กลยุทธ์จาก SBITO

17
สิงหาคม
2017
The Strategy : 17 August 2017
(views 11)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่ง / ผ้นผวน (เดิม: แกว่ง / ผันผวน)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี BANPU BDMS BGRIM PTTGC SCC TOP ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2017
The Strategy : 16 August 2017
(views 17)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่ง / ผันผวน (เดิม: แกว่งขึ้นๆ ลงๆ)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี BEM BEAUTY TOP ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2017
The Strategy : 15 August 2017
(views 12)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: รีบาวด์ (เดิม: ลง) แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways)) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways)) เอียงทางลบ หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี BH CPF BANPU PTT TOP ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2017
The Strategy : 11 August 2017
(views 15)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: ลง (เดิม: ทดสอบ 1,570) แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) เอียงทางลบ (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways)) หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี BH CPF TOP ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2017
The Strategy : 10 August 2017
(views 9)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: ทดสอบ 1,570 (เดิม: ทดสอบ 1,570)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี CPF TOP ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2017
The Strategy : 9 August 2017
(views 9)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: ทดสอบ 1,570 (เดิม: ทดสอบ 1,570)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี AOT CPF BANPU BH TOP ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2017
The Strategy : 8 August 2017
(views 6)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: ทดสอบแนวรับที่ 1,570 จุด (เดิม: แกว่งขึ้นๆ ลงๆ)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี AOT CPF BANPU BDMS BH JAS TOP TPIPP ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
07
สิงหาคม
2017
The Strategy : 7 August 2017
(views 9)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้นๆ ลงๆ (เดิม: แกว่งขึ้นๆ ลงๆ)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี AOT JAS TOP BCP ESSO TPIPP ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
04
สิงหาคม
2017
The Strategy : 4 August 2017
(views 18)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้นๆ ลงๆ (เดิม: แกว่งขึ้นๆ ลงๆ)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี BANPU BDMS BH IVL JAS ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2017
The Strategy : 3 August 2017
(views 14)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้นๆ ลงๆ (เดิม: แกว่งขึ้นๆ ลงๆ)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี BDMS IRPC IVL JAS SPRC TOP PTTGC ITEL BCP BANPU ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2017
The Strategy : 2 August 2017
(views 15)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้นๆ ลงๆ (เดิม: แกว่งลง)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี BANPU ITEL IRPC PTTGC TOP BEAUTY COM7 RS ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
01
สิงหาคม
2017
The Strategy : 1 August 2017
(views 18)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งลง (เดิม: ผันผวน)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี IRPC MINT PTTGC PTT TOP AOT BEAUTY MINT RS ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
31
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 31 July 2017
(views 17)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: ผันผวน (เดิม: แกว่งขึ้น สลับผันผวน)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี IRPC PTTGC PTT TOP TPIPP AOT BCH BEAUTY JMART MINT ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
27
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 27 July 2017
(views 22)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้น สลับผันผวน (เดิม: แกว่งขึ้น)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี AOT BGRIM PTT TOP ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
26
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 26 July 2017
(views 22)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้น (Sideway Up) (เดิม: แกว่งขึ้น)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี ADVANC AOT BCH BCP DTAC EA IT JMART MINT PTT TPIPP BCP TOP SPRC ESSO MTLS CK STEC SEAFCO PYLON ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 25 July 2017
(views 20)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้นสั้นๆ (เดิม: แกว่งลง)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี AOT BCH BCP EA JMART TPIPP ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative ฉบับเต็มได้ใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
24
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 24 July 2017
(views 26)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งลง (เดิม: แกว่งลง)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี AOT ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative
อ่านเพิ่มเติม
21
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 21 July 2017
(views 27)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งลง (เดิม: แกว่งลง)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี AOT ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 20 July 2017
(views 23)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งลง (เดิม: แกว่งลง)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี AOT BANPU DTAC ADVANC PTT ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative
อ่านเพิ่มเติม
19
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 19 July 2017
(views 24)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งลง (เดิม: แกว่งตัว)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี BANPU PTT ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative Score ทั้งหมดได้จาก The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
18
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 18 July 2017
(views 21)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งตัว (เดิม: แกว่งตัว)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี ADVANC BBL PTT EA BEM MTLS ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative Bull & Bear Stocks ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
17
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 17 July 2017
(views 20)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งตัว (เดิม: แกว่งขึ้น สลับขายทำกำไร)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี ADVANC INTUCH BBL KBANK SCB PTT DTAC SCC TCAP TISCO TOP VNT ITEL ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative Bull & Bear Stocks ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
14
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 14 July 2017
(views 32)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้น สลับขายทำกำไร (เดิม: แกว่งขึ้น สลับขายทำกำไร)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี ADVANC INTUCH BBL KBANK SCB PTT DTAC SCC TCAP TISCO TOP VNT ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative Bull & Bear Stocks ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 13 July 2017
(views 32)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้น สลับขายทำกำไรสั้น (เดิม: แกว่งตัว)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี ADVANC INTUCH AOT KBANK TMB SCB RS VNT ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative Bull & Bear Stocks ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 12 July 2017, รายงานกำไร TISCO ช่วยกระตุ้น Sentiment กลุ่มแบงก์ได้บ้าง แต่โอกาสไปได้มากๆ ยังน้อยอยู่เพราะยังมีอีกหลายแบงก์ให้ลุ้นต่อ
(views 24)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งตัว (เดิม: แกว่งตัว)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี CPN RS ERW MINT ECL MTLS SAWAD AOT PYLON SEAFCO ORI COM7 (ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative Bull & Bear Stocks ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
11
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 11 July 2017, ยังคงแนะเลือกเล่นรายตัวช่วง SET ทดสอบแนวต้านที่ 1,570 จุด
(views 22)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งตัว (เดิม: แกว่งลง)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งไปข้างๆ (Sideways) (เดิม: แกว่งไปข้างๆ (Sideways))
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี BEM BDMS CPALL CPN RS SUPER CPN VNT PTTGC ERW ECL MTLS SAWAD AOT PYLON SEAFCO ORI COM7 (ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative Bull & Bear Stocks ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
07
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 7 July 2017, ตลาดขาดแรงซื้อจากกลุ่มนำตลาด ทำให้ต้องรอทดสอบหาแนวรับแน่นๆก่อน
(views 31)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งลง (เดิม: แกว่ง / ผันผวน)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งออกไปข้างๆ (Sideway) (เดิม: แกว่งขึ้น)
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี BEM BDMS CPALL CPN RS SUPER CPN VNT PTTGC (ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative Bull & Bear Stocks ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
06
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 6 July 2017, ข่าวลบในต่างประเทศเริ่มนิ่ง คาดตลาดกลับมาเลือกเล่นหุ้นตามปัจจัยภายในกันต่อ
(views 28)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่ง / ผันผวน (เดิม: รีบาวด์ สลับขายทำกำไร)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งขึ้น (เดิม: แกว่งขึ้น)
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี BEM BDMS CPALL CPN RS SUPER CPN VNT PTTGC (ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Quantitative Bull & Bear Stocks ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 5 July 2017, นักลงทุนขายหุ้นหลบขีปนาวุธเกาหลีเหนือ ทำตลาดแกว่ง / ผันผวน ช่วงสั้น
(views 24)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่ง / ผันผวน (เดิม: รีบาวด์ สลับขายทำกำไร)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งขึ้น (เดิม: แกว่งขึ้น)
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี BEM BDMS CPALL CPN RS SUPER (ดู SBITO Stocks In-Trend และ SBITO Bull&Bear Stocks ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
04
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 4 July 2017, ราคาน้ำมันโลกหนุนหุ้นพลังงาน และ SET แต่ระวังแรงขายมากขึ้นที่แนวต้าน SET50 แถว 1,000 จุด
(views 25)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: รีบาวด์ สลับขายทำกำไร (เดิม: รีบาวด์ สลับขายทำกำไร)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งขึ้น (เดิม: แกว่งขึ้น)
SBITO Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี CPALL BEM RS BDMS (ดู SBITO Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
03
กรกฏาคม
2017
The Strategy : 3 July 2017, ราคาน้ำมันบวกต่อหนุนหุ้นพลังงานและ SET ได้บ้าง แต่แรงกดดันจากแบงก์ชาติฝั่งตะวันตกที่กำลังทยอยลด QE จะกดตลาดด้านบนไว้อยู่
(views 27)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: รีบาวด์ สลับขายทำกำไรสั้นๆ (เดิม: อ่อนตัวจากการขายทำกำไร)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งขึ้น-เริ่มมีแนวโน้มทางลบ (เดิม: แกว่งขึ้น-เริ่มมีแนวโน้มทางลบ)
SBITO Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี IRPC BEM AOT RS CPALL BJC CPN (ดู SBITO Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
30
มิถุนายน
2017
The Strategy : 30 June 2017, ข่าวลบเริ่มเข้าช่วง Window Dressing กำลังจบ อาจทำ SET อ่อนตัวลง
(views 29)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: อ่อนตัวจากการขายทำกำไร (เดิม: รีบาวด์ สลับกับการขายทำกำไร)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งขึ้น-มีแนวโน้มลบขึ้น (เดิม: แกว่งขึ้น)
SBITO Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี AOT TPIPP (ดู SBITO Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy
อ่านเพิ่มเติม
29
มิถุนายน
2017
The Strategy : 29 June 2017, ต่างประเทศบวก ทำให้ Sentiment ยังดูดี แต่การเล่นตามกระแส Window Dressing ควรเลือกเล่นอย่างระมัดระวังเหมือนเดิมเพราะราคาหุ้นหลายตัวขึ้นมามากแล้ว
(views 19)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: รีบาวด์ สลับขายทำกำไร (เดิม: อ่อนลงจากการขายทำกำไร)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งขึ้น (เดิม: แกว่งขึ้น)
SBITO Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี IRPC AOT BEM (ดู SBITO Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
28
มิถุนายน
2017
The Strategy : 28 June 2017, การทำ Window Dressing ใกล้จบ ระวังการขายทำกำไรสั้นๆ ตามมา แล้วค่อยรอเล่นไตรมาส 2 กันต่อ
(views 22)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: อ่อนลงจากการขายทำกำไร (เดิม: รีบาวด์)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งขึ้น (เดิม: แกว่งขึ้น)
SBITO Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี AOT IRPC (ดู SBITO Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
27
มิถุนายน
2017
The Strategy : 27 June 2017, แรงซื้อเล่น Window Dressing ยังหนุนตลาดได้ แต่แนะไม่ควรไล่หุ้นที่ราคาขึ้นมามากแล้ว
(views 42)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: รีบาวด์ (เดิม: รีบาวด์)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งขึ้น (เดิม: แกว่ง)
SBITO Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี IRPC BEM SYNEX EA MTLS (ดู SBITO Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
26
มิถุนายน
2017
The Strategy : 26 June 2017, ฟ้ายังเปิด Sentiment เป็นใจและ Window Dressing ยังหนุน เรายังแนะเน้นหุ้นใหญ่ และ SBITO Stocks In-Trend เหมือนเดิม
(views 19)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: รีบาวด์ (เดิม: รีบาวด์)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งขึ้น (เดิม: แกว่ง)
SBITO Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี EA IRPC BEM CK (ดู SBITO Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
23
มิถุนายน
2017
The Strategy : 23 June 2017, ราคาน้ำมันโลกนิ่งขึ้นชั่วคราว เปิดโอกาสเล่น Window Dressing (สั้นๆ) ต่อโดยยังคงเน้นหุ้นใหญ่ และ SBITO Stocks In-Trend เหมือนเดิม
(views 39)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: รีบาวด์ (เดิม: แกว่ง)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่ง (เดิม: แกว่ง)
SBITO Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี TASCO MINT TMB (ดู SBITO Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2017
The Strategy : 22 June 2017, กลับมาเลือกเล่นหุ้นรายตัว (โดยเฉพาะหุ้นใหญ่) และ SBITO Stocks In-Trend รับ Window Dressing อย่างระมัดระวัง
(views 42)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่ง (เดิม: ลงสั้นๆ)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่ง (เดิม: แกว่ง)
SBITO Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี CPALL TASCO (ดู SBITO Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2017
The Strategy : 21 June 2017, การดิ่งลงของราคาน้ำมันโลกมีผลลบต่อกลุ่มพลังงาน และจะทำให้ SET สะดุดสั้นๆ
(views 29)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: ลงสั้นๆ (เดิม: แกว่งขึ้น)
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่ง (เดิม: แกว่งขึ้น)
SBITO Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี SUPER TASCO THAI AAV (ดู SBITO Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2017
The Strategy : 20 June 2017, แรงหนุนจากปัจจัยบวกในประเทศยังมีโมเมนตัม แต่ยังต้องติดตามราคาน้ำมันโลกว่าจะฉุดหุ้นพลังงานลงตามด้วย?
(views 30)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้น (เดิม: แกว่งขึ้น) [กลยุทธ์: ซื้อแล้วถือ]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: แกว่งขึ้น (เดิม: นิ่ง-มีแนวโน้มบวก) [กลยุทธ์: ทยอยซื้อช่วงอ่อนตัว]
SBITO Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี WICE EA AOT CK UNIQ SIAM THAI AAV (ดู SBITO Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
19
มิถุนายน
2017
The Strategy : 19 June 2017, ปัจจัยน้ำมันโลกนิ่งขึ้น ทำ Sentiment ตลาดดีขึ้น เปิดโอกาสตลาดไปได้
(views 23)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้น (เดิม: แกว่งขึ้น) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นๆ ช่วงรอสัญญาณชัดขึ้น]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง-มีแนวโน้มบวก (เดิม: นิ่ง) [กลยุทธ์: ทยอยซื้อช่วงอ่อนตัว]
SBITO Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี WICE EA SYNEX IVL AOT CK STEC UNIQ SIAM LOXLEY (ดู SBITO Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
16
มิถุนายน
2017
The Strategy : 16 June 2017, ปัจจัยบวกลบยังสูสี แนะเล่นสั้นไปก่อนจนสัญญาณชัดขึ้น
(views 35)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้น (เดิม: แกว่งขึ้น) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นๆ ช่วงรอสัญญาณชัดขึ้น]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง (เดิม: นิ่ง) [กลยุทธ์: ทยอยซื้อช่วงอ่อนตัว]
Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี WICE EA SYNEX SGP IVL TASCO AOT STEC UNIQ LOXLEY (ดู Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2017
The Strategy : 15 June 2017, ปัจจัยความไม่แน่นอนต่างประเทศชัดเจนขึ้น รอแต่ปัจจัยบวกในประเทศช่วยหนุน SET (แต่ยังต้องจับตาดูราคาน้ำมันโลกด้วย)
(views 26)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้น (เดิม: แกว่ง) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นๆ ช่วงรอสัญญาณ]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง (เดิม: นิ่ง) [กลยุทธ์: ทยอยซื้อช่วงอ่อนตัว]
Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี WICE EA SYNEX SGP GFPT IVL TASCO MTLS SAWAD TCAP Steel(TYCN SIAM PAP) (ดู Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2017
The Strategy : 14 June 2017, ตลาดเพียงรอลุ้นข่าวบวกดันต่อ (ลุ้นที่1) เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามตลาดคาด (ลุ้นที่ 2) รัฐบาลเร่งโครงการก่อสร้างภาครัฐโดยใช้ ม.44
(views 21)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่ง (เดิม: แกว่งแคบๆ) กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นๆ รอสัญญาณใหม่ แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง (เดิม: นิ่ง-มีแนวโน้มเอียงมาทางลบ) กลยุทธ์: รอสัญญาณบวกก่อน Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี EA GFPT IVL MTLS SAWAD TCAP TYCN SIAM PAP (ดู Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2017
The Strategy : 13 June 2017, EARTH คลี่คลายหลัง Exim Bank ช่วย, ตลาดหันกลับมารอผลประชุมเฟดต่อ
(views 34)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งแคบๆ(เดิม: แกว่งลงทดสอบแนวรับ) กลยุทธ์: ขายเพื่อรอสัญญาณถัดไป หรือเลือกเล่นสั้นๆ ใน Stocks In-Trend แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง-มีแนวโน้มเอียงมาทางลบ(เดิม: นิ่ง-มีแนวโน้มเอียงมาทางลบ) กลยุทธ์: รอสัญญาณบวกก่อน Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี EA GFPT WORK CK UNIQ (ดู Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
12
มิถุนายน
2017
The Strategy : 12 June 2017, ข่าวลบเดิมเกือบหมด แต่กลับมีข่าวลบเรื่องสภาพคล่องของหุ้น EARTH กดตลาดต่อ
(views 26)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งลงทดสอบแนวรับ (เดิม: แกว่ง) [กลยุทธ์: ขายลดความเสี่ยง]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง-มีแนวโน้มเอียงมาทางลบ (เดิม: นิ่ง) [กลยุทธ์: รอสัญญาณบวกก่อน]
Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี GFPT Steel(PAP) (ดู Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2017
The Strategy : 9 June 2017, ต่างประเทศเริ่มคลี่คลายหลายเรื่อง เปิดโอกาสเล่นเด้งแบบสั้นๆ ไปก่อน
(views 28)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่ง (เดิม: แกว่ง) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้น แบบขึ้นขาย-ลงซื้อ (ไม่เปลี่ยน)]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง (เดิม: นิ่ง) [กลยุทธ์: รอสัญญาณบวกก่อน (ไม่เปลี่ยน)]
Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี GFPT HANA UNIQ MTLS Steel (ดู Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2017
The Strategy : 8 June 2017, ปัจจัยที่ไม่แน่นอนกำลังจะชัดขึ้นปลายสัปดาห์นี้ ถึงสัปดาห์หน้า แนะเทรดสั้นเหมือนเดิม แต่ควรติดตามข้อมูลใกล้ชิด
(views 49)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่ง (เดิม: แกว่ง) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้น เน้นขึ้นขาย-ลงซื้อ]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง (เดิม: นิ่ง) [กลยุทธ์: รอสัญญาณ]
Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี HANA STEC UNIQ (ดู Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2017
The Strategy : 7 June 2017, เน้นเล่นสั้นแบบระมัดระวัง เพราะปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศยังครอบงำตลาดโลกอยู่
(views 43)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่ง (เดิม: แกว่ง) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้น เน้นขึ้นขาย-ลงซื้อหุ้นใน Stocks In-Trend]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง (เดิม: นิ่ง) [กลยุทธ์: รอสัญญาณบวกก่อน]
Stocks In-Trend: หุ้น In-Trend ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวานมี HANA TASCO MTLS (ดู Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2017
The Strategy : 6 June 2017, ข่าวบวกยังไม่ทันมา ข่าวลบจากกลุ่มพลังงานก็มากดดันต่อ
(views 30)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่ง (เดิม: แกว่งขึ้นๆ ลงๆ) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นเน้นขึ้นขาย-ลงซื้อ]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง (เดิม: นิ่ง-มีแนวโน้มบวก) [กลยุทธ์: รอสัญญาณบวก]
Stocks In-Trend: หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี HANA MTLS AOT (ดูหุ้น Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
05
มิถุนายน
2017
The Strategy : 5 June 1017, เล่นสั้น ช่วงรอข่าว
(views 32)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งขึ้นๆ ลงๆ (เดิม: รีบาวด์สั้น) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นใน Stocks In-Trend]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง (เดิม: นิ่งขึ้น-มีแนวโน้มบวก) [กลยุทธ์: รอสัญญาณบวก]
Stocks In-Trend: หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี AOT CBG JAS HANA (ดูหุ้น Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2017
The Strategy : 2 June 2017, ต่างประเทศบวก หนุน Sentiment หุ้นไทยสั้นๆ ช่วงปลอดข่าว
(views 32)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: รีบาวด์ (วันนี้) (เดิม: แกว่งขึ้นๆ ลงๆ) [กลยุทธ์: เน้นทยอยขายทำกำไรช่วงรีบาวด์]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง (เดิม: นิ่งขึ้น-มีแนวโน้มบวก) [กลยุทธ์: รอสัญญาณบวกก่อน]
Stocks In-Trend: หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี AOT (ดูหุ้น Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2017
The Strategy : 1 June 2017, ตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ หนุน ขณะต่างประเทศยังมีความเสี่ยงหลายเรื่อง ทำให้ Downside Risk มากกว่า Upside Gain
(views 48)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: แกว่งลง (เดิม: พักฐาน) [กลยุทธ์: เน้นทยอยขายทำกำไรช่วงรีบาวด์]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง (เดิม: นิ่งขึ้น-มีแนวโน้มบวก) [กลยุทธ์: หยุดซื้อ และรอสัญญาณบวก่อน]
Stocks In-Trend: หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี WICE EA SYNEX SGP TKN BCPG ITD (ดูหุ้น Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2017
The Strategy : 31 May 2017, รอสัญญาณขึ้น/ลง หรือทิศทางตลาดชัดขึ้น แล้วค่อยเข้า
(views 42)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: พักฐาน (เดิม: รีบาวด์) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นใน Stocks In-Trend]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่งขึ้น-มีแนวโน้มบวก (เดิม: นิ่งขึ้น) [กลยุทธ์: ซื้อช่วงอ่อนตัว]
Stocks In-Trend: หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี SGP GGC BCPG ITD AOT (ดูหุ้น Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2017
The Strategy : 30 May 2017, สภาพตลาดยังเงียบ หลังขาดแรงจูงใจใหม่ๆ และตลาดต่างประเทศบางแห่งปิดทำการ แต่มองยังเลือกเล่นหุ้นรายตัวได้
(views 34)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: พักฐาน (เดิม: รีบาวด์) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นใน Stocks In-Trend]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่ง-มีแนวโน้มบวก (เดิม: นิ่งขึ้น) [กลยุทธ์: ซื้อช่วงอ่อนตัว]
Stocks In-Trend: หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี SGP WORK IVL BCPG ITD AOT (ดูหุ้น Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤษภาคม
2017
The Strategy : 29 May 2017, เล่นในกรอบช่วงพักฐาน รอสัญญาณถัดไป
(views 36)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: พักฐาน (เดิม: รีบาวด์) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นใน Stocks In-Trend (ไม่เปลี่ยน)]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่งขึ้น-มีแนวโน้มบวก (เดิม: ลง) [กลยุทธ์: ซื้อช่วงอ่อนตัว (ไม่เปลี่ยน)]
Stocks In-Trend: หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี WICE EA WORK PTG TKN IVL (ดูหุ้น Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤษภาคม
2017
The Strategy : 26 May 2017, แนวโน้ม Fund Flow ไหลเข้าช่วยหนุนตลาด หลังเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าต่อ
(views 37)
แนวโน้มตลาดระยะสั้น: รีบาวด์ (เดิม: รีบาวด์) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นใน Stocks In-Trend]
แนวโน้มตลาดระยะกลาง: นิ่งขึ้น (เดิม: ลง) [กลยุทธ์: ซื้อช่วงอ่อนตัว]
Stocks In-Trend: หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเด่นมี WICE EA SYNEX WORK PTG TKN MTLS SAWAD (ดูหุ้น Stocks In-Trend ทั้งหมดใน The Strategy)
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2017
The Strategy : 25 May 2017, มีลุ้นไปต่อหลังตลาดซึมซับปัจจัยลบไปมากระดับหนึ่งแล้ว
(views 43)
SET Outlook & Strategy
แนวโน้มระยะสั้น: รีบาวด์ (เดิม: รีบาวด์) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นใน Stocks In-Trend]
แนวโน้มระยะกลาง: นิ่งขึ้น (เดิม: นิ่งขึ้น) [กลยุทธ์: ซื้อช่วงอ่อนตัว]
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2017
The Strategy : 24 May 2017, แรงซื้อหุ้นทำตลาดรีบาวด์กลับมาระดับเดิมแถว 1,570 (SET) หรือ 1,000 (SET50) แล้ว แนะเทรดระวังขึ้น
(views 41)
SET Outlook & Strategy
แนวโน้มระยะสั้น: รีบาวด์ (เดิม: แกว่งลง สลับรีบาวด์) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นหุ้น Stocks In-Trend - เน้นระวังแนวต้านมากขึ้น]
แนวโน้มระยะยาว: นิ่งขึ้น (เดิม: ลง) [กลยุทธ์: รอสัญญาณระยะกลาง]
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2017
The Strategy : 23 May 2017, ข่าวก่อการร้ายทั้งในและต่างประเทศทำ sentiment ตลาดหุ้นสะดุดสั้นๆ ขณะราคาน้ำมัน ทอง มีสัญญาณบวกต่อ
(views 40)
SET Outlook & Strategy
แนวโน้มระยะสั้น: แกว่งลง สลับรีบาวด์ (เดิม: แกว่งลง สลับรีบาวด์) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นๆ หุ้นใน Stocks In-Trend]
แนวโน้มระยะกลาง: ลง (เดิม: ลง) [กลยุทธ์: รอสัญญาณระยะกลาง]
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤษภาคม
2017
The Strategy : 22 May 2017, หุ้นต่างประเทศและน้ำมันดีขึ้นเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน(ต่อ) แต่แนะระวังข่าวลบกลุ่มอสังหา และกลุ่มการเงินอาจกดตลาดเอาไว้
(views 44)
SET Outlook & Strategy
แนวโน้มระยะสั้น: แกว่งลง สลับรีบาวด์ (เดิม: แกว่งลง สลับรีบาวด์) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นๆ หุ้น Stocks In-Trend]
แนวโน้มระยะยาว: ลง (เดิม: ลง) [กลยุทธ์: รอสัญญาณระยะกลาง]
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2017
The Strategy : 19 May 2017, ข่าวลบจากความวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐได้ถูกรับรู้ไประดับหนึ่ง และเริ่มหันกลับมาดูปัจจัยในประเทศช่วงสั้น
(views 46)
SET Outlook & Strategy
แนวโน้มระยะสั้น: แกว่งลง สลับรีบาวด์ (เดิม: แกว่งลง สลับรีบาวด์) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นๆ หุ้นแนะตาม]
แนวโน้มระยะกลาง: ลง (เดิม: ลง) [กลยุทธ์: รอสัญญาณระยะกลาง]
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2017
The Strategy : 18 May 2017, ความเสี่ยงจากการเมืองในสหรัฐที่ทรุดลงไม่หยุดกำลังส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นในแผนเศรษฐกิจของทรัมป์
(views 50)
SET Outlook & Strategy
แนวโน้มระยะสั้น: แกว่งลง (เดิม: แกว่งลง สลับรีบาวด์) [กลยุทธ์: ขาย]
แนวโน้มระยะกลาง: ลง (เดิม: ลง) [กลยุทธ์: รอสัญญาณระยะกลาง]
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2017
The Strategy : 17 May 2017, ปัญหาการเมืองในสหรัฐกำลังขย่มตลาดการเงินโลกหนักขึ้น
(views 57)
SET Outlook & Strategy
แนวโน้มระยะสั้น: แกว่งลงสลับรีบาวด์ (เดิม: แกว่งลง สลับรีบาวด์ระหว่างเทรด) [กลยุทธ์: เลือกเล่นสั้นหุ้นแนะตาม]
แนวโน้มระยะกลาง: ลง (เดิม: ลง) [กลยุทธ์: รอสัญญาณระยะกลาง]
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2017
มองตลาดวันนี้ : [+] (1) ราคาหุ้นลงมามากจนน่าซื้อรอกำไรไตรมาส 1 (แต่ควรระวัง sell on fact หุ้นที่ราคาขึ้นมารอมากแล้ว) (2) ราคาหุ้นแบงก์ใหญ่สะท้อนข่าว NPL ไปมากแล้ว (3) มีสัญญาณบวกทางเทคนิคนิดๆ [-] (1) ปัจจัยลบในประเทศทำสถาบันขายลดเสี่ยง (2) Fund Flow..
(views 67)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: เลือกเล่นสั้นหุ้นรายตัวที่คาดว่ากำไรจะออกมาดี (เน้นขึ้นขายที่แนวต้าน)(ไม่เปลี่ยน)] [ลงทุนระยะกลาง: ถือ (เดิม ทยอยซื้อกลับ)]
Stock Pick: -
HOT Stock: JAS GPSC GL SAWAD SINGER
อ่านเพิ่มเติม
18
เมษายน
2017
มองตลาดวันนี้ : [o] ความเสี่ยงทางการเมืองระดับโลก (Geopolitical Risk) ผ่อนคลายลงบ้างหลังสหรัฐจะยังไม่ใช้มาตรการทางทหารต่อเกาหลีเหนือ [o] Fund Flow ยังคงมีแนวโน้มชะลอลงหลังค่าเงินผันผวนหนัก
(views 85)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: เลือกเล่นสั้นหุ้นรายตัว (ลงซื้อ ขึ้นขาย)(เดิม ขายทำกำไร-ก่อนหยุดสงกรานต์)] [ลงทุนระยะกลาง: ถือ (เดิม ขายทำกำไร)]
Stock Pick: TISCO
HOT Stock: BBL SINGER
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] ความเสี่ยงทางการเมืองระดับ Geopolitical Risk ยังคงสูง ทั้งเรื่องเกาหลีเหนือ ซีเรีย และการแก้ปัญหาขาดดุลการค้าของสหรัฐซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มที่โดนสหรัฐตรวจสอบด้วย (ไม่เปลี่ยน) [+] ราคาน้ำมันขยับขึ้นช่วงสั้น เป็นบวกต่อหุ้นพลังงานสั้นๆ
(views 104)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: ขายทำกำไร – “ปัจจัยเสี่ยงเพิ่ม และ Fund Flow อาจชะลอหลังเงินดอลลาร์เริ่มแกว่งในกรอบทำบาทแกว่งตาม แนะะกลับมาเล่นต่อหลังสงกรานต์ ปลอดภัยกว่า” (ไม่เปลี่ยน)] [ลงทุนระยะกลาง: ขายทำกำไรบางส่วน – “ลดเสี่ยงก่อนวันหยุดยาวสัปดาห์นี้ แล้วกลับมาเล่นกำไรไตรมาส 1/60 ต่อสัปดาห์หน้า ปลอดภัยกว่า” (ไม่เปลี่ยน)]
Stock Pick: GL HOT stock: EA BBL SCB GL PTTEP
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] ความเสี่ยงทางการเมืองระดับ Geopolitical Risk ยังคงสูง ทั้งเรื่องเกาหลีเหนือ ซีเรีย และการแก้ปัญหาขาดดุลการค้าของสหรัฐซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มที่โดนสหรัฐตรวจสอบด้วย (ไม่เปลี่ยน) [+] ราคาน้ำมันขยับขึ้นช่วงสั้น เป็นบวกต่อหุ้นพลังงานสั้นๆ
(views 99)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: ขายทำกำไร – “ปัจจัยเสี่ยงเพิ่ม และ Fund Flow อาจชะลอหลังเงินดอลลาร์รีบาวด์ (เพราะอัตราว่างงานสหรัฐลดลงมาก) ทำบาทอ่อนลง” (ไม่เปลี่ยน)] [ลงทุนระยะกลาง: ขายทำกำไรบางส่วน – “ลดเสี่ยงก่อนวันหยุดยาวสัปดาห์นี้” (ไม่เปลี่ยน)]
Stock Pick: -
HOT Stock: JAS JTS TASCO+TIPCO GFPT CBG PTTEP
อ่านเพิ่มเติม
10
เมษายน
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] ความเสี่ยงทางการเมืองระดับ Geopolitical Risk ยังคงสูง ทั้งเรื่องเกาหลีเหนือ ซีเรีย และการแก้ปัญหาขาดดุลการค้าของสหรัฐซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มที่โดนสหรัฐตรวจสอบด้วย (ไม่เปลี่ยน) [+] ราคาน้ำมันขยับขึ้นช่วงสั้น เป็นบวกต่อหุ้นพลังงานสั้นๆ
(views 99)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: ขายทำกำไรบางส่วน – “ปัจจัยเสี่ยงเพิ่ม และ Fund Flow อาจชะลอหลังเงินดอลลารีบาวด์(เพราะอัตราว่างงานสหรัฐลดลง)ทำบาทอ่อนลง” (เดิม ถือ และทยอยขายทำกำไรบางส่วน)] [ลงทุนระยะกลาง : ขายทำกำไรออกไปบางส่วน – “ลดเสี่ยงก่อนวันหยุดยาวสัปดาห์นี้” (เดิม ถือ (หลังแนะซื้อช่วงอ่อนตัว 3 สัปดาห์ก่อน))]
Stock Pick: TASCO
HOT Stock: TASCO KTB SCB KKP
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] ความเสี่ยงทางการเมืองระดับ Geopolitical Risk สูงขึ้นหลังสหรัฐเข้าสู่การเจรจากับจีนทั้งเรื่องเกาหลีเหนือ และการขาดดุลการค้า ล่าสุดสถานการณ์ซีเรียทรุดหลังมีการใช้อาวุธเคมี [+] ราคาน้ำมันขยับขึ้นช่วงสั้น เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน
(views 108)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: ขายทำกำไรบางส่วน-หลังปัจจัยเสี่ยงเพิ่ม และ Fund Flow อาจไหลเข้าออกเร็ว (เดิม ถือ และทยอยขายทำกำไรบางส่วน)] [ลงทุนระยะกลาง: ทยอยขายทำกำไรออกไปบางส่วนเพื่อลดเสี่ยงก่อนวันหยุดยาวสัปดาห์หน้า (เดิม ถือ (หลังแนะซื้อช่วงอ่อนตัว 2 สัปดาห์ก่อน))]
Stock Pick: -
HOT Stock: KTB GLOBAL
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] ความเสี่ยงการค้าโลกจะเริ่มปลายสัปดาห์ช่วงสหรัฐคุยกับจีน และไทยโดนสหรัฐตรวจด้วย [o] บาทนิ่งขึ้นหลังแข็งค่ามากหลายสัปดาห์ก่อน ขณะต่างชาติยังซื้อหุ้นสุทธิต่อเนื่อง [+] ราคาน้ำมันขยับขึ้นช่วงสั้น เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน และSET Ind
(views 109)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: ถือ (หลังซื้อ-3 สัปดาห์ก่อน) หรือ ทยอยขายทำกำไรบางส่วน-เพื่อลดความเสี่ยงบ้างเนื่องจาก Fund Flow ไหลเข้าออกเร็ว (ไม่เปลี่ยน)] [ลงทุนระยะกลาง: ถือ (หลังแนะซื้อช่วงอ่อนตัว 2 สัปดาห์ก่อน) (ไม่เปลี่ยน)]
Stock Pick: STA AOT ERW MINT
HOT Stock: WICE GLOBAL CPALL BANPU LANNA GL PTTEP
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] ความเสี่ยงการค้าโลกจะเริ่มปลายสัปดาห์ช่วงสหรัฐคุยกับจีน และไทยโดนสหรัฐตรวจด้วย [o] บาทนิ่งขึ้นหลังแข็งค่ามากหลายสัปดาห์ก่อน ขณะต่างชาติยังซื้อหุ้นสุทธิต่อเนื่อง
(views 102)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: ถือ (หลังซื้อ-3 สัปดาห์ก่อน) หรือ ทยอยขายทำกำไรบางส่วน-เพื่อลดความเสี่ยงบ้างเนื่องจาก Fund Flow ไหลเข้าออกเร็ว (ไม่เปลี่ยน)] [ลงทุนระยะกลาง: ถือ (หลังแนะซื้อช่วงอ่อนตัวสัปดาห์ก่อน) (ไม่เปลี่ยน)]
Stock Pick: BLAND
HOT Stock: WICE TISCO BANPU GL
อ่านเพิ่มเติม
03
เมษายน
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] ความเสี่ยงการค้าโลกจะเริ่มปลายสัปดาห์ช่วงสหรัฐคุยกับจีน และไทยโดนสหรัฐตรวจด้วย [+] ราคาน้ำมันโลกบวกต่อหลังมีข่าว OPEC อาจขยายเวลาการลดการผลิตต่อจากมิ.ย.นี้ [+] บาทแข็งต่อวันศุกร์ และเช้านี้ยังแข็งค่า เป็นบวกต่อ Fund Flow แต่ระวัง
(views 98)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: ถือ (หลังซื้อ-2 สัปดาห์ก่อน) หรือ ทยอยขายทำกำไรบางส่วน-เพื่อลดความเสี่ยงบ้างเนื่องจาก Fund Flow ไหลเข้าออกเร็ว (ไม่เปลี่ยน)] [ลงทุนระยะกลาง: ถือ (หลังแนะซื้อช่วงอ่อนตัวสัปดาห์ก่อน) (ไม่เปลี่ยน)]
Stock Pick: CPALL
HOT Stock: WICE SCC PTTGC IVL TISCO BANPU GL
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [+] ราคาน้ำมันโลกบวกต่อหลังมีข่าว OPEC อาจขยายเวลาการลดการผลิตต่อจากมิ.ย.นี้ [+/-] มีโอกาสเกิด Window Dressing ช่วงสัปดาห์นี้ สลับกับการขายทำกำไรทางเทคนิค [+/-] เงินดอลลาร์รีบาวด์กลับหลังตัวเลขสหรัฐออกมาดีขึ้นหลายตัวทำบาทอ่อน-ผันผวน
(views 110)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: ถือ (หลังซื้อ-2 สัปดาห์ก่อน) หรือ ทยอยขายทำกำไรบางส่วน-เพื่อลดความเสี่ยงบ้างเนื่องจาก Fund Flow ไหลเข้าออกเร็ว (ไม่เปลี่ยน)] [ลงทุนระยะกลาง : ถือ (หลังแนะซื้อช่วงอ่อนตัวสัปดาห์ก่อน) (ไม่เปลี่ยน)]
Stock Pick: MOONG
HOT Stock: WICE SCC PTTGC IVL BANPU
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [+] แบงก์ชาติปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปีนี้จาก 3.2% เป็น 3.4% [+/-] มีโอกาสเกิด Window Dressing ช่วงสัปดาห์นี้ สลับกับการขายทำกำไรทางเทคนิค [+/-] เงินดอลลาร์รีบาวด์กลับหลังตัวเลข US Consumer Confidence โตทำบาทอ่อน-ผันผวน
(views 103)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: ถือ (หลังซื้อ-2 สัปดาห์ก่อน) หรือ ทยอยขายทำกำไรออกไปบ้าง (ไม่เปลี่ยน)] [ลงทุนระยะกลาง: ถือ (ไม่เปลี่ยน)]
Stock Pick: -
HOT Stock: WICE GLOBAL GFPT BANPU
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้ : ปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อตลาดวันนี้ยังเป็นเรื่องเดิมๆ: [+/-] มีโอกาสเกิด Window Dressing ช่วงสัปดาห์นี้ (สำหรับไตรมาส 1) สลับขายทำกำไร [+/-] เงินดอลลาร์รีบาวด์กลับหลังตัวเลข US Consumer Confidence โตทำบาทอ่อน-ผันผวน
(views 96)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: ถือ (หลังซื้อ-2 สัปดาห์ก่อน) หรือ ทยอยขายทำกำไรออกไปบ้าง (ไม่เปลี่ยน)] [ลงทุนระยะกลาง: ถือ (ไม่เปลี่ยน)]
Stock Pick: THAI AAV BA
HOT Stock: WICE BEM GFPT KBANK SCB PSL TTA BANPU
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2017
24
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้: [+] มีโอกาสเกิด Window Dressing ช่วงสิ้นเดือนนี้ (สำหรับไตรมาส 1) [+/-] เงินบาทนิ่งขึ้นส่งสัญญาณความผันผวนสูง และทิศทาง Fund Flow เริ่มไม่แน่นอน [+/-] สภาคองเกรสของสหรัฐเลื่อนการโหวตร่างกฎหมาย AmericanCare ทำให้แผนเศรษฐกิจช้าลง
(views 108)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: (ยังเน้น)เลือกเล่นสั้นๆ หุ้นที่แนะนำรายตัว(หรือถือหลังซื้อสัปดาห์ก่อน) (ไม่เปลี่ยน)] [ลงทุนระยะกลาง: (ยังเน้น)ซื้อ–ดูจังหวะช่วงอ่อนตัวและไม่ไล่ราคา (ไม่เปลี่ยน)]
Stock Pick: AAV BA และ WORK
HOT Stock: BEM CPF TFG GFPT GPSC
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [+] มีโอกาสเกิด Window Dressing ช่วงสิ้นเดือนนี้ (สำหรับไตรมาส 1) [+] เงินบาทยังแข็งค่า ขณะเงินดอลล.ยังคงอ่อนลง ส่งผลบวกต่อ Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้น แต่คาดว่าเป็นเงินที่เข้าเร็ว-ออกเร็วซึ่งต้องติดตามทิศทางใกล้ชิด (ไม่เปลี่ยน)
(views 106)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: (ยังเน้น)เลือกเล่นสั้นๆ หุ้นที่แนะนำรายตัว หรือ ถือ(หลังซื้อสัปดาห์ก่อน)] [ลงทุนระยะกลาง: (ยังเน้น)ซื้อ–ดูจังหวะช่วงอ่อนตัวและไม่ไล่ราคา]
Stock Pick: BEM
HOT Stock: TPCH TOPLY SUSCO CPF TFG GFPT GPSC
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] หุ้นสหรัฐดิ่งลงหนักหลังนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจแผนการด้านประกันสุขภาพของทรัมป์จะผ่านสภา [+] เงินบาทยังแข็งค่า ขณะเงินดอลล.อ่อนลงต่อ ส่งผลบวกต่อ Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้น แต่คาดว่าเป็นเงินที่เข้าเร็ว-ออกเร็วซึ่งต้องติดตามทิศทางใกล้ชิด
(views 105)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: เลือกเล่นสั้นๆ หุ้นที่แนะนำรายตัว หรือ ถือ(หลังซื้อสัปดาห์ก่อน) (ไม่เปลี่ยน)] [ลงทุนระยะกลาง: ซื้อ–ดูจังหวะช่วงอ่อนตัวแถวแนวรับ (เดิม ถือ)]
Stock Pick: -
HOT Stock: TPCH TPOLY CPF GFPT TFG
อ่านเพิ่มเติม
20
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [+] เงินบาทแข็งค่ามาก 3 วันติด เพราะเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ หลังเพิ่งขึ้นไป 0.25% ทำให้เงินดอลล.อ่อนลง และส่งผลบวกต่อเนื่องไปยัง Fund Flow ไหลเข้าหุ้นไทย [+] SET Index ลงแตะแนวรับแถว 1,530 และ Long-Term Trendline
(views 117)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: เลือกเล่นสั้นๆ หุ้นที่แนะนำรายตัว หรือ ถือ(หลังซื้อสัปดาห์ก่อน)] [ลงทุนระยะกลาง: ซื้อ – ดูจังหวะช่วงอ่อนตัว]
Stock Pick: CWT
HOT Stock: BEM SUSCO TKN KTB KBANK BBL SCB KKP PSL TTA MTLS
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [+] เงินบาทแข็งค่ามาก 2 วันติด หลังเงินดอลลาร์อ่อนลงเพราะเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยอย่างช้าๆ [+] SET Index ลงแตะแนวรับแถว 1,530 จุด แล้วเด้งขึ้นได้เป็นสัญญาณซื้อเล่นสั้นทางเทคนิค (ไม่เปลี่ยน)
(views 118)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: เลือกเล่นสั้นๆ หุ้นที่แนะนำรายตัว] [ลงทุนระยะกลาง: ถือ-เพื่อรอที่ราคาต่ำกว่าหลังให้ขายไปบ้างในเดือนก่อน]
Stock Pick: HANA
HOT Stock: TKN KTB KBANK BBL SCB KKP PSL TTA MTLS SAWAD SINGER
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [+] เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาด สะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐยังโตต่อเนื่อง การจ้างงานแกร่ง [+] SET Index ลงแตะแนวรับแถว 1,530 จุด แล้วเด้งขึ้นได้เป็นสัญญาณซื้อเล่นสั้นทางเทคนิค (ไม่เปลี่ยน)
(views 111)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: เลือกเล่นสั้นๆ หุ้นที่แนะนำรายตัว] [ลงทุนระยะกลาง: ถือ-เพื่อรอที่ราคาต่ำกว่าหลังให้ขายไปบ้างในเดือนก่อน]
Stock Pick: PSL TTA
HOT Stock: TASCO CPF TFG GFPT KKP MTLS TK SAWAD SINGER
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [o] นักลงทุนชะลอการซื้อ/ขายรอผลการประชุม FOMC (14-15 มี.ค.) หลังราคาหุ้นสะท้อนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ไปบ้างแล้ว [+] SET Index ลงแตะแนวรับแถว 1,530 จุด แล้วเด้งขึ้นได้เป็นสัญญาณซื้อเล่นสั้นทางเทคนิค
(views 112)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: รอสัญญาณซื้อ หรือเลือกเล่นสั้นหุ้นที่แนะนำรายตัว] [ลงทุนระยะกลาง: ถือ-เพื่อรอที่ราคาต่ำกว่าหลังให้ขายไปบ้างในเดือนก่อน]
Stock Pick: -
HOT Stock: GFPT MTLS TK SAWAD SINGER
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [o] นักลงทุนชะลอการซื้อ/ขายรอผลการประชุม FOMC (14-15 มี.ค.) หลังราคาหุ้นสะท้อนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ไปบ้างแล้ว [+] SET Index ลงแตะแนวรับ 1,530 จุด หลายครั้งแล้วเด้งขึ้นได้เป็นสัญญาณบวกทางเทคนิค
(views 107)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: รอสัญญาณซื้อกลับเล่นสั้น-หลังขายสัปดาห์ก่อน / หรือเลือกเล่นหุ้นที่แนะนำรายตัว] [ลงทุนระยะกลาง: ถือ-เพื่อรอที่ราคาต่ำกว่าหลังให้ขายไปบ้างในเดือนก่อน]
Stock Pick: กลุ่มเช่าซื้อ MTLS, TK, SINGER
HOT Stock: GFPT
อ่านเพิ่มเติม
13
มีนาคม
2017
10
มีนาคม
2017
[-] ต่างชาติยังขายหุ้นไทยต่อเนื่องก่อนวันประชุม FOMC เพื่อพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ย 14-15 มี.ค. [-] ปัจจัยลบในประเทศยังคงกดตลาด 1) Valuation ยังสูงจนไม่น่าสน 2) โครงการก่อสร้างภาครัฐบางโครงการล่าช้า 3) ราคาน้ำมันโลกลงต่อทำหุ้นพลังงานลง และ 4) ข่าวลบนอกตลาด
(views 111)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ: ขายทำกำไรสั้นๆ(และถือเงินสดรอรอบหน้า)(ไม่เปลี่ยน) , [ลงทุนระยะกลาง: ถือ-เพื่อรอที่ราคาต่ำกว่าหลังให้ขายไปบ้างในเดือนก่อน (ไม่เปลี่ยน)]
Stock Pick: -
HOT Stock: -
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] ต่างชาติยังขายหนักก่อนใกล้วันประชุม FOMC เพื่อพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ย 14-15 มี.ค. [+] SET Index ลงมาแตะแนวรับ 1,550 จุด และอาจมีการรีบาวด์ทางเทคนิคสั้นๆ
(views 119)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นหุ้นแนะนำรายตัว] [ลงทุนระยะกลาง:ถือ-เพื่อรอที่ราคาต่ำกว่าหลังให้ขายไปบ้างในเดือนก่อน]
Stock Pick: RPH
HOT Stock: BANPU PSL TTA MTLS
อ่านเพิ่มเติม
06
มีนาคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] แรงขายจากต่างชาติหนักขึ้นก่อนใกล้วันประชุม FOMC เพื่อพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์หน้า [-] จีนปรับเป้าการเติบโตของ GDP ลดลงจาก 6.5%-7.0% ในปีก่อนเป็น 6.5% ในปี 60 นี้
(views 109)
Today Strategy: [เล่นสั้น/เล่นรอบ:(ยังเน้น)เน้นขายทำกำไรสั้นๆ] [ลงทุนระยะกลาง:ถือ-เพื่อรอที่ราคาต่ำกว่าหลังให้ขายไปบ้างในเดือนก่อน]
Stock Pick: -
HOT Stock: TFG GFPT BANPU KTB KBANK BBL SCB KKP PSL TTA
อ่านเพิ่มเติม
21
กุมภาพันธ์
2017
07
กุมภาพันธ์
2017
06
กุมภาพันธ์
2017
มองตลาดวันนี้ : [+] บาทยังแข็งค่าต่อเนื่องอาจส่งผลบวกด้าน Fund Flow (ไหลออกน้อยลง หรือไหลเข้าบางช่วง [-] กลุ่มสื่อสารรายงานผลประกอบการออกมาไม่ดี (ตามตลาดคาด) อาจมีผลลบสั้นๆ ต่อ SET [+] หุ้นกลุ่มปตท.ได้ราคาน้ำมันโลกขึ้นหนุนหลังสหรัฐคว่ำบาตรอิหร่าน
(views 118)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:(ยังคงเน้น)ขายทำกำไรระยะสั้น-แล้วรอสัญญาณรอบใหม่ , ถือระยะกลาง:(ยังคงเน้น)ทยอยขายทำกำไรบางส่วน–เพื่อลดความเสี่ยง
Stock Pick: CK ITD STEC UNIQ
HOT Stock: WICE SYNEX VNT BEM SAWAD TASCO STEC UNIQ PTTGC AOT BBL
อ่านเพิ่มเติม
03
กุมภาพันธ์
2017
มองตลาดวันนี้ : [o] บาทแข็งเพราะดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องอาจทำให้ต่างชาติชะลอการขาย แต่ยังเปิด short SET50 Index Futures ต่อ ขณะสถาบันขายหุ้นสุทธิต่อเมื่อวาน [-] แรงกดดันจากการรุกทางการค้าของทรัมป์ยังครอบงำบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น
(views 103)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:(ยังคงเน้น)ขายทำกำไรระยะสั้น-แล้วรอสัญญาณรอบใหม่ , ถือระยะกลาง:(ยังคงเน้น)ทยอยขายทำกำไรบางส่วน–เพื่อลดความเสี่ยง
Stock Pick: -
HOT Stock: WICE SYNEX BLAND UNIQ
อ่านเพิ่มเติม
31
มกราคม
2017
24
มกราคม
2017
18
มกราคม
2017
12
มกราคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [+] ต่างชาติยังคงซื้อสุทธิหุ้นไทย สอดคล้องเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องชัดเจน [+] แรงซื้อดักผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ในหุ้นบางตัว
(views 102)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:ซื้อหลังมีสัญญาณบวก , ถือระยะกลาง:ซื้ออ่อนตัวหลังมีสัญญาณบวก
Stock Pick: HMPRO
HOT Stock: TPCH SGP PSTC SAPPE FSMART GFPT DTAC SPRC IRPC BANPU BSBM KTB KBANK SCB STA TRUBB
อ่านเพิ่มเติม
11
มกราคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] ราคาน้ำมันโลกลงต่อเป็นแรงกดดันหุ้นพลังงาน และระวังการขายทำกำไรก่อนทรัมป์แถลงสื่อคืนนี้ [+] ต่างชาติยังคงซื้อสุทธิหุ้นไทย และผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของกลุ่มแบงก์ใกล้ประกาศ
(views 105)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:รอสัญญาณถัดไป หรือ เลือกเล่นสั้นหุ้นมีประเด็นแนะตามของ SBITO Research , ถือระยะกลาง:รอสัญญาณถัดไป – หลังขายไปแล้ว
Stock Pick: [หุ้นยาง: STA TRUBB] [หุ้นกลุ่มแบงก์: KBANK SCB KTB]
HOT Stock: SCC SGP SYNTEC SEAFCO GFPT BANPU AMC BSBM INOX MILL PERM TGPRO TSTH TYCN KTB KBANK SCB STA TRUBB
อ่านเพิ่มเติม
10
มกราคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] ข่าว LTF เตรียมขายหุ้นหลังราคาหุ้นขึ้นจนสามารถทำกำไรได้ และราคาน้ำมันลงหนักเมื่อคืน [+] ต่างชาติยังคงซื้อสุทธิหุ้นไทย และผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของกลุ่มแบงก์ใกล้ประกาศ
(views 96)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:รอสัญญาณถัดไป – หลังขายไปแล้ว , ถือระยะกลาง:รอสัญญาณถัดไป – หลังขายไปแล้ว
Stock Pick: [หุ้นโรงกลั่น: SPRC IRPC BCP]
HOT Stock: WICE TPCH MALEE PSTC FSMART CK SYNTEC UNIQ SEAFCO DTAC PTT SPRC IRPC TSTH KTB
อ่านเพิ่มเติม
09
มกราคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [-] ข่าว LTF เตรียมขายหุ้นหลังราคาหุ้นขึ้นจนสามารถทำกำไรได้ [+] ต่างชาติยังคงซื้อสุทธิหุ้นไทย และผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของกลุ่มแบงก์ใกล้ประกาศ
(views 102)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:ทยอยขายทำกำไรสั้นๆ แต่ยังสามารถเลือกเล่นสั้นหุ้นรายตัวที่มีประเด็น และแนะนำตาม , ถือระยะกลาง:ทยอยขายทำกำไรสั้นๆ และรอสัญญาณถัดไป
Stock Pick: [SPRC(ST=+/- MT=+)]
HOT Stock: WICE TPCH SCC SGP CPALL TPIPL MALEE PSTC FSMART CK SYNTEC UNIQ SEAFCO CPF GFPT DTAC PTT PTTEP SPRC BANPU BSBM TGPRO TSTH TYCN KTB
อ่านเพิ่มเติม
06
มกราคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [+] Fund Flow มีแนวโน้มไหลกลับรอบใหม่ หลังดอลลาร์เริ่มหยุดแข็ง ต่างชาติกลับมาซื้อหุ้น [+/-] ราคาน้ำมันยังคงผันผวนตามข่าวความคืบหน้าการลดการผลิตน้ำมันของ OPEC
(views 104)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:ทยอยขายทำกำไรสั้นๆ และรอสัญญาณถัดไป , ถือระยะกลาง:ทยอยขายทำกำไรสั้นๆ และรอสัญญาณถัดไป
Stock Pick: [FSMART(ST=+/- MT=+)] [แนะระวังการขายทำกำไรกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น STA(ST=+/- MT=o) TRUBB(ST=+/- MT=o) และกลุ่มน้ำมันปาล์ม LST(ST=+/- MT=+) UVAN(ST=+/- MT=o)]
HOT Stock: WICE TPCH GLOBAL GL SCC SGP CPALL TPIPL MALEE PSTC DTAC PTT PTTEP pTTGC TOP SPRC BANPU AMC BSBM INOX MILL PERM TGPRO TSTH TYCN KTB
อ่านเพิ่มเติม
05
มกราคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [+] Fund Flow มีแนวโน้มไหลกลับรอบใหม่ หลังดอลลาร์เริ่มหยุดแข็ง ต่างชาติกลับมาซื้อหุ้น [+/-] ราคาน้ำมันยังคงผันผวนตามข่าวความคืบหน้าการลดการผลิตน้ำมันของ OPEC
(views 93)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นหุ้นแนะตามและหุ้นใหญ่–เน้นรออ่อนตัว , ถือระยะกลาง:ถือ
Stock Pick: [หุ้นกลุ่มเหล็ก(เพิ่ม): MILL TGPRO TSTH] [หุ้นกลุ่มแบงก์(เพิ่ม): SCB KBANK TMB TISCO]
HOT Stock: [หุ้นกลุ่มเหล็ก: AMC BSBM INOX MILL PERM TGPRO TSTH TYCN] [หุ้นกลุ่มยางพารา: STA TRUBB] [หุ้นกลุ่มแบงก์: SCB KBANK TMB TISCO]
อ่านเพิ่มเติม
04
มกราคม
2017
มองตลาดวันนี้ : [+] หุ้นไทยทำสัญญาณบวกทางเทคนิค โดยมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ GDP และส่งออกปีนี้ดีขึ้น [-] ราคาน้ำมันสวิงลงช่วงสั้นจากข่าวลิเบียผลิตน้ำมันเพิ่ม และเงินดอลล.แข็งกดราคา commodity [-] เงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อคืนหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี
(views 89)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นหุ้นแนะตาม และหุ้นใหญ่ , ถือระยะกลาง:ถือ
Stock Pick: [หุ้นน้ำมันปาล์ม เช่น UVAN(ST=+/- MT=+) LST(ST=+/- MT=+) CPI(ST=+/- MT=o)] [หุ้นกลุ่มแบงก์: SCB(ST=+/- MT=+) KBANK(ST=+/- MT=+)]
HOT Stock: กลุ่มเหล็ก กลุ่มน้ำมันปาล์ม(UVAN UPOIC VPO LST CPI) กลุ่มยางพารา(STA TRUBB) BANPU HANA PTTEP PTT DTAC CPF SYNTEC CK SAPPE PSTC MALEE TKN TPIPL SCC GLOBAL TSF TPOLY MEGA
อ่านเพิ่มเติม
30
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] เงินจาก LTF+RMF ยังหนุนหุ้นใหญ่กระจาย และช่วยหนุน SET Index [+] เงินดอลล.ปรับฐานอ่อนลง ทำเงินบาทแข็งขึ้น และส่งสัญญาณ Fund Flow ไหลเข้ารอบใหม่ [-] แรงขายทำกำไรเริ่มมากขึ้นก่อนวันหยุดปีใหม่ยาว 4 วันติด
(views 94)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นหุ้นแนะตาม และหุ้นใหญ่ , ถือระยะกลาง:ถือ
Stock Pick: [หุ้นกลุ่มเหล็ก เช่น MCS(ST=+/- MT=+) BSBM(ST=+/- MT=+) PAP(ST=+/- MT=o) AMC(ST=+/- MT=+) TMT(ST=+/- MT=o) SSSC(ST=+/-, MT=+)] [หุ้นกลุ่มแบงก์ เช่น SCB(ST=+/- MT=+) KBANK(ST=+/- MT=+)]
HOT Stock: MEGA TPOLY TSF GLOBAL SCC TPIPL TKN MALEE PSTC SYNTEC DTAC PTT PTTEP TOP HANA BANPU กลุ่มเหล็ก STA

