน 1240 -1250 จุด
(views 54)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1226.20 จุด (-1.83 จุด) การแกว่งตัวยังคงเป็น Sideway ในกรอบ 1200-1240 จุด ยังประเมิน Upside การขึ้นจำกัด เนื่องจากใกล้แนวต้านสำคัญที่ 1250 จุด S50M20 กรอบการแกว่งตัวช่วงบริเวณ 800 -840 จุด รอบนี้หากอ่อนตัวหลุด 800 จุด จะยืนยันรอบการพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
13
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 13 April 2020 : GOLD SPOT : ลุ้นการทะลุผ่านแนวต้าน 1700 ดอลลาร์
(views 40)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้น มาจ่อแนวต้าน 1700 ดอลลาร ์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสทะลุผ่านระดับดังกล่าวและขึ้นทำจุดสูงใหม่ เนื่องทิศทางหลักเป็นแนวโน้มขาขึ้นและ Momentum ในรอบนี้แข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 10 April 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 89)
การขึ้นรอบนี้ไม่ผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1250 จุด ยังให้น้ำหนักการชะลอตัวในสัปดาห์หน้า ทั้งการทา New High และ New Low ของหุ้นในตลาด ยังอยู่ในระดับต่ำ(%NH = 0.18, %NL = 2.28%) ทำให้โดยรวมยังไม่มีนัยสาคัญ ดังนั้นให้น้ำหนัก Sideway
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 10 April 2020 : GOLD SPOT : ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังยืนเหนือแนวต้าน 1665
(views 28)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำ (Spot) ปิดเนื่องในวัน Good Friday โดยปิดเหนือแนวต้าน 1665 ดอลลาร์ ทิศทางหลักยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น โดยรอบการฟื้นตัวของราคาทองคำในรอบนี้มีเป้าหมายที่ 1700 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
09
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 9 April 2020 : Market Update : เห็นสัญญาณ Divergence ในภาพรายชั่วโมง
(views 58)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1234.40 จุด (+28.63 จุด) เป็นลักษณะการขึ้นทา High ใหม่ แต่อย่างไรก็ดี Upside เริ่มจำกัด หลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ 1250 จุด อีกทั้งล่าสุดภาพราย 60 นาทีเริ่มเห็นสัญญาณ Divergence
S50M20 เริ่มเห็นแรงขายในช่วงท้ายตลาดรอบนี้ รอบบ่ายมีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวแตะระดับ 825 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 9 April 2020 : GOLD SPOT : ฟื้ตัวจากแนวรับ 1640 ดอลลาร์
(views 22)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาจากการที่พักตัวสะสมกาลังออกด้านข้างเหนือแนวรับ 1640 ดอลลาร ์ประเมินราคาทองคำเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้งตามแนวโน้มหลักขาขึ้น โดยมีแนวต้าน 1670 ดอลลาร์ เป็นด่านแรก
อ่านเพิ่มเติม
08
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 8 April 2020 : Market Update :รอบบ่ายมองไม่ผ่าน 1220 จุด
(views 60)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1211.60 จุด (-3.35 จุด) เห็นการพยายามขึ้นทดสอบแนวต้าน High อีกครั้งที่บริเวณ 1220 จุด ประเมินรอบบ่ายยังไม่น่าผ่านระดับดังกล่าว เนื่องจากโมเมนตัมเริ่มอ่อนแรง
S50M20 ดัชนีกลับขึ้นมาชนแนวต้านบริเวณ 812 จุด หากผ่านได้จะขึ้นทดสอบ 820 จุด แต่หากไม่ผ่าน มีโอกาสลงหลุด 800 จุด อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
08
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 8 April 2020 : GOLD SPOT : พักตัวเหนือแนวรับ 1640 ดอลลาร์ ภาพหลักยังไม่เสียทรงขาขึ้น
(views 28)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1640 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำกำลังพักตัวสะสมกำลังระยะสั้นโดยประคองตัวเหนือแนวรับ 1640 ดอลลาร์ ทำให้ภาพหลักยังคงเป็นขาขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักที่บริเวณ 1690-1700 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 7 April 2020 : Market Update : ใกล้แนวต้าน 1200 จุด บ่ายมีโอกาสชะลอ
(views 66)
SET INDEX ดัชนีรอบเช้าปิดที่ระดับ 1199.69 จุด (+60.85 จุด) รอบสั้นเข้าใกล้แนวต้านทางจิตวิทยาที่บริเวณ 1200 จุด บ่ายนี้มีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวในรอบสั้น ทั้งนี้ Upside ในรอบหลักเราประเมินไว้ที่ 1200 -1250 จุด
S50M20 ในช่วงหลัง 10 โมงเช้า ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องแบบไม่พัก ดังนั้นมีโอกาสได้เห็นการชะลอที่บริเวณแนวต้าน 810 จุด
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 7 April 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำอยู่ในรอบของการฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นทดสอบแนวต้าน 1690-1700 ดอลลาร์
(views 28)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1640 ดอลลาร ์ทิศทางหลักของราคาทองคำอยู่ในรอบการฟื้นตัว
ต่อเนื่องขึ้นทดสอบเป้าหมายแนวต้านบริเวณ 1690-1700 ดอลลาร ์คาดราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 3 April 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 79)
การขึ้นผ่านแนวต้าน 1130 จุด ในรอบนี้ค่อนข้างอ่อนแรง รอบนี้ไม่ควรหลุดแนวรับ 1100 จุด %การทำ New Low ของจำนวนหุ้นในตลาดลดลงต่อเนื่อง (เส้นสีเขียว 4.81%) ส่วน %การทำ New High กลับสู่ระดับ 0 (เส้นสีเหลือง 0%) บ่งชี้ถึงภาวะ Sideway
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 3 April 2020 : GOLD SPOT : ระวังการหลุดแนวรับ 1600 ดอลลาร์ อีกระลอก
(views 37)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ยังคงเคลื่อไหวเหนือแนวรับ1600 ดอลลาร์ ยังคงรักษารอบของทิศทางการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน
1640 ดอลลาร์ ไว้ได้และภาพหลักจะกลับมาฟื้นตัวต่อเนื่องเมื่อทะลุระดับดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ระวังการหลุดแนวรับ 1600 ดอลลาร์ อีกครั้งเนื่องจากจะทำให้ ราคาทองคำเสี่ยงพักตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
02
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 2 April 2020 : Market Update : สะสมกำลังในกรอบ 1100 -1130 จุด
(views 50)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปิดที่ระดับ 1114.62 จุด (+9.11 จุด) โดยรอบเช้ายังไม่หลุดฐาน 1100 จุด ทำให้ภาพเป็นการสะสมกำลังในกรอบ 1100 -1130 จุด ยังต้องรอจนกว่าราคาจะเกิดการ Breakout เพื่อกำหนดทิศทาง
S50M20 ดัชนีเกิดการผันผวนในช่วงเปิดตลาด หลังจากนั้นการแกว่งตัวเริ่มแคบลงเรื่อยๆ คาดบ่ายนี้อาจได้เห็นการเคลื่อนไหวแรงๆของดัชนี (กรอบ 732-736 จุด)
อ่านเพิ่มเติม
02
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 2 April 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำ อยู่ในรอบการพักตัวสะสมกำลัง
(views 28)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ยังคงเคลื่อไหวต่ากว่าระดับ 1600 ดอลลาร์ ทำให้ทิศทางของราคาทองคำยังถูกดันอยู่ในรอบของการพัก
ตัวสะสมกำลังโดยมีแนวรับ 1570 ดอลลาร์ และ 1550 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสสร้างฐานฟื้นตัวกลับที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2020
Chart Insight (Afternoon) : 1 April 2020 : Market Update : จุดตัดสินใจ 1130 จุด
(views 51)
SET INDEX ดัชนีขึ้นมาจอที่แนวต้านสำคัญบริเวณ 1130 จุด รอดูรอบบ่ายนี้ หากผ่านได้จะเป็นการเปิด Upside ในการขึ้นต่อ แต่หากไม่ผ่านจะคงรอบการ Sideway ในกรอบ 1000 -1130 จุด (เราให้น้ำหนักการไม่ผ่านมากกว่า)
S50M20 รอบเช้ายังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ 750-752 จุด ทาให้ยังเผชิญความเสี่ยงการชะลอตัวในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2020
Chart Insight (Night) : 1 April 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำไม่สามรถกลับไปยืน 1600 ดอลลาร์ ยังมีโอกาสพักตัวลงต่อ
(views 27)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ฟื้นตัวขึ้นมาเมื่อเช้าที่บริเวณแนวรับ 1570 ดอลลาร(์ ระดับ Fibonacci Retracement 32.8%)โดยการฟื้นตัวของราคาทองคำกำลังขึ้นทดสอบแนวต้าน 1600 ดอลลาร์ หากไม่สามารถกลับไปยืนได้ราคาทองคำจะยังคงมีรอบของการพักตัวลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 31 March 2020 : Market Update : กำลังขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญ 1120 จุด
(views 65)
SET INDEX ดัชนีกระโดดเปิด Gap ขึ้นมา โดยรอบนี้กาลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ 1120-1130 จุด มีโอกาสได้เห็นแรงขายที่ระดับดังกล่าว
S50M20 ภาพราย 5 นาที ดัชนีขึ้นทะลุผ่านแนวต้าน 740 จุด ขึ้นมาทำให้ Upside ในรอบสั้นถูกเปิดมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อสูงแนวต้าน 746/750 จุด (ช่วงท้ายก่อนปิดตลาดมีการพยายามทาราคาให้ปิดสูง) อาจมีชะลอสั้นแถว 746 จุดก่อนในรอบบ่าย
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 31 March 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำหลุดแนวรับ 1600 ดอลลาร์ จะเสี่ยงพักตัวลงอีกระลอก
(views 28)
ภาพทางเทคนิคราคาทองราย 240 นาที แกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1600-1645 ดอลลาร์ โดยประคองตัวเหนือแนวรับ 1600 ดอลลาร์ ยังรักษา
ทิศทางเชิงบวกไว้ได้เว้นแต่ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1600 ดอลลาร ์ ราคาทองคำจะเสี่ยงเขา้สู่รอบการพักตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 30 March 2020 : Market Update ,รอบเช้าย่อตัวไม่หลุด 1070 จุด ลุ้นเด้งสั้น
(views 60)
SET INDEX ในรอบเช้าดัชนีปิดกดลงมา แต่ไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1070 จุด ทำให้ในระยะสั้นสามารถลุ้นการดีดตัวกลับเพื่อขึ้นทดสอบแนวต้าน 1090/1100 จุด ตามลำดับ
S50M20 เกิดแรงซื้อกลับที่ฐาน 708 จุด โดยในช่วงท้ายตลาดรอบเช้ามีแรงซื้อเข้าต่อเนื่อง ทั้งนี้รอบบ่ายหากยังไม่หลุด 715 จุด ยังให้น้ำหนักเป็นบวกในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 30 March 2020 : GOLD SPOT : ภาพหลักยังคงให้น้ำหนักการฟื้นตัวขึ้นต่อของราคาทองคำ
(views 24)
ภาพทางเทคนิคราคาทองราย 240 นาที แกว่งตัวออกด้านข้างหลังจากที่ทะลุกรอบการพักตัวเพื่อฟื้นตัวขึ้น ต่อรูปแบบ Bull Flag โดยยังสามารถยืน
อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ประเมินทิศทางหลักยังคงให้ทิศทางการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านหลักที่บริเวณ 1690-1700 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 2ึ7 March 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 83)
ประเมินกรอบการแกว่งตัวช่วงบริเวณ 1000-1120 จุด (Sideway ในกรอบกว้าง)
%การทำ New Low ของจานวนหุ้นในตลาดลดลงต่อเนื่อง (เส้นสีเขียว 7.76%) ส่วน % การทำ New High เริ่มเห็นการฟื้นขึ้นมาเล็กน้อย (เส้นสีเหลือง 0.18%) โดยรวมยังไม่มีนัยสาคัญ ดังนั้นให้น้าหนัก Sideway
อ่านเพิ่มเติม
27
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 27 March 2020 : GOLD SPOT : รอการฟื้นตัวผ่าน 1645 ดอลลาร ์ เพื่อยืนยันรอบการฟื้นตัวต่อ
(views 29)
ภาพทางเทคนิคราคาทองราย 240 นาที แกว่งตัวออกด้านข้างหลังจากที่ทะลุกรอบการพักตัวเพื่อฟื้นตัวขึ้น ต่อรูปแบบ Bull Flag ทิศทางของราคา
ทองคำเรายังให้น้ำหนักฟื้นตัวขึ้นต่อ โดยจะยืนยันรอบของการฟื้นตัวเมื่อ ทะลุผ่านแนวต้าน 1645 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
26
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 26 March 2020 : Market Update : เริ่มเห็นสัญญาณบวกในรอบสั้นต่อเนื่อง
(views 61)
SET INDEX รายชั่วโมง เริ่มเห็นการทำจุดสูงสุดใหม่ และการยกฐานสูงขึ้น ของดัชนี รอบนี้มองแนวต้านรอทดสอบที่บริเวณ 1120 จุด
S50M 20 รอบบ่ายหากเปิดยืน 722 จุด มีโอกาสได้เห็นการขึ้นแตะระดับ 730 จุด และ High ของรอบเช้าที่บริเวณ 734 จุดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
26
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 26 March 2020 : GOLD SPOT : กำลังฟอร์มตัวรูปแบบ Bull Flag
(views 29)
ภาพทางเทคนิคราคาทองราย 240 นาที ยังคงมีภาพที่ไม่ปเลี่ยนแปลงไปจากช่วงเช้านี้โดนราคาทองคำกำลังพักตัวในรูปแบบ Bull Flag เหนือแนวรับ 1600 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นรูปแบบการฟอร์มตัวเพื่อฟื้นตัวต่อในแนวโน้มขาขึ้นโดยเรายังให้น้ำหนักทิศทางหลักอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 25 March 2020 : Market Update : ขึ้นยืนระดับ 1070 จุด ดึงทิศทางบวกในรอบสั้น
(views 68)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีสามารถขึ้นผ่านแนวต้าน 1070 จุด ขึ้นมาได้ดึงภาพระยะสั้นเป็นเชิงบวก บ่ายนี้หากยังสามารถยืน 1065 จุด มีลุ้นที่จะขึ้นทำ High ใหม่ต่อเนื่องภายในวัน
S50H20 การเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวน ตั้งแต่ในช่วง 10.30 น. ดัชนีได้ทยอยฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง จากระดับ 702 ขึ้นมาปิดที่ 724 จุด รอบบ่ายหากผ่าน 725 จุดได้ จะเป็นการยืนยันการขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 25 March 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำ มีโอกาสฟื้นตัวต่อหลังยืน 1600 ดอลลาร ์
(views 26)
ภาพทางเทคนิคราคำทองราย 240 นาที ย่อตัวลงมาที่แนวรับแรกที่ 1600 ดอลลาร์ หลังจากการฟื้นตัวที่ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมา เรายังคงให้น้ำหนักราคาทองคำอยู่ในทิศทางฟื้นตัวในลักษณะ V-shape โดยมีแนวต้านหลักที่บริเวณ 1690-1700 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 24 March 2020 : Market Update : ดัชนีผันผวนในกรอบ 1020-1070 จุด
(views 53)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดใกล้ชนแนวต้าน 1070 จุด แล้วเกิดแรงเทขายลงมา โดยรวมป็นการแกว่งตัว (ผันผวน) ในกรอบ 1020-1070 จุด รอการ Breakout เพื่อเลือกทิศทาง
S50H20 กลับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 700 จุด โดยเป็นการแกว่งตัวในช่วงกรอบ 660-720 จุด
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 24 March 2020 : GOLD SPOT : ระยะสั้นราคาทองคำ ติดแนวต้าน 1600 ดอลลาร ์
(views 30)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำหลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือระดับ 1500ดอลลาร์ ได้ราคาทองคำเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวต่อเนื่องมาทดสอบแนวต้าน
1600 ดอลลาร์ ประเมินทิศทางราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวสะสมกาลังอีกครั้งแต่อย่างไรก็ดีทิศทางหลักของราคาทองคำเรายังให้น้าหนักในเชิงบวก
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 23 March 2020 : Market Update : รอบเช้าฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 1060 จุด
(views 59)
SET INDEX ดัชนีเปิดกระโดดลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1060 จุด โดยรอบเช้ามีการพยายามฟื้นตัวขึ้นไปแตะระดับดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน ทำให้ทิศทางยังอ่อนแอ บ่ายนี้วางแนวรับ 1040/1020 จุด ตามลาดับ S50H20 รอบบ่ายมองแนวรับ 688 จุด มีโอกาสได้เห็นการเด้งในระยะสั้นที่ระดับดังกล่าว ภาพระยะกลางต้องรอผ่านแนวต้าน 710 จุด ถึงจะดึงสัญญาณบวกกลับมา
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 23 March 2020 : GOLD SPOT : สะสมกำลังที่ฐานแนวรับ 1450 ดอลลาร ์
(views 33)
ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบสะสมกำลังเนื่องจากฟื้นตัวของค่าคืนวันศุกที่ผ่านมาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1500 ดอลลาร์ โดยหากการสะสมกำลังรอบนี้ไม่หลุดฐานแนวรับที่ 1450 ดอลลาร ์คาดทิศทางราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวได้อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 20 March 2020 : SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 23-27 มี.ค.63
(views 72)
สัปดาห์นี้ดัชนีสามารถยืนแนวรับสาคัญที่ 1000 จุด ได้ประเมินสัปดาห์หน้าแกว่งตัวออกด้านข้าง จำนวนหุ้นทำ New Low ในตลาดลงมาที่ระดับ 27.01% (เส้นสีเขียว) ส่วน %NewHighยังอยู่ที่ระดับ 0% (สีเหลือง) ตามหลักควรได้เห็นการฟื้นตัวระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 20 March 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำสามารถยืน 1500 ดอลลาร์ จะมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อ
(views 29)
ภาพทางเทคนิคหลังจากราคาทองคำไม่หลุดแนวรับ 1450 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำฟื้นตัวขึ้น มายืนเหนือแนวต้าน 1500 ดอลลาร์ ตามที่ได้ประเมินไว้ โดยหากราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวรับ 1500 ดอลลาร์ จะมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อ
อ่านเพิ่มเติม
19
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 19 March 2020 : Market Update : หลุดแนวรับ 1027 หลุด ทิศทางเป็นเชิงลบ
(views 55)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เช้านี้ดัชนีเปิดโดดลงมาต่ากว่าแนวรับ 1027 จุด ทาให้ทิศทางเป็นลักษณะการแกว่งตัวในรูปแบบ Sideway Down เว้นแต่ว่าจะสามารถกลับไปยืนเหนือ 1027 จุด ในระดับปิดได้
S50H20 ดัชนีย่อตัวลงหลุดแนวรับ 670 จุด ดึงภาพการแกว่งตัวของดัชนีเป็นทิศทาง Sideway Down ตราบที่ไม่สามารถกลับมายืนระดับปิดเหนือกว่าระดับ 670 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 19 March 2020 : GOLD SPOT : แรงขายเริ่มชะลอตัวลงเมื่อเข้าใกล้บริเวณแนวรับ 1450 ดอลลาร์
(views 26)
ภาพทางเทคนิคหลังจากที่ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1500 ดอลลาร์ลงมา ล่าสุดการพักตัวของราคาทองคำเริ่มชะลอตัวลงที่บริเวณแนวรับ 1450 ดอลลาร์ และความผันผวนเริ่มลดลง ประเมินราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวกลับ ณ บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
18
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 18 March 2020 : Market Update : บ่ายนี้รอดูบริเวณ 1050 จุด เป็นจุดตัดสินใจ
(views 56)
SET INDEX ภาพ 240 นาที ในรอบนี้ด ัชนีพยายามที่จะขึ้นไปทา High ใหม่ แต่จะเห็นได้ว่ามีแรงขายกดใส่อยู่ ยังไม่สามารถยืน 1065 จุดได้ ดังนั้นบ่ายนี้รอดูบริเวณ 1050 จุด หากหลุดจะไปเจอฐานเดิมที่ 1035 จุดอีกครั้ง แต่หากยืนได้มีลุ้นขึ้นแตะ 1065 จุด S50H20 ดัชนียังไม่สามารถขึ้นผ่านแนวต้าน 710 จุด ได้เกิดการชะตัวลงมา ยังคงทำให้ทิศทางโดยรวมเป็นการแกว่งตัวออกข้าง ช่วงบริเวณ 675 -710 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 18 March 2020 : GOLD SPOT : การแกว่งตัวของราคาทองคำช่วงนี้มีความผันผวนสูง
(views 19)
เงินสกุลดอลลาร์ที่ปรับตัวขึ้น ต่อเนื่องจาก ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด19 ส่งผลให้นักลงทุนมีความต้องการถือเงินสดมากขึ้น เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในช่วงนี้ภาพทางเทคนิคราคาทองคำหลุดแนวรับ 1500 ดอลลาร์ อีกครั้งโดยหากราคาทองคำยังไม่หลุดแนวรับ 1450 ดอลลาร์ จะมีทิศทางแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อสะสมกำลังในกรณีหลุด 1450 ดอลลาร์ ราคาทองคำจะเสี่ยงไหลลงต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 17 March 2020 : Market Update : บ่ายนี้มีแนวต้าน 1070 จุด
(views 43)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้าน 1070 จุดได้ ทำให้ทิศทางในรอบบ่ายยังคงถูกกดดันอยู่ในทิศทางเชิงลบ โดยวางแนวรับแรกที่ 1037 จุด S50H20 จากภาพรายชั่วโมงเช้านี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านแรกที่ 712 จุด ทำให้ดัชนียังคงถูกกดดันในทิศทางเชิงลบ วางแนวรับแรกที่ 680 จุด หากหลุดระดับดังก่าว ดัชนีจะเสี่ยงต่อการไหลลงต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 17 March 2020 : GOLD SPOT : หลุดแนวรับ 1500 ดอลลาร์ วางแนวรับถัดมาที่ 1450 ดอลลาร์
(views 25)
ทองคำยังคงถูกเทขายต่อเนื่อง จากความต้องการถือเงินสดของนักลงทุนที่กังวัลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัส(COVIC19)ภาพทางเทคนิคราคาทองคำหลุดแนวรับ 1500 ดอลลาร์ ทิศทางเริ่มมีภาพเชิงลบ วางแนวรับถัดมาที่ 1450 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 16 March 2020 : หลุด 1100 จุด เป็นการชะลอตัว
(views 49)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดหลุดระดับ 1100 จุด ลงมาทำให้เป็นการดึงภาพเชิงลบในระยะสั้นเข้ามา รอบบ่ายมีโอกาสพักตัวลงต่อ วางแนวรับ 1060/1045 จุด
S50H20 กลับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 700 จุด ภาพในรายชั่วโมงเริ่ม ดูไม่ดีอีกครั้งเผชิญความเสี่ยงการชะลอตัว แนวรับรอบบ่าย 690/676 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 16 March 2020 : GOLD SPOT : ประเมินการพักตัวของราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวที่บริเวณแนวรับ 1500 ดอลลาร์
(views 20)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำพักตัวต่อเนื่องหลังจากที่หลุดบริเวณรับ 1560 ดอลลาร์ ลงมาประเมินราคาทองคำชะลอการพักตัวลงที่บริเวณแนวรับ 1500 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับของเส้น Uptrend Line และลุ้นการฟื้นตัวสลับที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 13 March 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า 16 - 20 มี.ค.63
(views 59)
ความผันผวนสูง ระยะสั้นเริ่มเห็นการยืนแนวรับสาคัญ 1000 จุด มีลุ้นฟื้นตัวระยะสั้นในสัปดาห์หน้า จำนวนหุ้นทำ New Low ในตลาด พุ่งสูงถึง 71.15% (เมื่อวำนนี้) สะท้อนให้เห็นว่าตลาดอยู่ในภาวะ Panic มักจะเกิดการฟื้นตัวกลับสั้นๆ แต่อย่างไรก็ดี แนวโน้มโดยรวมยังถือว่าเป็นเชิงลบ
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 13 March 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำยืนแนวรับ 1550-1560 ดอลลาร์ มีโอกาสฟื้นตัว
(views 34)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที การย่อตัวของราคาทองคำในช่วงเช้านี้ส ามารถยืนเหนือระดับแนวรับ 1550-1560 ดอลลาร์ ทำให้ทิศทางราคาทองคำในภาพหลักยังไม่สูญเสียทิศทางขาขึ้น ประเมินแนวต้านแรกที่ 1600 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
12
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 12 March 2020 : หากบ่ายนี้ไม่ผ่าน 1150 จุด ยังเสี่ยงลงต่อ
(views 53)
SET INDEX ในภาพราย 15 นาที ดัชนีมีแนวต้านที่ 1150 จุด หากบ่ายยังไม่สามารถกลับไปยืนที่ระดับดังกล่าวได้ จะยังเสี่ยงต่อการไหลลงต่อ
S50H20 ในช่วงก่อนปิดตลาดรอบนี้เห็นแรงขายทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากบ่ายนี้ไม่สามารถกลับไปยืนเหนือบริเวณ 753 จุด ดัชนียังมีความเสี่ยงต่อการไหลลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
12
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 12 March 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำยืนแนวรับ 1635 ดอลลาร์ ภาพหลักยังไม่เสียทรงขาขึ้น
(views 24)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาที่แนวรับ 1635 ดอลลาร์ ตามที่ได้ประเมินไว้ หากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ จะทำให้ทิศทางในภาพหลักยังคงเป็นขาขึ้น มีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 11 March 2020 : หลุด 1265 จุด มีความเสี่ยงลงแตะ 1250 จุด
(views 79)
SET INDEX ในภาพราย 5 นาที ดัชนีอ่อนตัวหลุดระดับ 1265 จุด ลงมาทำให้ภาพในการฟื้นตัวในระยะสั้นเสียไป เกิดความเสี่ยงการอ่อนตัวลงต่อ มีโอกาสลงทดสอบแนวรับ 1250 จุด อีกครั้ง S50H20 ในช่วงก่อนปิดตลาดรอบนี้เห็นแรงขายทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องรอบนี้วางฐานแนวรับสำคัญบริเวณ 820 จุด ดัชนีไม่ควรหลุดบริเวณนี้
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 11 March 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำยืนเหนือ 1660 ดอลลาร์ ไม่ได้จะยังเสี่ยงย่อตัวอีกครั้ง
(views 27)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวจากแนวรับของกรอบการแกว่งตัวเลือกทิศทางที่ 1645 ดอลลาร์ ล่าสุดมาจ่อที่แนวต้านแรกที่ 1660 ดอลลาร์ หากราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับดังกล่าวในวันนี้ ราคาทองคำจะยังมีความเสี่ยงย่อตัวอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 10 March 2020 : เข้าสู่รอบฟื้นตัว แนวต้านรอทดสอบที่ 1300 จุด
(views 57)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีสามารถยืนระดับ 1250 จุด และกลับขึ้น มาเทรดเหนือระดับ 1270 จุด เป็นการยืนยันรอบการฟื้นตัวในระยะสั้น วางแนวต้านถัดไปรอบทดสอบที่บริเวณ 1300 จุด S50H20 การฟื้นตัวในรายชั่วโมงเป็นลักษณะ V-shape โดยรอบบ่ายมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 860 จุด เป็นด่านแรก หากผ่านได้ Upside จะเปิดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 10 March 2020 : GOLD SPOT : หลุดแนวรับ 1660 ดอลลาร์ พักตัวต่อ
(views 28)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1660 ดอลลาร์ ทำให้รอบสั้น ราคาทองคำมีความเสี่ยงการไหลลงต่อเนื่อง ประเมินฐานแนวรับถัดมาที่ 1645-1650 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 9 March 2020 : อยู่ในช่วง Panic Sell รอดูการสร้างฐาน
(views 65)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปรับตัวลงแรง -92 จุด ทิศทางการลงเป็นลักษณะ Panic sell รอบสั้นยังต้องรอดูการทาฐานต่อเนื่อง ตราบใดที่ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1300 จุด ความเสี่ยงการพักตัวลงต่อยังมีสูง S50H20 กำลังทำ Low ใหม่ต่อเนื่อง แนวโน้มระยะสั้นอ่อนแอ ต้องรอการขึ้นผ่านระดับ 856จุด ถึงจะเป็นการดึงสัญญาณบวกในระยะสั้นกลับมา
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 9 March 2020 : GOLD SPOT : ติดแนวต้าน 1700 ดอลลาร์ ระยะสั้นมีโอกาสพักตัว
(views 22)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำติดแนวต้านระยะสั้นที่ 1700 ดอลลาร์และเกิดสัญญาณ Bearish Dive ใน RSI ประเมินราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบของการย่อตัว ประเมินแนวรับที่ 1645 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
06
มีนาคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 6 March 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า 9-13 มี.ค. 62
(views 51)
สัปดาห์นี้ไม่ควรหลุดแนวรับ 1350 จุด เพื่อไม่เสี่ยงต่อการพักตัวลงต่อในสัปดาห์ หลังจากที่ดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาในลักษณะ V-Shape ตามที่ได้ประเมินไว้ โดยฟื้นตัวจาก Lowณ ระดับ 1317 จุด ขึ้นมากว่า 90 จุด เช้านี้ดัชนีเข้าสู่รอบการพักตัวระยะสั้นหลังจากหลุด 1390 จุด ลงมาล่าสุดดัชนีลงมาจ่อที่แนวรับ 1350 จุด โดยหากสัปดาห์นี้ดัชนีปิดต่ากว่าระดับดังกล่าว สัปดาห์หน้าจะเสี่ยงต่อการพักตัวลงต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
06
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 6 March 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบการฟื้นตัวต่อเนื่อง
(views 29)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำยืนเหนือแนวรับ 1660 ดอลลาร์ เข้าสู่รอบการฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ระหว่างวันนี้การย่อตัวสลับแต่ยังสามารถยืนเหนือแนวรับ 1660 ดอลลาร์ ได้วางแนวต้านรอทดสอบที่ 1700 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
05
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 5 March 2020 : หากยืน 1395 จุด ได้คงโอกาสฟื้นตัวต่อ
(views 42)
SET INDEX ดัชนีกาลังอยู่ในรอบการของการฟื้นตัวในลักษณะ V-Shape ตามที่ได้ประเมินไว้ โดยหากดัชนียังประคองตัวอยู่เหนือแนวรัล 1395 จุด จะมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อเนื่องเป้าหมายถัดไปที่ 1425 จุด S50H20 ดัชนีฟื้นตัวในลักษณะ V-shape ตามที่คาดการณ์ มาที่เป้าหมาย 945 จุด หากดัชนียังสามารถประคองตัวอยู่เหนือระดับ 936 จุด จะยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องวางเป้าหมายถัดไปที่ 955 จุด
อ่านเพิ่มเติม
05
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 5 March 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำจะเข้าสู่รอบการฟื้นตัวต่อหากทะลุผ่าน 1645 ดอลลาร์
(views 33)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวทะลุผ่านกรอบการพักตัวรูปแบบ สามเหลี่ยม โดยจะยืนยันเมื่อทะลุผ่านระดับ 1645 ดอลลาร์ และมีเป้าหมายของรอบการฟื้นตัวแรกที่ 1660 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
04
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 4 March 2020 : ยืน 1350 จุด ได้คงโอกาสฟื้นตัวต่อ
(views 60)
SET INDEX ดัชนีย่อตัวลงเล็กน้อยในช่วงเช้าที่ผ่านมา แต่ยังคงรักษารอบของการฟื้นตัวไว้ได้ โดยยืนไม่หลุดแนวรับ 1350 จุด ประเมินดัชนียังคงรอบของการฟื้นตัวในลักษณะ V-Shape
S50H20 สามารถยืนเหนือ 915 จุดได้ ดัชนียังคงอยู่ในรอบของการฟื้นตัวอยู่ คาดการฟื้นตัวรอบนี้จะเป็นลักษณะ V-Shape Shape วางเป้าหมายที่ 936/945 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 4 March 2020 : GOLD SPOT : ประเมินราคาทองคำติดแนวต้าน 1660 ดอลลาร์
(views 36)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาจากฐาน 1600 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำทองเริ่มชะลอตัวที่บริเวณแนวต้าน 1650-1660 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำติดที่ระดับดังกล่าว และมีโอกาสย่อตัวสะสมกำลังอีกครั้งวางแนวรับที่ 1610 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
03
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 3 March 2020 เข้าสู่รอบการฟื้นตัวหลังยืน 1350 จุด
(views 67)
SET INDEX ดัชนีกลับมายืนเหนือระดับ 1350 จุดได้ในรอบเช้านี้ แม้ว่าบ้ายนี้อาจมีย่อตัวสลับได้บ้าง ตราบที่ดัชนียังไม่สามารถยืน 1350 จุดได้ ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อ S50H20 สามารถยืนเหนือ 910 จุดได้ เป็นการยืนยันการเข้าสู่รอบของการฟื้นตัว โดยภาคบ่ายมีแนวต้านย่อยที่ 920 จุด ระยะสั้นอาจมีย่อได้บ้าง แต่ตราบที่สามารถยืน 910 ได้ จะมีโอกาสฟื้นตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
03
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 3 March 2020 : GOLD SPOT : ตราบที่ยืนเหนือ 1575 ดอลลาร์ ยังคงรอบของการฟื้นตัว
(views 33)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ตราบที่ราคาทองคำยังไม่หลุดแนวรับ 1575 ดอลลาร์ การแกว่งตัวของราคาทองคำในรอบนี้ยังอยู่ในรอบของการฟื้นตัวอยู่ โดยมีแนวต้านรอทดสอบที่ 1620-1625 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 2 March 2020 : Market Update : รายชั่วโมง แรงขายอ่อนลงต่อเนื่อง
(views 57)
SET INDEX จากภาพรายชั่วโมงดัชนีตลาดมีขายลดลงต่อเนื่อง จาก Bullish Divergence ใน RSI ประเมินระยะสั้นนี้มีโอกาสเกิด Technical Rebound โดยจะยืนยันเมื่อสามารถกลับไปยืนเหนือ 1355 จุด
S50H20 ภาพรายชั่วโมงดัชนียังพักตัวลงต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดีแรงขายอ่อนลงต่อในเนื่องใน ภาพรายชั่วโมงที่เกิด Bullish Divergence ประเมินมีโอกาสเกิด Technical Rebound โดยจะยืนยันเมื่อยืนเหนือ 910 จุดได้
อ่านเพิ่มเติม
02
มีนาคม
2020
Chart Insight (Night) : 2 March 2020 : GOLD SPOT : เข้าสู่รอบการฟื้นตัวระยะสั้น หลังยืน 1600 ดอลลาร์
(views 29)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบการฟื้นตัวระยะสั้น หลังจากที่สามารถยืนอยู่เหนือบริเวณ 1600 ดอลลาร์ ได้วางแนวต้านของรอบการฟื้นตัวนี้ที่ 1620 ดอลลาร์ เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 28 February 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า 2-6 March 2020 แรงลงเริ่มชะลอตัวลง
(views 57)
แรงลงเริ่มชะลอตัวลง ดัชนีพักตัวลงแรงในสัปดาห์นี้ โดยลบ 146.78 จุด ล่าสุดในภาพรายชั่วโมงเริ่มเห็นแรงขายเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง คาดดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวกลับในระยะสั้นนี้โดยดัชนีจะเข้าสู่รอบการฟื้นตัวเมื่อสามารถยืนเหนือแนวต้าน 1355 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 28 February 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1640 ดอลลาร์ เข้าสู่รอบพักตัว
(views 37)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำล่าสุด Breakout ออกจากกรอบการกาหนดที่ 1640 ดอลลาร์ ลงมา ราคาทองคำเข้าสู่รอบการพักตัวอีกครั้ง โดยวางแนวรับที่ 1625 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 27 February 2020,Market Update : แรงขายเริ่มชะลอตัวลง
(views 66)
SET INDEX แรงขายเริ่ม ชะลอตัวที่แนวรับ 1350 จุด หลังจากที่พักตัวต่อเนื่องรอบ 10 วัน โดยลงกว่า 10% ประเมินระยะสั้น ดัชนีมีโอกาสเข้าสู่รอบการฟื้นตัว โดยจะยืนยันเมื่อ ดัชนีสามารถทะลุผ่าน 1380 จุด
S50H20 ภาพรายชั่วโมงแรงขายเริ่มชะลอตัวหลังจากที่พักตัวลงต่อเนื่องหลายวัน เรายังคงมุมมองโอกาสที่พักตัวลงแรงต่อนั้นยังมีโอกาสน้อย โดยให้น้ำหนักการฟื้นตัวระยะสั้น จะยืนยันรอบการฟื้นตัวเมื่อสามารถยืนเหนือ 925 จุด ได้
อ่านเพิ่มเติม
27
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 27 February 2020 : GOLD SPOT : ราคาพักตัวออกด้านข้างรอเลือกทิศทาง
(views 38)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที การแกว่งตัวของราคาทองคำยังคงเป็นการพักตัวออกด้านข้างในกรอบการเลือกทิศทางที่ 1640-1660 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำจะกลับมามีทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้ง หลังจาก Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
26
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 26 February 2020,Market Update : เกิด Panic sell อีกครั้งรอกลับมายืน 1400 จุด
(views 91)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปรับตัวลงแรงกว่า 42 จุด ลงต่ากว่าระดับ 1400 จุด โดยเป็นลักษณะ Panic sell ยังต้องรอดูการสร้างฐาน ทั้งนี้ในภาพรายชั่วโมง เห็นสัญญาณ Bullish Bdivergence กับ RSI รอดูรอบบ่าย หากกลับขึ้นมายืน 1400 จุด จะเป็นการฟื้นตัวระยะสั้น
S50H20 รายชั่วโมงเริ่มเห็นแรงซื้อที่ฐาน 930 จุด รอบ่ายหากยืนระดับดังกล่าว มีโอกาสลุ้นฟื้นตัวกลับเข้าหาแนวต้าน 950 จุดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
26
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 26 February 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำแกว่งตัวรอเลือกทิศทางในกรอบ 1640-1660 ดอลลาร์
(views 34)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที การแกว่งตัวของราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือ 1640 ดอลลาร์ ทำให้ภาพของการเสี่ยงพักตัวลงต่อยังไม่ถูกดึงเข้ามา ประเมินราคาทองคำจะกลับมามีทิศทางที่ช ัดเจนอีกครั้งเมื่อ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
25
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 25 February 2020,Market Update : ระยะสั้นเริ่มเห็นแรงซื้อกลับ
(views 67)
SET INDEX ดัชนีพักตัวลงต่ออยู่ในรอบการทำฐาน เริ่มเห็นแรงซื้อ กลับในช่วงท้ายตลาดรอบเช้าหากรอบบ่ายสามารถกลับไปปิดเหนือระดับ 1435 จุด จะเป็นสัญญาณฟื้นตัวในทางเทคนิค
S50H20 ค่า Basis เหลือ -1.70 จุด แสดงถึงตลาดฟิวเจอร์ เริ่มพยายามจะดันดัชนี ทางเทคนิคเห็นการย้ายฐานที่บริเวณ 952 จุด รอบบ่ายมีโอกาสขึ้นแตะระดับแนวต้าน 962 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 25 February 2020 : GOLD SPOT : หากราคาทองคำกลับมาหลุด 1640 ดอลลาร์ จะเสี่ยงต่อการพักตัวต่อ
(views 48)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ ย่อตัวระยะสั้นลงมาที่แนวรับ 1640 ดอลลาร์ ตามที่ได้ประเมินไว้ โดยมองระดับดังกล่าวจะเป็นฐานในการฟื้นตัวกลับอีกครั้งของราคาทอง หากราคาทองคำกลับมาหลุดต่ากว่า 1640 ดอลลาร์ อีกครั้งจะเสี่ยงต่อการพักตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
24
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 24 February 2020,Market Update Market : แนวรับสำคัญ 1450 จุด มีลุ้นเด้งกลับ
(views 68)
SET INDEX ดัชนีกาลังทา Low ใหม่ต่อเนื่อง ทิ้ง Gap ไว้ที่บริเวณ 1474 -1477 จุด โดยวางแนวรับรอบนี้ที่ 1450 จุด เป็นด่านสำคัญ มีโอกาสเกิดการฟื้นตัวกลับในระยะสั้นที่ระดับดังกล่าว S50H20 ยอมรับว่าทิศทางโดยรวมเป็นลบตั้งแต่ดัชนีหลุด 1000 จุดลงมา แต่ในระยะสั้นสามารถลุ้นการฟื้นตัวได้ เนื่องจาก Indicator ต่างๆ ส่งสัญญาณ Oversold Oversold
อ่านเพิ่มเติม
24
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 24 February 2020 : GOLD SPOT :ราคาทองคำมีความเสี่ยงเมื่อราคาทองคำกลับมาลงต่ำกว่า 1680 ดอลลาร์
(views 44)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมากว่า 40 ดอลลาร์ ภายในวันนี้ เครื่องมือ RSI ส่งสัญญาณการฟื้นตัวรอบนี้เข้าสภาวะ Over Heat ประเมินราคาทองคำมีโอกาสย่อตัว โดยจะยืนยันสัญญาณเมื่อราคาทองคากลับมาต่ำกว่า 1680 ดอลลาร์ วางแนวรับแรกที่ 1665 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 21 February 2020 : SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า
(views 74)
ทิศทางในสัปดาห์หน้ามีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวระยะสั้น ดัชนีกำลังพักตัวลงมาต่อเนื่องลงมาที่ที่บริเวณแนวรับ 1480 จุด ซึ่งเป็นการกรอบแกว่งตัวของ DowntrendChannel ประเมิน Downside ในระยะสั้นเริ่มจำกัด คาดทิศทางในสัปดาห์หน้าดัชนีมีโอกำสฟื้นตัวกลับมาที่แนวต้าน 1496-1500 จุด อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 21 February 2020 : GOLD SPOT : Upside ของการฟื้นตัวเริ่มจำกัด
(views 49)
ภาพทางเทคนิคในรายสัปดาห์ ราคาทองคำฟื้นตัวอย่าแข็งแกร่ง แต่อย่างไรก็ดี Upside ของรอบการฟื้นตัวเริ่ม จากัดที่กรอบด้านบนของ Uptrend Chanel ประเมินในระยะสั้นราคาทองคามีโอกาสชะลอตัวที่บริเวณแนวต้าน 1640 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
20
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 20 February 2020, จับตาดูที่ระดับ 1496 จุด
(views 69)
ดัชนีพักตัวลงต่ากว่าระดับ 1500 จุด หากราคาปิดวันนี้ไม่สามารถกลับมายืนที่ระดับ 1496 จุด จะมีความเสี่ยงพักตัวลงต่อ แต่หากสามารถยืนระดับดังกล่าวได้ ระยะสั้น จะมีโอกาสฟื้นตัวกลับ
อ่านเพิ่มเติม
20
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 20 February 2020 : GOLD SPOT : การฟื้นตัวของราคาทองคำเริ่มชะลอตัวลงที่บริเวณแนวต้าน 1611 ดอลลาร์
(views 36)
การฟื้นตัวของราคาทองคำเริ่มชะลอตัวลงที่บริเวณแนวต้าน 1611 ดอลลาร์ คาดในระยะสั้นนี้ราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวสลับเพื่อสะสมกำลังอีกครั้ง โดยวางแนวรับที่บริเวณ 1595-1600 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 19 February 2020 : GOLD SPOT : กาลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1611 ดอลลาร์
(views 38)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีหลังจากที่ราคาทองคำฟื้นตัวทะลุแนวต้าน 1595 ดอลลาร์ ขึ้นมาได้เป็นการสร้างจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ล่าสุดราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1611 ดอลลาร์ ประเมินระยะสั้นราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวลงที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 19 February 2020, Market Update : บ่ายฟื้นตัวจำกัดหลังติดแนวต้าน 1524 จุด
(views 61)
SET INDEX ในภาพรายชั่วโมง รอบเช้าดัชนีฟื้นตัวติดแนวต้าน 1524 จุด ยังคงถูกทิศทางเชิงลบกดดัน โดยภาคบ่ายมีแนวรับที่ 1510 จุด
S50H20 รอบเช้าดัชนีฟื้นตัวขึ้นแต่โดยแรงขายกดดันที่บริเวณแนวต้าน 1016 จุด ประเมินรอบบ่ายยังคงเคลื่อนไหวในเชิงลบ วางแนวรับที่ 1010 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 18 February 2020, Market Update : รอบเช้าหลุด 1524 จุด ดึงทิศทางลบเข้ามา
(views 68)
SET INDEX ในภาพรายชั่วโมง รอบเช้าดัชนีเปิดหลุดระดับ 1524 จุด ลงมาทำให้เป็นการดึงทิศทางเชิงลบเข้ามา เผชิญความเสี่ยงการอ่อนตัวลงต่อ
S50H20 แรงขายมีมาอย่างต่อเนื่องในรอบเช้า ดัชนีอยู่ในรอบการทาฐานใหม่ วางแนวรับถัดไปที่ 1007 จุด และสาคัญที่ 1000 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 18 February 2020 : GOLD SPOT : จับตาดูที่แนวต้าน 1595 ดอลลาร์
(views 38)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีของราคาทองคำล่าสุดขึ้น มาจ่อที่แนวต้าน 1595 ดอลลาร์ ประเมินเบื้องต้นราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวลงที่บริเวณดังกล่าว ในกรณีที่ทะลุผ่านราคาทองคาจะฟื้นตัวต่อแบบไม่พัก โดยมีแนวต้านที่ 1611 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
17
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 17 February 2020, Market Update : Sideway ในกรอบ 1524 -1540 จุด
(views 56)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีสามารถยืนเหนือระดับแนวรับ 1524 จุด ทำให้รักษาภาพการแกว่งตัว Sideway ในช่วงกรอบ 1524 -1540 จุด บ่ายนี้มีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวในระยะสั้น
S50H20 ในภาพรายชั่วโมงเริ่มเห็นแรงซื้อกลับที่บริเวณ 10 18 จุด ดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1024 จุด และแนวต้านหลักที่ 1030 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 17 February 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำอยู่ในรอบการฟื้นตัว
(views 36)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำหลังจากที่สามารถยืนเหนือแนวรับ 1575 ดอลลาร์ ทำให้ทิศทางในรอบสั้นนี้ของราคาทองคำเริ่มกลับมาเป็นเชิงบวก ประเมินการย่อมีแนวรับที่ 1575 ดอลลาร์ หากราคาทองคำไม่หลุดระดับดังกล่าวราคาทองจะมีเป้าหมายรอทดสอบที่ 1590-1595 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 14 February 2020 : SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 17-21 ก.พ.63
(views 76)
ทิศทางในสัปดาห์หน้าอยู่ที่สัปดาห์สามารถผ่านแนวต้าน 1540 จุด ได้หรือไม่ดัชนีกำลังฟื้นตัวมาจ่อที่แนวต้าน 1540 จุด ซึ่งหากสามารถปิดเหนือได้ จะทำให้ทิศทางในสัดำห์หน้ามีโอกำสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1550 จุด ซึ่งเป็นแนวต้ำนหลัก แต่หากดัชไม่สามารถยืนเหนือ 1540 จุด จะยัง Sideway ในกรอบ 1520-1540 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 14 February 2020 : GOLD SPOT : ลุ้นราคาทองคาปิดเหนือแนวต้าน 1575 ดอลลาร์
(views 46)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาเหนือแนวต้าน 1575 ดอลลาร์ หากราคาปิดวันนี้สามารถปิดเหนือระดับดังกล่าวได้ ราคาทองคำจะเข้าสู่รอบฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1590 ดอลลาร์ ในกรณีที่ปิดไม่ผ่านราคาทองคำเสี่ยงจะพักตัวสะสมกำลังอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
13
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 13 February 2020, Market Update : ยังไม่ผ่านแนวต้าน 1540 จุด ระวังการชะลอ
(views 53)
SET INDEX รอบเช้ายังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1540 จุด ทำให้รอบบ่ายมีโอกาสได้เห็นการชะลอตัวในระยะสั้น เบื้องต้นเรายังให้น้ำหนักการพักตัวสะสมกำลังมากกว่า
S50H20 เกิดการอ่อนตัวในระยะสั้น หลังติดแนวต้านกรอบด้านบนของรอบ Sideway ที่บริเวณ 1030 จุด มีโอกาสพักตัวแตะระดับ 1024/1018 จุดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
13
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 13 February 2020 : GOLD SPOT หากราคาทองคาฟื้นตัวทะลุ 1575 ดอลลาร์ จะเข้าสู่รอบการฟื้นตัว
(views 37)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคาฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1575 ดอลลาร์ หากราคาทองคาสามารถทะลุขึ้นผ่านระดับดังกล่าวได้ จะเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้ง โดยมีแนวต้านรอทดสอบที่ 1590 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
12
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 12 February 2020,Market Update : คาดชะลอตัวเมื่อเข้าใกล้ 1540 จุด
(views 69)
SET INDEX ดัชนีฟื้นตัวกลับมายืนที่ 1530 จุด ได้แต่ทิศทางยังคงเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยบ่ายนี้มีแนวต้านที่ 1540 จุด คาดดัชนีมีโอกาสเผชิญแรงขายเมื่อเข้าใกล้บริเวณดังกล่าว S50H20 การแกว่งตัวในช่วงนี้เป็นลักษณะแกว่งตัวออกด้านข้าง เว้นแต่ดัชนีจะสามารถยืนเหนือระดับ 1030 จุด จึงจะเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้ง เบื้องต้นคาดมีแรงขายที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
12
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 12 February 2020 : GOLD SPOT ,พักตัวสะสมกำลังในกรอบ Downtrend Channel
(views 43)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังพักตัวในกรอบของ Downtrend Chanel โดยมีแนวรับแรกที่ 1560 ดอลลาร์ หากราคาทองคำทองคาสามารถยืนระดับดังกล่าวได้ รอบสั้นมีโอกาสฟื้นตัวสลับได้บ้าง
อ่านเพิ่มเติม
11
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 11 February 2020,Market Update : แกว่งตัวออกด้านข้าง ช่วง 1530 -1540 จุด
(views 59)
SET INDEX ดัชนีแกว่งตัวออกด้านข้างรูปแบบ Flag ช่วงบริเวณ 1530 -1540 จุด ช่วงนี้ประเมินเป็นการพักตัวสะสมกาลัง
S50H20 ค่า Basis กลับมาเหลือ -2.82 จุด โดยระยะสั้นในรายชั่วโมงยังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1030 จุด ทาให้ดัชนีเป็นการแกว่งตัว Sideway ในกรอบ 10 20 -1030 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 11 February 2020 : GOLD SPOT : ย่อตัวลงสะสมกำลังหลังไม่ผ่านแนวต้าน 1580 ดอลลาร์
(views 44)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบการพักตัวสะสมกาลังหลังจากที่ติดแนวต้าน 1580 ดอลลาร์ โดยหากการพักตัวสะสมกาลังในรอบนี้สามารถยืนเหนือแนวรับ 1560 ดอลลาร์ ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1580 ดอลลาร์ อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
07
กุมภาพันธ์
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 7 February 2020 : SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 11-14 ก.พ.63
(views 72)
ระยะสั้นเป็นการฟื้นตัว แต่ภาพหลักยังต้องรอผ่านแนวต้าน 1550 จุด% การทำ New Low ของจานวนหุ้นในตลาดลดลง (เส้นสีเขียว) และ % การทำ New High ของจนวนหุ้นในตลาดสูงขึ้นหนุนรอบการฟื้นตัวในระยะสั้นนี้
อ่านเพิ่มเติม
07
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 7 February 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 1570 ดอลลาร์