อ่านเพิ่มเติม
29
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] เงินจาก LTF+RMF หนุนตลาดแบบค่อยๆ ไปสลับกับแรงกดจากการขายต่างชาติ แนะระวัง 1,530-1,540 มากขึ้นโดยไม่ควรไล่ซื้อแถวแนวต้านนี้เพราะอาจมีแรงขายมากขึ้นก่อนหยุดปีใหม่ 4 วัน [-] ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบดึงตลาดเอเซียเปิดลบเช้านี้
(views 89)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:ทยอยขายทำกำไรสั้นๆ ที่แนวต้าน 1,530 เป็นเป้าถัดไป เพราะยังคงเน้นเล่นสั้นไปก่อน , ถือระยะกลาง:ถือ
Stock Pick: [BANPU(ST=o MT=o)] [PSTC(ST=+/- MT=+)]
HOT Stock: TPOLY TSF TPIPL TKN MALEE SYNTEC DTAC PTT PTTEP HANA BANPU
อ่านเพิ่มเติม
28
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] แรงซื้อรุกมากขึ้นทำวอลุ่มขยับอีกนิด แนะระวังแรงขายแถวแนวต้าน 1,520 จุด [-] ระวังข่าวลบเบี้ยวตั๋วบี/อีถี่ขึ้นมากดดันตลาดหุ้น โดยเฉพาะจากผู้กู้ที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก
(views 77)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:ทยอยขายทำกำไรสั้นๆ ที่แนวต้าน 1,520และ1,530 เพราะยังคงเน้นเล่นสั้นไปก่อน, ถือระยะกลาง:ซื้ออ่อนตัว
Stock Pick: [GLOBAL(ST=+/- MT=o)]
HOT Stock: TSF TPIPL DTAC HANA
อ่านเพิ่มเติม
26
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [?] ต่างชาติยังขายหุ้นสุทธิอยู่ แต่ยังลุ้นแรงซื้อจากสถาบันจะหนุน SET Index เหนือ 1,510 ได้หรือไม่ [?] เน้นจับตาดูหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นตัวหนุนของ SET Index จะหนุนตลาดขึ้นในโค้งสุดท้ายของปีได้หรือไม่
(views 89)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นหุ้นรายตัวที่มีประเด็นแนะตามโดย SBITO Research , ถือระยะกลาง:เลือกซื้อที่นิ่งแล้ว
Stock Pick: [PTT(ST=o MT=o) BANPU(ST=o MT=o)] [AOT(ST=o MT=o)]
HOT Stock: WICE MACO TSF CPALL UNIQ CPF GFPT TFG HANA
อ่านเพิ่มเติม
21
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [-] เงินบาทอ่อนค่ามากจนทะลุ 36 บาท จากเงินไหลออก เร่งต่างชาติกลับมาขายหุ้นไทยหนักต่อ [o] ยังคงแนะเลือกเล่นหุ้นขนาดกลาง-เล็กรายตัวที่พื้นฐานดี และมีประเด็น
(views 89)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นหุ้นแนะตามของ SBITO Research , ถือระยะกลาง:(ยังคงเน้น) ถือ
Stock Pick: [CPF(ST=+/- MT=o) GFPT(ST=+/- MT=+) TFG(ST=o MT=o)] , [WORK(ST=+/- MT=+) MONO(ST=+/- MT=+)]
HOT Stock(หุ้นมีประเด็นที่แนะตาม และมีการเคลื่อนไหวเด่น): WICE MACO TSF CPALL SYNTEC CPF GFPT TFG DTAC ESSO SPRC HANA