(views 39)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำเผชิญแรงขายทำกำไรออกมาที่บริเวณแนวต้าน 1570 ดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวสะสมกาลังอีกครั้ง โดยมีแนวรับที่ 1555 ดอลลาร์ เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
06
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 6 February 2020,Market Update :ประคองตัวเหนือระดับ 1530 จุด รักษาภาพบวก
(views 54)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดโดดขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1530 จุด ภาพในรายชั่วโมงเป็นลักษณะทำ High ใหม่ แสดงถึงอยู่ในรอบการฟื้นตัว โดยบ่ายนี้ยังมีลุ้นการปรับตัวขึ้นต่อ สู่แนวต้านถัดไปที่ 1540/1550 จุดตามลำดับ
S50H20 รอบสั้นยังให้น้ำหนักเป็นบวก ระยะทางการปรับตัวขึ้นต่อยังมี วางแนวต้านรอทดสอบที่ 1033/1042 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 6 February 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคากำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1565 ดอลลาร์
(views 35)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1565 ดอลลาร์ หลังจากที่ฟื้นตัวจากฐานแนวรับ 1540-1550 ดอลลาร์ ตามที่ได้คาดการณ์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสติดระยะสั้นที่ระดับ 1565 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
05
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : February 2020,ชะลอตัวหลังฟื้นตัวใกล้แนวต้าน 1530 จุด
(views 68)
SET INDEX ในภาพรายชั่วโมงดัชนีชะลอตัวลงหลังฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้าน 1530 จุด ประกอบกับ Stochastic ที่เข้าเขต Overbought เริมภาพการชะลอตัว โดยมีแนวแรกที่ 1517 จุด
S50H20 การชะลอตัวของดัชนีมีแนวรับแรกที่ 1016 จุด โดยควรยืนไม่หลุดระดับดังกล่าวเพื่อหนุนภาพของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1024 จุด
อ่านเพิ่มเติม
05
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 5 February 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัว ณ บริเวณแนวรับ 1540-1550 ดอลลาร์
(views 43)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 1540-1550 ดอลลาร์ ประเมินการย่อตัวของราคาทองคำชะลอเมื่อลงที่ระดับดังกล่าวและฟื้นตัวสลับขึ้นมา โดยมีแนวต้านของรอบการฟื้นตัวที่ 1565 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
04
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 4 February 2020,เกิด Divergence Divergence Divergence ลุ้นฟื้นตัว
(views 70)
SET INDEX รอบเช้าสามารถยืนเหนือระดับ 1500 จุด เกิดสัญญาณ Bullish divergence ในภาพราย 60 นาที รอบบ่ายรอดูการขึ้นทดสอบแนวต้าน 1510 จุด หากผ่านได้ ยืนยันรอบการฟื้นตัว
S50H20 ดัชนีลงไปแตะแนวรับ 1000 จุด แล้วเกิดแรงซื้อกลับที่บริเวณดังกล่าว ประเมินเกิด Technical Rebound ในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
04
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 4 February 2020 : GOLD SPOT : หลุดแนวรับ 1570 ดอลลาร์ แกว่งตัวออกด้านข้าง
(views 46)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ 1570 ดอลลาร์ได้ ทำให้ภาพการฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1600 ดอลลาร์ ถูกลบล้างไป ประเมินการแกว่งตัวของราคาทองคำเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้าง ในกรอบ 1560-1590 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
03
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Afternoon) : 3 February 2020,เกิดแรงซื้อกลับแนวรับ 1500 จุด ลุ้นจุดกลับตัว
(views 83)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีลงไปแตะระดับแนวรับ 1500 จุด และเริ่มเห็นแรงซื้อกลับเข้ามา ในรายชั่วโมงเกิดสัญญาณ Bullish divergence สามารถลุ้นเป็นจุดกลับตัวระยะสั้น
S50H20 ดัชนีขึ้นมาปิดเหนือระดับ 1010 จุด รอบสั้นประเมินเป็นการเกิด Technical ReboundRebound
อ่านเพิ่มเติม
03
กุมภาพันธ์
2020
Chart Insight (Night) : 3 February 2020 : GOLD SPOT :ยืนเหนือแนวรับ 1570 ดอลลาร์ ยังอยู่ในรอบการฟื้นตัว
(views 44)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาแต่ยังสามารถยืนเหนือฐานแนวรับที่ 1570 ดอลลาร์ ตราบที่ราคาทองคำยังยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ราคาทองคำคงอยู่ในรอบการฟื้นตัว โดยมีเป้าหมายที่ 1600 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 31 January 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า 3-7 ก.พ. 63
(views 66)
ภาพโดยรวมช่วงนี้เป็นการแกว่งตัวในกรอบ 1500-1550 จุด รอการฟอร์มตัวเปอร์เซ็นการทา New Low (เส้นสีเขียว) ของจำนวนหุ้นในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น พร้อมกับเปอร์เซ็นการทำ New High ที่ลดลง บ่งชี้ถึงทิศทางเชิงลบในภาพใหญ่
ทั้งนี้ที่ผ่านมาการที่เปอร์เซ็นการทำ New Low (เส้นสีเขียว) ขึ้นเหนือระดับ 3% มักเป็น Low สั้นๆของรอบ
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 31 January 2020 : GOLD SPOT : กำลังขึ้นทดสอบแนวต้าน 1585 ดอลลาร์ อีกครั้ง
(views 46)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที เห็นการทำฐานที่บริเวณ 1570 ดอลลาร์ โดยราคาทองคำกำลังกลับขึ้น มาทดสอบแนวต้านบริเวณ 1585 ดอลลาร์ อีกครั้ง เราให้น้าหนักการทะลุผ่านระดับกล่าว เนื่องจากโมเมนตัมโดยรวมช่วงนี้เป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
30
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 30 January 2020,แกว่งตัวในกรอบแคบ ช่วง 1510 -1530 จุด
(views 63)
SET INDEX ภาพรายชั่วโมง ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ ช่วงบริเวณ 1510 – 1530 จุด รอการ Breakout เพื่อกาหนดทิศทางในอนาคต
S50H20 ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1025 จุด ทาให้ทิศทางเป็นการสะสมกาลังแกว่งตัวออกด้านข้างบริเวณ 1010 -1025 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 30 January 2020 : GOLD SPOT : ลุ้นการทะลุผ่านแนวต้าน 1585 ดอลลาร์
(views 40)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1585 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวทะลุผ่านระดับดังกล่าวเนื่องจาก การย่อตัวในรอบที่ผ่านมาสามารถยืนเหนือระดับ 1560 ดอลลาร์ แสดงถึงทิศทางที่เป็นเชิงบวก
อ่านเพิ่มเติม
29
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 29 January 2020,ควรยืน 1520 จุด เพื่อไม่เสี่ยงพักตัวต่อ
(views 59)
SET INDEX ในรายชั่วโมง ดัชนีแกว่งตัวในกรอบ 1520-1530 จุด โดยควรยืนเหนือ 1520 จุด ให้ได้เพื่อเป็นการไม่เสี่ยงพักตัวต่อ และคงโอกาสเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้ง
S50H20 ในภาพรายชั่วโมงดัชนีชะลอตัวหลังจากฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้าน 1025 จุดโดยการย่อตัวรอบนี้ไม่ควรหลุดแนวรับ 1013 จุด เพื่อไม่เปิดความเสี่ยงในการพักตัวต่อ และลุ้นทะลุผ่านแนวต้าน 1025 จุด เพื่อยืนยันทิศทางกลับตัว
อ่านเพิ่มเติม
29
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 29 January 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำเข้าสู่รอบฟื้นตัวอีกครั้งหลังยืนแนวรับ 1560 ดอลลาร์
(views 38)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้งจากที่ย่อสะสมกาลังลงไม่หลุดแนวรับ 1560 ดอลลาร์ ตามที่ได้ประเมินไว้โดยมีเป้าหมายที่แนวต้าน 1585 ดอลลาร์ เป็นระดับแรก และแนวต้านหลักที่ 1588-1590 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
28
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 28 January 2020,บ่ายนี้มีแนวต้าน 1533 จุด
(views 62)
SET INDEX ดัชนีฟื้นตัวกลับขึ้นมาหลังจากร่วงลงมาหนัก ประมาณการฟื้นตัวรอบบ่ายนี้มีแนวต้านที่ 1533 จุด มีโอกาสชะลอเมื่อเข้าใกล้บริเวณดังกล่าว โดยหากการชะลอตัวสามารถประคองเหนือระดับ 1527 จุด ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวต่อมาทดสอบแนวต้าน 1547 จุด
S50H20 มีโอกาสชะลอตัวเมื่อฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้าน 1027 จุด โดยภาพหลักของดัชนียังเป็นการหาฐานใหม่อยู่ โดยมีฐานแนวรับที่ระดับ 1000-1010 จุด ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยา
อ่านเพิ่มเติม
28
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 28 January 2020 : GOLD SPOT : ระวังราคาทองคำหลุดแนวรับ 1575 ดอลลาร์
(views 44)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังย่อตัวลงมาที่แนวรับ 1575 ดอลลาร์ หากราคาทองคำยังสามารถยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าว ราคาทองคำจะยังมีโอกาสฟื้นตัวในภาพรายชั่วโมงขึ้น ทดสอบ High High ที่1588 ดอลลาร์ หากราคาทองคำหลุด 1575 ดอลลาร์ จะเสี่ยงพักตัวได้ต่อ
อ่านเพิ่มเติม
27
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 27 January 2020,ทิศทางเป็นลบ ยังต้องรอดูการสร้างฐาน
(views 73)
SET INDEX ดัชนีปรับตัวลงกว่า 45 จุด เป็นการทำ Low ใหม่ในรอบกว่า 2 ปี ทิศทางในภาพหลักเป็นเชิงลบ มองแนวรับถัดไปที่ 1510 จุด (ดูรอการสร้างฐาน เพื่อหาจุดกลับตัว)
S50H20 ค่า Basis อยู่ที่ระดับ -6.55 จุด รอบเช้าเผชิญแรงขายต่อเนื่อง โดยภาพยังคงเป็นการจุด Bottom ใหม่อยู่ โซนแนวรับสาคัญอีกทีที่ 1000 จุด (สำหรับรอบใหญ่)
อ่านเพิ่มเติม
27
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 27 January 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำมีโอกาสเผชิญแรงขายที่บริเวณแนวต้าน 1590-1595 ดอลลาร์
(views 36)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบการฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากที่ระหว่างวันย่อตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1575 ดอลลาร์ มีแนวต้านรอทดสอบที่ 1590-1595 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสเผชิญแรงขายระยะสั้นออกมาที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
24
มกราคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 24 January 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า 26-31 ม.ค. 2020
(views 73)
แกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยม Ascending triangle ยังไม่หลุดกรอบด้านล่าง (แนวรับ 1565 จุด) สัปดาห์หน้าลุ้นรีบาวด์เปอร์เซ็นต์การทำ New high ในรอบ 52 สัปดาห์ของหุ้นในตลาด เริ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง (เส้นสีเหลือง) เป็นสัญญาณหนุนรอบการฟื้นตัวในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
24
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 24 January 2020 : GOLD SPOT : รอบสั้นมีลุ้นขึ้นทดสอบ 1565-1570 ดอลลาร์
(views 43)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ทิศทางโดยรวมเราให้น้ำหนักเป็นบวก ตราบใดที่ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1550 ดอลลาร์ รอบสั้นมีโอกาสได้เห็นการขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1565-1570 ดอลลาร์ และยังสามารถลุ้นขึ้นทำ High High ใหม่
อ่านเพิ่มเติม
23
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 23 January 2020,รอบบ่ายมีโอกาสดีดกลับเข้าหา 1576 จุด
(views 49)
SET INDEX ดัชนีย่อตัวลงมาแตะกรอบแนวรับบริเวณ 1567 จุด ทำให้ในรอบบ่ายสามารถลุ้นการฟื้นตัวในระยะสั้น มีแนวต้านรอทดสอบที่บริเวณ 1577 จุด
S50H20 รายชั่วโมงถ้ายังสามารถยืนแนวรับ 1052 จุด Downside เริ่มจำกัด ยังมีโอกาสเกิด Technical Rebound ในรอบสั้น
อ่านเพิ่มเติม
23
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 23 January 2020 : GOLD SPOT : ระวังการหลุดแนวรับ 1550 ดอลลาร์
(views 40)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที กาลังย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ 1550 ดอลลาร์อีกครั้ง หากราคาทองคำไม่หลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว รอบของราคาทองคำยังเป็นรอบของการฟื้นตัวโดยมีแนวต้านแรกที่ 1565 ดอลลาร์ในกรณีที่ราคาทองคำหลุดระดังกล่าว จะมีความเสี่ยงพักตัวต่อเนื่องลงมาที่แนวรับ 1535-1540
อ่านเพิ่มเติม
22
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 22 January 2020,ประคองตัวเหนือแนวรับ 1565 จุด
(views 71)
SET INDEX ภาพรายชั่วโมง ดัชนีสามารถยืนแนวรับ 15 65 จุด ได้ซึ่งเป็นแนวรับของ Uptrend Line ประเมินบ่ายดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1578 จุด และลุ้นการทะลุผ่านเพื่อยืนยันทิศทางกลับตัว S50H20 ดัชนีกลับมายืนเหนือแนวรับ 1060 จุด ประเมินบ่ายฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1063 จุด และหากสามารถทะลุผ่านไปได้จะเป็นการยืนยันรอบการกลับตัวระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
22
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 22 January 2020 : GOLD SPOT : ประคองตัวเหนือแนวรับ 1550 ดอลลาร์ คงโอกาสการฟื้นตัว
(views 42)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำประคองตัวเหนือแนวรับ 1550 ดอลลาร์ ทำให้รอบระยะสั้นคงโอกาสการฟื้นตัวของราคาทองคำ โดยวางเป้าหมายการฟื้นตัวแรกที่แนวต้าน 1565 ดอลลาร์ และ 1580 ดอลลาร์ ตามลาดับ
อ่านเพิ่มเติม
21
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 21 January 2020,ประคองตัวเหนือ 1580 จุด ลุ้นฟื้นตัว
(views 61)
SET INDEX ภาพรายชั่วโมง ดัชนีสามารถยืนแนวรับ 1580 จุดได้ อีกทั้งสัญญาณ Stochastic เส้น %K กำลังตัดเส้น %D ขึ้นอีกครั้ง หนุนรอบการฟื้นตัวในระยะสั้นนี้
S50H20 ช่วงท้ายตลาดในรอบเช้าเริ่ม เห็นแรงซื้อกลับ รอบบ่ายมีโอกาสดีดตัวขึ้น ต่อ วางแนวต้านรอทดสอบที่ 1070/1075 1 จุด ตามลeดับ
อ่านเพิ่มเติม
21
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 21 January 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำย่อตัวลงต่ำกว่าแนวรับ 1560 ดอลลาร์
(views 42)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที กลับมาย่อตัวต่ำกว่าแนวรับ 1560 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำกลับเข้ารอบพักตัวสะสมกำลังอีกครั้ง หากการพักตัวรอบนี้สามารถยืน 1550 ดอลลาร์ ราคาทองคำจะยังมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
20
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 20 January 2020,รอบเช้าไม่ผ่าน 1604 จุด ชะลอตัวระยะสั้น
(views 70)
SET INDEX ดัชนีกลับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1600 จุด ทำให้ระยะสั้น ประเมินได้ว่าเป็นการชะลอตัวปรับฐาน ถ้าตราบใดที่ดัชนียังเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1580 จุด โดยรวมเรายังมองบวก
S50H20 รายชั่วโมงเป็นการย่อตัว รอบบ่ายวางแนวรับ 1068 จุด มีโอกาสเกิด Technical Rebound ที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
20
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 20 January 2020 : GOLD SPOT : ราคาทองคำลุ้นการทะลุผ่านเพื่อเข้าสู่รอบฟื้นตัวอีกครั้ง
(views 43)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที กำลังฟื้นตัวขึ้นมาจ่อที่กรอบบนของกรอบกำหนดทิศทางที่ 1560 ดอลลาร์ ลุ้นการทะลุผ่านระดับดังกล่าวเพื่อเข้าสู่รอบการฟื้นตัวขึ้น ครั้ง ในกรณีที่สามารถฟื้นตัวผ่านไปได้จะมีแนวต้านรอทดสอบที่ 1580 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
17
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 17 January 2020,มุมมองสัปดาห์หน้า 20-24 ม.ค. 2020
(views 73)
ภาพทางเทคนิครอการทะลุผ่านแนวต้าน 1605 จุด เพื่อยืนยันรอบขาขึ้นใหม่อีกครั้งดัชนีอยู่ในรอบการฟื้นตัวก็จริง แต่เมื่อไปพิจารณา % หุ้นทำ New high (เส้นสีเขียว) ไม่ได้สูงขึ้นตาม ทำให้โอกาสผ่านระดับ 1605 จุด นั้นยังมีค่อนข้างน้อยอยู่
อ่านเพิ่มเติม
17
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 17 January 2020 : GOLD SPOT : แกว่งตัวรอเลือกทิศทางในกรอบ 1540-1560 ดอลลาร์
(views 44)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ในช่วงนี้การแกว่งตัวของราคาทองคำเป็นลักษณะ Sideway ในกรอบรอเลือกทิศทางช่วง 1540-1560 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำจะกลับมาทิศทางที่อีกครั้งหลังจาก Breakout ออกจากรกอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
16
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 16 January 2020,กลับขึ้นมายืน 1585 จุด รอบสั้นกลับเป็นบวก
(views 78)
SET INDEX ดัชนีกลับขึ้นมายืน 1585 จุด ทำให้เป็นการดึงทิศทางบวกกลับมา รอบ่ายมีโอกาสได้ เห็นการขึ้นทดสอบแนวต้าน High เดิมบริเวณ 1092 จุด
S50H20 ค่า Basis อยู่ที่ระดับ -5.23 จุด โดยการขึ้นไม่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงอาจได้เห็นการติดแนวต้านบริเวณ 1070 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 16 January 2020 : รายชั่วโมงราคาทองคำยังอยูในรอบการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1560 ดอลลาร์
(views 49)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำยังภาพที่คงเดิม โดยอยู่ในรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1560 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสติดที่บริเวณดังกล่าว โดยหากราคาทองคำสามารถทะลุระดับดังกล่าวขึ้น มาได้ จะเป็นการยืนยันรอบของการฟื้นตัวในภาพหลัก
อ่านเพิ่มเติม
15
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 15 January 2020,รายชั่วโมงเริ่มเห็นสัญญาณอ่อนตัว
(views 70)
SET INDEX ในภาพรายชั่วโมง ดัชนีอ่อนตัวหลุดแนวรับเส้น Uptrend line ลงมา ทำให้ทิศทางเริ่มดูไม่ดี มีโอกาสได้เห็นมีโอกาสได้เห็นการพักฐานในรอบสั้นนี้
S50H20 หลุดระดับ 1066 จุดลงมา ทำให้ Downside การอ่อนตัวถูกเปิด มีโอกาสที่จะได้เห็นการลงทดสอบระดับ 1060/1056 จุด ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
15
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 15 January 2020 : ฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1560 ดอลลาร์
(views 47)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำเข้าสู่รอบการฟื้นตัวระยะสั้นหลังจากที่สามารถกลับมายืนเหนือแนวรับ 1550 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1560 ดอลลาร์ โดยหากทะลุผ่านรอบหลักจึงจะกลับมาเป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม
14
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 14 January 2020,รายชั่วโมงดัชนีค่อยๆขยับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง
(views 63)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที ทิศทางโดยรวมเป็นบวก ราคาแกว่งตัวขึ้นตามกรอบ Uptrend channel อาจมีย่อสลับระหว่างทางได้บ้าง กรอบการแกว่งตัวช่วงนี้ที่ 1585 – 1595 จุด S50H20 ตราบใดที่ดัชนียังสามารถยืนเหนือระดับ 1065 จุด ระยะสั้นเรายังคงให้น้ำหนักเป็ฯบวก มีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ 1075 จุด และลุ้นทา High ใหม่
อ่านเพิ่มเติม
14
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 14 January 2020 : ฟื้นตัวกลับระยะสั้นหลังจากที่ยืน 1540 ดอลลาร์ ได้
(views 36)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำมีสัญญาณฟื้นตัวกลับระยะสั้น จาก Bullish Divergence ใน Stochastic ทาให้ราคาทองคำกลับมายืนเหนือ 1540 ดอลลาร์ วางแนวต้านแรกที่ 1545 ดอลลาร์ เนื่องจากรอบหลักทิศทางราคาทองคำยังคงในรอบการพักตัวปรับฐาน
อ่านเพิ่มเติม
13
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 13 January 2020,รอบบ่ายมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นแตะ 1593 จุด
(views 64)
SET INDEX ดัชนียังคงสามารถยืนเหนือระดับ 1580 จุด รอบบ่ายมีลุ้นขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1593 จุด (บริเวณ Gap ที่เคยเปิดไว้เมื่อ 6 ม.ค. 2563)
S50H20 ภาพราย 60 นาที แท่งเทียนเกิดรูปแบบ Hammer เป็นสัญญาณบวกในทางเทคนิค มีโอกาสได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อในรอบบ่าย
อ่านเพิ่มเติม
13
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 13 January 2020 : GOLD SPOT: มีโอกาสย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ 1540 ดอลลาร์
(views 47)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือ 1555 ดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคำยังคงอยู่ในรอบของการพักตัวสะสมกำลัง ในรอบหลักที่เป็นทิศทางขาขึ้น วางแนวรับรอทดสอบที่ 1540 ดอลลาร์ เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
10
มกราคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 10 January 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า 13-17 ม.ค. 2020
(views 73)
ภาพระยะสั้นดัชนีกำลังฟื้นตัว แต่คาดว่ารอบนี้ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1600 จุด ได้จำนวนหุ้นทำ New Low ในรอบ 52 สัปดาห์ (เส้นสีเขียว) ลดลงต่อเนื่อง หลังขึ้นไปแตะระดับ 6% แต่อย่างไรก็ดี จำนวนหุ้นทำ New high (เส้นสีเหลือง) ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นให้น้ำหนัก Sideway
อ่านเพิ่มเติม
09
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 9 January 2020,ฟื้นตัวขึ้น ติดแนวต้าน 1575 จุด
(views 70)
SET INDEX ดัชนีเปิดโดดขึ้นมาชนแนวต้านบริเวณ 1575 จุด (กรอบบนของ Channel ในภาพราย 60 นาที) ทำให้ระยะสั้นมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวลง สู่แนวรับบริเวณ 1560 จุด อีกครั้ง S50H20 เริ่มเห็นแรงขายที่บริเวณแนวต้าน 1065 จุด ทิศทางโดยรวมยังให้น้ำหนักเป็นเชิงลบ ดังนั้นมีโอกาสการอ่อนตัวยังมี
อ่านเพิ่มเติม
09
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 9 January 2020 : GOLD SPOT: ย่อตัวต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 1555 ดอลลาร์
(views 47)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำย่อตัวลงต่ากว่าแนวรับสาคัญที่ 1555 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำเข้าสู่รอบการพักตัวแต่จะพักตัวลึกหรือไม่นั้น ต้องรอดูที่แนวรับ 1540 ดอลลาร์ คาดในระยะสั้นอาจมีเด้งสลับได้บ้าง วางแนวต้านแรกที่ 1555 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
08
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 8 January 2020,รอบบ่ายมีโอกาสเด้งสั้น
(views 73)
SEX INDEXดัชนีลงทา Lower Low ในรอบบ่ายมีโอกาสเด้งสั้น เนื่องจากเกิดสัญญาณ Bullish divergence ในราย 60 นาที แต่อย่างไรก็ดี ทิศทางโดยรวมยังให้น้ำหนักเป็นลบ รอบหลักมองฐานสำคัญที่ 1550 จุด
S50H20 รอบบ่ายหากสามารถยืนฐานบริเวณ 1050 จุด มีลุ้นการฟื้นตัวกลับเข้าหาแนวต้าน 1062 / 1066 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 8 January 2020 : GOLD SPOT: มีโอกาสย่อตัวระยะสั้น
(views 41)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำย่อตัวลงหลังจากตอนเช้าฟื้นตัวขึ้นแตะระดับ 1610 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปี แต่เราประเมินราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวระยะสั้น เนื่องเกิดสัญญาณกลับตัวระยะสั้นจาก แท่งเทียนลักษณะ Shooting Star และ RSI ที่เข้าเขต Overbought วางแนวรับแรกที่ 1575 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
07
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 7 January 2020,แกว่งตัวในกรอบ 156 5-1585 จุด
(views 64)
SET INDEX ดัชนีเปิดโดดขึ้นมา ในระหว่างชั่วโมงการเทรดการแกว่งตัวเป็นลักษณะ Sideway ออกด้านข้าง ดังนั้นช่วงนี้ประเมินเป็นการแกว่งตัวในกรอบ 1565 – 1585 จุด
S50H20 เกิดการฟื้นตัวหลังดิ่งหนักเมื่อวานนี้ ทิศทางโดยรวมยังให้เป็นลบ ตั้งแต่หลุดกรอบ Uptrend channel
อ่านเพิ่มเติม
07
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 7 January 2020 :GOLD SPOT: เริ่มมีสัญญาณย่อตัว โดยจะยืนยันเมื่อหลุด 1555 ดอลลาร์
(views 50)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณการย่อตัวจาก Stochastic %K ที่ตัดลงจากเขต Overbought โดยจะยืนยันการเข้าสู่รอบการย่อตัวเมื่อราคาทองคำหลุดแนวรับ 1555 ดอลลาร์ ลงมาในกรณียืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ราคาทองคำมีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
06
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 6 January 2020, ยืนแนวรับสำคัญ 1580 จุด ลุ้นฟื้นตัวกลับ
(views 65)
SET INDEX ดัชนีพักตัวลงมาที่ระดับแนวรับ 1580 จุด เริ่มเห็นการยืนฐานที่ระดับดังกล่าว ทำให้รอบสั้นมีโอกาสเกิด Technical Rebound
อ่านเพิ่มเติม
06
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 6 January 2020 :GOLD SPOT: ยืนเหนือแนวต้านสำคัญ 1555 ดอลลาร์ มีโอกาสฟื้นตัวต่อ
(views 47)
นักลงทุนเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องหลังจากที่สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง ภาพทางเทคนิครายสัปดาห์ ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านสำคัญ 1555 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวต่อ หากสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
03
มกราคม
2020
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 3 January 2020 : มุมมองสัปดาห์หน้า 6-10 ม.ค. 2020
(views 75)
ภาพหลักให้น้าหนักเป็นบวกแล้ว แต่ระยะสั้นติดแนวต้าน 1600 จุด อาจมีย่อสั้นๆเพื่อสะสมกาลังขึ้นต่อ
จำนวนหุ้นทำ New Low (เส้นสีเขียว) ลดต่ำลงต่อเนื่อง และจำนวนหุ้นทำ New high (เส้นสีเหลือง) ทยอยฟื้นตัวขึ้น
ต่อเนื่อง หนุนกำรปรับตัวขึ้นต่อของดัชนีในภาพหลัก
อ่านเพิ่มเติม
03
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 3 January 2020, มีโอกาสเผชิญแรงขายบริเวณแนวต้านสำคัญ 1550-1560 ดอลลาร์
(views 50)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งมาจ่อที่แนวต้านสำคัญบริเวณ 1550-1560 ดอลลาร์ คาดราคาทองมีโอกาสเผชิญแรงขาย ณ บริเวณดังกล่าว และย่อตัวเพื่อสะสมกำลังอีกระลอก
แต่ภาพหลักเรายังให้น้าหนักทิศทางราคาทองคำเป็นเชิงบวกอยู่
อ่านเพิ่มเติม
02
มกราคม
2020
Chart Insight (Afternoon) : 2 January 2020,โมเมนตัมแข็งแกร่ง ขึ้นทำ High ใหม่ต่อเนื่อง
(views 79)
โมเมนตัมการขึ้นในรอบเช้าค่อนข้างแข็งแกร่ง ดัชนีกำลังสร้าง High ใหม่ต่อเนื่อง มีแนวต้านถัดไปรอทดสอบที่บริเวณ 1600 จุด มีโอกาสชะลอสั้นๆที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
02
มกราคม
2020
Chart Insight (Night) : 2 January 2020, ระวังการพักของราคาทองคาหากไม่สามารถยืน 1515 ดอลลาร์
(views 54)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที มีสัญญาณการย่อตัวต่อเนื่องจาก Bearish Divergence จาก RSI โดยจะยืนยันรอบการพักตัวเมื่อราคาทองคำหลุด 1515 ดอลลาร์ ลงมา
ในกรณีที่ยืนแนวรับ 1515 ดอลลาร์ได้ จะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1525 ดอลลาร์ และมีความเสี่ยงเผชิญแรงขายที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
30
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 30 December 2019, แกว่งตัวออกด้านข้างเหนือฐาน 1575 จุด
(views 52)
SET INDEX ปริมาณการซื้อ ขายค่อนข้างเบาบาง ในรอบสั้น ดัชนีเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างเหนือฐาน 1575 จุด โดยรอบหลักเรายังให้น้ำหนักเป็นบวก สัปดาห์หน้ามีโอกาสลุ้นขึ้นแตะ 1585 จุด S50H20 โดยรวมยังคงแกว่งตัวเหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน รักษาทิศทางเชิงบวก วางแนวต้านรอทดสอบที่ 1072 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 30 December 2019,ติดแนวต้าน 1515 ดอลลาร์ มีโอกาสย่อตัว
(views 47)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที เริ่ม มีสัญญาณย่อตัวเข้ามาจาก Stochastic ที่ส่งสัญญาณ Bearish Divergence หลังจากที่ติดแนวต้าน 1515 ดอลลาร์ ประเมินในระยะสั้นนี้ราคามีโอกาสย่อตัวเพื่อสะสมกำลังอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
27
ธันวาคม
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 27 December 2019 : มุมมองสัปดาห์หน้า 31 ธ.ค. 2019 - 3 ม.ค. 2020
(views 63)
หากวันนี้สามารถปิดเหนือระดับ 1580 จุด จะเป็นการดึงภาพเชิงบวกเข้ามา จำนวนหุ้นทำ New Low (เส้นสีเขียว) ลดต่ำลงต่อเนื่อง และจำนวนหุ้นทำ New high (เส้นสีเหลือง) เริ่มทยอยฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง หนุนภำพกำรปรับตัวขึ้นต่อของดัชนี
อ่านเพิ่มเติม
27
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 27 December 2019,ย่อตัวระยะสั้นหลังติดแนวต้าน 1515 ดอลลาร์
(views 48)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคาฟื้นตัวขึ้นมาใกล้แนวต้าน 1515 ดอลลาร์ เริ่มมีแรงขายออกมา ประเมินราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวระยะสั้นแต่อย่างไรก็ดี ทิศทางของราคาทองคำยังมีภาพเชิงบวกอยู่ มองการย่อตัวเป็นจังหวะในการเข้าสะสม วางแนวรับที่ 1500 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
26
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 26 December 2019,รอบบ่ายมีโอกาสย่อตัว
(views 56)
SET INDEX ดัชนีเริ่มมีแรงขายออกมาหลังจากที่ฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้านที่ 1580 จุด ประเมินรอบบ่ายมีโอกาสได้เห็นการย่อตัว วางแนวรับแรกที่ 1570 จุด
S50H20 เข้าสู่รอบการย่อตัวลงทดสอบ Low เดิมที่ 1058 จุด หลังจากที่ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน 1070 จุด ตามที่ได้ประเมินไว้
อ่านเพิ่มเติม
26
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 26 December 2019,ประเมินมีโอกาสย่อตัวระยะสั้น
(views 46)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้น มาเหนือระดับ 1500 ดอลลาร์ เครื่องมือ RSI ส่งสัญญาณ Overbought ประเมินมีราคาทองคำมีโอกาสเผชิญแรงขายทากาไรที่บริเวณดังกล่าว และย่อตัวระยะสั้นอีกะรลอก แต่ในภาพหลักราคาทองคำเริ่มกลับเป็นทิศทางเชิงบวก การย่อตัวจึงเป็นจังหวะเข้าสะสมที่ดี วางแนวรับแรกที่ 1490 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
25
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 25 December 2019,แกว่งตัวในกรอบ Flag ช่วง 1566 -1575 จุด
(views 58)
SET INDEX ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ Flag Flag ช่วงบริเวณ 1566 – 1575 จุด โดยรอบบ่ายคาดยังคงแกว่งตัวในกรอบดังกล่าว S50H20 เกิดการฟื้นตัวในรอบเช้า โดยระยะสั้นมีแนวต้านขวางที่บริเวณ 1065 จุด มีโอกาสได้เห็นการชะลอตัว เนื่องจากทิศทางหลักเป็นลบ หลังหลุดเส้น Trend line
อ่านเพิ่มเติม
25
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 25 December 2019,ภาพหลักราคาทองคำเข้าสู่รอบการฟื้นตัว
(views 49)
ภาพทางเทคนิค ในภาพหลักราคาทองคำกำลังเข้าสู่รอบการฟื้นตัวหลังจากที่ฟื้นตัวทะลุ Downtrend Line ขึ้นมาได้ ทิศทางเริ่มกลับเป็นเชิงบวก แม้ว่าระยะสั้นนี้อาจมีโอกาสย่อตัวสลับได้บ้าง วางแนวรับแรกที่ 1490 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
24
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 24 December 2019,รอบบ่ายมีโอกาสขึ้นแตะ 1580 จุด
(views 56)
SET INDEX ภาพรายชั่วโมง ในรอบเช้าดัชนียังคงสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันที่บริเวณแนวรับ 1570 จุด ประคองภาพเชิงบวก มีโอกาสได้เห็นการขึ้นแตะระดับ 1580 จุด อีกครั้ง
S50H20 ฐานที่สร้างยังคงเป็นลักษณะ Higher Low (ยกฐานสูงขึ้น) แสดงถึงแนวโน้มเชิงบวก มีแนวต้านรอทดสอบ 1070 จุด
อ่านเพิ่มเติม
24
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 24 December 2019,มีโอกาสติดระยะสั้นที่ 1495 ดอลลาร์
(views 55)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากที่ยืนเหนือ 1480 ดอลลาร์ ขึ้นมาจ่อที่แนวต้านของกรอบ Uptrend Channel ที่ 1495 ดอลลาร์ ประเมินในระยะสั้นนี้มีโอกาสเผชิญแรงสลับออกมาที่บริเวณดังกล่าว วางแนวรับแรกที่ 1485 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
23
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 23 December 2019,ไม่ผ่านแนวต้าน 1580 จุด ประเมินชะลอ
(views 65)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปรับตัวขึ้น แตะระดับ 1580 จุด แต่ไม่สามารถผ่านได้ ทาให้รอบระยะสั้นเป็นการชะลอตัว วางแนวรับ 1567 / 1560 จุด (ถ้าย่อรอบนี้ไม่หลุด 1567 จุด ยังให้น้ำหนักเป็นบวก)
S50Z19 เห็นการขึ้นทา Higher high แสดงถึงแนวโน้มเชิงบวกในภาพระยะกลาง รอบบ่ายอาจมีชะลอให้เห็นบ้าง แนวรับ 1064 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 23 December 2019,ยืนเหนือ 1480 ดอลลาร์ เข้าสู่รอบฟื้นตัวต่อ
(views 49)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวต้าน 1480 ดอลลาร์ ผิดจากที่คาดการณ์ ประเมินรอบการฟื้นตัวของทองคารอบนี้มีแนวต้านที่ 1490 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นกรอบของ Uptrend Channel คาดมีโอกาสเผชิญแรงขายที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
20
ธันวาคม
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 20 December 2019 : มุมมองสัปดาห์หน้า 23-27 ธ.ค. 2019
(views 64)
ช่วงนี้แกว่งตัวสร้างฐานในกรอบ 1550-1580 จุด ดัชนีต้องผ่าน 1580 จุด ถึงดึงทิศทางบวกในภาพหลักจำนวนหุ้นทำ New Low (เส้นสีเขียว) ลดต่ำลง แสดงถึงโมเมนตัมแรงขำยที่เริ่มอ่อนแอลง แต่อย่ำงไรก็ดีจำนวนหุ้นทำ New high (เส้นสีเหลือง) ยังไม่ได้ขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ บ่งชี้ถึงแนวโน้ม Sideway
อ่านเพิ่มเติม
20
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 20 December 2019, ไม่สามารถยืน 1480 ดอลลาร์ คงโอกาสการย่อตัว
(views 49)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงมีภาพที่เหมือนเดิมคือ ตราบไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน 1480 ดอลลาร์ ราคาทองคำยังมีโอกาสย่อตัวมาที่แนวรับของ Uptrend Channel ที่ 1465 ดอลลาร์ เพื่อสะสมกำลังอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
19
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 19 December 2019,รอบบ่ายมีโอกาสฟื้นขึ้นแตะ 1566 จุด
(views 70)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที รอบเช้าดัชนีสามารถยืนแนวรับบริเวณ 1555 จุด ประเมินในรอบบ่ายมีโอกาสที่จะได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นแตะระดับแนวต้าน 1566 จุด
S50Z19 ช่วงนี้เป็นการ Sideway ในกรอบ 1045 – 1062 จุด รอการ Breakout Breakout Breakout Breakout Breakout เพื่อเลือกทิศทางในการแกว่งตัวอนาคต
อ่านเพิ่มเติม
18
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 18 December 2019,รายชั่วโมง เข้าสู่รอบการฟื้นตัว
(views 58)
SET INDEX X รอบเช้าดัชนีสามารถฟื้นตัวขึ้นมากว่า 15 จุด โดยแสดงถึงการยืนฐานบริเวณ 1546 จุด ล่าสุดในรายชั่วโมง กลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน หนุนรอบการฟื้นตัวขึ้นต่อ มีแนวต้านรอทดสอบที่ 1570/1580 จุด
S50Z19 S50Z19 อยู่ในรอบของ Technical Rebound แนวโน้มระยะสั้นกลับเป็นบวก มองแนวต้าน 1070 / 1080 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 18 December 2019,มีโอกาสติดแนวต้าน 1480 ดอลลาร์ และย่อตัวลงอีกระลอก
(views 48)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาจ่อแนวต้าน 1480 ดอลลาร์ ประเมินในระยะสั้นนี้ราคาทองคำมีโอกาสเผชิญแรงขายที่บริเวณดังกล่าว และย่อตัวลงมาอีกระลอก โดยวางแนวรับแรกที่ 1465 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
17
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 17 December 2019,รายชั่วโมง เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว
(views 62)
SET INDEX รายชั่วโมงเริ่ม เห็นสัญญาณการฟื้นตัว หลังรอบเช้าดัชนีสามารถกลับมาประคองตัวเหนือระดับ 1550 จุด อีกทั้งเกิดสัญญาณ Bullish divergenceกับ RSI หากรอบบ่ายดัชนียังคงสามารถยืนระดับ 1550 จุด ลุ้นการฟื้นตัวกลับเข้าหา 1564/1580 จุด
S50Z19 แม้จะถูกเปิดกดในรอบเช้า แต่ระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย ดัชนีสามารถดันกลับมาปิดที่ 1052 จุด หนุนรอบการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม
17
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 17 December 2019,เผชิญแรงขายที่แนวต้าน 1480 ดอลลาร์ คงมุมมองย่อตัวระยะสั้น
(views 44)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงเผชิญแรงขายที่บริเวณแนวต้าน 1480 ดอลลาร์ ในระยะสั้นนี้ยังคงให้น้ำหนักการย่อตัวลงมาที่แนวรับของ Uptrend Channel ที่ 1465 ดอลลาร์ ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับอีกระลอกจากบริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
16
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 16 December 2019,ย่อตัวปิด Gap รอบบ่ายวางแนวรับ 1560 จุด
(views 63)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีย่อตัวปิด Gap ที่เปิดทิ้งไว้ก่อนหน้าบริเวณ 1558 จุด ในรอบบ่ายรอดูแนวรับ 1560 จุด หากไม่สามารถยืนได้จะเป็นการไหลต่อสู่ระดับ 1550 จุด ทั้งนี้น้ำหนักโดยรวมยังให้เป็นลบ
S50Z19 ดัชนีย่อตัวลงมาใกล้แนวรับบริเวณ 10 58 จุด ที่เป็นจุดที่เคย Brea kout มาในรอบก่อนหน้า สามารถลุ้นการฟื้นตัวในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
16
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 16 December 2019,ฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1480 ดอลลาร์ และลุ้นทะลุผ่าน
(views 59)
ภาพทางเทคนิค ราคากำลังฟื้นตัวขึ้น มาทดสอบแนวต้าน 1480 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสทะลุผ่านระดับดังกล่าวได้เนื่องจาก ทิศทางของราคาทองคำแกว่งตัวในลักษณะ Sideway Up ในกรอบของ Uptrend Channel
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 13 December 2019 : มุมมองสัปดาห์หน้า 23-27 ธ.ค. 2019
(views 61)
ภาพระยะกลางหากจะดึงทิศทางเชิงบวกกลับมาต้องขึ้นยืนเหนือ 1590 จุด จำนวนหุ้นทำ New Low (เส้นสีเขียว) เริ่มต่ำลง และ จำนวนหุ้นที่ทำ New High เริ่มสูงขึ้น หนุนรอบการฟื้นตัวในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ดี กำไรฟื้นตัวรอบนี้คงเผชิญความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากทิศทางหลักยังเป็นลบ ต้องให้ดัชนีกลับไปยืนระดับ 1590 จุด ให้ได้ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 12 December 2019,การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังหนุน เทคนิคแกว่งตัวในกรอบ Uptrend channel
(views 49)
แม้ช่วงนี้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคาทองคำจะได้รับความน่าสนใจลดลง แต่ยังมีแรงพยุงจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่กำลังใกล้จุดที่อ่อนค่าสุดในรอบ 5 เดือน ทางเทคนิคภาพรวมแกว่งตัวในกรอบ Uptrend channel โดยรวมเป็นบวก มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นแตะระดับ 1478/1484 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
12
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 12 December 2019,วางแนวต้านรอทดสอบที่ 1572 จุด
(views 70)
SET INDEX ดัชนีเข้าสู่รอบการฟื้นตัว หลังจากที่ปรับตัวลงมาต่อเนื่องตลอด 10 วันที่ผ่านมา โดยยังมีระยะทางการขึ้นอยู่ รอบนี้มองแนวต้านรอทดสอบที่ 1572 จุด S50Z19 การขึ้นแข็งแกร่งกว่า SET Index ล่าสุดรายชั่วโมงเห็นการสร้าง High ใหม่ ดึงรอบระยะกลางกลับมาเป็นบวก แนวต้านถัดไปที่ 1067 จุด
อ่านเพิ่มเติม
12
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 12 December 2019,แนวโน้มโดยรวมให้อยู่ในรอบการฟื้นตัว
(views 49)
ราคาทองคำย่อตัวลงเล็กน้อย ทางเทคนิคโดยรวมยังอยู่ในรอบการฟื้นตัว มีแนวต้านรอทดสอบที่ 1480/1485 ดอลลาร์ ทั้งนี้นักลงทุนต่างติดตามความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ใกล้กำหนดเส้นตายในวันที่ 15 ธ.ค. ซึ่ง หากสหรัฐมีท่าทีที่จะเรียกเก็บภาษีจริง จะเป็นผลบวกต่อทองคำ (จะเก็บภาษีสินค้าจีนในอัตรา 15% วงเงิน 1.56 แสนล้านดอลลาร์)
อ่านเพิ่มเติม
11
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 11 December 2019,หากบ่ายนี้สามารถยืน 1546 จุด ยังลุ้นเด้งสั้น
(views 65)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เกิดสัญญาณ Bullish divergence กับ RSI อีกระลอกมีลุ้นการดีดกลับในรอบระยะสั้น แต่อย่างไรก็ดีทิศทางหลักยังให้นน้ำหนักเป็นลบ การพักตัวในรอบใหญ่ยังไม่เสร็จ จนกว่าดัชนีจะข้ามผ่านแนวต้าน 1572 จุด
S50Z19 ค่า Basis อยู่ที่ +0.86 จุด ทิศทางเริ่มแข็งแกร่งกว่า SET Index โดยรอบนี้หากยังยืน 1042 จุด สามารถลุ้นฟื้นตัวขึ้นทดสอบ 1058 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 11 December 2019,ตลาดคาด FED คงอัตราดอกเบี้ยในคืนนี้ ทางเทคนิคค่อยๆฟื้นตัว
(views 46)
ตลาดคาดการณ์ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.50 -1.75 โอกาสอยู่ที่ 97.80% (CME FedWatch) อย่างไรก็ดีนักลงทุนยังคงจับตาท่าทีของ FED เพื่อคาดการณ์ทิศทางของนโยบายในปี 2020 ทางเทคนิคภาพราย 240 นาที เป็นลักษณะค่อยๆฟื้นตัวจากกรอบล่างของ Uptrend channel
อ่านเพิ่มเติม
09
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 9 December 2019,ฟื้นตัวรายชั่วโมง
(views 61)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เกิดสัญญาณฟื้นตัวจาก stochastic %K ตัดขึ้นมาจากเขต Oversold ภาคบ่ายมีแนวต้านที่ 1557 จุด หากสามารถปิดเหนือได้ จะทาความเสี่ยงไหลลงต่อ ยังไม่ถูกดึงเข้ามา
S50Z19 ภาคเช้ายังไม่หลุด 1046 จุด ความเสี่ยงไหลลงต่อยังไม่ถูกดึงเข้ามา ส่วนภาคบ่ายมีแนวต้านที่ 1050 จุด ต้องผ่านไปได้จึงเป็นการฟื้นตัวรายชั่วโมงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
09
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 9 December 2019,ฟื้นตัวรายชั่วโมง หลังจากที่ยืน 1460 ดอลลาร์
(views 46)
ภาพราย 240 นาที ราคาทองคำเข้าสู่รอบการฟื้นตัวรายชั่วโมง หลังจากที่ยืนแนวรับของกรอบ Uptrend Channel ที่ 1460 ดอลลาร์ ได้วางแนวต้านของรอบการฟื้นตัวนี้ที่ 1470 ดอลลาร์ เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 6 December 2019 : มุมมองสัปดาห์หน้า 9-13 ธ.ค. 2019
(views 54)
รอการฟื้นตัวยืนขึ้นเหนือ 1575 จุด เพื่อยืนยันรอบการกลับตัวทิศทางในสัปดาห์หน้า รอเพียงการยืนปิดเหนือ 1575 จุด เพื่อเป็นการเข้าสู่รอบการกลับตัวในภาพหลัก หากไม่สามารถยืนปิดเหนือระดับดังกล่าว จะมีความเสี่ยงที่การพักตัวของดัชนียังไม่เสร็จสิ้น
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 6 December 2019,จับตาดูที่แนวรับ 1470 ดอลลาร์
(views 41)
ภาพราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาแนวรับ 1470 ดอลลาร์ ณ ระดับดังกล่าวราคาทองคำควรยืนให้ได้เพื่อรักษาภาพการฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นทดสอบแนวต้าน 1484 ดอลลาร์ หากหลุดมีโอกาสที่ราคาทองคำจะพักตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
04
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 4 December 2019,ภาพราย 60 นาที เกิด Bullish divergence
(views 48)
SET INDEX ในภาพราย 60 นาที เกิดสัญญาณ Bullish divergence กับ RSI รอบบ่ายมีลุ้นการฟื้นตัวเข้าหาแนวต้าน 1572 จุด หากผ่านได้จะเป็นสัญญาณการจบรอบการพักตัวในระยะสั้น S50Z19 แม้จะเปิดกดต่ำในช่วงเปิดตลาดแต่ก็สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทางเทคนิคยังต้องรอการผ่านแนวต้านบริเวณ 1057 จุด เพื่อดึงสัญญาณบวกเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
04
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 4 December 2019,หลุด 1478 ดอลลาร์ มีโอกาสชะลอตัวอีกระลอก
(views 42)
ภาพราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1484 ดอลลาร์ แล้วมีแรงขายออกมาหลุดระดับ 1478 ดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคำเข้าสู่รอบการชะลอตัว วางแนวรับแรกที่ 1470 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
03
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 3 December 2019,ฟื้นตัวระยะสั้น แนวต้านรอบบ่าย 1575 จุด
(views 67)
SET INDEX ดัขนีสามารถกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ โดยประเมินทิศทางในรอบสั้นเป็นการเข้าสู่รอบการฟื้นตัว วางแนวต้านรอบบ่ายรอทดสอบที่ 1575 จุด S50Z19 บ่ายนี้หากดัชนีสามารถผ่านแนวต้าน 1058 จุดได้ จะเป็นการเกิดโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้น เพื่อสร้างระยะทางขึ้นสู่ระดับ 1067 จุดอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
03
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 3 December 2019,กำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1470 ดอลลาร์
(views 47)
ภาพราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านแรกที่ 1470 ดอลลาร์ และระดับถัดมาที่ 1478 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสติดที่ระดับดังกล่าว และย่อตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 2 December 2019,ต้องรอจนกว่าดัชนีกลับมายืน 1580 จุด
(views 65)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีปรับตัวลงต่อล่าสุดหลุดระดับแนวรับสำคัญที่ 1580 จุด ทำให้ Downside การลงต่อถูกเปิด ความเสี่ยงการพักตัวยังมี ต้องรอจนกว่าดัชนีจะกลับมายืนเหนือระดับ 1580 จุด อีกครั้ง ถึงจะดึงทิศทางเชิงบวกกลับมา S50Z19 ราย 60 นาที RSI ลับมาเข้าสู่โซน Oversold อีกครั้งรอบบ่ายมีลุ้นการฟื้นตัวระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2019
Chart Insight (Night) : 2 December 2019,หากราคาทองคำหลุด 1450 ดอลลาร์ จะเสี่ยงไหลงต่อ
(views 48)
ภาพราย 4 ชั่วโมง ราคาทองคำย่อตัวลงมาที่ Downtrend Line ราคาทองคำไม่ควรหลุดต่ำกว่า 1450 ดอลลาร์ มิฉะนั้นการทะลุ Downtrend Line ในรอบเช้าจะเป็น Failed Break และเปิดความเสี่ยงการไหลลงต่อเนื่องเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 29 November 2019 : มุมมองสัปดาห์หน้า 2-6 ธ.ค. 2019
(views 85)
ฐานแนวรับสุดท้ายที่บริเวณ 1580 จุด ไม่ควรหลุดบริเวณนี้อัตราการทา New Low (เส้นสีเขียว) กลับมาต่าลง ขัดแย้งกับการอ่อนตัวของดัชนี SET INDEX ที่พ ักตัวลงอยู่ ดังนั้นมีโอกาสได้เห็นการเกิด Technical Rebound ในสัปดาห์ข้างหน้า
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 29 November 2019,การซื้อขายเบาบาง ราคาแกว่งตัวในกรอบแคบ
(views 45)
ภาพราย 4 ชั่วโมง ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบแคบ หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐปิดทาการในวัน Thanksgiving Day และจะเปิดทาการเพียงครึ่ง วันของวันศุกร์นี้ (ปิดทาการในเวลาประมาณตี 1 ตามเวลาประเทศไทย) ภาพหลักยังให้น้ำหนักเป็นลบหลังไม่ผ่านเส้น Downtrend line