อ่านเพิ่มเติม
20
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] ต่างชาติชะลอลงทุนช่วงเทศกาลคริสต์มาสเปิดโอกาส LTF และ RMF เลือกซื้อหุ้นเข้าพอร์ท [o] ยังคงแนะเลือกเล่นหุ้นขนาดกลาง-เล็กรายตัวที่พื้นฐานดี และมีประเด็น วันนี้เน้นหุ้นทำฟาร์มไก่
(views 84)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นหุ้นแนะตามของ SBITO Research , ถือระยะกลาง: (ยังคงเน้น) ถือ
Stock Pick: [CPF GFPT TFG(ST=+/- MT=+)] [HANA(ST=+/- MT=+)]
HOT Stock(หุ้นมีประเด็นที่แนะตาม และมีการเคลื่อนไหวเด่น): WICE MEGA CPALL SYNTEC CPF GFPT TFG DTAC ESSO SPRC HANA
อ่านเพิ่มเติม
19
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [-] ยังคงแนะหลีกเลี่ยงหุ้นใหญ่เพื่อหลบแรงขายต่างชาติ [o] ยังคงแนะเลือกเล่นหุ้นขนาดกลาง-เล็กรายตัวที่พื้นฐานดี และมีประเด็น
(views 98)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นหุ้นแนะตามของ SBITO Research , ถือระยะกลาง: (ยังคงเน้น) ถือ
Stock Pick: [UVAN(ST=+/- MT=+)] [CPALL(ST=+/- MT=+)]
HOT Stock (หุ้นมีประเด็นที่แนะตาม และมีการเคลื่อนไหวเด่น): CPALL(ST=+/- MT=+) STA(ST=+/- MT=+) SYNTEC(ST=+/- MT=+) DTAC(ST=+/- MT=+)
อ่านเพิ่มเติม
16
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [-] ยังคงแนะหลีกเลี่ยงหุ้นใหญ่เพื่อหลบแรงขายต่างชาติก่อน [o] ยังคงแนะเลือกเล่นหุ้นขนาดกลาง-เล็กรายตัวที่พื้นฐานดี และมีประเด็น
(views 95)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นหุ้นแนะตามของ SBITO Research , ถือระยะกลาง:(ยังคงเน้น)ถือ
Stock Pick: TSF(ST=+/- MT=o)
HOT Stock: WICE(ST=+/- MT=+) MEGA(ST=+/- MT=o) LOXLEY(ST=+/- MT=o) SYNTEC(ST=+/- MT=+) DTAC(ST=+/- MT=+) UNIQ(ST=+/- MT=+)
อ่านเพิ่มเติม
15
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [-] ตลาดการเงินโลกกำลังกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยถี่ขึ้นในปีหน้า [-] หุ้นน้ำมันหมดรอบสั้นๆ หลังราคาน้ำมันโลกพลิกมาลงอีกครั้ง
(views 92)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:(ยังคงเน้น)ขายทำกำไร , ถือระยะกลาง:(ยังคงเน้น)ถือ
Stock Pick: -
HOT Stock: STA(ST=+/- MT=+) TRUBB(ST=+/- MT=+) TPIPL(ST=+ MT=+)
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] หุ้นน้ำมันเตรียมเปิดกระโดดตามราคาน้ำมันโลก แต่ SET Index ยังผันผวน, [-] แรงขายทำกำไรหนาขึ้นก่อนการประชุมเฟดอังคาร-พุธ
(views 86)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:ขายทำกำไร , ถือระยะกลาง: ถือ
Stock Pick: [STA(ST=+/- MT=+)]
HOT Stock: DTAC(ST=+/- MT=o) PTT(ST=+/- MT=+) PTTEP(ST=+/- MT=+) CK(ST=+/- MT=o) SEAFCO(ST=+/- MT=+) UNIQ(ST=+/- MT=+) SYNTEC(ST=+/- MT=+) STA(ST=+/- MT=+) WICE(ST=+/- MT=o)
อ่านเพิ่มเติม
09
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] หุ้นน้ำมันมีแนวโน้มสวิงขึ้นจากการเก็งกำไรสั้นๆ ข่าวการประชุม OPEC และ Non-OPEC [+] ข่าว ECB ขยายเวลา QE และมาตรการช๊อปช่วยชาติ + แผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกใน 14 ธ.ค. รวมถึงการเร่งโครงการภาครัฐ จะหนุนหุ้นไทยไปต่อสลับกับการขายทำกำไร
(views 94)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะนำ / ถือสำหรับคนมีหุ้น , ถือระยะกลาง:ถือ / ซื้อเพิ่มช่วงอ่อนตัว
Stock Pick: [CK(ST=+/- MT=o)]
HOT Stock: DTAC(ST=+/- MT=o) BTS(ST=+/- MT=+) PTT(ST=+/- MT=+) PTTEP(ST=+/- MT=+) TOP(ST=+/- MT=o) CK(ST=+/- MT=o) SEAFCO(ST=+/- MT=+) UNIQ(ST=+/- MT=+) SYNTEC(ST=+/- MT=o) STA(ST=+/- MT=+) WICE(ST=+/- MT=o)
อ่านเพิ่มเติม
08
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] Fund Flow หยุดไหลออกหลังเงินดอลล.นิ่ง ขณะการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐในการประชุม FOMC (13-14 ธ.ค.) ถูกรับรู้ไปแล้ว [+] มาตรการช๊อปช่วยชาติวันนี้ และแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกใน 14 ธ.ค. รวมถึงการเร่งโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐ จะหนุนหุ้นไทย
(views 94)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะนำ / ถือสำหรับคนมีหุ้น – วันนี้เน้นหุ้นสื่อสารและแบงก์ , ถือระยะกลาง:ถือ/ซื้อเพิ่มช่วงอ่อนตัว
Stock Pick: [DTAC(ST=+/- MT=o)]
HOT Stock: PTG(ST=+/- MT=+) PSL(ST=+/- MT=+) DTAC(ST=+/- MT=o) BTS(ST=+/- MT=o) STEC(ST=+/- MT=+) UNIQ(ST=+/- MT=o) CKP(ST=+/- MT=+) AOT(ST=+/- MT=+) PTT(ST=+/- MT=+) TOP(ST=+/- MT=+) ESSO(ST=+/- MT=o) GL(ST=+/- MT=o) WICE(ST=+/- MT=o) MALEE(ST=+/- MT=+)
อ่านเพิ่มเติม
07
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] กระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกหนุนหุ้นขึ้นต่อ [+] ภาครัฐเร่งกระตุ้นเพื่อรักษาโมเมนตัมการขยายตัวของศก.
(views 84)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะนำ , ถือระยะกลาง:ถือ
Stock Pick: [BTS(ST=+/- MT=o)]
HOT Stock: PTG(ST=+/- MT=+) PSL(ST=+/- MT=+) TPIPL(ST=o MT=+) SYNTEC(ST=+/- MT=o) BTS(ST=+/- MT=o) STEC(ST=+/- MT=+) UNIQ(ST=+/- MT=o) CKP(ST=+/- MT=+) AOT(ST=+/- MT=+) PTT(ST=+/- MT=+) TOP(ST=+/- MT=+) ESSO(ST=+/- MT=o) BEAUTY(ST=+/- MT=o) GL(ST=+/- MT=o)
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] หุ้นต่างประเทศบวกต่อ ไม่สนผลโหวต No ในการลงประชามติอิตาลี [+] ภาพทางเทคนิคของ SET Index ยังไม่เสียหาย ลุ้นทดสอบ 1,520 จุด ต่อ
(views 86)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะนำ , ถือระยะกลาง:ถือ
Stock Pick: [LOXLEY(ST=+/- MT=o)] [SPRC(ST=+/- MT=o)]
HOT Stock: PTG(ST=+/- MT=+) COM7(ST=+/- MT=o) PSL(ST=+/- MT=+) TPIPL(ST=o MT=+) BEM(ST=+/- MT=+) SYNTEC(ST=+/- MT=o) CK(ST=+/- MT=o) STEC(ST=+/- MT=+) UNIQ(ST=+/- MT=o) CKP(ST=+/- MT=+) AOT(ST=+/- MT=+) PTT(ST=+/- MT=+) TOP(ST=+/- MT=+) ESSO(ST=+/- MT=o)

อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] ลุ้นทดสอบแนวต้านที่ 1,520 จุด ต่อ [+/-] กลุ่มพลังงานยังมีโมเมนตัม แต่ระวังปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศนิด
(views 92)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะนำ , ถือระยะกลาง: ถือ
Stock Pick: -
HOT Stock: PTG(ST=+/- MT=+) COM7(ST=+/- MT=o) PSL(ST=+/- MT=+) TPIPL(ST=o MT=+) BEM(ST=+/- MT=+) SYNTEC(ST=+/- MT=o) CK(ST=+/- MT=o) STEC(ST=+/- MT=+) UNIQ(ST=+/- MT=o) CKP(ST=+/- MT=+) AOT(ST=+/- MT=+) PTT(ST=+/- MT=+) TOP(ST=+/- MT=+) ESSO(ST=+/- MT=o)
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] หุ้นพลังงานดันตลาดขึ้นต่อ [+] รัฐบาลเร่งออกมาตรการกระตุ้น
(views 99)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะนำ , ถือระยะกลาง:ซื้อเพิ่ม / ถือ
Stock Pick: CK(ST=+/- MT=o) BTS(ST=+/- MT=+)
HOT Stock: MEGA(ST=+/- MT=+) PTG(ST=+/- MT=+) COM7(ST=+/- MT=o) PSL(ST=+/- MT=+) TPIPL(ST=+/- MT=+) BEM(ST=+/- MT=+) SYNTEC(ST=+/- MT=+) CK(ST=+/- MT=o) STEC(ST=+/- MT=+) UNIQ(ST=+/- MT=+) CKP(ST=+/- MT=+) GL(ST=+/- MT=+) AOT(ST=+/- MT=+) PTT(ST=+/- MT=+) TOP(ST=+/- MT=+) ESSO(ST=+/- MT=+)
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [+/-] ลุ้นตลาดรีบาวด์ทดสอบแนวต้านต่อ
(views 87)
Today Strategy: ถือสั้น/เล่นรอบ:เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะนำ–แต่ไม่แนะให้ไล่ราคาหุ้นที่ขึ้นแรง , ถือระยะกลาง:ถือ
Stock Pick: -
HOT Stock: TFG(ST=+/- MT=+) STA(ST=+/- MT=+) TRUBB(ST=+/- MT=+) SAPPE(ST=+/- MT=o) MEGA(ST=+/- MT=+) PTG(ST=+/- MT=+) COM7(ST=+/- MT=o) BJC(ST=+/- MT=+) PSL(ST=+/- MT=+) TPIPL(ST=+/- MT=+) BEM(ST=+/- MT=+) MALEE(ST=+/- MT=+) AOT(ST=+/- MT=+)
อ่านเพิ่มเติม
28
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [+/-] เงินดอลลาร์ปรับฐานต่อ อาจทำตลาดรีบาวด์ต่อจากเงินจาก LTF RMF สลับผันผวน
(views 91)
Today Strategy: ถือสั้น:เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะนำ , ถือระยะกลาง:ถือ
Stock Pick: [AOT(ST=+/- MT=+)]
HOT Stock: TFG(ST=+/- MT=+) STA(ST=+/- MT=+) TRUBB(ST=+/- MT=+) CBG(ST=+/- MT=+) SAPPE(ST=+/- MT=o) MEGA(ST=+/- MT=+) ERW(ST=+/- MT=+) PTG(ST=+/- MT=+) COM7(ST=+/- MT=o) BJC(ST=+/- MT=+) GL(ST=+/- MT=+)
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [o] ตลาดสหรัฐปิดเมื่อคืน แต่แนวโน้มเงินดอลล.ยังแข็งอยู่ ทำให้การเด้งขึ้นสั้นๆ ไปได้ไม่ไกล
(views 101)
Today Strategy: ถือสั้น=เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะนำ , ถือระยะกลาง=ถือ
Stock Pick: [TPIPL(ST=+/- MT=o) “เงินยูโรยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับบาทในไตรมาส 4 ทำให้อาจมีกำไรจาก FX และเตรียมรอ TPIPP เข้าตลาด”]
HOT Stock: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันก่อน และมีการเคลื่อนไหวเด่น TFG(ST=+/- MT=+) PTT(ST=+/- MT=o) PTTGC(ST=+/- MT=+) TOP(ST=+/- MT=+) ASEFA(ST=+/- MT=o) MALEE(ST=+/- MT=+) STA(ST=+/- MT=+) TRUBB(ST=+/- MT=+) CBG(ST=+/- MT=+) TPOLY(ST=+/- MT=o) SAPPE(ST=+ MT=o)
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [-] เงินดอลลาร์วิ่งขึ้นต่อหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี กำลังกดหุ้นเอเซียลงต่อ
(views 91)
Today Strategy: ระยะสั้น:ลง / แกว่งแบบผันผวน (เดิม รีบาวด์ทดสอบแนวต้านถัดไป), ระยะกลาง:ปรับฐาน
Stock Pick: [PTG(ST=+/- MT=+) “นักวิเคราะห์มองการขยายสาขาและค่าการตลาดที่ยังสูงจะช่วยหนุนกำไร นอกจากนั้น ธุรกิจรอง เช่น ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน และน้ำมันหล่อลื่น จะช่วยหนุนรายได้ในครึ่งปีหลังของปีนี้ แต่ภาวะตลาดที่เอียงมาทางลบจะทำให้การรอซื้อช่วงอ่อนตัวลงมาก่อนเหมาะสมกว่า”]
HOT Stock: TFG(ST=+/- MT=+) PTT(ST=+/- MT=0) PTTGC(ST=+/- MT=+) PTTGC(ST=+/- MT=+) GL(ST=+ MT=+) MALEE(ST=+/- MT=+) MEGA(ST=+/- MT=-) STA(ST=+/- MT=+) TRUBB(ST=+/- MT=+) SYNTEC(ST=+/- MT=+) CBG(ST=+/- MT=+)
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] เงินดอลลาร์ยังนิ่งต่อเป็นวันที่สอง หนุนหุ้นไทยรีบาวด์ต่อ [+] เลือกเล่นหุ้นรายตัวที่มีประเด็น
(views 78)
Today Strategy: ถือสั้น:เล่นสั้นๆ ในหุ้นแนะตาม , ถือระยะกลาง:ถือ
Stock Pick: [PLAT(ST=+/- MT=+) “แนวโน้มรายได้ไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นหลังเข้าฤดูการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งกระตุ้นจากมาตรการต่างๆ การเพิ่มอัตราค่าเช่า การเปิดตัวไนท์มาร์เก็ต”]
HOT Stock: TFG(ST=+/- MT=+) PTT(ST=+/- MT=0) PTTGC(ST=+/- MT=+) GL(ST=+ MT=+) MALEE(ST=+/- MT=+) MEGA(ST=+/- MT=-) STA(ST=+/- MT=+) TRUBB(ST=+/- MT=+) SYNTEC(ST=+/- MT=+) CKP(ST=+/- MT=o)
อ่านเพิ่มเติม
22
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] เงินดอลลาร์ปรับฐานตามคาด เปิดโอกาสหุ้นโลกรีบาวด์ต่อ [+] ราคาน้ำมันหนุนหุ้นพลังงาน
(views 82)
Today Strategy: ถือสั้น:เล่นสั้นๆ ในหุ้นแนะตาม , ถือระยะกลาง:ทยอยซื้อที่แนวรับ / ถือ
Stock Pick: [AAV(ST=- MT=-) THAI(ST=o MT=o) “ราคาน้ำมันมีแนวโน้มขึ้นรอบใหม่ ส่งผลลบต่อธุรกิจสายการบินเพราะทำต้นทุนน้ำมันเพิ่ม ขณะการแข่งขันยังสูง แต่ปัจจัยบวกจากช่วงฤดูท่องเที่ยวจะช่วยลดผลกระทบได้บ้าง”] [GLOBAL(ST=+/- MT=+) “มีแผนขยายสาขาในปีหน้าต่อเนื่อง และมีการศึกษาการร่วมทุนตั้งสาขาในต่างประเทศ เช่นในกลุ่ม CLMV”] [KTC(ST=+/- MT=o) “กำไรไตรมาส 4 อาจแผ่วลงจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่ม แต่ยังมี upside"]
HOT Stock: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันก่อน และมีการเคลื่อนไหวเด่น : TFG(ST=+/- MT=+) SCC(ST=+/- MT=o) ASEFA(ST=+/- MT=o) PTT(ST=+/- MT=0) PTTGC(ST=+/- MT=+) GL(ST=+ MT=+) MALEE(ST=+/- MT=+) MEGA(ST=+/- MT=-) STA(ST=+/- MT=+) TRUBB(ST=+/- MT=+)
อ่านเพิ่มเติม
21
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] การไหลออกของ Fund Flow มีโอกาสชะลอความแรงลง [+] รัฐบาลเร่งดันโครงการภาครัฐต่อ
(views 75)
Today Strategy: ถือสั้น:เล่นสั้นๆ ในหุ้นมีประเด็นแนะนำ , ถือระยะกลาง: ทยอยซื้อที่แนวรับ / ถือ
Stock Pick: [PTT(ST=+/- MT=+) “ผู้บริหารมองราคาน้ำมันจะสูงขึ้นในปีหน้าซึ่งจะส่งผลบวกต่อผลประกอบการของบริษัท สำหรับการส่ง PTTOR เข้าตลาดจะช่วมเพิ่มมูลค่าหุ้น PTT ในระยะยาว เพราะ PTT จะเป็น Holding Company ที่ถือบริษัทลูกที่ทำธุรกิจทั้งน้ำมันและค่าปลีก ซึ่งยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก”]
HOT Stock: PSL(ST=+/- MT=+) TTA(ST=+/- MT=+)
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [-] ค่าเงินสกุลเอเซียรวมทั้งเงินบาทอ่อนค่าหนักกดหุ้นไทยลงได้อีก [o] ตลาดขาดข่าวบวก ทำให้ขาดแรงซื้อ ยกเว้นหุ้นที่เกี่ยวกับโครงการรัฐ
(views 74)
Today Strategy: ถือสั้น:เล่นสั้นในหุ้นมีประเด็นแนะนำ , ถือระยะกลาง:ทยอยซื้อที่แนวรับ / ถือ
Stock Pick: [MACO(ST=+ MT=o) “กำไรไตรมาส 3 หดตัวจากรายการพิเศษ แต่รายได้รวมยังมีการเติบโต โดยเฉพาะ Non-MACO Space นอกจากนั้น คาดงาน event อาจได้รับผลจากช่วงไว้ทุกข์บ้าง แต่ราคาได้ลงมารับรู้ไปมาก และคาดจะมีการเร่งโฆษณาเพิ่มก่อนเข้าเทศกาลสิ้นปีนี้”]
HOT Stock: GL(ST=+/- MT=+) DTAC(ST=+/- MT=+) PSL(ST=+/- MT=+) TTA(ST=+/- MT=+) (ST = ระยะสั้น MT=ระยะกลาง) ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] หุ้นไทยเริ่มขาดปัจจัยบวกหนุน [-] ต่างชาติยังลดพอร์ทหุ้นไทยก่อนเฟดขึ้นดอกเบี้ย
(views 79)
Today Strategy: เล่นสั้น: เล่นสั้นในหุ้นมีประเด็นแนะนำ , ถือระยะกลาง: ทยอยซื้อที่แนวรับ / ถือ
Stock Pick: [THAI(ST=+/- MT=o) “ราคาน้ำมันโลกลงมารอบใหม่ และฤดูการท่องเที่ยวไตรมาส 4 เริ่มมา ช่วยหนุนรายได้สายการบิน”]
[INET(ST=+ MT=+) “กำไรไตรมาส 3 โตมากจาก 14 ลบ. เป็น 55 ลบ.จากบริการ cloud และ co-location และมีโอกาสเข้าชิงเน็ทหมู่บ้านสัปดาห์หน้า”]
HOT Stock: PSL(ST=+ MT=+) TTA(ST=+ MT=+) TFG(ST=+/- MT=+) MALEE(ST=+/- MT=+)
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2016
มองหุ้นวันนี้ : [+] หุ้นพลังงานเก็งเจรจาล๊อบบี้แผนลดปริมาณผลิตน้ำมันโลก [-] ต่างชาติลดพอร์ทหุ้นไทย
(views 85)
Today Strategy: เล่นสั้น เล่นสั้นในหุ้นมีประเด็นแนะนำ, ถือระยะกลาง ทยอยซื้อที่แนวรับ / ถือ
Stock Pick: [CPALL “กำไร 3Q16 ลดลงจากไตรมาสก่อนตามฤดูกาล แต่ยังคงโตสูงจากปีก่อนตามสาขาที่เพิ่มขึ้น”] [PTTGC “กำไรไตรมาส 3 ฟื้นตัวจากธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจโอเลฟินส์หลังปิดซ่อมบำรุง และไม่มี FX Loss”] [GL “กำไรโตโดยหลักๆมาจากต่างประเทศ กัมพูชา ลาว อินโด และมีแนวโน้มโตต่อจากธุรกิจไมโครไฟแนนซ์”]
HOT Stock: PSL ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ

อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [-] ความเสี่ยงยังคงอยู่ แต่มีโอกาสรีบาวด์หลังหุ้นลงแรง
(views 77)
Today Strategy: ระยะสั้น: แกว่ง / รีบาวด์ทางเทคนิคสั้นๆ , ระยะกลาง: ปรับฐาน
Stock Pick: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันนี้ [BJC “กำไรสุทธิ 3Q16 โตแรง +118% QoQ และ 302.7% YoY จากเงินยูโรอ่อนค่า ขณะปี 2017 จะโตอีกจาก 1) กำไรจากลูก BIGC 2) ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการ และ 3) เกิด Synergy”]
HOT Stock: -

อ่านเพิ่มเติม
14
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [-] หุ้นเอเซียยังคงไหลลงจากความเสี่ยงจากนโยบายปกป้องการค้าของทรัมป์ต่อ
(views 100)
Today Strategy: เล่นสั้น:(ยังคงเน้นฝั่งขายเหมือนเดิม) ขายทำกำไรสั้นๆ , ถือระยะกลาง: ถือ
Stock Pick: [DTAC “ผลประกอบการไตรมาส 3 ลดลง 46%YoY ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาด แต่ปันผลตอบแทนยังสูง”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
HOT Stock: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันก่อน และมีการเคลื่อนไหวเด่น -
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [-] หุ้นโลกเริ่มแบ่งโซน ด้านเอเซียเสี่ยงเพิ่มจากนโยบายของทรัมป์ [o] หุ้นที่มีผลประกอบการดีอาจไปได้แบบจำกัด และตามด้วย sell on fact
(views 99)
Today Strategy: เล่นสั้น(ยังคงเน้นเหมือนเมื่อวาน) รอทยอยขายทำกำไรสั้นๆ ที่แนวต้าน , ถือระยะกลาง: ถือ
Stock Pick: [[+] EPG “ยอดขายอุปกรณ์รถยนต์ โดยเฉพาะในออสเตรเลีย (TJM) เป็นบวกต่อกำไรของบริษัท”]
HOT Stock: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันก่อน และมีการเคลื่อนไหวเด่น: [+] CKP WICE PSL LANNA EPG AAV ESSO BWG [o] AGE BEM JAS [-] GFPT
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] หุ้นโลกดีดกลับเก็งด้านบวกจากทรัมป์ [-] ความผันผวนยังคงสูง ยังแนะเล่นสั้น
(views 79)
Today Strategy: เล่นสั้น:รอทยอยขายทำกำไรสั้นๆ ที่แนวต้าน , ถือระยะกลาง: ถือ
Stock Pick: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันนี้[[+]SAWAD THANI “สินเชื่อเช่าซื้อรายย่อยเติบโตสูงจากการเร่งขยายสาขา NPL ต่ำ ทำให้กำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ และราคายังมี upside gain จากมูลค่าพื้นฐานที่นวค.ประเมินไว้อยู่”]
HOT Stock: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันก่อน และมีการเคลื่อนไหวเด่น : [+] PSL BANPU LANNA [o] AGE KBS KSL BEM JAS [-] GFPT

อ่านเพิ่มเติม
09
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [+/-] วันนี้ตลาดหุ้นโลกจะสวิง ผันผวน ตามอัพเดทผลการเลือกตั้งปธน.สหรัฐ
(views 74)
Today Strategy: ระยะสั้น: ซื้อช่วงอ่อนตัว – stop loss หากหลุด 1,480 , ระยะกลาง: ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ
Stock Pick: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันนี้ [[+] PSL “ดัชนีค่าระวางเรือดีดขึ้นรอบใหม่จากดีมานด์เหล็กเพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อรายได้...”]
HOT Stock: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันก่อน และมีการเคลื่อนไหวเด่น [+] PSL EPG KBS KSL ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
08
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [o] ต่างประเทศเริ่มคลี่คลาย แนะกลับมาเล่นกำไรไตรมาส 3 ต่อ [-] ต่างชาติยังขายไม่หยุด แต่เงินจาก LTF RMF กำลังเข้ามายันไว้
(views 75)
ระยะสั้น:ซื้อเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่มีประเด็น - คนที่ยังไม่มีหุ้นแนะรออ่อนตัว , ระยะกลาง: ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ Stock Pick: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันนี้[+] [KBANK “ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยลบเรื่อง NPL และแนวโน้มผลประกอบการมากแล้ว ทำให้มี upside gain แนะเล่นสั้น”] [-] ADVANC “คาดกำไรไตรมาส 3 จะถูกกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มและการแข่งขันสูง ขณะปีหน้ายังเหนื่อยต่อ แนะขายต่อ”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ HOT Stock: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันก่อนและมีการเคลื่อนไหวเด่น: [+] COM7 MEGA BEM STPI BANPU JAS [-] ESSO ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
07
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [+] FBI สรุปคลินตันไม่มีความผิดทำหุ้นโลกบวกขึ้นเช้านี้ [-] แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยธ.ค.สูงมาก
(views 90)
ระยะสั้น: ซื้อเล่นเด้งสั้นรายตัวในหุ้นที่แนะนำ , ระยะกลาง: ซื้อกลับ / ถือ
Stock Pick: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันนี้ [JAS “แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3 ออกมาเด่นกว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารหลายตัวที่มีค่าใช้จ่ายสูง”]
HOT Stock: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันก่อน และมีการเคลื่อนไหวเด่น ESSO ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ


อ่านเพิ่มเติม
04
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [-] สถานการณ์ในต่างประเทศยังอึมครึม และไม่แน่นอน [-] ยังเลือกเล่นสั้นๆ รายตัวได้ แต่ต้องไม่ไล่ราคา
(views 92)
ระยะสั้น: ขายทำกำไร (เพื่อลดความเสี่ยง) หรือ เลือกเล่นสั้นรายตัวในหุ้นที่แนะนำ, ระยะกลาง: ขายทำกำไรบางส่วนก่อน / ถือ
Stock Pick:หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันนี้ [BEM “รายได้จากธุรกิจทางด่วนจะโตจากทางด่วนศรีรัช และธุรกิจรถไฟฟ้าจะโตจากรถไฟฟ้าสายสีม่วง”]
[STPI “บริษัทมีโอกาสประมูลได้โครงการ Pacific Northwest มูลค่า 10,000-20,000 ล้านบาท”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
HOT Stock:หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันก่อน และมีการเคลื่อนไหวเด่น : ESSO TOP AAV TPOLY MALEE PSL ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [-] ราคาน้ำมันโลกลงต่อเนื่องเป็นบวกต่อหุ้นสายการบิน [-] สัญญาณการลดพอร์ทของต่างชาติดังขึ้น
(views 86)
ระยะสั้น: ขายทำกำไร – เพื่อลดความเสี่ยง, ระยะกลาง: ขายทำกำไรบางส่วนก่อน / ถือ
Stock Pick: [AAV THAI “ราคาน้ำมันโลกลดลงต่อเนื่อง เป็นบวกต่อกำไร”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
HOT Stock: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันก่อน และมีการเคลื่อนไหวเด่น : SYNTEC ESSO THAI BANPU AGE PSL ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : [-] ปัจจัยลบต่างประเทศยังรุมล้อม [-] ต่างชาติยังขายหุ้นไทยต่อเนื่อง
(views 73)
ระยะสั้น: ขายทำกำไร – เพื่อลดความเสี่ยง, ระยะกลาง: ขายทำกำไรบางส่วนก่อน / ถือ
Stock Pick หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันนี้:[AAV “ราคาน้ำมันโลกลดลง เป็นบวกต่อกำไร”] [TOP “กำไรไตรมาส 3 โตเพราะขาดทุนสต๊อคลดลง”]
HOT Stock: หุ้นมีประเด็นที่แนะนำวันก่อน และมีการเคลื่อนไหวเด่น : SYNTEC ESSO THAI BANPU AGE PSL ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ

อ่านเพิ่มเติม
01
พฤศจิกายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศยังสูง แต่ยังแนะเล่นสั้นหุ้นแนะนำ
(views 85)
ระยะสั้น: เล่นสั้นๆ - เลือกเล่นหุ้นรายตัวในหุ้นแนะติดตามของ SBITO , ระยะกลาง: ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ
Stock Pick: [THAI “การประหยัดต้นทุน และประสิทธิภาพสูงขึ้น บวกกับกำไรจาก FX และราคาน้ำมันลงเป็นบวกต่อกำไร”] [PSL “ค่าระวางเรือประเภทเทกองสูงขึ้น ส่งผลบวกต่อรายได้”]
HOT Stock: (หุ้นมีประเด็นที่แนะนำ ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวาน หรือล่าสุด): SYNTEC WHA JAS ESSO THAI BJC MALEE ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
31
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : เตรียมเทรดในเดือน พฤศจิกายน บนความไม่แน่นอนในต่างประเทศหลายเรื่อง
(views 97)
ระยะสั้น:เล่นสั้นๆ - เลือกเล่นหุ้นรายตัวในหุ้นแนะติดตามของ SBITO , ระยะกลาง: ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม(วันนี้):[BWG WHA “บริษัทได้รับเลือกทำโรงไฟฟ้าจากขยะจากกกพ.”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
HOT Stock(หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวาน หรือล่าสุด): SYNTEC WHA ASEFA JAS ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
28
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ยังเน้นเลือกเล่นหุ้นรายตัวที่แนะนำ โดยเน้นเล่นสั้นหุ้นพลังงาน PTTEP BPP
(views 84)
ระยะสั้น: เล่นสั้นๆ - เลือกเล่นหุ้นรายตัวในหุ้นแนะติดตามของ SBITO , ระยะกลาง: ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม(วันนี้): [CHG “ฐานรายได้ต่ำทำให้การเติบโตไตรมาส 3 สูง และการควบคุมต้นทุนดีจะหนุนมาร์จิ้น”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิค HOT Stock: (หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวาน หรือล่าสุด): BJC MEGA TPCH COM7 BEAUTY SAPPE ESSO AJD GFPT JAS ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
27
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดขาดแรงกระตุ้นหนักๆ แต่ยังคงแนะเล่นหุ้นกลาง-เล็กในหุ้นแนะติดตามของ SBITO Res.
(views 88)
ระยะสั้น: เล่นสั้นๆ - เลือกเล่นหุ้นรายตัวในหุ้นแนะติดตามของ SBITO , ระยะกลาง: ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [-] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
HOT Stock (หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวาน หรือล่าสุด): BJC MEGA TPCH COM7 BEAUTY SAPPE ESSO AJD WHA EPG ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : หุ้นใหญ่กลุ่มหลักหลายตัวออกอาการชะลอตัว ดังนั้น ยังคงแนะขายทำกำไรสั้นๆ เหมือนเมื่อวาน
(views 80)
ระยะสั้น: เล่นสั้นๆ (วันนี้ยังคงเน้น ขายทำกำไร) , ระยะกลาง: ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ (เดิม ถือเพียงบางส่วน / รอให้ตลาดยืนได้ก่อน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [-] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
HOT Stock (หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวาน หรือล่าสุด): BJC MEGA MJD CBG COM7 BEAUTY SAPPE ESSO AJD WHA EPG ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index ทะลุ 1,500 จุด ขึ้นไปได้แบบไม่เอกฉันท์ ดังนั้น ยิ่งสูงขึ้น ยิ่งมีแรงขายหนาขึ้น
(views 79)
ระยะสั้น: เล่นสั้นๆ (หุ้นแนะติดตามของวันก่อน) วันนี้เน้นขายทำกำไร , ระยะกลาง: ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [-] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
HOT Stock (หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวาน หรือล่าสุด): BJC MEGA MJD ASEFA CBG COM7 THAI BEAUTY SAPPE ESSO ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ

อ่านเพิ่มเติม
21
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : หุ้นบลูชิพออกอาการไปไม่สวย แนะทยอยขายทำกำไรออกมารอสัญญาณถัดไปก่อน
(views 92)
ระยะสั้น: เล่นสั้นๆ (หุ้นแนะติดตามของวันก่อน) วันนี้เน้นทยอยขายทำกำไรช่วงดีดขึ้น , ระยะกลาง: ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [SUPER COM7 ESSO BEAUTY BJC] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
HOT Stock (หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นเมื่อวาน หรือล่าสุด): VGI MEGA TPCH MJD ASEFA THAI CKP COM7 CBG KCE BEAUTY MALEE SAPPE EPG BANPU LANNA ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
20
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ต่างประเทศปลอดข่าวลบ สัญญาณเทคนิคดีขึ้น หนุนหุ้นไทย แต่ระวังแรงขายที่ 1,500 จุด
(views 112)
ระยะสั้น: เล่นสั้นๆ (หุ้นแนะติดตามของวันก่อน) วันนี้เน้นเลือกซื้อหุ้นที่แนะนำช่วงอ่อนตัว (เดิม เล่นสั้นๆ)
ระยะกลาง: ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ (เดิม ถือเพียงบางส่วน / รอให้ตลาดยืนได้ก่อน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [BJC BEAUTY KCE MALEE SAPPE TKN] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
19
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : รอกำไรไตรมาส 3 ของบลูชิพเป็นตัวตัดสินว่าจะผ่านแนวต้านถัดไปได้หรือไม่ ?
(views 83)
ระยะสั้น เล่นสั้นๆ (หุ้นแนะติดตามของวันก่อน) วันนี้เน้นเลือกซื้อหุ้นกำไรโตเด่น (เดิม เล่นสั้นๆ)
ระยะกลาง ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ (เดิม ถือเพียงบางส่วน / รอให้ตลาดยืนได้ก่อน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [-] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
18
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : การขายทำกำไรเป็นโอกาสเลือกซื้อช่วงอ่อนตัวในหุ้นที่มีกำไรไตรมาส 3 โตเด่น
(views 87)
ระยะสั้น เล่นสั้นๆ (หุ้นแนะติดตามของวันก่อน) วันนี้เน้นเลือกซื้อหุ้นกำไรโตเด่น (เดิม เล่นสั้นๆ)
ระยะกลาง ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ (เดิม ถือเพียงบางส่วน / รอให้ตลาดยืนได้ก่อน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [-] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
17
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ลุ้นเล่นผลประกอบการไตรมาส 3 แต่รอแรงขายทำกำไรสั้นๆก่อนเพราะใกล้แนวต้าน 1,500 จุด
(views 92)
ระยะสั้น เล่นสั้นๆ (หุ้นแนะติดตามของวันก่อน) วันนี้เน้นทยอยขายทำกำไร (เดิม เล่นสั้นๆ)
ระยะกลาง ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือ (เดิม ถือเพียงบางส่วน / รอให้ตลาดยืนได้ก่อน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [-] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
14
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ราคาหุ้นลงมาสะท้อนข่าวลบมากแล้วทำให้มีแรงซื้อกลับ และส่งสัญญาณซื้อต่อช่วงเด้งวันนี้
(views 82)
ระยะสั้น เล่นสั้นๆ (หุ้นแนะติดตามของวันก่อน) สำหรับคนมีเวลาตามข้อมูลตลาด (เดิม ขาย -> รอ)
ระยะกลาง ซื้อ (หลังตลาดมีสัญญาณยืนได้ นิ่งขึ้น) / ถือ (เดิม ถือเพียงบางส่วน / รอให้ตลาดยืนได้ก่อน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ หรือหุ้นที่แนะติดตามวันก่อน เช่น CPF CBG BJC TKN SCB BEAUTY KCE SPRC TOP] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
13
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ลุ้นเด้งขึ้นเล็กๆ ระหว่างเทรด แต่แนวโน้มยังซิกแซกลงได้อีกจากความไม่แน่นอนหลายเรื่อง
(views 105)
ระยะสั้น เล่นสั้นๆ (หุ้นแนะติดตามของวันก่อน) สำหรับคนมีเวลาตามข้อมูลตลาด (เดิม ขาย -> รอ)
ระยะกลาง ถือเพียงบางส่วน และรอให้ตลาดยืนได้ก่อน (เดิม ถือเพียงบางส่วน / ขายลดความเสี่ยง)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- ] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
12
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดยังคงอ่อนแรงหลังเจอ 2 หมัดในประเทศกดลงติดกัน ส่วนวันนี้มีต่างประเทศลงกดดันเพิ่ม
(views 92)
ระยะสั้น รอให้ SET Index ยืนนิ่งๆ ให้ได้ที่แนวรับก่อน (เดิม ขาย)
ระยะกลาง ถือเพียงบางส่วน และรอให้ตลาดยืนได้ก่อน (เดิม ถือเพียงบางส่วน / ขายลดความเสี่ยง)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- ] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
11
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : หุ้นไทยวันนี้โดนทุบ 2 หมัดทั้งความเสี่ยงในประเทศ และคำเตือนคาร์บอมบ์ของรองผบ.ตำรวจ
(views 82)
ระยะสั้น (หลังแนะขาย 2 วัน ติด) วันนี้ แนะรอให้ SET Index ยืนนิ่งๆ ให้ได้ที่แนวรับก่อน (เดิม ขาย)
ระยะกลาง ถือเพียงบางส่วน และรอให้ตลาดยืนได้ก่อน (เดิม ถือเพียงบางส่วน / ขายลดความเสี่ยง)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- ] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
10
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดกำลังโดนปัจจัยลบทั้งภายใน และต่างประเทศกดลง
(views 92)
ระยะสั้น เล่นสั้น วันนี้ยังคงเน้นขาย แล้วไปรอดูว่าแนวรับเอาอยู่? (เดิม เล่นสั้นๆ และขายที่แนวต้านจนกว่าจะผ่าน 1,500 จุด ได้ โดยเน้นหุ้นที่แนะติดตาม)
ระยะกลาง ถือเพียงบางส่วน วันนี้ยังคงเน้นขายทำกำไรออกไปบ้างเพื่อลดเสี่ยง (เดิม ซื้อช่วงอ่อนตัว / ถือเพียงบางส่วน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- “-”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
07
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงซื้อจากสถาบัน กับแรงขายจากต่างชาติ ยังใกล้เคียงกัน แนะลดเสี่ยง ออกมารอดูก่อน
(views 101)
ระยะสั้น: เล่นสั้น วันนี้เน้นขาย (เดิม เล่นสั้นๆ และขายที่แนวต้านจนกว่าจะผ่าน 1,500 จุด ได้ โดยเน้นหุ้นที่แนะติดตาม)
ระยะยาว: ถือเพียงบางส่วน วันนี้เน้นขายทำกำไรออกไปบ้าง (เดิม ซื้อช่วงบางตัว / ถือเพียงบางส่วน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- “-”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
อ่านเพิ่มเติม
06
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงซื้อยังคงต้องทดสอบแรงขายก่อนไปต่อ ทำให้หุ้นขึ้นสลับกับการขายทำกำไรบางช่วง
(views 95)
ระยะสั้น: เล่นสั้น (เดิม เล่นสั้นๆ และขายที่แนวต้านจนกว่าจะผ่าน 1,500 จุด ได้ โดยเน้นหุ้นที่แนะติดตาม)
ระยะยาว: ซื้อช่วงอ่อนตัวไม่มาก / ถือ เพียงบางส่วน (เดิม ถือ / ทยอยขายทำกำไร)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- “-”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV PTL] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TPIPL HANA KCE BEAUTY BJC SPRC TOP] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
05
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงซื้อดักกำไรไตรมาส 3 เตรียมขึ้นทดสอบแรงขายจากปัจจัยต่างประเทศ
(views 132)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ซื้อช่วงอ่อนตัว (เดิม ถือ / ทยอยขายทำกำไร), หรือ สำหรับคนเล่นรอบ เล่นสั้น (เดิม เล่นสั้นๆ และขายที่แนวต้านจนกว่าจะผ่าน 1,500 จุด ได้ โดยเน้นหุ้นที่แนะติดตาม)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- “-”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV PTL] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TPIPL HANA KCE BEAUTY BJC SPRC TOP] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
04
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : เล่นสั้นรายตัวที่มีประเด็น และเลือกซื้อหุ้นที่จะมีผลประกอบการไตรมาส 3 โต
(views 105)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ทยอยขายทำกำไร เพื่อลดเสี่ยง (เดิม ถือ), หรือ สำหรับคนเล่นรอบ เล่นสั้น - โดยขายทำกำไรที่แนวต้านจนกว่า SET Index จะผ่าน 1,500 จุด ขึ้นไปได้แบบแน่นๆ (เดิม ซื้อเล่นสั้นๆ ช่วงอ่อนตัว / ถือ เน้นหุ้นที่แนะติดตาม)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [TASCO “ผู้บริหารมองแนวโน้มผลประกอบการไม่ดีจากยอดขายในต่างประเทศลดลง ดังนั้น แนะนำขายออกก่อน”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV PTL] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TPIPL] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
03
ตุลาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ข่าวต่างประเทศพลิกเป็นบวกสั้นๆ ทำให้ SET Index เด้งขึ้นตาม และมีจุดวัดใจที่แนวต้านหลัก 1,500 จุด
(views 129)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ทยอยขายทำกำไร เพื่อลดเสี่ยง (เดิม ถือ), หรือ สำหรับคนเล่นรอบ เล่นสั้น - โดยขายทำกำไรที่แนวต้านจนกว่า SET Index จะผ่าน 1,500 จุด ขึ้นไปได้แบบแน่นๆ (เดิมซื้อเล่นสั้นๆ ช่วงอ่อนตัว / ถือ เน้นหุ้นที่แนะติดตาม)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [PTL “บริษัททำธุรกิจฟิล์มบรรจุภัณฑ์ โดยมีวัตถุดิบ PTA และ MEG และมีเงินกู้ทั้งสกลุดอลลาร์และยูโร ทำให้คาดว่าจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโร และดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 3 นี้”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจาการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [ซื้อเล่นแนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TASCO TPIPL] [เก้งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
30
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ข่าวลบต่างประเทศที่คิดว่าจบ กลับมากดดันตลาดหุ้นโลกต่อ
(views 113)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ทยอยขายทำกำไร เพื่อลดเสี่ยง (เดิม ถือ), หรือ สำหรับคนเล่นรอบ ขายทำกำไรต่อที่แนวต้านสั้นๆ – จนกว่า SET Index จะผ่าน 1,500 จุด ขึ้นไปได้แบบแน่นๆ (เดิม ซื้อเล่นสั้นๆ ช่วงอ่อนตัว / ถือ เน้นหุ้นที่แนะติดตาม)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- “-”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TASCO TPIPL] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
29
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ต่างประเทศหนุน sentiment ตลาด ลุ้น SET Index ขึ้นทดสอบแถว 1,490-1,500 จุด
(views 131)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ (เดิม ซื้ออ่อนตัว / ถือ), หรือ สำหรับคนเล่นรอบ ถือเพื่อขายที่แนวต้านสั้นๆ – หลังซื้อเก็บช่วงอ่อนตัว 2 วันก่อน (เดิมซื้อเล่นสั้นๆ ช่วงอ่อนตัว / ถือ เน้นหุ้นที่แนะติดตาม)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [BANPU LANNA “ราคาถ่านหินโลกยังคงทำสถิติจุดสูงใหม่ตั้งแต่ปี 2015 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TASCO TPIPL] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
28
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ปัจจัยลบระยะสั้นจากตลาดต่างประเทศคลี่คลาย เหลือเพียงรอแรงซื้อหนักๆ
(views 105)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ซื้ออ่อนตัว / ถือ (เดิม ถือ), หรือ สำหรับคนเล่นรอบ ซื้อเล่นสั้นๆ ช่วงอ่อนตัว / ถือ เน้นหุ้นที่แนะติดตาม (เดิม ทยอยขายทำกำไร)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [THAI “รมช.คมนาคมเผยมีความเป็นไปได้ที่ FAA จะปรับมาตรฐานการบินของประเทศไทยจาก category 2 เป็น 1 ซึ่งจะทำให้ THAI สามารถบินเข้าสหรัฐได้ตั้งแต่ต.ค.นี้”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TASCO TPIPL] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
27
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : Sentiment หุ้นไทยจะยังคงถูกกดดันจากความไม่แน่นอนในต่างประเทศ โดยมีแนวรับสำคัญแถว 1,467-1,476
(views 109)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ซื้ออ่อนตัว / ถือ (เดิม ถือ), หรือ สำหรับคนเล่นรอบ ซื้อเล่นสั้นๆ ช่วงอ่อนตัว / ถือ เน้นหุ้นที่แนะติดตาม (เดิม ทยอยขายทำกำไร)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- “-”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TASCO TPIPL] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
26
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดต่างประเทศกด sentiment ตลาดลงทดสอบแนวรับถัดไป
(views 110)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ซื้ออ่อนตัว / ถือ (เดิม ถือ), หรือ สำหรับคนเล่นรอบ ซื้อเล่นสั้นๆ ช่วงอ่อนตัว / ถือ เน้นหุ้นที่แนะติดตาม (เดิม ทยอยขายทำกำไร)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- “”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจาการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [ซื้อเล่นแนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TASCO TPIPL] [เก้งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
23
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : เดินหน้ารอผลประกอบไตรมาส 3 โดยมี Window Dressing ช่วยเร่ง
(views 146)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ซื้ออ่อนตัว / ถือ (เดิม ถือ), หรือ สำหรับคนเล่นรอบ ซื้ออ่อนตัว / ถือ (เดิม ทยอยขายทำกำไร)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [CPALL “รายได้เติบโตตามการขยายสาขา 7-Eleven และมาร์จิ้น กว้างขึ้น ส่งผลบวกต่อกำไรไตรมาส 3”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TASCO TPIPL] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : หุ้นไทย... หลังปลอดข่าวลบสั้นๆ เปิดโอกาส SET Index ขึ้นผ่าน 1,500 จุด
(views 129)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ซื้อ / ซื้ออ่อนตัว, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ ซื้อเล่นสั้น (เดิม ทยอยขายทำกำไร)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [TPIPL “บริษัทเตรียมเอาหุ้นลูกที่ทำธุรกิจพลังงานเข้าตลาด จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่แนะระวังการเหวี่ยงของราคาขึ้น/ลงเร็ว”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TASCO] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดการเงินโลกนิ่งรอ ธนาคารกลางญี่ปุ่น และสหรัฐ
(views 115)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเหมือนเดิม) ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ ทยอยขายทำกำไรเพื่อลดเสี่ยง (เดิม ทยอยขายทำกำไร)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- ] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TASCO] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
20
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงซื้อหลักชะลอ และเปลี่ยนเป็นการขายบางช่วงเป็นสัญญาณเตือนการขายทำกำไรสั้นๆ หลังรีบาวด์หลายวัน
(views 113)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเหมือนเดิม) ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ ทยอยขายทำกำไรที่แนวต้านเพื่อลดเสี่ยง (เดิม ขายทำกำไรช่วงรีบาวด์)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [KBS KSL “ราคาน้ำตาลโลกยังทำสถิติยอดสูงใหม่ต่อเนื่อง ทำให้ SBITO Research ยังคงมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการเหมือนเดิม”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TASCO] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
19
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ทิศทางหุ้นโลกอยู่ภายใต้อุ้งมือของธนาคารกลางสหรัฐ และญี่ปุ่น
(views 111)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเหมือนเดิม) ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะติดตาม (เดิม ขายทำกำไรช่วงรีบาวด์) หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [CPF TFG “ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง ขณะราคาหมูและไก่ดี ทำให้มาร์จิ้นมีแนวโน้มกว้างขึ้น”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB TASCO] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ข่าวบวกช่วยหนุนการรีบาวด์ใกล้หมด อาจตามด้วยการขายทำกำไรสั้นๆ ลดเสี่ยงก่อนประชุมเฟดสัปดาห์หน้า
(views 110)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเหมือนเดิม) ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะติดตาม (เดิม ขายทำกำไรช่วงรีบาวด์)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [TASCO “ไตรมาส 3 เป็นช่วงที่มียอดขายดี โดยเฉพาะฤดูฝน ขณะยอดขายในอินโด และเวียดนาม จะมีส่วนหนุนขยายตัว”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG SCB KTB] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : คลื่นลมสงบขึ้น หลังพายุข่าวดอกเบี้ย และความไม่แน่นอน ผ่านไปชั่วคราว เปิดโอกาสให้หุ้นรีบาวด์สลับขายทำกำไรสั้นๆ ต่อ
(views 109)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเหมือนเดิม) ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะติดตาม (เดิม ขายทำกำไรช่วงรีบาวด์)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [KTB SCB “ราคาหุ้นลงมาต่ำ และมีสัญญาณว่าจะคุม NPL ได้ ขณะ KTB ยังมีสินเชื่อภาครัฐช่วยหนุน แต่การซื้อควรรอช่วงอ่อนตัว”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS CBG] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
14
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ระวังการขายทำกำไรสั้นๆ บางช่วง แนะคนที่ซื้อเล่นสั้นเมื่อวานเป็นถือเพื่อรอขายที่แนวต้านถัดไป หรือคนที่ยังไม่มีของควรซื้อเมื่ออ่อนตัวมาที่แนวรับ
(views 116)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเหมือนเดิม) ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะติดตาม (เดิม ขายทำกำไรช่วงรีบาวด์)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [CBG “แนวโน้มผลประกอบการจะมีการขยายตัวจากตลาดต่างประเทศอีกมาก”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT JAS] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
13
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดแกว่งผันผวนตามข่าวดอกเบี้ยเฟด เป็นโอกาสนักเก็งกำไรสั้นๆ หลังมีแรงซื้อที่แนวรับแถว 1,410 จุด
(views 122)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเหมือนเดิม) ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะติดตาม (เดิม ขายทำกำไรช่วงรีบาวด์)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [JAS หุ้น Yield สูง เหมาะซื้อเก็บหลังข่าวลบบริษัทผ่านไป] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
12
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : หลังแนะคนเล่นรีบาวด์ให้ขายออกมาวันศุกร์หาก SET Index ไม่สามารถรีบาวด์ที่ 1,450 จุด ได้แต่กลับปิดต่ำ
(views 129)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเหมือนเดิม) ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ รอลงมาทดสอบแนวรับ (เดิม ขายทำกำไรช่วงรีบาวด์)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- ] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
09
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : มีโอกาสรีบาวด์สั้นๆ แถว 1,450 จุด แต่ถ้าหลุดแบบแรงๆ หรือไม่มีเด้งกลับมาปิดเหนือ 1,450 ได้ ควรขายออกมาดูเชิงก่อน
(views 114)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเหมือนเดิม) ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะติดตาม (เดิม ขายทำกำไรช่วงรีบาวด์)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [- ]
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
08
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : มองไปรอบๆ ยังมีแต่ความไม่แน่นอน ทั้งในและต่างประเทศ
(views 116)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเหมือนเดิม) ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ เลือกเล่นสั้นในหุ้นรายตัวที่แนะติดตาม (เดิม ขายทำกำไรช่วงรีบาวด์)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [TTA PSL “แนวโน้มค่าระวางเรือสูงขึ้นจากทั้งดีมานด์ขนเหล็กและถ่านหิน และการล้มของยักษ์ใหญ่ทางชิปปิ้งของเกาหลีจะช่วยหนุนค่าระวางเช่นกัน”]
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ปกติถ้าหุ้นมีการรีบาวด์ หุ้นกลุ่มหลักทั้ง 3 กลุ่ม น่าจะขึ้น แต่กลับมีการเทขายหุ้นแบงก์ใหญ่ต่อเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดี และมันมาพร้อมกับการขายสุทธิของต่างชาติในระดับไม่มาก หรือตลาดกำลังบอกอะไรบางอย่าง แม้ว่าล่าสุด KBANK ยัง...
(views 106)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเหมือนเดิม) ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ (ยังเหมือนเดิม) แนะขายทำกำไรช่วงรีบาวด์
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7 AOT] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรราคาถ่านหินขึ้น: BANPU LANNA] [ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น: PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงขายตื่นตระหนกเมื่อวานทำให้รูปกราฟของ SET Daily Chart เสียไป โดยเส้น SMA-10 วัน ตัด SMA-25 วัน ลงมา พร้อมกับทำจุดต่ำใหม่ในรอบ 1 เดือน เศษ (Lower Low) เป็นการยืนยันสัญญาณขายทางเทคนิคจากเครื่องมือหลายตัวพร้อมกัน ถ้าวันนี้ SET Index มีการ..
(views 119)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเหมือนเดิม) ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะขายทำกำไรช่วงรีบาวด์ หลังซื้อเมื่อวาน
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรดีมานด์ถ่านหินจีนขึ้น: BANPU LANNA PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
05
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ตัวเลขจ้างงานสหรัฐคืนวันศุกร์ออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดทำให้นักลงทุนคลายกังวลลง ดังนั้น ตลาดจะมีการรีบาวด์ก่อนเพราะสถานการณ์การจ้างงานสหรัฐยังไม่เลวร้ายมากเหมือนที่กลัวกันก่อนหน้าเท่านั้น แต่หลังจากรีบาวด์แล้วตลาดอาจหันมามองสัญญาณตัวอื่น...
(views 121)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะเลือกเล่นสั้นๆ หุ้นเล็กรายตัวที่แนะติดตาม
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [AOT แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3 ยังดีต่อเนื่อง “ข้อมูลจาก IATA ระบุจำนวนผู้ใช้การเดินทางโดยเครื่องบินยังมีการเติบโต โดยเฉพาะหลังราคาน้ำมันลงมาอยู่ในระดับต่ำ โดยในไทยยังได้แรงหนุนจากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีน โดยนักวิเคราะห์ประเมินมูลค่าพื้นฐานปีนี้ที่ 410 บาท”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC COM7] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรดีมานด์ถ่านหินจีนขึ้น: BANPU LANNA PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : วันนี้ คาดว่าตลาดจะยังคงแกว่งในกรอบ/ไหลลงบ้าง หลังมองว่าปัจจัยทั้งบวกและลบยังอยู่ในภาวะต้องรอทั้งใน และต่างประเทศ โดยในประเทศเริ่มมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นนิดๆ หลังสื่อลงข่าวคาดการณ์เรื่องการปรับครม. ซึ่งคาดว่าจะไม่มีนัยต่อตลาดหุ้น ส่วนต่าง...
(views 122)
กลยุทธ์วันนี้:สำหรับคนเล่นยาว ถือ/ขายทำกำไรบางส่วน, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะเลือกเล่นสั้นๆ หุ้นเล็กรายตัวที่แนะติดตาม และขายทำกำไรบางส่วนก่อนเพื่อถือเงินสดเตรียมช้อนซื้อหุ้นหากราคาลงในสัปดาห์หน้า
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [COM7 แนวโน้มผลประกอบการดีขึ้นหลังการเปิดตัว iPhone ใหม่ “ยอดเปิดเบอร์ใหม่ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะหลังได้พันธมิตร TRUE ช่วยด้าน promotion และยอดขายน่าจะขยับรับ iPhone รุ่นใหม่”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP SCC] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรดีมานด์ถ่านหินจีนขึ้น: BANPU LANNA PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
01
กันยายน
2016
มองตลาดวันนี้ : 2 วันที่เหลือนับจากวันนี้ ก่อนตัวเลขจ้างงาน (Non-Farm Payroll) ของสหรัฐจะออก ซึ่งจะเป็นตัวชี้ทิศทางดอกเบี้ยที่สำคัญตัวหนึ่ง ปํญหาของความไม่แน่นอนกำลังเป็นปัจจัยที่จะยังกดดันตลาดไม่ให้ไปได้ไกลๆ หรือยังแกว่งอยู่แต่ในกรอบ ดังนั้น เรายังคง...
(views 140)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะเลือกเล่นสั้นๆ หุ้นเล็กรายตัวที่แนะติดตาม
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [SCC ซื้อเก็งรายได้โตต่อในไตรมาส 3 “การก่อสร้างในโครงการต่างๆ จะหนุนดีมานด์ปูนมากขึ้น”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรดีมานด์ถ่านหินจีนขึ้น: BANPU LANNA PSL TTA] [เก็งราคาน้ำตาลขึ้น: KBS KSL]
อ่านเพิ่มเติม
31
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แม้ว่าต่างชาติยังซื้อหุ้นสุทธิอยู่ แต่แรงซื้อสุทธิกำลังลดลงเรื่อยๆ เพราะเป็นการซื้อแบบเลือกซื้อหุ้นรายตัวมากกว่าตามที่ฝ่ายวิเคราะห์คาด แต่แรงกดดันจากกระแสคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐยังคงดังมากขึ้นหลัง Stanley Fischer ออกมากล่าวว่าตลาด...
(views 133)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะเลือกเล่นสั้นๆ หุ้นเล็กรายตัวที่แนะติดตาม
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [KBS KSL เก็งกำไรแนวโน้มผลประกอบการดีขึ้น “กอน.ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลใหม่ เป็นกึ่งลอยตัวน้ำตาล ไม่ประกันราคาอ้อยขั้นต่ำ”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT CKP] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรดีมานด์ถ่านหินจีนขึ้น: BANPU LANNA PSL TTA]

อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : งานไทยแลนด์โฟกัสจะทำให้ตลาดไปได้หรือไม่? Fund Flow จะไหลเข้าต่อ? คงยังต้องขึ้นกับหลายเรื่อง เช่น ถ้าราคาหุ้นบลูชิพขึ้นมามากแล้ว ต่างชาติอาจเลือกเล่นหุ้นที่ยังไม่แพงบางตัวมากกว่า โดยอาจมีประเด็น FTSE – World ปรับหุ้นในการคำนวณมาจุดประเด็น..
(views 122)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะเลือกเล่นสั้นๆ หุ้นเล็กรายตัวที่แนะติดตาม
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [CKP ซื้อเล่นแนวโน้มผลประกอบการดี “ปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มช่วงเข้าฤดูฝนชุกในไตรมาส 3 จะช่วยหนุนรายได้”] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรดีมานด์ถ่านหินจีนขึ้น: BANPU LANNA PSL TTA]
อ่านเพิ่มเติม
29
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ประโยคที่สมาชิก FOMC หลายคนพูดบ่อย คือ “Data Depending” ดังนั้น เรามองว่าตลาดจะเปลี่ยนไปรอตัวเลขจ้างงานในคืนวันศุกร์ที่ 2 ก.ย. อีกรอบ ซึ่งน่าจะทำให้หุ้นโลกยังไม่สามารถไปได้ไกล และจะส่งผลต่อ sentiment ไม่เอื้อที่จะทำให้ SET Index ไปได้...
(views 117)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะเลือกเล่นสั้นๆ หุ้นเล็กรายตัวที่แนะติดตาม
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: CBG คาดว่าหลังตั้งบริษัท CBGHK Trading ในจีน จะมีการเตรียมรุกในตลาดจีน] ควรดูจังหวะเข้า/ออกจากกราฟทางเทคนิคประกอบ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA TPCH (+ TPOLY)] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI CPF GFPT] [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรดีมานด์ถ่านหินจีนขึ้น: BANPU LANNA PSL TTA]