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 27 November 2019,พักตัวในกรอบ Bull flag รอผ่าน 1612 จุด
(views 67)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที การพักตัวของดัชนีรอบนี้เป็นลักษณะ Bull flag รอการขึ้นผ่านแนวต้าน 1612 จุด เพื่อยืนยันการเข้าสู่รอบการขึ้นใหม่อีกครั้ง S50Z19 อยู่ในรอบการพักตัวปรับฐาน โดยวางแนวรับสาคัญที่บริเวณ 1081 จุด มีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 27 November 2019,ราคาทองคำมีโอกาสติดแนวต้าน 1465 ดอลลาร์
(views 41)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำยังคงถูกกดดันจาก Downtrend Line คาด ณ บริเวณแนวต้าน 1465 ดอลลาร์ ราคาทองคำเสี่ยงที่จะติดที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 28 November 2019,ลงแตะแนวรับ 1600 จุด มีลุ้นฟื้นตัว
(views 51)
SET INDEX ในรอบเช้าดัชนีอ่อนตัวลงมาแตะแนวรับสาคัญบริเวณ 1600 จุด สัญญาณ Stochastic ในภาพราย 60 นาที เข้าสู่ภาวะ Oversold ดังนั้นมีโอกาสได้เห็นการเด้งกลับในรอบบ่าย
S50Z19 รอบเช้าไม่สามารถยืนแนวรับ 1084 จุด ได้เกิดการพักตัวลงมา โดยเริ่มเห็นแรงซื้อกลับหลังเข้าใกล้แนวรับ Gap เดิมที่เคยเปิดไว้แถว 1078 -1080 จุด มีโอกาสฟื้นในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 28 November 2019,ราคาทองคำยังเสี่ยงติดแนวต้าน 1460-1465 ดอลลาร์
(views 40)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาใกล้แนวต้านของ Downtrend Line ที่บริเวณ 1460-1465 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสติดที่บริเวณดังกล่าว และย่อตัวอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 26 November 2019,มีโอกาสขึ้นทดสอบ High เดิมที่ 1620 จุด
(views 60)
SET INDEX รอบบ่ายดัชนีมีโอกาสขึ้นแตะระดับ 1620 จุดอีกครั้ง แต่ประเมินว่ายังต้องระวังแรงขายที่ระดับดังกล่าว เพราะโมเมนตัมการขึ้นเริ่มอ่อนลงต่อเนื่อง
S50Z19 ทิศทางการขึ้นช่วงนี้ยังคงแข็งแกร่ง โดยเป็นการไต่ตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน แนวต้านถัดไปที่ 1092/1095 จุด
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 26 November 2019,ฟื้นตัวระยะสั้นขึ้นทดสอบแนวต้าน 1465 ดอลลาร์
(views 46)
ภาพหลักราคาทองคำยังแกว่งทาฐานในกรอบกว้าง 1450-1477 ดอลลาร์ ขณะที่ภาพย่อยอยู่ในรอบการฟื้นตัวระยะสั้นขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1465 ดอลลาร์ หลังจากที่ยืนไม่หลุดแนวรับ 1450 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 25 November 2019,ราย ชม. ติดบ้างที่ 1610 จุด แต่รายวันจะทะลุ
(views 64)
SET INDEX ภาพหลักทยอยฟื้นตัวจากฐาน 1584 จุด รอผ่านแนวต้านครึ่ง ทางที่ 1610จุดเพื่อ ยืนยัน แต่สั้นๆ อาจมีติด 1610 จุด ได้บ้างในระดับราย ชม. ขณะที่รอบหลักให้น้ำหนักทะลุ 1610 จุด เพื่อทดสอบแนวต้าน 1620-1625 จุด
S50Z19 บ่ายนี้ดูแนวต้านสำคัญที่ 1086-1087 จุด อาจมีติดย่อยๆ ได้แต่รอบหลักให้โอกาสทะลุผ่านเพื่อขึ้นทดสอบแนวต้าน 1090 จุด และ 1095 จุด ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 25 November 2019 ,ฐานไม่ควรต่ำกว่า 1445-1450 ดอลลาร์ เพื่อไม่เปิดความเสี่ยง
(views 37)
ภาพหลักราคาทองคำยังแกว่งทำฐานในกรอบกว้าง 1450-1477 ดอลลาร์ ขณะที่ภาพย่อยไม่ควรหลุดฐานต่ำกว่าแนวรับ 1445-1450 ดอลลาร์ ลงไปอีก เพราะจะลบล้างโอกาสฟื้นตัว และเสี่ยงไหลต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 21 November 2019 : มุมมองสัปดาห์หน้า 25-29 พ.ย. 2019
(views 74)
เพื่อรักษาทิศทางเชิงบวก รอบหลักควรยืน 1580 จุด อัตราการทำNew Low ของหุ้นเริ่มสูงขึ้น (เส้นสีเขียว)ประเมินใกล้จบรอบการพักตัวปรับฐาน
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 22 November 2019 ,ราคาทองคำสามารถประคองตัวเหนือ 1464 ดอลลาร์
(views 48)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำสามารถประคองตัวเหนือ 1464 ดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคำยังไม่เสี่ยงไหลลงต่อและมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1480 ดอลลาร์ อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 21 November 2019,กาลังทดสอบแนวรับ 1590 จุด
(views 73)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดกดลงมาที่แนวรับ 1590 จุด และเกิดสัญญาณการฟื้นกลับ จาก Bullish Divergence ณ ระดับดังกล่าวควรมีการเกิด Technical ReboundT เพื่อไม่ดึงให้ภาพเป็นการพักตัวลงลึก สู่แนวรับ 1580 จุด
S50Z19รอบสั้นยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเข้ามา ยกเว้นรอบบ่ายสามารถฟื้นตัวขึ้นปิดเหนือระดับ 1074 จุด
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 21 November 2019 : แกว่งตัวออกด้านข้างแต่ยังอยู่ในรอบฟื้นตัว
(views 50)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำพักตัวออกด้านข้าง โดยการแกว่งตัวช่วงนี้อยู่เหนือ Uptrend Line ราคาทองยังอยู่รอบฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1480 ดอลลาร์ และ 1490 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 20 November 2019,ขึ้นปิด Gap มีลุ้นฟื้นต่อ
(views 69)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดกดลงไปแตะฐานแนวรับ 1598 จุด แล้วสามารถฟื้นตัวขึ้นมาปิด Gap ที่บริเวณ 1602 จุด ได้ทำให้ในรอบบ่ายมีลุ้นการฟื้นตัวขึ้นเข้าหาระดับแนวต้านสำคัญ 1610 จุด หากผ่านได้ดึงภาพบวกเข้ามา
S50Z19 รอบสั้นสามารถลุ้นการเด้งกลับตามดัชนี มีแนวต้านรอทดสอบที่บริเวณ 1081 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 20 November 2019 : กำลังสร้าง High ใหม่ต่อเนื่อง
(views 49)
ภาพทางเทคนิคราย 60 นาที โมเมนตัมการขึ้นช่วงนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากที่สามารถขึ้นมายืนเหนือระดับ 1470 จุด ได้โดยล่าสุดกาลังขึ้นทา Hig h ใหม่ต่อเนื่อง วางแนวต้านถัดไปรอทดสอบที่ 1480/1490 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 19 November 2019,รอผ่าน 1610 จุด เพื่อยืนยันรอบการกลับตัว
(views 57)
SET INDEX รอบเช้ามีแรงซื้อกลับแถวบริเวณ 1600 จุด รอบสั้นมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นทดสอบ 1610 จุด หากผ่านระดับดังกล่าว จะเป็นการยืนยันการกลับตัวในรอบสั้น S50Z19 S50Z19 ดัชนีลงไปแตะฐานที่ระดับ 1080 จุด และเกิดการฟื้นตัวกลับขึ้นมา แท่งเทียนเกิดรูปแบบ Morning star star ลุ้น Technical Reboundd ในรอบสั้น
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 19 November 2019 : ราคาทองคำฟื้นตัวไม่ผ่าน 1470 ดอลลาร์
(views 43)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 1470 ดอลลาร์ ทำให้ภาพของการฟื้นตัวต่อของราคาทองคำยังไม่ถูกดึงเข้ามา ประเมินราคาทองคำในระยะสั้นนี้แกว่งตัวในช่วง 1460-1470 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 18 November 2019,รอผ่าน 1605 จุด เพื่อดึงสัญญาณบวก
(views 67)
SET INDEX ต้องรอการขึ้นผ่านแนวต้าน 1605 จุด ถึงจะเป็นการดึงสัญญาณบวกระยะสั้นเข้ามา เพื่อเปิด Upside ขึ้นสู่ระดับ 1615 จุด มิฉะนั้นความเสี่ยงการพักตัวยังคงมีอยู่ S50Z19 กรอบการแกว่งตัวในรอบบ่าย 1082 -1086 จุด โดยภาพหลักยังต้องรอการขึ้นผ่าน 1090 จุด เพื่อบ่งชี้ถึงการจบรอบการอ่อนตัว
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 18 November 2019 : ราคาทองคำหลุด 1460 ดอลลาร์ เสี่ยงไหลลงต่อ
(views 45)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำหลุระดับ 1460 ดอลลาร์ ลงมาหลังจากที่ฟื้นตัวติดแนวต้าน 1470 ดอลลาร์ ตามที่คาดการณ์ ทาให้ราคาทองคำมีความเสี่ยงที่จะไหลลงต่อ โดยวางแนวรับแรกที่ 1450 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 15 November 2019 : มุมมองสัปดาห์หน้า 18-22 พ.ย. 2019
(views 54)
สัปดาห์นี้ดัชนีไม่ควรปิดต่ำกว่า 1600 จุด เพื่อรักษารอบของการฟื้นตัวกลับไปที่แนวต้าน 1620-1630 จุดในสัปดาห์หน้าหากดัชนีหลุด 1600 จุดลงมาจะทาให้ดัชนีเสี่ยงพักตัวต่อมาที่แนวรับ 1590 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายของกรอบ Sideway
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 15 November 2019 : กำลังย่อลงทดสอบแนวรับ 1460 ดอลลาร์
(views 48)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังอยู่ในรอบการย่อตัวลงทดสอบแนวรับ 1460 ดอลลาร์ อีกครั้ง หลังจากที่ฟื้นตัวติดแนวต้าน 1470 ดอลลาร์ หากราคาทองคำไม่สามารถยืนระดับ 1460 ดอลลาร์ จะเป็นการเปิดความเสี่ยงไหลลงต่อ
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 14 November 2019,ดัชนียังอยู่ในรอบของการอ่อนตัว
(views 57)
SET INDEX รายชั่วโมง ยังอยู่ในรอบของการอ่อนตัว จากรูปแบบ Head and r โดยวางแนวรับสำคัญรอทดสอบที่ 1600 จุด S50Z19 S50Z19 ค่า Basis +0.99 จุด ให้ระวังการชะลอตัวในรอบบ่าย เนื่องจากดัชนีขึ้นใกล้แนวต้านสาคัญบริเวณ 1090 จุด
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 14 November 2019 : กำลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านแรกที่ 1470 ดอลลาร์
(views 42)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1470 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสติดระยะสั้นที่บริเวณดังกล่าว และมีโอกาสย่อตัวอีกครั้ง วางแนวรับที่ 1460 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 13 November 2019,รอบบ่ายดัชนีควรกลับมายืนเหนือ 1620 จุด
(views 60)
SET INDEX รอบบ่ายดัชนีควรกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1620 จุด เพื่อประคองภาพบวก มิฉะนั้นภาพจะเป็นลักษณะหลุดเส้น Neck line e ของรูปแบบ Head and shoulders Head and shoulders สร้างความเสี่ยงการอ่อนตัวในรอบสั้น
S50Z19 ค่า Basis อยู่ที่ -0.29 จุด ทางเทคนิคลงมาย้ำฐานเดิมที่ 1088 -1090 จุด ควรเกิด Technical Rebound ที่ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 12 November 2019,มีโอกาสติดระยะสั้นที่แนวต้าน 1630 จุด
(views 74)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีฟื้นตัวหลังจากที่ยืนแนวรับ 1620 จุด ประคองภาพเชิงบวกไว้ได้ ภาคบ่ายมีโอกาสเห็นการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1630-1635 จุด ประเมินมีโอกาสติดระยะสั้นที่บริเวณดังกล่าว S50Z19 ฟื้นตัวหลังจากที่ประคองตัวเหนือ 1090 จุดได้ ภาคบ่ายมีโอกาสได้เห็นการติดแนวต้านระยะสั้นที่บริเวณ 1097-1100 จุด หากทะลุผ่านจะฟื้นต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 12 November 2019 : รายชั่วโมงเริ่มไม่สร้าง Low ใหม่
(views 49)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที เริ่มไม่สร้าง Low ใหม่หลังจากที่มีสัญญาณ Bullish Divergence ใน RSI ประเมินราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวกลับ และหากการฟื้นตัวของราคาทองคาสามารถกลับไปยืนเหนือ 1460 ดอลลาร์ ความเสี่ยงในไหลลงต่อในภาพหลักจะยังไม่ถูกดึงเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 11 November 2019,พักตัวระยะสั้น ฐานสำคัญ 1620 จุด
(views 138)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดหลุด 1635 จุด ลงมาทำให้รายชั่วโมงเป็นการเข้าสู่รอบการพักตัวปรับฐาน วางแนวรับสำคัญรอบนี้ที่ 1620 จุด S50Z19 บริเวณแนวรับ 1090 จุด เป็นโซนที่สามารถใช้เป็นจังหวะเปิด Long กลับเนื่องจากในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เคยเห็นแรงซื้อกลับที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 11 November 2019 : มีสัญญาณการฟื้นตัวกลับระยะสั้น
(views 42)
ภาพทางเทคนิค มีสัญญาณการฟื้นตัวกลับระยะสั้นจาก Bullish Divergence ใน RSI คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวสลับหลังจากยืนไม่หลุดแนวรับ 1460 ดอลลาร์ โดยวางแนวต้านที่ 1470 ดอลลาร์ เป็นด่านแรก
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 8 November 2019 : มุมมองสัปดาห์หน้า 11-15 พ.ย. 2019
(views 70)
ทิศทางในสัปดาห์หน้าขึ้นอย่กับแนวต้าน 1640 จุด หากสัปดาห์นี้ดัชนีปิดเหนือแนวต้าน 1640 จุด จะส่งให้สัปดาห์หน้าฟื้นตัวต่อขึ้นทดสอบแนวต้านแนวต้าน 1650 จุด ในกรณีปิดต่ำกว่า 1640 จุด จะส่งผลให้สัปดาห์มีทิศทางสะสมกำลังเพื่อรอฟื้นตัวอีกครั้งที่แนวรับ 1630 จุด และ 1620 จุด ตามลาดับ
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 8 November 2019 : หากราคาทองคำหลุดแนวรับ 1460 ดอลลาร์ ภาพจะกลับเป็นลบ
(views 44)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำฟื้นตัวติดแนวต้านย่อยที่ 1470 ดอลลาร์ ประเมินมีโอกาสที่ราคาทองคำจะย่อตัวลงทดสอบแนวรับหลักที่ 1460 ดอลลาร์ อีกระลอก ราคาทองคำต้องยืนระดับดังกล่าวเพื่อเป็นการไม่ดึงภาพลบเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 7 November 2019,ยืน 1620 จุด รักษาภาพเชิงบวกไว้ได้
(views 54)
SET INDEX ภาพรายชั่วโมงยังประคองตัวเหนือแนวรับ 1620 จุด ได้ทำให้ยังคงรักษาทิศทางเชิงบวกไว้ได้ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1630 จุด อีกครั้ง หากหลุดแนวรับ 1620 จุด จะเข้าสู่รอบการพักตัว S50Z19 วันนี้ไม่ควรปิดต่ากว่า 1088 จุด เพื่อเป็นการประคองตัวเพื่อฟื้นตัวขึ้นต่อ หากหลุดระดับดังกล่าวจะมีความเสี่ยงย่อตัวต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 7 November 2019 : จับตาที่แนวรับ 1480 ดอลลาร์
(views 52)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำกำลังอยู่ลงมาที่แนวรับ 1480 ดอลลาร์ ที่เป็นกรอบของการแกว่งตัว หากราคาทองคำสามารถยืนไม่หลุดระดับดังกล่าว จะยังไม่เสี่ยงการเข้าสู่รอบการพักตัวลงต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 6 November 2019,Upside เริ่มจำกัด แนวต้านถัดไปที่ 1636 จุด
(views 59)
SET INDEX ภาพราย 15 นาที มีแรงซื้อเข้ามาก่อนปิดตลาด หนุนให้ดัชนีปิดทา High ใหม่ของรอบ โดยมาแนวต้านถัดไปรอทดสอบที่ 1636 จุด โดยให้ระวังการชะลอหลังขึ้นแต่ระดับกล่าว S50Z19 ค่า Basis ลดเหลือ -0.12 จุด โดยเข้าใกล้แนวต้าน 1100 จุด ประเมิน Upside จำกัด อาจได้เห็นแรงขายในรอบสั้นที่ระดับกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 6 November 2019 : รอบสั้นมีโอกาสฟื้นตัว หลังยืนไม่หลุด 1480 ดอลลาร์
(views 47)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำยังสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับของกรอบการแกว่งตัวที่ 1480 ดอลลาร์ ได้คาดในระยะสั้นนี้มีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวกลับของราคาทองคำ วางแนวต้านรอทดสอบแรกที่ 1495 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 5 November 2019,ติดต้านรายสัปดาห์ 1628-1630 จุด น่าจะชะลอ
(views 63)
SET INDEX การดีดขึ้นจาก Bottom ระยะสั้นที่ 1580 จุด ติดแนวต้าน 1628-1630 จุด ไปแล้วฉะนั้นการไปต่อมี Upside จำกัด (กรอบบนน่าจะยังไม่พ้นแนวต้าน 1633 จุด) รอบบ่ายมีโอกาสอ่อนตัวข้าหาแนวรับ 1621 จุด และเมื่อต่ากว่าจะยืนยันรอบคลายตัวมากขึ้น
S50Z19 มีน้ำหนักสูงที่จะติดแนวต้าน 1095 จุด หรือ 1097 จุด และมีโอกาสชะลอตัวรายชม. เข้าหาแนวรับด่านแรก 1087/1083 จุด และมีโอกาสต่ำกว่าได้อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 5 November 2019 : ราคาทองคำกำลังย่อตัวลงมาทาฐานที่แนวรับ 1495-1500 ดอลลาร ์
(views 50)
ภาพทางเทคนิค หลังจากที่ราคาทองคำติดแนวต้าน 1515 ดอลลาร์ ล่าสุดราคาทองคำกำลังย่อตัวลง คาดราคาทองคากาลังสร้างฐานเพื่อฟื้นตัวกลับที่บริเวณแนวรับ 1495-1500 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 4 November 2019,รอบหลักไปต่อ แต่รอบย่อยคาดมีติดแนวต้าน
(views 67)
SET INDEX รอบหลักคงเดิมวาง 1580 จุด เป็น Bottom ระยะสั้นมีระยะรอผ่าน 1614 จุด เพื่อยืนยันรอบบวกขึ้นมากขึ้น แนวต้านถัดมา 1628-1635 จุด แต่รอบราย ชม. บ่ายนี้มีโอกาสติดแนวต้าน 1615-1618 จุด และอ่อนสลับเข้าหา 1605-1607 จุด
S50Z19 รอบบ่ายมีโอกาสติดแนวต้าน 1083-1085 จุด และเพิ่มโอกาสที่จะอ่อนตัวสลับ ซึ่งจะยืนยันมากขึ้นเมื่อ เริ่มหลุด 1078 จุด แม้รอบหลักจะมี Upside รอทดสอบที่ 1090 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 4 November 2019 : ติดแนวต้าน 1515 ดอลลาร์ และมีโอกาสย่อตัว
(views 40)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำติดแนวต้าน 1515 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวอีกระลอก โดยการย่อตัวครั้งนี้มองเป็นการย่อตัวเพื่อฟื้นตัวขึ้นต่อ วางแนวรับที่ 1500 ดอลลาร์ เป็นระดับแรก
อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2019
Chart Insight (Night) : 1 November 2019 : จับตาดูที่แนวต้าน 1515 ดอลลาร ์
(views 47)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1515 ดอลลาร์ หลังจากที่สามารถยืนเหนือ 1500 ดอลลาร์ ได้หากราคาทองคาสามารถทะลุระดับดังกล่าวได้จะฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่หากติดจะย่อตัวลงได้อีกระลอก โดยการย่อตัวไม่ควรต่ำกว่า 1495 ดอลลาร์ เพื่อรักษาภาพบวกไว ้
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 31 October 2019,บ่ายมีน้ำหนักต่อการอ่อนตัวเข้าหา 1600 จุด
(views 69)
SET INDEX หลังจากรอบเช้าไม่ผ่านแนวต้าน 1610 จุด และเริ่มมีระยะอ่อนตัวเกิดขึ้นตามมา คาดบ่ายนี้ยังคงน้ำหนักอ่อนตัวเข้าหาแนวรับ 1600 จุด และมีโอกาสหลุดต่ำกว่า 1600 จุด แต่รอบหลักยังคาดว่า 1580 จุด ได้กลายเป็นแนว Bottom ระยะสั้นไปแล้ว
S50Z19 บ่ายคาดไม่ทะลุแนวต้าน 1078-1080 จุด เข้าสู่ช่วงอ่อนตัวราย ชม. มีแนวรับ1068-1070 จุด เป็นด่านปิดทำกำไรฝั่ง Short เพราะรอบหลักได้ผ่าน Bottom ไปแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 31 October 2019 : ผ่านแนวต้าน 1500 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง
(views 49)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำกลับมาทะลุผ่านแนวต้าน 1500 ดอลลาร์ ได้อีกครั้งทำให้ทิศทางเริ่มกลับเป็นบวก โดยจะยืนยันทิศทางบวกมากขึ้นเมื่อขึ้นมายืนเหนือแนวต้าน 1510 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 30 October 2019,รายชั่วโมง มีโอกาสฟื้นแตะ 1600/1604 จุด
(views 65)
SET INDEX เช้านี้กลุ่มโรงไฟฟ้าถูกแรงเทขายลงมา แต่อย่างไรก็ดีดัชนี SET ยังคงสามารถเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ ภาพรายชั่วโมงสามารถยืนแนวรับ 1590 จุด ดังนั้นในรอบบ่ายยังลุ้นการเกิด Technical Reboundd เข้าหาแนวต้าน 1600 / 1604 จุด
S50Z19 ก่อนปิดตลาดเห็นแรงซื้อ กลับเข้ามาอย่างหนาแน่น หนุนรอบการฟื้นตัวขึ้นแตะ High เดิมที่ 1072/1075 จุด
อ่านเพิ่มเติม
30
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 30 October 2019 : มีโอกาสฟื้นตัวสลับกลับมาทดสอบแนวต้าน 1500 ดอลลาร์
(views 44)
ภาพทางเทคนิค หลังจากที่กลับมายืน 1490 ดอลลาร์ ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวสลับกลับมาทดสอบแนวต้าน 1500 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำเสี่ยงจะติดที่บริเวณดังกล่าว เนื่องจากยังถูกกดดันจาก Downtrend Channel
อ่านเพิ่มเติม
29
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 28 October 2019 : มีโอกาสฟื้นตัวกลับ เมื่อลงมาใกล้บริเวณแนวรับ 1495-1500 ดอลลาร์
(views 66)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำอยู่ในรอบการย่อตัวต่อเนื่องจากเมื่อเช้านี้ ประเมินแนวรับที่ 1495-1500 ดอลลาร์ เป็นฐานในการฟื้นตัวของรอบนี้ เว้นแต่ราคาทองคำกลับมาต่ำกว่า 1490 ดอลลาร์ จะลบล้างภาพดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
29
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 29 October 2019,ทะลุ 1604 จุด แบบเด็ดขาด อาจอ่อนราย ชม.
(views 57)
SET INDEX การฟื้นตัวจาก Bullish Divergence ยังไม่ทะลุ 1604 จุด แบบเด็ดขาดฉะนั้นช่วงบ่ายมีโอกาสอ่อนตัวราย ชม. เข้าหาแนวรับ 1595 จุด หรือ 1590 จุด ได้แต่ถือว่าการแตะ 1580 จุด เมื่อวาน มีโอกาสที่สร้าง Bottom ในระยะสั้นไปแล้ว
S50Z19 ติดแนวต้าน 1074-1075 จุด มีโอกาสอ่อนตัวราย ชม. เข้าหาแนวรบั 1065 จุด เป็นอย่างน้อย ส่วนภาพหลักที่ฟื้นขึ้นจากแนวรับ 1057-1060 จุด จะยืนยันรอบบวกได้ดีขึ้นเมื่อพ้นแนวต้าน 1075 จุด
อ่านเพิ่มเติม
29
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 29 October 2019 : ตราบที่ยืน 1490 ดอลลาร์ ราคาทองยังมีโอกาสฟื้นตัวอีกระลอก
(views 39)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำยังสามาถประคองตัวเหนือระดับ 1490 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำยังคงมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้าน 1500-1510 ดอลลาร์ อีกระลอกหากราคาทองคำหลุด 1490 ดอลลาร์ จะลบล้างภาพดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
24
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 24 October 2019,ติด Downtrend ที่ 1637 จุด
(views 91)
SET INDEX รอบเช้า ติด Downtrend ที่ 1637 จุด การชะลอในรอบบ่ายดูแนวรับย่อย 1627 จุด หากเริ่มหลุด มีโอกาสที่ดัชนีจะพักตัว Sideway ต่อ โดยมีแนวรับ รอทดสอบ 1622-1625 จุด แต่ตราบที่ไม่หลุด 1620 จุด ทิศทางไม่เสียโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไป
S50Z19 เมื่อเช้ายังไม่ทะลุ Downtrend ที่ 1090 จุด จึงยังไม่ยืนยันรอบบวกเต็มที่ การอ่อนตัวในช่วงบ่ายดูแนวรับ 1083 จุด เป็นด่านสำคัญ หากจะเริ่มฟื้น ต้องเห็นการยืน Low ไม่ต่ำกว่า 1083 จุด และฟื้นกลับเข้าหาแนวต้าน 1090 จุดอีกรอบ หากหลุดทิศทางไม่ค่อยดี
อ่านเพิ่มเติม
24
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 24 October 2019 : รายชั่วโมงแกว่งตัวในกรอบ 1480-1495 ดอลลาร์
(views 49)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ แกว่งตัวในกรอบรายชั่วโมงที่ 1480-1495 ดอลลาร์ เพื่อ รอการ Breakout เลือกทิศทาง เราให้น้ำหนักการพักตัวลงต่อ เนื่องจากในภาพรายวันยังคงถูกกดดันจาก Downtrend Channel
อ่านเพิ่มเติม
22
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 22 October 2019,ดูแนวต้านย่อย 1633 จุด อีกครั้ง
(views 67)
SET INDEX บ่ายดูที่แนวต้านย่อย 1633 จุด อีกครั้ง ถ้าผ่านได้ ระยะบวกจะกลับมาเต็มที่เพื่อยืนยันว่า การพักตัวเมื่อวานเพื่อสร้างไหล่ขวา สาหรับการฟื้นแบบ Inverse Head &Shoulders มีโอกาสที่จะทะลุแนวต้าน Downtrend ที่ 1637 จุด S50Z19 บ่ายการฟื้นต่อเนื่อง ดูแนวต้าน 1087-1090 จุด หากยังไม่รีบทะลุ Downtrendณ ระดับ 1090 จุด จะยังไม่ยืนยันรอบบวกเต็มที่ฉะนั้นฝั่ง Long เน้นปิดรอบสั้นในช่วงดีดราย ชม. ออกมาก่อน
อ่านเพิ่มเติม
22
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 22 October 2019 : ฟื้นตัวสลับในกรอบของ Downtrend Channel
(views 52)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ ฟื้นตัวสลับขึ้นมาหลังจากที่เช้านี้ย่อตัวลงใกล้แนวรับแรกที่ 1480 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากกรอบของ Downtrend Channel มีโอกาสเห็นการย่อตัวลงทดสอบแนวรับ 1280 ดอลลาร์ อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
21
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 21 October 2019,เริ่มหลุด 1625 จุด Low ไม่ควรหลุด 1622 จุด
(views 79)
SET INDEX ทิศทางบวกจะไม่เสีย หากยืน Low บ่ายนี้ไม่ต่ำกว่า 1622 จุด เพราะการที่ดัชนีเริ่มต่ำกว่า 1625 จุด ทำให้ทิศทางในรอบหลักยังไม่ดีนัก ฉะนั้นบ่ายนี้ควรจะแกว่งออกข้างช่วง 1622-1630 จุด ถ้าจะใหดีต้องผ่าน 1633 จุด Low หลุด 1622 จุด ยืนยันพักฐาน
S50Z19 ลงมาแตะ 1081 จุด รอบบ่ายคาดจะเกิดการฟื้นราย ชม. เข้าหาแนวต้าน 1087-1090 จุด แต่ยังไม่ยืนยันรอบบวกเต็มที่ จนกว่าจะผ่านแนวต้าน 1090 จุด ฉะนั้นฝั่ง Long เน้นปิดรอบสั้นในช่วงดีดราย ชม.