อ่านเพิ่มเติม
26
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดการเงินโลกวันนี้จะจ้องไปที่การประชุมของเฟดตั้งแต่ประมาณตีหนึ่ง ซึ่งอาจมีสัญญาณหรือไม่มีอะไรใหม่จากปธ.เฟดก็ได้ แต่จากอดีตที่ผ่านมา การพูดของปธ.เฟดที่เมือง Jackson Hole มักจะมีสัญญาณออกมาและมีผลต่อตลาดหุ้น เพราะดอกเบี้ยสหรัฐจะมีผลทั้ง...
(views 127)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะเลือกเล่นสั้นๆ หุ้นเล็กรายตัวที่แนะติดตาม
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [ซื้อเล่นแนวโน้มผลประกอบการดี: CPF GFPT] (แนะดูจังหวะเข้าจากกราฟทางเทคนิคประกอบ)
HotStock (หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นล่าสุด): THAI AJD PSL TTA
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : กลุ่มแบงก์จุดพลุช่วงขั้นรายการรอการประชุมเฟด หลัง SCB ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 1.50 บาท/หุ้น (โดยปกติ BBL และ KBANK จะจ่ายปันผลระหว่างกาลในเดือนก.ย.) ดังนั้น คาดว่าประเด็นนี้จะหนุน SET Index ให้ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,550 ได้อีกครั้ง ซึ่ง...
(views 119)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะเลือกเล่นสั้นๆ หุ้นเล็กรายตัวที่แนะติดตาม
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [เก็งกำไรจากราคาน้ำมันลงสั้นๆ: EPG] [เก็งกำไรประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล: TPCH (ควรติดตามผลประมูลวันนี้) TPOLY (มูลค่าลงทุนในบริษัทลูก TPCH เพิ่มตามราคาหุ้น)]
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [เก็งกำไรจากการขยายธุรกิจเด่น: WICE VGI MEGA] [เก็งกำไรจากการมีรายได้เข้า: AMATA AMATAV] [แนวโน้มผลประกอบการดี / laggard: AJD MJD SYNTEC WHA ASEFA THAI]
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดหุ้นทั่วโลกยังรีๆรอๆเฟดส่งสัญญาณดอกเบี้ยวันศุกร์นี้ ตอนนี้ นักลงทุนเพียงแต่รอให้เรื่องดอกเบี้ยสหรัฐชัดเจนก่อนเท่านั้น ก็พร้อมที่จะขยับต่อได้เพราะปัจจัยพื้นฐานในครึ่งปีหลังยังหนุนอยู่ ทำให้นักลงทุนต้องเลือกเล่นหุ้นรายตัวในช่วงพักฐาน...
(views 120)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะเลือกเล่นหุ้นรายตัว (เดิม สำหรับการเล่นถือยาว ถือ, หรือ สำหรับการเล่นรอบ แนะเลือกเล่นสั้นๆ หุ้นเล็กรายตัวที่แนะติดตาม)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): [แนวโน้มผลประกอบการกระเตื้องขึ้น] THAI, [ธุรกิจขยายตัวเด่น] VGI
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): [มีการขยายธุรกิจเด่น] WICE, [มีรายได้เข้า] AMATA AMATAV, [ผลประกอบการดี / laggard] AJD MJD SYNTEC WHA MEGA ASEFA
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ :เมื่อวานนี้ ตลาดแกว่งแคบมากเกือบเท่าช่วงก่อนวันลงประชามติ สะท้อนนักลงทุนยังไม่มั่นใจซื้อหรือขายหุ้นเต็มที่เพราะความไม่แน่นอนเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐ โดยนักลงทุนหันมาเลือกเล่นหุ้นเล็กรายตัวที่มีประเด็น และยังขึ้นมาไม่มาก ทำให้ SET Index ยังไป...
(views 113)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะเลือกเล่นหุ้นเล็กรายตัวที่แนะติดตาม (เดิม สำหรับการเล่นถือยาว ถือหรือขายทำกำไรบางส่วน หรือ สำหรับการเล่นรอบ แนะเลือกเล่นรายตัว)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): -
HotStock (หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นล่าสุด): WICE BIG AMATA AMATAV SYNTEC WHA MEGA ASEFA MJD และ AJD
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ตราบใดที่ตลาดยังคงไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,550 จุด (Filter +/-10 จุด ) ขึ้นไปได้ เราจำเป็นต้องลดพอร์ทลงก่อนเหมือนสัปดาห์ก่อนหลังปลอดข่าวบวกดันหุ้นบวกต่อ โดยมองว่าการรีบาวด์ขึ้นไปที่แนวต้านดังกล่าวจะเป็นโอกาสขายเหมือนสัปดาห์ก่อนหลัง SET ...
(views 123)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังเหมือนเดิม) สำหรับคนเล่นยาว ถือหรือขายทำกำไรบางส่วน, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะขาย (และควรรอจนกว่าจะผ่านแนวต้าน และยืนเหนือแนวต้านให้ได้แบบแน่นๆ ก่อน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ทยอยลดพอร์ทเตรียมเข้าสู่ช่วงปรับฐาน

อ่านเพิ่มเติม
19
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : การรีบาวด์ของตลาดเมื่อวานเกิดจากกระแสคาดการณ์ดอกเบี้ยสหรัฐที่พลิกไป หลังเฟดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทำให้ทิศทางดอกเบี้ยยังไม่ชัด แต่ได้ช่วยลดความกลัวจากคำเตือนของ Dudley ก่อนหน้า ดังนั้น คาดว่าเฟดคงต้องรอให้สถานการณ์สุกงอมกว่านี้ (เช่น เงินเฟ้อ...
(views 122)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังเหมือนเดิม) สำหรับคนเล่นยาว ถือหรือขายทำกำไรบางส่วน, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะขาย (แนะควรรอจนกว่าจะผ่านแนวต้าน และยืนเหนือแนวต้านให้ได้แบบแน่นๆ ก่อน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ทยอยลดพอร์ทเตรียมเข้าสู่ช่วงปรับฐาน
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : วันนี้ ลุ้นตลาดทดสอบแรงรับซื้อแถว 1,530 จุด ว่าจะเอาอยู่หรือไม่ หลังฤดูผลประกอบการผ่านพ้นไป และหากแรงช้อนซื้อรับไม่อยู่ อาจต้องลงไปทดสอบแถว 1,500 จุด อีกครั้ง การปรับฐานต่อจากนี้จะผันผวนมากขึ้นเพราะประเด็นที่กดตลาดลง เช่น ดอกเบี้ยสหรัฐ...
(views 120)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังเหมือนเมื่อวาน) สำหรับคนเล่นยาว ถือหรือขายทำกำไรบางส่วน (หลังแนวรับเอาไม่อยู่), หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะขาย (หลังไม่มีเด้งขึ้นแบบแน่นๆที่แนวรับให้เห็น)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ทยอยลดพอร์ทเตรียมเข้าสู่ช่วงปรับฐาน
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคในระหว่างเทรดเมื่อวานหลัง SET Index หลุด 1,536 จุด สอดคล้องกับเงื่อนไขเมื่อวานที่กำหนดทิศทางของตลาดถัดไปจากจุดวัดใจที่ 1,550 จุด (+/- 10 จุด) ดังนั้น กรอบล่างของจุดวัดใจจึงอยู่ที่ 1,540 ซึ่ง SET ไม่สามารถยืนได้...
(views 128)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือหรือขายทำกำไรบางส่วน (หลังแนวรับเอาไม่อยู่), หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะขาย (หลังไม่มีเด้งขึ้นแบบแน่นๆที่แนวรับให้เห็น)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ทยอยลดพอร์ทเตรียมเข้าสู่ช่วงปรับฐาน
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index ที่ 1,550 จุด กลายเป็นจุดวัดใจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางต่อไปของหุ้นไทย หลังตลาดปรับฐานแถวนี้มา 4 วัน โดยล่าสุด เมื่อวานนี้ ข่าวดีจากสภาพัฒน์รายงาน GDP ไตรมาส 2/2559 +3.5% ถูกเข็นมาชนกับข่าวระเบิดภาคใต้ได้ผล หุ้นดีดกลับรับทันที...
(views 112)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเน้น) ถือ และรอซื้อช่วงอ่อนตัวแถวแนวรับ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะซื้อช่วงอ่อนตัวแถวแนวรับ (โดยมีเงื่อนไข: แรงขายต้องลด และสามารถเด้งได้แน่นๆ) และรอขายที่แนวต้านถัดไป
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN TACC PLAT] หุ้น yield สูง [ADVANC INTUCH JAS] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE AAV] Fund Flow [IVL SCC AOT CPF KBANK SCB KTB]
อ่านเพิ่มเติม
15
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : เหตุระเบิดภาคใต้ถูกคาดว่าจะมีผลสั้นๆ ดังจะเห็นได้จากตัวชี้นำเงินบาทอ่อนลงไม่มาก และเริ่มนิ่งที่ต่ำกว่า 34.80 บาท อยู่ ยืนยันแนวโน้มใหญ่ที่ยังแข็งค่าต่อ และเมื่อรวมกับแรงซื้อ/ขายจากผลประกอบการที่ส่วนใหญ่จะประกาศเกือบครบหมดจะยังทำให้ตลาด...
(views 135)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเน้น) ถือ และรอซื้อช่วงอ่อนตัวแถวแนวรับ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะซื้อช่วงอ่อนตัวแถวแนวรับ (โดยมีเงื่อนไข: แรงขายต้องลด และสามารถเด้งได้แน่นๆ) และรอขายที่แนวต้านถัดไป
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (วันนี้): -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN TACC PLAT] หุ้น yield สูง [ADVANC INTUCH JAS] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE AAV] Fund Flow [IVL SCC AOT CPF KBANK SCB KTB]
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : Fund Flow เปลี่ยนมาเป็นเลือกซื้อหุ้นรายตัวที่ราคายังไม่แพง หรือ Laggard Stock ทำให้ SET Index แผ่วลง แต่คาดว่าหลังผลประกอบการหลายบริษัทออกมาดี น่าจะยังทำให้มีแรงซื้อตั้งรับต่อและยันตลาดไว้ โดยวันนี้นักลงทุนจะยังเล่นตามผลประกอบการที่ทยอย...
(views 123)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ และรอซื้อช่วงอ่อนตัวแถวแนวรับ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะซื้อช่วงอ่อนตัวแถวแนวรับ (โดยมีเงื่อนไข: แรงขายต้องลด และสามารถเด้งได้แน่นๆ) และรอขายที่แนวต้านถัดไป
หุ้นมีประเด็น (วันนี้): -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ธุรกิจพลังงานทดแทนขยายตัว [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN TACC PLAT] หุ้น yield สูง [ADVANC INTUCH JAS] ข่าวบวกมีผลต่อรายได้ [TRUE AAV] Fund Flow [IVL SCC AOT CPF KBANK SCB KTB]
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ความแรงของตลาดเริ่มลด หลังหุ้นดีดแรง 2 วัน +29.5 จุด (1.9%) จากผลการลงประชามติ และคาดว่าช่วงถัดไป ตลาดจะหันมาดูผลประกอบการต่อซึ่งจะทยอยประกาศออกมามากในสัปดาห์นี้ (Earnings Play) โดยอาจมีการขายทำกำไรแบบ Sell of Fact ในบางตัวที่วิ่งขึ้นมา...
(views 141)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ และรอซื้อช่วงอ่อนตัวแถวแนวรับ, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะซื้อช่วงอ่อนตัวแถวแนวรับ และรอขายที่แนวต้านถัดไป โดยเน้นเลือกเล่นหุ้นรายตัว
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN TACC PLAT] หุ้น yield สูง [ADVANC INTUCH JAS] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE AAV] Fund Flow [IVL SCC AOT CPF KBANK SCB KTB]
อ่านเพิ่มเติม
09
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : เมื่อความเชื่อมั่นสูงขึ้น (หลังการทำประชามติ) ก็เหมือนกับฟันเฟืองทางเศรษฐกิจเริ่มทำงานเพิ่มอีก 1 ตัว ซึ่งจะช่วยให้ฟันเฟืองตัวอื่นหมุนได้เร็วขึ้น และจะหนุนให้นักลงทุน (ระยะกลาง-ยาว) ยังคงเชื่อมั่นในตลาดหุ้น แม้ว่าอาจมีการขายทำกำไร หรือ...
(views 115)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ซื้อช่วงอ่อนตัว, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะซื้อช่วงอ่อนตัว และรอขายที่แนวต้านถัดไปแถว 1,570 จุด
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN PLAT] หุ้น yield สูง [ADVANC INTUCH] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE AAV] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
08
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ข่าวการลงประชามติผ่าน 61% คำถามพ่วงผ่าน 58% บวกกับหุ้นต่างประเทศบวกแรงจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐเพิ่มมากกว่าคาด (+255K) สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน ขณะราคาน้ำมันยังยืนเหนือ $40-$41 ได้ จะช่วยหนุนหุ้นไทยไปต่อ โดยหุ้นกลุ่มที่จะยังโดดเด่นยังคง...
(views 126)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ซื้อเพิ่ม, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะซื้อ และขายแถวแนวต้าน 1,536 จุด (หลังซื้อที่แนวรับวันก่อน) แต่หากเปิดกระโดดแรง แนะรอย่อลงนิดก่อน
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN PLAT] หุ้น yield สูง [ADVANC INTUCH] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE AAV] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
05
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : หุ้นไทยปิดบวกได้แบบปริ่มๆ และไม่แน่น หลังการขายทิ้งแรง 2-3 วันก่อน สะท้อนนักลงทุนบางส่วนต้องการขายออกมารอดูสถานการณ์นอกตลาดก่อน (เพื่อลดความเสี่ยงจากผลการลงประชามติรับร่างรธน.) ขณะปัจจัยต่างประเทศก็ยังไม่ดีนัก แม้ว่าธนาคารกลางอังกฤษ...
(views 140)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ (หลังทยอยซื้อที่แนวรับเมื่อวาน) และไม่ซื้อเพิ่ม, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะทยอยขายทำกำไร (หลังซื้อที่แนวรับเมื่อวาน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN PLAT] หุ้น yield สูง [INTUCH] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE AAV] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
04
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดยังไม่มีอะไรใหม่ ดังนั้น การดีดขึ้นเมื่อวานน่าจะเป็นการรีบาวด์สั้นๆ และเช้านี้จะยังมีแรงหนุนต่อจากการรีบาวด์ของราคาน้ำมันโลกเมื่อคืนมายืนเหนือ $40 ได้ (หลังสต๊อคแก๊ซสหรัฐหล่นฮวบ) แต่ปัจจัยที่น่าจะมีน้ำหนักมากขึ้นในช่วง 2 วันนี้จะ...
(views 135)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ถือ (หลังทยอยซื้อที่แนวรับเมื่อวาน) และไม่ซื้อเพิ่ม, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะทยอยขายทำกำไร (หลังซื้อที่แนวรับเมื่อวาน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN PLAT] หุ้น yield สูง [INTUCH] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE AAV] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
03
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : หุ้นไทยยังคงมีแต่ข่าวลบไหลเข้ามาไม่หยุดทั้งใน และต่างประเทศ 1) ราคาน้ำมันโลกลงไม่หยุด ล่าสุดหลุด $40 ลงมาเมื่อคืน 2) ต่างชาติชะลอซื้อหุ้นไทย และ 3) ความไม่แน่นอนหลังการลงประชามติยังสูง ประกอบกับ SET Index ขึ้นมานานในเดือนก.ค.จนบางสถาบัน...
(views 118)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ทยอยซื้อช่วงอ่อนตัวที่แนวรับถัดไป, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะลงมาซื้อแถวแนวรับถัดไป (การรอซื้อที่แถวแนวรับ ต้องรอให้ SET Index ยืนได้นิ่งๆ หรือสามารถเด้งกลับได้หลายครั้งที่แนวรับให้ได้ก่อน)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN PLAT] หุ้น yield สูง [INTUCH] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE AAV] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
02
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงซื้อของต่างชาติที่แผ่วลง ทำให้การขายของสถาบันมีนัยต่อ SET Index และทำให้เกิดสัญญาณลบทางเทคนิคเตือนหลัง SET Index หลุดแนวรับ 1,518 จุด ประกอบกับมีปัจจัยลบใหม่เข้ามาแทรกทั้งในและต่างประเทศ เช่น ราคาน้ำมันโลกหลุด $41 และกำลังทดสอบ $40 ...
(views 129)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว (ยังเน้น) ทยอยซื้อช่วงอ่อนตัวที่แนวรับถัดไป, หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะลงมาซื้อแถวแนวรับถัดไป และขายแถวแนวต้าน (โดยเน้นหุ้นใหญ่ หรือหุ้นที่มีประเด็นแนะติดตาม)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม(ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN PLAT] หุ้น yield สูง [INTUCH] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE AAV] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
01
สิงหาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แม้ว่าจะมีข่าวลบจากรายงาน GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐที่ลดลงมาอยู่ที่ +1.2% ต่ำกว่าไตรมาส 1 (+0.8%) และน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ แต่หากมองในแง่ Fund Flow แล้ว ข่าว GDP สหรัฐจะเป็นข่าวดีเพราะจะทำให้เงินดอลลาร์อ่อนลง และบาทแข็งจนทะลุแนวรับ 34.80 บาท..
(views 109)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ทยอยซื้อช่วงอ่อนตัวแล้วถือเพราะระยะกลางยังเป็น Sideway Up หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะซื้อแถวแนวรับ และขายแถวแนวต้าน (เน้นหุ้นใหญ่ หรือหุ้นมีประเด็นแนะติดตาม)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: AAV(6.70)แนะซื้อเก็งกำไร
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN PLAT] หุ้น yield สูง [INTUCH] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
29
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : เมื่อวาน SET Index สามารถทะลุแนวต้าน 1,518 จุด ได้แบบแน่นๆ จาก Fund Flow ล้วนๆ และทำให้เกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคตามมา สอดคล้องเงินบาทแข็งปั๋งเมื่อวานใกล้ยอดเก่าที่ 34.80 เข้าไปเรื่อยๆ และถ้าหากแข็งเกินนี้ อาจส่งผลลบต่อภาคส่งออกแบบมีนัย...
(views 139)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับคนเล่นยาว ทยอยซื้อแถว 1,518-1,520 จุด (หลังแนะหยุดขาย แล้วรอซื้อเมื่อ SET Index ทะลุแนวต้าน 1,518 จุด เมื่อวาน) หรือ สำหรับคนเล่นรอบ แนะซื้อแนวรับแถว 1,518-1,520 จุด และขายที่แนวต้าน 1,536 จุด
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: PLAT(6.50) แนะ ซื้อ หรือ ซื้ออ่อนตัว
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN PLAT] หุ้น yield สูง [INTUCH] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
28
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : การดีดตัวขึ้นของ SET Index เมื่อวานด้วยวอลุ่มการซื้อขายที่หนาขึ้นกำลังส่งสัญญาณว่า Fund Flow ต้องการซื้อแบบดันต่อ (ไม่ตั้งรับ) สอดคล้องกับตลาดเอเซียในกลุ่ม TIP (ไทย อินโด ฟิลิปปินส์) แม้ว่าตลาดอาจถูกกดดันจากการตีความถ้อยแถลงของเฟดว่าจะ...
(views 152)
กลยุทธ์วันนี้: สำหรับการเล่นยาว แนะหยุดขาย แล้วรอซื้อเมื่อ SET Index ทะลุแนวต้าน 1,518 จุด แบบแน่นๆก่อน หรือ สำหรับการเล่นรอบ แนะขึ้นขาย แล้วรอซื้อกลับที่แนวรับ โดยเน้นรอให้ตลาดปรับฐานแถวแนวรับเสร็จจนนิ่งก่อน (แนวรับถัดไป (1) 1,500 (2) 1,476)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: TTA(9.50) PSL(6.40) แนะขายทำกำไร
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN PLAT] หุ้น yield สูง [INTUCH] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
27
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : เมื่อวาน แรงขายยังหนัก ทำ SET Index ลงมาเกือบถีงแนวรับ 1,500 จุด และทำให้ภาพของการปรับพักฐานชัดยิ่งขึ้นในช่วงที่ต้องรอตัวชี้นำจากต่างประเทศ (ทั้ง FED และ BoJ) แต่ระวังแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTEP) จะกดตลาดลงตามราคาน้ำมันโลกที่คาด...
(views 131)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังคงเน้น) ขายทำกำไรสำหรับการเล่นยาว หรือ ขึ้นขาย แล้วรอซื้อกลับที่แนวรับสำหรับการเล่นรอบ โดยเน้นรอให้ตลาดปรับฐานแถวแนวรับเสร็จจนนิ่งก่อน (แนวรับถัดไป (1) 1,500 (2) 1,476)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: CK(31.75) แนะซื้อ (เดิม ซื้อ)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม(ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC CPALL TKN] หุ้น yield สูง [INTUCH] ค่าระวางเรือขึ้นสั้นๆ [TTA PSL] ข่าวบวกต่อรายได้สั้นๆ [TRUE] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
26
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงซื้อกระจายตัวมากขึ้น และไม่เร่งเร็วเหมือนสัปดาห์ก่อนๆ เพราะราคาหุ้นเริ่มสูง กำลังส่งสัญญาณตลาดใกล้เข้าสู่การปรับฐานเพื่อรอจังหวะการเข้ารอบถัดไปโดยต้องรอปัจจัยทั้งจากต่างประเทศ (ผลประชุมเฟด และ BoJ) และในประเทศ (คาดการณ์ผลการลงประชามติ..
(views 140)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังคงเน้น) ขายทำกำไรสำหรับการเล่นยาว หรือ ขึ้นขาย แล้วรอซื้อกลับที่แนวรับสำหรับการเล่นรอบ โดยเน้นรอให้ตลาดปรับฐานแถวแนวรับเสร็จจนนิ่งก่อน (แนวรับถัดไป (1) 1,500 (2) 1,476)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: TRUE(9.10)แนะซื้อเก็งกำไรสั้นๆ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC TKN] หุ้น yield สูง [INTUCH] ค่าระวางเรือขึ้นสั้นๆ [TTA PSL] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
25
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ข่าวลบทยอยเข้ามามากขึ้นจากทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการประชุมเฟด 26-27 กค. ที่แม้ว่าตลาดส่วนใหญ่อาจคาดว่าจะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ย แต่หากมีการส่งสัญญาณจากเฟดที่เอียงมาทาง Hawkish อาจมีผลต่อตลาดหุ้นได้ นอกจากนั้น แรงกดดันกำลังมากขึ้นก่อน..
(views 129)
กลยุทธ์วันนี้: ขายทำกำไรสำหรับการเล่นยาว หรือ ขึ้นขาย แล้วรอซื้อกลับที่แนวรับสำหรับการเล่นรอบ โดยเน้นรอให้ตลาดปรับฐานแถวแนวรับเสร็จจนนิ่งก่อน (แนวรับถัดไป (1) 1,500 (2) 1,476)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: BEM(6.85) แนะซื้อ
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม(ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC TKN] หุ้น yield สูง [INTUCH] ค่าระวางเรือขึ้นสั้นๆ [TTA PSL] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
22
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงขายทำกำไรที่หนักขึ้นเริ่มแล้วเมื่อวานนี้หลังตลาดวิ่งนานเป็นสัปดาห์ ก่อนการประชุมธ.กลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มขึ้นสัปดาห์หน้าช่วง 26-27 ก.ค. บวกด้วยแรงขายหุ้นแบงก์ใหญ่เพราะกำไรไตรมาส 2 ลดลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะการตั้งสำรองที่สูงขึ้น(โดยเฉพาะ...
(views 136)
กลยุทธ์วันนี้: ขายทำกำไรสำหรับการเล่นยาว หรือ ขึ้นขาย แล้วรอซื้อกลับที่แนวรับสำหรับการเล่นรอบ โดยเน้นรอให้ตลาดปรับฐานแถวแนวรับเสร็จจนนิ่งก่อน (แนวรับถัดไป (1) 1,500 (2) 1,476) (เดิม ถือสำหรับการเล่นยาว หรือ ขึ้นขายแล้วรอซื้อที่แนวรับสำหรับการเล่นรอบ)
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL GCAP] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC TKN] หุ้น yield สูง [INTUCH] ค่าระวางเรือขึ้นสั้นๆ [TTA PSL] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
HotStock (หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นล่าสุด): AOT GLOBAL
อ่านเพิ่มเติม
21
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ท่ามกลางข่าวดีจากธ.กลางหลายแห่ง ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกจนหุ้นสหรัฐทำยอดสูงสุดใหม่ ราคาทองร่วง และตลาดหุ้นเอเซียอีกหลายแห่งกำลังไต่ขึ้นต่อเนื่อง รวมถึง SET Index แต่แนะระวังการขายทำกำไร 2-3 วัน จากนี้จะเพิ่มขึ้นก่อนการประชุมเฟด(26-27 ...
(views 143)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังเน้น) ถือสำหรับการเล่นยาว หรือ ขึ้นขายแล้วรอซื้อที่แนวรับสำหรับการเล่นรอบ โดยเน้นหุ้นใหญ่ 3 กลุ่มหลัก เช่น ADVANC INTUCH TRUE SCC KBANK PTT BANPU IVL
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: -
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม (ของวันก่อน): ประมูลงานก่อสร้างรัฐ [CK BEM ITD STEC UNIQ BTS] ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังโต [GLOBAL TASCO] ขยายธุรกิจพลังงานทดแทน [IFEC SUPER VNG] ธุรกิจพลังงานขยายตัว [SGP CKP TPCH PTG] ราคาถ่านหินขึ้น [BANPU LANNA EARTH] ราคาน้ำตาลโลกขึ้น [KBS KSL] เช่าซื้อขยายตัวเร็ว [GL] ธุรกิจค้าปลีกขยายตลาด [BJC TKN] หุ้น yield สูง [INTUCH] ค่าระวางเรือขึ้นสั้นๆ [TTA PSL] ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังโต [IVL SCC TACC AOT CPF]
อ่านเพิ่มเติม
20
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงขายเริ่มแผ่วลง แต่แรงซื้อจาก Fund Flow ยังแข็งแกร่งอยู่ ทำให้ SET Index ไปต่อในสัปดาห์ก่อน บวกด้วยเมื่อวานหุ้นต่างประเทศขึ้น ดังนั้น SET Index มีแนวโน้มขึ้นต่อ โดยมีเป้าหมายแรกแถว 1,500 จุด และมีแนวโน้มไปทดสอบแนวต้านถัดไปจากแรงซื้อดัก..
(views 161)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังเน้น) ถือสำหรับการเล่นยาว หรือ ขึ้นขายแล้วรอซื้อที่แนวรับสำหรับการเล่นรอบ โดยเน้นหุ้นมีประเด็นที่แนะติดตาม
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม: SGP(15.30) แนะซื้อ VNG(16.80) แนะซื้อหรือซื้ออ่อนตัว
หุ้นมีประเด็นแนะติดตาม(ของวันก่อน): BTS CHO CPALL CK ITD STEC UNIQ IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC TPCH PTG KBS KSL TTA PSL CPF AOT IVL TACC BCP SCC TKN GL BANPU LANNA UMS EARTH
อ่านเพิ่มเติม
15
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงซื้อจาก Fund Flow ยังหนัก ทำ SET Index ผ่านแนวต้านได้แบบแน่นๆ ด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงถึงระดับ 6 หมื่นล้านบาท 2 วัน ติด จะเป็นสัญญาณหนุนตลาดขึ้นได้อีก โดยการเล่นลักษณะเดิมคือ โยกกลุ่มเล่นสลับไปมาของ 3 กลุ่มหลักมี แบงก์ พลังงาน สื่อสาร...
(views 150)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังเน้น) ถือสำหรับการเล่นยาว หรือ ขึ้นขายแล้วรอซื้อที่แนวรับก่อนวันหยุดยาว 4 วันติดสำหรับการเล่นรอบ (เดิม ถือ หรือขึ้นขายแล้วรอซื้อที่แนวรับ)
หุ้นแนะติดตาม: BANPU (16.40) LANNA (13.20) UMS (2.54) EARTH (5.10) PSL (6.55) TTA (10.10) แนะซื้อเก็งกำไรจากประเด็นดีมานด์ถ่านหินจากจีนขึ้น
หุ้นแนะวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC UNIQ IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC TPCH PTG KBS KSL TTA PSL CPF AOT IVL TACC BCP SCC TKN GL BANPU LANNA UMS EARTH
อ่านเพิ่มเติม
14
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ความแรงของตลาดแผ่วลงแม้จะปิดบวกเหนือแนวต้าน 1,476 ได้ แต่คาดว่าตลาดอาจเจอการขายทำกำไรในช่วง 2 วัน สุดท้ายของสัปดาห์นี้ก่อนหยุดยาว 4 วัน ซึ่งจะทำให้ตลาดแกว่งไปมาทดสอบแถวๆ 1,476 จุด ก่อน แต่หากมองไกลขึ้น คาดว่า SET Index จะยังมีโอกาสไปต่อ...
(views 467)
กลยุทธ์วันนี้: ถือ หรือ ขึ้นขายแล้วรอซื้อที่แนวรับก่อนวันหยุดยาว 4 วันติด (เดิม ถือ หรือขึ้นขายแล้วรอซื้อที่แนวรับ)
หุ้นแนะติดตาม: BANPU (16.40)LANNA (12.10) EARTH (5.00) UMS (2.52) แนะซื้อเก็งกำไร ดีมานด์ถ่านหินในจีนมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจีนลดซัพพลายการผลิตในประเทศ และสั่งนำเข้ามากขึ้น ทำให้ราคาถ่านหินยังขึ้นต่อไม่หยุด
หุ้นแนะวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC UNIQ IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC TPCH PTG KBS KSL TTA PSL CPF AOT IVL TACC BCP SCC TKN GL
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงขายทำกำไรเริ่มหนาขึ้นหลัง SET Index ขึ้นไปแตะแนวต้านแถว 1,476 จุด โดยทำยอดสูงสุดของเมื่อวานที่ 1,477 จุด ก่อนไหลลงจากการทำกำไรระหว่างเทรด ซึ่งมองเป็นโอกาสทยอยซื้ออ่อนตัวที่แถวๆ 1,460 จุด ลงมา ด้วยเหตุผลเดิม คือ Fund Flow และกำไรไตรมาส2
(views 129)
กลยุทธ์วันนี้: ถือ หรือ ขึ้นขายแล้วรอซื้อที่แนวรับ (เดิม ถือ หรือ ซื้อแล้วถือ)
หุ้นแนะติดตาม: SCC(482) IVL(31) GL(40) TKN(19.90) แนะซื้อรอผลประกอบการไตรมาส 2
หุ้นแนะวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC UNIQ IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC TPCH PTG EFORL KBS KSL TTA PSL CPF AOT THAI IVL IFEC TACC BCP
อ่านเพิ่มเติม
12
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงซื้อแน่นจากทั้งสถาบันในประเทศ และต่างชาติ เข้ามาช่วงที่มีแต่ข่าวบวก ทำ SET Index ยืนเหนือ 1,460 จุด ได้แบบแน่นๆ ส่งสัญญาณหุ้นไปต่อ แม้จะมีการขายทำกำไรระหว่างทาง แต่ก็จะเป็นโอกาสซื้อเพิ่ม โดยรอบนี้ กลุ่มสื่อสาร4G และแบงก์ เป็นกลุ่มนำ...
(views 149)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังคงเน้น) ถือ หรือ ซื้อแล้วถือ – เน้นหุ้นแนะวันก่อน รายตัวของ SBITO Research (เดิม ถือ หรือ ซื้อแล้วถือ)
หุ้นแนะติดตาม: INTUCH(57.50) แนะซื้อ BCP(34.75) แนะซื้อ
หุ้นแนะวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC UNIQ IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC TPCH PTG EFORL KBS KSL TTA PSL CPF AOT THAI IVL IFEC TACC
อ่านเพิ่มเติม
11
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : วันนี้มองตลาดหุ้นเด้งกลับ หลังวันศุกร์มีการขายหุ้นบางกลุ่ม (พลังงาน และแบงก์) ออกมา กลายเป็นโอกาส “ลงซื้อ ขึ้นขาย” ตามกลยุทธ์ช่วงสั้นในวันศุกร์ และอาจทำให้การปรับฐานให้แน่นกำลังผ่านไป โดยมีปัจจัยหนุนเดิม คือ แรงซื้อดักกำไรไตรมาส 2 และ...
(views 136)
กลยุทธ์วันนี้: ถือ / ซื้อแล้วถือ – เน้นหุ้นแนะวันก่อน รายตัวของ SBITO Research (เดิม เล่นสั้น – ลงซื้อ ขึ้นขาย)
หุ้นแนะติดตาม: (+)IFEC(6.55)แนะซื้อเก็งกำไร (+)TACC(6.15)แนะซื้อ
หุ้นแนะวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC UNIQ IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC TPCH PTG EFORL KBS KSL TTA PSL CPF AOT THAI IVL
อ่านเพิ่มเติม
08
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดมีแนวโน้มแกว่งขึ้น/ลงรอข่าวใหม่ๆ มาชี้นำก่อน หลังหุ้นแบงก์ดันตลาดขึ้นไม่สำเร็จเพราะบางแบงก์มอง NPL ยังเพิ่ม ทำให้การวิ่งของ SET สะดุด และนักลงทุนหันมาเล่นหุ้นรายตัวแบบโยกไปมา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการซื้อดักผลประกอบการไตรมาส 2
(views 173)
กลยุทธ์วันนี้:(ยังคงเน้น) ลงซื้อ ขึ้นขาย – โดยเลือกเล่นรายตัว จนกว่าจะขึ้นได้แบบแน่นๆ (เดิม เล่นสั้น – ลงซื้อ ขึ้นขาย)
หุ้นแนะติดตาม: (+)CHO(2.64) แนะซื้อเก็งกำไร (+)CK(29.50) แนะซื้อ (+)VIBHA(3.08) แนะซื้อ
หุ้นแนะวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC UNIQ IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC TPCH PTG EFORL KBS KSL TTA PSL CPF AOT THAI IVL
อ่านเพิ่มเติม
07
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : เมื่อวานมีแรงซื้อหุ้นบลูชิพหลายตัวดันตลาดขึ้นมาปิดเหนือ 1,450 จุด ได้ ทำให้มีสิทธิลุ้นขึ้นไปทดสอบแถว 1,460 จุด หรือสูงกว่าอีกครั้ง เพื่อซื้อดักผลประกอบการไตรมาส 2 โดยมีข่าวดีจากเฟดจะดูข้อมูลอย่างระวังก่อนขึ้นดอกเบี้ยเป็นข่าวหนุน...
(views 149)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังคงเน้น) ลงซื้อ ขึ้นขาย – จนกว่าจะขึ้นได้แบบแน่นๆ (ไม่ผันผวน หรือเหวี่ยงขึ้นลงแรงๆ) ถึงจะถือยาวได้
หุ้นแนะติดตามวันนี้: (+)IVL(30.50)แนะซื้อ หรือซื้ออ่อนตัว
หุ้นแนะวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC UNIQ IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC TPCH PTG EFORL KBS KSL TTA PSL CPF AOT THAI
อ่านเพิ่มเติม
06
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : กระแสกลัว Global Slowdown เข้ากดดันตลาดโลก หลังมีข่าวลบหลั่งไหลเข้ามา ทั้งแบงก์ในยุโรปบางแห่งมีปัญหา ซ้ำเติมผล Brexit แถมเฟดมองดอกเบี้ยต้องขึ้น ทำให้ตลาดยังไปไม่ได้ SBITO Research ยังคงเน้นเหมือนเมื่อวาน คือ ระวังแรงขายทำกำไร และขึ้นให้ขาย
(views 180)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังเน้น) ลงซื้อ ขึ้นขาย – แต่หลังจากขายแล้ว แนะให้ลงไปรอดูแนวรับถัดไปว่ายืนอยู่รึเปล่าก่อนเล่นรอบใหม่
หุ้นแนะติดตาม: (-)PTTEP(82.50)แบะขายทำกำไร (+)THAI(25.75)แนะซื้อ หรือซื้ออ่อนตัว เพื่อเล่นสั้น
หุ้นแนะวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC UNIQ IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC TPCH PTG EFORL KBS KSL TTA PSL CPF AOT
อ่านเพิ่มเติม
05
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้: ฟองสบู่มาเยือนตลาด?... แรงซื้อหุ้นใหญ่จากสภาพคล่องไหลเข้าดันตลาดขึ้นต่อ แนะระวังแรงขายทำกำไรสั้นๆ หุ้นแบงก์ และโยกมาเล่นกลุ่มรับเหมาเตรียมรับข่าวเตรียมการประมูลรถไฟฟ้า (ก.ค.-ส.ค.)
(views 149)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังเน้น) ลงซื้อ ขึ้นขาย–แล้วรอให้ผ่าน 1,450 แบบแน่นกว่านี้ก่อน ค่อยถือยาว (เดิม เล่นสั้น – ลงซื้อ ขึ้นขาย)
หุ้นแนะติดตาม: (+)AOT(391) แนะซื้อ หรือซื้ออ่อนตัว (+)CK(29.25) UNIQ(17.50) แนะซื้อ หรือซื้ออ่อนตัว
หุ้นแนะวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP PTTEP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC TPCH PTG EFORL KBS KSL TTA PSL CPF
อ่านเพิ่มเติม
04
กรกฏาคม
2016
มองตลาดวันนี้: Fund Flow ไหลเข้าหุ้นไทยแรงขึ้นในวันศุกร์แบบตั้งรับ จับตาแรงซื้อดักผลประกอบการไตรมาส 2 โดยกลุ่มแนงก์จะเป็นคิวแรก หากออกมาดี มีลุ้นทะลุ 1,450 จุด, SET Index (ปิด 1,444.99) แนวรับ 1,420 1,430 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,450 1,476
(views 153)
กลยุทธ์วันนี้:(ยังเน้น) ลงซื้อ ขึ้นขาย–แล้วรอให้ผ่าน 1,450 แบบแน่นๆ ก่อนค่อยถือยาว วันนี้เน้นกลุ่มส่งออกอาหารทะเล โดยเล่นเรื่องสหรัฐเลื่อนไทยเป็น Tier-2 (เดิม เล่นสั้น – ลงซื้อ ขึ้นขาย)
หุ้นแนะติดตาม: TTA(9.05) PSL(6.35) แนะซื้อเก็งกำไรสั้นๆ CPF(28.75) แนะซื้อเก็งกำไร
หุ้นแนะวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP PTTEP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC TPCH PTG EFORL KBS KSL
อ่านเพิ่มเติม
30
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้: สถาบันยังซื้อหนัก บวก Window Dressing ขณะต่างประเทศเป็นใจทั้งราคาน้ำมัน หุ้นยุโรป และ Dow Jones หนุน SET Index ขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,450 จุด แต่แนะระวังแรงขายทำกำไร, SET Index (ปิด 1,442.66) แนวรับ 1,420 1,430 แนวต้าน 1,450 1,476
(views 119)
กลยุทธ์วันนี้: ขึ้นขายแถวแนวต้าน ก่อนหยุดยาว 3 วัน รอลงค่อยซื้อกลับ (เดิม เล่นสั้น – ลงซื้อ ขึ้นขาย)
หุ้นแนะติดตาม: (+)PTTEP(83.00) แนะเก็งกำไรสั้นๆ (+)KBS(8.15) KSL(4.00) แนะซื้อเก็งกำไร
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP PTTEP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC TPCH PTG EFORL
อ่านเพิ่มเติม
29
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ปัจจัยบวกเข้ามาเพียบ 1) Window Dressing 2) ความเชื่อมั่นนลท.กลับคืนมา และต่างชาติหยุดขายหุ้น และ 3) Fund Flow ไหลมาจากยุโรป เป้าถัดไป 1,450 จุด, SET Index (ปิด 1,437.42) แนวรับ 1,420 1,430 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,450 1,476
(views 159)
กลยุทธ์วันนี้: ซื้อ - เล่นต่อ (เดิม เล่นสั้น – ลงซื้อ ขึ้นขาย)
หุ้นแนะติดตาม: (+)PTG(23.90) แนะซื้อ (+)EFORL(0.48) แนะซื้อ
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER TCL CKP PTTEP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC CKP TPCH
อ่านเพิ่มเติม
28
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ยิ่งขึ้นสูง ยิ่งผันผวน เพราะมีคนติดหุ้นรอขายด้านบน วันนี้ลุ้นสถาบันซื้อทำ Window Dressing ต่อจากเมื่อวานหรือไม่ ชนกับแรงขายต่างชาติด้านบน!, SET Index (ปิด 1,424.31) แนวรับ 1,410 1,420 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,430 1,450
(views 141)
กลยุทธ์วันนี้: เล่นสั้น (ลงซื้อ ขึ้นขาย) – ความเสี่ยงที่มาคู่กับความผันผวนยังสูง
หุ้นแนะติดตาม: (+)TPCH(16.40) แนะซื้อ
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP PTTEP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH BJC CKP
อ่านเพิ่มเติม
27
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงกดลงจากต่างประเทศยังไม่หมด แต่อาจมีรีบาวด์เล็กๆ จาก 1) วันศุกร์มีแรงช้อนซื้อกลับและยังมีโมเมนตัมอยู่ และ 2) มีข่าวบวกจากนักวิชาการมองผลระยะสั้นจาก Brexit ไม่มาก, SET Index (ปิด 1,413.19) แนวรับ 1,380 1,410 (stop loss 1,380)
(views 140)
กลยุทธ์วันนี้: ขึ้นขาย แต่ยังเลือกเล่นหุ้นรายตัวได้ (เช่น กลุ่มก่อสร้าง หรือเก็งกำไรบจ.มีหนี้ยูโร) (เดิม (1) ซื้อเล่นสั้น->(2) ขายทำกำไร->(3) เน้นขายทำกำไร รอผล Brexit->(4) Wait and See)
หุ้นแนะติดตาม: (+)BJC(42.75) แนะซื้ออ่อนตัว (+)CKP(2.70) แนะซื้อ
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP PTTEP GLOBAL TASCO VIBHA BEM INTUCH
อ่านเพิ่มเติม
24
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดจะผันผวนต่อจนกว่าผลการนับคะแนนใกล้สิ้นสุด และตัวเลข “ให้อยู่ต่อ (หุ้นขึ้น)” กับ “ให้ออก (หุ้นลง)” ห่างกัน จึงจะเห็นทิศทางชัด, SET Index (ปิด 1,436.40) แนวรับ 1,420 1,430 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,450 1,476
(views 127)
กลยุทธ์วันนี้: Wait and See – รอผล Brexit และซื้อเมื่อฝ่ายให้อยู่ต่อชนะ แต่ขายเมื่อฝ่ายให้ออกชนะ (เดิม ขายทำกำไร – รอผล Brexit และสัญญาณรอบหน้า ปลอดภัยกว่า)
หุ้นแนะติดตาม: (+)INTUCH(54.75) แนะซื้อลงทุย
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP PTTEP GLOBAL TASCO VIBHA BEM (หมายเหตุ หุ้นแนะติดตาม สามารถดูข้อมูลพื้นฐานได้จากลิ๊งค์ในหน้าถัดไป หุ้นแนะติดตามของวันก่อน ที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ได้แนะนำขายไปแล้ว หรือควรเอาออกจากพอร์ทก่อน จะถูกตัดออกไป)
อ่านเพิ่มเติม
23
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดโลกจับตาโหวต Brexit วันนี้ ล่าสุดโพลล์ยังสูสี ทำตลาดผันผวนเพราะความไม่แน่นอน, SET Index (ปิด 1,424.68) แนวรับ 1,410 1,420 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,430 1,450
(views 128)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังเน้น) ขายทำกำไร–รอผล Brexit และสัญญาณรอบหน้า ปลอดภัยกว่า (เดิม ซื้อเล่นสั้น)
หุ้นแนะติดตาม: (+)BEM(6.70) แนะซื้อ
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER TTCL CKP PTTEP GLOBAL TASCO VIBHA
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : คาดกนง.คงดอกเบี้ยวันนี้ไม่มีผล แต่พรุ่งนี้มีการทำประชามติ Brexit ทำตลาดผันผวนและอาจมีการขายออกมารอดูผลก่อน, SET Index (ปิด 1,430.80) แนวรับ 1,420 1,430 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,450 1,476
(views 141)
กลยุทธ์วันนี้: ขายทำกำไร – รอผล Brexit และสัญญาณรอบหน้า ปลอดภัยกว่า (เดิม ซื้อเล่นสั้น)
หุ้นแนะติดตาม: (+)VIBHA(2.84) แนะซื้อ (-)KBS(8.15) KSL(3.84) แนะขาย
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER CWT DCON TTCL CKP PTTEP GLOBAL TASCO
อ่านเพิ่มเติม
21
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : โพลล์ Brexit ไม่นิ่ง ความไม่แน่นอนสูง ทำตลาดผันผวนและขายทำกำไร, SET Index (ปิด 1,421.99) แนวรับ 1,410 1,420 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,430 1,450
(views 134)
กลยุทธ์วันนี้: ขายทำกำไร (เดิม ซื้อเล่นสั้น)
หุ้นแนะติดตาม: (+)TASCO ซื้อเล่นสั้น
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: KSL KBS BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER CWT DCON TTCL CKP PTTEP GLOBAL
อ่านเพิ่มเติม
20
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ข่าวบวกจากโพลล์ Brexit ล่าสุดหนุนอังกฤษอยู่ในอียูต่อ ทำรีบาวด์ต่อ, SET Index (ปิด 1,421.32) แนวรับ 1,410 1,420 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,430 1,450
(views 139)
กลยุทธ์วันนี้: ซื้อเล่นสั้น (เดิม ขึ้นขาย แต่เลือกเล่นรายตัวได้)
หุ้นแนะติดตาม: (+)GLOBAL PTTEP (-)THAI
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: KSL KBS BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER CWT DCON TTCL CKP
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : เมื่อวานลงหนัก เปิดโอกาสรีบาวด์สั้นๆ, SET Index (ปิด 1,411.19) แนวรับ 1,380 1,410 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,420 1,430
(views 115)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังเน้น) ขึ้นขาย แต่เลือกเล่นหุ้นรายตัวอย่างระวัง (เดิม ขึ้นขาย แต่เลือกเล่นรายตัวได้)
หุ้นแนะติดตาม: (+)CKP
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: KSL KBS BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER CWT DCON TTCL THAI
อ่านเพิ่มเติม
16
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ยิ่งขึ้นสูง ยิ่งเสี่ยงสูง จากความไม่แน่นอนต่างประเทศกด, SET Index (ปิด 1,434.89) แนวรับ 1,420 1,430 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,450 1,470
(views 139)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังเน้น) ขึ้นขาย แต่เลือกเล่นหุ้นรายตัวอย่างระวัง (เดิม ขึ้นขาย แต่เลือกเล่นรายตัวได้)
หุ้นแนะติดตาม: (+)TTCL ซื้อ (+)THAI ซื้อเก็งกำไร
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: KSL KBS BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER CWT DCON
อ่านเพิ่มเติม
15
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้: รีบาวด์จบหรือใกล้จบถ้าสถาบันและต่างชาติไม่ซื้อด้วย+ความเสี่ยงยังสูง, SET Index (ปิด 1,428.10) แนวรับ 1,410 1,420 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,430 1,450
(views 125)
กลยุทธ์วันนี้: ขึ้นขาย แต่เลือกเล่นหุ้นเล็กรายตัว (เดิม ขึ้นขาย แต่เลือกเล่นรายตัว หลีกเลี่ยงหุ้นใหญ่)
หุ้นแนะติดตาม: (+)CWT DCON
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: KSL KBS BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT CHG SUPER
อ่านเพิ่มเติม
14
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index เมื่อวานลงแรง ทำให้มีโอกาสรีบาวด์ระหว่างเทรดสั้นๆสลับลง + ผันผวน, SET Index (ปิด 1,421.86) แนวรับ 1,410 1,420 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,430 1,450
(views 130)
กลยุทธ์วันนี้: ขึ้นขาย แต่ยังเลือกเล่นหุ้นเล็กรายตัวได้ และหลีกเลี่ยงหุ้นใหญ่ก่อน (เดิม ขายทำกำไรสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)CHG SUPER (-)หุ้นใหญ่
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: KSL KBS BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT
อ่านเพิ่มเติม
13
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ต่างประเทศมีแต่ข่าวลบทั้ง เฟด Brexit น้ำมัน ทำหุ้นปรับฐานลง ผันผวน, SET Index (ปิด 1,429.21) แนวรับ 1,420 1,430 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,450 1,476
(views 137)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังคงเน้น) ทยอยขายทำกำไรสั้นๆ (เดิม ทยอยขายทำกำไรสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)IFEC (-)PTT PTTEP และ (-)กลุ่มอสังหา LH QH PS RML
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: KSL KBS BTS CHO CPALL CK ITD STEC IFEC SMT
อ่านเพิ่มเติม
10
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : เงินดอลล.เด้งกลับ แข็งขึ้น ทำราคาสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นลงปรับฐาน, SET Index (ปิด 1,435.65) แนวรับ 1,420 1,430 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,450 1,476
(views 128)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังคงเน้น) ทยอยขายทำกำไรสั้นๆ (เดิม ทยอยขายทำกำไรสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)LANNA(เก็งกำไรประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหิน) (-)BWG(ปรับฐาน)
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: KSL KBS BTS CHO CPALL CK ITD STEC LH QH PS RML IFEC SMT PTT PTTEP
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : แรงขายหนาขึ้นจากการขายทำกำไร ขณะแรงซื้อเปลี่ยนเป็นตั้งรับ, SET Index (ปิด 1,445.54) แนวรับ 1,420 1,430 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,450 1,476
(views 150)
กลยุทธ์วันนี้: ทยอยขายทำกำไรสั้นๆ แต่ยังเลือกเล่นรายตัวได้ (เดิม ซื้อ หรือรอตลาดอ่อนลงค่อยซื้อ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)PTT PTTEP (-)BEM ABICO กลุ่มธนาคาร (ขายทำกำไรสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน: KSL(+0.99%) KBS(+0.63%) BTS(-) CHO(+1.00%) SCB(-1.40%) CPALL(-0.50%) กลุ่มรับเหมา(-0.32%) LH(+1.66%) QH(+4.62%) PS(+0.97%) BWG(-1.52%) RML(+1.33%) IFEC(-0.72%) SMT(+2.78%)
อ่านเพิ่มเติม
08
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : Fund Flow ยังไม่กลับ มีโมเมนตัมบวก ลุ้นขึ้นทดสอบ 1,450 จุด ได้อีก, SET Index (ปิด 1,442.42) แนวรับ 1,420 1,430 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,450 1,476
(views 152)
กลยุทธ์วันนี้: ซื้อ หรือรอตลาดอ่อนลงค่อยซื้อ (เดิม ซื้อ หรือรอตลาดอ่อนลงค่อยซื้อ)
หุ้นแนะติดตาม: (+) IFEC SMT (-) SIRI
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน: KSL(-1.93%) KBS(-1.84%) BEM(-1.55%) BTS(+0.54%) CHO(-3.85%) SCB(+1.78%) CPALL(+1.52%) กลุ่มแบงก์(+0.23%) กลุ่มรับเหมา(+0.03%) ABICO(-) LH(-1.63%) QH(-1.52%) PS(-2.83%) BWG(+0.51%) RML(-2.60%)
อ่านเพิ่มเติม
07
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : มีแต่ข่าวบวก หนุนหุ้นวิ่งต่อด้วยสภาพคล่อง, SET Index (ปิด 1,443.42) แนวรับ 1,420 1,430 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,476
(views 152)
กลยุทธ์วันนี้: ซื้อ หรือรอตลาดอ่อนลงค่อยซื้อ (เดิม ซื้อ หรือรอตลาดอ่อนลงค่อยซื้อ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)BWG เก็งกำไรสั้นๆ เรื่องประมูลไฟฟ้า (+)RML ราคายังต่ำ
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน: WHA(-0.62%) KSL(+1.47%) KBS(+1.24%) BEM(+2.38%) BTS(+1.10%) CHO(+8.33%) SCB(+1.08%) CPALL(-0.51%) กลุ่มแบงก์(+0.56%) กลุ่มรับเหมา(-0.21%) ABICO(+0.95%) LH(+1.10%) QH(+3.13%) PS(+1.92%) SIRI(+2.45%)
อ่านเพิ่มเติม
06
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : หุ้นวิ่งต่อด้วยสภาพคล่อง แต่อาจถูกปัจจัยต่างประเทศกดให้มีขายสลับ, SET Index (ปิด 1,436.43) แนวรับ 1,420 1,430 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,476
(views 144)
กลยุทธ์วันนี้: ซื้อ หรือรอตลาดอ่อนลงค่อยซื้อ (เดิม ขายทำกำไรที่แนวต้าน)
หุ้นแนะติดตาม: (+)PS SIRI แนะซื้อ หลากปัจจัยทั้งดอกเบี้ย บ้านประชารัฐ และภาวะล้นตลาดที่กดราคาอสังหาเป็นโอกาสซื้ออสังหาพื้นฐานดี..
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน: WHA(-1.83%) KSL(+2.00%) KBS(+3.21%) BEM(-1.56%) BTS(+1.11%) CHO(-) HANA(-) DELTA(+3.60%) SCB(+1.46%) CPALL(+1.02%) กลุ่มแบงก์(+0.90%) กลุ่มรับเหมา(+0.50%) ABICO(+0.96%) LH(+2.82%) QH(-)
อ่านเพิ่มเติม
03
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้ง ลุ้นรอสัญญาณรอบถัดไป, SET Index (ปิด 1,424.06) แนวรับ 1,410 1,420 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,430 1,476
(views 147)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังคงเน้น) ขายทำกำไรสั้นๆ ที่แนวต้าน – แล้วรอสัญญาณถัดไป (เดิม ซื้อเล่นเด้งสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)LH QH
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน: WHA(-0.61%) KSL(+0.50%) KBS(-0.64%) BEM(+1.59%) BTS(-) CHO(-0.52%) HANA(-) DELTA(-0.71%) SCB(-) CPALL(-) Bank(+0.14%) Cons(+3.23%) ABICO(-0.95%)
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ หนุน ทำตลาดปรับฐานก่อน, SET Index (ปิด 1,415.76) แนวรับ 1,380 1,410 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,420 1,430
(views 148)
กลยุทธ์วันนี้: (ยังคงเน้น) ขายทำกำไรสั้นๆ - เพื่อรอสัญญาณถัดไป (เดิม ซื้อเล่นเด้งสั้นๆ บางตัว)
หุ้นแนะติดตาม: (+)ABICO (-)SGP STA
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน: WHA(-0.60%) KSL(+1.53%) KBS(+0.64%) BEM(-2.33%) BTS(-1.10%) CHO(+0.52%) HANA(+3.45%) DELTA(-2.44%) SCB(+2.24%) CPALL(-1.51%) Bank(+0.01%) Cons(-0.57%)
อ่านเพิ่มเติม
01
มิถุนายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ขาดปัจจัยใหม่หนุนต่อ ทำตลาดปรับฐานทดสอบแรงซื้อ, SET Index (ปิด 1,424.28) แนวรับ 1,410 1,420 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,430 1,476
(views 131)
กลยุทธ์วันนี้: ขายทำกำไรสั้นๆ เพื่อรอสัญญาณถัดไป (เดิม ซื้อเล่นเด้งสั้นๆ บางตัว)
หุ้นแนะติดตาม: (+)CHO LOXLEY (-)EGCO TOP PTTEP CPF IVL
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน: WHA(+6.41%) KSL(-4.39%) KBS(-0.64%) BEM(+1.57%) SGP(-1.37%) BTS(-) CHO(+6.08%) HANA(-2.52%) DELTA(+1.41%) SCB(+1.13%) STA(-6.50%) CPALL(+1.53%) Bank(+0.23%) Cons(+0.58%)
อ่านเพิ่มเติม
31
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ขึ้นมาหลายวันจนถึงจุดขายทำกำไรสั้นๆทำตลาดผันผวนสลับปรับฐาน, SET Index (ปิด 1,424.12) แนวรับ 1,410 1,420 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,430 1,476
(views 113)
กลยุทธ์วันนี้: ขายทำกำไรสั้นๆ หรือรอซื้อช่วงอ่อนตัว (เดิม ซื้อเล่นเด้งสั้นๆ บางตัว)
หุ้นแนะติดตาม: (+)กลุ่มธนาคาร KBANK SCB BBL (+)กลุ่มรับเหมา CK ITD STEC (+)CPALL
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน: WHA(+1.30%) EGCO(-0.27%) KSL(+4.59%) KBS(+5.37%) TOP(-0.78%) BEM(-) SGP(+8.15%) BTS(+1.11%) BLA(+1.84%) CHO(-0.55%) HANA(+0.85%) DELTA(+1.07%) PTTEP(-1.23%) SCB(+2.32%) CPF(-0.84%) STA(+0.82%) IVL(-0.74%)

อ่านเพิ่มเติม
30
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ตลาดยังมีโมเมนตัมบวกจากข่าวโรดโชว์ของตลาด, SET Index (ปิด 1,412.67) แนวรับ 1,395 1,410 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,420 1,430
(views 126)
กลยุทธ์วันนี้: ขายทำกำไรสั้นๆ แถวแนวต้าน แต่เลือกเล่นรายตัวได้ (เดิม ซื้อเล่นเด้งสั้นๆ บางตัว)
หุ้นแนะติดตาม: (+)DTAC (+)STA (+)IVL
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน WHA(+0.65%) EGCO(+0.53%) KSL(+1.03%) KBS(+0.68%) TOP(+0.79%) BEM(-0.78%) SGP(-) BTS(-) BLA(-4.12%) CHO(-) HANA(-2.48%) DELTA(-) PTTEP(+2.85%) SCB(+1.17%) CPF(-)
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ข่าวบวกจากโรดโชว์ยังมีโมเมนตัมบวก แต่คาดมีผันผวนที่แนวต้าน, SET Index (ปิด 1,401.64) แนวรับ 1,380 1,395 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,410 1,420
(views 123)
กลยุทธ์วันนี้: ทยอยขายทำกำไรสั้นที่แนวต้าน 1,410 จุด (เดิม ซื้อเล่นเด้งสั้นๆ บางตัว)
หุ้นแนะติดตาม: (+)KBS (+)KSL (+)CPF
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน WHA(-1.29%) EGCO(-0.80%) KSL(+0.52%) KBS(+1.37%) TOP(-0.39%) BEM(+2.40%) SGP(+1.50%) BTS(+1.69%) BLA(+3.03%) CHO(-1.09%) HANA(+3.42%) DELTA(+0.36%) PTTEP(+1.94%) SCB(-)
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : รีบาวด์ต่อ แต่ระวังแรงขายข้างที่แนวต้านด้านบนหนักขึ้น ฝืดขึ้น, SET Index (ปิด 1,397.63) แนวรับ 1,380 1,395 (stop loss 1,380) แนวต้าน 1,410 1,420
(views 106)
กลยุทธ์วันนี้: ซื้อเล่นเด้งสั้นๆ บางตัว (เดิม ซื้อเล่นเด้งสั้นๆ บางตัว)
หุ้นแนะติดตาม: (+)PTTEP (+)SCB
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน WHA(-%) EGCO(-1.05%) KSL(-1.03%) KBS(+0.69%) TOP(-0.78%) BEM(+0.81%) SGP(+2.31%) BTS(+0.57%) BLA(-1.79%) CHO(+1.10%) HANA(-3.31%) DELTA(+1.45%)
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดต่างประเทศบวก เปิดโอกาสให้รีบาวด์สั้นๆ, SET Index (ปิด 1,384.26) แนวรับ 1,356 1,380 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,385 1,395
(views 113)
กลยุทธ์วันนี้: ซื้อเล่นเด้งสั้นๆ บางตัว (เดิม ขาย)
หุ้นแนะติดตาม: (+)DELTA (+)HANA
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน WHA(+1.31%) EGCO(+0.26%) KSL(-0.51%) KBS(-) TOP(+1.99%) BEM(+1.64%) SGP(+3.17%) BTS(-0.56%) BLA(+6.33%) CHO(+1.68%)

อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ข่าวลบยังคงรุมล้อม กดดันตลาดลงต่อ, SET Index (ปิด 1,381.69) แนวรับ 1,356 1,380 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,385 1,395
(views 148)
กลยุทธ์วันนี้: ขาย โดยเลือกเล่นสั้นรายตัว (เดิม ขาย)
หุ้นแนะติดตาม: (+)CHO
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน WHA(-1.29%) EGCO(-) KSL(+0.51%) KBS(-) TOP(-) BEM(-1.61%) SGP(-1.56) BTS(-0.56%) BLA(+0.64%)
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ข่าวลบรอบด้านยังกดดันตลาดลงสลับรีบาวด์, SET Index (ปิด 1,385.86) แนวรับ 1,380 1,385 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,395 1,410
(views 138)
กลยุทธ์วันนี้: ขึ้นขาย โดยเลือกเล่นสั้นรายตัว (เดิม ลงซื้อ/ขึ้นขาย เล่นสั้นๆ -> ขาย)
หุ้นแนะติดตาม: (+)BLA
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน: WHA(-2.52%) EGCO(-) KSL(-0.51%) KBS(-) TOP(-5.28%) BEM(-3.88%) SGP(-) BTS(-0.56%)
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : เงินบาทยังอ่อนค่าลง หมดข่าวบวก กดหุ้นไทยลง ก่อนวันหยุด 3 วัน, SET Index (ปิด 1,400.50) แนวรับ 1,385 1,395 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,410 1,420
(views 128)
กลยุทธ์วันนี้: ขาย ลดความเสี่ยงก่อนวันหยุด 3 วัน (เดิม ลงซื้อ/ขึ้นขาย เล่นสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)WHA (-)PTTEP (-)PTT
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน WHA(+3.25%) EGCO(-0.26%) KSL(-2.00%) KBS(-0.68%) TOP(-0.75%) BEM(-) SGP(-1.54%) BTS(-1.10%)
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2016
มองตลาดหุ้น : น้ำมันไปต่อหนุนพลังงาน แต่กลัวขึ้นดบ.กดดันต่างชาติรอขายด้านบน, SET Index (ปิด 1,406.57) แนวรับ 1,385 1,395 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,410 1,420
(views 119)
กลยุทธ์วันนี้: ขึ้นขาย - ยังเน้นเล่นสั้นช่วงผันผวนไปก่อน (เดิม ลงซื้อ/ขึ้นขาย เล่นสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)SGP (+)BTS
หุ้นแนะติดตามของวันก่อน WHA(-0.65%) EGCO(+0.26%) KSL(-0.50%) KBS(-) TOP(-1.48%) PTT(+1.63%) PTTEP(+3.31%) BEM(-1.53%)


อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ปลอดข่าวลบ + ราคาน้ำมันหนุนหุ้นพลังงาน ดันตลาดไปต่อ, SET Index (ปิด 1,397.63) แนวรับ 1,385 1,395 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,400 1,410
(views 123)
กลยุทธ์วันนี้: ซื้อ เน้นหุ้นพลังงาน (เดิม ลงซื้อ/ขึ้นขาย เล่นสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)PTT (+)PTTEP (+)BEM
หุ้นที่ยังแนะติดตามต่อ JAS(+4.46%) GL(+8.33%) WHA(+2.65%) TPIPL(-) IVL(-3.88%) EGCO(+1.06%) KSL(-1.47%) KBS(+0.69%) TOP(+1.12%)
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : แกว่งรอตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ที่จะรายงานวันนี้, SET Index (ปิด 1,394.69) แนวรับ 1,385 1,395 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,400 1,410
(views 123)
กลยุทธ์วันนี้: ขึ้นขาย จนกว่าตลาดมีสัญญาณขึ้นรอบใหม่ (เดิม ลงซื้อ/ขึ้นขาย เล่นสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (-)MINT (+)TOP
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: JAS(+3.70%) MAJOR(-1.57%) GL(+3.85%) WHA(-0.66%) TPBI(-) TPIPL(+0.78%) IVL(+6.61%) EGCO(+1.62% KSL(+0.49%) KBS(-)อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ถ้ามีเด้งขึ้นทดสอบแนวต้าน ก็ผ่านยากเพราะมีคนรอขายอีกมาก, SET Index (ปิด 1,399.31) แนวรับ 1,385 1,395 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,400 1,410
(views 125)
กลยุทธ์วันนี้: ขึ้นขาย หรือเลือกเล่นรายตัว (เดิม ลงซื้อ/ขึ้นขาย เล่นสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)EGCO (+)KSL (+)KBS
หุ้นแนะติดตามวันก่อน RS(-0.82%) JAS(+0.93%) LIT(-1.57%) MAJOR(-0.78%) GL(-1.89%) KTC(+0.27%) WHA(+0.66%) CPALL(+1.59%) TPBI(+1.10%) COM7(+1.97%) TPIPL(-0.78%) IVL(+0.83%)
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: เมื่อวานหลุดแนวรับทำให้เกิดสัญญาณขาย คงต้องลุ้นเด้งกลับมาได้?, SET Index (ปิด 1,382.41) แนวรับ 1,380 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,395 1,400
(views 132)
กลยุทธ์วันนี้: เล่นรายตัว เน้นเล่นสั้น ลงซื้อ/ขึ้นขาย (เดิม ลงซื้อ/ขึ้นขาย เล่นสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)TPIPL (+)IVL (o)KCE
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: RS(-) JAS(-) LIT(+6.70%) MAJOR(-) GL(+3.92%) KTC(+1.09%) WHA(-1.95%) CPALL(-2.07%) TPBI(-1.63%) COM7(-1.94%)
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ยังคงปรับฐาน แต่มีเด้งขึ้นสั้นๆ, SET Index (ปิด 1,390.13) แนวรับ 1,380 1,385 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,395 1,400
(views 121)
กลยุทธ์วันนี้: เล่นรายตัว เน้นเล่นสั้น ลงซื้อ/ขึ้นขาย (เดิม ลงซื้อ/ขึ้นขาย เล่นสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)COM7, (-)BBL
หุ้นแนะติดตามวันก่อน KCE(+0.97%) RS(-) JAS(+1.42%) LIT(+1.13%) MAJOR(-1.54%) GL(+4.51%) KTC(+0.55%) WHA(+0.65%) CPALL(+2.66%) TPBI(-4.17%)
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ยังคงปรับฐานรอสัญญาณถัดไป, SET Index (ปิด 1,394.14) แนวรับ 1,380 1,385 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,395 1,400
(views 139)
กลยุทธ์วันนี้: เลือกเล่นสั้นรายตัว เน้นลงซื้อ/ขึ้นขาย (เดิม ลงซื้อ/ขึ้นขาย เล่นสั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)TPBI (-)ADVANC
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: KCE(-0.96%) RS(-3.97%) JAS(-3.21%) LIT(+1.14%) MAJOR(+3.17%) GL(+1.24%) KTC(-0.27%) PTT(+2.05%) WHA(-1.92%) CPALL(+1.08%)
อ่านเพิ่มเติม
09
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : รีบาวด์สั้นๆ แต่่โอกาสลงสูง, SET Index (ปิด 1,390.70) แนวรับ 1,385 1,395 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,400 1,410
(views 125)
กลยุทธ์วันนี้: เลือกเล่นสั้นรายตัว เน้นลงซื้อ/ขึ้นขาย เหมือนเดิม (เดิม ขาย –> รออ่อนตัว -> ลงซื้อ/ขึ้นขาย สั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)CPALL
อ่านเพิ่มเติม
04
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดเปราะบาง และมีความเสี่ยงปรับตัวลง, SET Index (ปิด 1,397.87) แนวรับ 1,385 1,395 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,410 1,420
(views 120)
กลยุทธ์วันนี้: รอลงไปทดสอบที่แนวรับก่อน ปลอดภัยไว้ก่อน (เดิม ขาย –> รออ่อนตัว -> ลงซื้อ/ขึ้นขาย สั้นๆ)
หุ้นแนะติดตาม: (+)WHA, (-)PTTEP
หุ้นแนะติดตามวันก่อน KCE(+0.64%) RS(+2.48%) JAS(+0.46%) LIT(+1.14%) MAJOR(-) GL(-1.60%) KTC(-0.27%) PTT(-2.30%) PTTEP(-1.66%)
อ่านเพิ่มเติม
03
พฤษภาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ปรับฐานให้แน่น รอสัญญาณถัดไป, SET Index (ปิด 1,404.61) แนวรับ 1,385 1,395 (stop loss 1,385) แนวต้าน 1,410 1,420
(views 125)
กลยุทธ์วันนี้: ยังคงแนะนำ ลงซื้อ / ขึ้นขาย เน้นเล่นสั้น (เดิม ขาย –> รออ่อนตัว -> ลงซื้อ/ขึ้นขาย)
หุ้นแนะติดตาม: (+)JAS LIT
อ่านเพิ่มเติม
29
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : ตลาดไปไม่ไหวปิด 1,399.91 ต้องลงมาทดสอบแนวรับอีกครั้ง ลดเสี่ยงก่อนวันหยุด 3 วัน ติดกัน, SET Index แนวรับ 1,385 1,395 (stop loss 1,390) แนวต้าน 1,410 1,420
(views 139)
กลยุทธ์วันนี้: ลงซื้อ / ขึ้นขาย ยังเน้นเล่นสั้น ดูขาใหญ่ก่อน (เดิม ขาย –> รออ่อนตัว -> ลงซื้อ/ขึ้นขาย)
หุ้นแนะติดตาม: (+)MAJOR (+)RS
อ่านเพิ่มเติม
28
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: หุ้นพลังงานหนุนขึ้น ลุ้นทดสอบ 1,420 1,430 จุด อีกครั้ง, SET Index แนวรับ 1,395 1,406 (stop loss 1,390) แนวต้าน 1,420 1,430
(views 117)
กลยุทธ์วันนี้: ลงซื้อ / ขึ้นขาย เล่นสั้นรอ BoJ และถ้อยแถลง FED ให้ชัดก่อน หุ้นแนะติดตาม: (+) TRUE PTTEP PTT
อ่านเพิ่มเติม
27
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ลุ้นขึ้นทดสอบ 1,420 – 1,430 จุด จากการเก็งกำไร BoJ ออกมาตรการเพิ่ม และ FED คงดอกเบี้ย, SET Index แนวรับ 1,406 (stop loss 1,390) แนวต้าน 1,420 1,430
(views 131)
กลยุทธ์วันนี้: ขายทำกำไรแถว 1,430 จุด แต่ยังเลือกเล่นรายตัวได้ หุ้นแนะติดตาม: (+)GL ซื้อรอผลประกอบการไตรมาส 1 การเติบโตยังสูง ศักยภาพขยายตัวไป CLMV มาก (+)KCE ซื้อรอผลประกอบการไตรมาส 1 นักวิเคราะห์ปรับคำแนะนำจากถือ เป็น “ซื้อ” หุ้นแนะติดตามวันก่อน (+) PSL TTA KTC BEM, (o) JUTHA COM7 BLAND PTT PTTEP, (-) -
อ่านเพิ่มเติม
26
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ถ้าไม่สามารถเด้งขึ้นเหนือ 1,410 ได้ อาจลงมาทดสอบแนวรับแถว 1,400 หรือ 1,395 จุด ก่อน, SET Index แนวรับ 1,395 (Stop loss ที่ 1,390) แนวต้าน 1,410 1,420 1,430
(views 123)
กลยุทธ์วันนี้: ยังแนะให้รอ จนตลาดนิ่งจากการขายทำกำไร (เดิม ขาย และรออ่อนตัว)

หุ้นแนะติดตาม: (+)BEM ร่วมกับ CK ประมูลรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ชมพู
หุ้นแนะติดตามวันก่อน: (+) TTA PSL BLAND KTC, (o) JUTHA COM7, (-) PTT PTTEP
อ่านเพิ่มเติม
25
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ต้นสัปดาห์นี้มีแนวโน้มปรับฐาน หรือไหลลงเพื่อขายออกมารอผลการประชุม FED และ BOJ, SET Index แนวรับ 1,395 1,410 แนวต้าน 1,420 1,430 SET50 Index แนวรับ 890 900 แนวต้าน 915
(views 126)
หุ้นแนะติดตาม:
COM7 จับมือ เป็นพันธมิตรกับ TRUE ต่อยอดธุรกิจ และเน้นลดธุรกิจที่ขาดทุน แนะ ซื้ออ่อนตัว
BLAND ราคาต่ำ เป็นหุ้นที่ราคายังไม่ค่อยสูง แนะ ซื้อ

หุ้นแนะติดตามวันก่อน (-) PTT PTTEP (o) PSL TTA JUTHA GUNKUL IFEC EPCO TSE TPCH (+) KTC
อ่านเพิ่มเติม
21
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: เมื่อวานมีแรงขายทำกำไรแถว 1,420 จุด ทำตลาดสะดุด และอาจทำ SET Index ผันผวน/ปรับฐานก่อน, หุ้นแนะติดตาม: (+) PTT PTTEP IFEC EPCO TSE TPCH STA TRUBB (o) PSL TTA JUTHA
(views 124)
SET Index:
ระวัง Fund Flow ผันผวน เข้า/ออกไว หลังธปท.ส่งสัญญาณอาจลดดอกเบี้ย และ Fed จะมีการประชุมสัปดาห์หน้า (27-28 เม.ย.) อาจทำ SET Index ผันผวน หรือปรับฐานในกรอบ 1,400-1,420 จุด

กลยุทธ์วันนี้: ยังคงต้องรออ่อนตัวจากการขายทำกำไรก่อน แล้วค่อยหาสัญญาณซื้อรอบหน้า (เดิม ขาย และรออ่อนตัว)
อ่านเพิ่มเติม
20
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: สถาบันซื้อหนัก ลุ้น SET Index ผ่าน 1,420 จุด ไปทดสอบจุดสูงสุดในรอบ 5 เดือน ที่ 1,430 จุด, หุ้นแนะติดตาม: (+) STA TRUBB PSL TTA JUTHA
(views 116)
SET Index:
Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้งหลังมีสัญญาณบวกจาก
1) ตลาดหุ้นจีนนิ่งขึ้น ขณะตลาดหุ้นโลกหลักๆ ขึ้นทะลุผ่านแนวต้านทางจิตวิทยาได้
2) ราคาน้ำมันโลกสามารถเด้งขึ้นกลับได้อย่างรวดเร็วแม้มีข่าวลบกระทบแรงๆ
3) ดอลลาร์อ่อนลงต่อเนื่องเป็นสํญญาณดอกเบี้ยสหรัฐจะยังอยู่ในระดับต่ำ และ Fund Flow ไหลเข้าอยู่

ปัจจัยบวก
(+)รัฐเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังแบบจัดเต็ม จัดหนัก ทั้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และลดหย่อนภาษี
(+)ตลาดหุ้นต่างประเทศบวกทะลุแนวต้าน (DJIA ผ่าน 18,000 จุด, Nikkei ผ่าน 17,000 จุด ขึ้นไปแล้ว)
(+)ราคาน้ำมันโลกขึ้นต่อทำจุดสูงสุดในปีนี้จากข่าวประท้วงคนงานน้ำมันในคูเวต
ปัจจัยลบ
(-)ตัวเลขชี้นำเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังไม่ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์วันนี้: รอซื้อกลับช่วงอ่อนตัวหลังมีสํญญาณขึ้นรอบใหม่ (เดิม ขึ้นขายลงขาย และขาย)
อ่านเพิ่มเติม
19
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: แรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการหนุนตลาดทดสอบ 1,400 – 1,410 จุด อีกครั้ง, หุ้นแนะติดตาม: (+) PSL TTA JUTHA SUPER IFEC เพิ่ม AAV BA THAI และเพิ่มเล่นสั้นๆ EA EPCO TSE UWC
(views 132)
SET Index: ตลาดปลอดข่าวลบ มีข่าวบวกหนุน ทั้งสถาบันและต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ อาจทำ SET Index ขึ้นทดสอบ 1,400-1,410 จุด อีกรอบ โดยมีผลประกอบการไตรมาส 1 เป็นตัวชี้นำถัดไป ล่าสุด กำไรไตรมาส 1/2016 ของ TISCO ออกมาดีขึ้น ลุ้นกำไรแบงก์ใหญ่จะชะลอตัวลงมากน้อยแค่ไหน เพราะจะมีผลต่อ SET Index ปัจจัยบวก (+)รัฐเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังแบบจัดเต็ม จัดหนัก ทั้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และลดหย่อนภาษี (+)ตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวกแรง 3%-4% ปัจจัยลบ (-)ตัวเลขชี้นำเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังไม่ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ (-)นักวิเคราะห์มองผลประกอบการแบงก์ใหญ่ออกมาชะลอตัวลง กลยุทธ์วันนี้: รอขายแถว 1,400-1,410 จุด (เดิม ขึ้นขายลงขาย และขาย) แต่ยังเลือกเล่นรายตัวได้
อ่านเพิ่มเติม
18
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: กลุ่มพลังงานกด SET Index ทำตลาดผันผวนและไหลลง, หุ้นแนะติดตาม: (+) PSL TTA JUTHA SUPER IFEC (-) PTT PTTEP SPRC TOP
(views 164)
SET Index: SET Index ยังมีอุปสรรคที่จะไปต่อ นอกจากนั้น ราคาหุ้นที่ดีดก่อนสงกรานต์ทำให้อาจมีการขายทำกำไรได้
ปัจจัยบวก
(+)รัฐเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังแบบจัดเต็ม จัดหนัก ทั้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และลดหย่อนภาษี
ปัจจัยลบ
(-)ราคาน้ำมันโลกดิ่งลงแรงส่งผลลบต่อหุ้นพลังงาน
(-)ตัวเลขชี้นำเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังไม่ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
(-)ตลาดหุ้นเอเซียหลักๆ เช้านี้เปิดลงปานกลางถึงมาก

กลยุทธ์วันนี้: หุ้นวันศุกร์ดีดแรงใกล้แนวต้านใหญ่ เป็นโอกาสขาย (เดิม ขึ้นขายลงขาย และขาย) แต่ยังเลือกเล่นรายตัวได้
อ่านเพิ่มเติม
12
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: มองแกว่งแคบสลับไหลลงก่อนวันหยุดยาว, หุ้นแนะติดตาม: (+) PSL TTA JUTHA PTTEP PTT เพิ่ม STA TRUBB หลังราคายางโลกพุ่งแรงทำยอดสูงใหม่ปีนี้
(views 144)
SET Index:
วอลุ่มนักลงทุนรายย่อยลดลงใกล้วันหยุดยาวทำวอลุ่มตลาดลง แต่ตลาดยืนได้เพราะสถาบันยังซื้อยันนักลงทุนต่างชาติที่ยังขายหุ้นสุทธิไม่หยุด วิเคราะห์มองตลาดอยู่ในสภาพไปไม่ได้ แต่ก็ยังลงไม่ได้ รอเพียงปัจจัยแรงๆมากระตุก SET Index ลงเท่านั้นเพราะมองดูรอบๆแล้วยังไม่เห็นปัจจัยบวกที่จะทำให้ตลาดวิ่งไปได้แรงๆ ในช่วงนี้
ปัจจัยบวก
(+)ราคาน้ำมันโลกเมื่อคืนไปต่อจนทะลุดแนวต้านทางเทคนิคแถว $40 ขึ้นมาแล้ว ขณะราคาสินค้าโภคภัณฑ์วิ่งขึ้นรอบใหม่พร้อมกับราคาน้ำมันโลก
ปัจจัยลบ
(-)นักลงทุนรอขายลดความเสี่ยงก่อนเข้าเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ปลายสัปดาห์นี้
(-)ปัจจัยการเมืองในประเทศร้อนขึ้นมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
(-)ตัวเลขชี้นำเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังไม่ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ภาพเศรษฐกิจมหภาคยังไม่เอื้อให้ตลาดไปได้ไกลๆ

กลยุทธ์วันนี้: มองสั้นๆ ให้ขึ้นขายลงขายเพื่อลดเสี่ยงวันหยุดยาว (เดิม ขึ้นขายลงขาย และขาย) แต่ยังเลือกเล่นรายตัวได้
อ่านเพิ่มเติม
11
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: มองแกว่งผันผวนสลับรีบาวด์ระหว่างเทรด แนะจับตาปัจจัยการเมืองในประเทศร้อนขึ้นและแล้งยาว, หุ้นแนะติดตาม: (+) PSL TTA JUTHA PTTEP PTT
(views 146)
SET Index: มองตลาดวันนี้ แกว่งขึ้น/ลงผันผวน จากแรงซื้อหุ้นพลังงานตามราคาน้ำมันโลกช่วยหนุนตลาดขึ้น แต่เนื่องจากยังมีแรงขายเข้าคิวรอข้างบนเป็นแนวต้านที่ 1,380 และ 1,390 จุด ตามลำดับ โดยส่วนหนึ่งอาจได้รับแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองในประเทศ วันหยุดยาวสงกรานต์ และผลกระทบจากภัยแล้งที่วิเคราะห์มองตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าจะมีผลต่อธุรกิจอื่นๆ ตามมา ปัจจัยบวก (+)รัฐเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังแบบจัดเต็ม จัดหนัก ทั้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และลดหย่อนภาษี (+)ค่าเงินบาทพลิกจากนิ่งเป็นแข็งค่าขึ้นหลัง U.S. Dollar Index ยังคงเกาะเส้นแนวโน้มลงอยู่ (+)ราคาน้ำมันโลกวันศุกร์เด้งกลับขึ้นแบบแรงๆ รับการประชุมโอเปคที่โดฮา ลุ้นส่งผลบวกสั้นๆ หุ้นพลังงาน ปัจจัยลบ (-)นักลงทุนรอขายลดความเสี่ยงก่อนเข้าเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ปลายสัปดาห์นี้ (-)ปัจจัยการเมืองในประเทศร้อนขึ้นมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน กลยุทธ์วันนี้: ขึ้นขายลงขาย (จากเดิม ขึ้นขายลงขาย และขาย)
อ่านเพิ่มเติม
08
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ลงต่อไปทดสอบแนวรับถัดไปแถว 1,330 – 1,340 จุด ทำให้อาจมีลุ้นรีบาวด์เล็กๆ ตรงนี้, หุ้นแนะติดตาม: (+) ดัชนีค่าระวางเมื่อวานยังขึ้นต่อ ไปไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ยังแนะ PSL TTA JUTHA (จากเดิม ซื้ออ่อนตัว และซื้อ), (+) หุ้นไฟ
(views 112)
SET Index:
คาดว่า SET Index จะยังปักหัวลงได้อีก แม้ว่าอาจมีการรีบาวด์ระหว่างเทรดได้บ้างหาก SET Index ลงเร็วเกินไป แต่วิเคราะห์คาดว่าจะยังไม่สามารถเด้งได้ไกล หรืออาจไม่มีการรีบาวด์ให้เห็นเลยท่ามกลางปัจจัยลบหลายเรื่อง
เมื่อวานนี้ ตลาดมีหุ้นกลุ่มพลังงานช่วยยันตลาดไว้ระดับหนึ่ง แต่ แต่ราคาน้ำมันโลกที่ดิ่งลงหนักต่อเมื่อคืนจะทำให้ SET Index ตกอยู่ในสภาพขาดแรงหนุนที่แข็งแกร่งวันนี้
ปัจจัยบวก
(+)รัฐเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังแบบจัดเต็ม จัดหนัก ทั้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และลดหย่อนภาษี
ปัจจัยลบ
(-)ราคาน้ำมันโลกลงหนักเมื่อคืนจะทำให้ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานลง และฉุดตลาดลง
(-)นักลงทุนรอขายลดความเสี่ยงก่อนเข้าเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์สัปดาห์หน้า
(-)เงินดอลล.เอียงมาทางอ่อนลง สอดคล้อง Dollar Index ที่ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่

กลยุทธ์วันนี้: ยังคงเน้นขายต่อก่อนวันหยุดยาวสัปดาห์หน้า (จากเดิม ขึ้นขายลงขาย และขาย)
อ่านเพิ่มเติม
07
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: เด้งตามตลาดต่างประเทศขึ้นทดสอบแถว 1,380 จุด ก่อนเพราะคาดยังไปไม่ได้ไกล, หุ้นแนะติดตาม: (+) PSL TTA JUTHA (เดิม ซื้ออ่อนตัว และซื้อ) (+) SUPER IFEC (เดิม ซื้อเก็งกำไร)
(views 159)
SET Index:
มอง SET Index รีบาวด์ตามตลาดต่างประเทศ หลังลงแรงวันก่อนจนใกล้แนวรับสำคัญแถว 1,370 จุด และราคาน้ำมันโลกบวกแรงเมื่อคืน แต่คาดว่าการรีบาวาด์จะไปได้ไม่ไกลเพราะตลาดยังไม่ได้เข้าเขตขายมากไป และที่สำคัญมาก คือ นักลงทุนกำลังรอขายก่อนวันหยุดยาวสงกรานต์สัปดาห์หน้าครับ
ปัจจัยบวก
(+)รัฐเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังแบบจัดเต็ม จัดหนัก ทั้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และลดหย่อนภาษี
(+)ค่าเงินบาทเริ่มนิ่งขึ้นเป็นปัจจัยบวกนิดๆ ต่อตลาด แต่ยังมีความผันผวนสูง และเปลี่ยนไปมาได้ตลอด
ปัจจัยลบ
(-)นักลงทุนรอขายลดความเสี่ยงก่อนเข้าเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์สัปดาห์หน้า
(-)ตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ภาพเศรษฐกิจมหภาคยังไม่เอื้อให้ตลาดไปได้ไกลๆ หรือยาวๆ

กลยุทธ์วันนี้: เน้นขายตอนรีบาวด์ เพื่อออกก่อน ลดเสี่ยงก่อนวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์สัปดาห์หน้า
อ่านเพิ่มเติม
05
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: แกว่งแคบลงแถว 1,400 จุด และพร้อมจะลงมาทดสอบ 1,390 จุด และ 1,380 จุด, หุ้นแนะติดตาม: (+) PSL JUTHA TTA SUPER IFEC (-) PTT PTTEP KBS KSL KTIS BRR STA TRUBB
(views 151)
SET Index: SET Index เริ่มมีเสี่ยงไหลลง หลังหมดแรงเรื่อยๆ วอลุ่มถดถอย ขาดข่าวดีมาหนุนตลาด โดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดที่ไม่ธรรมดาเพราะจะมีข่าวสำคัญรออยู่ทั้งตัวเลข PMI มี.ค.ของจีนโดยไฉซิน และ FED Minutes ที่พร้อมจะเขย่าตลาดหุ้นโลกได้ทั้งขึ้นและลง ทำให้อาจมีการขายได้
ปัจจัยบวก
(+)รัฐเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังแบบจัดเต็ม จัดหนัก ทั้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และลดหย่อนภาษี
ปัจจัยลบ
(-)ตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ภาพเศรษฐกิจมหภาคยังไม่เอื้อให้ตลาดไปได้ไกลๆ หรือยาวๆ
(-)แรงซื้ออ่อนลงเรื่อยๆ ขณะเงินบาทเริ่มนิ่งและอาจอ่อนลงเพื่อปรับฐานสะท้อน Fund Flow อาจหยุดหรือพลิกไหลออกบางช่วง

กลยุทธ์วันนี้: เน้นขายต่อก่อนวันหยุดพรุ่งนี้ (เดิม ขายแถว 1,410 - 1,420 จุด) แต่ยังเลือกซื้อหุ้นรายตัวที่แนะติดตามได้
อ่านเพิ่มเติม
04
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ยังคงแกว่งในกรอบแถว 1,400-1,410 จุด แต่หากแรงซื้อหยุดอาจลงมา 1,390 จุด, หุ้นแนะติดตาม: ดัชนีค่าระวางไปต่อ แนะ PSL JUTHA TTA (เดิม ซื้ออ่อนตัว)
(views 98)
SET Index: SET Index ออกอาการ “กลับไม่ได้-แต่ก็ยังไปไม่ถึง” ชักกะเย่อแถว 1,400 – 1,410 จุด หลังเงินบาทเริ่มนิ่งขึ้น และนักลงทุนรอปัจจัยชี้นำแรงๆ มากำหนดทิศทางต่อไป

ปัจจัยบวก
(+) รัฐเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังแบบจัดเต็ม จัดหนัก ทั้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และลดหย่อนภาษี
ปัจจัยลบ
(-) ตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ภาพเศรษฐกิจมหภาคยังไม่เอื้อให้ตลาดไปได้ไกลๆ หรือยาวๆ
(-) แรงซื้อแถวแนวต้าน 1,410-1420 จุด ยังไม่หนักพอดันหุ้นทะลุแนวต้านไปได้