อ่านเพิ่มเติม
21
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 21 October 2019 : ประเมินมีแรงขายสลับที่บริเวณแนวต้าน 1500 ดอลลาร ์
(views 51)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในระยะสั้น กำลังแกว่งตัวออกด้านข้างประเมินจะมีแรงขายสลับเมื่อฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้าน 1500 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นกรอบด้านบนของ Downtrend Channel
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 18 October2019 :มุมมองสัปดาห์หน้า 21-25 ต.ค. 19
(views 70)
สัปดาห์นี้คาด Sideway หลังจากสัปดาห์ที่แล้วการฟื้นตัวแบบ Double Bottoms ได้ชนเป้าหมายหลักเบื้องต้น ณ ระดับแนวค่าเฉลี่ย 1633 จุด ไปแล้วประกอบกับยังไม่ผ่านแนวต้าน Downtrend ที่ 1639 จุด อาจดึงให้เกิดการย่อสลับแบบ Sideway ได้บ้างโดยจุดเปลี่ยนฝั่งลบ จะเกิดเมื่อหลุดแนวรับ 1625 จุด
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 18 October 2019 : ระยะสั้นคาดราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวลงทดสอบแนวรับที่ 1480 ดอลลาร์
(views 49)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำในช่วงนี้กำลังพักตัวลงในภาพใหญ่ที่เป็นขาขึ้นตามกรอบ Downtrend Channel คาดระยะสั้นราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวลงทดสอบแนวรับที่ 1480 ดอลลาร์ หากหลุดระดับดังกล่าวจะเสี่ยงไหลลึก
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 17 October 2019,Dwontrend 1639 จุด ไม่รีบข้าม อาจพักสั้น
(views 64)
SET INDEX บ่ายนี้ดู Downtrend ที่ 1639 จุด หากไม่รีบข้าม อาจมีย่อสั้นๆ แต่ตามรอบหลักที่ฟื้นแบบ Double Bottoms ยังมีโอกาสทะลุผ่าน 1639 จุด ไปที่มีเป้าหมาย 1645-1650 จุด
S50Z19 มีจดเปลี่ยนระยะสั้นอยู่ที่แนวตา้ นย่อย 1087.50-1088 จุด หากไม่รีบ break จะเปิดความเสี่ยงต่อการย่อตัวกลับมาที่ 1080-1082 จุดได้แต่ภาพหลักหากไม่หลุด 1077 จุด ยังเป็นการพัก Sideway เพื่อรอทะลุ 1087.50-1088 จุดไปที่ 1090/1100 จุด
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 17 October 2019 : หากราคาทองคำหลุด 1480 ดอลาร์ จะเปิดความเสี่ยงต่อการไหลอีกระลอก
(views 47)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้นตัวรอบเช้าติดแนวต้าน 1490 ดอลลาร์ ตามที่ได้ประเมินไว้ คาดราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวลงทดสอบแนวรับ 1480 ดอลลาร์ อีกครั้ง และหากราคาทองคำหลุดระดับดังกล่าว จะเปิดความเสี่ยงต่อการไหลอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 16 October 2019,บ่ายดูแนวต้านย่อย 1637-1639 จุด เป็นสำคัญ
(views 71)
SET INDEX รอบหลักจ่อผ่าน Downtrend ที่ 1639 จุด ตามกรอบการฟื้นแบบ Double Bottoms จะต้องทะลุผ่าน มีเป้าหมายรอดทสอบ 1645-1650 จุด แต่บ่ายนี้ดูแนวต้านย่อย1637-1639 จุด เป็นด่านสำคัญก่อน
S50Z19 ข้าม High ที่ 1085 จุด ได้ฉะนั้นระยะเวลาการฟื้นตัวแบบ Doulbe Bottoms ให้ยึดที่รอบหลักคือ ฟื้นเข้าหาแนวต้าน 1090/1100 จุด โดยการเหวี่ย งราย ชม. จะเบาบางตราบที่ไม่หลุด1078 จุด ฝั่ง Long กลับมาได้เปรียบ
อ่านเพิ่มเติม
16
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 16 October 2019 : หากราคาทองคำต่ำกว่า 1480 ดอลลาร์ จะเสี่ยงพักตัวลงต่อ
(views 53)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ ภาพหลักช่วงนี้แกว่งตัวในกรอบ Down Trend Channel หากราคาหลุดแนวรับ 1480 ดอลลาร์ จะเป็นการยืนยันรอบการพักตัวลงต่อวางแนวรับถัดมาที่ 1465 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
15
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 15 October 2019,อยู่รอบการชะลอตัว แนวรับรอบบ่าย 1622 จุด
(views 64)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีเปิดกระโดดขึ้นไปทำ High แตะแนวต้านบริเวณ 1633 จุด แล้วพักตัวลงมาปิด Gap โดยมองรอบบ่ายอยู่ในช่วงการชะลอวางแนวรับ 1622 / 1616 จุด
S50Z 19 ค่า Basis แคบลงเหลือ -1.81 จุด โดยถือว่าประคองตัวที่แข็งแกร่งว่าดัชนีอ้างอิงอย่าง SET50 รอบบ่ายรอดูแนวรับ 1080 จุด หากยากได้มีโอกาสที่จะขึ้นแตะ 1084 จุด อีกครั้ง แต่กรณีหลุด จะเป็นการลงไปเจอฐานสำคัญที่ 1075 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 15 October 2019 : ราคาทองคำเสี่ยงติดแนวต้าน 1500 ดอลลาร์
(views 48)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ มีความเสี่ยงที่จะฟื้นตัวติดแนวต้าน 1500 ดอลลาร์ เนื่องจากภาพหลักยังคงถูกกดดันจาก Downtrend Line และราคาทองคำมีโอกาสที่จะย่อตัวต่ออีกระลอก วางแนวรับที่ 1490 ดอลลาร์ และ 1480 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 11 October2019 :มุมมองสัปดาห์หน้า 15-18 ต.ค. 19
(views 86)
ภาพหลักฟื้นตัวจากแนวรับ 1604 จุด รอผ่านแนวต้าน 1623 จุด เพื่อยืนยันรอบบวกมากขึ้น (ยืนปิด Gap 1619-1623 จุด ได้สนิท) เป็นการฟื้นแบบ Double Bottoms มีเป้าหมายหลักเบื้องต้นอยู่ที่แนวค่าเฉลี่ย1633 จุด ฉะนั้นการเหวี่ยงตัวราย ชม. ยังคาด Downside จำกัด ไม่หลุด 1604 จุด
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 11 October 2019 : คาดระยะสั้นแกว่งตัวในกรอบ 1490-1515 ดอลลาร์
(views 47)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ ฟื้นตัวกลับขึ้น มาหลังจากที่ย่อตัวลงแตะแนวรับ 1490 ดอลลาร์ คาดระยะสั้น ราคาทองคำแกว่งในกรอบ Sideway1490-1515 ดอลลาร์ เพื่อรอการ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว เพื่อกำหนดทิศทางอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 10 October 2019,ดูการยืน ณ ระดับแนวรับแรก 1605-1609 จุด
(views 73)
SET INDEX รอบบ่ายหากยืน Low ไม่หลุด 1605-1609 จุด จะฟื้นกลับในราย ชม. ทันทีเพื่อรอทดสอบแนวต้าน 1615/1617 จุด แต่หากมี Downside อีกเล็กน้อย ไม่น่าหลุด 1600 จุด เพราะภาพหลักการปรับ ฐานจาก 1680 จุด มีโอกาสจบรอบสมบูรณ์ไปแลว้
S50Z19 ราย ชม. การอ่อนตัวลงมาจากแนวต้าน 1073 จุด ไม่น่าหลุดแนวรับ 1062 จุดฉะนั้นรอบบ่ายวาง Downside จำกัด มีโอกาสฟื้นสลับกลับมาที่แนวต้าน 1071/1075 จุด
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 10 October 2019 :ฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 1515 ดอลลาร์ ยังมีความเสี่ยงย่อตัว
(views 44)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ ฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้านของ Downtrend Line ที่ 1515 ดอลลาร์ ทำให้ภาพของราคาทองคำยังมีความเสี่ยงการย่อตัวอยู่ โดยวางแนวรับที่ 1490 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 9 October 2019,ค่อยๆ ฟื้น หลังจากเช้าแตะ 1604 จุด
(views 68)
SET INDEX หลังจากเช้าแตะแนวรับ 1604 จุด ไปแล้วคาดรอบบ่ายค่อยๆ ฟื้นตัวเข้าหาแนวต้าน 1611 จุด และยืนยันรอบบวกมากขึ้นเมื่อพ้น 1615 จุด ขณะที่ภาพหลักการปรับฐานจาก 1680 จุดแบบ Head & Shoulders คาดว่ามีโอกาสจบรอบสมบูรณ์ไปแล้ว
S50Z19 ราย ชม. คาดสลับฟื้นตัวเข้าหาแนวต้าน 1068-1070 จุด ดีสุดอาจยังไม่ทะลุ1072 จุด ในวันนี้ส่วนรอบหลักวาง Downside จำกัดตราบที่ไม่หลุด 1058 จุด
อ่านเพิ่มเติม
09
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 9 October 2019 : มีโอกาสย่อตัวต่ำกว่า 1500 ดอลลาร์ อีกครั้ง
(views 52)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ มีโอกาสย่อตัวต่ำกว่า 1500 ดอลลาร์ อีกระลอก หลังจากที่ไม่สามารถยืนเหนือ 1505 ดอลลาร์ ได้ประเมินการย่อตัวรอบนี้มีแนวรับที่ 1490 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
08
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 8 October 2019,ติดแนวต้าน 1624-1625 จุด มีสลับพัก ราย ชม.
(views 188)
SET INDEX บ่ายนี้คาดติดต้าน 1624-1625 จุด มีจังหวะสลับพักราย ชม. โดยเฉพาะหลุด1616 จุด แต่ภาพหลักการปรับฐานจาก 1680 จุดแบบ Head & Shoulders คาดว่ามีโอกาสจบรอบสมบูรณ์ไปแล้ว
S50Z19 ราย ชม. ติด 1075 จุด ดีสุดยังไม่น่าผ่าน 1078 จุด เป็นการอ่อนตัวช่วงสั้น ส่วนรอบหลักมองฟื้นตัว เว้นรีบทะลุ 1078-1080 จุด จะเป็นการฟื้นตัว โดยไม่มีสลับพักใน ชม.
อ่านเพิ่มเติม
08
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 8 October 2019 : ฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1500 ดอลลาร์
(views 47)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำกำลังฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1500 ดอลลาร์ โดยดูการฟื้นตัวรอบนี้นั้นสามารถยืนเหนือ 1500 ดอลลาร์ ได้หรือไม่ในกรณียืนได้ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวต่อ มีแนวต้านรอทดสอบที่ 1515-1520 ดอลลาร์ ในกรณียืนไม่ได้ราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวต่อ
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 7 October 2019,ราย ชม. ติดแนวต้าน 1615 จุด ได้บ้าง
(views 63)
SET INDEX ภาพหลักการปรับฐานจาก 1680 จุด แบบ Head & Shoulders คาดว่ามีโอกาสจบรอบสมบูรณ์ไปแล้ว ยกเว้นหลุด Downside 1600/1590 จุด อีกครั้งจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงชัดเจน ส่วนบ่ายนี้มีโอกาสติดต้าน 1615 จุด และอ่อนเข้าหา 1610 จุด
S50Z19 ภาพหลักหลังไม่หลุดแนวรับ1058-1060 จุด เข้าสู่ช่วงทรงตัวทยอยฟื้น DoubleBottoms แต่ราย ชม. คาดติด 1073-1075 จุด และจะอ่อนตัวชัดเจนเมื่อหลุด 1068 จุด
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 7 October 2019 : ระวังการหลุดแนวรับ 1500 ดอลลาร์
(views 53)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำหลังจากที่ฟื้นตัวไม่ผ่านแนวต้าน 1520 ดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคำนั้นมีความเสี่ยงที่จะย่อตัวได้อีกระลอก โดยการหลุดแนวรับที่ 1500 ดอลลาร์ จะเป็นการยืนยันรอบการย่อตัว มีแนวรับแรกที่ 1490 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 4 September 2019 :มุมมองสัปดาห์หน้า 7-11 ต.ค. 19
(views 178)
ดัชนีหลุดแนวซื้อคืนด่านแรก 1620 จุด ลงมาใกล้ฐาน 1600 จุด คาด Downside ที่เหลือจำกัด โดยจะยืนยันการฟื้นตัวชัดเจนเมื่อผ่าน 1623 จุด (ปิด Gap 1619-1623 จุด) กรณีไหลต่อหลุด 1590 จุด เจอฐาน 1555 จุด อีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 4 October 2019 : จับตาดูที่แนวต้าน 1520 ดอลลาร์
(views 51)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ แกว่งตัวในกรอบ Downtrend Channel การแกว่งตัวช่วงมีโอกาสฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1520 ดอลลาร์ อีกครั้งให้จับตาดูที่บริเวณดังกล่าวหากไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ให้ระวังแรงขายที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 3 October 2019,Donwside จำกัด เมื่อเช้าถือว่าลงไม่แรง
(views 65)
SET INDEX แตะฐาน 1605 จุด อีกรอบทำให้การฟอร์มตัวปรับฐานจาก 1680 จุด แบบ Head & Shoulders จบรอบสมบูรณ์ฉะนั้น Downside 1600/1590 จุด น่าจะเป็นโอกาสฟื้นตัว ยกเว้นหลุดอีกครั้ง จเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงชัดเจน
S50Z19 หากได้เปิด Short ตามหลังหลุด 1065 จุด รอปิดที่ 1058 จุด และ 1055 จุด ทะลุแนวต้าน 1069 จุด ตัดขาดทุนทันที เพราะราย ชม. น่าจะลุ้นการยืนฐาน 1058-1060 จุด
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 3 October 2019 : ระวังแรงขายที่บริเวณแนวต้าน 1508-1513 ดอลลาร ์
(views 56)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำอยู่ระหว่างทางฟื้นตัวขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้าน 1508-1513 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสเผชิญแรงขายที่บริเวณดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 2 October 2019,ต้องกลับขึ้นมาปิด Gap 1619-1623 จุด
(views 69)
SET INDEX เช้าทีผ่านมาหลังจากหลุดแนวซื้อคืนด่านแรก 1620 จุด เปิด Gap 1619-1623 จุด และลงมาทดสอบแนวรับรายเดือน 1612 จุด ฉะนั้นควรเกิด Technical Rebound กรณีหลุด เสี่ยงไหลต่อเนื่อง เพื่อทดสอบแนวรับ 1587-1590 จุด S50Z19 ต้องไม่ต่ำกว่า 1065 จุด และกลับขึ้นมาปิด GAP 1070-1073 จุด จะยืนยันการเกิด Technical Rebound แต่หากหลุด 1065 จุด ไหลต่อไปที่1050-1053 จุด
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 2 October 2019 : ฟื้นตัวกลับมาทดสอบแนวต้าน 1485 ดอลลาร์ อีกครั้ง
(views 148)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1485 ดอลลาร์ เรายังคงมุมมองการติดที่บริเวณดังกล่าวเว้น แต่ราคาทองคำจะฟื้นตัวทะลุ 1495 ดอลลาร์ จึงจะเป็นการยืนยันรอบการของกลับตัว
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 1 October 2019,เช้าหลุด 1630 จุด เล็กน้อย บ่ายนี้น่าจะยืนได้
(views 83)
SET INDEX รอบเช้าหลุด 1630 จุด เล็กน้อยแตะ Low 1628.63 จุด คาดรอบบ่ายจะประคองตัวสลับฟื้น เข้าหาแนวต้าน 1633 จุด ส่วนภาพหลักรายวันได้ยืนยันสัญญาณกลับตัว (หลังให้ซื้อที่แนวรับ 1620 จุดไปแล้ว) มีโอกาสแตะแนวต้าน 1645 จุดอีกรอบ
S50Z19 ภาพราย ชม. อาจมีสลับอ่อนตัวเบาๆ ได้บ้าง หลังไม่ผ่านแนวต้าน 1090 จุด มีแนวรับรอทดสอบ 1083/1080 จุด แต่ภาพรายวันทำฐานใหสั้ญญาณกลับตัวไปแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
01
ตุลาคม
2019
Chart Insight (Night) : 1 October 2019 : ฟื้นตัวสลับ ขณะที่ภาพหลักยังคงพักตัว
(views 55)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที มีสัญญาณการฟื้นตัวสลับจากการเกิด Bullish Divergence ย่อยๆใน RSI วางแนวต้านรอทดสอบด่านแรกที่ 1475 ดอลลาร์ ขณะที่ภาพหลักยังคงมุมมองราคาทองคำ อยู่ในรอบการพักตัว
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 30 September 2019,บ่ายยังติดแนวต้าน แต่ให้ยึดภาพรายวันขึ้นต่อ
(views 79)
SET INDEX ราย ชม. คาดยัง Sideway มีสลับอ่อนตัวจากการติดแนวต้าน 1648-1650 จุด ซึ่งจะไม่ต่ำกว่า 1635/1630 จุด เนื่องจากภาพรายวันได้ยื้นยันสัญญาณกลับตัว (หลังให้ซื้อที่แนวรับ 1620 จุด ไปแล้ว ) มีโอกาสแตะแนวต้าน 1645 จุดและทะลุผ่าน
S50Z19 ภาพราย ชม. อาจมีสลับอ่อนตัวเบาๆ ได้บ้าง หลังไม่ผ่านแนวต้าน 1090 จุด มีแนวรับรอทดสอบ 1083/1080 จุด แต่ภาพรายวันทำฐานได้ให้สัญญาณกลับตัวไปแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 30 September 2019 : ระวังการหลุดแนวรับ 1485 ดอลลาร์
(views 51)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาย่อตัวลงมาที่ฐานแนวรับ 1485 ดอลลาร์ ราคาทองคำไม่ควรหลุดบริเวณดังกล่าว มิฉะนั้นจะดึงความเสี่ยงการพักตัวลงต่อเนื่องและ เริ่มต้นของทิศทางขาลง
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 27 September 2019 :มุมมองสัปดาห์หน้า 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 19
(views 79)
ทำฐานที่ 1620 จุด ไปแล้วคาดกลับตัวดัชนีลงมาแตะแนวซื้อคืนด่านแรก 1620 จุด ให้น้ำหนักทยอยฟื้นตัวโดย Momentum บวกจะมากขึ้นเมื่อพ้นแนวต้านย่อย 1636 จุด และมีโอกาสแตะ Downtrend ที่แนวต้าน 1645 จุด ระยะถัดไปให้จังหวะทะลุผ่าน 1645 จุด กรณีผิดทางหลุด 1610 จุด จะพักฐานไปเจอ Low เดิม 1590 จุด
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 27 September 2019 : หลุด 1500 ดอลลาร์ พักตัวลงต่อ
(views 57)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำหลุด 1500 ดอลลาร์ ลงมาหากราคาทองคำไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับดังกล่าว จะทาราคาทองคำเข้าสู่รอบการพักตัวที่ฐานแนวรับ 1485-1490 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 26 September 2019,ราย ชม. ติดแนวต้าน 1639/1642 จุด
(views 62)
SET INDEX ติดแนวต้านราย ชม.ที่ 1639-1642 จุด มีโอกาสอ่อนตัวราย ชม ลงสู่ 1630/1625 จุด อีกระลอก แต่ภาพรายวันยืนยันสัญญาณกลับตัวแล้ว (หลังให้ซื้อที่แนวรับ 1620 จุด ไปแล้ว) มีโอกาสแตะ Downtrend ที่แนวต้าน 1645 จุด และทะลุผ่าน
S50Z19 แตะแนวต้าน 1085 จุด ไปแล้วฉะนั้นราย ชม. มีโอกาสอ่อนตัวเข้าหาแนวรับ1075-1076 จุด อีกรอบ แต่ภาพรายวันทำฐาน และให้สัญญาณกลับตัวแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 26 September 2019 : รอบสั้นมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1515 ดอลลาร ์
(views 50)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำอยู่ในรอบการฟื้นตัวระยะสั้น หลังจากที่พักตัวลงแตะ 1500 ดอลลาร์ ในรอบเช้าที่ผ่านมา ประเมินการฟื้นตัวรอบนี้มี Upside จำกัดที่แนวต้าน 1515-1520 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 25 September 2019,ราย ชม. มีติดแนวต้านบ้าง แต่รายวันกลับตัว
(views 72)
SET INDEX รอบรายวันคงมุมมองเดิมคือ ทำฐานและมีน้ำหนักกลับตัว หลังลงแตะใกล้แนวรับซื้อคืนด่านแรกที่1620 จุด ไปแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมา (กรณีแย่สุดรอบนี้ไม่หลุดแนวรับ 1610 จุด) Momentum บวกจะมากขึ้นเมื่อพน้ แนวต้าน 1633-1636 จุด
S50Z19 ราย ชม. ติดต้าน 1083-1085 จุด แต่รายวัน Downside เหลือน้อยมากกรณีพยายามกดลงไปอีก จะมีแนวรับหลัก 1070/1066 จุด เป็นฐาน Long กลับเพิ่ม
อ่านเพิ่มเติม
25
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 25 September 2019 :จับตาดูที่แนวต้าน 1535 ดอลลาร ์
(views 52)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาทีราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1535 ดอลลาร์ รอดูที่บริเวณดังกล่าวว่าผ่านได้หรือไม่ถ้าผ่านไปได้จะมีโอกาสฟื้นตัวไปที่แนวต้าน 1545 ดอลลาร์ ในกรณีติดแนวต้าน 1535 ดอลลาร์ ราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวอีกครั้งวางแนวรับแรกที่ 1525 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
24
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 24 September 2019,รอบรายวันกลับตัว หลังยืนที่แนวรับ 1620 จุด
(views 70)
SET INDEX เราให้รอซื้อกลับที่ 1620/1610 จุด ซึ่งได้แตะฐาน 1620 จุด ไปแล้วคาดทยอยฟื้นต่อเนื่อง ภาพรวมรอผ่าน 1636 จุดเพื่อยืนยันน้ำหนักการกลับตัวของดัชนี แต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นประเมินกลับตัวแล้วแม้ราย ชม. อาจติด 1635-1636 จุด บ้าง
S50Z19 ราย ชม. ติดแนวต้าน 1085 จุด หรือ 1089 จุด มีโอกาสอ่อนตัวทดสอบแนวรับ 1076-1078 จุด แต่ภาพรายวันเริ่มมีน้ำกลับตัว โดยเฉพาะทะลุแนวต้าน 1090 จุด
อ่านเพิ่มเติม
24
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 24 September 2019 :ติดแนวต้าน 1525 ดอลลาร์ มีโอกาสย่อตัวรายทาง
(views 52)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำย่อตัวรายทาง หลังจากติดแนวต้าน 1525 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสย่อตัวลงมาใกล้แนวรับ 1515 ดอลลาร์ อีกระลอก มองการย่อตัวรายทางรอบนี้เป็นจังหวะในการเข้าสะสมที่ดี วางฐานแนวรับช่วง 1510-1515 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 23 September 2019,ฟื้นรอบบ่าย หลังลงมาใกล้แนวรับ 1625 จุด
(views 84)
SET INDEX ราย ชม. ให้น้ำหนักฟื้นตัวเข้าหาแนวต้าน 1636 จุด แต่ต้องดูต่อเนื่องจนถึงระดับปิด หากสามารถปิดเหนือระดับดังกล่าวได้ จะเป็นการยืนยันการกลับ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือระดับ จะมีฐานรอซื้อกลับที่ 1620/1610 จุด
S50U19 ฟื้นราย ชม. หลังจากแตะแนวรับ 1080-81 จุด มีแนวต้าน 1087 จุด เป็นด่านแรก และหากฟื้นตัวทะลุ 1090 จุด จะเข้ารอบการกลับตัว
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 23 September 2019 :ยืน 1515 ดอลลาร์ หนุนการฟื้นตัวต่อ
(views 56)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำยืนเหนือระดับ 1515 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นกรอบการพักตัวในรอบนี้ คาดราคาทองคำเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้ง มีแนวต้านรอทดสอบที่ 1525 ดอลลาร์ ประเมินจังหวะย่อตัวลงใกล้แนวรับ 1510 ดอลลาร์ เป็นจังหวะเข้าสะสมที่ดี
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 20 September 2019 :มุมมองสัปดาห์หน้า 23 - 27 ก.ย. 19
(views 102)
ใกล้เจอฐานการฟื้นกลับระยะสั้น หลังพักต้วดัชนีหลุดแนวรับช่วงแรกที่ขอดูคือ 1650-1655 จุด มีฐานรอทดสอบที่แนวรับ 1630 จุด และจุดหลักที่คาดว่าจะเกิดการฟื้นตัวคือ แนวรับ 1610 จุด รอบนี้ประเมินเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ วางเป็นจุดทยอยซื้อกลับกรณีผิดทาง หลุด 1610 จุด จะพักฐานไปเจอ Low เดิม 1590 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 20 September 2019 : เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว
(views 58)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจาก Stochastic ที่ฟื้นตัวจากเขต Oversold คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวขึ้น อีกระลอกประเมินแนวต้านแรกที่ 1515 ดอลลาร์ และ 1525 ดอลลาร์ หากราคาทองคำสามารถทะลุระดับดังกล่าวได้จึงจะกลับมามีทิศทางเชิงบวก
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 19 September 2019,ฟื้นรอบบ่าย หลังแตะแนวรับ 1646 จุดไปแล้ว
(views 101)
SET INDEX ราย ชม. ให้น้ำหนักฟื้นตัวเข้าหาแนวต้าน 1658-1660 จุด แต่ต้องดูต่อเนื่องจนถึงระดับปิด เพราะหากปิดต่ำกว่า 1657 จุดยังกดให้ภาพรายวันเสี่ยงต่อการพักฐานต่อเนื่อง โดยมี Gap 1640-1643 จุดเป็นแนวรับถัดมา
S50U19 ฟื้นราย ชม. เข้าหาแนวต้าน 1098 จุดเป็นด่านแรก ขณะที่ด่านหลักยังน่าจะติดแนวต้าน 1100 / 1102 จุด แต่ระยะรายวันยังระวังหากไม่ดึง High เกิน 1105 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 19 September 2019 :GOLD SPOT: กลับมาแกว่งตัวในกรอบเดิม
(views 60)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ แม้ว่าในรายชั่วโมงจะหลุดแนวรับ 1485 ดอลลาร์ แต่ราคาทองคำสามารถฟื้นกลับมาแกว่งตัวในกรอบเดิมช่วง1485-1515 ดอลลาร์ ได้ฉะนั้นทิศทางราคาทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบเดิมเพื่อรอการ Breakout กำหนดทิศทาง
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 18 September 2019,หลุด 1658 จุด เผชิญความเสี่ยงการพักฐาน
(views 82)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีอ่อนตัวหลุดระดับ 1658 จุด ลงมา เป็นการทา Lower ทำให้ดึงความเสี่ยงการเข้าสู่รอบพักตัวปรับฐานเข้ามา
S50U19 อ่อนตัวลงใกล้แนวรับสำคัญบริเวณ 1097 จุด หากหลุดบริเวณนี้ Downside จะเปิดกว้างทันที เพื่อรักษาทิศทางการ Sideway รอบบ่ายดัชนีจะต้องประคองตัวเหนือระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
18
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 18 September 2019 :GOLD SPOT: แกว่งตัวออกด้านข้างรอเลือกทิศทาง
(views 56)
ในขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายทองคำ รอการแถลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในค่ำคืนนี้ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบเดิมที่ 1485-1515 ดอลลาร์ โดยราคาทองคำจะกลับมามีทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้งเมื่อสามารถทะลุออกจากกรอบดังกล่าวได้
อ่านเพิ่มเติม
17
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 17 September 2019,กรอบการแกว่งตัว 1658 -1670 จุด
(views 164)
SET INDEX แม้จะทะลุ High เดิมมาได้แต่เห็นแรงขายช่วงท้ายตลาดในรอบเช้า ทำให้แนวโน้มช่วงนี้ยังคงเป็นลักษณะ Sideway เริ่มเห็นการสร้างรูปแบบ Broadening Formation ที่ช่วงบริเวณ 1658 – 1670 จุด
S50U19 เกิดการย่อตัว Throw back สั้นๆหลังทะลุแนวต้าน 1105 จุด ขึ้นมาได้ทำให้แนวต้านระดับดังกล่าวกลายมาเป็นแนวรับ
อ่านเพิ่มเติม
17
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 17 September 2019 :GOLD SPOT: รอการ Breakout เพื่อกาหนดทิศทาง
(views 60)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที แกว่งตัวด้วยความผันผวนที่ลดลงในกรอบ Sideway ช่วง 1485-1515 ดอลลาร์ โดยในช่วงนี้ราคาทองคาจะมีทิศทางแกว่งตัวออกด้านข้างจนกว่าจะสามารถ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 16 September 2019,รอบบ่ายหากยืน 1658 จุด ได้ประคองภาพบวก
(views 81)
SET INDEX ช่วงเช้ามาแรงขายต่อเนื่อง โดยในรอบบ่ายให้รอดูแนวรับบริเวณ 1658 จุด หากยังสามารถยืนได้จะเป็นการรักษาทิศทางเชิงบวกในภาพหลัก (กรณีหลุดเข้าสู่รอบการพักตัว)
S50U19 ระยะสั้นเห็นกรอบ Trading ช่วงบริเวณ 1097 – 1104 จุด โดยระยะสั้นเป็นการแกว่งตัวในกรอบดังกล่าว จนกว่าจะเกิดการ Breakout ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 16 September 2019 :GOLD SPOT: ระยะสั้นแกว่งตัวในกรอบ 1485-1515 ดอลลาร์
(views 54)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ในช่วงสั้น นี้ราคาทองคำแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ช่วง 1485-1515 ดอลลาร์ ในลักษณะรอการ Breakout ออกจากกรอบดังกล่าวในการกาหนดทิศทางในอนาคตอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 13 September 2019 :SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 16 - 20 ก.ย. 19
(views 73)
ยังอยู่ในรอบพักตัวระยะสั้นดัชนีติดช่วงแนวต้าน 1680-1685 จุด และกลับลงมาต่ำกว่า 1665 จุด เป็นสัญญาณยืนยันการติด Peak ระยะสั้น ดึงโอกาสปรับลงต่ำกว่า 1655 จุด โดยดูแนว 1650-1655 จุด เป็นด่านสำคัญก่อน ให้น้ำหนักรอซื้อในช่วงทำฐานนิ่งแล้วกรณีผิดทาง และดันต่อผ่าน 1685 จุด จะไปเจอแนวต้าน 1700 จุด (เป็นการขึ้นโดยไม่พักตัว)
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 13 September 2019 :GOLD SPOT: ยืน 1500 ดอลลาร์ มีโอกาสฟื้นตัวอีกระลอก
(views 54)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือ 1500 ดอลลาร์ ได้ทำให้ราคาทองคำมีรอบการฟื้นตัวสั้น ๆ มองแนวต้านที่บรเิวณ 1515-1520 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคำหลุด 1495 ดอลลาร์ จะลบล้างภาพดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 12 September 2019,บ่ายฟื้นแคบเข้าหาแนวต้าน 1677-1680 จุด
(views 77)
SET INDEX รอบบ่ายมีโอกาสฟื้นราย ชม. เข้าหาแนวต้าน 1677-1680 จุด แต่คาดว่าจะดึง High ไม่เกินแนวต้าน 1680 จุด ยกเว้นทะลุ 1685 จุด จะขึ้นต่อโดยไม่พักไปที่ 1700 จุด
S50U19 บ่ายแกว่งออกข้าง การสลับฟื้นราย ชม. ยังจากัดที่แนวต้าน 1114/1117 จุด ส่วนภาพรายวันคงโอกาสพักช่วงสั้นเช่นเดิม ยกเว้นปิดทะลุ 1114 จุด ขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 12 September 2019 :GOLD SPOT: ฟื้นตัวระยะสั้น เข้าหาแนวต้านย่อย 1510 ดอลลาร์ ผ่านได้เปิด Upside
(views 57)
ราคาทองคำตลาดโลกให้สัญญาณฟื้นตัวจากระดับ Oversold คาดจะผ่านแนวต้านด่านที่แรก 1510 ดอลลาร์ เพื่อเปิด Upside โดยมีแรงส่งหนุนเพิ่มจากดัชนีค่าเงินดอลลาร์ ที่ติดแนวแข็งค่า 99 จุด และมีโอกาสอ่อนค่า หนุนกาฟื้นตัวของราคาทองคำมีเป้าหมายการฟื้นตัว 1515-1520 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 11 September 2019,ระวังต่อที่ภาพรายวัน แม้ราย ชม. พยายามดีด
(views 91)
SET INDEX ระยะที่จะฟื้นราย ชม. ยังทำได้จำกัดแนวต้านกดต่ำ 1670-1672 จุด ส่วนภาพรายวันยืนยันพักตัว หลังเช้าที่ผ่านมาดึง Low ต่ำกว่า 1665 จุด เป็นครั้งที่สอง มีโอกาสปรับลงต่ำกว่า 1655 จุด ยกเว้นทะลุ 1685 จุด จะขึ้นต่อโดยไม่พักไปที่ 1700 จุด S50U19 รายวันยืนยันติด Peak ระยะสั้น หลังเมื่อวานดึง Low หลุด 1100 จุด ส่วนบ่ายนี้คาดติดตั้งแต่ 1107 จุด ระวังอ่อนตัวแตะ 1100 จุด ยกเว้นทะลุ 1114 จุดขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
11
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 11 September 2019 :GOLD SPOT: กลับมายืน 1490 ดอลลาร์ มีโอกาสฟื้นตัวระยะสั้น
(views 54)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวระยะสั้น หลังจากที่กลับมายืน 1490 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง พร้อมด้วย Stochastic ที่ส่งสัญญาณ Oversold คาดราคาทองคำฟื้นตัวระยะสั้น วางแนวต้านด้านที่แรก 1510 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
10
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 10 September 2019,ราย ชม. ฟื้นสลับ แต่ยังจำกัด 1676 จุด
(views 83)
SET INDEX บ่ายฟื้นราย ชม. แต่ติดแนวต้าน 1676 จุด ขณะที่รายวันติดช่วงแนวต้าน 1680-1685 จุด มีโอกาสพักตัว เมื่อต่ำกว่าแนวรับ 1665 จุด จะยืนยันโอกาสติด Peakระยะสั้น ยกเว้นทะลุ 1685 จุด จะขึ้นต่อโดยไม่พักไปที่ 1700 จุด (ยังให้น้ำหนักน้อย) S50U19 ภาพรายวันติดแนวต้าน 1114 จุด คาดยังไม่ทะลุผ่าน และหากกลับมาต่ำกว่า1100 จุด จะเป็นการยืนยันโอกาสติด Peak ระยะสั้น ยกเว้นทะลุ 1114 จุด ขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
10
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 10 September 2019 :GOLD SPOT: ยืนไม่หลุด 1490 ดอลลาร์ มีโอกาสฟื้นตัวระยะสั้น
(views 55)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวระยะสั้น หลังจากที่ยืนไม่หลุดแนวรับ 1490 ดอลลาร์ ซึ่งยังไม่ดึงภาพของรอบการพักตัวต่อเนื่องเข้ามาวางแนวต้านการฟื้นตัวที่ 1510 – 1520 ดอลลาร์ ให้ระวังการหลุด 1490 ดอลลาร์ จะมีความเสี่ยงการพักตัวต่อเนื่องเขา้มา
อ่านเพิ่มเติม
09
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 9 September 2019,ติดแนวต้าน 1680-1685 จุด ระยะสั้นยังรอดู
(views 82)
SET INDEX Upside ระยะสั้นเหลือน้อย ตราบที่ไม่พ้นช่วงแนวต้าน 1680-1685 จุด และเมื่อต่ำกว่าแนวรับ 1665 จุด จะยืนยันโอกาสพักตัว หรือติด Peak ระยะสั้น ยกเว้นทะลุ 1685 จุด จะเป็นการขึ้นต่อโดยไม่พักไปที่แนวต้าน 1700 จุด (ยังให้น้ำหนักน้อย)
S50U19 ประเมิน Upside จำกัด ช่วง 1110-1114 จุด น่าจะยังไม่ทะลุผ่าน และหากกลับมาต่ำกว่า 1100 จุด จะเป็นการยืนยันโอกาสติด Peak ระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
09
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 9 September 2019 :GOLD SPOT: ฟื้นตัวระยะสั้นหลังยืน 1500 ดอลลาร ์
(views 54)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำกำลังสร้างฐานหลังจากที่ยืนไม่หลุดบริเวณแนวรับ 1490-1500 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำฟื้นตัวระยะสั้น วางแนวต้านด่านแรกที่ 1525 ดอลลาร์ หากราคาทองคำหลุด 1490 ดอลลาร์จะลบล้างภาพดังกล่าวและพักตัวต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 6 September 2019 :SET INDEX :มุมมองสัปดาห์หน้า 9 - 13 ก.ย. 19
(views 174)
ตัด Sentiment ออก พบว่าแนวโน้มมีโอกาสพักตัวระยะสั้นดัชนีขึ้นชนแนวต้าน 1680 จุด Upside จำกัดมากขึ้น และโดยทิศทางหากติดช่วงแนวต้าน1680-1685 จุด และกลับลงมาต่ำกว่า 1665 จุด จะเป็
สัญญาณยืนยันการติด Peak ระยะสั้นดึงโอกาสปรับลงต่ำกว่า 1655 จุด อีกรอบดูแนวนี้เป็นด่านสำคัญก่อน แต่รอบนี้การถอยยังเพื่อขึ้นต่อแต่จะลงแรงหรือไม่ ขอดูช่วงแนวรับแรก 1650-1655 จุด ก่อนกรณีผิดทาง และดันต่อผ่าน 1685 จุด เจอแนวต้าน 1700 จุด
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 6 September 2019 :GOLD SPOT:หากหลุดบริเวณแนวรับ 1490-1500 ดอลลาร์ เสี่ยงพักตัวต่อ
(views 60)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำพักตัวลงต่อมาทดสอบบริเวณแนวรับถัดมาที่ 1490-1500 ดอลลาร์(ระดับจิตวิทยา) ราคาทองคำควรทำฐานไม่หลุดบริเวณดังกล่าว เพื่อไม่ดึงความเสี่ยงการพักตัวลงต่อในภาพหลักเข้ามา
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 5 September 2019,แม้จะดึง High ขึ้นต่อ แต่ระยะสั้นยังมองเสี่ยง
(views 91)
SET INDEX รอบเช้าเปิดทิ้ง Gap 1665-1670 จุด และราย ชม. กลับลงมาปิด Gap ดังกล่าวไปแล้ว ฉะนั้นยังประเมิน Upside ระยะสั้นเหลือน้อย และมีโอกาสพักตัวระยะสั้นต่ำกว่า 1660 จุด แม้ว่ารอบนี้ High จะถูกดึงขึ้นถึงแนวต้าน 1675 จุดก็ตาม
S50U19 แม้ High จะถูกดึงเกิน 1106 จุด แต่ยังประเมิน Upside ระยะสั้น ถูกจากัดและหากกลับมาต่ำกว่า 1100 จุด จะเป็นการยืนยันโอกาสติด Peak ระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 5 September 2019 :GOLD SPOT:ภาพหลักมีโอกาสเกิดการพักตัว
(views 53)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำ มีโอกาสเกิดการพักตัวสะสมกำลังจากสัญญาณ Bearish Divergence ใน RSI โดยมีบริเวณแนวรับแรกที่ 1515-1525 ดอลลาร์ เว้นแต่ราคาทองคำจะทะลุ 1555 ดอลลาร์ ได้จึงจะฟื้นตัวต่ออีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
04
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 4 September 2019,ติดแนวต้าน 1655-1660 จุด
(views 88)
SET INDEX คาดติดแนวต้าน 1655-1660 จุด โดยรอบมีโอกาสที่จะชะลอทำฐาน ซึ่งจะยืนยันอีกครั้งเมื่อหลุด 1646-1648 จุด ยกเว้นทะลุแนวต้าน 1660 จุด จะเป็นการขยับขึ้นต่อ โดยไม่มีกลับมาชะลอทำฐานอีกระลอก
S50U19 มีโอกาสติดแนวต้าน 1095 จุด หรือหากยังมีแรงส่งต่อ คาดจะยังไม่พ้นแนวต้าน 1100 จุด ฉะนั้นน่าจะชะลอเพื่อทาฐานได้อีกรอบ จะยืนยันเมื่อหลุด 1085 จุด
อ่านเพิ่มเติม
04
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 4 September 2019 :GOLD SPOT: ย่อตัวหลังติดแนวต้าน 1550 ดอลลาร ์
(views 59)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที หลังจากที่ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นใกล้บริเวณแนวต้าน 1550 ดอลลาร์ แล้วเกิดแรงขายออกมาทาให้ราคาทองคำย่อตัวลงมาอีกระลอกวางแนวรับแรกที่ 1535 ดอลลาร์ และ 1520 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัว ณ ระดับดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
03
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 3 September 2019,ปิดไม่พ้น Downtrend 1655 จุด ระยะสั้นเสี่ยง
(views 86)
SET INDEX บ่ายมีสลับฟื้น แต่ยังติดแนวต้าน 1655-1660 จุด ตราบที่ปิดไม่พ้น 1655จุด (แนว Downtrend วัดรอบตั้งแต่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา) ยังให้น้ำหนักชะลอตัว และเมื่อหลุดแนวรับ 1646 จุด จะเป็นการยืนยันที่ชชัดเจนขึ้น ถึงโอกาสที่จะหลุดแนวรับ 1640 จุด
S50U19 รอบนี้ติด Downtrend 1090-1093 จุด หลังจากไม่พ้นและได้ชะลอราย ชม.กลับสู่แนวรับแรก 1083 จุด ไปแล้ว ยังให้น้ำหนักกับฝั่งอ่อนตัว ฉะนั้นการดีดราย ชม.ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม
03
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 3 September 2019 :GOLD SPOT: กลับมายืนเหนือ 1530 ดอลลาร์ เข้ารอบฟื้นตัวอีกครั้ง
(views 67)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำสามารถกลับมายืนเหนือ 1530 ดอลลาร์ ได้ทำให้ภาพของราคาทองคำกลับเป็นรอบของการฟื้นตัวต่อ มีแนวต้านรอทดสอบด่านแรกที่ 1545 ดอลลาร ์
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2019
Chart Insight (Afternoon) : 2 September 2019,ยังติด Downtrend 1655 จุด
(views 82)
SET INDEX ฟื้นแบบ Double Bottoms ทดสอบแนวต้าน 1655 จุด (Downtrendวัดตั้งแต่ 26 ม.ค.) หากติด 1655 จุด ต่อเนื่องมีโอกาสชะลอลงมาทำฐานเพื่อรอรอบฟื้นตัวอีกครั้ง แต่หากปิดพ้น 1655 จุด จะขึ้นต่อถึง 1665 จุด
S50U19 ติด Downtrend 1090-1093 จุด หากไม่พ้น 1093 จุด ยังระวังชะลอรายชม. กลับสู่แนวรับแรก 1078-1083 จุด และ 1075 จุด ตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2019
Chart Insight (Night) : 2 September 2019 :GOLD SPOT: พักตัวลงสู่แนวรับ 1500 ดอลลาร์
(views 55)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที หลังจากที่หลุดแนวรับ 1525 ดอลลาร์ ราคาทองคำกำลังพักตัวลงสู่แนวรับ 1500 ดอลลาร์ เพื่อสร้างฐานเว้นแต่ราคาทองคำกลับไปยืนเหนือ 1525 ดอลลาร์ จะทำให้เกิดการฟื้นตัวขึ้นอีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 30 August 2019 :SET INDEX :มุมมองสัปดาห์หน้า 2 - 6 ก.ย. 19
(views 110)
ยังรอดูท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างจีน-สหรฐั ฯ
(+) ดัชนีขึ้นปิด Gap 1644-1650 จุด แล้วมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1665 จุด และ1685 จุด
(-) ติด Downtrend 1655 จุด มีความเสี่ยงแค่ช่วงสั้นในการปรับลงไปทำฐานที่แนวรับ 1620-1636 จุด อีกรอบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังเป็นการทำฐานเพื่อขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 30 August 2019 :GOLD SPOT: จับตาดูที่แนวรับ 1525 ดอลลาร์
(views 74)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาที่บริเวณแนวรับ 1525 ดอลลาร์ หากราคาทองคำสามารถยืนระดับดังกล่าวได้ ราคาทองคำจะยังไม่มีความเสี่ยงไหลลึกลงสู่แนวรับหลักที่ 1500 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 29 August 2019,ติดแนวต้าน 1630 จุด หากทะลุยืนยันรอบบวก
(views 91)
SET INDEX ยืนปิดช่วงเช้าที่1628 จุด ทาให้มีแนวโน้มเชิงบวกต่อภาพรายวันมากขึ้นมีโอกาสปิด Gap 1625-1636 จุด แต่ราย ชม. ยังระวังแนวต้าน 1630 จุด หากติดมีโอกาสชะลอเพื่อทำฐานมาที่ 1616-1620 จุดอีกรอบ
S50U19 ราย ชม. คาดจะติดแนวต้าน 1070-1072 จุด แต่ภาพรายวันยังมีโอกาสทำฐานและทยอยฟื้นตัว ฉะนั้นรอเปิด Long กลับอีกครั้งช่วงย่อ เว้น ทะลุ 1072 จุด ต้องระวัง
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 29 August 2019 :GOLD SPOT: ติดแนวต้าน 1550 ดอลลาร์ เสี่ยงพักตัว
(views 53)
ภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน 1550 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำเสี่ยงจะเกิดการพักตัวลงมา เพื่อสะสมกาลังอีกระลอกวางแนวรับ 1525 ดอลลาร์ และ 1500 ดอลลาร์ (ระดับจิตวิทยา)
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 28 August 2019,แกว่งออกข้าง ติดแนวต้าน 1624-1625 จุด
(views 78)
SET INDEX ราย ชม. ยังแกว่งออกข้างช่วง 1612-1625 จุด ส่วนภาพรายวันอยู่ในกรอบทำฐาน โดยจะมีแนวโน้มเชิงบวกมากขึ้นเมื่อยืนเหนือแนวต้าน 1628 จุด ได้อีกรอบกรณีที่มีแรงเหวี่ยงมากกว่าที่ประเมินและหลุด 1612 จุด จะเจอฐาน 1600/1590 จุด
S50U19 แกว่งออกข้างติดแนวต้าน 1065/1068 จุด ตราบที่ไม่เหวี่ยงหลุดแนวรับ 1056 จุด ยังเป็นการรอตั้งฐานฟื้นตัว ยกเว้นหลุด 1056 จุด เจอฐาน 1045-1050 จุด
อ่านเพิ่มเติม
28
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 28 August 2019 :GOLD SPOT: ยืนเหนือ 1535 ดอลลาร์ คงรอบของการฟื้นตัว
(views 58)
การฟื้นตัวภาพทางเทคนิคราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาหลังจากที่ฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้าน 1550 ดอลลาร์ แต่ยังสามารถยืนเหนือแนวรับแรกที่ 1535ดอลลาร์ ราคาทองคำจึงยังคงรอบของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านหลักที่ 1550 ดอลลาร์ และมีโอกาสชะลอตัวอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
27
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 27 August 2019,การอ่อนตัวดู 1616 จดุ เป็นสำคัญ
(views 85)
SET INDEX ประเมินการอ่อนตัวไว้ที่แนวรับสำคัญ 1616 จุด หากยืนได้ ยังถือว่าอ่อนตัวไม่มาก แต่หากมีแรงเหวี่ยงเพิ่ม คาดแนวรับ 1612 จุด รองรับการชะลอตัวในบ่ายนี้ได้และหากปิดเหนือกว่า 1620 จุด ได้ทิศทางไม่เสีย (กรณีปิดต่ำกว่าเสี่ยงเจอ 1600 จุด)
S50U19 ราย ชม. ทรงตัวไปในทางอ่อนตัว มีโอกาสแตะแนวรับแรก 1060-1062 จุด คาดกรณีมีแรงเหวี่ยงสูง จะยืนแนวรับไม่หลุด 1056 จุด เป็นแนว Long กลับอีกรอบ
อ่านเพิ่มเติม
27
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 27 August 2019 : GOLD SPOT :ยืนแนวรับ 1525 ดอลลาร์ เข้ารอบการฟื้นตัว
(views 61)
จากภาพราย 240 นาที ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่สามารถยืนเหนือแนวรับ 1525 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำเข้าสู่รอบการฟื้นตัว โดยมีเป้าหมายของการฟื้นตัวแรกที่ 1535 ดอลลาร์ และมีแนวต้านหลักที่ 1550 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
26
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 26 August 2019,วางแนวรับสำคัญ 1600 จุด
(views 98)
SET INDEX รอบเช้าดัชนีอ่อนตัวหลุดระดับ 1620 จุด ลงมาทำให้ Downside ในภาพรายชั่วโมงถูกเปิด มีความเสี่ยงที่จะได้เห็นการอ่อนตัวลงแตะระดับแนวรับสำคัญที่ 1600 จุด ในภาพหลักอีกครั้ง S50U19 มีแรงขายต่อเนื่อง ทำให้ทิศทางช่วงนี้เป็นการอ่อนตัว วางแนวรับถัดไปที่ 1050 / 1046 จุด (มีโอกาสได้เห็นการดีดกลับที่บริเวณดังกล่าว)
อ่านเพิ่มเติม
26
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 26 August 2019 : GOLD SPOT :หากหลุด 1525 ดอลลาร์ จะพักตัวรายชั่วโมง
(views 52)
จากภาพราย 240 นาที ราคาทองคำกำลังย่อตัวลงมาหลังจากที่สามารถทำ Higher High ได้ในรอบเช้าที่ผ่านมา หากราคาทองคำหลุดแนวรับแรกที่ 1525 ดอลลาร์ ลงมาจะเป็นการพักตัวในภาพของรายชั่วโมง โดยวางบริเวณแนวรับ 1500-1505 ดอลลาร์ เป็นฐานในการฟื้นตัวกลับ
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 23 August 2019 :SET INDEX :มุมมองสัปดาห์หน้า 26 - 30 ส.ค. 19
(views 104)
ทิศทางตลาดฯ ขึ้นอยู่กับความเห็นของประธาน Fed ในคืนนี้
(+) นโยบายดอกเบี้ยมีท่าทีผ่อนคลาย ดัชนีจะขึ้นปิด Gap 1644-1650 จุด ต่อเนื่อง และมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1665-1675 จุด
(-) นโยบายดอกเบี้ยคงเดิม ไม่มีท่าทีผ่อนคลาย ดัชนีจะอ่อนตัวลงทดสอบ Low เดิม 1590 จุดและมีโอกาสหลุด
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 23 August 2019 : GOLD SPOT : ราคาขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงของประธานเฟดในคืนนี้
(views 56)