กลยุทธ์วันนี้: ยังคงเน้นขายแถว 1,410 จุด (เดิม ขายแถว 1,410 และ 1,420 จุด) แต่เลือกซื้อหุ้นรายตัวได้
อ่านเพิ่มเติม
01
เมษายน
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: แนวโน้มแกว่งในกรอบ ขึ้นๆลงๆ sideway แถว 1,400-1,410 จุด, หุ้นแนะติดตาม: DELTA SMPC
(views 155)
SET Index:
วันนี้เป็นวันศุกร์ ไม่ค่อยนิยมเก็บของกลับบ้าน ตลาดเอเซียเช้าเปิดลง โอกาสที่หุ้นไปต่อคงยากครับ วิเคราะห์มองแกว่งในกรอบ sideway แถว 1,400-1,410 จุด
ปัจจัยบวก
? เงินบาทแข็งค่าต่อ ส่งผลบวกด้าน Fund Flow
? รัฐเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังแบบจัดเต็ม จัดหนัก ทั้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และลดหย่อนภาษี
ปัจจัยลบ
? ตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ภาพเศรษฐกิจมหภาคยังไม่เอื้อให้ตลาดไปได้ไกลๆ หรือยาวๆ
? แรงซื้อแถวแนวต้าน 1,410-1420 จุด ยังไม่หนักพอดันหุ้นทะลุแนวต้านไปได้

กลยุทธ์วันนี้: กลับมาขายที่เป้าเดิมต่อแถว 1,410 จุด (เดิม ซื้อแถว 1,400 จุด และให้ขายแถว 1,410 และ 1,420 จุด) แต่เลือกซื้อรายตัวได้
อ่านเพิ่มเติม
31
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ตลาดมีโมเมนตัมไปได้อีกจาก Window Dressing และ Fund Flow รอลุ้นขึ้นว่าจะไปถึง 1,420-1,430 จุด หรือไม่, หุ้นแนะติดตาม: โครงการก่อสร้างพื้นฐานกำลังมา ทำให้ความต้องการปูนมาก แนะ SCC
(views 142)
SET Index:
สภาพตลาดช่วงนี้ เกิดจากแรงซื้อสั้นๆ ทั้งจากการทำ Window Dressing และ Fund Flow ที่เกิด่หลัง FED ยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย ดังนั้น มองตลาดยังมีโมเมนตัมทางขึ้นอยู่ และมอง SET Index ว่าจะยังไปได้ตามที่เคยมองไว้สัปดาห์ก่อนว่ารอบนี้จะยังขึ้นได้อีก แต่น่าจะเป็นการขึ้นรอบสุดท้ายของ wave ย่อยนี้
ปัจจัยบวก
+ การทำ Window Dressing ซึ่งน่าจะยังส่งผลบวกต่อหุ้นบลูชิพใหญ่ๆ อยู่
+ แนวโน้มเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่า ส่งอาจส่งผลให้มี Fund Flow เข้ามาได้อีก
ปัจจัยลบ
- ตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ภาพเศรษฐกิจมหภาคยังไม่เอื้อให้ตลาดไปได้ไกลๆ หรือยาวๆ
- มีแรงขายทางเทคนิคที่ระดับ 1,420 จุด มากขึ้น

กลยุทธ์วันนี้: รอขายต่อที่แนวต้านถัดไปแถว 1,420-1,430 จุด (เดิม ซื้อแถว 1,400 จุด และให้ขายแถว 1,410 จุด)
อ่านเพิ่มเติม
30
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: มีข่าวดี FED ไม่รีบขึ้นดบ. และ Window Dressing ลุ้นขึ้นทดสอบ 1,400-1,410, หุ้นแนะติดตาม: STEC UNIQ SEAFCO AAV BA THAI LHBANK PLANB MINT
(views 119)
SET Index:
ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มบวกขึ้นทดสอบ 1,400-1,410 จุด เพราะมีข่าวจาก FED หนุน พร้อมกับการทำ Window Dressing
ปัจจัยบวก
(+) โครงการรถไฟฟ้ากำลังนำเข้าครม.ซึ่งจะส่งผลบวกต่อกลุ่มรับเหมา
(+) เงินดอลลาร์เริ่มนิ่งขึ้น ทำให้เงินบาทหยุดอ่อนค่า
ปัจจัยลบ
(-) กลุ่มแบงก์ใหญ่โดนเทขายออกมามากจากคาดการณ์ทางลบต่อผลประกอบการ
(-) มีแรงขายที่ระดับ 1,400-1,410 จุด มาก ทำให้นักลงทุนต้องการรอขายมากขึ้น

กลยุทธ์วันนี้: ยังเน้นรอขายแถว 1,400-1,410 จุด (จากเดิม ซื้อแถว 1,400 จุด และให้ขายแถว 1,410 จุด)
อ่านเพิ่มเติม
29
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: แกว่งลงสลับรีบาวด์ หลังขึ้นไปติด 1,400-1,410 จุด, หุ้นแนะติดตาม: ยังคงเน้นเล่นสั้นตามกระแสหุ้นรับเหมาจากโครงการก่อสร้างภาครัฐ แนะ STEC UNIQ SEAFCO
(views 148)
SET Index: ตลาดหุ้นไทยโดยรวมออกอาการซึมลง แนวโน้มยังเอียงมาทางลงจากปัจจัยลบที่ยังแรงอยู่ : ปัจจัยบวก ? โครงการรถไฟฟ้ากำลังนำเข้าครม.ซึ่งจะส่งผลบวกต่อกลุ่มรับเหมา ? เงินดอลลาร์เริ่มนิ่งขึ้น ทำให้เงินบาทหยุดอ่อนค่า ปัจจัยลบ ? กลุ่มแบงก์ใหญ่โดนเทขายออกมามากจากคาดการณ์ทางลบต่อผลประกอบการ ? มีแรงขายที่ระดับ 1,400-1,410 จุด มาก ทำให้นักลงทุนต้องการรอขายมากขึ้น กลยุทธ์วันนี้: ขึ้นขาย และอาจต้องมารอดูแนวรับแถว 1,370-1,380 จุด ว่าเอาอยู่ไหม โดยอาจเลือกเล่นสั้นรายตัว เช่น กลุ่มรับเหมา
อ่านเพิ่มเติม
28
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ไปได้บ้างตามต่างประเทศ แต่อาจไปติดแถว 1,410 จุด ขึ้นไป, หุ้นแนะติดตาม: ตามกระแสหุ้นรับเหมามาจากโครงการก่อสร้างภาครัฐ แนะ STEC UNIQ SAFCO
(views 125)
SET Index: วันนี้ SET Index มีโอกาสเด้งขึ้นตามต่างประเทศได้บ้างจาก: 1) มีการปรับตัวเลข GDP ไตรมาส 4/58 ของสหรัฐขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นเอเซียหลักๆ ดีดขึ้นเช้านี้ 2) มีข่าวโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะเข้าครม.สัปดาห์นี้ แต่คาด SET Index จะไปไม่ได้ไกลมาก โดยอาจเจอแรงขายมากแถว 1,410 จุด เป็นต้นไป เพราะ : 1) เรื่องโครงการภาครัฐเป็นเรื่องเดิมที่เอากลับมาเล่นใหม่ และผลทางพื้นฐานจริงๆ ยังต้องใช้เวลา 2) นักลงทุนต่างชาติเริ่มขายของออก สลับซื้อน้อยลง กลยุทธ์วันนี้: ทยอยขายตอนเด้งขึ้นแถว 1,410 จุด (ครั้งหลังสุด ซื้อแถว 1,400 จุด) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,370 จุด
อ่านเพิ่มเติม
25
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: รอดูแนวรับแถว 1,400 จุด เผื่อมีลุ้นเล่น Window Dressing สั้นๆ สัปดาห์หน้า, หุ้นแนะติดตาม: หุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ลงตามพลังงาน ยังเน้นขาย PTT PTTEP SPRC (เดิม ขาย) หุ้นน้ำตาล ขายทำกำไร KBS KSL KTIS BRR (เดิม
(views 174)
SET Index: การร่วงลงของ SET Index เมื่อวานสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดโดยรวมยังคงไม่มีแรงซื้อจาก 3 กลุ่มหลักพอที่จะผ่านแนวต้าน 1,410 จุด ขึ้นไปได้ ทำให้ SET Index หลุดลงมาปิดที่ 1,405 จุด และอาจต้องลงมาทดสอบแนวรับ 1,400 จุด อีกครั้ง ช่วงนี้ ข่าวลบเต็มไปหมด 1) แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐเดือนเม.ย. 2) ข่าวประชุม OPEC ซึ่งจะทำให้หุ้นร้อนตามฤดูร้อนไปด้วย และ 3) ความไม่แน่นอนจากรายงานตัวเลข GDP สหรัฐไตรมาส 4 คืนนี้ ซึ่งเราจะเห็นภาพชัดในวันจันทร์เพราะตลาดการเงินสหรัฐปิดทำการคืนนี้เนื่องในวัน Good Friday แต่ยังหวังการทำ Window Dressing สิ้นไตรมาส 1 มีโอกาส 50:50 ที่จะเล่นได้ และจะช่วยยัน SET Index ได้บ้าง กลยุทธ์วันนี้: รอหุ้นอ่อนตัว เน้นซื้อหุ้นส่งออกช่วงบาทอ่อน KCE DELTA (เดิม ซื้อ) หุ้นแบงก์ KTB (เดิม ซื้อ)
อ่านเพิ่มเติม
24
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: หุ้นใหญ่รอหนุนตลาดขึ้นไปทดสอบ 1,425-1,430 จุด โดยมีหุ้นพลังงานกดดันบ้าง, หุ้นแนะติดตาม: ราคาน้ำตาลโลกไปต่อ ยังคงแนะเล่นสั้น KBS KSL KTIS BRR (จากเดิม ซื้อเก็งกำไร) และ KTB (จากเดิม ซื้อ)
(views 116)
SET Index: ปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหนุนให้มีแรงซื้อหุ้นใหญ่อยู่ และจะเป็นแรงหนุนทำให้ SET Index ยังมีโมเมนตัมขึ้นต่อได้อีกโดยมีเป้าถัดไปที่ 1,425-1,430 จุด แต่ช่วงเช้าอาจมีแรงขายจากหุ้นกลุ่มพลังงาน เช่น PTTEP มากดดันตลาดบ้าง
สำหรับกลุ่มแบงก์แนะ KTB (จากเดิม ซื้อ) จากข่าวโครงการบ้านประชารัฐ
เมื่อวานนี้ กนง.ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นที่เดิมที่ 1.50% ซึ่งตลาดส่วนใหญ่คาดไว้อยู่แล้ว ประกอบกับเงินดอลลาร์เริ่มสวิงกลับ ทำให้เงินบาทเริ่มพลิกเป็นอ่อนค่า ดังนั้น ฝ่ายวิเคราะห์มองตลาดจะขึ้นรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของ wave ย่อยนี้ก่อน Fund Flow จะไหลกลับ (สั้นๆ) แต่หากมีแนวโน้มที่ FOMC จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย ตลาดจึงจะขึ้นไปได้อีก

กลยุทธ์วันนี้: ยังคงแนะเลือกเล่นหุ้นรายตัวสั้นๆ เช่น หุ้นเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ และ KTB
อ่านเพิ่มเติม
23
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ยังคงมีลุ้นหุ้นสื่อสาร 4G หนุนไปทดสอบ 1,400-1,410 จุด อีก, หุ้นแนะติดตาม: ราคายางโลกไปต่อ ยังคงแนะเล่นสั้น STA HFT TRUBB
(views 134)
SET Index: กลุ่มสื่อสาร 4G จาก ADVANC (พ่วง INTUCH) และ DTAC ยังมีโอกาสช่วยหนุน SET Index ขึ้นไปทดสอบระดับ 1,400-1,410 จุด อีกรอบหลังเมื่อวานโดนข่าวระเบิดเบลเยี่ยมมากดดันให้สะดุด กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่แนะนำต้นเดือนยังน่าสน ราคาน้ำตาลโลกไปต่อ แรงมากเพราะภัยแล้งกินเวลานานเป็นเดือน แต่ยังไงคนต้องบริโภคน้ำตาลทั่วโลก ยังคงแนะเล่นสั้น KBS KSL KTIS และ BRR เหมือนเดิม กลุ่มเดินเรือ แนะรอให้ดัชนีค่าระวางปรับฐานเสร็จก่อน แล้วดูทิศทางถัดไปก่อนดีกว่า เพราะหากเศรษฐกิจจีนยังไม่ดีจริง โอกาสที่ค่าระวางจะไปต่อไกลๆ คงยากมากครับ ดังนั้น แนะขายทำกำไรกลุ่มเดินเรือก่อน กลยุทธ์วันนี้: ยังคงแนะเลือกเล่นรายตัวสั้นๆ เช่น หุ้นสื่อสาร 4G หุ้นเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์
อ่านเพิ่มเติม
22
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: หุ้นสื่อสาร 4G หนุนตลาดไปได้อีก เป้าถัดไป 1,400-1,410 จุด, หุ้นแนะติดตาม: เกมส์ไลเซนส์ 4G เริ่มใหม่ ต้นทุนอาจลดลง แนะ ADVANC INTUCH
(views 154)
SET Index: วันนี้ ข่าวดีของหุ้นสื่อสาร 4G มีแนวโน้มหนุน SET Index ขึ้นไปทดสอบยอดสูงเดิม 1,400 – 1,410 จุด นอกจากนั้น SET Index ยังอาจได้รับแรงหนุนจากราคาหุ้นกลุ่มปตท.ที่ได้รับข่าวบวกราคาน้ำมันโลกปรับตัวขึ้นต่อ และข่าวมูดี้ส์คงอันดับเครดิตของกลุ่มปตท. ทำให้น่าจะมีแรงซื้อสั้นๆ กลับเข้ามาในหุ้นพลังงานอีกรอบ ย้อนกลับมาดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้ง ราคาน้ำตาลโลกยังคงขึ้นต่อไม่หยุด ล่าสุดทะลุแนวต้าน $15 และวิ่งต่อ $0.32 (+2.00%) มาอยู่ที่ $16.29 ดังนั้น KSL KBS KTIS และกำลังเพิ่ม BRR ที่แนะนำตั้งแต่ต้นเดือนจะไปต่อสลับกับการขายทำกำไรสั้นๆบางช่วง แต่ดัชนีค่าระวางเรือออกอาการอาจปรับฐาน ดังนั้น หุ้นเดินเรืออาจต้องทอดสมอรอก่อน กลยุทธ์วันนี้: ย้ายมาเล่นสั้นหุ้นสื่อสาร 4G
อ่านเพิ่มเติม
21
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ปัจจัยลบทยอยเข้ามาไม่หยุด แนะจับตาแนวรับ 1,370 จุด จะเอาอยู่?, หุ้นแนะติดตาม: หุ้นเช่าซื้อที่สอดรับภาวะเศรษฐกิจ แนะ S11
(views 168)
SET Index: ปัจจัยทางการเมืองที่ไม่ได้เป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นมานาน กำลังเริ่มมีบทบาทมากขึ้นและอาจกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางถัดไปของ SET Index ได้ โดยเฉพาะในวันนี้ ซึ่งกรธ.จะมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญ การวิ่งขึ้นของ SET Index ในเดือนที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ปลุกหุ้นกลุ่มอื่นให้วิ่งตาม แต่นักลงทุนควรระวังเพราะราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นเพราะความพยายามควบคุมปริมาณผลผลิต (oil supply) ด้านเดียว ไม่ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ดังนั้น เมื่อราคาน้ำมันโลกไปไม่ไหว ตลาดหุ้นก็อาจไปไม่ไหวเหมือนกันครับ ตอนนี้ ปัจจัยลบส่อเค้าเดินเข้าคิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด คุณสมคิดมอง “ส่งออกฟุบยาว 2 ปี” และแจ๊ค หม่า Alibaba กล่าว ”เศรษฐกิจจีนเข้าขั้นลำบาก” ฝ่ายวิเคราะห์แนะให้มองแนวรับวัดใจของ SET Index ที่แถว 1,370 จุด เหมือนเดิม ถ้าเอาไม่อยู่ สัญญาณลบ/ขายจะชัดขึ้นครับ กลยุทธ์วันนี้: ยังคงแนะ ขึ้นขาย ลงขาย สำหรับหุ้นใหญ่ แต่สามารถเลือกเล่นหุ้นเป็นรายตัวที่มีประเด็นได้
อ่านเพิ่มเติม
18
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: แกว่งในกรอบ 1,380-1,390 จุด โดยมีแนวรับที่ 1,370 จุด, หุ้นแนะติดตาม: ประเด็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้น อาจเกิดการเก็งกำไรใน JAS-W3
(views 168)
SET Index: เมื่อวานเงินบาทแข็งมากหลัง FED มีแนวโน้มเอียงไปทาง Dovish คือ ยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย แต่ยอดซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติยังเป็นขายสุทธิ ขณะยอดซื้อขายพันธบัตรกลายเป็นยอดซื้อสุทธิสูงมากในเดือนมี.ค.นี้ แสดงว่าต่างชาติเข้าพันธบัตรมากกว่าหุ้น
และมองว่าผลเสียอาจเกิดมากกว่าเพราะเงินต่างชาติระยะสั้นที่ไหลเข้ามามากไปอาจมีผลลบต่อการส่งออก และความผันผวนในตลาดการเงินได้
ดังนั้น SET Index จะยังไปไม่ได้ไกลเพราะ Fund Flow ช่วงนี้ไปเข้าพันธบัตรมากขึ้น และมองว่า SET Index จะยังปรับฐานในช่วง 1,380-1,390 จุด โดยมีแนวรับอยู่ที่ 1,370 จุด ซึ่งหาก SET Index หลุดระดับนี้ สัญญาณขายจะชัดขึ้น

กลยุทธ์วันนี้: แนะขึ้นขาย ลงขาย หุ้นใหญ่ และหันมาเล่นหุ้นรายตัว
อ่านเพิ่มเติม
17
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: วันนี้ เด้งขึ้นทดสอบระดับ 1,390-1,400 จุด อีกครั้ง โดยแรงหนุนจากหุ้นพลังงาน, หุ้นแนะติดตาม: หลบภัย 4G มาเล่นหุ้นสื่อสารตัวอื่น แนะ THCOM ราคาต่ำมากแล้ว
(views 149)
SET Index: วันนี้ตลาดจะเด้งขึ้นจากข่าวดีท่ามกลางข่าวร้ายรายล้อม โดยการดีดขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันโลก แต่ฝ่ายวิเคราะห์มองเป็นการดีดขึ้นช่วงสั้นเท่านั้นเพราะปัจจัยเสี่ยงภายในหลายเรื่องยังรอเราอยู่
แนวโน้มตลาด... อาจเป็นการปรับฐานเพราะมีข่าวราคาน้ำมันโลกมาหนุน SET Index หรืออาจเป็น sideway down เพราะปัจจัยเสี่ยงในประเทศ เช่น ภัยแล้ง และการเมือง เข้ามาแทรก
สำหรับนักเก็งกำไร วันนี้แนะหุ้นกลุ่มพลังงาน PTTEP IRPC แบบ “น้ำขึ้นให้รีบตัก” เหมือนเดิม

กลยุทธ์วันนี้: เล่นสั้นหุ้นพลังงาน แต่แนะไม่ไล่ราคาที่ SET Index ระดับ 1,390-1,400 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
16
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ถ้าหลุด 1,370-1,380 จุด สัญญาณขายจะยิ่งชัดขึ้น หลังเกิดสัญญาณลบบ้างแล้ว, หุ้นมีสัญญาณบวก BEM EPG สัญญาณลบ DTAC IVL JAS SCC
(views 114)
SET Index: ตอนนี้ นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับจ้องมายังผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วธนาคารกลางจะรอดูตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคประกอบ และจากการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวยังมีทั้งบวกและลบคละกัน นอกจากนั้น เศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงอยู่ ดังนั้น การปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นยังเป็นไปได้ยาก และหาก FED ยังคงใช้มุขเดิมคือรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจก่อน ตลาดหุ้นจะกลับมาดูปัจจัยภายในแทน ซึ่งตอนนี้ ปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองกำลังน่าจับตามองมากครับ
ตลาดหุ้นวันนี้ น่าจะยังแกว่งตัวรอดูต่างประเทศเป็นหลักในกรอบ 1,380-1,390 จุด แต่สัญญาณลบทางเทคนิคของตลาดได้เกิดแล้วเมื่อวาน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยลบภายในประกอบ

กลยุทธ์วันนี้: ขึ้นขาย ลงขาย ปลอดภัยไว้ก่อน และติดตามข่าวผลการประชุม FED
อ่านเพิ่มเติม
15
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ปรับฐานแถว 1,380 - 1,400 จุด รอวัดใจขาใหญ่ก่อน, หุ้นแนะติดตาม: หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ยังขึ้นไม่มาก ยังแนะเล่นสั้น TTA PSL JUTHA KBS KSL KTIS
(views 140)
SET Index: เมื่อตลาดยังไปต่อไม่ได้ จำเป็นต้องขายออกมาก่อนเพื่อดูทิศทางถัดไปครับ ถึงแม้ว่านักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิหนักแน่น แต่ตลาดยังไปไม่ได้ไกลหาก 3 กลุ่มหลัก พลังงาน แบงก์ สื่อสาร ยังแกว่งขึ้นสลับลง มีแต่หุ้นใหญ่ขึ้นเด่นๆ ไม่กี่ตัวพยุงดัชนีไว้ ดังนั้น เรายังคงมอง SET Index ปรับฐานแถว 1,380-1,400 จุด เหมือนเดิม กลยุทธ์วันนี้: ยังคงเน้นทยอยขายแถว 1,400 จุด ปลอดภัยไว้ก่อน และติดตามข่าวผลการประชุม BoJ
อ่านเพิ่มเติม
14
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ขึ้นทดสอบ 1,400-1,410 จุด ยังเน้นทยอยขายแถว 1,400 จุด, หุ้นแนะติดตาม: ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นตามราคาน้ำมัน แนะเล่นสั้น หุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์
(views 136)
SET Index: หุ้นไทยเช้านี้บรรยากาศเอื้อ เปิดบวกตามตลาดต่างประเทศ โดยมี Fund Flow หนุนต่อจากวันศุกร์ทำให้นักลงทุนต่างชาติยังเป็นยอดซื้อสุทธิ และเงินบาทยังแข็งค่าอยู่ แต่ระวังการขายทำกำไรสั้นๆ หาก SET Index ดีดขึ้นแรงเร็วไป • หุ้นที่มีแนวโน้มจะเล่นกันมี หุ้นพลังงาน PTT PTTEP (เน้นทยอยขายทำกำไรสั้น) • หุ้นสื่อสาร 4G แนะ JAS TRUE ADVANC DTAC (เน้นเก็งกำไรสั้นๆ สลับกัน) กลยุทธ์วันนี้: ยังเน้นทยอยขายแถว 1,400 จุด แต่ถ้า SET Index ยืนเหนือ 1,400 จุด แบบแน่นๆ ให้ซื้อกลับช่วงอ่อนตัว
อ่านเพิ่มเติม
11
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ปัจจัยลบรุมเร้า แรงซื้ออ่อนลง ทำตลาดเข้าสู่โหมดปรับฐานก่อน, หุ้นแนะติดตาม: ค่าระวางขึ้นต่อ ยังแนะหุ้นเดินเรือ TTA PSL JUTHA
(views 126)
SET Index: วันนี้ มีแต่ข่าวลบปกคลุมตลาดซึ่งจะกด SET Index ลงต่อ และอาจทำให้ SET Index ปริ่มๆ อยู่ในเขตอันตรายเพราะหาก SET Index หลุดปิดต่ำกว่า 1,368-1,370 จุด จะเกิดสัญญาณขายชัดเจนทันที ประเด็นหลักมีดังนี้: 1. ราคาน้ำมันโลกกำลังจบรอบการขึ้น หลังอิหร่านแสดงอาการจะไม่เข้าร่วมประชุม OPEC และ Non-OPEC วันที่ 20 ที่รัสเซีย มองง่ายๆได้ว่าอิหร่านกำลังต้องการเร่งผลิตน้ำมันกลับสู่ระดับก่อนถูกบอยคอท และไพ่ถูกเปิดออกมาเมื่อราคาน้ำมันขึ้นถึงระดับ $37-$40 ซึ่งเป็นจุดที่ Shale Oil อาจกลับมากดราคาน้ำมันโลกได้อีก มันเป็นเกมส์ราคาน้ำมันระดับโลกครับ ดังนั้น ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานจะยังถูกขายอยู่ 2. ภัยแล้ง เป็นความเสี่ยงที่แม้จะยังไกลตัวตลาดหุ้น แต่กำลังใกล้เข้ามาทุกวัน (ยังคงแนะติดตามข่าวนี้อยู่ครับ) กลยุทธ์วันนี้: ยังไม่แนะให้ซื้อจนกว่า SET Index จะยืนได้ก่อน และรอสัญญาณถัดไป (เดิม ทยอยขายแถว 1,400 จุด)
อ่านเพิ่มเติม
10
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ลุ้นขึ้นทดสอบ 1,400 จุด ว่าจะผ่านได้หรือไม่อีกครั้ง (โอกาส 50:50), หุ้นแนะติดตาม: ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น แนะ TTA PSL JUTHA
(views 129)
SET Index: เช้าวันนี้ ตัวแปรเดิมๆ ยังคงหนุนให้ SET Index บวกได้อีก เพราะ 1) ราคาน้ำมันโลกเมื่อคืนบวกต่อ ทำให้ฝ่ายวิเคราะห์มองว่าอาจมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มนี้อีกรอบ แต่เรายังมองเป็นโอกาสทยอยขายทำกำไรสั้นๆ หุ้นกลุ่มพลังงานหากราคาหุ้นกลุ่มนี้ยังดีดขึ้นต่อ และ 2) แรงเก็งกำไรกลุ่ม 4G กลับเข้ามาใหม่ โดยวันนี้ เราเน้นเล่นหุ้น TRUE สำหรับภาพรวม วันนี้รอลุ้น SET Index ขึ้นไปทดสอบยอดสูงเก่าแถว 1,400 จุด อีกครั้ง กลยุทธ์วันนี้: ทยอยขายแถว 1,400 จุด แล้วรอสัญญาณถัดไป ปลอดภัยไว้ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
09
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: รอตลาดลงมาจนยืนได้ก่อน แล้วค่อยดูสัญญาณถัดไป, หุ้นแนะติดตาม: ยังคงแนะขายทำกำไรสั้นๆ หุ้นกลุ่มหลังงาน วันนี้แนะขาย SPRC (จากเดิม ซื้อ)
(views 131)
SET Index: จริงๆ ตลาดหุ้นไทยเข้าสู่เขตซื้อมากไปหลายวันแล้ว เพียงแต่ข่าวตัวเลขส่งออกจีนดิ่งกว่า 20% และข่าวการสอบหุ้น 4G เป็นตัวจุดพลุให้มีการเทขายหุ้นลงมาเมื่อวาน (ฝ่ายวิเคราะห์ยังคงแนะว่าการเก็งกำไรหุ้น 4G ต้องมีจุดตัดขาดทุน) เช้านี้ ยังคงแนะนักลงทุนติดตามตลาดหุ้นจีนต่อ ฝ่ายวิเคราะห์มองว่าการปรับตัวลงของตลาดหุ้นต่างประเทศกำลังดึงให้ตลาดหุ้นไทยเซตาม โดยมีข่าวสอบหุ้น 4G กดดันซ้ำ สำหรับภาพรวมตลาด แนะดูว่า SET Index ที่แถว 1,370 จุด จะรับอยู่รึเปล่า? กลยุทธ์วันนี้: รอตลาดยืนได้ก่อน แล้วรอสัญญาณถัดไป (จากเดิม ทยอยขายทำกำไร)
อ่านเพิ่มเติม
08
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: ยังเน้นทยอยขายทำกำไร, หุ้นแนะติดตาม: ราคาน้ำมันโลกใกล้แนวต้านสำคัญ แนะขายทำกำไรกลุ่มพลังงาน
(views 127)
SET Index: วันนี้ การเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานน่าจะใกล้จุดพักฐานแล้วหลังราคาน้ำมันโลกขึ้นมาถึงระดับ $37-$40 ที่ฝ่ายวิเคราะห์มองสัปดาห์ก่อน และคาดว่าราคาน้ำมันโลกกำลังเจอแรงขายทำกำไรเพราะราคาวิ่งขึ้นเร็วกว่าพื้นฐาน ดังนั้น นักเก็งกำไรอาจขายทำกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานก่อนถ้าราคาหุ้นยังดีดขึ้นต่อ นอกจากนั้น ตัวเลขทุนสำรองที่ลดลงของจีนอาจทำให้ตลาดเสี่ยงขึ้น สำหรับกลุ่มสื่อสาร มองโอกาสการเก็งกำไรหุ้น JAS ยังมีอยู่เพราะมองเรื่องการซื้อหุ้นคืนเป็นเพียงการเริ่มต้น และหากไพ่ใบสุดท้ายยังไม่ถูกทิ้งลงมา อะไรก็เกิดได้ครับ ซึ่งอาจทำให้มีการเก็งกำไรสลับกับ ADVANC กับ DTAC คู่แข่งที่อาจกลับเข้ามาประมูล 4G อีก กลยุทธ์วันนี้: ทยอยขายทำกำไรต่อ แต่เลือกเล่นหุ้นรายตัวที่มีประเด็น เช่น สื่อสาร (โดยควรกำหนดจุดตัดขาดทุนด้วย)
อ่านเพิ่มเติม
07
มีนาคม
2016
มองตลาดวันนี้ : SET Index: เน้นทยอยขายทำกำไรแถว 1,390 จุด เพื่อรอดูว่าแนวรับเอาอยู่?, หุ้นแนะติดตาม: ราคาน้ำมันโลกไปต่อ แนะเล่นสั้นพลังงาน PTT PTTEP ขาย AAV
(views 134)
SET Index: วันนี้ บรรยากาศเป็นใจให้หุ้นขึ้นได้อีก โดยคาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานอาจหนุน SET Index ให้ขึ้นได้อีก นอกจากนั้น แรงซื้อสุทธิของต่างชาติวันศุกร์ที่สูงถึง 4.6 พันล้านบาท สะท้อน SET Index มีแรงซื้อที่หนักพอที่จะหนุนตลาดขึ้นไปได้ด้วยเรื่องเดิม คือ การประชุมของ ECB วันที่ 10 อาทิตย์นี้ ซึ่งนักลงทุนคาดกันว่า ECB จะขยาย QE และลดดอกเบี้ยลง
ดังนั้น รอบนี้ยังแนะเล่นสั้นๆ เพื่อลดเส