ราย 60 นาทีราคาทองคาแกว่งในช่วง 1490-1510 ดอลลาร์ แต่ภาพรายวันยังอยู่ในทิศทางแกว่งขึ้น หากตัด Sentiment ออก มีโอกาสที่ราคาจะทะลุ 1510 ดอลลาร์ แต่หากรวม Sentiment ผันผวน 1480-1520 ดอลลาร์ แต่ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าระวังความผันผวนของราคาในคืนนี้ ล่าสุดดัชนีค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเข้าใกล้ 98.50-99 จุด
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 22 August 2019,รอบบ่ายแกว่งตัวในกรอบ 1627-1642 จุด
(views 85)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที เป็นการแกว่งตัว Sideway ในกรอบ 1627-1642 จุด รอการ Breakout เพื่อเลือกทิศทางในอนาคตอีกครั้ง
S50U19 เกิดการผันผวนในรอบเช้า โดยจะมีกรอบการแกว่งตัวที่บริเวณ 1064-1079 จุด ยังต้องรอดูการฟอร์อมตัวที่ชัดเจนอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 22 August 2019 : GOLD SPOT : คงการแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมเพื่อรอกำหนดทิศทาง
(views 67)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ยังคงแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมเหมือนภาพช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยราคาทองคำจะกลับมามีทิศทางที่ชัดเจนหลังจากที่สามารถ Breakout ออกจากกรอบ 1493-1510 ดอลลาร์ ได้
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 21 August 2019,กลับมายืน 1633 จุด มีต้าน 1640/1641 จุด
(views 86)
SET INDEX กลับมายืนเหนือ 1633 จุด ให้กรอบฟื้นสลับราย ชม. เข้าหาแนวต้าน 1640 จุด หรือ 1641 จุด ระยะสั้นต้องเฝ้าดูต่อหากมีแรงขาย จะยังไม่ลบโอกาสอ่อนตัวยกเว้นทะลุ 1641 จุด ดึงดัชนีกลับไปปิด Gap 1644-1650 จุด S50U19 รอบบ่ายดูแนวต้านช่วงแรกตั้งแต่ 1075 จุด ไล่ไปถึงช่วงแนวต้าน 1077-1078 จุด มีโอกาสติดแรงขาย ยกเว้นทะลุ 1080 จุดให้สัญญาณ Long ต่ออีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
21
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 21 August 2019 : GOLD SPOT :จับตาดูที่ระดับ 1500 ดอลลาร์
(views 59)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาทดสอบระดับ 1500 ดอลลาร์(ระดับจิตวิทยา) หากราคาทองคำไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ราคาทองคำจะเสี่ยงพักตัวลงมาที่แนวรับ 1490 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 20 August 2019,รอบบ่ายดูแนวสำคัญที่ 1630 จุด
(views 94)
SET INDEX รอบ Technical Rebound จากฐาน 1590 จุด คาดไม่ผ่านแนว Gap 1644-1650 จุด มีโอกาสอ่อนตัวหากหลุด 1633 จุดระวังมากขึ้น ส่วนบ่ายนี้ไม่หลุดแนวรับ 1630 จุด มีฟื้นสลับราย ชม. เข้าหาแนวต้าน 1640-1643 จุด
S50U19 ระยะสั้นฟื้นจากฐาน 1045 จุด ยังไม่ผ่านแนวต้าน 1080 จุด คาดมีโอกาสติดและอ่อนตัว แม้บ่ายนี้จะพยายามยืนเหนือ 1067-1070 จุด และมีฟื้นสลับมาที่ 1075 จุด
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 20 August 2019 : GOLD SPOT : ฟื้นตัวในกรอบ Sideway
(views 59)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 หลังจากที่ไม่หลุดแนวรับ 1480 ดอลลาร์ การแกว่งตัวของราคาทองคำยังมีทิศทาง Sideway ล่าสุดราคาทองคำฟื้นตัวผ่าน 1500 ดอลลาร์ ขึ้นมาได้ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดมาที่ 1515-1520 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
19
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 19 August 2019,ยังติดแนวต้าน 1640-1645 จุด
(views 91)
SET INDEX ราย ชม. ติดแรงกดจาก 1640-1645 จุด มีโอกาสอ่อนตัวลงสู่แนว Gap ที่เปิดทิ้งไว้ในรอบเช้า 1632.42-1633.79 จุด แต่คาดยังประคองตัวไม่หลุดแนวรับ 1630 จุด เนื่องจากระยะสั้นอยู่นรอบการเกิด Technical Rebound จากฐาน 1590 จุด
S50U19 ราย ชม. แกว่งออกข้างไม่หลุด 1070 จุด มีช่วงฟื้นเบาๆ เข้าหาแนวต้าน 1078 จุดออีกรอบ แต่ยังไม่น่าทะลุ หลังจากเช้าที่ผ่านมาติดแนวต้าน 1080 จุด
อ่านเพิ่มเติม
19
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 19 August 2019 : GOLD SPOT : หากราคาทองกลับไปยืน 1500 ดอลลาร์ คงกรอบ Sideway
(views 58)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำราย 240 นาที ราคาทองคำย่อตัวลงมาต่ำกว่า 1500 ดอลลาร์ โดยหากราคาทองคำสามารถกลับไปยืนเหนือ 1500 ดอลลาร์ ยังคงภาพการ Sideway อยู่การหลุด 1500 ดอลลาร์ ลงมา จะมีแนวรับหลักที่ 1480 ดอลลาร์ คาดเป็นฐานการฟื้นตัวกลับในรอบนี้
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 16 August 2019 :SET INDEX : มุมมองสัปดาห์หน้า 19 - 23 ส.ค. 19
(views 167)
ระยะสั้นมีโอกาสชะลอราย ชม. วางแนวรับไม่หลุด 1600 จุด หลังติดแนวต้าน 1620 จุด แต่ยังไม่น่าทำ Low หลุด 1590 จุด ซึ่งเป็นฐานการเกิด Technical Rebound โดยรอบบวกต่อระยะกลางจะเปิดเมื่อพ้น แนวต้าน 1630 จุด
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 16 August 2019 : GOLD SPOT :ย่อตัวเข้าหาแนวรับ 1500 ดอลลาร์
(views 61)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำย่อตัวหลุดแนวรับ 1510 ดอลลาร์ ลงมาทำให้ภาพของการฟื้นตัวขึ้นทดสอบ 1535 ดอลลาร์ ในรอบนี้ถูกลบล้างไปคาดราคาทองคำเข้าสู่รอบการย่อตัวเข้าหาแนวรับ 1500 ดอลลาร์อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 15 August 2019,แตะ 1590 จุด มี Technical Rebound
(views 89)
SET INDEX เช้าหลุด 1604 จุด (แนวรับสุดท้ายของระยะกลาง) ลงแตะ 1590 จุด แลว้เริ่มฟื้นราย ชม. คาดบ่ายนี้มีโอกาสฟื้นเข้าหา Gap 1607-1612 จุด และเมื่อปิดได้ จะให้รอบยืนยันการเกิด Technical Rebound
S50U19 ถือว่าแข็งกว่าตลาดฯ ดูระยะการฟื้นตัวบ่ายนี้ที่แนวต้าน 1060 จุด ระยะที่จะยืนยันการเกิด Technical Rebound แข็งแกร่งคือ ผ่านแนวต้าน 1070 จุด
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 15 August 2019 : GOLD SPOT :ลุ้นการยืนเหนือ 1520 ดอลลาร์ เพื่อฟื้นตัวอีกระลอก
(views 59)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำกำลังฟื้นตัวขึ้น จ่อแนวต้าน 1520 ดอลลาร์ ประเมินราคาทองคำมีโอกาสทะลุผ่านและฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นทดสอบแนวต้าน High เดิมที่ 1535 ดอลลาร์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบล้างหากราคาทองคำหลุด 1510 ดอลลาร์ ลงมา
อ่านเพิ่มเติม
14
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 14 August 2019,Gap 1644-1650 จุด หากปิดไม่ได้ ยังเสี่ยง
(views 86)
SET INDEX รอบเช้าเกิด Technical Rebound แต่ยังไม่สามารถกลับมาปิด Gap 1644-1650 จุด ได้ฉะนั้นภาพใหญ่ยังไม่ลบล้างว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อ จนกว่าจะยืนเหนือ 1640 จุด ได้ต่อเนื่อง แต่ภาพบ่ายนี้คาดว่ายังไม่ผ่าน Gap ดังกล่าว
S50U19 เช้ามี Technical Rebound กลับมาที่แนวต้าน 1075 จุด ควรจะต้องกลับมาปิดเหนือ 1075 จุด เพื่อให้รอบฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่วนบ่ายนี้ยังตามดูแนวต้าน 1075 จุด ต่อ
อ่านเพิ่มเติม
14
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 14 August 2019 : GOLD SPOT :อยู่ช่วงการพักตัว
(views 58)
ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำอยู่ช่วงพักตัวต่อเนื่องจากภาพเช้านี้ มองการพักตัวรอบนี้ยังไม่เสียทิศทางของแนวโน้มขาขึ้น มีแนวรับรายชั่วโมงที่ 1490 ดอลลาร์ และแนวรับหลักที่ 1480 ดอลลาร์ เว้นแต่ราคาทองคำจะฟื้นตัวขึ้นเหนือ 1520 ดอลลาร์ จะสิ้น สุดการ พักตัว และฟื้นตัวขึ้นต่อ
อ่านเพิ่มเติม
13
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 13 August 2019,ดัชนีกำลังแตะกรอบล่าง 1628-1630 จุด
(views 107)
SET INDEX กำลังแตะกรอบล่าง 1628-1630 จุด หากเกิด Technical Rebound กลับมาปิด Gap 1644-1650 จุด ได้ภาพใหญ่จะไม่เปลี่ยนแนวโน้มเป็นลบ แต่หากไหล ต่อหลุด 1626 จุด ลงไป จะทำให้ภาพใหญ่เปลี่ยนเป็นลบ S50U19 เปิดหลุดกรอบล่างในช่วง 1080 จุด แต่ภาพราย 60 นาทีมี Bullish Divergence ใน RSI ควรจะเกิด Technical Rebound กลับมาที่ 1080 จุด
อ่านเพิ่มเติม
13
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 13 August 2019 : GOLD SPOT :เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัว
(views 58)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวเข้ามาหลังจากที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาพของเช้านี้ คาดในระยะสั้นราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัว จากสัญญาณ Negative Divergence ใน RSI โดยจะยืนยันรอบของการชะลอตัวเมื่อหลุดต่ำกว่า 1520 ดอลลา ร์ลงมาวางแนวรับที่ 1510 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 9 August 2019 :มุมมองสปัดาห์หน้า 13 - 16 ส.ค. 19
(views 202)
รอบรวมระยะสั้นอยู่ในช่วงทำฐาน 1650-1670 จุด โดยจะเปิด Upside ต่อภาพรายสัปดาห์ได้ดี เมื่อพ้นแนวต้าน 1687 จุด เพื่อขึ้นปิด Gap 1687-1695 จุด แต่จากทิศทางในปัจจุบันประเมิน Downside ของดัชนีในระยะสั้นน่าจะจำกัดการทาฐานรอฟื้นตัวจะเสีย เมื่อหลุดแนวรับ 1645 จุด จะกดดันให้ไหลต่อ
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 9 August 2019 : GOLD SPOT :การย่อตัวระยะสั้นของราคาทองคำจะถูกยืนยันหลังจากหลุด 1500 ดอลลาร์
(views 61)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำมีสัญญาณการย่อตัวระยะสั้นจาก Bearish Divergence ใน RSI ประเมินเป็นการย่อตัวฟื้นตัวขึ้นในอนาคต โดยจะยืนยันสัญญาณเมื่อราคาทองคำหลุด 1500 ดอลลาร์ ลงมา
เว้นแต่ราคาทองคำจะกลับขึ้น ทะลุ 1510 ดอลลาร์ จึงจะเป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องแบบไม่พัก
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 8 August 2019,ทรงตัว ติดแนวต้านบ่ายนี้ 1674 จุด
(views 85)
SET INDEX ภาพรวมกำลังทำฐาน และฟื้นกลับ โดยระยะกลางจะเปิดรอบบวกมากขึ้นเมื่อพ้นแนวต้าน 1687 จุด ส่วนรอบบ่ายคาดทรงตัว ติดแนวต้าน 1674 จุด บ่ายนี้จะผิดจากคาด หากหลุด 1665 จุด
S50U19 ภาพรวมจะหลุดจากช่วงฐาน เมื่อพ้นแนวต้าน 1110 จุด เพื่อปิด Gap 1110-1117 จุด ให้น้ำหนักทยอยฟื้นตัว ส่วนบ่ายนี้คาดทรงตัว ติดแนวต้าน 1098 จุด
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 8 August 2019 : GOLD SPOT :ย่อตัวระยะสั้นหลังหลุด 1500 ดอลลาร์
(views 60)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำหลุด 1500 ดอลลาร์ลงมา ซึ่ง เป็นระดับจิตวิทยา คาดราคาทองคำย่อระยะสั้นเพื่อฟื้นตัวขึ้นต่อในอนาคต วางแนวรับแรกที่ 1484 ดอลลาร์ เว้นแต่ราคาทองคำจะกลับขึ้น ทะลุ 1510 ดอลลาร์ จึงจะเป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องแบบไม่พัก
อ่านเพิ่มเติม
07
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 7 August 2019,รอบบ่ายมีแนวต้านรอทดสอบที่ 1680 จุด
(views 181)
SET INDEX ภาพราย 60 นาที ดัชนียังคงสามารถประคองตัวเหนือระดับ 1670 จุด รอบนี้มีแนวต้านรอทดสอบที่ 1680 จุด หากผ่านได้ยังจะมีโอกาสขึ้นไปปิด Gap ที่ 1696 จุด
S50U19 รอผ่านแนวต้าน 1100 จุด เพื่อยืนยันรอบ Technical Rebound ในครั้ง นี้แต่ถ้าหากยังผ่านไม่ได้ก็จะยังคงภาพ Sideway
อ่านเพิ่มเติม
07
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 7 August 2019 : GOLD SPOT :มีโอกาสย่อได้บ้าง แต่ภาพหลักยังอยู่ในรอบการฟื้นตัว
(views 62)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำเริ่ม มีสัญญาณย่อตัวจาก RSI ที่เข้าเขต Oversold แต่อย่างไรก็ดีภาพหลักของราคาทองคำนั้นยังเป็นขาขึ้น ประเมินการย่อตัวรายทางเป็นการย่อตัวเพื่อฟื้นตัวขึ้น ต่อ วางแนวรับรายชั่วโมงที่ 1474 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
06
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 6 August 2019,ดีดจาก 1650 จุด บ่ายดู 1670 จุด เป็นสำคัญ
(views 100)
SET INDEX แตะฐาน 1650 จุดพอดี และเกิด Technical Rebound กลับมายืนเหนือ 1660 จุด ได้ฉะนั้นรอบบ่ายดูต่อ หากยืนเหนือ 1670 จุดได้ต่อเนื่องเป็นสัญญาณกลับตัว แต่หากยืนไม่ได้ ยังเสี่ยงแกว่งทำฐาน 1650-1670 จุด
S50U19 เปิดแตะระดับต่ำที่1080 จุด ก่อนเกิด Technical Rebound กลับมายืนปิดรอบเช้าที่1095 จุด บ่ายดูแนวต้าน 1100 จุด หากติดอาจยังต้องระวังแรงขาย
อ่านเพิ่มเติม
06
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 6 August 2019 : GOLD SPOT :ย่อตัวลงหลังจากติดแนวต้าน 1470 ดอลลาร์
(views 62)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำย่อตัวลงหลังจากที่ติดแนวต้าน 1470 ดอลลาร์ โดยการย่อตัวของราคาทองคำในรอบนี้ยังยืนเหนือระดับ 1450 ดอลลาร์ มีโอกาสได้เห็นราคาทองคาฟื้นตัวขึ้นทดสอบ 1470 ดอลลาร์อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
05
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 5 August 2019,ดึง Low หลุด 1670 จุด ได้แต่ไม่ควรปิดต่ำกว่า
(views 127)
SET INDEX กรอบล่างรอบแกว่งตัวขึ้นตั้งแต่ 27 ธ.ค. 61 อยู่ ณ ระดับ 1665 จุด หากมีการดึง Low หลุด 1670 จุดก็ไม่ควรต่ำกว่าแนวรับ 1665 จุด และควรปิดสิ้นวันเหนือ1670 จุด เพื่อคงโอกาสฟื้นตัว
S50U19 หลุด 1100 จุดในระหว่าง ชม. การซื้อขายได้ แต่ไม่ควรต่ำกว่า 1095 จุด หากจะคงโอกาสฟื้นตัว แต่หากต่ำกว่า 1095 จุด เสี่ยงไหลต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
05
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 5 August 2019 : GOLD SPOT :ยืนเหนือ 1450 ดอลลาร์ ทิศทางเริ่มกลับเป็นบวก
(views 80)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำฟื้นตัวขึ้น ยืนเหนือกรอบ Sideway ที่ 1450 ดอลลาร์ ขึ้นมาทิศทางเริ่มกลับเป็นเชิงบวกอีกครั้ง โดยหากจะรักษาภาพของการฟื้นตัวต่อเนื่องไปที่แนวต้าน 1470 ดอลลาร์ ราคาทองคำไม่ควรกลับมาต่ำกว่า 1450 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2019
Weekly Chart Insight (Afternoon) : 2 August 2019 :มุมมองสัปดาห์หน้า 5 - 9 ส.ค. 19
(views 106)
หลุดแนวรับสำคัญ 1696 จุด เปิด Gap 1683-1695 จุด ลงไปแตะแนวรับ 1675 จุด หากบ่ายนี้ฟื้นตัวไดถึ้งแนว Gap จะดึงให้ภาพรวมฟื้นตัวแต่หากบ่ายนี้หลุด 1675 จุด จะกดดันให้ไหลต่อ ลงสู่แนวรับลึก 1650 จุด
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 2 August 2019 : GOLD SPOT :แกว่งตัวออกด้านข้างหลังไม่ผ่าน 1450 ดอลลาร์
(views 59)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำช่วงนี้แกว่งตัวในกรอบ Sideway กว้าง ล่าสุดราคาทองคำย่อตัวลงมา หลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นติดกรอบแนวต้านที่ 1450 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำยังคงพักตัวออกด้านข้าง วางแนวรับที่ 1420 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
01
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 1 August 2019,ไม่หลุด 1700 จุด ลุ้น Technical Rebound
(views 105)
SET INDEX ไม่หลุดฐาน 1700 จุด มีโอกาสเกิด Technical Rebound และจะยืนยันรอบฟื้นต่อเนื่องเมื่อพ้นแนวต้านย่อย 1712-1713 จุด ยกเว้นหลุด 1696 จุดเปิดความเสี่ยงต่รอบปรับฐานอีกระลอก
S50U19 มีโอกาสฟื้นตัวจากแนวรับ 1118-1120 จุด และเมื่อพ้นแนวต้านย่อย 1127จุด จะยืนยันทิศทางการฟื้นตัวมากขึ้น เป้าหมายช่วงแรก 1130-1135 จุด
อ่านเพิ่มเติม
01
สิงหาคม
2019
Chart Insight (Night) : 1 August 2019 : GOLD SPOT :พักตัวลงมาที่แนวรับ 1400 ดอลลลาร์
(views 58)
ภาพทางเทคนิคหลังจากที่ราคาทองคำสูญเสียทิศทางขาขึ้นหลังจากที่หลุดระดับ 1412 ดอลลาร์ ในเช้านี้ ล่าสุดราคาทองคำกำลังพักตัวลงมาที่แนวรับแรก 1400 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวระหว่างชั่วโมงได้บ้าง แต่ยังเสี่ยงที่จะติดแนวต้านที่ 1412 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
31
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 31 July 2019,เข้าสู่รอบการเกิด Technical Rebound
(views 98)
SET INDEX เกิด Technical Rebound ได้ที่แนวรับ 1700 +/- 5 จุด ทำให้ทิศทางรวมจะเกิดการฟื้นต่อเนื่อง และหลังจากปิดรอบเช้าข้ามแนวต้านย่อย 1708 จุดได้เป็นการยืนยันรอบฟื้นตัว เป้าหมายบ่ายนี้ 1715-1720 จุด และรอบหลักรอแตะ 1730 จุด S50U19 เกิด Technical Rebound ได้ที่แนวรับ 1120 จุด โดยจะยืนยันรอบฟื้นตัวต่อเนื่องทันทีเมื่อพ้นแนวต้านย่อย 1127 จุด เป้าหมายช่วงแรก 1135-1140 จุด
อ่านเพิ่มเติม
31
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Night) : 31 July 2019 : GOLD SPOT :ราคาทองคำฟื้นตัวต่อ หลังยืนเหนือ 1430 ดอลลาร์ ได้
(views 65)
ในขณะที่ตลาดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในการแถลงมติของ (FOMC) ในค่าคืนนี้ ทำให้ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยภาพทางเทคนิค ราคาทองคำยืนเหนือ 1430 ดอลลาร์ ได้เริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกเข้ามามีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นทดสอบบริเวณ High เดิมที่ 1446 ดอลลาร์ อีกระลอก
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 25 July 2019,ชน 1733-1735 จุดแล้ว อาจยังไม่ผ่าน
(views 238)
SET INDEX วันนี้หากปิดพ้น 1728 จุด ได้จะเริ่มให้รอบบวกมากขึ้น เพราะรอบหลักตราบที่ไม่หลุด Low 1715 จุด ยังเป็นพักเพื่อขึ้นต่อ High เดิม 1748-1750 จุด รอทดสอบ ส่วนบ่ายนี้คาดว่าจะแกว่งออกข้าง มีโอกาสไม่ผ่านแนวต้าน 1733-1735 จุด
S50U19 วางกรอบเดิม คือ รอบหลักตราบที่Low ไม่หลุดแนวรับ 1130 จุด ทิศทางฝั่งรอ Long ยังได้เปรียบส่วนบ่ายนี้คาดยังติดแนวต้าน 1142 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Night) : 25 July 2019 : GOLD SPOT :ลุ้นการฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1430 ดอลลาร์
(views 68)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำอยู่ในรอบการฟื้นตัวหลังยืนไม่หลุดแนวรับ 1418 ดอลลาร์ คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1430 ดอลลาร์ และ 1438 ดอลลาร์ โดยราคาทองคำจะเสี่ยงพักตัวเมื่อหลุดแนวรับ 1418 ดอลลาร์ ลงมาและเป็นลบทันทีเมื่อหลุด 1410 ดอลลาร์(เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน)
อ่านเพิ่มเติม
24
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 24 July 2019,แกว่งแคบ 1720-1730 จุดรอทิศทาง
(views 171)
SET INDEX แกว่งออกข้าง 1720-1730 จุด และหากวันนี้ปิดพ้นแนวต้านย่อยราย ชม.ณ ระดับ 1728 จุดได้ จะเริ่มให้รอบบวกมากขึ้น ขณะที่รอบหลักตราบที่ไม่หลุด Low 1715 จุด ยังเป็นพักเพื่อขึ้นต่อ
S50U19 รอบหลักตราบที่ Low ไม่หลุดแนวรับ 1130 จุด ทิศทางฝั่งรอ Long ยังได้เปรียบขณะที่บ่ายนี้แกว่งออกข้าง แนวต้านยังจำกัด 1140-1142 จุด
อ่านเพิ่มเติม
24
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Night) : 24 July 2019 : GOLD SPOT :ทยอยฟื้นตัวหลังยืนไม่หลุดแนวรับ 1418 ดอลลาร์
(views 61)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำกำลังทยอยฟื้นตัว หลังจากที่ยืนไม่หลุดแนวรับ 1418 ดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคายังไม่มีดึงภาพความเสี่ย งของการพักตัวออกด้านข้างเข้ามา คาดราคาทองฟื้นตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1430 ดอลลาร์ และ 1438 ดอลลาร์ เป็นลำดับถัดมา
อ่านเพิ่มเติม
23
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 23 July 2019,ตราบที่ไม่หลุด Low 1715 จุด ทิศทางไม่เสีย
(views 88)
SET INDEX รอบหลักตราบที่ไม่หลุด 1715 จุด ยังเป็นแนวโน้มพักเพื่อขึ้น ต่อ ส่วนบ่ายนี้ดูช่วงแนวรับ 1715-1720 จุด เป็นฐานทรงตัวถึงดีดกลับ และหากปิดพ้นแนวต้านย่อยราย ชม. ณ ระดับ 1728 จุด ได้จะเริ่มให้รอบบวกมากขึ้น
S50U19 ตราบที่ไม่หลุดแนวรับ 1130 จุด ทิศทางฝั่งรอ Long ยังได้เปรียบ โดยบ่ายนี้คาดแนวรับ 1130 จุด ยังรองรับไว้ได้ และลุ้นการดีดกลับราย ชม. แนวต้าน 1140 จุด
อ่านเพิ่มเติม
23
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Night) : 23 July 2019 : GOLD SPOT : จับตาดูที่แนวรับ 1418 ดอลลาร์
(views 57)
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำกำลังย่อตัวในลักษณะ Throw Back ซึ่งเป็นย่อตัวเพื่อฟื้นตัวต่อ เพื่อไม่หักล้างภาพดังกล่าวราคาทองคำต้องไม่ปิดต่ากว่าแนวรับ 1418 ดอลลาร์ มิฉะนั้นราคาทองคำจะเสี่ยงเข้าสู่รอบของการพักตัวต่ออีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม
22
กรกฏาคม
2019
Chart Insight (Afternoon) : 22 July 2019,ทยอยฟื้น แต่ยังอยู่ในกรอบ Sideway
(views 106)
SET INDEX บ่ายคาดทยอยฟื้นตัว แต่ยังอยู่ในกรอบ Sideway ติดแนวต้าน 1737 จุด ดีสุดยังไม่ผ่าน 1740 จุด เนื่องจากแรงส่งยังจำกัด ขณะที่รอบหลักตราบที่ไม่หลุด 1715จุด ยังเป็นแนวโน้มพักเพื่อขึ้นต่อ
S50U19 เช้าลงมาปิด Gap 1139.10-1144.10 จุด ก่อนจะเริ่ม ฟื้นกลับมายืนเหนือ 1140 จุด ได้ทำให้บ่ายยังมีแนวโน้ม Sideway เชิงบวก